DW096PK | DeWalt DW096PK OPTICAL INSTRUMENT instruction manual

522101-18 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW096PK
2
1
3
9
8
4
7
6
5
A
28
19
10
13
11
15
14
B
2
C
12
1
2
3
4
5
6
18
8
9
10
17
11
6FT
5
21
20
16
D
E
5
8
5
8
F
3
24 22 23
23
22
24
20
G1
25
26
G2
4
27
29
8
29
5
H
I1
I2
5
OPTIKAI SZINTEZŐ KÉSZLET
DW096
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot válaszott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Típus
Objektív
Nagyítás
Pontosság (kettős szintezés
hibája 1 km-en)
Látószög
Minimum fókusz
Menetes csap
Súly
mm
mm
m
kg
DW096
1
38
26-szoros
2
1° 20’
0,5
M16 x 11
1,85
Optikai műszerekre vonatkozó biztonsági
figyelmeztetések
• A feltétet kizárólag magasság, távolság és
szög mérésére használja.
• Az optikai műszerekkel ne nézzen erős
fényforrásba vagy a napba.
• Ne használjon optikai műszereket a lézersugár
megfigyeléséhez.
• Instabil felületen (pl. állvány, lépcső) állva ne
használja a feltétet.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatába van nyomtatva.
Definíciók: Biztonsági útmutatások
Példa:
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
A csomag tartalma
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
6
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag a következőket tartalmazza:
1 optikai szintező
1 állvány
1 osztóléc
1 koffer
1 függőón
1 kezelési útmutató
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (A ábra)
Az Ön DW096 optikai szintezőjét építkezési
munkáknál történő professzionális felhasználásra
terveztük. A feltét mind beltérben mind kültéren
használható magasság szintezéséhez, szögek és
távolságok méréséhez.
1 Nézőke
2 Optikai irányzék
3 Fókuszállító gomb
4
5
6
7
8
9
Objektív
Szintező csavar
Lapos tartófelületű műszerállvány
Vízszintes irányvonal-állító csavar
Szintezőlibella
Prizma
Összeszerelés és beállítás
A feltét felszerelése a háromlábú állványra
(B ábra)
Az állványon van egy menetes csap, amelyre
a feltétet fel lehet szerelni.
• Helyezze az állványt viszonylag sima és
egyenletes felületre.
• Szerelje a feltétet az állványhoz úgy, hogy
a menetes csapot (10) a feltét talpán lévő
nyílásba csavarja.
• Szorítsa be a gombot (11).
FIGYELMEZTETÉS: A feltét állványra
szerelése előtt ellenőrizze, biztosan
támaszkodnak-e a lábak, az állvány
nem inog és egyenesen áll.
Az állvány felszerelése (C és D ábra)
• Az állvány három lábát összefogva szabadítsa
ki a nylon pánt (12) végén lévő műanyag
csatot.
• Húzza szét a lábakat (13), hogy az állványt
álló helyzetbe tehesse.
• Szükség esetén állítson a lábakon (13), hogy
a talpuk (14) stabilan érjen a talajhoz.
• Lépjen rá a támaszokra (15), hogy a talpak
(14) a puha talajba belenyomódjanak.
• Tekercseljen le a függőónhoz (16) olyan
hosszúságú vezetéket, amennyi éppen
szükséges.
• Függessze az orsót (17) a kampóra (18).
• Ellenőrizze, hogy szabadon leng-e a függőón.
• A felesleges vezetéket tekercselje vissza az
orsóra (17), amikor a függőón elérte a talajt.
• Addig állítsa a talapzat háromszögének
közepe felett a lábakat, amíg az állvány az
ábra szerint szintbe nem kerül a függőónnal.
• Vegye le a függőónt a kampóról.
• Szerelje a feltétet az állványhoz.
A lábak magasságának állítása (C ábra)
• Oldja ki az első láb (13) gyorsbeállító reteszét
(19), hogy beállíthassa a kívánt magasságot.
Szorítsa vissza a reteszt.
• Ismételje meg ugyanezt a többi lábnál.
Az osztóléc kinyújtása (E ábra)
Az osztóléc több teleszkópos szakaszból áll.
Mindegyik szakasz egy-egy rugóterhelésű
gombbal van a helyén rögzítve, hogy különböző
hosszúságúra lehessen állítani az osztólécet.
• Amikor egy szakasszal kívánja kinyújtani
az osztólécet (20), csúsztassa kifelé azt
a szakaszt, amíg a rugóterhelésű gomb (21) le
nem zár.
• Amikor egy szakasszal rövidíteni kívánja az
osztólécet, nyomja a gombot és csúsztassa
visszafelé azt a szakaszt.
Szint beállítása (A és F ábra)
A könnyebbség kedvéért a feltétet úgy kell
elhelyezni, hogy az objektív az egyik szintező
csavar (5) felett legyen, lásd az ábrán.
• Nézzen egyenesen a prizmába (9).
A szintezőlibellát (8) az üvegcsében középre
kell állítani.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
• A hátsó szintező csavarokkal (5) hozza
a szintezőlibellát (8) az üvegcse széléhez,
lásd az ábrán.
• Állítsa középre a szintezőlibellát az elülső
szintező csavar (5) forgatásával.
Fókuszállítás (A ábra)
• Az optikai irányzékon (2) átnézve irányítsa az
objektívet (4) a bemérni kívánt tárgyra.
• A nézőkén átnézve forgassa a nézőkét (1),
amíg a hajszálkeresztben a hajszálvonalak
élesen és tisztán nem látszanak.
• Addig forgassa a fókuszállító gombot (3), amíg
a bemérni kívánt tárgy élesen és tisztán nem
látszik.
Szög állítása
• Szükség szerint forgassa a vízszintes
irányvonal-állító csavart (7).
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
7
Mérés (G1 és G2 ábra)
A feltét az alább ismertetett módon történő
mérések céljára távmérő hajszálkereszttel van
ellátva.
Magasságmérés
• Húzza ki az osztólécet (20) amennyire csak
lehet.
• Tegye a lécet a bemérni kívánt tárgy közelébe.
• Irányítsa a feltétet az osztóléchez.
• Olvassa le a magasságot a középső távmérő
vonalon.
Távolságmérés
• Húzza ki az osztólécet (20) amennyire csak
lehet.
• Tegye a lécet a bemérni kívánt tárgy közelébe.
• Irányítsa a feltétet az osztóléchez.
• Olvassa le az osztólécen a felső távmérő
vonalon (23) és az alsó távmérő vonalon
mutatott értékeket (24).
• Az alsó távmérő vonalon leolvasott értéket
vonja ki a felső távmérő vonalon leolvasott
értékből.
• A kivonás eredményét (n) szorozza meg 100zal.
A szorzás eredménye a léc és a feltét
középpontja közötti becsült távolságot adja
centiméterben.
Szögmérés
• Irányítsa a feltétet az első tárgyhoz (25).
• Olvassa le a tárgyat a függőleges
hajszálvonalnál (26).
• A skálán lévő 0°-ot igazítsa a nézőkéhez.
• Úgy forgassa a feltétet, hogy az a második
tárgy (27) irányába mutasson.
• Olvassa le a tárgyat a függőleges
hajszálvonalnál.
• Olvassa le a szöget ( ) a skálán.
Külön rendelhető tartozékok
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
KARBANTARTÁS
Az Ön feltétét minimális karbantartás melletti
tartós használatra terveztük. A készülék
folyamatos és kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
8
Az állvány gyorsbeállító reteszének
újraállítása (C ábra)
• Ha a gyorsbeállító retesz (19) rögzített
helyzetében laza, húzza meg a gyorsbeállító
retesz rögzítőanyáját (28).
A szintezőlibella kalibrálása (H ábra)
Amikor a feltétet szintbe állítják,
a szintezőlibellának (8) bármely szögnél középre
állítva kell maradnia.
• Állítsa középre a szintezőlibellát a szintező
csavarok (5) forgatásával.
• Forgassa el a feltétet 180°-kal.
Ha a szintezőlibella nem marad középre állítva,
a következőket tegye:
• A szintező csavarokkal (5) hozza
a szintezőlibellát (8) félútig a középpont felé.
• Az állító csavarokkal (29) állítsa középre
a szintezőlibellát, ehhez használja a mellékelt
imbuszkulcsot.
• A műveletet addig ismételje, amíg
a szintezőlibella a feltét 180°-os elforgatásánál
középre állítva marad.
A kalibrálás helyszíni ellenőrzése (I1 és I2
ábra)
A pontos diagnózis érdekében a kalibrálás
helyszíni ellenőrzését biztonságosan és pontosan
kell elvégezni. Amennyiben hibát észlel,
szakképzett szerelővel kalibráltassa a feltétet.
• Helyezze a feltétet két osztóléc közé, amelyek
legalább 50 m-re vannak egymástól. Úgy
helyezze el a feltétet, hogy az eleje az egyik,
a hátulja a másik osztóléccel szemben legyen.
• Helyezze a feltétet pontosan az osztólécek
közé.
• Irányítsa a feltétet az első léchez.
• Olvassa le a magasságot a középső távmérő
vonalnál (a). Jegyezze fel az eredményt.
• Forgassa el a feltétet 180°-kal, hogy az
a második léc irányába mutasson.
• Olvassa le a magasságot a középső távmérő
vonalnál (b). Jegyezze fel az eredményt.
• Mozgassa a feltétet egyenes vonalban az
első léchez. Helyezze a feltétet a léctől 2 m
távolságra.
• Irányítsa a feltétet az első léchez.
• Olvassa le a magasságot a középső távmérő
vonalnál (a’). Jegyezze fel az eredményt.
• Forgassa el a feltétet 180°-kal, hogy az
a második léc irányába mutasson.
• Olvassa le a magasságot a középső távmérő
vonalnál (b’). Jegyezze fel az eredményt.
• Oldja meg a következő egyenletet:
b’ = a’ - (a - b).
• Ha az egyenlet érvényes, a feltét helyesen
van kalibrálva.
• Ha az egyenlet érvénytelen, a feltét
szervizelést igényel.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha majd úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul, vagy már nincs rá szüksége,
ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolóanyagok elkülönített
hulladékkezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében
és csökkenti a nyersanyagok iránti
igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol
vállalatunk képviseletében azt átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
9
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon
túl, de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az
esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre
kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem
gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni,
a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
zst00194071 - 20-02-2013
10
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és
ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy
nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
11
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
12
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
DW096
OPTIKAI SZINTEZŐ 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising