D21510 | DeWalt D21510 MIXER instruction manual

402112-27 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D21510
2
3
MIXER
D21510
Felicitări!
AVERTIZARE: Nivelul declarat al vibraţiilor este valabil pentru principalele
aplicaţii ale uneltei. Totuşi, în cazul în
care unealta este utilizată pentru aplicaţii diferite, cu accesorii diferite sau
întreţinute necorespunzător, emisia de
vibraţii poate diferi. Acest fapt poate
mări semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Pentru a face o estimare a nivelului de
expunere la vibraţie, trebuie să se ia
în considerare perioadele de timp în
care unealta nu funcţionează sau funcţionează dar nu efectuează operaţii.
Acest fapt poate reduce semnificativ
nivelul de expunere de-a lungul întregii
perioade de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru protecţia operatorului de efectele vibraţiilor, cum ar
fi: întreţinerea uneltei şi accesoriilor,
menţinerea caldă a mâinilor, formarea
machetelor de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din D EWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
V
Tipuri
Putere absorbită
W
Turaţie în gol
min-1
Portunealtă
(filet mamă)
Pentru aplicaţii de amestecare
diametru max. paletă
mm
Capacităţi de amestecare
recomandate
kg
l
Greutate
kg
D21510
230
1/2
710
0 - 550
M14
140
40
50
3,4
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA)
dB(A) 91
Marjă (KpA)
dB(A) 3
Putere sonoră (LWA)
dB(A) 95
Marjă (K WA)
dB(A) 3
Siguranţe:
230 V
10 amperi
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare.
Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi atenţi la
aceste simboluri.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei
axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah)
Găurirea în metal
ah, D =
m/s2 < 2,5
Marjă K =
m/s2 1,5
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, ar putea determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea personală care,
dacă nu este evitată, poate determina
daune asupra bunurilor.
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
4
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la
reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
Indică pericol de electrocutare.
Indică pericol de incendiu.
1
a
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
b
D21510
D EWALT declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu
normele: 98/37/CE (până la 28 dec. 2009),
2006/42/CE (din 29 dec. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
c
2
a
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta
din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie
în numele D EWALT.
b
Horst Großmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germania
04.08.2009
c
d
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
e
AVERTISMENT: Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
f
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenul
„unealtă electrică“ din avertizări se referă la
5
SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei
ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei poate conduce
la pierderea controlului.
SIGURANŢA ELECTRICĂ
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate
(legate la masă). Ştecherele nemodificate
şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este în contact cu suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3
a
b
c
d
e
f
g
a prafului poate reduce pericolele impuse
de existenţa acestuia.
SIGURANŢA PERSONALĂ
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
Preveniţi pornirile accidentale. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de conectarea la sursa
de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce
au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat
la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite
un control mai bun al uneltei electrice în
situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile departe de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile
sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt
conectate şi utilizate în mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare
4
a
b
c
d
e
f
g
6
UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată va
efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică ce
nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să fie
reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în locaţii la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni să
o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor
în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce
la situaţii periculoase.
5
a
Amplasarea codului pentru dată (fig. A)
Codul pentru dată (7), care include, de asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
SERVICE
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru maşinile de găurit
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi când utilizaţi mixerele. Expunerea la zgomot poate determina pierderea
auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea
controlului poate determina vătămări
personale.
• Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Contactul cu un cablu sub tensiune va determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei şi va cauza
electrocutarea operatorului.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Mixer
1 Mâner lateral
1 Mâner posterior
1 Adaptor portunealtă 5/8“ × M14, filet mamă
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
•
•
Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce
ar fi putut surveni în timpul transportului.
Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral şi pentru a înţelege acest manual
înaintea utilizării.
Descriere (fig. A)
AVERTISMENT: Nu modificaţi niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării maşinilor de găurit:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor rotative sau a componentelor
fierbinţi ale uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu
pot fi evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea accesoriilor.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate
de inhalarea prafului rezultat în urma
prelucrării lemnului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de vătămări personale datorat
utilizării prelungite.
1
2
3
4
5
6
Întrerupător de turaţie reglabila
Buton de blocare
Portunealtă
Mâner lateral
Mâner posterior
Mâner principal
Destinaţia de utilizare
Mixerul dumneavoastră profesional D21510
a fost conceput pentru aplicaţii în regim greu
de amestecare a materialelor cu vâscozitate
redusă, inclusiv vopsele, lacuri; a materialelor
gipsifere; a materialelor adezive şi de vâscozitate mare, inclusiv adeziv, mortar, etc.
NU utilizaţi această unealtă în condiţii de umezeală sau în prezenţa lichidelor sau a gazelor
inflamabile.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe
unealtă:
Acest mixer este o unealtă electrică profesională.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
NU lăsaţi copii să vină în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când
7
unealta este folosită de operatori neexperimentaţi.
Montarea mânerului posterior (fig. A)
• Înfiletaţi mânerul posterior (5) în orificiul
corespunzător din partea posterioară
a uneltei. Reţineţi că mânerul posterior
poate fi montat în două poziţii diferite.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
AVERTISMENT: Utilizaţi mânerul
posterior ori de câte ori este posibil.
Unealta dumneavoastră DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60745; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi
reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un transformator de izolare de siguranţă, cu
ecrane conectate la împământare între
bobina principală şi cea secundară.
Poziţia corectă a mâinilor (fig. A)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi întotdeauna o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămare personală gravă,
menţineţi ÎNTOTDEAUNA siguranţa
în anticiparea unei reacţii neprevăzute.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service D EWALT.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestei maşini
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1,5 mm2. Atunci
când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca
o mână să fie ţinută pe mânerul lateral (4) şi
cealaltă mână să fie ţinută pe mânerul principal
(6) sau cu o mână pe mânerul posterior (5) şi
cealaltă mână pe mânerul principal (6).
Pornirea şi oprirea (fig. A)
• Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul
de viteză variabilă (1). Presiunea exercitată
pe întrerupătorul de viteză variabilă determină viteza uneltei.
• Dacă este necesar, apăsaţi butonul de
blocare (2) pentru funcţionare continuă
şi eliberaţi butonul. Butonul de blocare
funcţionează numai la viteză maximă,
rotire înainte.
• Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
• Pentru a opri operarea continuă a uneltei,
apăsaţi scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l.
Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
• Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Înainte de asamblare şi reglaj, deconectaţi întotdeauna
unealta.
Montarea unei palete de amestecare (fig. B)
• Rotiţi paleta de amestecare (8) în portunealtă (3).
• Odată ce paleta a fost înfiletată complet în
dispozitivul de prindere, strângeţi-o bine
pe poziţie cu ajutorul unei chei fixe cu cap
deschis (nu este inclusă).
Montarea mânerului lateral (fig. A)
• Înşurubaţi mânerul lateral (4) într-unul din
orificiile corespunzătoare de montare de
pe unealtă.
•
AVERTISMENT: Folosiţi întotdeauna
mânerul lateral!
8
Nu folosiţi această unealtă pentru
a amesteca sau pompa lichide
uşor combustibile sau explozive
(benzină, alcool, etc.).
•
Nu amestecaţi sau agitaţi lichidele
inflamabile etichetate corespunzător.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Selectarea paletei de amestecat corespunzătoare (fig. C1 - C4)
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a alege
paleta de amestecat corespunzătoare pentru
a fi utilizată.
Curăţarea
Paletă rotundă (fig. C1)
Pentru materiale cu vâscozitate redusă,
ex:vopsele de pereţi pentru interior şi exterior,
lacuri, vopsele cu praf de zinc, vopsele de
dispersie, vopsele minerale, vopsele silicate,
vopsele pentru ciment, vopsele anticorosive,
substanţe chimice, resturi lichide de beton
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria şi
praful din carcasa principală cu aer
uscat de îndată ce se strânge murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor de
aerisire. Purtaţi echipament de protecţie aprobat pentru ochi şi o mască
aprobată de praf atunci când efectuaţi
procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
solvenţi sau alte produse chimice
puternice pentru curăţarea componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste
produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente.
Folosiţi o cârpă umezită doar cu apă
şi cu săpun delicat. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în
unealtă; nu scufundaţi niciodată vreo
parte a uneltei în lichid.
Paletă în spirală (fig. C2)
Pentru materiale foarte vâscoase, ex: mortar şi
ipsos preamestecat, gips, ipsos de Paris, var,
beton, adezivi pentru plăcile de ceramică şi de
plastic, material de etanşare din plastic, clei,
produse granulate, răşini epoxidice
Paletă motorizată (fig. C3)
Pentru materiale de mare vâscozitate, ex: ipsos
preamestecat, var, clei, ciment, mortar, materiale de etanşare a îmbinărilor, ipsos pentru
izolaţii, răşini epoxidice
Palete de amestecat din material plastic
(fig. C4)
Pentru materiale de vâscozitate redusă, ex:
vopsele de toate tipurile, adezivi pentru tapet,
substanţe chimice, acizi, dizolvanţi, fertilizator
lichid, substanţe de pulverizat pentru dăunători, furaje pentru animale.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT
nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate
fi riscantă. Pentru a reduce riscul de
vătămare, doar accesorii recomandate
D EWALT trebuiesc utilizate.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. D EWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi şi deconectaţi
unealta de la sursa de alimentare
înainte de a instala şi a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele
sau modificări de instalare sau atunci
când efectuaţi reparaţii. Asiguraţivă că unealta este oprită. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care veţi avea nevoie de înlocuirea
produsului dvs. D EWALT sau nu-l veţi mai
utiliza, vă rugăm să nu-l depozitaţi împreună
cu deşeurile menajere. Prevedeţi colectarea
selectivă pentru acest produs.
9
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea
şi refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice
de uz casnic la centrele municipale de deşeuri
sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
D EWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor D EWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei
de funcţionare. Pentru a beneficia de acest
serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs.
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
D EWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
D EWALT autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre
datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188495 - 05-10-2012
10
MIXER 1
©
D21510
Download PDF

advertising