CP12 | Black&Decker CP12 CORDLESS DRILL instruction manual

www.blackanddecker.com
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
502333-83 H - 08/05
CP12
CP122
CP14
CP142
12
11
9
13
8
9
10
A
B
16
15
8
C
14
D
18
2
17
F
E
2
5
3
G
19
H
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
c.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Fúró/csavarozó
gépéhez.
CP12K/CP14K készülékeket csavarozási feladatok
elvégzésére valamint fa, fém és műanyagok fúrására
terveztük.
CP122K/CP142K készülékeket csavarozási feladatok
elvégzésére valamint fa, fém, műanyagok valamint
puhább kőzet anyagok fúrására terveztük.
Ezek a készülékek iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
Az Ön Black & Decker töltőkészüléke a csomagolásban
található Black & Decker típusú akkuk töltésére lett
kifejlesztve.
d.
e.
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Akkumulátoros szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat,
így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés,
a személyi sérülések és az anyag károsodásának
lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
•
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa
le a készüléket a hálózati áramforrásról.
1)
a.
b.
c.
2)
a.
b.
3)
a.
b.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok
és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, mely begyújthatja
a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
c.
d.
e.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).
Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények
között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
f.
g.
4
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres Black
& Decker hosszabbító kábelt használhat.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot,
ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Valamint viseljen csúszásmentes
lábbelit és védősisakot. Ügyeljen a hallásvédelemre
is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a
gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője
lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy
a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e
a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
4)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5)
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a
készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet
cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit,
a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut vagy
más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére.
Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
b.
c.
d.
e.
6)
a.
a készülékre csatlakoztatja. Súlyos baleset
előidézője lehet, ha az akkumulátort bekapcsolt
készülékre csatlakoztatja.
Kizárólag csak műszaki adatokban megadott
töltőkészüléket használja az akkumulátor
töltésére. Más töltő használata személyi és dologi
kárt és tűzveszélyt okozhat.
Kizárólag csak a műszaki adatokban megadott
akkumulátort csatlakoztasson a készülékre. Más
akkumulátor használata személyi és dologi kárt
okozhat.
Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő tárolásra.
Rövidzárlat okozásának veszélye miatt kerülje, hogy
fémes tárgyak az akku pólusaival érintkezzenek.
A tűzveszély mellett az akku is károsodhat. (pl.: ha
az akkumulátort a szerszámos kofferben tárolja, az
abban lévő szerszámokkal érintkezhet).
Szélsőséges körülmények között való használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az akkuból. Kerülje az érintkezést
az akkufolyadékkal. Ha mégis érintkezésbe
kerül vele, öblítse le bő vízzel. Ha szemébe kerül,
forduljon azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék
bőrirritációt és megégést okozhat.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás súlyos
baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
Akkumulátorok
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az esőtől.
Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
Az akkut csak 4-40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
•
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az
akkumulátort.
•
A tönkrement akkuról gondoskodjon a „Környezetvédelem“ fejezetben leírtak szerint.
•
Szélsőséges körülmények közben való használatnál
előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az
akkuból. Ekkor járjon el a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal
érintkezzen.
Ha mégis akkufolyadékkal érintkezne a bőre,
vagy netán a szemébe kerülne, kövesse az
alábbiakat.
Figyelem! Az akkufolyadék 25-30 %-os kálium-hidroxid
oldat, amely maró hatású. Ha az oldat a bőrével
érintkezne, öblítse azonnal bő vízzel. Semlegesítse az
oldatot enyhén savas folyadékkal, például citromlével
vagy ecettel. Ha az oldat a szemébe jutna, öblögesse
legalább 10 percig hideg vízzel, majd rögtön forduljon
orvoshoz. Közölje vele az oldat nevét és töménységét.
Akkumulátoros készülék használata és ápolása
Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló
kikapcsolt állapotban van, mielőtt az akkumulátort
5
Tűzveszély! Rövidzárlat okozásának veszélye miatt
kerülje, hogy fémes tárgyak az akku pólusaival
érintkezzenek. A tűzveszély mellett az akku is károsodhat.
(pl.: ha az akkumulátort a szerszámos kofferben tárolja,
az abban lévő szerszámokkal érintkezhet).
•
Tilos az akkut tűzbe dobni!
•
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével!
Akkumulátor sapka felhelyezése (C ábra)
Figyelem! Szállításkor és tároláskor mindig helyezze
az akkumulátor sapkát (14) az akkumulátorra (8).
A védősapka az akkumulátor érintkezőinek befedésére
szolgál. A védősapka nélkül különböző fémtárgyak
rövidre zárhatják az érintkezőket, ami tűzveszélyes és
az akkumulátor károsodásához vezet.
Töltőkészülék
•
Kizárólag az csak a készülékkel szállított Black
& Decker töltőkészülékét használja a mellékelt
akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése
személyi és dologi kárt okozhat.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok töltésével.
•
A sérült hálózati kábelt azonnal cserélje ki.
•
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
•
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
•
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása, illetve
eltávolítása (D ábra)
Figyelem! Először mindig távolítsa el az akkut
a gépből!
Ezek a készülékek gyorsszorítós fúrótokmánnyal vannak
ellátva, amely egyszerű és gyors tartozékcserét tesz
lehetővé.
•
Reteszelje a készüléket úgy, hogy a forgásirányváltó
kapcsolót (2) középállásba tolja.
•
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy az egyik kezével
a tokmányperselyt (15) forgatja, miközben a másik
kezével a készüléket szilárdan tartja, amíg
a tokmány-pofák megfelelően kinyílnak.
•
Helyezze be a fúrószárat vagy csavarozó hegyet
(16) a tokmányba.
•
Gondosan szorítsa meg a tokmányt úgy, hogy az egyik
kezével a tokmányperselyt (15) forgatja, miközben
a másik kezével a készüléket szilárdan tartja, amíg
a tokmánypofák megfelelően bezáródnak.
Ezek a készülékeket kettősvégű csavarozóheggyel
szállítjuk, mely a csavarozóhegy tartóban (7) van
elhelyezve.
•
A csavarozóhegy tartóból való eltávolításához,
emelje ki a vájatból.
•
Tároláshoz, erősen nyomja a tartóba.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Elektromos biztonság
Az Ön töltőkészüléke kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő
adattábláján feltüntetettnek! Soha ne próbálja a
töltőegységet helyettesíteni egy normál hálózati
csatlakozóval.
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Üzemmód választó / nyomaték beállító gyűrű
4. Tokmány
5. Kétfokozatú sebességváltó (CP122K/CP142K)
6. Töltöttségi szint kijelző
7. Csavarozóhegy tartó
8. Akkumulátor
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében
dolgozni. Ne terhelje túl.
Figyelem! Mielőtt fúrási munkálatba kezdene, mindig
ellenőrizze a vezetékek és csövek elhelyezkedését.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni, vagy ha
a teljesítménye már nem elegendő a készülék megfelelő
működtetéséhez. Egy új, vagy hosszú ideig nem használt
akkumulátor első feltöltésével kb. 80%-os töltöttségi
szintet ér el. Számos teljes feltöltés és kisütési ciklus
után éri el teljes kapacitását az akkumulátor. Töltés
alatt az akku felmelegedhet; ez normális jelenség, nem
hibára utaló jel.
A ábra
9. Töltőkészülék
10. Töltőaljzat
11. Töltés kijelzés
12. Töltésvége kijelzés
Összeszerelés
Figyelem! Összeszerelés előtt távolítsa el az akkumulátort
a készülékből.
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 4°C alatti, és
40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24°C. A géppel szállított töltőt ne
használja más készülék, vagy akkumulátor töltésére.
Az akkumulátor fel- és leszerelése (B és C ábra)
•
Az akkumulátor (8) felhelyezéséhez igazítsa az
akkut a gép akkunyílásához. Tolja befelé, amíg
reteszelődik.
•
A leszereléshez nyomja meg az akku kioldógombot
(13) miközben húzza ki az akkumulátort az akkunyílásból.
A 3 órás töltő használata
•
Az akkumulátor (8) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és csúsztassa a töltőaljzatot (10) az
akkura.
•
Dugja a töltő villásdugóját a hálózati dugaljba.
Töltés alatt az akku felmelegedhet. Normális
6
használatnál a 3 órás töltési idő elegendő energiát
biztosít a legtöbb alkalmazáshoz. A töltési idő 6 óráig
történő meghosszabbításával az akkumulátor teljesen
fel lesz töltve.
•
Távolítsa el a töltőaljzatot az akkumulátorról.
•
Az 1 órás töltő használata
•
Az akkumulátor (8) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és csúsztassa a töltőbe (9). Az akku csak
egy bizonyos helyzetben illeszthető be a töltőbe.
Ne erőltesse! Ellenőrizze, hogy az akku teljesen
beilleszkedik a töltőbe.
•
Dugja a töltő villásdugóját a hálózati dugaljba.
•
Ellenőrizze, hogy a piros töltésjelző (11) felgyullad-e.
Ha ekkor a zöld töltésvége kijelző (12) gyullad fel,
akkor az akkumulátor túl meleg, és nem tölthető.
Ebben az esetben távolítsa el az akkut a töltőből,
hagyja kb. egy órát hűlni, és utána kezdje újra
a töltést a fent leírtak szerint.
Kb. 1 órai töltés után a piros töltésjelző (11) kialszik, és
a zöld töltésvége kijelző (12) gyullad ki. Az akku ekkor
teljesen fel van töltve.
•
Vegye ki az akkut a töltőből.
Csavarozáshoz forgassa a gyűrűt a kívánt állásra.
Ha nem tudja még megfelelően beállítani a nyomatékot, akkor a következőképpen járjon el:
•
Állítsa be a gyűrűt (3) a legalacsonyabb
nyomatékra.
•
Húzza meg így az első csavart.
•
Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése
előtt elracsnizik, növelje a gyűrű segítségével
a nyomatékot és folytassa a csavarozást.
Ismételje ezt a módszert mindaddig, amíg el
nem éri a megfelelő beállítást. A többi csavart
ugyanezzel a beállítással csavarozza be.
CP122K/CP142K - Fúrás kőzetbe (G és H ábra)
•
Kőzet fúrásánál fordítsa a gyűrűt (3) ütvefúrás
szimbólumot a (19)
pozícióba úgy, hogy a
jelzéshez forgatja.
•
Tolja a kétfokozatú sebességváltó kapcsolót (5)
a készülék eleje felé (2. sebesség).
CP122K/CP142K - Sebességváltó kapcsoló (H ábra)
•
Fémek fúrásához és csavarozáshoz tolja a kétfokozatú sebességváltó kapcsolót (5) a készülék
hátulja felé. (1. sebesség).
•
Egyéb anyagok fúrásához tolja a kétfokozatú
sebességváltó kapcsolót (5) a készülék eleje felé.
(2. sebesség).
Az akku állapotának ellenőrzése (E ábra)
Ez a készülék egy töltöttségi szint kijelzővel van ellátva,
mely segítségével ellenőrizheti az akku állapotát.
•
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot (17).
•
Ellenőrizze, hány egység gyullad fel a lámpán
(18):
Akku töltöttségi szint
1 lámpa
alacsony
2 lámpa
közepes
3 lámpa
magas
Fúrás / csavarozás
•
Válassza ki a forgásirány váltó kapcsolóval (2) a jobb
vagy bal forgásirányt.
•
A gép bekapcsolásához nyomja be az üzemi
kapcsolót (1). A kapcsoló behúzásának mértékével
arányosan nő a fordulatszám.
•
A gép leállításához engedje el az üzemi kapcsolót.
Forgásirány kiválasztása (F ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához használja a jobbra
(óramutató járásával egyező irányú) forgásirányt.
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak
kilazításához, használja a balra (óramutató járásával
ellentétes irányú) forgásirányt.
•
Fúráshoz és csavarok behajtásához állítsa a forgásirányváltó kapcsolót (2) baloldali pozícióba.
•
Csavarok kihajtásához, vagy megszorult fúrószárak
kilazításához, állítsa a forgásirányváltó kapcsolót (2)
jobboldali pozícióba.
•
A készülék bereteszeléséhez állítsa a forgásirányváltó
kapcsolót középállásba.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Fúrás
•
Segítse könnyed nyomással a készüléket
a fúrószárral párhuzamos irányba.
•
Ha a fúrószár hegye már majdnem átér az anyagon,
csökkentse a gépre gyakorolt nyomást.
•
Ha a fúrószár szálkásítja, vagy kiszakítja a munkadarabot, helyezzen egy darab fát a munkadarab
hátoldalához.
•
Ha fában nagy furatot kíván létrehozni, használjon
faspirál fúrót.
•
Fémekhez használjon HSS fém fúrószárat.
•
Használjon kenőanyagot fémek fúrásához - kivéve
sárgaréz és öntöttvas.
•
Lágy kőzetanyagokba történő fúráshoz használjon
kőzet fúrószárat.
•
Központosító fúróval jelölje meg a fúrni kívánt lyuk
közepét a még pontosabb munkavégzés érdekében.
Az üzemmódok és a nyomaték kiválasztása (G ábra)
Ezek a készülékek az egy forgatható gyűrűvel vannak
ellátva, mely segítségével kiválaszthatja a megfelelő
üzemmódot és a csavarok behajtásához szükséges
nyomatékot. Nagyobb csavarokhoz és keményebb
munkadarabokhoz a magasabb nyomaték szükséges,
mint a kisebb csavarokhoz és lágyabb munkadarabokhoz.
A forgatható gyűrű segítségével széles a nyomaték
beállításának lehetősége, így a különböző felhasználási
területeknek megfelelő nyomatékon tudja a készüléket
használni.
•
Fa, fém és műanyag fúrásához forgassa a gyűrűt
Csavarozás
•
Mindig a megfelelő típusú, és méretű csavarozóhegyet
használja.
•
Ha a csavar csak nagyon nehezen hajtható be,
tegyen kenőanyagként egy kis mosószert vagy
szappant a csavarra.
•
Mindig tartsa a gépet egyvonalban a csavarral.
(3) fúróállásba úgy, hogy a fúrás szimbólumot
a jelöléshez (19) igazítja.
7
Karbantartás
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba
kezdene, távolítsa el az akkumulátort a készülékből.
Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.
•
•
•
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék és
a töltő levegőréseit egy puha kefével vagy száraz
ronggyal.
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Rendszeresen tisztítsa a fúrótokmányt úgy,
hogy a pofákat teljesen kinyitja, és a tokmányt
egy fakalapáccsal könnyedén kopogtatja, hogy
belsejéből a por eltávozhasson.
Akkumulátorok
A Black & Decker akkumulátorok sokszor
újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszerű elhelyezés szempontjait:
•
Környezetvédelem
•
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el
a gépből.
A NiMH és NiCd akkuk újrahasznosíthatók. Kérjük,
vigye az akkut a legközelebbi Black & Decker
szervizbe vagy a helyi begyűjtőhelyre.
A legközelebbi Black & Decker szervizről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Műszaki adatok
Feszültség
VDC
Üresjárati fordulatszám
min-1
Maximális nyomaték
Nm
Tokmány kapacitása
mm
Maximális fúrás kapacitás fém/fa/kőzet mm
Akkumulátor típusszám
Kapacitás
Ah
Súly
kg
Töltőkészülék
Feszültség
Töltési idő
VAC
óra
3 órás
230
3
CP12
12
0-700
16
10
10/25/A12
1,5
1,7
CP122
12
0-400/0-1300
20
10
10/25/12
A12
1,5
1,8
1 órás
230
1
8
CP14
14,4
0-750
17
10
10/30/A14
1,5
1,7
CP142
14,4
0-400/0-1300
21
10
10/30/12
A14
1,5
1,8
EC-TANÚSÍTÁS
CP12/CP122/CP14/CP142
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a szerszámok
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000.
68 dB(A)
Hangnyomásszint LpA
Hangteljesítmény szint LWA
79 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
< 2,5 m/s2
Hangnyomásszint toleranciafaktor KpA
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint toleranciafaktor KWA
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-5-2005
Garancia határozat
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésbõl eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet, és a vásárlási okmányokat
(számlát).
9
BLACK & DECKER
e)
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy
jelentősebb részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (kijavított) termékre
(termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és nem
kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes
alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát
biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap
jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
agaranciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és
a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék
típusát vagy termékkódját, a kereskedés nevét,
címét pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni.
Ennek alapján szerez jogosultságot a vevő
a garancia időn belüli ingyenes garanciális
javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen javítás,
törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése,
a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga
után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében tudunk
pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat elkerülése
céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói
tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az
abban foglaltakat saját érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás garanciaidőn belül a helyes kezelés,
karbantartás szerinti rendeltetésszerű
üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes
elhasználódása, kopása következtében állt elő.
(ezek a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
d) A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
10
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
BLACK&DECKER ORSZÁGOS SZERVÍZHÁLÓZAT
BLACK & DECKER KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTÖR:
ERFAKER KFT
H-1158 Budapest XV
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Országos Szervizhálózat abc szerinti sorrendben
ÁCS IMRE
2251 Tápiószecső, Pesti út 46.
Tel.: 29/446-615
DEBREI JÁNOS
3281 Karácsond, József A. u. 43.
Tel.: 37/322-136
EDISON ÜZLET-SZERVIZ
6722 Szeged, Török u. 1/a.
Tel.: 62/426-833
ELEKTRIÓ Kft.
7623 Pécs, Szabadság u. 28.
Tel.: 72/336-685
ELEKTRO-MERCATOR
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
EUROMAX Bt.
2400 Dunaújváros, Kisdobos u. 3.
Tel.: 25/411-844
H SZERSZÁM Kft.
8200 Veszprém, Budapesti u. 17.
Tel.: 88/404-303
KAPOSVÁRI KISGÉPJAVÍTÓ 7400 Kaposvár, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
KISGÉPCENTER Bt.
8000 Székesfehérvár, Széna tér 3.
Tel.: 22/340-026
MOFÜKER Kft.
6500 Baja, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
NÉMETH JÓZSEF
6000 Kecskemét, Jókai u. 25.
Tel.: 76/324-053
PROFI MOTOR Bt.
9400 Sopron, Baross út.12
Tel.: 99/511-626
ROTOR Kft.
9700 Szombathely, Vasút u. 29.
Tel.: 94/317-579
SERVINTRADE Kft.
3530 Miskolc, Kóris Kálmán út. 20.
Tel.: 46/411-351
SPIRÁL 96 Kft.
4024 Debrecen, Nyugati út 5-7.
Tel.: 52/442-198
TAKI-TECH SZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 1.
Tel.: 92/311-693
TÓLNAI SZERSZÁM Kft.
2510 Dorog, Heine u. 8.
Tel.: 33/431-679
TÓTH KISGÉPSZERVIZ
4040 Nyíregyháza, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 42/504-082
ÚJ-TECHNIKA Kft.
8800 Nagykanizsa, Teleki út 20.
Tel.: 93/310-498
WELD-IMPEX Kft.
5300 Karcag, Madarasi út 24.
Tel.: 59/311-886
11
12
13
14
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
CP12
CP122
mìsícù
hónap
°
men
CP14
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
CP142
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising