DW716 | DeWalt DW716 MITRE SAW instruction manual

505101-94 P - (00/05)
DW716
2
3
4
5
7
14
52
51
54
53
55
I2
J1
48
14
20
57
54
56
55
58
J2
J3
48
59
57
56
58
J4
J5
61
1
12
1
53
K
J6
6
5
2
3
60
4
38
M
L
45
30
7
3
N
O1
O2
P1
A
P2
Q1
7
Q2
Q3
8
UNIWERSALNA PILARKA TARCZOWA
DO CIĘCIA SKOŚNEGO I UKOSOWEGO
Serdeczne gratulacje!
DW716/DW716E
W instrukcji tej zastosowano następujące symbole:
Uwaga! Wskutek nieprzestrzegania wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji narażasz się na doznanie obrażeń ciała,
utratę życia lub uszkodzenie elektronarzędzia!
Dziękujemy za zakupienie uniwersalnej pilarki firmy DEWALT, która
zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Dane techniczne
DW716
230
1600
305
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 kompletnie zmontowana pilarka do cięcia skośnego i ukosowego
1 klucz do mocowania piły tarczowej
1 piła tarczowa
1 worek pyłowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
DW716E
230
1600
305
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Średnica tarczy tnącej
(mm)
Średnica otworu do mocowania
tarczy tnącej
(mm) 30
30
Grubość tarczy tnącej
(mm) 1,8
1,8
Maksymalna prędkość obrotowa
tarczy tnącej
(obr/min) 3600
1900- 3600
Maksymalna szerokość cięcia
poprzecznego (pod kątem 90o)
(mm) 203
203
Maksymalna szerokość cięcia
skośnego pod kątem 45o
(mm) 144
144
Maksymalna głębokość cięcia
poprzecznego (pod kątem 90o)
(mm) 85
85
Maksymalna głębokość cięcia
ukosowego pod kątem 45o
(mm) 56
56
Maksymalny kąt cięcia skośnego w lewo 50o
50o
w prawo 50o
50o
Maksymalny kąt cięcia ukosowego
(kąt pochylenia tarczy)
w lewo 50o
50o
w prawo 50o
50o
Cięcie poprzeczne
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej grubości 85 mm
(mm) 190
190
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 203 mm (mm) 72
72
Cięcie skośne pod kątem 45o w lewo
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej grubości 85 mm
(mm) 133
133
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 142 mm (mm) 72
72
Cięcie skośne pod kątem 45o w prawo
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej grubości 85 mm
(mm) 134
134
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 144 mm (mm) 72
72
Cięcie ukosowe pod kątem 45o w lewo
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej grubości 56 mm
(mm) 190
190
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 203 mm (mm) 47
47
Cięcie ukosowe pod kątem 45o w prawo
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej grubości 40 mm
(mm) 190
190
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 203 mm (mm) 30
30
Cięcie skośne pod kątem 31,62o przy jednoczesnym pochyleniu
tarczy pod kątem 33,85o
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 168 mm (mm) 23
23
Czas automatycznego elektronicznego
hamowania piły tarczowej
(s) <10,0
<10,0
Masa
(kg) 20,0
20,0
•
•
Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Opis pilarki (rys. A1 – A7)
Pilarka DW716/DW716E jest przeznaczona do profesjonalnego cięcia
skośnego i ukosowego drewna, tworzyw drzewnych, aluminium i tworzyw
sztucznych. Można nią łatwo, dokładnie i bezpiecznie wykonywać cięcia
poprzeczne, skośne i ukosowe.
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wyłącznik
Ruchoma dolna osłona kapturowa tarczy tnącej
Lewa opora
Dźwignia zaciskowa mechanizmu obrotu stolika
Blokada mechanizmu obrotu stolika
Skala kąta cięcia skośnego
Prawa opora
Nakładka szczelinowa
Uchwyt do przenoszenia
Rękojeść robocza
Dźwignia zwalniająca blokadę głowicy
Elektroniczny regulator prędkości obrotowej (DW716E)
Blokada wrzeciona
Pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy
Skala kąta cięcia ukosowego
A2
16
17
18
19
20
21
22
23
Króciec do odsysania pyłu
Nieruchoma górna osłona kapturowa tarczy
Kołek blokujący głowicę
Nastawny ogranicznik pionowego ustawienia tarczy
Kołek zwalniający blokadę pochylenia tarczy w prawo
Klucz do mocowania piły tarczowej
Wycięcie dla ułatwienia przenoszenia pilarki
Otwory do mocowania na stole warsztatowym
A3
24 Worek pyłowy
Dostępne akcesoria
A4
25 Dodatkowa podpórka pod przedmioty obrabiane
A5
26 Ogranicznik boczny o regulowanej długości
A6
27 Zacisk do przedmiotów obrabianych
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Pilarki zasilane napięciem 230 V
10 A
A7
28 Laser
9
Bezpieczeństwo elektryczne
•
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania tylko jednym
napięciem. Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej pilarki.
•
Pilarka jest zgodnie z normą EN 61029 podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
•
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
•
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą być wymienione tylko przez
autoryzowany, specjalistyczny warsztat. Wymieniony kabel sieciowy lub
wtyczkę należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie z przepisami
o ochronie środowiska.
•
Nigdy nie naciskaj przycisku blokady wrzeciona, gdy piła
tarczowa się obraca. Po założeniu piły tarczowej wspornik
osłony przytrzymaj w dolnej pozycji i mocno dokręć mocującą
go śrubę.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji
i wytrzymuje pobór mocy przez pilarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
nominalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2. Zawsze całkowicie odwijaj
kabel z bębna.
Regulacja
Przed rozpoczęciem montażu zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Montaż
Uniwersalna pilarka tarczowa do cięcia skośnego i ukosowego została
dokładnie wyregulowana w zakładzie produkcyjnym. Gdyby podczas
transportu lub z jakiegokolwiek innego powodu zaistniała konieczność
ponownej regulacji, wykonaj opisane niżej operacje. Po prawidłowym
wykonaniu regulacji nie trzeba już jej powtarzać.
Przed rozpoczęciem montażu zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Rozpakowanie (rys. B)
•
•
•
Ostrożnie wyjmij pilarkę z opakowania, trzymając ją za uchwyt do
przenoszenia (9).
Naciśnij rękojeść (10) do dołu i wyciągnij kołek blokujący głowicę
(18).
Delikatnie zwolnij nacisk i pozwól, by głowica pilarki uniosła się do
góry do pozycji wyjściowej.
Kontrola i regulacja kąta ustawienia piły tarczowej względem opory
(rys. rys. E1 - E4)
•
•
Mocowanie pilarki do stołu warsztatowego (rys. C)
•
•
•
•
Wszystkie 4 nóżki zawierają otwory (23), które pozwalają na łatwe
zamocowanie pilarki do stołu warsztatowego. Otwory mają dwie różne
średnice, co pozwala na zastosowanie różnych śrub mocujących.
Do mocowania wystarczy tylko jedna śruba przełożona przez jeden
z otworów wykonanych w każdej nóżce. Przed rozpoczęciem pracy
dobrze zamocuj pilarkę tak, by nie mogła się poruszyć. By ułatwić
przestawianie pilarki, można ją przytwierdzić do płyty wiórowej
o grubości przynajmniej 12,5 mm. Płyta taka daje się łatwo mocować
do stołu warsztatowego i znów odmocowywać w celu zmiany miejsca
ustawienia.
Śruby mocujące pilarkę do płyty wiórowej nie mogą wystawać od
spodu, gdyż płyta ta musi płasko przylegać do stołu warsztatowego.
Przy mocowaniu pilarki wolno korzystać tylko z istniejących otworów
w nóżkach. Przytwierdzenie pilarki w inny sposób może przeszkadzać
w jej prawidłowym funkcjonowaniu.
By podczas pracy nie doszło do zablokowania piły tarczowej lub
innych niedokładności, powierzchnia montażowa powinna być płaska.
Gdy pilarka kiwa się na nóżkach, podłóż pod jedną z nich cienki
kawałek materiału, by w ten sposób uzyskać niezbędną stabilność
maszyny.
•
•
•
•
•
•
Przebieg regulacji jest następujący:
Poluzuj śruby (41) i tak obróć ramię mechanizmu obrotu stolika wraz
ze skalą w lewo lub w prawo, aż kąt między piłą tarczową a oporą
wyniesie dokładnie 90o.
Ponownie dokręć śruby (41). Wskazanie kąta obrotu stolika nie ma
w tym momencie znaczenia.
Regulacja wskaźnika kąta cięcia skośnego (rys. E1, E2 i F)
•
•
•
•
Naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę głowicy (11), by uwolnić dolną
osłonę piły tarczowej (2). Następnie dolną osłonę tarczy podnieś
maksymalnie do góry.
Za pomocą końcówki Torx (29) na końcu chwytu dostarczonego
klucza do piły tarczowej (21) na tyle wykręć śrubę mocującą wspornik
osłony tarczy (30), by między łeb śruby a osłonę tarczy można było
wsunąć zagiętą krawędź (31) wspornika. W tej pozycji wspornik
osłony tarczy (32) daje się na tyle podnieść, by umożliwić dostęp do
śruby mocującej tarczę (33).
Przytrzymując podniesioną dolną osłonę tarczy za śrubę mocującą
wspornik (30), naciśnij ręką przycisk blokady wrzeciona (13). Drugą
ręką chwyć dostarczony klucz maszynowy płaski (21) i, obracając
go w prawo, poluzuj śrubę mocującą piłę tarczową (33) (śruba ta ma
gwint lewostronny).
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu stolika (4)
i jednocześnie naciśnij do góry blokadę (5), by uwolnić ramię (38).
Obróć ramię mechanizmu obrotu stolika tak, by wskaźnik kąta cięcia
skośnego (42) wskazał 0o tak, jak to pokazano na rysunku F.
Przy zwolnionej dźwigni zaciskowej mechanizmu obrotu stolika
doprowadź do zadziałania blokady przez takie obrócenie ramienia,
by przeszło przez zero.
Zaobserwuj wskaźnik (42) i skalę kąta cięcia skośnego (6) przez
wziernik (43). Gdy wskaźnik ten nie znajduje się dokładnie w pozycji
zerowej, poluzuj śrubę (45) i przesuń plastikowy element (44), aż
wskaźnik pokaże 0o. Ponownie dokręć śrubę.
Regulacja blokady mechanizmu obrotu stolika/pręta blokującego
(rys. G)
Gdy podstawa pilarki daje się poruszać przy zaciągniętej dźwigni
zaciskowej mechanizmu obrotu stolika (4), trzeba wyregulować blokadę
mechanizmu obrotu stolika/pręt blokujący (54).
• Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu stolika (4).
• Kluczem trzpieniowym poluzuj śrubę zabezpieczającą (46).
• Za pomocą wkrętaka całkowicie wkręć blokadę mechanizmu obrotu
stolika/pręt blokujący (47). Następnie wykręć pręt o ćwierć obrotu.
• Sprawdź, czy stolik się nie porusza, gdy dźwignia (4) jest zaciągnięta
w dowolnym położeniu kątowym stolika (nie zapadkowym).
• Dokręć śrubę zabezpieczającą (46).
By uruchomić blokadę wrzeciona, naciśnij przycisk i obróć
ręką wrzeciono, aż poczujesz, że blokada zadziałała. Nadal
przytrzymuj naciśnięty przycisk blokady, by nie dopuścić do
obracania się wrzeciona (rys. D4).
•
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu stolika (4)
i jednocześnie naciśnij do góry blokadę (5), by zwolnić ramię (38).
Tak obróć ramię, by blokada przytrzymała je w pozycji kąta cięcia
skośnego 0o. Nie zaciągaj dźwigni.
Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa akurat znalazła się
w szczelinie (39).
Przyłóż kątownik (przymiar kątowy) (40) do lewego boku opory (3)
i piły tarczowej (35) (rysunek E3).
Tak przyłóż kątownik, by nie dotykał zębów piły tarczowej.
Montaż piły tarczowej (rys. D1 – D5)
•
Załóż piłę tarczową (35) na wewnętrzne odsadzenie (36)
wewnętrznego pierścienia kołnierzowego tarczy (37). Zwraca
się uwagę, że zęby na dolnej krawędzi piły tarczowej muszą być
skierowane do tyłu pilarki (w kierunku od użytkownika).
Ponownie załóż zewnętrzny pierścień kołnierzowy piły tarczowej
(34).
Dokręć śrubę mocującą tarczę (33), obracając ją w lewo, a drugą
ręką przytrzymując naciśnięty przycisk blokady wrzeciona.
Wspornik osłony tarczy (32) opuść do dołu tak, by zagięta krawędź
(31) wspornika znalazła się poniżej łba śruby mocującej wspornik
(30).
Dokręć śrubę mocującą wspornik osłony piły tarczowej.
Kontrola i regulacja kąta między piłą tarczową a stolikiem (rys. H1
– H4)
•
Wyjmij śrubę mocującą piłę tarczową (33) wraz z zewnętrznym
pierścieniem kołnierzowym (34).
10
Zwolnij pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy (14).
•
•
•
Głowicę pilarki naciśnij w prawo, by upewnić się, czy znajduje
się dokładnie w pionie. Ponownie dokręć pokrętło zaciskowe
mechanizmu pochylania tarczy.
Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa akurat weszła w szczelinę
(39).
Pionowo ustawiony przymiar kątowy (40) przyłóż do stolika i piły
tarczowej (35) (rys. H2).
By sprawdzić i wyregulować pośrednią wartość kąta pochylenia tarczy
w lewo:
• Ustaw ramię piły w pozycji cięcia ukosowego w lewo.
• Po obróceniu ogranicznika pośredniego pochylenia tarczy (56)
do swojej pozycji obróć ramię piły w lewo, aż regulacyjna śruba
zderzakowa (59) mechanizmu pochylania tarczy przylgnie do
ogranicznika pośredniego pochylania tarczy. Jest to pozycja, w której
pochylenie powinno wynosi 33,85o.
• Sposób regulacji jest następujący:
• W razie potrzeby wkręć lub wykręć śrubę nastawczą kąta, aż
wskazówka (48) wskaże wartość 33,85o, przy czym śruba ta musi
spoczywać na ograniczniku pośredniego pochylenia tarczy.
By sprawdzić i wyregulować pośrednią wartość kąta pochylenia tarczy
w prawo:
• Ustaw ramię piły w pozycji cięcia ukosowego w prawo.
• Po obróceniu ogranicznika pośredniego pochylenia tarczy (53)
do swojej pozycji obróć ramię piły w prawo, aż regulacyjna śruba
zderzakowa (60) mechanizmu pochylania tarczy przylgnie do
ogranicznika pośredniego pochylania tarczy. Jest to pozycja, w której
pochylenie powinno wynosi 33,85o.
• Sposób regulacji jest taki, jak dla kąta pośredniego pochylenia tarczy
w lewo.
Tak przyłóż kątownik, by nie dotykał zębów piły tarczowej.
•
•
•
Przebieg regulacji jest następujący:
Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy (14)
i wkręć bądź wykręć śrubę zderzakową pionowego ustawienia tarczy
(19), aż tarcza znajdzie się pod kątem 90o względem stolika.
Gdy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (48) nie pokazuje zera na skali
(15), poluzuj śrubę ustalającą (49) i odpowiednio go wyreguluj.
Przestawianie opory (rys. I1 i I2)
Górną część opory można przestawić. Uzyskane w ten sposób miejsce
umożliwia pochylenie piły tarczowej maksymalnie o 50o w lewo i w prawo.
By przestawić lewą oporę (3):
• Poluzuj plastikowe pokrętło (50) i przesuń oporę w lewo.
• Przeprowadź próbę przy wyłączonej pilarce i sprawdź odstęp między
piłą tarczową a oporą. Tak ustaw oporę, by znalazła się możliwie jak
najbliżej tarczy, ale bez ograniczania ruchu ramienia pilarki do dołu
i do góry.
• Dobrze dokręć pokrętło.
By przestawić prawą oporę (7):
• Poluzuj plastikowe pokrętło (51) i przesuń oporę w prawo.
• Dalej postępuj jak przy przestawianiu lewej opory.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Przed użyciem:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie powinna ona być nadmiernie
zużyta, a jej maksymalna prędkość obrotowa nie może przekraczać
dopuszczalnej wartości.
• Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów.
• Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego nacisku na piłę tarczową
i nie staraj się przyśpieszać pracy.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik osiągnął maksymalną
prędkość obrotową.
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła zaciskowe/dźwignie są dobrze
dokręcone/zaciągnięte.
• Zamocuj obrabiany przedmiot.
• Chociaż pilarka ta nadaje się do piłowania drewna i wielu innych
materiałów nieżelaznych, podane tutaj wskazówki dotyczące obsługi
odnoszą się wyłącznie do cięcia drewna. Identyczne wytyczne mają
zastosowanie także do innych materiałów. Pilarki tej nie wolno używać
do cięcia żelaza i stali ani eternitu i muru!
• Zawsze używaj nakładki szczelinowej. Wymień ją, gdy szerokość
szczeliny przekroczy 10 mm.
Rowki prowadzące (52) mogą się zatykać mączką drzewną. By
je oczyścić, posłuż się patyczkiem lub sprężonym powietrzem.
Zwalnianie blokady pochylenia tarczy w prawo (rys. H1)
Blokada pochylenia w prawo umożliwia regulację ustawienia piły
tarczowej w pionie.
• By zwolnić blokadę pochylenia tarczy w prawo, wyciągnij kołek
zwalniający (20), obróć go o pół obrotu i przytrzymaj w tej pozycji.
• By znów przywrócić blokadę, obróć kołek o pół obrotu do pierwotnego
położenia. Blokada automatycznie się zatrzaskuje, gdy tylko piła
tarczowa znajdzie się w pionie.
Kontrola i regulacja kąta pochylenia tarczy (rys. I1, I2 i J1 – J6)
Kontrola i regulacja kąta pochylenia tarczy w lewo:
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (50) lewej opory i przesuń jej górną część
jak najdalej w lewo.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy (14)
i przy ograniczniku pośredniego pochylenia tarczy (53) obróconym
na bok przesuń ramię piły w lewo, aż ogranicznik kąta pochylenia
tarczy (54) oprze się o regulacyjną śrubę zderzakową mechanizmu
pochylania tarczy (55). Jest to pozycja, w której pochylenie tarczy
powinno wynosić 45o.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• W razie potrzeby obróć regulacyjną śrubę zderzakową mechanizmu
pochylania tarczy w prawo bądź w lewo, aż wskazówka (48) wskaże
45o, przy ograniczniku kąta pochylenia tarczy opartym o regulacyjną
śrubę zderzakową mechanizmu pochylania tarczy.
• By uzyskać kąt pochylenia tarczy 50o, poluzuj śrubę na ograniczniku
kąta pochylenia tarczy i usuń ogranicznik z drogi, umożliwiając w ten
sposób odpowiednie obrócenie ramienia piły.
Załączanie i wyłączanie (rys. K)
W wyłączniku (1) znajduje się otwór (61), w który można włożyć pałąk
kłódki i w ten sposób zabezpieczyć pilarkę przed niepowołanym
użyciem.
•
•
By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik.
By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
DW716E - Nastawianie prędkości obrotowej (rys. K)
•
•
•
Kontrola i regulacja kąta pochylenia tarczy w prawo:
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (51) prawej opory i przesuń jej górną
część jak najdalej w prawo.
• Zwolnij blokadę pochylenia tarczy przez wyciągnięcie kołka (20),
• Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy (14)
i przy ograniczniku pośredniego pochylenia tarczy (56) obróconym
na bok przesuń ramię piły w prawo, aż ogranicznik kąta pochylenia
tarczy (57) oprze się o regulacyjną śrubę zderzakową mechanizmu
pochylania tarczy (58). Jest to pozycja, w której pochylenie tarczy
powinno wynosić 45o.
• Sposób regulacji jest taki, jak dla kąta pochylenia tarczy w lewo.
Do nastawiania maksymalnej prędkości obrotowej służy nastawnik
(12).
Obróć nastawnik (12) do żądanej pozycji. Im większa wskazywana
liczba, tym większa prędkość obrotowa.
W celu cięcia miękkich materiałów, jak np. drewno, nastawiaj większą
prędkość obrotową. By przepiłować metal, wybierz mniejszą prędkość
obrotową.
Cięcia podstawowe
Pionowe cięcie poprzeczne (rys. rys. A1, A2 i L)
•
•
•
•
Kontrola i regulacja pośredniej wartości kąta pochylenia tarczy
(rys. J5 i J6)
Pośrednia wartość kąta pochylenia tarczy jest nastawiona na 33,85o, co
umożliwia szybkie ustawienie maszyny dla przycinania listew ozdobnych.
•
•
11
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu stolika (4) i naciśnij
blokadę (5), by uwolnić ramię mechanizmu (38).
Blokadę mechanizmu obrotu stolika ustaw w pozycji 0o i zaciągnij
dźwignię zaciskową.
Przeznaczony do cięcia drewniany przedmiot przyłóż do opory (3 i 7).
Chwyć rękojeść (10) i naciśnij dźwignię zwalniającą (11), by
odblokować głowicę.
Naciśnij wyłącznik (1), by uruchomić silnik.
Naciskaj głowicę pilarki do dołu, by przeciąć drewno, aż piła tarczowa
zagłębi się w plastikową nakładkę szczelinową (8).
•
Po przecięciu materiału zwolnij wyłącznik i odczekaj, aż piła tarczowa
całkowicie się zatrzyma, i ostatecznie wycofaj głowicę do górnego
położenia spoczynkowego.
Mocowanie przedmiotu obrabianego (rys. A6)
•
•
Pionowe cięcie skośne (rys. A1, A2 i M)
•
•
•
•
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu stolika (4) i naciśnij
blokadę (5) do dołu, by uwolnić ramię mechanizmu (38).
Obróć ramię w lewo lub w prawo aż do nastawienia żądanego kąta
cięcia skośnego. Blokada kąta cięcia skośnego automatycznie
zaskakuje w pozycjach 10o, 15o, 22,5o, 31,62o i 45o. W celu uzyskania
pośrednich kątów mocno przytrzymaj głowicę w odpowiedniej pozycji
i zaciągnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu stolika.
Przed rozpoczęciem piłowania zawsze najpierw mocno zaciągaj
dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu stolika.
Dalej postępuj tak, jak przy pionowym cięciu poprzecznym.
Jeżeli to możliwe, zawsze przytwierdzaj cięte drewno do pilarki.
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu zacisku (27) specjalnie
skonstruowanego dla tej pilarki. W miarę możliwości przytwierdzaj
przedmiot obrabiany do opory. Możesz to zrobić po lewej lub po
prawej stronie piły tarczowej; pamiętaj, że zacisk wymaga stabilnej,
płaskiej powierzchni.
Przy piłowaniu metali nieżelaznych zawsze używaj odpowiednich
zacisków,
Podpieranie długich przedmiotów obrabianych (rys. A4)
•
•
Gdy odcinany kawałek piłowanego skośnie drewnianego
elementu jest mały, tak umieść drewno w pilarce, by kawałek ten
znalazł się po tej stronie piły tarczowej, która tworzy większy kąt
z oporą, to znaczy przy cięciu skośnym w lewo odcinany kawałek
powinien się znajdować z prawej strony, a przy cięciu skośnym
w prawo - z lewej strony.
Długie przedmioty zawsze należy podpierać.
Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia długości stolika, by osiągnąć
jak najlepsze wyniki cięcia, stosuj podpórki pod przedmioty
obrabiane (rys. A4). Można je nabyć jako wyposażenie dodatkowe.
Długie przedmioty obrabiane podpieraj korzystając ze specjalnego
oprzyrządowania. Mogą to być kozły lub inne urządzenia podpierające
zwisające elementy.
Wykonywanie ram do obrazów, kaszt i innych skomplikowanych
konstrukcji (rys. O1 i O2)
Przycinanie ram
Spróbuj wykonać kilka prostych konstrukcji z drewnianych odpadów, by
w ten sposób nauczyć się umiejętnego posługiwania się pilarką tarczową.
Jest ona idealnym narzędziem do skośnego przycinania złączy kątowych
takich, jak pokazane na rysunku O1. Przedstawione złącze można
wykonać poprzez cięcie ukosowe lub skośne.
Cięcie ukosowe (rys. A1, A2 i N)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać między 50o w lewo i 50o w prawo.
Przy cięciu ukosowym ramię mechanizmu obrotu stolika można obracać
w prawo lub w lewo o kąt między 0 i 50o.
Cięcie ukosowe w lewo
• Górną część lewej opory (3) przesuń jak najbardziej w lewo. Poluzuj
pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy (14) i nastaw
żądaną wartość kąta pochylenia.
• Mocno dokręć pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy
(14).
• Dalej postępuj tak, jak przy pionowym cięciu poprzecznym.
- Cięcie ukosowe
Kąty cięcia ukosowego obydwu listew nastaw na 45o tak, by po połączeniu
uzyskać kąt prosty. Ramię mechanizmu obrotu stolika zablokuj w pozycji
zerowej. Drewno szerszą stroną oprzyj na stoliku, a węższą - dociśnij
do opory.
Cięcie ukosowe w prawo
• Górną część prawej opory (7) przesuń jak najbardziej w prawo.
Poluzuj pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy (14),
wyciągnij kołek zwalniający (20) i nastaw żądaną wartość kąta
pochylenia.
• Mocno dokręć pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy
(14).
• Dalej postępuj tak, jak przy pionowym cięciu poprzecznym.
- Cięcie skośne
Ten sam efekt można uzyskać metodą cięcia skośnego przy szerszym
boku dociśniętym do opory z prawej i lewej strony.
Obydwa rysunki (O1 i O2) przedstawiają obiekty o czterech bokach. Gdy
liczba ich jest inna, zmieniają się także kąty cięcia skośnego i ukosowego.
Następująca tabela przedstawia kąty cięcia skośnego lub ukosowego
przedmiotów o różnych kształtach przy założeniu, że wszystkie boki mają
taką samą długość. By określić kąt cięcia skośnego bądź ukosowego
w przypadku innych kształtów, niewyszczególnionych w tej tabeli, podziel
wartość 180o przez liczbę boków.
Jakość cięcia
Jakość krawędzi cięcia zależy od szeregu czynników, jak na przykład
rodzaj materiału. Gdy są wymagane bardzo dokładne, gładkie cięcia,
zaleca się zastosowanie ostrej piły tarczowej o 60 zębach nakładanych
płytkami ze spieków węglikowych przy utrzymywaniu małej, równomiernej
szybkości cięcia.
Liczba boków
4
5
6
7
8
9
10
Pilnuj, by podczas cięcia materiał nie pełzał; dokładnie go
zamocuj. Przed uniesieniem ramienia pilarki zaczekaj, aż
piła tarczowa całkowicie się zatrzyma. Gdy pomimo to z tyłu
obrabianego przedmiotu odszczepiają się drobne włókna
drzewne, w miejscu rzazu naklej tam specjalną taśmę, którą po
przecięciu należy ostrożnie usunąć.
Kąt cięcia skośnego lub ukosowego
45o
36o
30o
25,7o
22,5o
20o
18o
Cięcia kombinowane (rys. rys. P1 i P2)
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia skośnego (rys. O2) i ukosowego
(rys. O1). Sposób ten umożliwia wykonywanie ram lub skrzynek
o skośnych bokach tak, jak to pokazano na rysunku P1.
Zachowywanie odpowiedniej pozycji ciała i rąk
Właściwa postawa ciała i odpowiedni układ rąk przy obsłudze pilarki
tarczowej sprawiają, że piłowanie jest łatwiejsze, precyzyjniejsze
i bezpieczniejsze.
• Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
• Ręce nigdy nie powinny się znajdować bliżej piły tarczowej niż
150 mm.
• Podczas cięcia mocno dociskaj przedmiot obrabiany do stolika
i opory. Utrzymuj ręce w bezpiecznej odległości od piły tarczowej aż
do zwolnienia wyłącznika i całkowitego zatrzymania tarczy.
• Przed załączeniem maszyny zawsze najpierw wykonuj próbę w celu
stwierdzenia, po jakim torze porusza się piła tarczowa.
• Nigdy nie krzyżuj rąk.
• Obydwie stopy mocno opieraj o podłogę i zawsze zachowuj
równowagę.
• Podążaj za ruchami ramienia pilarki w lewo i w prawo, stojąc przy
tym nieco z boku piły tarczowej.
• Przy cięciu wzdłuż narysowanej ołówkiem linii patrz na nią przez
szczeliny w osłonie piły tarczowej.
Gdy kąt każdego cięcia jest inny, zawsze sprawdzaj, czy pokrętło
zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy i dźwignia zaciskowa
mechanizmu obrotu stolika są dobrze zamocowane. Po każdej
zmianie kąta pochylenia tarczy lub obrotu stolika dźwignie te
trzeba ponownie ustalić.
•
•
•
•
12
Podany tutaj wykres ma pomóc w prawidłowym określaniu kątów przy
kombinowanym cięciu ukosowym i skośnym. By z niego skorzystać,
ustal żądany kąt „A” (rys. P2) swojej konstrukcji. Znajdź go na
odpowiednim łuku na wykresie. Od tego punktu poprowadź pionową
linię, by określić prawidłowy kąt cięcia ukosowego, i poziomą, by
określić prawidłowy kąt cięcia skośnego.
Zgodnie z opisem nastaw odpowiednie kąty i wykonaj kilka próbnych
cięć.
Przećwicz montaż uciętych kawałków.
Przykład: By wykonać skrzynkę o czterech bokach o zewnętrznych
kątach 25o (kąt „A”) (rys. P2), skorzystaj z górnego prawego łuku.
Znajdź wartość 25o na skali. Poprowadź poziomą linię w lewo lub
-
SKRZYNKA
O 4 BOKACH
SKRZYNKA
O 6 BOKACH
prawy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej stronie krawędzi
cięcia.
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po prawej stronie krawędzi
cięcia.
KĄT MIĘDZY DWIEMA KRAWĘDZIAMI
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA SKOŚNEGO NASTAWIANA W
PILARCE
w prawo, by znaleźć wartość kąta cięcia skośnego (23o). Podobnie
poprowadź pionową linię do góry lub do dołu, by znaleźć wartość
kąta cięcia ukosowego (40o). Najpierw zawsze wykonuj cięcia próbne
z drewnianych odpadów, by sprawdzić ustawienia pilarki.
-
prawy
• Przyłóż górną powierzchnię listwy przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po prawej stronie krawędzi
cięcia.
Cięcie listew ozdobnych
Cięcie listew ozdobnych odbywa się metodą kombinowaną. By zapewnić
maksymalną dokładność cięcia, pilarka zawiera ustalone pozycje kąta
cięcia skośnego (31,62o) i cięcia ukosowego (33,85o). Ustawienia te
odpowiadają standardowym listwom ozdobnym o górnym kącie 52o
i dolnym - 38o.
SKRZYNKA
O 8 BOKACH
•
•
Najpierw zawsze wykonuj próbne cięcia odpadków materiału.
Wszystkie cięcia są wykonywane przy tarczy pochylonej w lewo
i tylnej stronie listwy ozdobnej przylegającej do podstawy stolika.
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Górna powierzchnia listwy ozdobnej przylega do opory.
• Cięcie skośne w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej stronie krawędzi cięcia.
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA UKOSOWEGO NASTAWIANA W PILARCE
Skala Verniera (rys. Q1 – Q3)
Pilarka jest wyposażona w bardzo dokładną skalę Verniera. Umożliwia
ona dokładne nastawianie ułamków stopnia (¼o, ½o, ¾o) kąta cięcia
skośnego z dokładnością do ¼o (15 minut). Sposób korzystania ze skali
Verniera jest następujący:
-
Załóżmy dla przykładu, że chcesz nastawić kąt cięcia skośnego o wartości
24¼o.
• Wyłącz pilarkę.
• Nastaw kąt cięcia skośnego na najbliższą całkowitą liczbę stopni,
zgrywając środkowy znacznik skali Verniera (rys. Q1) z liczbą stopni
na skali kąta cięcia skośnego. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi
U1; nastawiona tutaj wartość kąta cięcia skośnego w prawo wynosi
24o.
• By nastawić dodatkowe ¼o, naciśnij blokadę i ostrożnie obróć ramię
w prawo, aż znacznik Verniera ¼o pokryje się z najbliższą działką
stopni.
W tym przykładzie najbliższą działką jest 25o. Na rysunku Q2
przedstawiono ustawienie kąta cięcia skośnego w prawo o wartości
24¼o.
prawy
• Spód listwy ozdobnej przylega do opory.
• Cięcie skośne w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej stronie krawędzi cięcia.
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Spód listwy ozdobnej przylega do opory.
• Cięcie skośne w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po prawej stronie krawędzi cięcia.
-
prawy
• Górna powierzchnia listwy ozdobnej przylega do opory.
• Cięcie skośne w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po prawej stronie krawędzi
cięcia.
Odsysanie pyłu (rys. rys. A1 i A3)
•
•
Przy cięciu skośnym w prawo:
- By zwiększyć kąt cięcia skośnego, tak obróć ramię pilarki, by
odpowiedni znacznik Verniera pokrył się z najbliższą działką na skali
kąta cięcia skośnego w prawo.
- By zmniejszyć kąt cięcia skośnego, tak obróć ramię, by odpowiedni
znacznik Verniera pokrył się z najbliższą działką na skali cięcia
skośnego w lewo.
Przytwierdź worek pyłowy (24) do króćca (16).
Jeżeli to możliwe, urządzenie do odsysania pyłu powinno być
wykonane zgodnie z lokalnymi, obowiązującymi przepisami o emisji
pyłów.
Piły tarczowe
By osiągnąć podane w specyfikacji głębokości cięcia, zawsze używaj pił
tarczowych o średnicy 305 mm i otworze 30 mm.
Przy cięciu skośnym w lewo:
- By zwiększyć kąt cięcia skośnego, tak obróć ramię pilarki, by
odpowiedni znacznik Verniera pokrył się z najbliższą działką na skali
kąta cięcia skośnego w lewo.
- By zmniejszyć kąt cięcia skośnego, tak obróć ramię, by odpowiedni
znacznik Verniera pokrył się z najbliższą działką na skali cięcia
skośnego w prawo.
Cięcie metali nieżelaznych
W przypadku cięcia metali nieżelaznych maszynę można wykorzystywać
tylko w trybie piłowania skośnego. Nie zalecamy tutaj trybu piłowania
ukosowego i kombinowanego. Pilarka ta nie nadaje się do cięcia żelaza
i stali.
•
Przycinanie listew przypodłogowych
Listwy przypodłogowe przycina się pod kątem cięcia ukosowego
nastawionym na 45o.
• Zanim zaczniesz właściwą pracę, zawsze najpierw wykonuj próbne
cięcie.
• Wszystkie cięcia tak wykonuj, by tylna strona listwy przylegała przy
tym płasko do stolika pilarki.
•
•
•
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Przyłóż górną powierzchnię listwy przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej stronie krawędzi
cięcia.
13
Przy cięciu metali nieżelaznych zawsze należy używać metalowego
zacisku. Upewnij się, czy przedmiot obrabiany jest dobrze
zamocowany.
Stosuj tylko piły tarczowe przystosowane do cięcia metali
nieżelaznych.
Jako smaru używaj tylko wosku lub aerozolu antyadhezyjnego. Do
tego celu nie nadają się emulsje ani podobne ciecze.
Między maszyną a głównym przewodem zasilającym zamontuj
wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy, by do minimum ograniczyć
ryzyko porażenia prądem przewodzonym przez opiłki metalowe.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy
Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich
listę znajdziesz także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe FI powinny się odznaczać
następującymi parametrami:
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Czas reakcji
< 15 ms
Prąd wyłączania
30 mA
Deklaracja zgodności z normami UE
Wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe DI powinny się odznaczać
następującymi parametrami:
DIN VDE 0661
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd wyłączania
30 mA
Wyłączanie wszystkich biegunów
L+N+PE
Kontrola przewodu PE
Wyzwalanie niskim napięciem
DW716/DW716E
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisane pilarki zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, 86/188/EWG, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3 i EN 61029.
By uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o zwracanie się pod
podany niżej adres lub do jednej z naszych filii wymienionych na tylnej
okładce instrukcji obsługi.
Dostępne akcesoria
Poziom ciśnienia akustycznego A
90,8 dB(A)
Moc akustyczna A
103,8 dB(A)
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
< 2,5* m/s2
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego 2,8 dB(A)
Współczynnik niepewności mocy akustycznej
2,8 dB(A)
* Dokładność pomiaru według normy EN 12096: 0,4 m/s2.
Więcej informacji na temat właściwych akcesoriów można zasięgnąć
u swojego dilera.
Transport pilarki (rysunek B)
By ułatwić przenoszenie pilarki, wyposażono ją w uchwyt (9) na górnym
końcu ramienia.
• W celu transportu pilarki opuść ramię i wciśnij kołek blokujący (18)
w głowicę.
• Przy przenoszeniu pilarki zawsze korzystaj z uchwytu (9)
lub specjalnych, wykonanych w tym celu wycięć (22); patrz:
rysunek B.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy, 19.08.2005r.
Konserwacja
Uniwersalna pilarka tarczowa firmy D EWALT odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne czyszczenie.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były odsłonięte i regularnie
przecieraj obudowę miękką szmatką.
•
•
Regularnie czyść powierzchnię stołu.
Regularnie czyść urządzenie do odsysania pyłu.
Przy konserwowaniu pilarki unikaj stosowania rozpuszczalników
i środków ściernych. Zwłaszcza środki czyszczące w aerozolu
mogą chemicznie uszkodzić dolną osłonę z tworzywa
sztucznego.
Smarowanie
Pilarka nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt Black & Decker
nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań
niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane.
W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez
siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
14
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
15 Wyjmuj wtyczkę sieciową
Wyłącz pilarkę i odczekaj, aż się zatrzyma, zanim pozostawisz ją bez
nadzoru. W razie nieużywania elektronarzędzia, przed rozpoczęciem
wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy wymianie narzędzia
roboczego bądź jakiejkolwiek innej części zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
16 Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do sieci najpierw upewnij się,
czy pilarka jest wyłączona.
17 Ostrożnie obchodź się z kablem
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
18 Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w suchym, niedostępnym
dla dzieci miejscu.
19 Starannie konserwuj swoje narzędzia
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji i wymiany
narzędzi. Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
20 Naprawy:
Opisywana pilarka jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy zlecaj tylko autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu firmy D EWALT. Naprawy mogą być
wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do tego specjalistów
przy użyciu oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym razie
użytkownik naraża się na nieprzewidywalne konsekwencje.
Przy korzystaniu ze stacjonarnych elektronarzędzi przestrzegaj
obowiązujących przepisów bhp, by w ten sposób chronić się przed
porażeniem prądem elektrycznym, obrażeniami ciała i pożarem.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj niniejszą instrukcję. Przechowuj
ją na wypadek, gdyby znów była kiedyś potrzebna.
Dane ogólne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia
Nie wystawiaj pilarki na działanie deszczu. Nie używaj jej w wilgotnym
ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy
(250 - 300 luks). Nie załączaj elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu, jak na przykład
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do miejsca
pracy i pilnuj, by nie dotykały pilarki ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części elektronarzędzia. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice ochronne
i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną
siatkę ochronną.
Ochrona osobista
Zawsze używaj okularów ochronnych.
Zakładaj maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy w powietrze jest
wzbijany pył lub drobiny obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze zakładaj specjalne słuchawki
ochronne i nie zapominaj o kasku ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach
zastosowania (na przykład duża wilgotność, unoszenie się pyłu
metalowego itp.) bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć
przez zastosowanie transformatora separującego lub wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
Zachowuj stabilną postawę
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj pilarki,
gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do przytrzymywania
przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać pilarkę dwiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania narzędzi
Przed załączeniem sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy
nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem pilarki sprawdź przedłużacz i wymień go w razie
wykrycia uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu i odpowiednio oznakowane
przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie pilarki zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani przystawek. Optymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy użyciu właściwego narzędzia.
Nie przeciążaj pilarki.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia niż zalecane
w tej instrukcji lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj pilarkę pod względem uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź pilarkę i kabel sieciowy, czy są całkowicie
sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych elementach. By
zapewnić nienaganną pracę pilarki, wszystkie części muszą być
prawidłowo zamontowane, a uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające naprawione lub wymienione. W żadnym wypadku
nie używaj pilarki z niesprawnym wyłącznikiem czy też jakimkolwiek
innym wadliwym elementem. W razie potrzeby zleć wymianę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu DEWALT. Nie próbuj
samemu naprawiać pilarki.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek do cięcia
skośnego i ukosowego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy wszystkie pokrętła/dźwignie
zaciskowe są dokręcone/zaciągnięte.
Używaj pilarki tylko wtedy, gdy osłony piły tarczowej są założone,
prawidłowo działają i znajdują się w nienagannym stanie
technicznym.
Nigdy nie używaj pilarki bez nakładki szczelinowej.
Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, nigdy nie trzymaj rąk w pobliżu
tarczy tnącej.
Nigdy nie próbuj zatrzymywać piły tarczowej przez przykładanie
do niej jakiegoś narzędzia lub innego przedmiotu, gdyż grozi to
poważnymi urazami ciała.
Przed zastosowaniem jakiegoś elementu wyposażenia dodatkowego
najpierw przeczytaj instrukcję obsługi, gdyż popełniony tutaj błąd
może stać się przyczyną szkód rzeczowych.
Wybierz tarczę odpowiednią do rodzaju ciętego materiału.
Nie dopuszczaj do przekraczania maksymalnej wartości prędkości
obrotowej podanej na tarczy tnącej.
Przy manipulowaniu tarczą tnącą posługuj się uchwytem lub załóż
rękawice ochronne.
Przed użyciem pilarki sprawdź, czy piła tarczowa jest prawidłowo
zamontowana.
Upewnij siłę, czy piła tarczowa obraca się we właściwym kierunku
i czy jest ostra.
Nie używaj pił tarczowych o średnicach mniejszych lub większych
niż określone w specyfikacji. Stosuj tylko tarcze tnące o parametrach
wyszczególnionych w danych technicznych i zgodnych z normą
EN 847-1.
Rozważ zastosowanie specjalnie skonstruowanych tarcz tnących
o niskim poziomie wytwarzanego hałasu.
Nie używaj pił tarczowych ze stali szybkotnącej.
Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych pił tarczowych.
Nie używaj tarcz szlifierskich.
Przed wyłączeniem pilarki wyjmij tarczę tnącą z rzazu w przedmiocie
obrabianym.
Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego sprawdź, czy ramię jest
dobrze zamocowane.
Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez blokowanie
wentylatora.
Przy opuszczaniu ramienia osłona piły tarczowej automatycznie unosi
się do góry i zamyka ponownie, gdy piła powraca do swojej pozycji
wyjściowej. W celu wymiany lub kontroli stanu piły tarczowej osłonę
można unieść ręcznie. Rób to tylko wtedy, gdy pilarka jest wyłączona,
a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
Utrzymuj w czystości otoczenie pilarki, a zwłaszcza usuwaj z niego
luźny materiał, jak np. trociny i inne pozostałości po cięciu.
Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne silnika są czyste
i niezatkane trocinami.
W razie zużycia wymień nakładkę szczelinową.
•
•
•
•
•
DEWALT
Warunki gwarancji:
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś prac konserwacyjnych i
przed wymianą tarczy tnącej odłączaj pilarkę od zasilania.
Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych z czyszczeniem lub
konserwacją, dopóki pilarka jeszcze pracuje i głowica nie znajduje
się w położeniu spoczynkowym.
Jeżeli to możliwe, pilarka zawsze powinna być ustawiona na stole
warsztatowym.
Jeżeli do wyświetlania linii cięcia jest używany laser, sprawdź,
czy odpowiada on klasie 2 według normy EN 60825-1: 2001. Nie
wymieniaj diody laserowej na diodę innego typu. Uszkodzony laser
oddaj w celu naprawy do autoryzowanego warsztatu serwisowego.
Przednia część osłony piły tarczowej zawiera niewielkie szczeliny,
które zapewniają dobrą widoczność przedmiotu obrabianego.
Chociaż szczeliny znacznie ograniczają wylatywanie trocin, to jednak
nie eliminują ich całkowicie i dlatego podczas piłowania powinno się
zakładać okulary ochronne.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami technicznoeksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest
objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze ścierne, wiertła i inne
akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami
produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej
lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz
z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem
punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis
Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny
do importu niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest
niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania
naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie
gorszych parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów, a
także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy
też innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które
były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże strugarskie,
brzeszczoty, papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania pilarki największe zagrożenie stanowią:
- obracające się elementy, jak np. tarcza tnąca, której dotknięcie grozi
poważnymi konsekwencjami.
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo stosowania osłon
ochronnych i przestrzegania przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych
niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza:
- uszkodzenie narządu słuchu wskutek nadmiernego hałasu;
- niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza nieosłonięty obszar
obracającej się tarczy tnącej;
- niebezpieczeństwo doznania urazu przy wymianie tarczy tnącej;
- przycięcie palców przy otwieraniu osłon ochronnych;
- zagrożenie zdrowia przez wdychanie drewnianego pyłu powstającego
podczas piłowania, a zwłaszcza dębu i buku.
utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
16
17
18
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
LV
GARANTIJAS TALONS
LT
GARANTINIS TALONAS
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
12
LT
LV
PL
hónap
°
men
mēneši
miesięcy
DW716
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Parašas
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuvių
adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Faks: 273 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
H
A garanciális javitás dokumentálása
LV
Garantijas remonta dokumentācija
LT
Garantinių remontų dukumentacija
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
Sorszám
~
~
Bejelentés idopontja Javítási idopont
H
Jótállás új határideje
Javitási
Pecsét
Hiba jelleg oka
munkalapszám
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieņemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zīmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Stempel
Podpis
02/05
Defektas
Przebieg
naprawy
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising