KW900E | Black&Decker KW900E ROUTER instruction manual

402011-75 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
4
5
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
d.
Freza BLACK+DECKER a fost concepută pentru frezarea lemnului şi a produselor din lemn. Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
e.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
f.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală
de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau
vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
b.
c.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dumneavoastră este în contact
cu suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa care pătrunde într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
d.
e.
f.
6
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii vii sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz
de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au comutatorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un
cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa prafului.
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru freze
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu
aceste instrucţiuni să o utilizeze.
Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte
electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru apucare deoarece cuţitul pot atinge
cablul uneltei. Tăierea unui cablu sub tensiune ar
putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de frezare poate pune în pericol
sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur.
Purtaţi o mască antipraf special concepută pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumului şi asiguraţi-vă că
persoanele din zona de lucru sau cele care pătrund în
zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Service
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că se
menţine siguranţa în folosirea uneltei.
7
Îndepărtaţi bine tot praful după frezare.
Utilizaţi numai burghie pentru frezat cu diametrul egal
cu dimensiunea bucşei elastice montate pe unealtă.
Utilizaţi numai burghie de frezat corespunzătoare
cu viteza în gol a uneltei.
Nu utilizaţi niciodată burghie de frezat cu un diametru mai mare decât diametrul maxim specificat
în secţiunea de specificaţii tehnice.
Nu folosiţi unealta în poziţie inversă.
Nu încercaţi să utilizaţi unealta în mod staţionar.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita orice pericol.
Fiţi foarte atenţi atunci când frezaţi suprafeţe vopsite cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci
frezaţi lemn ce poate degaja pulberi toxice:
- Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate să
pătrundă în zona de lucru.
- Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de lucru.
- Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice
alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare fizica şi/sau daune asupra obiectelor.
Siguranţa terţilor
♦ Acest aparat/această unealtă nu este destinat(ă)
♦
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de
către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi
determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită
etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de
siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la
intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF.)
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita orice pericol.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte.
Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în
privinţa expunerii.
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de deblocare
Buton de control viteză variabilă
Manetă blocare adâncime
Buton de blocare a axului
Bucşă elastică
Opritor de adâncime al suportului orientabil
Deflector de aşchii
Bară opritoare adâncime
Gradaţie adâncime de tăiere
Adaptor de extragere a prafului
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Montarea unui burghiu de frezat (fig. A)
♦
♦
8
Scoateţi deflectorul de aşchii (8).
Ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (5) şi rotiţi
axul până când blocarea axului se cuplează complet.
♦
♦
♦
Utilizare
Slăbiţi piuliţa bucşei elastice (12) folosind cheia din
dotare.
Introduceţi tija burghiului de frezat (13) în bucşa
elastică (6). Asiguraţi-vă că tija iese în afara bucşei
elastice cu cel puţin 3 mm, conform ilustraţiei.
Ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (5) şi
strângeţi piuliţa bucşei elastice (12) folosind cheia
din dotare.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritmul
propriu. Nu suprasolicitaţi.
♦ Ghidaţi cu atenţie cablul pentru a evita tăierea
accidentală a acestuia.
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. H, I şi J)
Adâncimea de tăiere este distanţa X dintre bara opritoare a adâncimii (9) şi opritorul de adâncime (27). Adâncimea de tăiere poate fi setată în două moduri diferite,
conform descrierii de mai jos.
Montarea ghidajului de margine (fig. B)
Ghidajul de margine ajută la dirijarea uneltei paralel cu
o margine.
♦ Montaţi barele (14) pe ghidajul de margine (15)
folosind cele două şuruburi (16) din dotare.
♦ Introduceţi barele (14) în baza frezei, conform
ilustraţiei.
♦ Setaţi ghidajul de margine la distanţa dorită.
♦ Strângeţi şuruburile de fixare (17).
Reglarea adâncimii de tăiere folosind scala (fig. I)
♦ Montaţi burghiul de frezat conform descrierii de
mai sus.
♦ Slăbiţi şurubul de blocare (28).
♦ Trageţi maneta de blocare a adâncimii (4) în sus.
♦ Împingeţi freza în jos până când burghiul de frezat
atinge piesa de prelucrat.
♦ Împingeţi maneta de blocare a adâncimii (4) în jos.
♦ Deplasaţi indicatorul (29) în poziţia zero de pe
scală (10).
♦ Adăugaţi adâncimea dorită de tăiere la poziţia de
pornire.
♦ Deplasaţi bara opritoare de adâncime (9) la poziţia
calculată de pe scală.
♦ Strângeţi şurubul de blocare (28).
♦ Reglaţi cu precizie folosind butonul de reglare (30).
♦ Împingeţi maneta de blocare a adâncimii (4) în sus
şi lăsaţi freza să revină în poziţia iniţială.
♦ După pornirea frezei, împingeţi-o în jos şi efectuaţi
tăietura dorită.
Montarea adaptorului de extracţie a prafului
(fig. C)
Adaptorul de extracţie a prafului vă permite să conectaţi
un aspirator la unealtă.
♦ Conectaţi furtunul (18) aspiratorului la adaptor (11).
Montarea ghidajului de şablon (fig. D)
♦
♦
♦
Montaţi ghidajul de şablon (19) pe baza frezei, cu
flanşa orientată în jos (piesă de prelucrat).
Introduceţi cele două şuruburi lungi (20) din partea
de jos prin ghidajul de şablon şi prin orificiile din
bază.
Poziţionaţi o piuliţă pe fiecare şurub şi strângeţi
bine piuliţele.
Reglarea adâncimii de tăiere folosind o bucată de
lemn (fig. J)
♦ Montaţi burghiul de frezat şi coborâţi freza conform
descrierii de mai sus.
♦ Împingeţi bara opritoare de adâncime (9) în sus.
♦ Poziţionaţi o bucată de lemn, cu grosimea egală
cu adâncimea dorită de tăiere, între opritorul de
adâncime (27) şi bara opritoare de adâncime (9).
♦ Strângeţi şurubul de blocare (28).
♦ Reglaţi cu precizie folosind butonul de reglare (30).
♦ Îndepărtaţi bucata de lemn.
♦ Împingeţi maneta de blocare a adâncimii (4) în sus
şi lăsaţi freza să revină în poziţia iniţială.
♦ După pornirea frezei, împingeţi-o în jos şi efectuaţi
tăietura dorită.
Montarea distanţierului (fig. E)
♦
Montaţi distanţierul (21) pe baza frezei folosind
şuruburile furnizate.
Montarea ştiftului de centrare (fig. F)
♦
♦
Montaţi ghidajul de margine pe freză, conform fig.
B, însă răsturnat.
Montaţi ştiftul de centrare (22) pe ghidajul de margine, dinspre partea laterală a piesei de prelucrat,
cu ajutorul şurubului (23) furnizat.
Montarea dispozitivului de copiere (fig. G)
♦
♦
♦
Montaţi ghidajul de margine pe freză, conform fig.
B.
Montaţi bara „L” (24) pe partea superioară a ghidajului de margine, folosind cele două şuruburi şi
piuliţe furnizate.
Reglaţi ataşamentul rotativ (25) pe bare „L” cu
butonul cu cap fluture (26).
9
Reglarea opritorului de adâncime al suportului orientabil (fig. K)
Utilizarea dispozitivului de copiere (fig. G)
Dispozitivul de copiere ajută la menţinerea unei distanţe
egale de tăiere de-a lungul marginii pieselor de lucru cu
formă neregulată.
♦ Poziţionaţi freza pe piesa de prelucrat la distanţa
dorită faţă de marginea de copiat.
♦ Reglaţi barele ghidajului de margine până când
discul atinge piesa de prelucrat.
După rotirea opritorului de adâncime al suportului orientabil la setarea dorită, puteţi regla cu precizie opritorul
de adâncime. Dacă doriţi să efectuaţi mai multe tăieturi
cu diferite adâncime de tăiere, reglaţi fiecare opritor de
adâncime.
♦ După necesitate, extrageţi sau introduceţi şurubul
opritorului de adâncime (31) folosind o şurubelniţă.
Pornirea şi oprirea
Setarea vitezei
♦
Pornirea
♦ Ţineţi apăsat butonul de deblocare (2) şi apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1).
♦ Eliberaţi butonul de deblocare.
Setaţi butonul de control al turaţiei (3) la turaţia
necesară. Utilizaţi o viteză ridicată pentru burghiele
de frezat cu diametru mic. Utilizaţi o viteză coborâtă pentru burghiele de frezat cu diametru mare.
Oprirea
♦ Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire.
Avertisment! Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
Folosirea unei scânduri ca ghidaj (fig. L)
Atunci când nu este posibilă utilizarea ghidajului de
margine, spre exemplu atunci când frezaţi caneluri pe
panoul din spate al unei biblioteci în vederea montării
de rafturi, procedaţi după cum urmează:
♦ Alegeţi o bucată de lemn dreaptă pe care să
o folosiţi ca scândură de ghidare.
♦ Poziţionaţi scândura pe piesa de prelucrat.
♦ Deplasaţi scândura până când se află în poziţia
corectă de ghidare a uneltei.
♦ Fixaţi bine scândura la piesa de prelucrat.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
Atunci lucraţi pe margini exterioare, deplasaţi
unealta în sens antiorar (fig. M). Atunci când lucraţi
pe margini interioare, deplasaţi unealta în sens
orar.
♦ Utilizaţi burghie de frezat HSS pentru lemn moale.
♦ Utilizaţi burghie de frezat TCT pentru lemn dur.
♦ Puteţi folosi unealta fără vreun ghidaj (fig. N).
Acest lucru este util pentru incizii şi aplicaţii creative.
Efectuaţi numai tăieturi superficiale.
♦ Consultaţi tabelul de mai jos pentru tipurile comune
de burghie de frezat.
Utilizarea ghidajului de şablon (fig. D)
Ghidajul de şablon poate fi utilizat pentru a efectua
o formă decupată după un şablon, de exemplu o literă.
♦ Fixaţi şablonul pe piesa de prelucrat cu bandă
adezivă pe ambele părţi sau cu cleme în formă de
„G”.
♦ Burghiul de frezat trebuie să se extindă sub flanşa
ghidajului de şablon pentru a tăia piesa de prelucrat după forma şablonului.
Burghie de frezat (fig. O)
Descriere
Aplicaţie
Burghiu drept (1)
Caneluri şi bizotări
Burghiu de finisare (2)
Distanţierul poate fi folosit pentru finisarea tăieturilor
verticale în lemn sau laminate.
Finisarea laminatelor sau
a lemnului dur; tăierea de precizie
folosind un şablon
Burghiu de bizotare (3)
Bizotarea pieselor de lucru drepte
sau curbe
Utilizarea ştiftului de centrare (fig. F)
Burghiu pentru caneluri Caneluri, gravări şi rotunjirea
în „V” (4)
marginilor
Utilizarea distanţierului (fig. E)
Ştiftul de centrare poate fi utilizat pentru a tăia şabloane
circulare.
♦ Faceţi o gaură pentru vârful ştiftului de centrare în
centrul cercului ce trebuie să fie decupat.
♦ Poziţionaţi freza pe piesa de prelucrat, cu vârful
ştiftului de centrare în gaură perforată.
♦ Reglaţi raza cercului cu ajutorul barelor ghidajului
de margine.
♦ Freza poate fi deplasată acum pe piesa de prelucrat pentru a decupa un cerc.
Burghiu pentru
carote (5)
Canelare, gravare şi modelarea
decorativă a marginilor
Burghiu de modelare
cu boltă (6)
Modelarea decorativă a marginilor
Burghiu de modelare în Modelarea decorativă a marginilor
formă de S (7)
Burghiu de rotunjire (9)
Rotunjirea marginilor
Burghiu pentru cozi de
rândunică (10)
Racorduri în coadă de rândunică
Burghiu de faţetare (11) Faţetarea marginilor
10
Întreţinerea
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa:
www.2helpU.com
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Specificaţii tehnice
KW900E Tip 1
Tensiune de intrare
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Putere absorbită
W
Turaţia fără sarcină
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua electrică:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
♦ Conectaţi cablul verde/galben la împământare.
Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Vc.a
min-1
Dimensiune bucşă
elastică
230
1.200
8.000 - 27.000
5/16" (8 mm) / 1/4" (6,35 mm)
/ 6 mm
Diametru maxim
burghiu de frezat
mm
30
Adâncimea
maximă de tăiere
mm
55
kg
3,6
Greutate
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 95 dB(A),
incertitudine (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 106 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială
a trei axe) conform EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 5,77 m/s2,
marjă (K) 1,5 m/s2
În cazul în care constataţi că produsul dvs. BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai
este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru acest produs.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
KW900E
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Aceste produse sunt, de asemenea,
conforme cu Directivele
2014/30/UE şi 2011/65/UE.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
11
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dumneavoastră produs BLACK+DECKER şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale.
Informaţii suplimentare despre marca BLACK+DECKER
şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
22. 01. 2015
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320. 61. 04/05
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai
apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com
zst00307327 - 03-06-2016
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising