DW716 | DW716 MITRE SAW instruction manual

‫‪DW716‬‬
‫‪559866-33 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
5
7
14
52
51
54
53
55
I2
J1
48
14
20
57
54
56
55
58
J2
J3
48
59
57
56
58
J4
J5
61
1
12
1
53
K
J6
6
5
2
3
60
4
38
M
L
45
30
7
3
N
O1
O2
P1
A
P2
Q1
7
Q2
Q3
8
‫‪DW716/DW716E‬‬
‫מסור זווית‬
‫‪A1‬‬
‫ברכותינו!‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪ .(DEWALT‬שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח‬
‫מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫הספק‬
‫קוטר להב המסור‬
‫קוטר קדח הלהב‬
‫עובי גוף להב המסור‬
‫מהירות מרבית של המסור‬
‫כושר ניסור רוחבי מרבי ב‪90° -‬‬
‫כושר ניסור מרבי בזווית ‪45°‬‬
‫עומק ניסור מרבי ב‪90° -‬‬
‫עומק ניסור מרבי בהטיית מסור ב‪45° -‬‬
‫זווית ניסור מרבית )מצבים מרביים(‬
‫שיפוע המסור )מצבי קצה מרביים(‬
‫זווית ניסור ‪0°‬‬
‫הרוחב התוצאתי עם גובה מרבי של ‪ 85‬מ”מ‬
‫הגובה התוצאתי עם רוחב מרבי של ‪ 203‬מ”מ‬
‫זווית ניסור לשמאל ‪45°‬‬
‫הרוחב התוצאתי עם גובה מרבי של ‪ 85‬מ”מ‬
‫הגובה התוצאתי עם רוחב מרבי של ‪ 142‬מ”מ‬
‫זווית ניסור לימין ‪45°‬‬
‫הרוחב התוצאתי עם גובה מרבי של ‪ 85‬מ”מ‬
‫הגובה התוצאתי עם רוחב מרבי של ‪ 144‬מ”מ‬
‫הטיית להב המסור לשמאל ‪45°‬‬
‫הגובה התוצאתי עם רוחב מרבי של ‪ 56‬מ”מ‬
‫הגובה התוצאתי עם רוחב מרבי של ‪ 203‬מ”מ‬
‫הטיית להב המסור לימין ‪45°‬‬
‫הרוחב התוצאתי עם גובה מרבי של ‪ 40‬מ”מ‬
‫הגובה התוצאתי עם רוחב מרבי של ‪ 203‬מ”מ‬
‫זווית ‪ ,31.62°‬שיפוע ‪33.85°‬‬
‫הגובה התוצאתי עם רוחב מרבי של ‪ 168‬מ”מ‬
‫זמן עצירה אוטומטית של הלהב‬
‫משקל‬
‫וולט‬
‫ואט‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫סל”ד‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫שמאל‬
‫ימין‬
‫שמאל‬
‫ימין‬
‫‪DW716E DW716‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1,600 1,600‬‬
‫‪305‬‬
‫‪305‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪3,600 - 1,900 3,600‬‬
‫‪203‬‬
‫‪203‬‬
‫‪144‬‬
‫‪144‬‬
‫‪85‬‬
‫‪85‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪50°‬‬
‫מ”מ ‪190‬‬
‫מ”מ ‪72‬‬
‫‪190‬‬
‫‪72‬‬
‫מ”מ ‪133‬‬
‫מ”מ ‪72‬‬
‫‪133‬‬
‫‪72‬‬
‫מ”מ ‪134‬‬
‫מ”מ ‪72‬‬
‫‪134‬‬
‫‪72‬‬
‫מ”מ ‪190‬‬
‫מ”מ ‪47‬‬
‫‪190‬‬
‫‪47‬‬
‫מ”מ ‪190‬‬
‫מ”מ ‪30‬‬
‫‪190‬‬
‫‪30‬‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫מגן תחתון ניתן להזזה של להב המסור‬
‫גדר‪ ,‬בצד שמאל‬
‫ידית ניסור זוויתי‬
‫תפס ניסור זוויתי‬
‫לוח שנתות לניסור זוויתי‬
‫גדר‪ ,‬בצד ימין‬
‫לוח חריץ ניסור‬
‫ידית נשיאה‬
‫ידית הפעלה‬
‫ידית לשחרור נעילת ראש המסור‬
‫כפתור בקרת מהירות אלקטרונית )‪(DW716E‬‬
‫נועל כוש‬
‫ידית נעילת הטיית המסור‬
‫מד זווית הטיית הלהב‬
‫‪A2‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫פיית הוצאת האבק‬
‫מגן עליון קבוע של הלהב‬
‫פין נעילת ראש המסור‬
‫עצר לכוונון מצב אנכי‬
‫פין לביטול נעילת הטיית להב המסור לימין‬
‫מפתח ללהב המסור‬
‫שיקוע למאחז יד‬
‫קדחי התקנה על שולחן‬
‫‪A3‬‬
‫‪ 24‬שקית איסוף אבק‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫‪A4‬‬
‫‪ 25‬מאריך לתמיכת העבודה‬
‫‪A5‬‬
‫‪ 26‬עצר בעל אורך מתכוונן‬
‫‪A6‬‬
‫‪ 27‬מהדק להידוק החלק המנוסר‬
‫‪A7‬‬
‫‪ 28‬סמן לייזר‬
‫‪23‬‬
‫מ”מ ‪23‬‬
‫שניות > ‪10.0 > 10.0‬‬
‫‪20.0‬‬
‫ק”ג ‪20.0‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט ‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪ .‬לפני חיבור הכלי לרשת החשמל‬
‫ודא תמיד שמתח הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על לוחית הזיהוי‬
‫שלו‪.‬‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫הכלי שלך מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי תקן ‪ ;EN 61029‬לכן הוא אינו זקוק‬
‫לארקה‪.‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות‬
‫ולאזהרות המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד בכבל מאריך מאושר המתאים‬
‫לצריכת הזרם של הכלי )ראה נתונים טכניים(‪.‬‬
‫שטח החתך המזערי של המוליך הוא ‪ 1.5‬ממ”ר‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה תמיד לפרוס את הכבל עד‬
‫הסוף‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מסור זווית מורכב‬
‫‪ 1‬מפתח ללהב המסור‬
‫‪ 1‬להב המסור‬
‫‪ 1‬שקית איסוף אבק‬
‫‪ 1‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫•‬
‫הרכבה‬
‫לפני הרכבת הכלי חובה לנתק אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫הוצאה מהאריזה )ציור ‪(B‬‬
‫•‬
‫•‬
‫תיאור )ציורים ‪(A1-A7‬‬
‫•‬
‫המסור שלך‪ ,‬דגם ‪ ,DW716/DW716E‬מתוצרת דה‪-‬וולט תוכנן למטרות ניסור מקצועי‬
‫של עץ‪ ,‬מוצרי עץ‪ ,‬אלומיניום ופלסטיק‪ .‬הוא יבצע פעולות ניסור שונות כגון ניסור לרוחב‪,‬‬
‫ניסור משופע וניסור זוויתי באופן מדויק‪ ,‬קל ובטוח‪.‬‬
‫הוצא בזהירות את המסור מחומרי האריזה באמצעות ידית הנשיאה )‪.(9‬‬
‫לחץ כלפי מטה על ידית ההפעלה )‪ (10‬ושלוף את פין הנעילה )‪ ,(18‬כפי שמוצג‬
‫בציור‪.‬‬
‫שחרר בעדינות את הכוח המופעל כלפי מטה והנח לזרוע להתרומם עד לגובה‬
‫המרבי‪.‬‬
‫התקנה על שולחן עבודה )ציור ‪(C‬‬
‫•‬
‫‪9‬‬
‫חורים )‪ (8‬בכל ארבע הרגליים מאפשרים את התקנת המסור על שולחן העבודה‪.‬‬
‫קיימים שני גדלים של חורים‪ ,‬המתאימים לברגים במידות שונות‪ .‬בחר באחד‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מהחורים; אין צורך להשתמש בשניהם‪ .‬הדק היטב את המסור למקומו כדי למנוע‬
‫כל אפשרות של תזוזה‪.‬‬
‫כדי לשפר את ניידות הכלי‪ ,‬ניתן להתקין אותו על לוח עץ לבוד בעובי ‪ 12.5‬מ”מ‬
‫לפחות‪ ,‬אותו ניתן להדק אל משטח העבודה וכן להעביר אותו למקומות עבודה‬
‫אחרים‪.‬‬
‫כאשר אתה מתקין את המסור על לוח של עץ לבוד‪ ,‬חובה להקפיד שבורגי ההתקנה‬
‫לא יבלטו מהחלק התחתון של לוח העץ‪.‬‬
‫כל שטח הפנים של לוח העץ הלבוד חייב לבוא במגע עם משטח העבודה עליו‬
‫מתקינים את המסור‪ .‬בעת התקנת המסור אל משטח עבודה כלשהו‪ ,‬התקן את‬
‫חבקי ההידוק רק על זיזי ההידוק המיועדים לכך‪ ,‬במקום בו ממוקמים החורים של‬
‫בורגי ההתקנה‪ .‬הידוק בכל מקום אחר יפריע לפעולה התקינה של המסור‪.‬‬
‫כדי למנוע עיוות ואי‪-‬דיוקים‪ ,‬ודא שמשטח ההתקנה ישר לחלוטין ואינו מעוות או‬
‫לא אחיד‪ .‬אם המסור מתנדנד על משטח ההתקנה‪ ,‬הכנס לוחיות כוונון מתחת‬
‫לרגל הגבוהה‪ ,‬עד שהמסור עומד יציב על משטח ההתקנה‪.‬‬
‫כוונון נועל הזווית‪/‬מוט המגרעת )ציור ‪(G‬‬
‫אם ניתן להזיז את בסיס המסור כאשר ידית קביעת הזווית )‪ (4‬נעולה‪ ,‬יש צורך לכוונן‬
‫את נועל הזווית‪/‬מוט המגרעת )‪.(54‬‬
‫• שחרר את ידית קביעת זווית הניסור )‪.(4‬‬
‫• הרפה את הידוק בורג הנעילה )‪ (46‬באמצעות מפתח אלן‪.‬‬
‫• הדק היטב את נועל הזווית‪/‬מוט המגרעת )‪ (47‬באמצעות מברג‪.‬‬
‫לאחר מכן הרפה את המוט רבע סיבוב‪.‬‬
‫• ודא שהשולחן אינו זז כשהידית )‪ (4‬נעולה בזווית כלשהי )לא זווית שנקבעה‬
‫מראש(‪.‬‬
‫• הדק את בורג הנעילה )‪.(46‬‬
‫התקנת להב המסור )ציורים ‪(D1 - D5‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בדיקה וכוונון הלהב אל השולחן )ציורים ‪(H1 - H4‬‬
‫לחץ על ידית שחרור נעילת הראש )‪ (11‬כדי לשחרר את המגן התחתון )‪ ,(2‬ולאחר‬
‫מכן הרם את המגן התחתון עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫השתמש בראש טורקס )‪ (Torx) (29‬המותקן בקצה ידית מפתח להב המסור‬
‫שסופק )‪ ,(21‬הרפה את הידוק בורג תושבת המגן )‪ (30‬במידה שתאפשר להעביר‬
‫את יחידת הפינה הזוויתית )‪ (31‬בין ראש הבורג לבין המגן‪ .‬פעולה זו תאפשר‬
‫להרים את תושבת המגן )‪ (32‬במידה מספקת שתאפשר גישה אל בורג נעילת‬
‫להב המסור )‪.(33‬‬
‫כשהמגן התחתון מוחזק במצב המוגבה באמצעות בורג תושבת המגן )‪ (30‬לחץ‬
‫ביד אחת על כפתור נעילת הכוש )‪ (13‬ובמצב זה הפעל ביד השנייה את מפתח‬
‫להב המסור )‪ (21‬שסופק כדי להרפות את ההידוק של בורג נעילת להב המסור‬
‫בעל התבריג השמאלי )‪ ,(33‬על‪-‬ידי סיבובו במגמת השעון‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כוונון הגדר )ציורים ‪ I1‬ו‪(I2-‬‬
‫הסר את בורג נעילת הלהב )‪ (33‬ואת קולר ההידוק החיצוני )‪.(34‬‬
‫התקן את להב המסור )‪ (35‬על הכתף )‪ (36‬שבצד הפנימי של קולר ההידוק )‪,(37‬‬
‫תוך הקפדה שהשיניים בחלק התחתון של להב המסור פונות לכיוון החלק האחורי‬
‫של המסור )מהמפעיל והלאה(‪.‬‬
‫התקן את קולר ההידוק החיצוני )‪.(34‬‬
‫הדק את בורג נעילת הלהב )‪ (33‬על‪-‬ידי סיבוב נגד מגמת השעון תוך החזקת נועל‬
‫הכוש משולב באמצעות היד השנייה‪.‬‬
‫הורד את תושבת המגן )‪ (32‬כלפי מטה עד שיחידת הפינה הזוויתית )‪ (31‬נמצאת‬
‫מתחת לראש בורג תושבת המגן )‪.(30‬‬
‫הדק את בורג תושבת המגן‪.‬‬
‫החריצים המובילים )‪ (52‬עלולים להיסתם בנסורת‪.‬‬
‫השתמש במקל ובלחץ אוויר נמוך כדי לנקות את החריצים המובילים‪.‬‬
‫ביטול נועל הטיית המסור לימין )ציור ‪(H1‬‬
‫כוונון‬
‫אפשרות הטיית להב המסור לימין נעולה כדי להקל על קביעת להב המסור במצב‬
‫האנכי‪.‬‬
‫• כדי לבטל את נועל ההטיה הימני‪ ,‬משוך את פין הביטול )‪ (20‬וסובב אותו חצי‬
‫סיבוב כדי לקבוע אותו במצב זה‪.‬‬
‫• כדי להפסיק את פעולת הביטול‪ ,‬סובב את הפין בחזרה חצי סיבוב למצבו המקורי‪.‬‬
‫הנועל משתלב מיד אחרי שלהב המסור מגיע למצב האנכי‪.‬‬
‫לפני כוונון הכלי חובה לנתק אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫המסור שלך כוונן באופן מדויק במפעל‪ .‬אם יש צורך לבצע כוונון מחדש כתוצאה‬
‫מהמשלוח או הטיפול במסור‪ ,‬בצע את הפעולות המפורטות להלן כדי לכוונן את המסור‪.‬‬
‫לאחר הביצוע‪ ,‬כל הכוונונים חייבים להישאר מדויקים‪.‬‬
‫בדיקה וכוונון של זווית ההטיה )ציורים ‪ I1, I2‬ו‪(J1-J6-‬‬
‫בדיקה וכוונון הלהב אל הגדר )ציורים ‪(E1 - E4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הרפה את הידוק ידית כוונון הזווית )‪ (4‬ולחץ על תפס הזווית )‪ (5‬כלפי מעלה כדי‬
‫לשחרר את זרוע זווית החיתוך )‪.(38‬‬
‫סובב את זרוע הזווית עד שהתפס משתלב במצב של זווית ניסור ‪.0°‬‬
‫אל תהדק את הידית‪.‬‬
‫משוך את הראש כלפי מטה עד שהלהב מתחיל להיכנס אל חריץ הניסור )‪.(39‬‬
‫הנח זוויתן )‪ (40‬כנגד הצד השמאלי של הגדר )‪ (3‬ולהב המסור )‪) (35‬ציור‬
‫‪.(E3‬‬
‫בדיקה וכוונון של זווית ההטיה לשמאל‬
‫• הרפה את כפתור ההידוק של הגדר השמאלית )‪ (50‬והחלק את החלק העליון של‬
‫הגדר השמאלית לשמאל‪ ,‬עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫• הרפה את הידוק ידית נעילת ההטיה )‪ (14‬וכשעצר מצב הטיית ביניים )‪ (53‬מוסט‬
‫הצידה הזז את זרוע המסור לשמאל עד שעצר מצב הזווית )‪ (54‬נשען כנגד עצר‬
‫כוונון מצב ההטיה )‪ .(55‬זהו מצב הטייה ‪.45°‬‬
‫• אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫• סובב את בורג כוונון מצב ההטיה פנימה או החוצה עד שהסמן )‪ (48‬מראה ‪45°‬‬
‫כשעצר מצב הזווית נשען כנגד עצר כוונון מצב ההטיה‪.‬‬
‫• כדי להשיג מצב הטיה של ‪ ,50°‬הרפה את הידוק הבורג שעל עצר מצב הזווית‬
‫והחלק את העצר הצידה כדי לאפשר לזרוע המסור לזוז לפי הצורך‪.‬‬
‫אל תיגע עם שיני המסור בזוויתן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫הרפה את הידוק ארבעת הברגים )‪ (41‬והזז את מכלל זרוע לוח השנתות‪/‬זווית‬
‫החיתוך שמאלה או ימינה עד שהלהב בזווית של ‪ 90°‬לגדר‪ ,‬כפי שנמדד באמצעות‬
‫הזוויתן‪.‬‬
‫הדק את הברגים )‪ .(41‬בשלב זה יש להתעלם מקריאת סמן הזווית‪.‬‬
‫בדיקה וכוונון של זווית ההטיה לימין‬
‫• הרפה את כפתור ההידוק של הגדר הימנית )‪ (51‬והחלק את החלק העליון של‬
‫הגדר הימנית לימין‪ ,‬עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫• ביטול נועל ההטיה באמצעות פין הביטול )‪.(20‬‬
‫• הרפה את הידוק ידית נעילת ההטיה )‪ (14‬וכשעצר מצב הטיית ביניים )‪ (56‬מוסט‬
‫הצידה הזז את זרוע המסור לימין עד שעצר מצב הזווית )‪ (57‬נשען כנגד עצר‬
‫כוונון מצב ההטיה )‪ .(58‬זהו מצב הטיה ‪.45°‬‬
‫• אם יש צורך בכוונון‪ ,‬המשך בפעולות שתוארו בהוראות הכוונון של ההטיה‬
‫לשמאל‪.‬‬
‫כוונון סמן הזווית )ציורים ‪ E1, E2‬ו‪(F-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫הרפה את ידית הידוק הטיית הלהב )‪ (14‬וסובב את בורג העצר לכוונון המצב‬
‫האנכי )‪ (19‬פנימה או החוצה עד שהלהב נמצא ב‪ 90° -‬לשולחן‪ ,‬כפי שנמדד‬
‫בעזרת זוויתן‪.‬‬
‫אם סמן הזווית )‪ (48‬אינו מראה אפס על מד זווית הטיית הלהב )‪ ,(15‬הרפה את‬
‫הידוק הבורג )‪ (49‬המהדק את הסמן והזז את הסמן כנדרש‪.‬‬
‫ניתן לכוונן את החלק העליון של הגדר כדי ליצור מרווח ולאפשר הטייה של להב המסור‬
‫עד ‪ 50°‬מלאות לימין או לשמאל‪ .‬לכוונון הגדר השמאלית )‪:(3‬‬
‫• הרפה את הידוק כפתור הפלסטיק )‪ (50‬והחלק את הגדר לשמאל‪.‬‬
‫• בצע מעבר ניסיון‪ ,‬כשהמסור כבוי‪ ,‬כדי לבדוק את המרווח‪.‬‬
‫כוונן את הגדר כך שתהיה קרובה ככל האפשר אל להב המסור כדי לספק תמיכה‬
‫מרבית לחלק המנוסר‪ ,‬ללא הפרעה לתנועה מעלה ומטה של הזרוע‪.‬‬
‫• הדק היטב את הכפתור‪.‬‬
‫לכוונון הגדר הימנית )‪:(7‬‬
‫• הרפה את הידוק כפתור הפלסטיק )‪ (51‬והחלק את הגדר לימין‪.‬‬
‫• המשך בפעולות כפי שבוצעו לכוונון הגדר השמאלית‪.‬‬
‫אסור בהחלט ללחוץ על נועל הכוש בזמן שהמסור מסתובב‪.‬‬
‫הקפד להחזיק את תושבת המגן במצב מטה והדק היטב את בורג תושבת‬
‫המגן אחרי התקנת להב המסור‪.‬‬
‫•‬
‫הרפה את ההידוק של ידית הידוק הטיית הלהב )‪.(14‬‬
‫לחץ על ראש המסור לימין כדי להבטיח שהוא אנכי לחלוטין והדק את ידית הידוק‬
‫הטיית הלהב‪.‬‬
‫משוך את הראש כלפי מטה עד שהלהב מתחיל להיכנס אל חריץ הניסור )‪.(39‬‬
‫הנח זוויתן )‪ (40‬על השולחן והצמד אותו אל הלהב )‪) (35‬ציור ‪.(H2‬‬
‫אל תיגע עם שיני המסור בזוויתן‪.‬‬
‫כדי להשתמש בנועל הכוש‪ ,‬לחץ על הכפתור כפי שמוצג וסובב ידנית את‬
‫הכוש עד שתרגיש את השתלבות הנעילה‪ .‬המשך להחזיק את כפתור הנעילה‬
‫לחוץ על‪-‬מנת למנוע אפשרות סיבוב של הכוש )ציור ‪.(D4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את מצב הסמן )‪ (42‬ולוח השנתות של זווית הניסור )‪ (6‬דרך פתח הצפייה‬
‫)‪ .(43‬אם הסמן אינו מראה בדיוק אפס‪ ,‬הרפה את הידוק בורג )‪ ,(45‬הזז את‬
‫פרופיל הפלסטיק )‪ (44‬כך שיראה ‪ 0°‬והדק שוב את הבורג‪.‬‬
‫הרפה את הידוק ידית כוונון הזווית )‪ (4‬ולחץ על תפס הזווית )‪ (5‬כלפי מעלה כדי‬
‫לשחרר את זרוע זווית החיתוך )‪.(38‬‬
‫הזז את זרוע הזווית כדי לקבוע את סמן הזווית )‪ (42‬מול מצב האפס‪ ,‬כפי שמוצג‬
‫בציור ‪.F‬‬
‫כשידית קביעת הזווית משוחררת‪ ,‬הנח לתפס קביעת הזווית להשתלב למקומו‬
‫כאשר אתה מסובב את זרוע הזווית מעבר למצב אפס‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בדיקה וכוונון של זווית הביניים של ההטיה )ציורים ‪ J5‬ו‪(J6-‬‬
‫זווית הביניים של ההטיה נקבעה מראש ל‪ ,33.85°-‬והיא מאפשרת קביעה מהירה‬
‫של זווית הניסור המתאימה עבור פרופיל כתר‪ .‬כדי לבדוק ולכוונן את זווית הביניים‬
‫של ההטיה לשמאל‪:‬‬
‫• כוונן את זרוע המסור לזווית הטיה לשמאל‪.‬‬
‫• כשעצר מצב הטיה בזווית ביניים )‪ (56‬מסובב למקומו‪ ,‬הזז את זרוע המסור לשמאל‬
‫עד שעצר כוונון מצב הטיית המסור )‪ (59‬נשען על עצר מצב הטיית הביניים‪ .‬זהו‬
‫מצב הטיה ‪.33.85°‬‬
‫• אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫• סובב את בורג העצר לכוונון מצב ההטיה פנימה או החוצה לפי הצורך עד שהסמן‬
‫)‪ (48‬מראה ‪ 33.85°‬כשעצר כוונון מצב ההטיה נשען כנגד עצר מצב הטיית‬
‫הביניים‪.‬‬
‫כדי לבדוק ולכוונן את זווית הביניים של ההטיה לימין‪:‬‬
‫• כוונן את זרוע המסור לזווית הטיה לימין‪.‬‬
‫• כשעצר מצב הטיית הביניים )‪ (53‬מסובב למקומו‪ ,‬הזז את זרוע המסור לימין עד‬
‫שעצר כוונון מצב הטיית המסור )‪ (60‬נשען על עצר מצב הטיית הביניים‪ .‬זהו מצב‬
‫הטיה ‪.33.85°‬‬
‫• אם יש צורך בכוונון‪ ,‬המשך בפעולות שתוארו בהוראות הכוונון של הטיית הביניים‬
‫לשמאל‪.‬‬
‫כאשר יש לנסר בזווית את קצה פרופיל העץ ומוסרת חתיכה קצרה‪ ,‬מקם את‬
‫הפרופיל כך שהחלק המוסר יימצא בצד המסור הפונה בזווית הגדולה יותר‬
‫אל הגדר; לדוגמה‪ ,‬ניסור בזווית לשמאל‪ ,‬הקצה המוסר לימין ‪ -‬ניסור בזווית‬
‫לימין‪ ,‬הקצה המוסר לשמאל‪.‬‬
‫ניסור בהטיה )ציורים ‪ A1, A2‬ו‪(N-‬‬
‫ניתן לקבוע את הטיית המסור מ‪ 50° -‬לשמאל ועד ‪ 50°‬לימין וניתן לבצע את הניסור‬
‫כשזרוע הזווית נמצאת בין זווית אפס לבין זווית ניסור מרבית של ‪ 50°‬לימין או‬
‫לשמאל‪.‬‬
‫הטיית להב המסור לשמאל‬
‫• החלק את החלק העליון של גדר הצד השמאלית )‪ (3‬לשמאל עד לסוף מהלכו‪ .‬הרפה‬
‫את ההידוק של ידית נעילת ההטיה )‪ (14‬וקבע את זווית ההטיה לפי הצורך‪.‬‬
‫• הדק היטב את ידית קביעת הטיית הלהב )‪.(14‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור לפי ההוראות לביצוע ניסור ישר לרוחב החלק‪.‬‬
‫הטיית להב המסור לימין‬
‫• החלק את החלק העליון של גדר הצד הימנית )‪ (7‬לימין עד לסוף מהלכו‪ .‬הרפה‬
‫את ידית קביעת הטיית הלהב )‪ ,(14‬משוך והוצא את פין הביטול )‪ (20‬וקבע את‬
‫זווית ההטיה הדרושה‪.‬‬
‫• הדק היטב את ידית קביעת הטיית הלהב )‪.(14‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור לפי ההוראות לביצוע ניסור ישר לרוחב החלק‪.‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫לפני ההפעלה‪:‬‬
‫• התקן את להב המסור המתאים‪ .‬אל תשתמש בלהבי מסור בלויים מדי‪.‬‬
‫אסור להשתמש בלהבי מסור שמיועדים למהירויות נמוכות ממהירות הסיבוב‬
‫המרבית של המסור‪.‬‬
‫• אל תנסה לנסר חלקים קטנים מאוד‪.‬‬
‫• הנח ללהב המסור לבצע את הניסור באופן חופשי‪ .‬אל תפעיל כוח‪.‬‬
‫הנח למנוע להגיע למלוא מהירותו לפני תחילת הניסור‪.‬‬
‫• ודא שכל כפתורי הנעילה וידיות ההידוק מהודקים היטב‪.‬‬
‫• אבטח היטב את החלק שיש לנסר‪.‬‬
‫• למרות שמסור זה ינסר עץ וגם חומרים אל‪-‬ברזליים רבים‪ ,‬הוראות הפעלה אלה‬
‫מתייחסות לניסור עץ בלבד‪.‬‬
‫ההנחיות הבאות ישימות גם לחומרים אחרים‪ .‬אסור לנסר באמצעות מסור זה‬
‫חומרים ברזליים )ברזל ופלדה(‪ ,‬בטון משוריין בסיבים או חומרי בנייה אחרים!‬
‫• אסור להשתמש במסור ללא לוח חריץ הניסור‪ .‬אל תפעיל את המסור אם חריץ‬
‫הניסור רחב יותר מ‪ 10-‬מ”מ‪.‬‬
‫איכות הניסור‬
‫הגימור החלק של הניסור תלוי במספר גורמים‪ ,‬כמו למשל החומר המנוסר‪ .‬כאשר‬
‫מבקשים להשיג ניסור בעל גימור חלק במיוחד עבור ניסור פרופילים או עבודות אחרות‬
‫בעלות דיוק גבוה‪ ,‬מומלץ להשתמש בלהב חד )להב קרביד בעל ‪ 60‬שיניים( ולהפעיל את‬
‫המסור במהירות קידום אחידה ונמוכה יותר כדי להשיג את התוצאות המבוקשות‪.‬‬
‫ודא שהחומר המנוסר אינו זוחל במהלך הניסור; הדק אותו היטב למקומו‪.‬‬
‫המתן תמיד לעצירה מוחלטת של הלהב לפני הרמת הזרוע‪ .‬אם עדיין נוצרים‬
‫פיצוצים קלים בצד האחורי של החלק המנוסר‪ ,‬הדבק רצועת נייר דבק )מסקינג‬
‫טייפ( על העץ‪ ,‬במקום בו יש לבצע את הניסור‪ .‬נסר דרך נייר הדבק והסר‬
‫אותו בזהירות אחרי הניסור‪.‬‬
‫מיקום הגוף והידיים‬
‫מיקום נכון של הגוף ושל הידיים במהלך הפעלת מסור הזווית יאפשר ניסור קל‪ ,‬מדויק‬
‫ובטוח יותר‪.‬‬
‫• אסור בהחלט לקרב את הידיים לאזור הניסור‪.‬‬
‫• הנח את היד במרחק שאינו קטן מ‪ 150-‬מ”מ מלהב המסור‪.‬‬
‫• הדק היטב את החלק המנוסר אל השולחן ואת הגדר במשך כל הניסור‪.‬‬
‫השאר את ידיך במקום עד לשחרור מתג ההפעלה ועצירה מוחלטת של הלהב‪.‬‬
‫• בצע תמיד מעבר ניסיון )ללא הפעלת המסור( לפני ביצוע הניסור בפועל כדי לבדוק‬
‫את נתיב מעבר הלהב‪.‬‬
‫• אל תצליב את ידיך‪.‬‬
‫• עמוד על שתי רגליך כשהן יציבות על הקרקע ושמור על שיווי משקל‪.‬‬
‫• כאשר אתה מזיז את זרוע המסור לימין או לשמאל‪ ,‬עקוב אחריה ועמוד מעט לצידו‬
‫של להב המסור‪.‬‬
‫• צפה דרך חריצי המגן בזמן מעקב אחרי קו העיפרון‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(K‬‬
‫קדח מיוחד )‪ (61‬במתג ההפעלה‪/‬הפסקה )‪ (1‬מיועד להתקנת מנעול לצורך נעילת‬
‫הכלי ומניעת השימוש בו‪.‬‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫• להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה מהמתג‪.‬‬
‫‪ - DW716E‬קביעת המהירות המשתנה )ציור ‪(K‬‬
‫ניתן להשתמש בבורר המהירות )‪ (12‬לצורך קביעה מראש של תחום מהירויות הניסור‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫• סובב את כפתור בקרת המהירות )‪ (12‬לתחום הרצוי‪ ,‬המצוין באמצעות מספר‪.‬‬
‫• השתמש במהירויות ניסור גבוהות עבור חומרים רכים כגון עץ‪ .‬השתמש במהירויות‬
‫נמוכות לניסור מתכת‪.‬‬
‫הידוק החלק המנוסר )ציור ‪(A5‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ניסורים בסיסיים‬
‫ניסור אנכי ישר לרוחב החומר )ציורים ‪ A1 , A2‬ו‪(L-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הרפה את הידוק ידית כוונון הזווית )‪ (4‬ולחץ על תפס הזווית )‪ (5‬כלפי מעלה כדי‬
‫לשחרר את זרוע זווית החיתוך )‪.(38‬‬
‫שלב את תפס זווית הניסור במצב של ‪ 0°‬והדק את ידית קביעת הזווית‪.‬‬
‫הנח את העץ שיש לנסר כשהוא צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫אחוז היטב בידית ההפעלה )‪ (10‬ולחץ על ידית שחרור נעילת הראש )‪ (11‬כדי‬
‫לשחרר את הראש‪.‬‬
‫לחץ על מתג ההפעלה )‪ (1‬כדי להפעיל את המנוע‪.‬‬
‫הורד את הראש כדי לאפשר ללהב המסור לנסר את החלק שיש לנסר ולהיכנס‬
‫אל לוח החריץ )‪ (8‬מפלסטיק‪.‬‬
‫לאחר השלמת הניסור‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה‪ ,‬הנח ללהב המסור להגיע לעצירה‬
‫מוחלטת לפני החזרת ראש המסור למצב המנוחה העליון שלו‪.‬‬
‫•‬
‫כאשר ניתן‪ ,‬הדק את העץ אל המסור‪.‬‬
‫להשגת תוצאות מיטביות השתמש במהדק )כליבה( )‪ (33‬המיוצר במיוחד עבור‬
‫המסור שלך‪.‬‬
‫ככל הניתן‪ ,‬הדק את החלק המנוסר אל הגדר‪ .‬אפשר להדק את החלק בכל צד של‬
‫להב המסור; זכור שעליך למקם את המהדק כנגד משטח ישר ומוצק של הגדר‪.‬‬
‫השתמש תמיד במהדק מתאים )כליבה( כאשר עליך לנסר מתכות אל‪-‬‬
‫ברזליות‪.‬‬
‫תמיכה לחלקים ארוכים )ציור ‪(A3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפד תמיד לתמוך בחלקים ארוכים‪.‬‬
‫להשגת תוצאות מיטביות‪ ,‬היעזר במתקן תמיכה )‪ (31‬כדי להגדיל את רוחב השולחן‬
‫)ניתן לרכישה כציוד אופציונלי(‪.‬‬
‫תמוך בחומרים ארוכים באמצעות כל אמצעי תמיכה מקובל‪ ,‬כגון חמור תמיכה או‬
‫התקן דומה כדי למנוע את שקיעת קצה החומר המנוסר‪.‬‬
‫ניסור מסגרות לתמונות‪ ,‬תיבות תצוגה ופרוייקים אחרים בעלי ארבעה צדדים‬
‫)ציורים ‪ O1‬ו‪(O2-‬‬
‫ניסור אנכי זוויתי לרוחב החומר )ציורים ‪ A1 , A2‬ו‪(M-‬‬
‫•‬
‫ודא תמיד שידית קביעת הזווית נעולה היטב לפני הניסור‪.‬‬
‫המשך לבצע את הניסור לפי ההוראות לביצוע ניסור ישר לרוחב החלק‪.‬‬
‫הרפה את הידוק ידית כוונון הזווית )‪ (4‬ולחץ על תפס הזווית )‪ (5‬כלפי מעלה כדי‬
‫לשחרר את זרוע זווית החיתוך )‪.(38‬‬
‫הזז את הזרוע לימין או לשמאל להשגת הזווית הדרושה‪ .‬תפס הזווית יתמקם‬
‫באופן אוטומטי בזווית ‪ 31.62° ,22.5° ,15° ,10°‬ו‪ .45°-‬אם דרושה זווית ביניים‬
‫כלשהי או זווית של ‪ ,50°‬החזק היטב את ראש המסור בזווית הרצויה ונעל אותו‬
‫למקומו על‪-‬ידי הידוק ידית קביעת הזווית‪.‬‬
‫ייצור מסגרות מפרופילים ומסגרות אחרות‬
‫נסה לבצע מספר עבודות פשוטות מחומרים פסולים עד שתפתח „תחושה” למסור‬
‫שלך‪.‬‬
‫המסור שלך הוא כלי מושלם לניסור פינות בזווית‪ ,‬כפי שמוצג בציור ‪.O1‬‬
‫החיבור הזוויתי המוצג בוצע באמצעות כוונון הטיית להב המסור‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬נניח שאתה רוצה לנסר בזווית של ‪ 241/4°‬לימין‪.‬‬
‫• הפסק את פעולת המסור‪.‬‬
‫• קבע את זווית הניסור למעלה השלמה הקרובה הרצויה על‪-‬ידי הבאת הסימון‬
‫המרכזי שבסקלת הוורנייר‪ ,‬המוצגת בציור ‪ ,Q1‬אל מול מספר המעלה השלם‬
‫המסומן בלוח השנתות של זווית הניסור‪ .‬התבונן היטב בציור ‪ ;Q2‬הקביעה המוצגת‬
‫היא ‪ 24°‬בזווית ניסור לימין‪.‬‬
‫• כדי להוסיף עוד ‪ ,1/4°‬לחץ על נועל זרוע כוונון זווית הניסור והזז את הזרוע עד‬
‫שסימון ‪ 1/4°‬של סקלת הוורנייר מתלכד עם סימון המעלה הקרוב על לוח זווית‬
‫הניסור‪.‬‬
‫בדוגמה זו‪ ,‬סימון המעלה הקרוב ביותר בלוח זווית הניסור הוא ‪ .25°‬ציור ‪Q3‬‬
‫מראה קביעת זווית ניסור של ‪.241/4°‬‬
‫ שימוש בכוונון הטיית הלהב‬‫זווית ההטיה של כל אחד מהלוחות מכווננת באופן נפרד ל‪ 45° -‬וביחד נוצרת זווית‬
‫של ‪.90°‬‬
‫זרוע הזווית נעולה במצב אפס‪ .‬מניחים את העץ כשצידו הרחב פונה אל השולחן והצד‬
‫הצר פונה לעבר הגדר‪.‬‬
‫ שימוש בכוונון הזווית‬‫את אותו ניסור אפשר גם לבצע על‪-‬ידי ניסור בזווית ימנית או שמאלית כשהצד הרחב‬
‫של העץ מוצמד אל הגדר‪.‬‬
‫שני התרשימים )ציורים ‪ O1‬ו‪ (O2-‬מיועדים עבור מוצרים בעלי ארבעה צדדים בלבד‪.‬‬
‫אם מספר הצדדים משתנה‪ ,‬גם זווית הניסור וזווית ההטיה של להב המסור משתנות‪.‬‬
‫הטבלה שלהלן מפרטת את הזוויות המתאימות עבור צורות מסוגים שונים‪ ,‬בהנחה שכל‬
‫הצדדים הם בעלי אורך זהה‪ .‬עבור צורות אחרות‪ ,‬שלא מוצגות בטבלה‪ ,‬יש לחלק ‪180°‬‬
‫במספר הצלעות כדי לקבוע את זווית הניסור או את זווית הטיית להב המסור‪.‬‬
‫זווית הניסור או הטיית להב המסור‬
‫‪45°‬‬
‫‪36°‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪25.7°‬‬
‫‪22.5°‬‬
‫‪20°‬‬
‫‪18°‬‬
‫מספר הצדדים‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫ניסור פרופילי עץ‬
‫חיבורים בעלי זוויות חיתוך מורכבות )ציורים ‪ P1‬ו‪(P2-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫התרשים שלהלן יסייע לך לבחור את זווית הניסור ואת זווית הטיית להב המסור‬
‫עבור ניסור חיבורים בעלי זוויות מורכבות‪ .‬כדי להשתמש בתרשים כהלכה‪ ,‬בחר את‬
‫הזווית הרצויה „‪) ”A‬ציור ‪ (P2‬של העבודה ואתר את הזווית על הקשת המתאימה‬
‫בתרשים‪ .‬מנקודה זו עליך לרדת בתרשים ישר למטה כדי למצוא את זווית ההטיה‬
‫הנכונה ולהעביר קו ישר שמאלה כדי למצוא את זווית הניסור‪.‬‬
‫קבע את המסור בזוויות הדרושות ובצע מספר ניסורי ניסיון‪.‬‬
‫תרגל את התאמת החתיכות המנוסרות זו לזו‪.‬‬
‫דוגמה‪ :‬כדי ליצור תיבה בעלת ארבע דפנות עם זוויות חיצוניות של ‪) 25°‬זווית‬
‫„‪) (”A‬ציור ‪ ,(P2‬השתמש בקשת העליונה הימנית‪ .‬מצא את זווית ‪ 25°‬על קשת‬
‫הזוויות‪ .‬עקוב אחרי הקו החוצה האופקי שמאלה או ימינה כדי למצוא את קביעת‬
‫זווית הניסור על המסור )‪ .(23°‬באופן דומה‪ ,‬עקוב אחרי הקו החוצה האנכי אל‬
‫החלק העליון או התחתון כדי למצוא את זווית הטיית הלהב על המסור )‪ .(40°‬בצע‬
‫תמיד מספר ניסורי ניסיון על חתיכות עץ פסולות כדי לוודא את תקינות קביעת‬
‫זוויות הניסור‪.‬‬
‫צד ימין‬
‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק התחתון של הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• שמור את הצד השמאלי של הניסור‪.‬‬
‫פינה חיצונית‬
‫ צד שמאל‬‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק התחתון של הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• שמור את הצד הימני של הניסור‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫צד ימין‬
‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק העליון של הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• שמור את הצד הימני של הניסור‪.‬‬
‫ניסור פרופילי עץ עליונים )כותרת(‬
‫ניסור של פרופילי עץ עליונים מבוצע בזווית מורכבת של הטיית מסור ושל ניסור בזווית‪.‬‬
‫כדי להשיג את הדיוק המרבי‪ ,‬המסור כולל מצבי ניסור שנקבעו מראש בזווית של ‪31,62°‬‬
‫ובהטיית להב המוסר בזווית של ‪ .33,85°‬קביעות אלה מיועדות עבור פרופילים עליונים‬
‫)כותרות( תקניים בעלי זווית של ‪ 52°‬בחלק העליון וזווית של ‪ 38°‬בחלק התחתון‪.‬‬
‫סקלת ורנייר )ציורים ‪(Q1 - Q3‬‬
‫המסור שלך מצויד גם בסקלת ורנייר לשיפור הדיוק‪ .‬כדי לכוונן חלק ממעלה )‪,1/4°‬‬
‫‪ ,(3/4° ,1/2°‬סקלת הוורנייר מאפשרת לך לבצע כוונון מדויק של זוויות הניסור עד ל‪-‬‬
‫‪ 1/4‬המעלה הקרובה )‪ 15‬דקות(‪ .‬כדי להשתמש בסקלת הוורנייר פעל על‪-‬פי הצעדים‬
‫הבאים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפד לבצע ניסור ניסיון בפסולת עץ לפני ביצוע הניסורים הסופיים‪.‬‬
‫כל הניסורים מבוצעים בהטיית המסור לשמאל כשגב הפרופיל מונח על בסיס‬
‫המסור‪.‬‬
‫פינה פנימית‬
‫ צד שמאל‬‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק העליון של הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• זווית לימין‪.‬‬
‫• שמור את הצד השמאלי של הניסור‪.‬‬
‫תיבה מרובעת‬
‫קבע את זווית הניסור הזאת על המסור‬
‫זווית צד התיבה )זווית „‪(”A‬‬
‫בצע תמיד הפעלת ניסיון ללא הפעלת המסור לפני ביצוע הניסור בפועל‪.‬‬
‫כל הניסורים מבוצעים כשגב הפרופיל מונח בצורה שטוחה על המסור‪.‬‬
‫פינה פנימית‬
‫ צד שמאל‬‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק העליון של הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• שמור את הצד השמאלי של הניסור‪.‬‬
‫אם זווית הניסור משתנה בין ניסור לניסור‪ ,‬בדוק אם כפתור נעילת הטיית‬
‫הלהב וכפתור כוונון הזווית מהודקים היטב‪.‬‬
‫חובה להדק היטב את הכפתורים האלה אחרי כל שינוי של זווית הניסור‬
‫ו‪/‬או הטיית הלהב‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כאשר מנסרים בזווית לשמאל‪:‬‬
‫ הגדל את זווית הניסור על‪-‬ידי הזזת הזרוע עד להתלכדות סימון סקלת הוורנייר‬‫עם הסימון הקרוב ביותר על מד הזווית לצד שמאל‪.‬‬
‫ הקטן את זווית הניסור על‪-‬ידי הזזת הזרוע עד להתלכדות סימון סקלת הוורנייר‬‫עם הסימון הקרוב ביותר על מד הזווית לצד ימין‪.‬‬
‫ניסור של פרופילי עץ מבוצע בזווית הטיית מסור של ‪.45°‬‬
‫חיבור מורכב מיוצר באמצעות ניסור המבוצע בו‪-‬זמנית גם בזווית )ציור ‪ (O2‬וגם עם‬
‫הטיית להב המסור )ציור ‪ .(O1‬סוג זה של ניסור משמש לייצור מסגרות או תיבות‬
‫בעלות דפנות משופעות כמו שמוצג בציור ‪.P1‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כאשר מנסרים בזווית לימין‪:‬‬
‫ הגדל את זווית הניסור על‪-‬ידי הזזת הזרוע עד להתלכדות סימון סקלת הוורנייר‬‫עם הסימון הקרוב ביותר על מד הזווית לצד ימין‪.‬‬
‫ הקטן את זווית הניסור על‪-‬ידי הזזת הזרוע עד להתלכדות סימון סקלת הוורנייר‬‫עם הסימון הקרוב ביותר על מד הזווית לצד שמאל‪.‬‬
‫תיבה בעלת ‪ 6‬צדדים‬
‫‪-‬‬
‫צד ימין‬
‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק התחתון של הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• זווית לשמאל‪.‬‬
‫• שמור את הצד השמאלי של הניסור‪.‬‬
‫פינה חיצונית‬
‫ צד שמאל‬‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק התחתון של הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• זווית לשמאל‪.‬‬
‫• שמור את הצד הימני של הניסור‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫תיבה בעלת ‪ 8‬צדדים‬
‫צד ימין‬
‫• הצב את הפרופיל כך שהחלק העליון של הפרופיל צמוד אל הגדר‪.‬‬
‫• זווית לימין‪.‬‬
‫• שמור את הצד הימני של הניסור‪.‬‬
‫איסוף האבק )ציורים ‪ A2‬ו‪(A6-‬‬
‫קבע את זווית ההטיה הזאת על המסור‬
‫•‬
‫‪12‬‬
‫התקן את שקית האבק )‪ (24‬על פיית הוצאת האבק )‪.(16‬‬
‫•‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה מאפשר למחזר חומרים‬
‫שונים לשימוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מסייעים‬
‫למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי גלם בסיסיים‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬חבר מערכת לפינוי אבק המתוכננת בהתאם לתקנות המחייבות‬
‫לגבי בקרת פליטת אבק‪.‬‬
‫להבי ניסור‬
‫יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד למוצרים חשמליים ביתיים‬
‫באתרי פסולת עירוניים או שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫כדי להפיק מהמסור את מלוא יכולתו‪ ,‬השתמש תמיד בלהבי מסור בעלי קוטר של ‪305‬‬
‫מ”מ‪ ,‬עם חור מרכזי בקוטר ‪ 30‬מ”מ‪.‬‬
‫ניסור מתכות אל‪-‬ברזליות‬
‫חברת דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור מוצרי החברה לאחר שהם‬
‫הגיעו לסוף מהלך חייהם‪ .‬כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך לכל תחנת שירות‬
‫מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫בזמן ניסור מתכות אל‪-‬ברזליות‪ ,‬מותר לבצע במסור זה רק ניסור אנכי וישר וכן ניסור‬
‫בזווית‪ .‬כאשר יש לנסר מתכות אל‪-‬ברזליות‪ ,‬אנו ממליצים לא לבצע ניסור בהטייה או‬
‫פעולות ניסור משולבות הכוללות ניסור בזווית עם הטיה של להב המסור‪ .‬מסור זה אינו‬
‫מיועד כלל לניסור מתכות ברזליות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות‬
‫לנציגות דה‪-‬וולט המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות‬
‫השירות המורשות של דה‪-‬וולט‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת‬
‫באינטרנט בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫השתמש תמיד במהדק מתאים )כליבה( כאשר עליך לנסר מתכות אל‪-‬ברזליות‪.‬‬
‫ודא תמיד שהחלק המנוסר מהודק היטב למקומו‪.‬‬
‫השתמש בלהבי מסור המיועדים לניסור מתכות אל‪-‬ברזליות‪.‬‬
‫כאשר יש להשתמש בחומרי סיכה‪ ,‬השתמש רק בשעווה או בתרסיס הפרדה‪ .‬אל‬
‫תשתמש בתחליב או בנוזלים דומים‪.‬‬
‫חבר מתג ‪ FI‬או מתג ‪ DI‬בין המסור לבין מקור המתח כדי למנוע סכנות הנגרמות‬
‫על‪-‬ידי שבבי המתכת‪.‬‬
‫מתג ‪ FI‬חייב לעמוד במפרטים הבאים‪:‬‬
‫מתח נקוב‬
‫זרם נקוב‬
‫זמן תגובה‬
‫זרם ניתוק‬
‫‪V 230‬‬
‫‪A 16‬‬
‫> ‪ 15‬אלפיות שנייה‬
‫‪mA 30‬‬
‫מתג ‪ DI‬חייב לעמוד במפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪DIN VDE 0661‬‬
‫מתח נקוב‬
‫זרם נקוב‬
‫זרם ניתוק‬
‫ניתוק כל הקטבים‬
‫ניטור ‪PE‬‬
‫שחרור מתח נמוך‬
‫‪V 230‬‬
‫‪A 16‬‬
‫‪mA 30‬‬
‫‪L+N+PE‬‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות אביזרים מתאימים לכלי‬
‫שלך‪.‬‬
‫הובלה )ציור ‪(B‬‬
‫כדי לאפשר נשיאה והעברה נוחות של המסור‪ ,‬שולבה בו ידית נשיאה )‪ (9‬המותקנת‬
‫בחלק העליון של זרוע המסור‪.‬‬
‫• כדי להעביר את המסור‪ ,‬הנמך את הזרוע ולחץ על פין הנעילה )‪.(18‬‬
‫• השתמש תמיד בידית הנשיאה )‪ (9‬ו‪/‬או במאחזי היד )‪ (22‬המוצגים בציור ‪ B‬כדי‬
‫לשאת ולהעביר את המסור‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה מזערית‪.‬‬
‫פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית הכלי באמצעות מטלית‬
‫רכה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫נקה באופן סדיר את החלק העליון של שולחן המסור‪.‬‬
‫נקה באופן סדיר את מערכת איסוף האבק‪.‬‬
‫הימנע משימוש בחומרי ניקוי או בחומרי סיכה לצורך תחזוקת הכלי‪.‬‬
‫יש להיזהר במיוחד מתרסיסי חומרי ניקוי שעלולים לתקוף באופן כימי את‬
‫המגן התחתון העשוי מפלסטיק‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט שברשותך ויש לך צורך בכלי‬
‫חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪ .‬הכן‬
‫את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד להקפיד על כל כללי הבטיחות‬
‫הישימים כדי להפחית את הסכנות של התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות ופגיעה‬
‫גופנית‪.‬‬
‫לפני הפעלת הכלי עליך לקרוא בעיון חוברת זו‪.‬‬
‫שמור חוברת זו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה לגשם‪ .‬אל תשתמש בכלי בתנאי סביבה לחים מאוד‬
‫או רטובים‪ .‬הקפד על תאורה טובה של מקום העבודה )‪ 250‬עד ‪ 300‬לוקס(‪ .‬אל‬
‫תשתמש בכלי במקומות בהם הוא עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות‪ ,‬כמו למשל‬
‫בקרבת נוזלים וגזים דליקים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אסור לאפשר לילדים‪ ,‬עוברי אורח או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת‬
‫בכלי או בכבל החשמל שלו‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי ביגוד רפויים ואל תענוד תכשיטים מכיוון שהם עלולים להיתפס‬
‫בחלקים סובבים‪ .‬השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי להרחיק‬
‫אותו מאזור העבודה‪ .‬כשעובדים מחוץ למבנה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה‬
‫מתאימות ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה‪.‬‬
‫הגנה אישית‬
‫השתמש תמיד במשקפי מגן‪ .‬השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק בכל‬
‫מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום להתעופפות חלקיקים‪ .‬אם החלקיקים‬
‫המתעופפים עלולים להיות חמים מאוד‪ ,‬לבש גם סינר מחומר עמיד בטמפרטורות‬
‫גבוהות‪ .‬השתמש תמיד בציוד הגנה לאוזניים‪ .‬חבוש תמיד קסדת בטיחות‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מאורקים )כמו למשל צינורות‬
‫מים‪ ,‬רדיאטורים של מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו’(‪ .‬כאשר‬
‫מפעילים את הכלי בתנאים קשים )כמו למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך‬
‫פעולת עיבוד המייצרת כמות גדולה של שבבי מתכת וכו’( ניתן לשפר את הבטיחות‬
‫החשמלית שלו על‪-‬ידי התקנת שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד תמיד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪ .‬אל תפעיל את הכלי כאשר אתה‬
‫עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫אבטח את החלק שיש לנסר‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח את הפריט המנוסר‪ .‬במצב‬
‫זה הפריט מאובטח טוב יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫השתמש בציוד לפינוי אבק‬
‫אם עומדים לרשותך אמצעים לחיבור ציוד ליניקה ואיסוף אבק‪ ,‬הקפד להשתמש‬
‫בהם ולוודא שהם מחוברים כהלכה‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון מוסרים מהכלי לפני‬
‫הפעלתו‪.‬‬
‫כבלים מאריכים‬
‫בדוק בקפדנות את הכבל המאריך לפני כל שימוש והחלף אותו אם התגלה בו‬
‫נזק‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪ ,‬חובה תמיד להשתמש בכבלים‬
‫מאריכים המיועדים לשימוש מתחת לכיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד המסור מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ כלי עבודה או כלי עזר ייעודיים‬
‫קטנים כדי לבצע עבודות המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס כבד‪.‬‬
‫הכלי יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד‬
‫אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תאמץ את הכלי‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש בציוד עזר כלשהו או ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת‬
‫הוראות זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש חובה לבדוק את הכלי ואת הכבל החשמלי לגילוי כל פגם או נזק‪.‬‬
‫בדוק את היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים‪ ,‬נזק למגנים‬
‫ולמתגים או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪.‬‬
‫ודא שהכלי תקין כדי שיפעל כהלכה ויבצע את הפעולות עבורן הוא יועד‪ .‬אל‬
‫תשתמש בכלי אם התגלה בו פגם או נזק‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬תיקון‬
‫של נזק או של חלקים פגומים חייב להתבצע רק על‪-‬ידי תחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪ .‬אסור בהחלט לנסות לבצע תיקונים אלה בעצמך‪.‬‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת לפני השארת הכלי ללא‬
‫השגחה‪ .‬נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש‪ ,‬לפני החלפת‬
‫חלקי כלים‪ ,‬ציוד עזר או כלים ייעודיים שלו וכן לפני ביצוע טיפול בכלי‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫ודא שמתג ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור הכלי לרשת‬
‫החשמל‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט למשוך בכבל כדי לנתק את הכלי מרשת החשמל‪ .‬הרחק את הכבל‬
‫ממקורות חום‪ ,‬שמן ומקומות חדים‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם במקום יבש ונעול‪ ,‬הרחק מטווח‬
‫ידם של ילדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח ביצועים טובים ובטוחים יותר‪.‬‬
‫בצע את פעולות התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪ .‬הקפד על ניקיון‬
‫משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫תיקונים‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות הישימות‪.‬‬
‫לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫אם נדרש תיקון הוא חייב להתבצע רק על‪-‬ידי מי שהוסמך לכך‪ ,‬ויש להשתמש‬
‫בחלפים מקוריים בלבד; אי‪-‬ציות לאזהרה זו עלול לגרום סכנה משמעותית‬
‫למשתמש‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורי זווית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שכל כפתורי הנעילה וידיות ההידוק מהודקים היטב לפני התחלת כל‬
‫פעולה‪.‬‬
‫אל תפעיל את המסור אם המגן אינו במקומו‪ ,‬או אם המגן אינו פועל או אינו מתוחזק‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫אסור להשתמש במסור ללא לוח חריץ הניסור‪.‬‬
‫אסור לקרב את הידיים לאזור החיתוך של המסור כל זמן שהכלי מחובר למקור‬
‫המתח‪.‬‬
‫אסור בהחלט לנסות לעצור במהירות את סיבוב המכונה על‪-‬ידי הצמדת כלי כלשהו‬
‫או חפץ אחר כנגד המסור המסתובב; פעולה כזו עלולה לגרום לתאונה קשה‪.‬‬
‫לפני השימוש בציוד עזר כלשהו עיין בספר הוראות ההפעלה‪.‬‬
‫שימוש לקוי בציוד עזר עלול לגרום נזק‪.‬‬
‫בחר בלהב מסור המתאים לחומר שיש לנסר‪.‬‬
‫הקפד שלא לחרוג ממהירות הסיבוב המרבית הרשומה על להב המסור‪.‬‬
‫השתמש בכלי אחיזה או השתמש בכפפות עבודה בזמן טיפול בלהב מסור‪.‬‬
‫לפני השימוש‪ ,‬ודא שלהב המסור מותקן כהלכה‪.‬‬
‫ודא שהמסור מסתובב בכיוון הנכון‪.‬‬
‫שמור על חדות המסור‪.‬‬
‫אל תשתמש במסורים בעלי קוטר גדול או קטן מהמידה המומלצת‪.‬‬
‫לפירוט מידות המסורים המתאימים לשימוש עיין בנתונים הטכניים‪ .‬השתמש רק‬
‫במסורים המפורטים בחוברת זו‪ ,‬העומדים בתקן ‪.EN 847-1‬‬
‫שקול שימוש בלהבי מסור שתוכננו להפחתת רעש‪.‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור מפלדת חיתוך מהירה )‪.(HSS‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור סדוקים או פגומים‪.‬‬
‫אל תשתמש בדיסקי שחיקה כלשהם‪.‬‬
‫הרם את המסור מהחומר לפני שחרור מתג ההפעלה‪.‬‬
‫ודא שהזרוע קבועה ומאובטחת בזמן ביצוע עבודת ניסור עם להב משופע‪.‬‬
‫אסור בהחלט לעצור את המניפה בכל דרך שהיא כדי לרתק את ציר המנוע‪.‬‬
‫מגן המסור יתרומם באופן אוטומטי כאשר מורידים את הזרוע; הוא ירד ויכסה את‬
‫המסור כשמרימים את הזרוע‪.‬‬
‫ניתן להרים את המגן באופן ידני כשמתקינים או כשמסירים את להב המסור לצורך‬
‫ביקורת של המסור‪ .‬אסור בהחלט להרים באופן ידני את מגן להב המסור אלא אם‬
‫המסור מנותק ואינו מסתובב‪.‬‬
‫הקפד על הניקיון והסדר בסביבת המכונה‪ ,‬סלק הצטברות של פסולת כגון שבבים‬
‫ושיירי ניסור אחרים‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר שחריצי האוורור של המנוע נקיים וחופשיים משבבים‪.‬‬
‫החלף את לוח חריץ הניסור כאשר הוא התבלה‪.‬‬
‫נתק את הכלי ממקור המתח לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או בזמן החלפת‬
‫המסור‪.‬‬
‫אסור בהחלט לבצע עבודות תחזוקה או ניקוי כשהמסור עדיין מסתובב והראש‬
‫אינו במצב המנוחה שלו‪.‬‬
‫ככל שניתן‪ ,‬חובה להתקין את המכונה באמצעות ברגים על שולחן העבודה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בסמן לייזר לסימון קו הניסור‪ ,‬ודא שמקור האור הוא מסוג‬
‫‪ ,CLASS 2‬על‪-‬פי תקן ‪ .EN 60825-1:2001‬אל תחליף את דיודת הלייזר בדיודה‬
‫מסוג שונה‪ .‬אם נגרם נזק לסמן הלייזר‪ ,‬תקן אותו בתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫בחלק הקדמי של המגן קיימים חריצים המאפשרים מבט על קו הניסור‪.‬‬
‫למרות שהחריצים מפחיתים באופן משמעותי מאוד את התעופפות השבבים לכיוון‬
‫הפנים‪ ,‬הם עדיין פתחים במגן ולכן חובה להשתמש תמיד במשקפי מגן כאשר‬
‫מנסרים ומביטים דרך החריצים‪.‬‬
‫סיכונים נוספים‬
‫הסיכונים המפורטים להלן נובעים מעצם השימוש במסורים‪:‬‬
‫ פציעות הנגרמות כתוצאה מנגיעה בחלקים סובבים למרות יישום תקנות הבטיחות‬‫ושימוש בהתקני בטיחות‪ ,‬לא ניתן למנוע לחלוטין סיכונים מסוימים‪.‬‬
‫סיכונים אלה כוללים‪:‬‬
‫ פגיעה בשמיעה‪.‬‬‫ סכנת תאונות שעלולות להיגרם כתוצאה מהחלקים הלא מכוסים של הלהב‬‫הסובב‪.‬‬
‫‪ -‬סכנת פציעה בזמן החלפת הלהב‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫סכנת צביטה ומעיכת האצבעות בזמן פתיחת המגנים‪.‬‬
‫סיכוני בריאות שונים הנגרמים כתוצאה משאיפת אבק הנוצר בזמן ניסור של עץ‬
‫ובמיוחד אלון‪ ,‬אשור וכן ‪.MDF‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW716/DW716E‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה החשמליים האלה תוכננו‬
‫לעמידה בכל דרישות התקנים הבאים‪EEC, 89/336/EEC, 73/23//98/37 :‬‬
‫‪EEC, 86/188/EEC, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN‬‬
‫‪.61000-3-3 & EN 61029‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין‬
‫בחלק האחורי של חוברת זו‪.‬‬
‫‪90.8‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול()‪dB(A‬‬
‫‪103.8‬‬
‫‪) LWA‬עצמת רעש()‪dB(A‬‬
‫‪2‬‬
‫> ‪*2.5‬‬
‫עצמת האצה משוקללת מ’‪/‬שנייה‬
‫‪2.8‬‬
‫‪) KpA‬תחום סטייה של לחץ הקול()‪dB(A‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪) KWA‬תחום סטייה של עצמת הרעש()‪dB(A‬‬
‫* אי‪-‬ודאות מדידה על‪-‬פי תקן ‪ EN 12096: 0.4‬מטר‪/‬שנייה‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪zst00134015 - 12-08-2010‬‬
‫‪15‬‬
16
17
18
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising