BDS200 | Black&Decker BDS200 SENSOR - 3 instruction manual

402113-53 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDS200
DTR1
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
bateriile ce nu sunt reîncărcabile
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi
instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător“. Nu incineraţi acumulatorii.
♦
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din
acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe
acumulatori, procedaţi în felul următor:
Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă.
Evitaţi contactul pielii cu lichidul.
Această unealtă Black & Decker a fost concepută
pentru a vă ajuta să localizaţi fire electrice sub tensiune
(230 Vc.a.) şi conducte metalice acoperite în pereţi.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
♦
♦
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi unelte
alimentate cu baterii, trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă de bază,
inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul
de incendiu, de baterii care prezintă scurgeri
de lichide, de vătămări corporale şi deteriorare
a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
unealta.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
dispozitivele de detectare a conductelor şi cablurilor
♦
Nu utilizaţi unealta pentru detectarea tensiunii de
c.c. în cabluri neizolate, expuse sau libere.
♦
Nu utilizaţi unealta ca înlocuitor pentru voltmetru.
♦
Aveţi grijă deoarece unealta s-ar putea să nu
detecteze întotdeauna corect toate conductele
şi cablurile. Următoarele condiţii pot determina
rezultate incorecte:
Acumulator slab
Pereţi subţiri cu conducte şi cabluri subţiri
Pereţi foarte groşi
Conducte sau cabluri îngropate foarte adânc
Pereţi acoperiţi cu metal
Condiţii de umiditate crescută
Cabluri ecranate
♦
Înainte de utilizare, testaţi întotdeauna unealta
detectând o conductă sau un cablu cunoscut.
♦
Dacă aveţi dubii, contactaţi un constructor calificat.
Păstraţi zona de lucru curată
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate pot cauza
accidente.
Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi unealta în
condiţii de umezeală sau umiditate. Păstraţi zona
de lucru bine iluminată. Nu utilizaţi unealta acolo
unde există riscul de producere a unui incendiu sau
a unei explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor
inflamabile.
Ţineţi copiii la distanţă
Nu permiteţi copiilor, vizitatorilor sau animalelor să se
apropie de zona de lucru sau să atingă unealta.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Fiţi vigilent
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de regulile de bun
simţ. Nu utilizaţi unealta atunci când sunteţi obosiţi.
Utilizaţi unealta corespunzătoare
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni.
Avertisment! Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un risc
de vătămare corporală.
Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie unealta pentru
a depista eventualele deteriorări. Asiguraţi-vă că unealta
va funcţiona corespunzător şi că va efectua funcţia
pentru care a fost proiectat. Nu utilizaţi unealta în cazul
în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
Depozitaţi uneltele atunci când nu le folosiţi
Atunci când nu sunt folosite, uneltele şi acumulatorii
trebuie să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat
sau la înălţime şi nu la îndemâna copiilor.
Reparaţii
Această unealtă respectă condiţiile de siguranţă.
Reparaţiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către
persoane calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un pericol
considerabil pentru utilizator.
Avertisment! Această unealtă nu va detecta cablurile
din circuitele izolate de reţeaua de alimentare, cabluri
care funcţionează cu curent continuu (c.c.) sau
cabluri utilizate pentru telecomunicaţii sau sistemele
de calculatoare. Cablurile ascunse (ex. spoturile) ar
putea să nu fie detectate dacă întrerupătorul este în
poziţia oprit.
Avertisment! Această unealtă nu va detecta conducte
de orice alt material decât metal.
Descriere
1.
2.
3.
Buton de selectare mod
Led indicator
Selector de sensibilitate
Fig. A
4.
Capac acumulator
Asamblare
Montarea acumulatorului (fig. B)
♦
Glisaţi capacul acumulatorului (4) de pe unealtă.
♦
Conectaţi acumulatorul la conector. Borna mai
mare a acumulatorului se conecteaza la borna
mai mică a conectorului.
3
♦
Puneţi capacul la loc şi asiguraţi-vă că este fixat
pe poziţie.
♦
Mişcaţi unealta uşor de-a lungul peretelui,
apropiindu-vă din direcţii diferite.
Atunci când se detectează un obiect metalic, soneria
se va declanșa și indicatorul LED verde se va aprinde.
♦
După verificarea zonei de lucru repetaţi testarea
pentru a vă asigura că aparatul funcţionează
corect.
Utilizare
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, rotiți selectorul de
sensibilitate (3) în sens orar.
♦
Pentru a opri unealta, rotiți selectorul de
sensibilitate în sens antiorar.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
Detectarea cablurilor sub tensiune (fig. C)
Avertisment! Înainte de utilizare testaţi aparatul pe
o sursă de curent alternativ cunoscută.
♦
Asiguraţi-vă că aparatul este departe de zona ce
trebuie scanată şi de orice altă sursă de curent
alternativ.
♦
Setaţi butonul de selectare a modului (1) la
simbolul de electricitate.
♦
Rotiți selectorul de sensibilitate în sens orar până
când soneria se declanșează și indicatorul LED
roșu se aprinde.
♦
Rotiți încet selectorul în sens antiorar până când
soneria se oprește și indicatorul LED roșu se
stinge.
♦
Testați unitatea ținând-o lângă un ștecher conectat
la o priză sub tensiune. Confirmați funcționarea
indicatorului LED roșu și a soneriei.
Unitatea este acum pregătită pentru utilizare și este
setată la sensibilitate maximă.
♦
Ținând unitatea cu o mână, așezați cealaltă mână
pe suprafața de lângă zona scanată.
♦
Mişcaţi detectorul uşor şi lent peste suprafaţă,
apropiindu-vă din direcţii diferite.
Atunci când se localizează sursa de curent alternativ,
indicatorul LED roșu va lumina intermitent și soneria
va suna intermitent.
♦
După verificarea zonei de lucru repetaţi testarea
pentru a vă asigura că aparatul funcţionează
corect.
După detectarea unui obiect ascuns, sensibilitatea
unității poate fi redusă treptat pentru a maximiza
precizia. Rotiți ușor selectorul de sensibilitate în
sens antiorar și continuați să deplasați unealta
de-a lungul suprafeței detectate din direcții diferite,
până când definiți cu o precizie mai mare locația
obiectului ascuns.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă
rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru
dumneavoastră.
Detectarea conductelor metalice (fig. C)
Avertisment! Testaţi unitatea pe un obiect metalic
cunoscut înainte de utilizare.
♦
Asiguraţi-vă că unitatea este departe de zona ce
trebuie scanată şi de alte obiecte metalice atunci
când vă pregătiți să o utilizați.
♦
Setaţi butonul de selectare a modului (1) la
simbolul metal.
♦
Rotiți selectorul de sensibilitate în sens orar până
când soneria se declanșează și indicatorul LED
verde se aprinde.
♦
Rotiți încet selectorul în sens antiorar până când
soneria se oprește și indicatorul LED verde se
stinge.
♦
Testați unitatea ținând-o aproape de un
obiect metalic expus. Confirmați funcționarea
indicatorului LED verde și a soneriei.
Unitatea este acum pregătită pentru utilizare și este
setată la sensibilitate maximă.
♦
Ținând unitatea cu o mână, așezați cealaltă mână
pe suprafața de lângă zona scanată.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com
Acumulator
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător.
4
♦
♦
♦
service post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Scoateţi acumulatorul conform instrucţiunilor de
mai sus.
Puneţi acumulatorul într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Predaţi acumulatorii la un centru de reciclare local.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Dimensiune baterie
Greutate
V
kg
BDS200
9
6LR61
0,12
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Declaraţia de conformitate
BDS200
Black & Decker declară că aceste produse sunt
conforme cu: 89/336/CEE, EN 55014.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
1-11-2006
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai
apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
zst00224595 - 16-01-2014
5
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising