D21520 | DeWalt D21520 MIXER instruction manual

402113-51 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D21520
A
8
7
6
4
10
9
3
2
1
2
5
B
12
11
C
3
3
MAŞINĂ DE GĂURIT ROTATIVĂ
D21520
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
D21520
Tensiune
(Regatul Unit şi Irlanda)
Tipuri
Putere nominală
V
V
Turaţie în gol
W
230
230/115
1/2
710
min-1
0 - 550
mm
13/40
Rază maximă de găurire în
oțel/lemn moale
Dimensiunea axului filetat
al mandrinei
UNF
5/8” x 16
Diametru manşon
mm
43
Capacitate max. mandrină
mm
13
mm
140
kg
3,4
Pentru aplicații de amestecare
diametru max. coș
Greutate
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT:
● Nivelul declarat al vibraţiilor este
valabil pentru principalele aplicaţii ale
uneltei. Totuşi, în cazul în care unealta
este utilizată pentru aplicaţii diferite,
cu accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
● Pentru a face o estimare a nivelului de
expunere la vibraţie, trebuie să se ia
în considerare perioadele de timp în
care unealta nu funcţionează sau
funcţionează dar nu efectuează
operaţii. Acest fapt poate reduce
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
● Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru protecţia operatorului
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
întreţinerea uneltei şi accesoriilor,
menţinerea caldă a mâinilor, formarea
machetelor de lucru.
Presiune sonoră (LPA)
dB(A)
91
Siguranţe:
Marjă (KPA)
dB(A)
3
Putere sonoră (LWA)
dB(A)
95
Europa
Unelte la 230 V
Marjă (KWA)
dB(A)
3
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei
axe) determinată conform cu EN 60745:
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 115 V
16 Amperi, reţea electrică
Valoarea nivelului vibraţiilor (ah)
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Găurirea în metal
ah,D =
Marjă K =
m/s²
< 2,5
m/s²
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
4
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporala care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
D21520
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de
la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Großmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
04.08.2009
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
AVERTISMENT: Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă
electrică" din avertizări se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1 Siguranţa în zona de lucru
a Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate
înlesnesc accidentele.
b Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2 Siguranţa electrică
a Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
b Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de
electrocutare în cazul în care corpul dvs. este
împământat sau legat la masă.
c Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru
5
transportarea, tragerea sau scoaterea din
priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
3 Siguranţa personală
a Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
respectaţi regulile de bun simţ atunci când
operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi
o unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un
moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
b Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru
vor reduce vătămările corporale.
c Preveniţi pornirile accidentale. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte de
ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu
tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
d Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la
o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
6
e Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
f Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-va
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
g În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă
că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
4 Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia
dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi
controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării oricăror
reglaje, modificării accesoriilor sau
depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii
accidentale a uneltei electrice.
d Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu
unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare
ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu
tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi
cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de
lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de
utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5 Service
a Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel, vă
asiguraţi că este păstrată siguranţa uneltei
electrice.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
maşinile de găurit
● Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi când găuriți. Expunerea la zgomot
poate determina pierderea auzului.
● Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări fizice.
● Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Contactul cu
un cablu sub tensiune va determina, de
asemenea, scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi va cauza electrocutarea
operatorului.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
maşinilor de găurit:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriilor.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Amplasarea codului pentru dată (fig. A)
Codul pentru dată (10), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit
1 Mâner lateral
1 Mâner posterior
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliată
● Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
● Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral şi
pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. A)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt ar
putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Comutator viteză variabilă
Buton de blocare
Inversor sens
Mandrină cu cheie
Mâner lateral
Mâner posterior
Manşon
Cheie de mandrină
Mâner principal
Destinaţia de utilizare
Mașina de găurit rotativă profesională D21520
a fost concepută pentru aplicații de găurire
rotativă cu regim dificil de lucru, executarea
fileturilor și amestecare.
NU utilizaţi această unealtă în condiţii de
umezeală sau în prezenţa lichidelor sau a gazelor
inflamabile.
Aceste maşini de găurit sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu
unealta. Este necesară supravegherea atunci
când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit numai prin reţeaua de service
DEWALT.
8
Înlocuirea ştecherului (numai pentru Regatul
Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei maşini
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este 1,5 mm². Atunci
când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, deconectaţi întotdeauna
unealta.
Montarea si demontarea unui burghiu (fig. A)
● Deschideţi mandrina rotind manşonul (7) în
sens invers acelor de ceasornic şi introduceţi
tija burghiului.
● Introduceţi cheia mandrinei (8) în fiecare
orificiu de pe partea laterală a mandrinei şi
rotiţi în sensul acelor de ceasornic până când
este strânsă.
● Pentru a scoate burghiul, procedaţi în ordine
inversă.
Montarea mânerului lateral (fig. A)
● Înşurubaţi mânerul lateral (5) într-unul din
orificiile corespunzătoare de montare de pe
unealtă.
AVERTISMENT: Folosiţi întotdeauna
mânerul lateral!
Montarea mânerului posterior (fig. A)
● Înfiletaţi mânerul posterior (6) în orificiu
corespunzător din partea posterioară a uneltei.
Reţineţi că mânerul posterior poate fi montat
în două poziţii diferite.
AVERTISMENT: Utilizaţi mânerul
posterior ori de câte ori este posibil.
Cursorul înainte/înapoi (fig. C)
● Pentru a selecta rotirea înainte sau înapoi,
utilizaţi cursorul înainte/înapoi (3) (observaţi
săgeţile de pe unealtă).
AVERTISMENT: Aşteptaţi întotdeauna
până când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
Demontarea mandrinei (fig. B)
● Deschideţi bacurile mandrinei cât de mult
posibil.
● Introduceţi o cheie imbus (12) în mandrină şi
scoateţi şurubul de fixare a acesteia (11)
rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
● Strângeţi o cheie imbus în mandrină şi
loviţi-o cu un ciocan conform ilustraţiei.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
Înainte de utilizare:
● Introduceţi burghiul adecvat.
● Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
● Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
● Aplicaţi o presiune uşoară asupra uneltei.
O forţă excesivă nu accelerează găurirea, ci
descreşte performanţa uneltei şi poate scurta
durata de viaţă a acesteia.
Poziţia corectă a mâinilor (fig. A)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
întotdeauna o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA unealta ferm pentru
a fi pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână
să fie ţinută pe mânerul lateral (5) şi cealaltă
mână să fie ţinută pe mânerul principal (9) sau cu
o mână pe mânerul posterior (6) şi cealaltă mână
pe mânerul principal (9).
Pornirea şi oprirea (fig. A)
● Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
viteză variabilă (1). Presiunea exercitată pe
întrerupătorul de viteză variabilă determină
viteza uneltei.
● Dacă este necesar, apăsaţi butonul de blocare
(2) pentru funcţionare continuă şi eliberaţi
butonul. Butonul de blocare funcţionează
numai la viteză maximă, rotire înainte.
● Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
● Pentru a opri operarea continuă a uneltei,
apăsaţi scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi
întotdeauna unealta atunci când aţi terminat
lucrul şi înainte de a o deconecta.
● Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Executarea fileturilor și amestecarea
Acționarea înainte/înapoi permite utilizarea
uneltei pentru executarea fileturilor și amestecare.
● Instalați mânerul lateral.
● Selectați direcția dorită de rotire.
● Procedaţi conform descrierii de mai sus.
AVERTISMENT:
● Nu folosiţi această unealtă pentru
a amesteca sau pompa lichide uşor
combustibile sau explozive (benzină,
alcool, etc.).
● Nu amestecaţi sau agitaţi lichidele
inflamabile etichetate corespunzător.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un
nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
9
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi şi deconectaţi
unealta de la sursa de alimentare
înainte de a instala şi a scoate
accesoriile, înainte de a efectua
reglajele sau modificări de instalare
sau atunci când efectuaţi reparaţii.
Asiguraţi-vă că unealta este oprită.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria şi
praful din carcasa principală cu aer
uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul
orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
solvenţi sau alte produse chimice
puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale uneltei.
Aceste produse chimice pot deprecia
materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat. Nu
permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite de
DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
10
accesorii cu această unealtă poate fi
periculoasă. Pentru a reduce riscul de
vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de
către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00223611 - 18-12-2013
11
Download PDF

advertising