KD650 | Black&Decker KD650 ROTARY HAMMER instruction manual

www.blackanddecker.com
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
502333-85 H - (08/05)
KD650
KD960
9
8
7
A
10
6
11
13
12
6
C
B
16
15
14
17
5
D
13
E
2
11
8
9
F
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Pneumatikus
Fúrókalapácsához. Ezt a készüléket fa, fém, műanyagok
és kőzet fúrására valamint csavarozásra és könnyebb
vésési feladatok elvégzésére terveztük. Az fúrókalapács
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
e.
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Elektromos szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat,
így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés,
a személyi sérülések és az anyag károsodásának
lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
•
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa
le a készüléket a hálózati áramforrásról.
1)
a.
b.
c.
2)
a.
b.
c.
d.
3)
a.
b.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok
és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, mely begyújthatja
a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
c.
d.
e.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).
Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények
között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
f.
g.
4)
a.
4
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres Black
& Decker hosszabbító kábelt használhat.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot,
ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Valamint viseljen csúszásmentes
lábbelit és védősisakot. Ügyeljen a hallásvédelemre
is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője
lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy
a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e
a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5)
a.
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata,
amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a
készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet
cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit,
a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut vagy
más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére.
Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
•
•
Mindig használja a készülékkel szállított
pótfogantyút. A készülék feletti irányítás elvesztése,
súlyos baleset előidézője lehet.
Mindig viseljen pormaszkot.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3. Forgásirányváltó kapcsoló
4. Fordulatszám előválasztó kerék
5. Üzemmód választó
6. Szerszámbefogó
7. Pótfogantyú
8. Mélységütköző
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
A pótfogantyú felszerelése (A ábra)
•
Forgassa a markolatot az óramutató járásával
ellentétes irányba, amíg rá tudja csúsztatni
a pótfogantyút (7) a készülék elejére, az ábra
szerint.
•
Fordítsa a fogantyút a kívánt pozícióba.
•
A markolat óramutató járásával megegyező irányba
való forgatásával szorítsa rá a fogantyút a gépre.
•
Lazítsa meg a csavart (9).
•
Csúsztassa be a mélységütközőt (8) a helyére az
ábra szerint.
•
Állítsa be a mélységütközőt a kívánt pozícióba.
A maximális fúrásmélység megegyezik a fúrószár
hegye és a mélységütköző elülső vége közötti
távolsággal.
•
Húzza meg a csavart (9).
Tartozék behelyezése a szerszámbefogóba (B ábra)
•
Tisztítsa és kenje meg a tartozék szárát (10).
•
Húzza hátra a perselyt (11) és helyezze be a szárat
a szerszámbefogóba (6).
•
Nyomja a tartozékot befelé, és óvatosan forgassa
addig, amíg a helyére illeszkedik.
•
Ellenőrizze, hogy tökéletesen illeszkedik-e
a tartozék, ehhez próbálja meg kihúzni a befogóból.
Fúrókalapács üzemmódban a tartozéknak
tengelyirányban többcentiméternyi mozgástere
van, amikor a befogóba illeszkedik.
•
A tartozék eltávolításához húzza hátra a perselyt
(11), és húzza ki a tartozékot a befogóból.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás súlyos
baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
fúrókalapácsokhoz
•
Vi s e l j e n h a l l á s v é d ő t . A m a g a s z a j s z i n t
halláskárosodáshoz vezethet.
A fogaskoszorús tokmány felhelyezése (C ábra)
•
Helyezze a szerszámbefogóba a tokmány (13)
szárát (12) a fentiek szerint.
5
Figyelem! Soha ne használjon fogaskoszorús tokmányt
fúrókalapács üzemmódban.
•
Tartozék behelyezése a fogaskoszorús tokmányba
(D ábra)
•
Forgassa a perselyt (14) addig, amíg a tokmány
kinyílik.
•
Helyezze be a fúrószárat (15) a tokmányba.
•
Illessze be a tokmánykulcsot (16) a tokmány oldalán
található lyukakba (17) és szorosra húzza meg.
A készülék be- és kikapcsolása
•
A gép beindításához nyomja be a fordulatszámszabályozós üzemi kapcsolót (1). A kapcsoló
behúzásának mértékével arányosan nő a
fordulatszám. Állítsa a fordulatszám előválasztó
kereket (4) a kívánt sebesség tartományhoz.
Általánosan elmondható, hogy nagy átmérőjű
furatok készítéséhez alacsonyabb, kisebb átmérőjű
furatok készítéséhez pedig magasabb fordulatszám
szükséges.
•
A folyamatos működéshez nyomja be a tartósüzem
rögzítőgombot (2) és engedje el az üzemi kapcsolót.
Ez az opció csak jobb-forgásiránynál működik.
•
A készülék kikapcsolásához engedje el
a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót. Ha
tartósüzem használat közben kívánja a készüléket
kikapcsolni, nyomja meg még egyszer a fordulatszámszabályozós kapcsolót, majd engedje el.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében
dolgozni. Ne terhelje túl.
Figyelem! Mielőtt fúrási munkálatba kezdene, mindig
ellenőrizze a vezetékek és csövek elhelyezkedését.
Üzemmód kiválasztása (E ábra)
A készülék három üzemmódban működtethető.
Forgassa az üzemmód választót (5) a kívánt pozícióba
a szimbólumok szerint:
Fúrás
•
Fém, fa és műanyagok fúrásához és csavarozáshoz
pozícióba.
állítsa az üzemmód választót (5)
•
Csavarozáskor alacsony sebességgel indítson.
Csavarok kíméletes kihajtása érdekében,
a gép automatikusan csökkenti a balra forgás
sebességét.
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ
a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha
tartozékokat magas minőség standardnak megfelelően
gyártjuk, tervezésükkor a készülék teljesítményének
optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti
tartozékok felhasználásával érheti el.
Ütvefúrás
•
Kőzet és beton ütvefúrásához állítsa az üzemmód
•
hegye és a mélységütköző elülső vége közötti
távolsággal.
Húzza meg a csavart (9).
Karbantartás
pozícióba.
választót (5)
Ha ütvefúr a készülék nem üt vissza, hanem nyugodtan
fut. Ha szükséges, emelje a sebességet.
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy tiszta, száraz ecsettel.
•
A készüléket csak enyhén szappanos nedves
kendővel tisztítsa. Akadályozza meg, hogy folyadék
kerüljön a belsejébe. Soha ne mártsa a készülék
semelyik részét folyadékba.
Fúrókalapálás
•
Tengelyrögzítéssel történő kalapálás, és könnyebb
vésési munkálatokhoz állítsa az üzemmód választót
pozícióba.
•
Állítsa a forgásirányváltó kapcsolót jobbforgásirányba.
•
Illessze a vésőt a szerszámbefogóba. Ha ellenállást
tapasztal, kicsit forgassa el a vésőt, hogy a tengelyrögzítő bekattanjon.
Környezetvédelem
Forgásirány kiválasztása
Fúráshoz, csavarok behajtásához és véséshez jobb
forgásirányt használjon. Csavarok kihajtásához, vagy
megszorult fúrószárak kilazításához bal forgásirányt
használjon.
•
Jobb-forgásirányhoz tolja a forgásirányváltó
kapcsolót (3) bal oldali pozícióba.
•
Bal-forgásirányhoz tolja a forgásirányváltó kapcsolót
(3) jobb oldali pozícióba.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Figyelem! Soha ne váltson forgásirányt járó motorú
készüléken.
Fúrásmélység beállítása (F ábra)
•
Lazítsa meg a csavart (9).
•
Állítsa be a mélységütközőt (8) a kívánt pozícióba.
A maximális fúrásmélység megegyezik a fúrószár
6
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Garancia határozat
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és
a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek
a normál használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésbõl eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet, és a vásárlási okmányokat
(számlát).
Műszaki adatok
Feszültség
VAC
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám min-1
Ütésszám
min-1
Ütőenergia
J
Maximális fúrás kapacitás
Beton
mm
Fém
mm
Fa
mm
Súly
kg
KD650
230
600
0-900
0-4.850
1,8
KD960
230
750
0-900
0-4.850
2,2
20
13
30
3,5
20
13
30
3,5
EC-TANÚSÍTÁS
KD650/KD960
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek az elektromos
szerszámok megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN55014,
EN60745, EN61000.
Hangnyomásszint LpA
95 dB(A)
Hangteljesítmény szint LWA
106 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
4,62 m/s2
Hangnyomásszint toleranciafaktor KpA
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint toleranciafaktor KWA
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-1-2005
7
e)
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy
jelentősebb részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (kijavított) termékre
(termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és nem
kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes
alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát
biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap
jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
agaranciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és
a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék
típusát vagy termékkódját, a kereskedés nevét,
címét pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni.
Ennek alapján szerez jogosultságot a vevő
a garancia időn belüli ingyenes garanciális
javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen javítás,
törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése,
a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga
után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében tudunk
pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat elkerülése
céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói
tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az
abban foglaltakat saját érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás garanciaidőn belül a helyes kezelés,
karbantartás szerinti rendeltetésszerű
üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes
elhasználódása, kopása következtében állt elő.
(ezek a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
d) A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
8
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
BLACK&DECKER ORSZÁGOS SZERVÍZHÁLÓZAT
BLACK & DECKER KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTÖR:
ERFAKER KFT
H-1158 Budapest XV
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Országos Szervizhálózat abc szerinti sorrendben
ÁCS IMRE
2251 Tápiószecső, Pesti út 46.
Tel.: 29/446-615
DEBREI JÁNOS
3281 Karácsond, József A. u. 43.
Tel.: 37/322-136
EDISON ÜZLET-SZERVIZ
6722 Szeged, Török u. 1/a.
Tel.: 62/426-833
ELEKTRIÓ Kft.
7623 Pécs, Szabadság u. 28.
Tel.: 72/336-685
ELEKTRO-MERCATOR
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
EUROMAX Bt.
2400 Dunaújváros, Kisdobos u. 3.
Tel.: 25/411-844
H SZERSZÁM Kft.
8200 Veszprém, Budapesti u. 17.
Tel.: 88/404-303
KAPOSVÁRI KISGÉPJAVÍTÓ 7400 Kaposvár, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
KISGÉPCENTER Bt.
8000 Székesfehérvár, Széna tér 3.
Tel.: 22/340-026
MOFÜKER Kft.
6500 Baja, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
NÉMETH JÓZSEF
6000 Kecskemét, Jókai u. 25.
Tel.: 76/324-053
PROFI MOTOR Bt.
9400 Sopron, Baross út.12
Tel.: 99/511-626
ROTOR Kft.
9700 Szombathely, Vasút u. 29.
Tel.: 94/317-579
SERVINTRADE Kft.
3530 Miskolc, Kóris Kálmán út. 20.
Tel.: 46/411-351
SPIRÁL 96 Kft.
4024 Debrecen, Nyugati út 5-7.
Tel.: 52/442-198
TAKI-TECH SZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 1.
Tel.: 92/311-693
TÓLNAI SZERSZÁM Kft.
2510 Dorog, Heine u. 8.
Tel.: 33/431-679
TÓTH KISGÉPSZERVIZ
4040 Nyíregyháza, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 42/504-082
ÚJ-TECHNIKA Kft.
8800 Nagykanizsa, Teleki út 20.
Tel.: 93/310-498
WELD-IMPEX Kft.
5300 Karcag, Madarasi út 24.
Tel.: 59/311-886
9
TYP
1
KD650K/KD960K
19
15
16
17
22
20
58
18
21
14
12
11
7
5
13
8
10
6
2
9
3
33
32
28
30 29
31
26
27
4
56
53
54
52
34
35
1
57
23
24
23
25
55
59
51
50
40
49
48
79
41
39
78
62
38
47
37
36
69
71
62
63
72
73
77
70
68
67
80
65
74
64
61
75
66
76
42
43
44
45
46
E13586
WWW.2helpU.com
10
04-04-03
0
11
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
KD650
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
KD960
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising