KS710LK | Black&Decker KS710LK JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-27 H
KS710
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Dekopírfűrészéhez.
Ezt a készüléket fa, műanyagok, kerámiák, és fémlemezek
vágására terveztük.
A fűrész iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
e.
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a gép üzembe helyezése előtt. Elektromos szerszám
használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető
biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések és az
anyag károsodásának lehetőségét.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót, hogy
a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a géppel
kapcsolatos összes információnak.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le
a készüléket a hálózati áramforrásról.
1)
a.
b.
c.
2)
a.
b.
c.
d.
3)
a.
b.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelő megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
c.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).
Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények
között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
g.
4)
a.
4
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot,
ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet.
Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló
kikapcsolt állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő
gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos
baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy
a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e
a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5)
a.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata,
amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a
készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet
cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit,
a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut vagy
más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére.
Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
jelenthet a munkaterületen tartózkodók és
a felhasználó egészségére. Viseljen pormaszkod,
melyet speciálisan arra terveztek, hogy megvédje
használóját a keletkezett portól és gáztól. Ügyeljen
arra, hogy a munkaterületen tartózkodó összes
személy is viselje a pormaszkot.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások lézerekhez
Figyelem! Lézersugárzás.
Tilos a lézernyalábba nézni!
Tilos a lézernyalábot megnézni közvetlenül
optikai eszközzel!
A lézeregység jellemzői.
•
•
•
•
•
•
•
Ez a lézeregység megfelel a 2 osztály következő
szabványainak EN 60825-1:1 1994+A11.
A lézerdiódát ne cserélje le másik típusra. Ha
megsérült, a lézeregység javítását csak szakszerviz
végezheti el.
A lézert kizárólag lézervonalak kivetítésére
alkalmazza, ne használja más alkalmazásra.
A szemet 2 osztályú lézersugárnak maximálisan
0,25 másodperc időintervallumig szabad kitenni.
A szemhéj reflexek általában elegendő védelmet
biztosítanak. 1 méternél nagyobb távolság esetén,
a lézersugár, 1 osztályúnak felel meg és így teljesen
biztonságosnak tekinthető.
Soha ne nézzen közvetlenül és szándékosan
a lézersugárba.
Tilos megnézni a lézernyalábot optikai eszközzel!
Soha ne tegye olyan helyzetbe a lézeregységet,
hogy a nyaláb bárkit is keresztezhetne
fejmagasságban.
Ne engedjen gyerekeket a lézeregység közelébe.
Figyelem! Ezt a készüléket csak beltérben szabad
használni. Soha ne használja a készüléket szabadtéri
alkalmazásra.
Áttekintés
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak
szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári
alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszerűtlen
javítás súlyos baleset előidézője lehet.
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Ki/be üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítő gomb
3. Fordulatszám szabályzó kerék
4. Lézer be/ki kapcsoló
5. Lézer apertúra
6. Porterelő búra
7. Fűrészlap támasztógörgő
8. Fűrésztalp
9. Pengeelőtolás választó
10. Porelszívó adapter
11. Imbuszkulcs
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
Kiegészítő biztonsági előírások dekopírfűrészekhez
•
Figyelem! A vágási alkalmazásokkor keletkező
porral való érintkezés vagy belégzés veszélyt
5
Összeszerelés
•
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van
választva az áramforrásról, a készülék ki van kapcsolva
és a fűrészlap teljesen megállt. A használt fűrészlapok
felmelegedhetnek.
Pengeelőtolás beállítása
Pengeelőtolás üzemmódban a fűrészlap előrefele áll az
anyagok gyors és egyenes vonalú vágásához. Állítsa a
pengeelőtolás választót (9) a kívánt pozícióba.
•
0 Pozíció: laminált anyagokhoz és fémlemezekhez
•
1-2 Pozíció: furnérlemezekhez, fémek és alumínium
vágásához
•
2-3 Pozíció: puhafához és PVC-hez
A fűrészlap befogása (A ábra)
•
Távolítsa el a porterelő búrát (6).
•
Oldja meg a csavart (12) az imbuszkulccsal (11).
•
Tartsa a fűrészlapot (13) az ábra szerint, fogakkal
előre.
•
Helyezze be a fűrészlap szárát a fűrészlap tartóba
(14) és tolja be ütközésig.
•
Húzza meg a csavart (12).
A megfelelő szöget egy derékszöggel ellenőrizze.
A fordulatszám szabályozása
•
Állítsa a fordulatszám szabályozó kereket (3) a kívánt
sebességre. Magas fordulatszámot fa, közepeset
alumínium és PVC, alacsony fordulatszámot fémek
(kivéve alumínium) vágásakor használjon.
A párhuzamvezető fel- és leszerelése (B ábra)
A párhuzamvezetőt egyenes vágásokhoz használja,
ha a munkadarab szélével párhuzamosan kíván vágni.
A párhuzamvezető a készülék bal- és jobb oldalára is
felszerelhető.
A készülék be- és kikapcsolása
•
A készülék beindításához nyomja be az üzemi
kapcsolót (1). A tartósüzem használatához, nyomja
be a tartósüzem rögzítő gombot (2) és engedje el
az üzemi kapcsolót.
•
A gép leállításához engedje el az üzemi kapcsolót
(1). Ha a gépet tartósüzem közben kívánja leállítani,
nyomja meg még egyszer az üzemi kapcsolót (1) és
engedje el.
Felszerelés
•
Oldja meg a rögzítő csavart (15).
•
Vezesse a párhuzamvezetőt (16) a nyílásokon (17)
keresztül.
•
Csúsztassa a párhuzamvezetőt a kívánt
pozícióba.
•
Húzza szorosra a rögzítő csavart.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban,
a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet.
•
Használjon finom fogazású fűrészlapot.
•
A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
•
A hasadás minimalizálásához erősítsen
a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát
vagy préselt falapot és ezen a „szendvicsen”
keresztül fűrészeljen.
Leszerelés
•
Oldja meg a rögzítő csavart (15).
•
Húzza ki a párhuzamvezetőt a készülékből.
Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez (C ábra)
•
Csatlakoztassa a porelszívó adaptert (10)
a fűrésztalphoz (8) az ábra szerint.
•
Csatlakoztassa a porszívó csövet (nem tartozék)
(18) az adapterhez (10).
•
Ellenőrizze, hogy a porterelő búra (6) megfelelően
fel legyen szerelve a készülékre.
Fémek fűrészelése
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése
•
sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok
fűrészelése.
•
Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon.
Vastartalmú fémekhez finom fogazású, míg a nem
vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
•
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a
munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészelje.
•
Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony
olajcsíkot.
A készülék használata
Figyelem! Ne erőltesse túl a készüléket, hagyja a saját
ütemében dolgozni.
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (D ábra)
A fűrésztalp bal és jobb irányban is 45°-ig dönthető.
•
Távolítsa el a porelszívó adaptert (10), ha fel van
szerelve a készülékre.
•
Oldja meg a csavart (19).
•
Húzza a fűrésztalpat (8) előre, állítsa be a kívánt
szögbe, és nyomja vissza a kiinduló helyzetbe.
Használja a fokskálát vagy egy szögmérőt a szög
ellenőrzéséhez.
•
Húzza meg a csavart (19).
A lézer használata (E ábra)
A lézer kivetíti a vágási segédvonalat a munkaanyag
felületére.
A lézer bekapcsolásához, nyomja meg a gombot
•
(4).
•
A lézer kikapcsolásához, nyomja meg a gombot (4)
még egyszer.
A fűrésztalp visszaállítása merőleges helyzetbe
Oldja meg a csavart (19).
•
Húzza a fűrésztalpat (8) előre, állítsa be 0°-os
•
szögbe.
•
Tolja a fűrésztalpat hátra, és húzza meg a csavart
(19).
6
Közvetlenül a fűrész fölött nézve, a vágásvonal
könnyedén követhető. Ha ez a pozíció bármilyen oknál
fogva korlátozva van, a lézer alternatív vágási vezetőként
használható.
•
Jelölje meg egy ceruzával a vágásvonalat.
•
Helyezze a dekopírfűrészt a vonalra.
•
Kapcsolja be a lézert.
Elemek
Karbantartás
•
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
•
A készülék tisztításához használjon egy enyhén
nedves szappanos kendőt. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék
belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik
részét folyadékba.
•
Esetenként olajozza meg a fűrészlap támasztógörgő
tengelyét.
•
Mielőtt a készülék megsemmisítésre kerül,
az elemeket el kell távolítani belőle az
előzőekben leírtak szerint. Az elemeket a helyi
rendelkezések szerint kell megsemmisíteni.
•
Merítse le az elemet teljesen, és távolítsa el
a gépből.
Megfelelően csomagolja be az elemeket, biztosítva,
hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
Vigye a helyi újrahasznosító, begyűjtő állomásra.
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati löketszám
Maximális vágás kapacitás
Fa
Fém
Alumínium
Lézer tulajdonságok:
Hullámhossz
Lézerteljesítmény
Súly
Az elemek cseréje (F ábra)
•
Távolítsa el az elemfedelet (20).
•
Távolítsa el a régi elemeket.
•
Helyezze be az új elemeket a jelölés szerint.
•
Helyezze vissza az elemfedelet.
VAC
W
min-1
KS710L
230
710
800 - 3 100
mm
mm
mm
85
8
12
nm
mW
kg
630-680
1
2,38
EU-TANÚSÍTÁS
Környezetvédelem
KS710L
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek az elektromos
szerszámok megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745,
EN 60825, EN 55014, EN 61000
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Hangnyomásszint LpA
Hangteljesítmény szint LWA
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
Hangnyomásszint toleranciafaktor KpA
Hangteljesítmény szint toleranciafaktor KWA
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
88 dB(A)
99 dB(A)
5,7 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-4-2005
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Garancia határozat
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt,
és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat
csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja
hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia
az Európai Unió tagállamai területén, valamint az
Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén
érvényes.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
7
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés
módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az
eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker
garanciát vállal a hibás alkatrészek cseréjére,
a normál kopásnak kitett termékek javítására, illetve
az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek
a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi
feltételekkel:
•
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
•
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
•
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
•
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és
a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek
a normál használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésből eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat
(számlát).
8
d)
A készülék túlterhelése miatt
jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
e) A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem
eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek
és tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap
jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán
fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját,
a termék típusát vagy termékkódját,
a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn
belüli ingyenes garanciális javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen
javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét
vonja maga után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében
tudunk pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat
elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk
és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek
a szerszámok iparszerű (professzionális),
közületi, valamint kölcsönzési felhasználása
miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél
a meghibásodás garanciaidőn belül
a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása,
kopása következtében állt elő. (ezek
a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
zst00051683 - 14-09-2007
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
9
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
Black & Decker KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTŐR:
ERFAKER KFT
1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
79/323-759
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.16.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Kecskemét
Németh Józsefné
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/310-498
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/950-023
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/422-395
Szeged
Edison Üzlet-Szerviz
6722, Török u.1/a
62/426-833
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising