DW084K | DeWalt DW084K LASER instruction manual

522101-17 H
DW084K
2
3
4
5
TÖBB PONTÚ LÉZERSZINTEZŐ
is használhatja, segítségével horizontális
(szintezési), vertikális (függő) és derékszöget
állíthatunk be. Az alkalmazási terület nagyon
széles lehet falak és ablakok kijelölésétől
kezdve keretek felhelyezéséig.
1. Üzemi (be/ki) kapcsoló
2. Állapot kijelző
3. Lézer apertúra (fel lézernyaláb)
4. Lézer apertúra (elülső lézernyaláb)
5. Lézer apertúra (derékszögű lézernyaláb)
6. Lézer apertúra (le lézernyaláb)
7. Akkumulátor fedél
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú D E WALT
cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú
évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALTot a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Elemtípus
Lézer teljesítmény
Lézerosztály
Hullámhossz
Védettségosztály
Önszintező tartomány
Üzemi hőmérséklet
Felfogó menet
Súly
V
mW
nm
°
°C
kg
DW084K
6
4 X LR6 (AA)
<1
II
630 ~ 680
IP54
+/- 4
-10 - +45
M6 X 10
0,55
Összeszerelés és beállítás
Az elemek cseréje (B ábra)
A lézeregység LR6 (AA) típusú elemmel
üzemel.
• Nyissa ki az akkumulátor fedelet (7).
• Cseréje ki az elemeket (8). Ellenőrizze,
hogy az új elemeket megfelelően helyezze
a készülékbe.
• Csukja be az akkumulátor fedelet.
A kezelési utasításban a következő szimbólumok
szerepelnek:
Ha kicseréli az elemeket, mindig
a teljes elem szettet cserélje ki. Ne
keverje össze a régi és az új elemeket.
Lehetőleg alkáli elemeket használjon.
Akkumulátoros szerszám használatakor
mindig tartsa be a kezelési utasítás
biztonságtechnikai rendelkezéseit,
így elkerülheti a személyi sérülés,
a t ű z v e s z é l y, é s a k é s z ü l é k
károsodásának lehetőségét.
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint
kijelző (B ábra)
Ez a készülék egy alacsony töltöttségi szint
kijelzővel (2) van ellátva, mely a kontroll
panelen van elhelyezve. Az alacsony töltöttségi
szint kijelző világít, miközben a készülék
bekapcsolt állapotban van. Villogni fog, ha az
elemek cseréjére van szükség, és a készülék
automatikusan kikapcsol.
• Amint a kijelző elkezd villogni, kapcsolja ki
a készüléket és cserélje ki az elemeket.
Tűzveszély!
A csomagolás tartalma
A csomagolás a következőket tartalmazza:
1 Több pontú Lézerszintező
4 Elem
1 Koffer
1 Kezelési utasítás
•
DW084K
A készülék üzembe helyezése (C ábra)
A készülék mágnesekkel (9) van ellátva fém
felületekre való rögzítéshez.
• Helyezze a lézeregységet egy viszonylag
sík és sima felületre.
• Állítsa be a készüléket függőleges
szintezéshez.
A gép üzembe helyezése elõtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék működésével.
Leírás (A ábra)
Az Ön DEWALT több pontú lézerszintezője
DW084K lézer pontokat vetít ki, így
professzionális alkalmazásokhoz nyújt vezető
pontokat. A készüléket beltérben és szabadban
A készülék beállítása
•
6
A szintezési feladat elkezdéséhez, kapcsolja
be a készüléket. A függőleges irányok
•
•
megfelelően vannak beállítva mindaddig,
amíg a lézersugarak láthatóak maradnak.
A lézersugarak villogni fognak, így jelezve,
hogy a készülék lejtős felületre lett állítva,
ami eltér az önszintező mechanizmus
által megszabott 4° foktól. Kapcsolja ki
a készüléket, állítsa be újra a készüléket
az önszintező mechanizmusnak megfelelő
4° fokos tűréshatárnak megfelelően, és
kapcsolja be újra a készüléket.
Opcionálisan megvásárolható tartozékok
A készülékhez megvásárolható tartozékokról
kérjen információt a legközelebbi D EWALT
(Black & Decker) szakkereskedőtől.
Karbantartás
A lézerpont egy beállítása (D ábra)
•
A z Ö n D E WA LT k é s z ü l é k e m i n i m á l i s
karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra
lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Állítsa az egyik lézernyaláb lézerpontját
a pozíció jelölővel egy vonalba. Mozgassa
a készüléket, ahogy szükséges.
A készülék használata
A készülék újrakalibrálása (D – F ábra)
Mindig tartsa be a biztonságtechnikai
előírásokat és az idevonatkozó
rendszabályokat.
•
•
•
A jelölés helyének meghatározásához
használja az egyik lézernyalábot és
helyezze át a jelölést a másik lézernyaláb
használatával.
Az újrakalibrálást gondosan és pontosan
kell elvégezni, a megfelelő diagnózishoz. Ha
valamilyen hiba jelentkezik, vigye a készüléket
a legközelebbi szakszervizbe.
Mindig a lézervonal vagy lézerpont közepét
jelölje meg.
Ügyeljen rá, hogy a készüléket
biztonságosan rögzítse.
Ügyeljen rá, hogy szélsőséges hőmérsékleti
változások eredményeként a különféle
épületszerkezetek, állványok és egyéb
felszerelések helyzete megváltozhat.
Ez pontatlanságot eredményezhet.
A lézeregység beállítását minden használat
előtt ellenőrizze, mivel a lézervonalak
elmozdulhatnak.
Habár a készülék a kisebb szint eltéréseket
automatikusan korrigálja, mihelyt
egyenetlenséget észlel, az egyensúly,
vagy beüzemelés újraállítására válhat
szükségessé.
Ha a készüléket leejtette vagy eldöntötte,
a lézerfejet újra kell kalibráltatni
a legközelebbi szakszervizben.
A munkaterület környezeti körülményei
nagymértékben befolyásolhatják
a munkaeredményt. Ha az újrakalibrálást
eltérő környezeti körülmények között
végzi, a mérést ennek megfelelően
kell beállítani.
Pozíciójelölés áthelyezése
Függőleges beállítás ellenőrzése (D ábra)
• Helyezze a készüléket a padlóra egy
olyan területen, ahol a plafon legalább 8 m
magasan van.
• Jelöljön ki egy pontot a padlón.
• Kapcsolja be a készüléket.
• Állítsa a lefelé irányuló lézernyalábot egy
vonalba a ponttal.
• Jelölje be a lézerpont közepét a plafonon.
• Kapcsolja ki a készüléket és forgassa el
180°-al.
• Kapcsolja be a készüléket, állítsa egy
vonalba a lézernyalábot a ponttal és
jelölje be a lézerpont közepét a plafonon.
Kapcsolja ki a készüléket.
• Mérje le a két jelölés közötti különbséget.
• Ha a különbség 4,8 mm vagy kisebb,
a készülék megfelelően van kalibrálva.
• Ha a különbség több mint 4,8 mm a készülék
szervizelésre szorul.
A készülék négy lézerpontot vetít ki,
vízszintes és függőleges irányban, a jelölés
áthelyezéséhez:
Szint ellenőrzése (E1 és E2 ábra)
• Helyezze a készüléket két függőleges
felület közé, melyek legalább 6 m
•
•
A készülék be- és kikapcsolása (A ábra)
•
•
A készülék bekapcsolásához nyomja meg
az üzemi be- ki kapcsolót (1).
A készülék kikapcsolásához nyomja meg
még egyszer az üzemi be- ki kapcsolót
(1).
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
távolságban vannak egymástól. Pozícionálja
a készüléket úgy, hogy elölről hátrafelé
nézzen a függőleges felületek felé az ábra
szerint.
Helyezze a készüléket a faltól kb. 10 cm
távolságba a készülék elejétől mérve.
Kapcsolja be a készüléket.
Jelölje be a lefelé irányuló lézerpont (10)
közepét a padlón.
Jelölje be az elülső lézerpont (11) közepét
a falon.
Kapcsolja ki a készüléket és forgassa el
180°-al.
Kapcsolja be a készüléket, állítsa egy
vonalba a lefelé irányuló lézerpontot
a padlózaton lévő jellel (10) és jelölje meg be
az elülső lézerpont (12) közepét a szemközti
falon. Kapcsolja ki a készüléket.
Mozgassa a készüléket egyenes vonalban
a szemközti falra.
Helyezze a készüléket a szemközti faltól
kb. 10 cm távolságba a készülék elejétől
mérve.
Kapcsolja be a készüléket, állítsa egy
vonalba az elülső lézerpontot a falon lévő
jelöléssel (12) és jelölje be a lefelé irányuló
lézerpont (13) közepét a padlón.
Kapcsolja ki a készüléket és forgassa el
180°-al.
Kapcsolja be a készüléket, állítsa egy
vonalba a lefelé irányuló lézerpontot
a padlózaton lévő jellel (13) és jelölje meg
be az elülső lézerpont (14) közepét az első
falon. Kapcsolja ki a készüléket.
Mérje le a két függőleges jelölés (11 és 14)
közötti különbséget.
Ha a különbség 3 mm vagy kisebb,
a készülék megfelelően van kalibrálva.
Ha a különbség több mint 3 mm a készülék
szervizelésre szorul.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mérje ki az elülső lézernyalábot fele
hosszban a rövidebb fal felé a célpont jelölő
segítségével. Jelölje meg ezt a pontot (17)
a padlón. Kapcsolja ki a készüléket.
Mozgassa a készüléket egyenes vonalban
a padlón lévő jelöléshez (17).
Kapcsolja be a készüléket, állítsa egy
vonalba a lefelé irányuló lézerpontot
a padlózaton lévő jellel (17) és az elülső
lézerpontot a falon lévő jelöléssel (16).
Jelölje meg a derékszög lézerpont (18)
közepét a hosszabb falon.
Kapcsolja ki a készüléket és forgassa el
90°-al az óramutató járásával megegyező
irányba.
Kapcsolja be a készüléket. Állítsa egy
vonalba a lefelé irányuló lézerpontot
a padlózaton lévő jellel (17) és az elülső
lézerpontot a falon lévő jellel (18).
Határozza meg a derékszög lézernyaláb
helyzetét a céljelölő segítségével a rövidebb
falon, párhuzamosan a kezdőponttal (15).
Jelölje meg ezt a pontot (19) a padlón.
Kapcsolja ki a készüléket.
Mérje le a két jelölés (15 és 19) közötti
különbséget.
Ha a különbség 9 mm vagy kisebb,
a készülék megfelelően van kalibrálva.
Ha a különbség több mint 9 mm a készülék
szervizelésre szorul.
Tisztítás
•
•
•
A készülék tisztítása előtt távolítsa el az
elemeket.
Rendszeresen tisztítsa meg a készülékházat
egy puha rongy segítségével.
Ha szükséges, tisztítsa a lencséket egy puha
ronggyal vagy alkoholba áztatott vattával.
Soha ne használjon más tisztítószert.
Környezetvédelem
Derékszögű pontok ellenőrzése (F1 – F3
ábra)
• Helyezze a készüléket egy 10 m X 5 m
területre. Pozícionálja a készüléket úgy,
hogy elölről hátrafelé nézzen a rövidebb
fal felé az ábra szerint.
• Helyezze a készüléket a faltól kb. 10 cm
távolságba a készülék elejétől mérve.
• Kapcsolja be a készüléket.
• Jelölje be a lefelé irányuló lézerpont (15)
közepét a padlón.
• Jelölje be az elülső lézerpont (16) közepét
a szemben lévő rövidebb falon.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
8
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
EU-TANUSÍTÁS
DW084K
DEWALT tanúsítja, hogy ezek a szerszámok
megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 98/37/EEC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1,
EN 61010-1.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
To v á b b i i n f o r m á c i ó é r t , k é r j ü k , l é p j e n
kapcsolatba a DEWALTtal az alábbi címen,
vagy a Magyarországi Képviselettel.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No. S60005765
Akkumulátorok, elemek
• Az elemek megsemmisítésekor, vegye
figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.
Kérjen felvilágosítást a helyi hatóságoktól
a környezetvédelemnek megfelelő
elem elhelyezésről. Az elemeket a helyi
rendelkezések szerint kell megsemmisíteni.
Vigye az elemeket a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra. Az összegyűjtött
elemeket újrahasznosítják, vagy
a környezetvédelmi előírások betartása
mellett megsemmisítik.
9
Általános biztonságtechnikai
előírások
Figyelem! Elektromos kéziszerszám
használatakor mindig tartsa be a helyi
biztonságtechnikai rendszabályokat, így
megelőzheti a tűzveszély, az elektromos
áramütés és a személyi sérülések
lehetőségét. Figyelmesen olvassa
el a kezelési útmutatót a gép üzembe
helyezése előtt. Kérjük, gondosan őrizze meg
a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben
is bármikor utánanézhessen a géppel
kapcsolatos összes információnak. Mielőtt
bármilyen beállítást változtat a gépen,
vagy karbantartási munkába kezd, mindig
csatlakoztassa le a készüléket a hálózati
áramforrásról.
6.
7.
1. Tartsa rendben a munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
2. Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az
esőtől. Ne használja nyirkos, nedves
környezetben. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelő megvilágításáról (250-300 Lux).
Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében.
3. Védekezzen áramütés ellen
Kerülje az érintkezést fémes
részekkel (például csövek, radiátorok,
tűzhelyek és hűtőszekrények). Extrém
munkakörülmények között (pl.: magas
páratartalom, fémpor keletkezése esetén,
stb.) az elektromos biztonság növelhető
egy leválasztó transzformátor vagy (FI)
hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán
keresztül.
4. Tartsa távol a gyerekeket
Gondoskodjon arról, hogy gyerekek, más
személyek vagy állatok ne közelíthessék
meg a munkaterületet, ne érinthessék meg
a készüléket és a hálózati kábelt.
5. M i n d i g a m e g f e l e l ő s z e r s z á m o t
használja
A kezelési utasítás tartalmazza a készülék
rendeltetésszerű használatának leírását.
Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál.
A termékkel jobban és biztonságosabban
8.
9.
10.
10
elvégezheti a munkát, hogy ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően,
rendeltetésszerűen használja. Ne erőltesse
a szerszámot.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
berendezést használjon, illetve csak olyan
munkavégzésre használja a készüléket,
melyet a kezelési utasítás ajánl!
A készülék ápolása
Tartsa a készüléket mindig jó állapotban
és tisztán a jobb és biztonságosabb
munkavégzés érdekében. Kövesse
a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat
és kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól,
zsírtól mentesen.
Ügyeljen a készülék megfelelő
tárolására
Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, biztonságos, gyermekek elől
gondosan elzárt helyen.
Ellenőrizze a készülék állapotát
Használat előtt mindig ellenőrizze
a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja
meg, hogy a mozgó részek megfelelően
működnek, nincsenek akadályoztatva.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseket, a kézvédő
vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik,
és rendeltetésszerű használatra kész. Ne
használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
nem teljes vagy sérült. Ne használja
a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását
vagy cseréjét csak a kijelölt D E WALT
szakszervizek végezhetik. Soha ne kísérelje
meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
Távolítsa el az akkumulátort
Mielőtt felügyelet nélkül hagyja a készüléket,
kapcsolja ki és várja meg, amíg teljesen
leáll. Mindig távolítsa el az akkumulátort
a készülékből, ha nem használja a gépet;
ha tartozékot, feltétet, tartozékot, beállítás
változtat; vagy ha átvizsgálja.
Javítás
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak
DEWALT szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset
előidézője lehet.
•
•
Kiegészítő biztonsági előírások elemekhez
•
•
•
•
•
•
•
Soha ne próbálja az elemeket újratölteni.
Soha ne kísérletezzen az elemek
felnyitásával vagy széttörésével.
Ne tegye ki az elemeket nedvességnek.
Soha ne dobja tűzbe az elemeket.
Olyan helyen tárolja az elemeket, ahol
a környezeti hőmérséklet nem haladja meg
a 40°C-ot.
Kizárólag a megfelelő méretű elemeket
használja. Ne használjon új elemeket
vegyesen a régiekkel.
Szélsőséges környezeti körülmények között
előfordulhat, hogy az elemekből folyadék
lép ki. Ha a folyadék szivárog az elemből,
járjon el a következők szerint:
- Óvatosan törölje le a folyadékot az
elemről egy kendővel. Kerülje, hogy
bőre az akkufolyadékkal érintkezzen. Ne
lélegezze be a keletkező anyagokat.
- Ha mégis akkufolyadékkal érintkezne
a bőre, vagy netán a szemébe
kerülne, öblögesse legalább 10 percig
hideg vízzel, majd rögtön forduljon
orvoshoz. Közölje vele az oldat nevét
és töménységét.
•
Tilos megnézni a lézernyalábot optikai
eszközzel!
Soha ne tegye olyan helyzetbe
a lézeregységet, hogy a nyaláb bárkit is
keresztezhetne fejmagasságban.
Ne engedjen gyerekeket a lézeregység
közelébe.
A készüléken található jelzések
A készüléken a következő piktogramok
lehetnek:
Használat előtt olvassa el figyelmesen
a kezelési utasítást.
Figyelem! Lézersugárzás.
Tűzveszély! Rövidzárlat okozásának
veszélye miatt kerülje, hogy
fémes tárgyak az elem pólusaival
érintkezzenek.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
lézerekhez
•
Ez a lézeregység megfelel a 2 osztály
következő szabványainak EN608251:1994+A11. A lézerdiódát ne cserélje le
másik típusra. Ha megsérült, a lézeregység
javítását csak szakszerviz végezheti el.
• A lézert kizárólag lézervonalak
kivetítésére alkalmazza, ne használja más
alkalmazásokra.
A szemet 2 osztályú lézersugárnak maximálisan
0,25 másodperc időintervallumig szabad kitenni.
A szemhéj reflexek általában elegendő védelmet
biztosítanak. 1 méternél nagyobb távolság
esetén, a lézersugár, 1 osztályúnak felel meg és
így teljesen biztonságosnak tekinthető.
• Soha ne nézzen közvetlenül és szándékosan
a lézersugárba.
11
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és
a DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A D E WALT kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli
ingyenes garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a fogyasztó
részére tör-ténő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint
a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst36368 - 17-04-2007
12
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
13
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
14
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
DW084K - - - - A
LASER 1
©
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising