DW084K | DeWalt DW084K LASER instruction manual

522101-17 H
DW084K
1
2
3
4
5
7
6
A
2
2
7
8
B
9
C
3
D
12
12
13
13
10
10
11
14
E2
E1
4
15
18
17
17
16
16
F1
F2
19
18
17
F3
5
ÖNBEÁLLÓ 4-SUGARAS PONTLÉZER DW084K
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Tápforrás
Lézerteljesítmény
Lézer osztály
Hullámhossz
Védelmi osztály
Önszintező tartomány
Üzemi hőmérséklet
Dugaszoló aljzat menete
Súly
V
mW
nm
°
°C
kg
Definíciók: Biztonsági
útmutatások
DW084K
6
1
4 db LR6 (AA) elem
<1
2
630 – 680
IP54
+/- 4
-10 – +45
M6 x 10
0,55
Biztonsági előírások lézeres
berendezésekhez
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára
utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
és sajátítson el minden útmutatást.
Az útmutatások figyelmen kívül
hagyása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos személyi sérülést okozhat.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely
halálos vagy súlyos sérüléshez
vezet.
ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÁSOKAT
• Soha ne használja a készüléket
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
porok jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gőzök meggyulladhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
lehetséges veszélyhelyzetet
jelöl, amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely
könnyű vagy közepesen súlyos
sérüléshez vezethet.
• A lézert csak a kijelölt speciális elemekkel
használja. Másfajta elem használata tüzet
okozhat.
• A használaton kívüli lézeres eszközt
gyermekektől és más, használatukban
járatlan személyektől elzárt helyen tárolja.
Gyakorlatlan felhasználó kezében a lézer
veszélyt jelent.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
• Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékhez. Ugyanaz
a tartozék, amely megfelel az egyik
lézerhez, sérülést okozhat egy másik
lézernél.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
6
• A szerszám szervizelését képzett
szakembernek KELL végeznie. Képzetlen
személy által végzett javítás, szervizelés
vagy karbantartás sérüléshez vezethet.
A legközelebbi hivatalos DEWALT
javítóműhely elérhetőségét megtalálja
kézikönyvünk hátsó borítóján, a hivatalos
DEWALT javítóműhelyek listáján, vagy
a www.2helpU.com honlapon.
FIGYELMEZTETÉS! NE
SZERELJE SZÉT A ROTÁCIÓS
LÉZERT. Nincsenek benne
felhasználó által szervizelhető
alkatrészek. A rotációs lézer
szétszerelése érvényteleníti
a termékhez fűződő jótállást.
Soha ne végezzen a terméken
semmilyen átalakítást. Az
átalakított lézeres eszköz
sugárzásveszélyt teremthet.
• Ne használjon optikai eszközöket, például
távcsövet vagy tranzitműszert a lézersugár
megfigyelésére. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
További biztonsági előírások lézeres
berendezésekhez
• Ez a lézer az EN 60825-1:2007 szabvány
szerint 2. osztályúnak minősül. A lézerdiódát
ne cserélje más típusúra. A sérült lézert
márkaszervizzel javíttassa meg.
• Csak lézervonalak kivetítésére használja
a lézert.
2. osztályba sorolt lézernél legfeljebb
0,25 másodpercig lehet veszélytelenül
a sugárba nézni. A szemhéj reflexek
szokásos körülmények között megfelelő
védelmet biztosítanak. 1 méternél
nagyobb távolság esetén a lézer megfelel
az 1.osztály követelményeinek, és
teljességgel biztonságos.
• Közvetlenül és szándékosan soha ne
nézzen a lézersugárba.
• Ne használjon optikai eszközöket
a lézersugár megfigyeléséhez.
Ne állítsa a szerszámot olyan helyzetbe,
hogy a lézersugár bárkit fejmagasságban
érhessen.
• Ne engedje, hogy gyermekek
hozzáérjenek a lézerhez.
• Úgy helyezze el a lézert, senki ne
nézhessen szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne helyezze a lézert tükröző felület
közelébe, amely a sugarat valakinek
a szemébe visszatükrözhetné. Ez súlyos
szemsérülést okozhat.
• Ha nem használja, kapcsolja ki a lézert.
Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb
annak a veszélye, hogy valaki belenéz
a sugárba.
• Ne működtesse a lézert, ha gyermekek
vannak a közelben, és ne engedje, hogy
gyermekek működtessék. Ez súlyos
szemsérülést okozhat.
• Ne távolítsa el és ne rongálja meg
a figyelmeztető címkéket. Ha a címkéket
eltávolítja, a lézer használói vagy mások
akaratlanul is sugárzásnak tehetik ki
magukat.
• Egyenletes felületre helyezze a lézeres
készüléket. Ha leesik a lézer, megsérülhet
vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
• Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Ha hosszú
hajat visel, használjon hajvédőt.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
A szellőzőnyílásokat is kerülni kell, mert
gyakran mozgó alkatrészek vannak
mögöttük.
Fennmaradó veszélyek
A következő veszélyek együtt járnak az eszköz
használatával:
– A lézersugárba történő belenézés miatt
keletkező sérülések.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok
találhatóak:
FIGYELMEZTETÉS:
A kezelőszervek itt megadottaktól
eltérő használata vagy más
beállítások alkalmazása és
más műveletek végzése
sugárzásveszélyt teremthet.
7
Elemek (B ábra)
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
ELEM TÍPUSA
Ez a lézeres készülék négy db LR6 (AA
méretű) elemmel működik.
Figyelmeztetés lézersugárzásra.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 több pontú lézerszintező
4 elem
1 koffer
1 használati útmutató
• A szerszám használata előtt.szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ne nézzen bele a lézersugárba.
Védelmi osztály: IP54.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód az
elemtartó rekeszbe van nyomtatva.
Példa:
Leírás (A ábra)
2010 XX XX
Gyártás éve
1
2
3
4
5
6
7
Fontos biztonsági útmutatások az
elemekhez
FIGYELMEZTETÉS: Az
elemek felrobbanhatnak vagy
szivároghatnak, és sérülést, illetve
tüzet okozhatnak. Ennek veszélye
így csökkenthető:
•
Gondosan kövesse az elem
címkéjén és csomagolásán található
utasításokat és figyelmeztetéseket.
•
Az elemeket mindig helyesen,
az elemeken és a készüléken is
feltüntetett polaritás jelzéseknek
(+ és –) megfelelően helyezze be.
•
Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
•
Ne töltse az elemeket.
•
Ne használjon régi és új elemet
együtt. Mindegyiket egyidejűleg
cserélje ugyanolyan gyártmányú és
típusú új elemre.
•
A lemerült elemet azonnal cserélje
ki, és a helyi hulladékkezelési
rendelkezések szerint semmisítse
meg.
•
Ne dobja tűzbe az elemeket.
•
Gyermekektől tartsa távol.
•
Ha az eszközt hónapokig nem
szándékozik használni, vegye ki
belőle az elemeket.
Be- és kikapcsoló
Telepfeszültség kijelzője
Lézernyílás (felfelé irányuló lézersugár)
Lézernyílás (elülső lézersugár)
Lézernyílás (derékszögű lézersugár)
Lézernyílás (lefelé irányuló lézersugár)
Elemtartó rekesz
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DW084K típusú több pontú lézerszintezőt
professzionális alkalmazásoknál lézerpontok
kivetítéséhez terveztük. A szerszám mind
beltérben mind kültéren használható
vízszintes, függőleges és derékszögű
szintezéshez. Felhasználási területe falak
és ablakok kijelölésétől kezdve keretek
felhelyezéséig nagyon sokrétű lehet.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A több pontú lézerszintező professzionális
szerszám. NE engedje, hogy gyermekek
hozzáérjenek a szerszámhoz. Ha
a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
Kicsomagolás
A FIGYELMEZTETŐ CÍMKE
FELHELYEZÉSE
A lézeren lévő címkén a biztonsági
figyelmeztetéseket a felhasználó nyelvén
kell feltüntetni. E célból egy öntapadó
címkéket tartalmazó külön lapot mellékelünk
a szerszámhoz.
8
FIGYELMEZTETÉS:
ELLENŐRIZZE, HOGY A CÍMKÉN
SZEREPLŐ BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK AZ ÖN
NYELVÉN VANNAK-E ÍRVA.
• Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az
elemeket, ha a kijelző villog.
A szerszám üzemkész állapotba helyezése
(C ábra)
A szerszámot mágnesek (9) szorítják az acél
padlósínhez.
• Helyezze a szerszámot viszonylag sima
és egyenletes felületre.
• Állítsa be függőleges szintezéshez.
A figyelmeztetéseknek ilyeneknek kell lenniük:
LÉZERSUGÁRZÁS
NE NÉZZEN A SUGÁRBA
2. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
Ha a figyelmeztetések idegen nyelven vannak
írva, a következőket tegye:
A szerszám beállítása
• A szintezési folyamat elindításához
kapcsolja be a szerszámot. A függőleges
irány beállítása mindaddig pontos, amíg
a lézersugár be van kapcsolva.
• A lézersugarak villogása azt jelzi, hogy
a szerszámot olyan lejtős felületre
állították, amely kívül esik a 4°-os
önszintező tartományon. Kapcsolja ki
a szerszámot, majd állítsa be újra úgy,
hogy az önszintező tartományon belül
legyen, és kapcsolja be ismét.
– Vegye le a szükséges címkét
a mellékelt lapról.
– Óvatosan helyezze rá a már meglévő
címkére.
– Nyomja rá az új címkét.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS! Úgy helyezze
el a lézert, senki ne nézhessen
szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ha belenéz
a sugárba, súlyos szemsérülést
szenvedhet.
A lézerpont igazítása (C ábra)
• Igazítsa a lézersugarak bármelyikének
lézerpontját a helyzetjelöléshez. Szükség
szerint mozgassa a készüléket.
Az elemek cseréje (B ábra)
A készülék LR6 típusú (AA méretű) elemekkel
működik.
• Nyissa fel az elemtartó rekesz (7) fedelét.
• Cserélje ki az elemeket (8). Ellenőrizze,
hogy a jelzéseknek megfelelően
helyezte-e be őket.
• Csukja vissza az elemtartó rekesz fedelét.
KEZELÉS
FIGYELMEZTETÉS! Úgy helyezze
el a lézert, senki ne nézhessen
szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ha belenéz
a sugárba, súlyos szemsérülést
szenvedhet.
FIGYELMEZTETÉS:
Elemcserénél mindig az összes
elemet cserélje ki. Ne használjon
régi és új elemeket együtt.
Lehetőleg alkáli elemeket
használjon.
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG
TARTSA BE A BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOKAT, ÉS
A VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT.
Telepfeszültség kijelzője (B ábra)
A szerszám vezérlőpanelén egy
telepfeszültség kijelzőt (2) helyeztünk
el. A szerszám bekapcsolt állapotában
a telepfeszültség kijelzője folyamatosan
világít. Amint a telep cserére szorul, a kijelző
villogni kezd, és automatikusan lekapcsolja
a szerszámot.
• Mindig a lézerpontok középpontját jelölje
meg.
• Ellenőrizze, hogy biztonságosan van-e
rögzítve a készülék.
• Szélsőséges hőmérsékleti változások
hatására a belső alkatrészek
elmozdulhatnak, ami befolyásolhatja
a szerszám pontosságát. Ha ehhez
9
A KALIBRÁLÁSTEZEKTŐL
ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT VÉGZI, A MÉRÉST
ENNEK MEGFELELŐEN
ÁLLÍTSA BE.
hasonló körülmények között használja
a szerszámot, rendszeresen ellenőrizze
a pontosságát.
• Bár a kisebb szinteltolódásokat a gép
automatikusan korrigálja, ha nekikoccan
valaminek, szükségessé válhat újbóli
egyensúlyba állítása vagy újbóli üzemkész
állapotba helyezése.
• Ha a szerszámot leejtették vagy felborult,
szakképzett szerelővel kalibráltassa újra
a lézerfejet.
Függőleges szintezés (D ábra)
• Helyezze a szerszámot a padlózaton
olyan területre, ahol a mennyezet legalább
8 m magas.
• Jelöljön ki egy pontot a padlózaton.
• Kapcsolja be a szerszámot.
• Igazítsa a lézersugarat a padlózaton lévő
jelöléshez.
• Jelölje meg a lézerpont középpontját
a mennyezeten.
• Kapcsolja ki a szerszámot, és fordítsa el
180°-kal.
• Kapcsolja be a készüléket, hozza egy
vonalba a lézersugarat a padlózaton lévő
jelöléssel, és jelölje meg ismét a lézerpont
középpontját a mennyezeten. Kapcsolja ki
a gépet.
• Mérje meg a jelölések közötti különbséget.
• Ha a jelölések közötti különbség 4,8 mm
vagy annál kisebb, a készülék helyesen
van kalibrálva.
• Ha a jelölések közötti különbség nagyobb,
mint 4,8 mm, a készüléket kalibrálni kell.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
• A szerszámot a be- és kikapcsolóval (1)
kapcsolhatja be.
• A szerszámot a be- és kikapcsoló újbóli
megnyomásával (1) kapcsolhatja ki.
Helyzetjelölés áthelyezése
Jelölés áthelyezéséhez a szerszám négy
lézerpontot ad vízszintes és függőleges
irányba.
• Az egyik sugárral keresse meg a jelölést,
a többi sugárral pedig helyeztesse át.
Külön rendelhető tartozékok
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos
további tájékoztatásért forduljon
forgalmazójához.
Szint ellenőrzése (E1, E2 ábra)
• Helyezze a szerszámot két függőleges
felület közé, amelyek legalább 6 m-re
vannak egymástól. Úgy helyezze el, hogy
a szerszám eleje és hátulja a függőleges
felületek felé nézzen.
• Helyezze el úgy, hogy az eleje kb. 10 cmre legyen a faltól.
• Kapcsolja be a szerszámot.
• Jelölje meg a lefelé irányuló lézerpont (10)
középpontját a padlózaton.
• Jelölje meg az előre irányuló lézerpont
(11) középpontját a falon.
• Kapcsolja ki a szerszámot, és fordítsa el
180°-kal.
• Kapcsolja be a szerszámot, igazítsa
a lefelé irányuló lézersugarat a padlózaton
lévő jelöléshez (10), és jelölje meg
az elülső lézerpont középpontját (12)
a szemközti falon. Kapcsolja ki a gépet.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A készülék
folyamatos és kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
A készülék kalibrálásának helyszíni
ellenőrzése (D–F ábra)
A pontos diagnózis érdekében a készülék
kalibrálásának helyszíni ellenőrzését
biztonságosan és pontosan kell elvégezni.
Amennyiben hibát észlel, szakképzett
szerelővel kalibráltassa.
FIGYELMEZTETÉS:
A MÉRÉSI EREDMÉNYEKET
A MUNKATERÜLET
KÖRÜLMÉNYEI IS
BEFOLYÁSOLJÁK. HA
10
• Jelölje meg a derékszögű lézerpont (18)
középpontját a hosszabbik falon.
• Kapcsolja ki a szerszámot, és fordítsa el
90°-kal az óramutató járásának irányában.
• Kapcsolja be a szerszámot. Igazítsa
a lefelé irányuló lézersugarat a padlózaton
lévő jelöléshez (17), az előre irányuló
lézersugarat pedig a falon lévő jelöléshez
(18).
• Célpont jelölő felhasználásával határozza
meg a derékszög lézersugár helyzetét
a rövidebbik falnál lévő kezdőponttal (15)
párhuzamosan. Jelölje meg ezt a pontot
(19) a padlózaton. Kapcsolja ki a gépet.
• Mérje meg a jelölések közötti különbséget
(15 és 19).
• Ha a jelölések közötti különbség 4,5 mm
vagy annál kisebb, a szerszám helyesen
van kalibrálva.
• Ha a jelölések közötti különbség nagyobb,
mint 4,5 mm, a szerszámot kalibrálni kell.
• A szerszámot egyenes vonalban
a szemközti falhoz mozgassa.
• Helyezze el úgy, hogy az eleje kb. 10 cmre legyen a szemközti faltól.
• Kapcsolja be a szerszámot, igazítsa az
előre irányuló lézersugarat a falon lévő
jelöléshez (12), és jelölje meg a lefelé
irányuló lézerpont középpontját (13)
a padlózaton.
• Kapcsolja ki a szerszámot, és fordítsa el
180°-kal.
• Kapcsolja be a szerszámot, igazítsa
a lefelé irányuló lézersugarat a padlózaton
lévő jelöléshez (13), és jelölje meg az
elülső lézerpont középpontját (14) az első
falon. Kapcsolja ki a gépet.
• Mérje meg a jelölések közötti függőleges
különbséget (11 és 14).
• Ha a jelölések közötti különbség 3 mm
vagy annál rövidebb, a szerszám helyesen
van kalibrálva.
• Ha a jelölések közötti különbség több mint
3 mm, a szerszámot kalibrálni kell.
Tisztítás
• Tisztítás előtt vegye ki az elemeket
a készülékből.
• Puha ronggyal rendszeresen tisztítsa
a burkolatot.
• Szükség esetén puha ronggyal vagy
alkoholba mártott vattadarabbal tisztítsa
meg a lencsét. Más tisztítószert ne
használjon.
Derékszögű pontok ellenőrzése (F1–F3 ábra)
• Helyezze a szerszámot egy legalább 10
m x 5 m területű helyre. Úgy tegye le,
hogy a szerszám eleje és hátulja a két
egymáshoz közelebbi fal felé nézzen.
• Helyezze el úgy, hogy az eleje kb. 10 cmre legyen a faltól.
• Kapcsolja be a szerszámot.
• Jelölje meg a lefelé irányuló lézerpont (15)
középpontját a padlózaton.
• Jelölje meg az előre irányuló lézerpont
(16) középpontját a szemközti rövidebbik
falon.
• Célpont jelölő felhasználásával mérje
ki az előre irányuló lézersugárnak a két
rövidebbik fal között hosszának felét.
Jelölje meg ezt a pontot (17) a padlózaton.
Kapcsolja ki a gépet.
• A szerszámot egyenes vonalban mozgassa
a padlózaton lévő jelöléshez (17).
• Kapcsolja be a szerszámot. Igazítsa a lefelé
irányuló lézersugarat a padlózaton lévő
jelöléshez (17), az előre irányuló lézersugarat
pedig a falon lévő jelöléshez (16).
11
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha majd úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul, vagy már nincs rá szüksége,
ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és
a csomagolás elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását. Az
újrahasznosított anyagok
felhasználása segít
a környezetszennyezés
megelőzésében és csökkenti
a nyersanyagok iránti igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve előírhatják, hogy új termék
vásárlásakor a kereskedő vállalja az elhasznált
termék visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük,
juttassa vissza a terméket bármely
hivatalos márkaszervizünkbe, ahol azt Öntől
a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a helyi DEWALT képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett
a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
eladás utáni szolgáltatásaink, valamint
elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
Elemek
• A lemerült elemeket a környezetvédelmi
szempontok szerint semmisítse meg.
Érdeklődjön a helyi hatóságoktól
az elemek környezetbarát
megsemmisítésének lehetőségeiről.
12
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel
a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
zst00194066 - 24-01-2013
13
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
14
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
15
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
DW084K
LÉZER 1
©
16
17
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
09/12
Podpis
Download PDF

advertising