AST8XC | Black&Decker AST8XC JIGSAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-31 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS700PE
KS701PE
KS702PE
KS703PE
AST8XC
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
szélektől, védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze a kábel állapotát, és ne
indítsa be a gépet, ha a kábel sérült. Sérült
vagy összetekeredett hálózati kábel használata
jelentősen növelheti az elektromos áramütés
kockázatát.
e. A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt
szabad használni. Használat előtt ellenőrizze
a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült.
Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30m hoszszú, kéteres Black & Decker hosszabbító kábelt
használhat.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Dekopírfűrészéhez. Ezt a készüléket fa, műanyagok és
fémlemezek vágására terveztük. A fűrész iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
Általános biztonságtechnikai előírások
•
•
•
•
Figyelem! Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes
információnak.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen,
vagy karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket a hálózati áramforrásról.
3) Személy védelem
a. Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy
ha hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres befolyásoltság alatt áll. Elektromos
kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos baleset előidézője lehet.
b. Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy porral,
vagy lepattanó részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
c. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője
lehet.
d. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
e. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
f. Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj
esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
g. Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
1) Munkaterület
a. Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét. A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelő megvilágításáról.
b. Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet, mely begyújthatja a port vagy gázt.
c. Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
2) Elektromos biztonság
a. A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt.
Extrém munkakörülmények között (pl.: magas
páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az
elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül
c. Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra. Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől.
Ne használja nyirkos, nedves környezetben. Soha
ne mártsa a készüléket vízbe!
d. Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne
a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
4) Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
a. Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendel-
4
b.
c.
d.
e.
f.
g.
tetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata,
amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy
nem működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló
töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű
teljesítményt biztosít. Ne használja a gépet, ha
valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás
alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt
szakszervizek végezhetik. Soha ne kísérelje meg
a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni vagy
cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
Speciális biztonsági előírások dekopírfűrészekhez
• A készüléket mindig a szigetelt markolati
felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol
rejtett, vagy a saját vezetékével találkozhat
a fűrész. Élő vezetékkel való kontaktus által
a fűrész fém részei is vezetővé válnak, és elektromos áramütés érheti a felhasználót.
• Soha ne tartsa a munkadarabot kezeivel, vagy
tegye lábaira. Biztosítsa, illetve fogassa le egy
stabil felületre. Fontos, hogy mindig megfelelően
támassza meg a munkadarabot, minimalizálva
a megközelítést, a fűrészlap megszorulását, vagy
a munkavégzés alatt a készülék feletti irányítás
elvesztését.
• Soha ne tegye egyik kezét sem a munkaterület
és a fűrészlap közelébe. Soha ne nyúljon a munkadarab alá. Soha ne tegye ujjait a fűrészlap és
fűrészlap befogó közelébe. Soha ne fogja meg
a készülék talpát a stabilizáláshoz.
• Tartsa a fűrészlapot élese. Soha ne használjon
életlen vagy sérült fűrészlapot. Az életlen vagy
helytelenül beállított fűrészlap szűk vágásvonalat
eredményez, így a feszültség növekedhet, a fűrészlap megakadhat, és ez visszacsapáshoz
vezet. Mindig a vágandó anyagnak és vágástípusnak megfelelő fűrészlapot használjon.
• Ha csöveket vagy vezeték csatornákat fűrészel, mindig ellenőrizze, hogy ne legyen
bennük víz, elektromos vezetés, stb.
• Soha ne érintse meg a munkadarabot vagy
a fűrészlapot azonnal a vágás befejezése
után. Ezek nagyon forróak lehetnek.
• Ügyeljen a rejtett vezetékekre és csövekre.
Mielőtt fűrészelési munkálatba kezdene falazatba, padlózatba, vagy tetőzetbe, mindig
ellenőrizze a vezetékek és csövek elhelyezkedését.
• A kapcsoló elengedése után a fűrészlap
néhány másodpercig még mozgásban van.
Mindig kapcsolja ki a készüléket és várja meg,
hogy a fűrészlap teljesen megálljon, mielőtt
leteszi a kezéből a fűrészt.
A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen/
tapasztalatlan felhasználók részére csak felügyelet
mellett engedélyezze.
Figyelem! A vágási alkalmazásokkor keletkező porral
való érintkezés vagy belégzés veszélyt jelenthet
a munkaterületen tartózkodók és a felhasználó
egészségére. Viseljen pormaszkod, melyet speciálisan arra terveztek, hogy megvédje használóját
a keletkezett portól és gáztól. Ügyeljen arra, hogy
a munkaterületen tartózkodó összes személy is
viselje a pormaszkot.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
5) Javítás
a. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszerűtlen
javítás súlyos baleset előidézője lehet.
5
•
A készülék használata
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse
le egy Black & Decker szakszervizben.
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (G ábra)
A fűrésztalp (4) beállítható egyenes vágásra vagy
jobb és bal irányba szögvágásra 45°-ba.
• Oldja meg a csavarokat (9).
• Húzza a fűrésztalpat (4) előre, fordítsa a fűrésztalpat jobbra vagy balra, és nyomja vissza
a 45°-s pozícióba.
• Húzza meg a csavarokat (9).
A fűrésztalp visszaállítása merőleges helyzetbe:
• Oldja meg a csavarokat (9).
• Húzza a fűrésztalpat (4) előre, fordítsa a fűrésztalpat középre és nyomja vissza a 0°-s pozícióba.
• Húzza meg a csavarokat (9).
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszám szabályzós Be/ki üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3. Porelszívó kimenet
4. Fűrésztalp
5. Fűrészlap támasztógörgő
6. Pengeelőtolás választó
E ábra
7. Fűrészlap tároló (csak KS702PE és KS703PE
típusoknál)
Pengeelőtolás beállítása (H ábra)
• Állítsa a pengeelőtolás választót (6) a kívánt
pozícióba.
• 0 Pozíció: fémek és alumínium és fémlemezek
vágására.
• I Pozíció: laminált anyagok, kemény faanyagok,
furnérlemezek vágására.
• II Pozíció: rétegelt lemez és PVC/műanyagok
vágására.
• III Pozíció: puha faanyagokhoz és gyors vágásra.
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, a készülék ki van
kapcsolva és a fűrészlap teljesen megállt. A használt
fűrészlapok felmelegedhetnek.
A fűrészlap befogása és eltávolítása (C ábra)
• Oldja meg (ne távolítsa el) a csavarokat (11).
• Tartsa a fűrészlapot (8) az ábra szerint, fogakkal
előre.
• Helyezze be a fűrészlap (8) szárát a fűrészlap
tartóba (10) és tolja be ütközésig.
• Kissé szorítson a két csavaron (11) váltakozva,
a fűrészlap megfelelő pozícióba állításához, majd
húzza meg szorosra a csavarokat (11).
• A fűrészlap (8) eltávolításához, forgassa mindkét
csavart (11) egy fordulattal az óramutató járásával
ellentétes irányba.
A fordulatszám szabályozása
A készülék egy fordulatszám szabályzós be/ki üzemi
kapcsolóval (1) van ellátva. A kapcsoló behúzásának
mértékével arányosan nő a fordulatszám. Magas
fordulatszámot fa, közepeset alumínium és PVC, alacsony fordulatszámot fémek vágásakor használjon.
A készülék be- és kikapcsolása
• A készülék beindításához nyomja be a be/ki üzemi
kapcsolót (1).
• A készülék kikapcsolásához engedje el a be/ki
üzemi kapcsolót (1).
• A tartósüzem használatához, nyomja be a tartósüzem rögzítő gombot (2) és engedje el az üzemi
kapcsolót (1).
• A gép leállításához tartósüzemben, nyomja meg
még egyszer az üzemi kapcsolót (1) és engedje
el.
Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez
(D ábra)
Egy adapter (12) szükséges a porelszívó vagy porszívó berendezés készülékre való csatlakoztatásához.
Az adapter külön megvásárolható a Black & Decker
szakkereskedésekben.
• Nyomja az adaptert (12) a porelszívó kimenetbe
(3).
• Csatlakoztassa a porelszívó berendezés csövét
(13) az adapterre (12).
Fűrészelés
Mindig két kézzel tartsa a készüléket. Tartsa a fűrésztalpat a munkadarabon a teljes munkavégzés
folyamán. Ez segít a megugrás megelőzésében,
csökkenti a vibrációt és minimalizálja a fűrészlap
eltörésének lehetőségét.
• Hagyja a fűrészt szabadon futni egy pár másodpercig, mielőtt megkezdi a vágási feladatot.
• Csak finoman nyomja a készüléket vágás közben.
Hagyja a saját tempójában dolgozni, ne erőltesse
túl.
Fűrészlap tárolás (csak KS702PE és KS703PE
típusoknál) (E ábra)
A fűrészlapokat (8) a készülék oldalán található
tárolóban (7) helyezheti el.
• Nyissa ki a tároló (7) fedelét úgy, hogy megfogja
a fedél tetején található fület és kifelé húzza.
• Távolítsa el vagy helyezze be a fűrészlapot (8)
a tárolóba (7).
• Zárja be a tároló (7) fedelét, és ellenőrizze, hogy
a retesz rázáródott.
Vágásvonal elfúvó (F ábra)
• A vágásvonal követésének segítésére a készülék fel van szerelve egy vágásvonal elfúvó (14)
egységgel, mely a munkaterületet vágás közben
pormentesen tartja.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban,
a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet.
6
A legtöbb fűrészlap lefelé löketben vág, így ha a vágást
nem tudja elvégezni a felület munkaoldaláról, használjon olyan fűrészlapot, mely lefelé löketben vág, vagy:
• Használjon finom fogazású fűrészlapot.
• A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
• A hasadás minimalizálásához erősítsen a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészeljen.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Fémek fűrészelése
• Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok
fűrészelése.
• Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon.
Vastartalmú fémekhez fi nom fogazású, míg
a nem vastartalmú fémekhez durvább fogazású
fűrészlap szükséges.
• Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészelje.
• Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Műszaki adatok
AST8XC
Feszültség
Vac
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati löketszám min-1
Maximális vágás kapacitás
Fa
mm
Fém
mm
Alumínium
mm
Súly
kg
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet
hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék
folyamatos megfelelő működése nagymértékben
függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba kezdene, kapcsolja ki a készüléket és
áramtalanítsa, valamint várja meg, hogy a fűrészlap
teljesen megálljon.
• Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
• A készülék tisztításához használjon egy enyhén
nedves szappanos kendőt. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe. Soha ne mártsa a készülék
semelyik részét folyadékba.
• Esetenként olajozza meg a fűrészlap támasztógörgő tengelyét.
230
480
0-3000
KS700PE
KS701PE
230
480
0-3000
KS702PE
KS703PE
230
480
0-3000
60
5
10
1,9
60
5
10
1,9
60
5
10
1,9
CE Megfelelőségi nyilatkozat
AST8XC, KS700PE, KS701PE, KS702PE, KS703PE
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Hangnyomásszint LpA
86 dB(A)
97 dB(A)
Hangteljesítmény szint LWA
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
< 4,6 m/s²
Hangnyomásszint toleranciafaktor KpA
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint toleranciafaktor K WA 3 dB(A)
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken. Az
aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
13-03-2007
Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé
teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
7
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
zst00243960 - 15-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising