DW716 | DeWalt DW716 MITRE SAW instruction manual

567000-43 HU
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW716
DW716E
DW716EXPS
10
11
12
1
2
9
13
3
16
14
15
7
4 5
6
8
A1
17
18
19
20
21
22
A2
23
2
24
A4
A3
25
27
26
A5
28
A6
9
A7
10
62
18
B
A8
11
2
23
23
23
23
D1
C
3
2
2
21
32
32
30
31
29
31
33
D2
33
D3
35
13
33 34
36
37
D5
2
4
21
33
D4
5
E1
38
35
3
E3
E2
4
40
39
41
6
43 45
42 44
41
F
E4
4
47
46
G
14 20
H1
35
40
19
39
H2
H3
15
48
49
3
52
50
H4
I1
5
7
52
51
I2
J1
14
48
20
57
54
56
58
55
J3
J2
48
59
57
56
58
J5
J4
61
1
12
60
1
53
J6
K
6
5
2
3
4
38
M
L
45
30
7
3
N
O1
O2
P1
A
P2
Q1
7
Q2
Q3
8
DW716/DW716E/DW716EXPS GÉR FŰRÉSZ
Gratulálunk!
DW716
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
31,62° haránt, 33,85° ferdevágás
Létrehozható magasság
23
max. 168 mm szélességnél mm
Automata fűrészlap fékidő
s
< 10,0
Súly
kg
20,0*
Műszaki adatok
DW716
Feszültség
Felvett teljesítmény
Fűrészlap átmérője
Fűrészlap furat
Fűrészlap vastagsága
Fűrészlap max. fordulata
Max. keresztvágó kapacitás
90°-nál
Max. gérvágó kapacitás
45°-nál
Vágásmélység 90°-nál
Vágásmélység ferde
keresztvágásnál 45°-nál
V
W
mm
mm
mm
min-1
230
1675
305
30
1,8
3600
DW716E
DW716EXPS
230
1675
305
30
1,8
1900–3600
mm
203
203
mm
144
144
mm
85
85
mm
56
56
bal
jobb
bal
Ferdevágás (max. helyzetek)
jobb
0° gérvágás
Létrehozható szélesség
mm
max. 85 mm magasságnál
Létrehozható magasság
mm
max. 203 mm szélességnél
45° gérvágás balra
Létrehozható szélesség
mm
max. 85 mm magasságnál
Létrehozható magasság
mm
max. 142 mm szélességnél
45° gérvágás jobbra
Létrehozható szélesség
mm
max. 85 mm magasságnál
Létrehozható magasság
mm
max. 144 mm szélességnél
45° ferdevágás balra
Létrehozható szélesség
mm
max. 56 mm magasságnál
Létrehozható magasság
mm
max. 203 mm szélességnél
45° ferdevágás jobbra
Létrehozható szélesség
mm
max. 40 mm magasságnál
Létrehozható magasság
mm
max. 203 mm szélességnél
50°
50°
50°
50°
50°
50°
50°
50°
190
190
72
72
133
133
72
72
134
134
72
72
190
190
47
47
190
190
30
30
Gérvágás (max. helyzetek)
DW716E
DW716EXPS
23
< 10,0
20,0*
* DW716EXPS és megvilágító LED
LpA (hangnyomás)
dB(A) 90,8
90,8
LWA (akusztikus hangteljesítdB(A) 103,8
103,8
ményszint)
KpA (hangnyomásszint
dB(A) < 2,5
< 2,5
toleranciafaktor)
KWA (akusztikus hangteljesítményszint
dB(A) 2,8
2,8
toleranciafaktor)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN
61029 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
ah =
m/s² < 2,5
< 2,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
Biztosítékok:
230 V szerszám
10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz/címkékhez társított
veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el azonnali
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Ha a figyelmeztető szót
a szimbólum nélkül használják, akkor
az olyan potenciálisan veszélyes
helyzetet azonosít, amely anyagi
károkkal járhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
9
Általános biztonsági előírások
A tűzveszélyt jelzi.
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
a balesetek melegágya.
2. Fordítson gondot a munkaterület környezetére is.
Ne tegye ki esőnek az elektromos szerszámot. Ne használja a szerszámot nedves, párás környezetben. A munkaterület
legyen jól megvilágítva (250 - 300 Lux).
Soha ne használja robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok jelenlétében.
3. Védekezzen az elektromos áramütés
ellen.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel,
radiátorokkal, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel.
Szélsőséges körülmények közötti használat során (pl. a levegő magas nedvességtartalma esetén, fém forgácsolásakor,
stb.) az elektromos biztonságot szigetelő
transzformátor vagy Fi-relé használatával
fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy olyan személyek, akik
nem illetékesek a munkában, különösen
gyerekek, hozzáérjenek a szerszámhoz
vagy a hosszabbító kábelhez, tartsa távol
őket a munkaterülettől.
5. Használaton kívüli tárolás
A nem használt elektromos eszközt száraz, jól elzárt helyen tárolja, ahol gyerekek
nem érhetik el.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot tervezték, jobban és biztonságosabban dolgozhat.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagy igénybe vételre tervezett szerszámok helyett. Ne használja
a szerszámot rendeltetéstől eltérő célokra,
például ne gallyazzon vagy ne daraboljon
körfűrésszel.
8. Öltözzön megfelelően.
Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert,
mert ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Szabadban való munkavégzéshez csúszásmentes cipő viselése ajánlott.
Hosszú haját kösse össze vagy kösse be.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
CE megfelelőségi nyilatkozat
09
DW716/DW716E/DQW716EXPS
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken,
ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv
hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.12.2009
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos szerszámok használatakor be kell tartani
az alapvető biztonsági előírásokat,
többek között a következőket a tűz, az
áramütés, a személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa végig ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET,
HOGY KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
10
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ha a szabadban dolgozik, csakis kültéri
használatra alkalmas és ilyen értelmű
jelzéssel ellátott hosszabbítókábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült alkatrészek.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy megfelelően fognak-e működni és alkalmasak-e
a rendeltetésszerű használatra. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek megfelelő beállítását
és rögzítését, ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre, amelyek
befolyásolhatják az eszköz működését.
A sérült védőelemet vagy más alkatrészt megfelelően javíttatni vagy cserélni kell a márkaszervizben, ha ebben a kézikönyvben nincs
más utasítás. A sérült vagy hibás kapcsolót
márkaszervizben cseréltesse ki, illetve javíttassa meg. Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
Soha ne próbálja maga megjavítani.
műveletet végez, amely por vagy repülő
szilánkok keletkezésével jár. Ha a repülő
szilánkok melegek lehetnek, viseljen hőálló
kötényt. Mindig használjon fülvédőt. Mindig
viseljen védősisakot.
Alkalmazzon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek.
Óvatosan kezelje a tápkábelt.
Soha ne rángassa a kábelt, ha ki akarja
húzni a dugaszt az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől. Soha
ne vigye a gépet kábelénél fogva.
Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez, ha lehetséges, használjon szorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint ha a kezében tartja,
hisz így mindkét kezével a szerszámot
kezelheti.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen,
ne veszítse el egyensúlyát.
Fordítson gondot a szerszám karbantartására.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek a jobb és biztonságosabb
teljesítmény érdekében.
A kenésnél és az alkatrészek cseréjénél
kövesse az utasításokat. Időszakonként
vizsgálja meg a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizben javíttassa meg. A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa szárazon és
tisztán, ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk
olaj vagy zsír.
Áramtalanítás.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve ha olyan alkatrészeket cserél, mint
pl. a pengék, vágórészek, áramtalanítsa
a szerszámot.
Távolítsa el a beállító kulcsot és fogót.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító eszközöket
a szerszámból mielőtt dolgozni kezdene.
Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását.
Ne vigye a szerszámot úgy, hogy ujja
a kapcsolón van. Mielőtt bedugja a konnektorba, ellenőrizze, hogy a kapcsológomb „off” (Ki) állásban van-e.
Kültéri hosszabbító kábelt használjon.
Használat előtt vizsgálja meg a hosszabbító kábelt, ha sérült cserélje ki.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve itt föl nem sorolt műveletek végzése személyes sérülés és/
vagy anyagi kár veszélyével jár.
21. Szakképzett szerelővel javíttassa
a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel
a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
Javítását szakképzett személynek kell
végeznie eredeti alkatrészek felhasználásával, ellenkező esetben a kezelő jelentős
veszélynek van kitéve.
További biztonsági előírások
gérvágó fűrészhez
•
•
•
•
11
A gépnek speciálisan kialakított tápkábele
van, ezért mindig a gyártónál vagy hivatalos márkaszerviznél javíttassa.
Csak a gyártó által ajánlott anyagok vágására használja a fűrészt.
Ne használja a gépet, ha a védőeszközök
nincsenek a helyükön, nem működnek vagy
nincsenek megfelelően karbantartva.
Győződjön meg róla, hogy a szárny biztonságosan rögzítve van-e ferdevágáskor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A gép körül a padló legyen egy szintben,
tartsa rendben, ne legyenek rajta szétszórt
anyagok, pl. forgács, hulladék.
Megfelelően éles fűrészlapot használjon.
Tartsa be a fűrészlapon megadott maximális fordulatot.
A munkavégzés előtt ellenőrizze, minden
leszorító fogantyú rögzítve van-e.
Egyik kezét se tegye a fűrészlap közelébe,
ha a fűrész áram alatt van.
Ne próbálja a gyorsan mozgó szerszámot
úgy megállítani, hogy egy szerszámot vagy
valamilyen más eszközt szorít a fűrészlaphoz: így súlyos baleset történhet.
Bármilyen tartozék használata előtt alaposan olvassa át a kézikönyvet.
Ha rosszul használ egy tartozékot, azzal
kárt okozhat.
Mindig viseljen védőkesztyűt vagy használjon távtartót a fűrészlap kezelésekor.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően van-e fölszerelve.
Ellenőrizze, hogy a fűrészlap a megfelelő
irányba forog-e.
Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy
nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A fűrészlap ajánlott méretét lásd a műszaki
adatoknál. Csak az EN 847-1 szabványnak
megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott
tárcsákat használja.
Fontolja meg speciális kialakítású zajcsökkentő fűrészlap használatát.
Ne használjon HSS fűrészlapot.
Ne használjon sérült vagy repedt fűrészlapot.
Ne használjon csiszolókorongot.
Ne használja rovátkolt lemez nélkül.
Emelje ki a fűrészt a munkadarabban létrehozott vágatból a kapcsoló felengedése
előtt.
Ne ékelje ki a motor ventilátorát a motortengely leállításához.
Amikor a szárnyat leengedi, a fűrészlap
védőburkolata automatikusan felemelkedik; akkor ereszkedik vissza a fűrészlapra,
amikor a fejblokkoló reteszkart (11) megnyomja.
Csak akkor emelje fel kezével a fűrészlap
védőburkolatát, ha a gép ki van kapcsolva.
A védőburkolatot felemelheti kézzel, ha fűrészlapot cserél vagy meg akarja vizsgálni.
Időnként ellenőrizze, hogy a motor szellőzőnyílásai tiszták-e, nincs-e bennük
forgács.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
A rovátkolt lemezt cserélje ki, ha elkopott.
Ha fűrészlapot cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
Ha a gép működik, illetve a fej nincs nyugalmi helyzetben, semmiféle tisztítást vagy
karbantartási munkát nem végezhet.
Ha lehet, szerelje munkapadra a gépet.
Ha a vágási vonal jelölésére lézert használ,
ellenőrizze, hogy az EN 60825-1 szerint
a 2. osztályba tartozik-e. A lézerdiódát
ne cserélje más típusúra. A sérült lézert
márkaszervizben javíttassa meg.
Vágás közben a jobb láthatóság kedvéért
a védőburkolat első része leereszkedik.
Bár ez nagymértékben csökkenti a repülő
törmelék mennyiségét, a burkolaton azonban szellőzőnyílások vannak, ezért mindig
védőszemüveget kell viselni, ha benéz
a szellőzőnyíláson.
Csatlakoztassa a gépet porelszívó berendezéshez amikor fát fűrészel.
Mindig vegye figyelembe a porexpozíciót
befolyásoló tényezőket, pl.:
– A megmunkálandó anyag típusa (a bútorlap jobban porzik a fánál).
– A fűrészlap élessége.
– A fűrészlap helyes beállítása.
Biztosítsa a lokális elszívást, és ellenőrizze, hogy az elszívó rendszer elemei megfelelően vannak-e elhelyezve és beállítva.
Legyen tisztában azzal, hogy a következő
tényezők befolyásolják a zajexpozíció
mértékét:
– használjon a zajkibocsátás csökkentésére tervezett fűrészlapot;
– megfelelően éles fűrészlapot használjon;
Rendszeresen el kell végezni a gép karbantartását;
A gép hibáit, köztük a védőeszközök vagy
a fűrészlap hibáját is, az észlelés után
azonnal jelenteni kell.
A megfelelő általános vagy helyi világítást
biztosítani kell;
Gondoskodjék róla, hogy a kezelő megfelelően tájékozott legyen a gép használatát,
beállítását illetően.
Ha a gép lézerrel fel van szerelve, azt ne
cserélje más típusúra.
A lézer javítását csak márkaszerviz vagy
a lézer gyártója végezheti.
Maradványkockázat
11 Fejrész reteszelés kioldókar
12 Elektronikus fordulatszámszabályzó tárcsa
(DW716E)
13 Orsóretesz (Tengelyrögzítés)
14 Ferde leszorító fogantyú
15 Szögvonalzó (ferde)
16 Porkivezető nyílás
A következő kockázatok minden fűrész használatával együtt járnak:
– A forgó részek érintéséből származó sérülések.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradvány kockázatokat nem lehet
elkerülni.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– A forgó fűrészlap fedetlen részének megérintése miatti sérülés.
– Sérülés a fűrészlap cseréjekor.
– Ujjak becsípődése a védőelemek kinyitásakor.
– A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk
és MDF anyagokra.
A2
17
18
19
20
21
22
23
Fix felső fűrészlap védőburkolat
Fejrész reteszelés lemenő tüske
Függőleges helyzet beállító ütköző
Jobb oldali ferde retesz kiiktató tüske
Fűrészlap kulcs
Vájat
Furatok a munkapadra szereléshez
A3
24 Porzsák
A csomag tartalma
Opciós tartozékok
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Összeszerelt gérfűrész
1 Fűrészlap kulcs
1 Fűrészlap
1 Porzsák
1 Megvilágító LED lámpa (DW716EXPS)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
A4
25 Munkadarab tartó hosszabbítás
•
•
A5
26 Állítható hosszúságú ütköző
A6
27 Munkadarab leszorító
A7
28 Lézer
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás figyelmes átolvasására és megértésére a készülék használata előtt.
A8
62 Megvilágító LED lámpa
RENDELTETÉS
Az Ön DW716/DW716E/DW716EXPS típusú
gérfűrésze fa, faipari termékek, alumínium és
műanyagok professzionális vágására alkalmas. Könnyűszerrel, pontosan és biztonságosan végezhet vele keresztvágási, ferde- és
gérvágási műveleteket.
Leírás (A1–A8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és annak
alkatrészeit. Anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A DW716/DW716E/DW716EXPS típusú gérfűrész professzionális elektromos szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát felügyelni kell.
Ki- és bekapcsoló
Mozgatható alsó fűrészlap védőburkolat
Bal oldali korlát
Gér rögzítő kar
Gér reteszkar
Gér szögvonalzó
Jobb oldali korlát
Rovátkolt lemez
Hordfogantyú
Működtető fogantyú
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
13
Az Ön szerszáma az EN 61029
szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZ TETÉS: A 115 V- os
egységeket hibamentesen szigetelő
transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott elsődleges és a másodlagos tekercselés
között egy extra földelés is található.
•
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a D EWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm².
•
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
Feszültségesés
A bekapcsolási túláram rövid ideig tartó feszültségesést okozhat. Kedvezőtlen áramellátás
esetén ez befolyásolhatja más berendezések
működését.
Ha az áramellátás rendszer impedanciája
0.25 Ω-nál alacsonyabb, nem várható zavar.
Két különböző méretű furat van minden
talpon, különböző méretű csavaroknak.
Bármelyik furatot használhatja; mindkettő használata nem szükséges. Mindig
szilárdan szerelje fel a fűrészt, hogy ne
mozogjon. A könnyebb hordozhatóság
kedvéért a szerszámot egy darab 12,5
mm-es vagy vastagabb rétegelt lemezre
is szerelheti, amit könnyebben rögzíthet
leszorítóval a munkapadhoz vagy vihet át
egy másik munkahelyre és rögzíthet újra.
Ha a szerszámot rétegelt lemezre szereli,
ügyeljen, hogy a rögzítő csavarok ne
álljanak ki a lemez túloldalán. A lemez
teljesen föl kell feküdjön a munkapadra. Ha
a fűrészt szorítóval rögzíti bármely munkafelületen, csak azokra az alátétlemezekre
szorítson, amelyeken a furatokat is elhelyeztük. Ha más ponton rögzíti a gépet,
akadályozni fogja vele a munkavégzést.
A beszorulás és pontatlanság megelőzése
érdekében ellenőrizze, hogy a felszereléshez választott felület nem vetemedett vagy
egyenetlen. Ha a fűrész billeg a felületen,
helyezzen vékony anyagdarabot a fűrész
egyik talpa alá, hogy szilárdan álljon.
A fűrészlap felszerelése (D1-D5 ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt,
illetve ha mozgatni akarja.
Soha ne nyomja le a hajtótengely reteszelő gombját, ha a gép áram alatt
van vagy éppen lassul.
Ne vágjon mágnesezhető (vasat vagy
acélt tartalmazó) fémet vagy falazati
anyagot illetve szálerősítésű cementes
terméket a gérfűrésszel.
ÖSSZESZERELÉS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt,
illetve ha mozgatni akarja.
Kicsomagolás (B ábra)
• A hordfogantyúnál (9) fogva emelje ki
a fűrészt a csomagolásából.
• Nyomja le a működtető fogantyút(10), majd
húzza ki a reteszelő tüskét(18) az ábra
szerint.
• Lassan csökkentse a nyomás erejét és
engedje, hogy a fogantyú teljesen fölemelkedjen.
•
•
Felszerelés munkapadra (C ábra)
• A négy talpon található furatokkal (23)
a szerszám könnyűszerrel munkapadra
szerelhető.
14
Nyomja le a fej reteszelés kioldó kart (11)
az alsó védőburkolat reteszelésének kioldásához (2), majd amennyire lehet, emelje
föl az alsó védőburkolatot.
A mellékelt csavarkulcs(21) markolatában
elhelyezett szár (29) segítségével lazítsa
meg a védőburkolat tartóbilincs csavarját
(30) annyira, hogy a szöges sarokelem
(31) átcsússzon a csavar feje és a védőburkolat között. Így eléggé föl lehet emelni
a védőburkolat tartóbilincsét (32) ahhoz,
hogy hozzáférjen a fűrészlapot rögzítő
csavarhoz (33).
•
BEÁLLÍTÁS
Miközben az alsó védőburkolat a tartóbilincs csavarjának (30) segítségével felemelt helyzetben van, egy kézzel nyomja
le a hajtótengely reteszelő gombot (13),
másik kézzel pedig a mellékelt csavarkulccsal (21) lazítsa meg a balmenetes
fűrészlap-rögzítő csavart (33) az óramutató járásának megfelelően forgatva.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt,
illetve ha mozgatni akarja.
A gérfűrészt a gyárban pontosan beállították.
Ha a szállítás, kezelés miatt vagy más okból újbóli beállítás szükséges, a következő lépésekben állíthatja be a fűrészt. Egyszeri beállítás
után a fűrész pontos kell, hogy maradjon.
FIGYELMEZTETÉS: a hajtótengely
retesz lezárásához nyomja le a gombot az ábra szerint és kézzel forgassa
a tengelyt addig, míg azt nem érzi,
hogy a retesz lezár. Tartsa lenyomva
a reteszelő gombot a tengely forgásának blokkolásához. (D4 ábra).
•
•
•
•
•
•
A fűrészlap ellenőrzése és korláthoz
igazítása (E1–E4 ábra)
• Oldja ki a haránt rögzítőkart (4) és a haránt
reteszkart tekerje (5) fölfelé a haránttartó
kar (38) kioldásához.
• Addig billegtesse a haránttartó kart, míg
a retesz segítségével be nem áll a 0° harántvágó helyzetbe.
Ne szorítsa meg a kart.
• Húzza le a fejet annyira, hogy a fűrészlap
éppen csak beleérjen a vágóhoronyba
(39).
• Helyezzen derékszöget (40) a bal oldali
korlátnak a korlát (3) és a fűrészlap (35)
mellé (E3 ábra).
Vegye le a fűrészlap csavarját (33) a tengely külső karimáját (34).
Helyezze rá a fűrészlapot (35) a fűrészlap
tartóra (36), amely közvetlenül nekifekszik
a tengely belső karimájának (37), figyelve,
hogy a fűrészlap alsó peremén lévő fogak
a fűrész hátoldala felé mutassanak (a kezelő helyzetével ellentétes irányba).
Szerelje vissza a tengely külső karimáját
(34).
Húzza meg a fűrészlap rögzítőcsavarját
(33) az óramutató járásával ellentétesen
hajtva, miközben másik kézzel reteszelt
állapotban tartja a hajtótengelyt.
Nyomja le a védőburkolat tartóbilincsét
(32) annyira, hogy a szöges sarokelem
(31) átcsússzon a védőburkolat bilincs
csavarjának feje alatt (30).
Húzza meg a védőburkolat bilincs csavarját.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészlap fogai
ne érjenek hozzá a derékszöghöz.
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne nyomja
meg a hajtótengely reteszelő gombját,
amíg a fűrészlap forog. Ügyeljen, hogy
erősen lenyomva tartsa a bilincset és jól
húzza meg a védőburkolat bilincs csavarját a fűrészlap felszerelése után.
FIGYELMEZTETÉS: A védőburkolat
bilincs vissza kell kerüljön eredeti helyzetébe és a csavart meg kell szorítani,
mielőtt bekapcsolja a fűrészt. Ennek
elmulasztása esetén a védőburkolat
hozzáérhet a forgó fűrészlaphoz; a fűrész károsodhat, de súlyos sérülés is
bekövetkezhet.
•
Ha igazítás szükséges, a következőképp
járjon el:
Lazítsa meg a csavarokat (41) és mozdítsa
a szögvonalzó/gértartó kar szerelvényt
jobbra vagy balra, míg a fűrészlap a korláttal 90°-os szöget nem zár be.
Húzza meg újra a csavarokat (41). Ennél
a lépésnél ne foglalkozzon a szögvonalzóról leolvasható értékkel.
A harántirányú szögvonalzó mutatójának
igazítása (E1, E2, F ábra)
• Oldja ki a gér rögzítőkart (4) és a gér
reteszkart tekerje (5) fölfelé a gértartó kar
(38) kioldásához.
• Mozdítsa el úgy a gértartó kart, hogy a harántirányú szögvonalzó mutatója (42) nullás
helyzetben legyen az F ábra szerint.
• Oldott harántirányú rögzítőkar mellett
engedje, hogy a haránt retesz a helyére
ugorjon, ahogy a kart a nulla érték fölött
forgatja el.
15
•
Figyelje meg a mutatót (42) és a szögvonalzót (6) a fi gyelő nyíláson át.(43). Ha
a mutató nem pontosan nullát mutat, lazítsa meg a csavart (45), fordítsa a műanyag
lapot (44) úgy, hogy a leolvasás 0° legyen
és húzza meg a csavart.
A bal oldali korlát igazítása (3):
• Lazítsa meg a műanyag gombot (50), és
csúsztassa a korlátot balra.
• A kikapcsolt fűrést futtassa végig a vágóúton a megfelelő hézag ellenőrzéséhez.
• Úgy állítsa be a korlátot, hogy a lehető legközelebb legyen a fűrészlaphoz és minél
nagyobb támaszt tudjon nyújtani a munkadarabnak a nélkül, hogy akadályozná a kar
föl-le mozgását.
• Szorítsa meg erősen a gombot.
Harántzár/Fogazott léc igazítása (G ábra)
Ha a fűrész alapját mozgatni lehet, amikor
a haránt rögzítőkar (4) reteszelve van, igazítani
kell a harántzár/fogazott léc (47) elemet.
• Oldja a rögzítő kart (4)
• Lazítsa meg imbuszkulccsal a záró csavart
(46).
• Teljes erővel rögzítse harántzár/fogazott
léc (47) egységet csavarhúzóval. Ezután
egy negyed fordulatot lazítson a lécen.
• Ellenőrizze, hogy az asztal nem mozog-e,
véletlenül választott (nem beállított) szögeknél, ha a rögzítő kar (4) lezárt helyzetben van.
• Húzza meg a rögzítő csavart (46).
A jobb oldali korlát igazítása (7):
• Lazítsa meg a műanyag gombot (51), és
csúsztassa a korlátot jobbra.
• Folytassa a bal oldali korlát igazításához
hasonlóan.
FIGYELMEZTETÉS: A vezetőhornyok
(52) a fűrészportól eltömődhetnek.
Használjon pálcát vagy alacsony
nyomású levegőt a vezetőhornyok
tisztítására.
A fűrészlap ellenőrzése és asztallaphoz
igazítása (H1–H4 ábra)
• Lazítsa meg a ferdevágó leszorító (14)
fogantyúját.
• Nyomja jobbra a fűrészfejet, hogy bizonyosan függőleges legyen, és szorítsa meg
a ferdevágó leszorító fogantyúját.
• Húzza le a fejet annyira, hogy a fűrészlap
éppen csak beleérjen a vágóhoronyba
(39).
• Helyezzen derékszöget (40) az asztallapra
és a fűrészlap (35) mellé (H2 ábra).
A jobb ferdevágó retesz kiiktatása (H1 ábra)
A jobb ferdevágó retesz megkönnyíti a fűrészlap függőleges helyzetbe állítását.
• A retesz kiiktatásához húzza meg a kiiktató
tüskét (20), és fordítsa el félfordulattal,
hogy eredeti helyzetében maradjon.
• A kiiktatás megszüntetéséhez félfordulattal
fordítsa vissza a tüskét az eredeti helyzetbe. A retesz újra működésbe lép amint
a fűrészlap függőleges helyzetbe kerül.
A ferdevágó szög ellenőrzése és igazítása
(I1, I2, J1–J9 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészlap fogai
ne érjenek hozzá a derékszöghöz.
•
•
•
Bal ferdevágó szög
• Lazítsa meg a bal oldali korlát szorítógombját (50), és csúsztassa a korlát fölső
részét ütközésig balra.
• Lazítsa meg a ferdevágó leszorító (14)
fogantyúját, és fordítsa félre a köztes helyzet beállítás ütközőcsavarját (53), hogy
a fűrészkart a szögbeállító ütközőcsavarig
(54) balra lehessen fordítani és érintkezzen
a ferdevágó beállító ütközővel (55).l Ez
a 45° -os helyzet.
• Ha igazítás szükséges, a következőképp
járjon el:
• Fordítsa a ferde helyzeti ütköző csavarját ki
-vagy befelé, amíg a mutató (48) 45° -ra mutat
és az ütköző felfekszik a beállító ütközőre.
• 50°-os ferdevágáshoz lazítsa meg a szögbeállító ütközőcsavarját, csúsztassa félre
Ha igazítás szükséges, a következőképp
járjon el:
Lazítsa meg a ferdevágó leszorító (14) fogantyúját, és fordítsa a függőleges helyzet
beállítás ütközőcsavarját (19) be- vagy kifelé
mindaddig, míg a fűrészlap nem merőleges
az asztalra (90°) a derékszög szerint.
Ha a ferdevágó mutatója (48) nem nullát
mutat a szögvonalzón (15), lazítsa meg
a mutatót rögzítő csavart (49) és szükség
szerint mozdítsa el a mutatót.
A korlát igazítása (I1, I2 ábra)
A korlát fölső részén lehet igazítani a hézag
növelése érdekében, hogy a fűrésszel teljes
50°-os vágást lehessen készíteni jobbra és
balra egyaránt.
16
Az Egyesült Királyságban élő felhasználók
figyelmét felhívjuk az 1974-es faipari gépekre
vonatkozó törvényre és módosításaira.
az ütközőt, hogy a fűrészkar a szükséges
mértékben elmozdulhasson.
Jobb ferdevágó szög
• Lazítsa meg a jobb oldali korlát szorítógombját (51), és csúsztassa a korlát fölső
részét ütközésig jobbra.
• Iktassa ki a ferdevágó reteszt a kiiktató
tüskével (20).
• Lazítsa meg a ferdevágó leszorító (14) fogantyúját, és fordítsa félre a köztes helyzet
beállítás ütközőcsavarját (56), hogy a fűrészkart a szögbeállító ütközőcsavarig (57)
jobbra lehessen fordítani és érintkezzen
a ferdevágó beállító ütközővel (58).l Ez
a 45° -os helyzet.
• Ha igazítás szükséges, a bal oldali beállításhoz hasonlóan járjon el.
Használat előtt:
• Szerelje föl a megfelelő fűrészlapot. Ne
használjon túl kopott fűrészlapot.
• A gép maximális forgási sebessége nem lehet
nagyobb a fűrészlap hasonló értékénél.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni.
• Hagyja a fűrészlapot szabadon vágni. Ne
erőltesse.
• Várja meg amíg a motor teljesen felgyorsul,
ezután kezdje a vágást.
• Ellenőrizze, minden leszorító gomb és
fogantyú rögzítve van-e.
• Rögzítse a munkadarabot.
• Bár a fűrésszel lehet fát és sokféle nem
mágnesezhető anyagot vágni, a használati
ajánlások csak fa vágására vonatkoznak.
• Ugyanezek a tanácsok érvényesek más
anyagok esetén is.
• Ne vágjon mágnesezhető (vasat vagy acélt
tartalmazó) fémet vagy falazati anyagot,
illetve szálerősítésű cementes terméket
a fűrésszel.
• Ne használja rovátkolt lemez nélkül. Ne
használja, ha a lemezen 10 mm-nél szélesebb a nyílás.
A köztes ferdevágó szög ellenőrzése és
igazítása (J5, J6 ábra)
A köztes ferdevágó szög előzetes beállítása
33.85°, így megkönnyíti a beállítást koszorúpárkány vágásához.
Bal köztes ferdevágó szög
• Igazítsa a fűrészkart egy bal oldali ferdevágó szöghöz.
• A köztes ferdevágó ütközőcsavar (56) beállítása után fordítsa balra a fűrészkart, hogy
a szögbeállító ütköző (59) érintkezzen
a ferdevágó beállító ütközővel. Ez a 33.85°
-os ferdevágó helyzet.
• Ha igazítás szükséges, a következőképp
járjon el:
• Fordítsa a ferde helyzeti ütköző csavarját
ki -vagy befelé, amíg a mutató (48) 33.85°
-ra mutat és az ütköző felfekszik a köztes
beállító ütközőre.
BE- és KIkapcsolás (K ábra)
A ki/bekapcsolón (1) egy furat (61) található,
amelyre lakat illeszthető a kapcsoló
kibiztosításához.
• A szerszám beindításához nyomja meg
a be/ki kapcsoló gombot (1).
• A szerszám leállításához engedje föl
a kapcsolót.
Testhelyzet és kéztartás
A megfelelő és kéztartás könnyebb, pontosabb
és biztonságosabb munkát tesz lehetővé a fűrész használatakor.
• Soha ne tegye kezét a vágási területre.
• Vágás közben 150 mm-nél közelebb ne
nyúljon a fűrészlap felé.
• Vágás közben erősen tartsa a munkadarabot az asztalon és a korlátnál.
• Addig ne mozgassa a kezét, amíg a kapcsolót
föl nem engedi és a fűrészlap le nem áll.
• Mindig végezzen próbamozdulatot (kikapcsolt fűrésszel) a befejező vágás előtt, így
ellenőrizheti a fűrészlap útvonalát.
• Ne keresztezze kezeit.
• Mindkét lábával szilárdan álljon a talajon,
és őrizze meg egyensúlyát.
Jobb köztes ferdevágó szög:
• Igazítsa a fűrészkart egy jobb oldali ferdevágó szöghöz.
• A köztes ferdevágó ütközőcsavar (53) beállítása után fordítsa jobbra a fűrészkart,
hogy a szögbeállító ütköző (60) érintkezzen a ferdevágó beállító ütközővel. Ez
a 33.85° -os ferdevágó helyzet.
• Ha igazítás szükséges, a bal oldali köztes
beállításhoz hasonlóan járjon el.
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és tartsa
be a vonatkozó előírásokat/jogszabályokat.
17
•
•
Amikor a fűrészkart jobbra vagy balra mozdítja, kövesse a mozgást, és a fűrészlaptól
kissé oldalra álljon.
A védőburkolat szellőzőnyílásain nézzen
be, ha ceruzavonalat követ.
FIGYELMEZTETÉS: Amikor a munkadarab végén egy kis levágással
végez harántvágást, úgy helyezze
el a fát, hogy a korláthoz viszonyítva
a levágandó darab oldalán legyen nagyobb a szög; azaz bal harántvágásnál
a levágás a jobb oldalon - jobb harántvágásnál levágás a baloldalon.
DW716E – Változó fordulat beállítása
(K ábra)
A fordulat számszabályzó tárcsával (12) előre
beállíthatja a kívánt fordulat tartományt.
• Állítsa a fordulatszám szabályzó tárcsát (12)
a kívánt, számmal jelzett tartományra.
• A magasabb fordulatot puha anyagok, pl.
fa vágásához használja.
• A lassú fordulatot fémvágásnál használja.
Ferdevágás (A1, A2, N ábra)
Ferde szögeket balra 50° -tól jobbra 50°-ig
lehet beállítani és vágni úgy, hogy a haránt kar
a nulla és a maximális 50° között van jobbra
vagy balra.
Ferdevágás balra
• Csúsztassa a bal korlát fölső részét (3)
ütközésig balra. Lazítsa meg a ferdevágó
rögzítő kart (14), és állítsa be a kívánt
ferdeszöget.
• Szorítsa meg erősen a ferdevágó rögzítő
kart (14).
• Folytassa a függőleges keresztvágáshoz
hasonlóan.
ALAPVÁGÁSOK
Egyenes függőleges keresztvágás (A1,
A2, L ábra)
• Oldja ki a gér rögzítőkart (4) és a gér reteszkart tekerje (5) fölfelé a haránttartó kar
(38) kioldásához.
• Állítsa a haránt reteszt 0° -ra és szorítsa
meg a haránttartó kart.
• Helyezze a vágni kívánt fadarabot a korláthoz (3, 7).
• Markolja meg a működtető fogantyút
(10) és nyomja le a fej reteszelés kioldó
kart (11) a fej reteszelés kioldásához.
• A motor beindításához nyomja meg a be/
ki kapcsoló gombot (1).
• Nyomja le a fejet, hogy a fűrészlap átvágja
a fát, és belecsússzon a műanyag rovátkolt
lemezbe (8).
• A vágás után engedje föl a kapcsolót
és várja meg amíg a fűrészlap teljesen
megáll, csak ekkor állítsa vissza a fölső
nyugalmi helyzetbe.
Ferdevágás jobbra
• Csúsztassa a jobb korlát fölső részét (7)
ütközésig jobbra. Lazítsa meg a ferdevágó
rögzítő kart (14), húzza ki a kiiktató tüskét
(20), és állítsa be a kívánt ferdeszöget.
• Szorítsa meg erősen a ferdevágó rögzítő
kart (14).
• Folytassa a függőleges keresztvágáshoz
hasonlóan.
A vágás minősége
A vágás egyenessége egy sor változótól függ,
pl. a vágott anyagtól. Amikor nagyon sima vágás szükséges, peremekre és más precíziós
munkákhoz, éles fűrészlapot (60 fogas karbid)
és lassabb, egyenletes vágási sebességet
válasszon a jó eredményhez.
Függőleges harántvágás (A1, A2, M ábra)
• Oldja ki a gér rögzítőkart (4) és a gér reteszkart tekerje (5) fölfelé a haránttartó kar
(38) kioldásához.
• Fordítsa a kart a kívánt szögben jobbra
vagy balra. A harántvágó retesz automatikusan beáll a következő fokokban: 10°, 15°,
22.5°, 31.62° és 45°. Ha bármely köztes
szögre vagy 50°-nál nagyobb szögre van
szögsége, tartsa erősen a fejet és rögzítse
a haránt rögzítőkarral.
• Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy a gér
rögzítőkar erősen meg van-e szorítva.
• Folytassa a függőleges keresztvágáshoz
hasonlóan.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen, hogy
az anyag vágás közben ne csússzon
el, biztosan szorítsa helyére. Mindig
várja meg a fűrészlap teljes leállását
a kar felemelése előtt. Ha a munkadarab
hátoldalán még mindig apró szálak maradnak, ragasszon egy darab ragasztószalagot a fára a vágás helyénél. Vágjon
keresztül a ragasztószalagon, és utána
vegye le óvatosan.
18
A munkadarab leszorítása (A6 ábra)
• Ha lehet, szorítsa a fát a fűrészhez.
• A legjobb eredmény érdekében kifejezetten a fűrészhez kapható szorítót (27) használja. Ha lehet, szorítsa a fát a korláthoz.
A fűrészlap bármely oldalán leszoríthatja;
a szorítót mindig sima, szilárd felületre
tegye.
Oldalak száma
4
5
6
7
8
9
10
Haránt vagy ferde szög
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Kombinált harántvágás (P1, P2 ábra)
Kombinált harántvágásnak nevezzük, ha egyszerre alkalmazunk haránt (O2 ábra) és ferde
szöget (O1 ábra). Ilyen vágást használunk
képkeretek, ferde élű dobozok készítésénél
(P1 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Ha nem mágnesezhető anyagokat vág, mindig
használjon leszorítót.
Hosszú darabok alátámasztása (A4 ábra)
• A hosszú darabokat mindig támassza
alá.
• A legjobb eredmény érdekében használjon
hosszabbító alátámasztást (25) a fűrész
asztallapjának szélesítéséhez (opciósan
beszerezhető). A hosszú darabokat bármilyen megfelelő módszerrel alátámaszthatja, pl. fűrészbakkal, hogy a levágott végek
ne essenek le.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a vágási
szög vágásonként változik, ellenőrizze, hogy a ferdevágó leszorító kar
és a haránt reteszelő rögzítőgombja
erősen meg van-e szorítva. Ezeket
minden haránt vagy ferde vágási érték
módosítása után újra meg kell szorítani (P1, P2 ábra).
Képkeretek, és más négyoldalas darabok
vágása (O1, O2)
•
Díszlecek és más keretek
Próbálkozzon néhány egyszerű darabbal
akár hulladékból, míg rá nem érez a fűrész
működésére. A fűrész tökéletes szerszám
olyan sarokvágáshoz, mint amilyet pl. az O1
ábra mutat. A bemutatott illesztés ferdevágó
beállítással készült.
- Ferdevágó beállítás használata
Mindkét lemeznél 45°-ra állítsa a vágást, így
jön létre a 90°-os sarok.
A harántvágó kar a nulla helyzetben van rögzítve. A fát széles, lapos oldalával fektesse
az asztalra, és a keskeny oldalát fordítsa
a korlát felé.
- Harántvágó beállítás használata
•
•
•
Ugyanezt a vágást haránt is el lehet végezni,
ha a szélesebb oldalt fordítja a korlát felé.
A két rajz (O1, O2 ábra) csak négyoldalas
tárgyakra vonatkozik. Ha az oldalak száma
változik, változik a haránt vagy ferde szög is.
Az alábbi táblázat néhány alakzathoz megadja
a megfelelő szögértéket, amennyiben egyenlő
oldalú darabról van szó. A táblázatban nem
szereplő alakzatok esetén a 180°-ot ossza el
az oldalak számával a kívánt haránt vagy ferde
szög kiszámításához.
19
Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja a megfelelő haránt és ferde vágási
beállításokat gyakori kombinált harántvágásokhoz. A táblázatot úgy használja,
hogy válassza ki a tervezett tárgyon a kívánt „A” szöget (P2 ábra), majd keresse
meg a megfelelő szögértéket a táblázatban. Ezután kövesse a táblázat megfelelő
sorát a helyes ferde, és azzal szemben
a helyes haránt szög megállapításához.
Állítsa be a fűrészt az előírt szögekre és
végezzen néhány próbavágást.
Gyakorolja a levágott darabok összeillesztését.
Példa: Egy 4 oldalú 25°-os külső szögben
álló („A” szög) (P2 ábra) esetén használja
a jobb fölső szögívet. Keresse meg a 25°ot az íven. Kövesse a vízszintes keresztező
vonalat mindkét irányba, hogy megtalálja
a fűrész harántvágó szögértékét (23°).
Hasonlóképp kövesse a függőlegesen
keresztező vonalat mindkét irányba, hogy
megtalálja a fűrész ferdevágó szögértékét (40°). Mindig próbálja ki a vágásokat
hulladékon, hogy ellenőrizhesse a fűrész
beállítását.
EZT A HARÁNT SZÖGET ÁLLÍTSA BE A FŰRÉSZEN
6 SZÖGLETŰ
DOBOZ
8 SZÖGLETŰ
DOBOZ
A DOBOZ OLDALÁNAK FERDESÉGE („A” SZÖG)
NÉGYSZÖGŰ
DOBOZ
–
felén lévő legközelebbi jellel kerüljön
egyvonalba.
úgy csökkentse a szöget, hogy a megfelelő finombeállító jelzés a haránt
skála jobb felén lévő legközelebbi jellel
kerüljön egyvonalba.
Alap profilok vágása
Az alap profilok vágását 45° ferde szögnél
végezze.
• Mielőtt bármilyen vágást végezne, kikapcsolt fűrésszel tegyen próbát.
• Minden vágást úgy kell végezni, hogy a mintadarab hátoldala fekszik a fűrészen.
Belső sarok
– Bal oldal
• Helyezze a mintadarabot mintával
fölfelé a korláthoz.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
– Jobb oldal
• Helyezze a mintadarabot mintával
lefelé a korláthoz.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
EZT A FERDE SZÖGET ÁLLÍTSA BE A FŰRÉSZEN
Finombeállító skála (Q1-Q3)
A nagyobb pontosság érdekében a fűrészen
finombeállító skála is található. Félszög beállításánál (1/4°, 1/2°, 3/4°) a finombeállító skálával
pontosan beállíthatja a szögeket a legközelebbi 1/4° (15 perc) értékre. A finombeállító skálát
a következőképp használja:
Külső sarok
– Bal oldal
• Helyezze a mintadarabot mintával
lefelé a korláthoz.
• A vágás jobb oldali részét tartsa meg.
Például tegyük föl, hogy a vágni kívánt szög
24-1/4° jobbra.
Kapcsolja ki a fűrészt.
• Állítsa be a vágási szöget a kívánt legközelebbi teljes fok értékre úgy, hogy
a finombeállító skála Q1 ábrán látható
középső jelzését a skálában jelölt teljes
szög értékre állítja. Jól figyelje meg a Q2
ábrát; a beállítás 24° harántvágás jobbra.
• A további 1/4° beállításához szorítsa tovább a harántvágó reteszkart, és óvatosan
mozdítsa jobbra amíg az 1/4° finombeállító
jelzés egyvonalba kerül a haránt skála legközelebbi fokjelzésével. Ebben a példában
a legközelebbi szögérték éppen 25°. A Q3
ábra a 24-1/4° harántvágás jobbra beállítását mutatja.
• Ha jobbra végez harántvágást:
– úgy növelje a szöget, hogy a megfelelő
finombeállító jelzés a haránt skála jobb
felén lévő legközelebbi jellel kerüljön
egyvonalba.
– úgy csökkentse a szöget, hogy a megfelelő finombeállító jelzés a haránt
skála bal felén lévő legközelebbi jellel
kerüljön egyvonalba.
• Ha balra végez harántvágást:
– úgy növelje a szöget, hogy a megfelelő
finombeállító jelzés a haránt skála bal
–
Jobb oldal
• Helyezze a mintadarabot mintával
fölfelé a korláthoz.
• A vágás jobb oldali részét tar tsa
meg.
Szegő profilok vágása
A szegő profi lok vágását kombinált haránt
vágással végezze. A tökéletes pontosság
elérése érdekében a fűrész rendelkezik előre
beállított szöghelyzetekkel 31,62° haránt- és
33,85° ferdevágási értéknél. Ezek a beállítások alkalmasak 52°-os fölső és 38° fokos alsó
szögű standard szegély profilokhoz.
• Először hulladékkal végezzen próbavágást.
• Minden vágást bal ferdevágásként kell
végezni úgy, hogy a mintadarab hátoldala
az asztalon fekszik.
Belső sarok
– Bal oldal
• A mintadarab mintával fölfelé fekszik
a korláthoz.
• Harántvágás jobbra
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
20
–
Jobb oldal
• A mintadarab mintával lefelé fekszik
a korláthoz.
•
Harántvágás balra
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
A FI-relének a következő műszaki
tulajdonságoknak kell megfelelnie:
névleges feszültség
230 V
névleges áramerősség
16 A
reakcióidő
< 15 ms
biztosíték áramerősség
30 mA
A DI-relének a következő műszaki
tulajdonságoknak kell megfelelnie:
DIN VDE 0661
névleges feszültség
230 V
névleges áramerősség
16 A
biztosíték áramerősség
30 mA
minden pólus megszakítása L+N+PE
PE monitoring
alacsony feszültség kioldás
Külső sarok
– Bal oldal
• A mintadarab mintával lefelé fekszik
a korláthoz.
•
Harántvágás balra
• A vágás jobb oldali részét tar tsa
meg.
–
Jobb oldal
• A mintadarab mintával fölfelé fekszik
a korláthoz.
•
Harántvágás jobbra
• A vágás jobb oldali részét tar tsa
meg.
Szállítás (A2, B ábra)
A fűrész kényelmes szállíthatósága érdekében
a fűrészkar fölött hordfogantyú (9) található.
• A fűrész szállításához engedje le a fejet
és nyomja le a reteszelő tüskét (18).
• Mindig a hordfogantyúnál (9) vagy a vájatnál (22) fogva szállítsa, ahogyan a 42. ábra
mutatja.
A por eltávolítása (A2, A3 ábra)
• Helyezze a porzsákot (24) a porkivezető
nyílásba (16).
• Ha lehet, a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott porelszívót
alkalmazzon.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Fűrészlap
Az ismertetett vágási kapacitás eléréséhez
mindig 305 mm-es 30 mm hajtótengely-furattal
rendelkező fűrészlapot használjon.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF
(Ki) állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
Nem mágnesezhető fémek vágása
Nem mágnesezhető fémek vágásakor a gépet
csak harántvágó módban alkalmazza. Nem
ajánljuk, hogy nem mágnesezhető anyagokon
kombinált, haránt- vagy ferdevágást végezzen.
A készülék nem használható mágnesezhető
fémek vágására.
• Ha nem mágnesezhető fémeket vág,
mindig használjon leszorítót. Mindig ellenőrizze, hogy biztonságosan rögzítve van-e
a munkadarab.
• Csak nem mágnesezhető anyagok vágására alkalmas fűrészlapot használjon.
• Kenéshez csak viaszt vagy sprét használjon. Ne használjon emulziót hasonló
folyadékot.
• Csatlakoztasson FI- vagy DI-relét a gép és
a hálózati áramforrás közé a fémhulladék
által okozott maradványkockázat csökkentésére.
KENÉS
Az elektromos gép nem igényel kiegészítő
kenést.
21
FIGYELMEZTETÉS A LED VILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN:
LED SUGÁRZÁS: N E N É Z Z E N
BELE A LÉZERSUGÁRBA
2. OSZTÁLYÚ LED TERMÉK
MAXIMÁLIS LEADOTT LÉZER-TELJESÍTMÉNY
P = 9.2 mW; iiicsúcsérték = 456 nm
IEC 60825 -1:1:1993; +A1:1997;
+A2:2001
Tisztítás
FIGYELME Z TETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. A művelet
végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására, Az ilyen vegyszerek megygyengíthetik ezen alkatrészek anyagait.
Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében
rendszeresen tisztítsa az asztalt.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében rendszeresen tisztítsa a porelszívó rendszert.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását. Az újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Opciós tartozékok (A3-A8 ábra)
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
F I GY E L M E Z T E T É S : M i n t h o g y
a D EWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a D E WALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
FIGYELMEZTETÉS LÉZERSUGÁRZÁSRA:
LÉZERSUGÁR Z ÁSNE NÉZZEN
BELE A LÉZERSUGÁRBA
2. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
MAXIMÁLIS LEADOTT LÉZER-TELJESÍTMÉNY
<1MW @ 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szervizképviselet helyéről a D EWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati utasításban megadott
elérhetőségen.
Emellett a szerződött DEWALT szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és azok elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com.
zst00244868 - 11-09-2014
22
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
23
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
24
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
25
DW716EXPS
Motor
GÉRFŰRÉSZ 1
©
26
DW716EXPS
Asztal
GÉRFŰRÉSZ 1
©
27
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising