DW084K | DeWalt DW084K LASER instruction manual

402112-71 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW084K
1
2
3
4
5
7
6
A
2
2
7
8
B
9
C
3
D
12
12
13
13
10
10
11
14
E2
E1
4
15
18
17
17
16
16
F1
F2
19
18
17
F3
5
LASER MULTIPUNCT
DW084K
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Tip
Dimensiune acumulator
Putere laser
Clasa laserului
Lungime undă
Clasa de protecţie
Grad de auto-nivelare
Temperatura de funcţionare
Sistem fixare
Greutate
V
mW
nm
°
°C
kg
Definiţii: Instrucţiuni
de siguranţă
DW084K
6
1
4 x LR6 (AA)
<1
2
630 ~ 680
IP54
+/- 4
-10 – +45
M6 x 10
0,55
Instrucţiuni de siguranţă
privind laserele
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de
severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare.
Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi atenţi la
aceste simboluri.
AVERTISMENT! Citiţi şi înţelegeţi
toate instrucţiunile. Nerespectarea
tuturor instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce
la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări personale grave.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă
nu este evitată, va determina
decesul sau vătămarea gravă.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
• Nu operaţi laserul în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Uneltele electrice generează scântei ce
pot aprinde pulberile sau vaporii.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care,
dacă nu este evitată, ar
putea determina decesul sau
vătămarea gravă.
• Utilizaţi laserul numai cu acumulatorii
special prevăzuţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera risc de incendiu.
ATENŢIE: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă
nu este evitată, poate determina
vătămări minore sau medii.
• Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna
copiilor şi a altor persoane neinstruite.
Laserele sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
AVIZ: Indică o practică
necorelată cu vătămarea
corporală care, dacă nu este
evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
• Utilizaţi numai accesoriile recomandate
de producător pentru modelul dvs.
Accesoriile ce pot fi adecvate pentru un
laser, pot crea risc de vătămare atunci
când sunt utilizate cu un alt laser.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
• Operaţiile de service asupra uneltei
TREBUIE să fie efectuate numai de către
6
personal de reparaţii calificat. Reparaţiile,
operaţiile de service sau de întreţinere
efectuate de personal necalificat pot
cauza vătămări. Pentru a afla localizarea
celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat DEWALT, consultaţi lista de
agenţi de reparaţii autorizaţi DEWALT de
pe spatele acestui manual sau vizitaţi
www.2helpU.com pe Internet.
pot conduce la expunerea
periculoasă la radiaţii.
AVERTISMENT! NU
DEZASAMBLAŢI NIVELA LASER
ROTATIVĂ. Înăuntru nu există
componente ce pot fi reparate de
către utilizator. Dezasamblarea
laserului rotativ va anula
toate garanţiile produsului.
Nu modificaţi în niciun fel
produsul. Modificarea uneltei
poate conduce la expunerea
periculoasă la radiaţii laser.
• Nu utilizaţi instrumente optice precum
un telescop sau un nivelmetru pentru
a vizualiza fasciculul laser. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă
a ochilor.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
privind laserele
• Acest laser se încadrează în clasa
2 conform cu EN 60825-1:2007.
Nu înlocuiţi o diodă laser cu una de
tip diferit. În cazul în care laserul este
deteriorat, prevedeţi repararea acestuia de
către un agent de reparaţii autorizat.
• Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de
proiecţia liniilor laser.
Expunerea ochilor la fasciculul unui laser
din clasa 2 este considerată a fi sigură
pe o durată de maxim 0,25 secunde.
Reflecţiile genelor vor furniza în mod
normal o protecţie corespunzătoare.
Pe distanţe de peste 1 m, laserul se
încadrează în clasa 1 şi este, astfel,
considerat complet sigur.
• Nu priviţi niciodată direct şi în mod
intenţionat în fasciculul laser.
• Nu utilizaţi instrumente optice pentru
a privi fasciculul laser.
• Nu instalaţi unealta într-o poziţie în care
fasciculul laser poate trece la nivelul
capului persoanelor.
• Nu permiteţi copiilor să intre în contact cu
laserul.
• Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce
poate determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat în fascicolul
laser. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
• Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă
reflectorizantă ce poate reflecta fasciculul
laser spre ochii cuiva. Acest fapt poate
conduce la vătămarea gravă a ochilor.
• Opriţi laserul atunci când nu este utilizat.
Lăsarea laserului pornit măreşte riscul de
a privi în fasciculul laser.
• Nu operaţi laserul în apropierea copiilor
sau nu permiteţi copiilor să utilizeze
laserul. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
• Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele
de avertizare. În cazul îndepărtării
etichetelor, utilizatorii sau alte persoane se
pot expune involuntar la radiaţii.
• Poziţionaţi bine laserul pe o suprafaţă
orizontală. În cazul în care laserul cade,
se poate produce deteriorarea laserului
sau vătămări grave.
• Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Prindeţi-vă părul lung. Păstraţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
Orificiile de aerisire acoperă adesea
componentele în mişcare şi trebuie să
fie, de asemenea, evitate.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării acestui dispozitiv:
– Vătămări cauzate de privirea în
fasciculul laser.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe
unealtă:
AVERTISMENT: Utilizarea
altor controale sau reglaje sau
efectuarea altor proceduri decât
cele specificate în acest manual
7
•
•
•
Citiţi manualul de instrucţiuni
înainte de utilizare.
Acumulatorii (fig. B)
Avertisment privind laserul.
Acest laser funcţionează cu patru acumulatori
LR6 (dimensiunea AA).
Nu priviţi în fasciculul laser.
Conţinutul ambalajului
TIP ACUMULATORI
Ambalajul conţine:
1 Laser multipunct
4 Acumulatori
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucţiuni
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi
integral şi pentru a înţelege acest manual
înaintea utilizării.
Clasa de protecţie: IP54.
AMPLASAREA CODULUI DE SERIE
Codul datei, ce include, de asemenea,
anul fabricaţiei, este imprimat în interiorul
compartimentului pentru baterii.
Descriere (fig. A)
Exemplu:
1
2
3
4
5
6
7
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă privind
acumulatorii
•
•
•
•
•
•
Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
Nu păstraţi acumulatorii la
îndemâna copiilor.
Scoateţi acumulatorii în cazul în
care nu utilizaţi dispozitivul timp de
câteva luni.
AVERTISMENT: Acumulatorii pot
exploda sau pot prezenta scurgeri
şi pot cauza vătămări sau incendii.
Pentru a reduce acest risc:
Respectaţi cu atenţie toate
instrucţiunile şi avertizările de pe
eticheta acumulatorului şi de pe
ambalaj.
Introduceţi întotdeauna corect
acumulatorii respectând polaritatea
(+ şi –) marcată pe acumulator şi
pe echipament.
Nu scurtcircuitaţi bornele
acumulatorului.
Nu încărcaţi acumulatorii.
Nu combinaţi acumulatori vechi cu
acumulatori noi. Înlocuiţi-i pe toţi în
acelaşi timp cu acumulatori noi de
aceeaşi marcă şi tip.
Scoateţi imediat acumulatorii
consumaţi şi eliminaţi-i conform
normelor locale.
Întrerupător de pornire/oprire
Indicator de alimentare
Deschidere laser (fascicul laser sus)
Deschidere laser (fascicul laser faţă)
Deschidere laser (fascicul laser pătrat)
Deschidere laser (fascicul laser jos)
Compartiment pentru baterii
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Laserul multipunct DW087K a fost conceput
pentru a proiecta puncte laser ce sunt de
ajutor în cazul aplicaţiilor profesionale. Unealta
poate fi utilizată la interior şi exterior pentru
alinierea pe orizontală (nivelă), pe verticală (fir
cu plumb) şi în unghi. Aplicaţiile variază de la
amplasarea pereţilor şi a ferestrelor până la
instalarea profilelor cadru.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Laserul multipunct este o unealtă
profesională. NU permiteţi copiilor să
intre în contact cu unealta. Este necesară
supravegherea atunci când unealta este
folosită de operatori neexperimentaţi.
Despachetarea
FIXAREA ETICHETEI DE AVERTIZARE
Avertizările de siguranţă de pe eticheta
amplasată pe laser trebuie să fie redactate
în limba utilizatorului. În acest scop, a fost
8
înlocuite, iar unealta se va opri în mod
automat.
• Opriţi unealta şi scoateţi bateriile de îndată
ce indicatorul luminează intermitent.
furnizată împreună cu unealta o pagină
separată de etichete autocolante.
AVERTISMENT: VERIFICAŢI CA
AVERTIZĂRILE DE SIGURANŢĂ
DE PE ETICHETĂ SĂ FI FOST
REDACTATE ÎN LIMBA DVS.
Configurarea uneltei (fig. C)
Unealta dispune de magneţi (9) care să
o fixeze pe şina de podea din oţel.
• Poziţionaţi unealta pe o suprafaţă relativ
netedă şi orizontală.
• Reglaţi unealta pentru o aplicaţie cu fir cu
plumb.
Avertizările ar trebui să fie următoarele:
RADIAŢII LASER
NU PRIVIŢI ÎN FASCICUL
PRODUS LASER DE CLASA 2
• În cazul în care avertizările sunt
într-o limbă străină, procedaţi în felul
următor:
Reglarea uneltei
• Pentru a iniţia procedura de orizontalitate,
porniţi unealta. Orientarea firului cu
plumb este reglată corect atâta timp cât
fasciculele laserului rămân aprinse.
• Fasciculele laser încep să ilumineze
intermitent pentru a indica că unealta
a fost setată la o înclinaţie care este în
afara aliniamentului autoreglabil de 4°.
Opriţi unealta, reglaţi di nou amplasarea
uneltei înăuntrul aliniamentului autoreglabil
şi porniţi din nou unealta.
– Dezlipiţi de pe coală eticheta
necesară.
– Poziţionaţi cu atenţie eticheta dezlipită
peste cea existentă.
– Apăsaţi pe etichetă.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT! Nu poziţionaţi
laserul într-o poziţie ce poate
determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat
în fasciculul laser. Pot surveni
vătămări grave ale ochilor ca
urmare a privirii fasciculului.
Alinierea punctului laser (fig. C)
• Aliniaţi linia laser a oricărui fascicul laser
cu marcajul de poziţie. Mutaţi unealta
după necesităţi.
OPERARE
Înlocuirea acumulatorilor (fig. B)
Aparatul utilizează acumulatori tip LR6 (AA).
• Deschideţi capacul compartimentului
pentru baterii (7).
• Înlocuiţi bateriile (8). Asiguraţi-vă că
bateriile noi sunt poziţionate conform
indicaţiilor.
• Închideţi capacul compartimentului pentru
baterii.
AVERTISMENT! Nu poziţionaţi
laserul într-o poziţie ce poate
determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat
în fasciculul laser. Pot surveni
vătămări grave ale ochilor ca
urmare a privirii fasciculului.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Atunci când
înlocuiţi bateriile, înlocuiţi
întotdeauna tot setul. Nu
combinaţi acumulatori vechi cu
acumulatori noi.
Utilizaţi de preferinţă baterii
alcaline.
AVERTISMENT:
RESPECTAŢI ÎNTOTDEAUNA
INSTRUCŢIUNILE DE
SIGURANŢĂ ŞI NORMELE ÎN
VIGOARE.
• Marcaţi întotdeauna centrul punctelor laser.
• Asiguraţi-vă că unealta a fost amplasată
bine.
• Schimbările extreme de temperatură
determină deplasarea componentelor
interne ceea ce poate afecta acurateţea
uneltei. Verificaţi cu regularitate acurateţea
în timpul utilizării uneltei în astfel de
circumstanţe.
Indicator de baterie slabă (fig. B)
Această unealtă a fost prevăzută cu un
indicator de baterie consumată (2), amplasat
pe panoul de comandă. Indicatorul de bateri
consumată este aprins atunci când unealta
este pornită. Acesta va lumina intermitent
pentru a indica faptul că bateriile trebuie
9
• Porniţi unealta.
• Aliniaţi fasciculul laser îndreptat în jos cu
marcajul podelei.
• Marcaţi centrul punctului laser pe tavan.
• Opriţi unealta şi rotiţi-o la 180°.
• Porniţi unealta, aliniaţi fasciculul laser cu
marcajul de podea şi, din nou, marcaţi
centrul punctului laser pe tavan. Opriţi
unealta.
• Măsuraţi diferenţa dintre marcaje.
• În cazul în care diferenţa dintre marcaje
este mai mică sau egală cu 4,8 mm,
unealta este calibrată corespunzător.
• În cazul în care diferenţa dintre marcaje
este mai mare de 4,8 mm, unealta trebuie
supusă unei operaţii de service.
• Deşi unealta corectează în mod automat
erorile minore de aliniere, atunci când este
zdruncinată, este posibil să fie necesară
o nouă reglare a echilibrului sau o nouă
amplasare.
• Dacă unealta a fost scăpată pe jos sau
s-a răsturnat, solicitaţi calibrarea capului
laser de un agent de reparaţii calificat.
Pornirea şi oprirea (fig. A)
• Pentru a porni unealta, apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1).
• Pentru a opri unealta, apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1) din nou.
Transferul unui marcaj de poziţie
Unealta produce patru puncte laser pe
direcţie orizontală şi verticală pentru
a transfera un marcaj.
• Utilizaţi un fascicul pentru a marca şi
a transfera marcajul utilizând celelalte
fascicule laser.
Verificarea nivelului (fig. E1, E2)
• Poziţionaţi unealta în zona dintre cele
două suprafeţe verticale care se află la
o distanţă de cel puţin 6 m. Poziţionaţi
unealta astfel încât să fie orientată în
direcţia suprafeţelor verticale.
• Amplasaţi unealta la circa 10 cm de perete,
măsurată faţă de partea frontală a uneltei.
• Porniţi unealta.
• Marcaţi pe podea centrul punctului laser
jos (10).
• Marcaţi centrul punctului laser faţă (11) pe
podea.
• Opriţi unealta şi rotiţi-o la 180°.
• Porniţi unealta, aliniaţi fasciculul laser
jos cu marcajul de pe podea (10) şi
marcaţi centrul punctului laser faţă (12) pe
peretele opus. Opriţi unealta.
• Deplasaţi unealta în linie dreaptă, spre
peretele opus.
• Amplasaţi unealta la circa 10 cm de
peretele opus, măsurată faţă de partea
frontală a uneltei.
• Porniţi unealta, aliniaţi fasciculul laser faţă
cu marcajul de pe perete (12) şi marcaţi
centrul punctului laser jos (13) pe podea.
• Opriţi unealta şi rotiţi-o la 180°.
• Porniţi unealta, aliniaţi fasciculul laser jos
cu marcajul de pe podea (13) şi marcaţi
centrul punctului laser faţă (14) pe primul
perete. Opriţi unealta.
• Măsuraţi diferenţa pe verticală dintre
marcaje (11 & 14).
• În cazul în care diferenţa dintre marcaje
este mai mică sau egală cu 3 mm, unealta
este calibrată corespunzător.
• În cazul în care diferenţa dintre marcaje
este mai mare de 3 mm, unealta trebuie
supusă unei operaţii de service.
Accesorii opţionale
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru
informaţii suplimentare despre accesoriile
corespunzătoare.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată
de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde
de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea în mod regulat.
Verificarea calibrării în teren (fig. D-F)
Verificarea calibrării la faţa locului trebuie
efectuată în siguranţă şi cu precizie pentru
a face o diagnosticare corectă. Ori de câte
ori se înregistrează o eroare, prevedeţi
repararea uneltei de către un agent de
reparaţii autorizat.
AVERTISMENT: CONDIŢIILE
ZONEI SUNT INDICATIVE
PENTRU REZULTATELE
PREZENTATE. DACĂ ÎN
PRACTICĂ EXISTĂ CONDIŢII
DIFERITE, MĂSURĂTORILE
TREBUIE REGLATE
CORESPUNZĂTOR.
Verificare cu firul cu plumb (fig. D)
• Poziţionaţi unealta pe podea, într-o zonă
cu un plafon înalt de cel puţin 8 m.
• Marcaţi un punct pe podea.
10
Protejarea mediului
înconjurător
Verificarea unghiului drept (fig. F1–F3)
• Amplasaţi unealta într-o zonă de cel puţin
10 m pe 5 m. Poziţionaţi unealta astfel
încât să fie amplasată din faţă în spate, în
direcţia pereţilor scurţi.
• Amplasaţi unealta la circa 10 cm de
perete, măsurată faţă de partea frontală
a uneltei.
• Porniţi unealta.
• Marcaţi pe podea centrul punctului laser
jos (15).
• Marcaţi centrul punctului laser faţă (16) pe
peretele scurt opus.
• Localizaţi poziţia fasciculului laser faţă la
jumătatea drumului dintre pereţii scurţi,
utilizând o ţintă. Marcaţi acest punct (17)
pe podea. Opriţi unealta.
• Deplasaţi unealta în linie dreaptă, spre
marcajul de pe podea (17).
• Porniţi unealta. Aliniaţi fasciculul laser
îndreptat în jos cu marcajul de pe podea
(17) şi fasciculul laser faţă cu marcajul de
pe perete (16).
• Marcaţi centrul punctului laser pătrat (18)
pe lungimea peretelui.
• Opriţi unealta şi rotiţi-o la 90° în sensul
acelor de ceasornic.
• Porniţi unealta. Aliniaţi fasciculul laser
îndreptat în jos cu marcajul de pe podea
(17) şi fasciculul laser faţă cu marcajul de
pe perete (18).
• Localizaţi poziţia fasciculului laser pătrat
paralel cu punctul de pornire (15) la
peretele scurt, utilizând o ţintă. Marcaţi
acest punct (19) pe podea. Opriţi unealta.
• Măsuraţi diferenţa dintre marcaje (15 şi 19).
• În cazul în care diferenţa dintre marcaje
este mai mică sau egală cu 4,5 mm,
unealta este calibrată corespunzător.
• În cazul în care diferenţa dintre marcaje
este mai mare de 4,5 mm, unealta trebuie
supusă unei operaţii de service.
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună
cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în
care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi
împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să
prevadă colectarea selectivă a produselor
electrice de uz casnic la centrele municipale
de deşeuri sau de către comerciant atunci
când achiziţionaţi un produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei
de funcţionare. Pentru a beneficia de acest
serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs.
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor
de reparaţii DEWALT autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Curăţarea
• Scoateţi bateriile înainte de a curăţa
unealta.
• Curăţaţi cu regularitate carcasa cu o cârpă
moale.
• Atunci când este necesar, curăţaţi
obiectivul folosind o cârpă moale sau un
beţişor cu vată înmuiat în spirt. Nu utilizaţi
niciun fel de alţi agenţi de curăţare.
Acumulatorii
• Atunci când eliminaţi bateriile, luaţi
în considerare protejarea mediului
înconjurător. Consultaţi autorităţile locale
în vederea unei modalităţile ecologice de
eliminare a bateriilor.
11
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00191672 - 15-02-2013
12
DW084K
LASER 1
©
13
14
15
16
Download PDF

advertising