DW744 | DeWalt DW744 TABLE SAW Type 3 instruction manual

533444 - 96 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW744
DW744XP
4
5
3
2
1
6
12
11
7
8
10
9
13
18
A1
17
16
15
A2
2
14
20 22
19
B1
A3
23
21
24 25
B2
C1
44
45
44
27
C2
25
26
D
32
31
33
30
29
28
E
F
3
6 34
36
35
H
G
39
K1
10
37 40 41 11
38
K2
42 43
15
L
N
4
M1
M2
O
47
46
HORDOZHATÓ ASZTALIFŰRÉSZ
DW744/DW744XP
Gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú D EWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, állandó termékfejlesztés és innováció
tette a D EWALTot a professzionális szerszám
felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Fordulatszám
Fűrészlap átmérő
Fűrészlap furat
Fűrészlap vastagság
Hasító kés vastagság
Vágásmélység 90°-ban
Vágásmélység 45°-ban
Vágási kapacitás
Gép dimenziói
Súly
V
W
W
1/min
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (hangnyomás)
db(A)
KPA (toleranciafaktor)
db(A)
KWA (hangteljesítményszint) db(A)
KWA (toleranciafaktor)
db(A)
Biztosítékok
230 V-os készülékek,
DW744 DW744XP
LX
GB/QS
115
230
3
2
1,500 2,000
850
1,300
3,650 3,000
250
250
30
30
2,2
2,2
2,3
2,3
77
77
57
57
625
625
740x680x465
740x680x465
29
29
107
3
92
3
105
3
92
3
10 Amper, hálózati
MEGJEGYZÉS: A készülék kapcsolásakor rövid
ideig tartó feszültségváltozás vagy -ingadozás
léphet fel. Ha a kisfeszültségű hálózati áramellátó rendszerek működésében kedvezőtlen
körülmények lépnek fel, az egyéb készülékek
esetleges teljesítménycsökkenése következhet
be. Ha az impedancia 0,25 Ohm-nál kisebb, nem
kell zavarokra számítani. A gépekhez használt
csatlakozóaljzatokat 16 amperes, lomha kioldású
megszakítóval kell védeni.
Definíciók: Biztonsági irányelvek
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű vagy
közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, anyagi kárt okozhat.
Elektromos áramütés veszélye.
Tűzveszélyt jelez.
Éles peremek, szegélyek.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DW744/DW744XP
A D EWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. Ha
további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a D EWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a D EWALT vállalat
nevében adja.
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
5
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
01.08.2009
Biztonságtechnikai előírások
Helyhez kötött elektromos szerszám használatakor mindig tartsa be a helyi biztonságtechnikai szabályokat, így megelőzheti
a tűzveszély, az elektromos áramütés és
a személyi sérülés lehetőségét. Figyelmesen
olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe
helyezése előtt. Kérjük, gondosan őrizze
meg a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a géppel
kapcsolatos összes információnak.
Általános biztonságtechnikai előírások
1. Tartsa rendben a munkahelyét. A zsúfolt,
rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt.
2. Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra. Ne hagyja szabadban a gépet, óvja
az esőtől. Ne használja nyirkos, nedves
környezetben. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelő megvilágításáról (250-300 Lux).
Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében.
3. Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon
arról, hogy gyerekek, más személyek vagy
állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék meg a készüléket és
a hálózati kábelt.
4. Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben, mert ezek beakadhatnak
a mozgó részekbe. Hosszú haj esetében
használjon sapkát, hogy ne zavarja a munkában. Szabadban viseljen gumikesztyűt és
csúszásmentes lábbelit.
5. Személy védelem. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy porral,
vagy lepattanó részekkel járhat. Ezek akár
forróak is lehetnek, ilyenkor viseljen hőálló
kötényt. A munkavégzés teljes időtartama
alatt viseljen hallásvédő eszközt és védősisakot.
6. Védekezzen áramütés ellen. Kerülje
az érintkezést fémes részekkel (például
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Extrém munkakörülmények között
(pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén, stb.) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy
(FI) hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben.
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon
satut vagy más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére. Így biztonságossá válik
a munkavégzés, és mindkét keze szabadon
marad a gép irányítására.
Használjon porelszívó berendezést. Ha
a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen
arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot)
eltávolította-e a készülékből.
Hosszabbító kábelek. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha
sérült. A szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító
kábelt szabad használni.
Mindig a megfelelő szerszámot használja. A kezelési utasítás tartalmazza a készülék rendeltetésszerű használatának leírását.
Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
Ne erőltesse a szerszámot.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
berendezést használjon, illetve csak olyan
munkavégzésre használja a készüléket,
melyet a kezelési utasítás ajánl!
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket
és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló
töréseket, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ami befolyásolhatja a készülék használatát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
megfelelően működik, és rendeltetésszerű
használatra kész. Ne használja a gépet, ha
valamelyik alkatrésze nem teljes vagy sérült.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt
D EWALT szakszervizek végezhetik. Soha
ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
Áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt felügyelet nélkül hagyja a készüléket, mindig
kapcsolja ki, és várja meg, amíg teljesen
megáll a gép minden részegysége. Áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt;
mielőtt változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél; valamint
a termék átvizsgálása, szervizelése előtt.
Előzze meg a véletlenszerű bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
a készüléket az áramforrásra csatlakoztatja.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne
a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
szélektől, védje olajtól és hőtől.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, biztonságos, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
A készülék ápolása. Tartsa a készüléket
mindig jó állapotban és tisztán a jobb és
biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat szárazon, tisztán és
olajtól, zsírtól mentesen.
Javítás. Ez a szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak
D EWALT szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője lehet.
További biztonsági utasítások
asztalifűrészekhez
• Ne használjon olyan fűrészlapot, mely vastagabb vagy fogszélessége vékonyabb, mint
a hasító kés vastagsága.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap a megfelelő
irányban forog és fogai a fűrészasztal eleje
felé mutatnak.
• Munkakezdés előtt mindig ellenőrizze,
hogy minden reteszelő gomb és szorító kar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
feszesre legyen húzva.
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy
a fűrészlap megfelelően legyen felszerelve
a készülékre.
Tartsa élesen a fűrészlapot
Ellenőrizze, hogy a hasító kés megfelelő
távolságban van a fűrészlaptól- maximum
5 mm.
Soha ne használja a gépet alsó vagy felső
védőburkolat nélkül.
Tartsa távol kezeit a fűrészlap mozgási
irányától.
Fűrészlap cseréjekor vagy karbantartási
munkák végzése előtt, mindig válassza le
a gépet az elektromos áramforrásról.
Használjon mindig nyomó darabot, és soha
ne tegye kezeit 150 mm-nél közelebbre
a működő fűrészlaphoz.
Kizárólag a megjelölt feszültségen működtesse a gépet.
Ne használjon semmilyen kenést a gép
működése közben
Működés közben ne nyúljon körbe, az asztal hátsó részéhez.
Ha nem használja a nyomó darabot, mindig
tartsa a helyén.
Ne álljon rá az asztalifűrészre.
Szállítás alkalmával, ellenőrizze, hogy a fűrészlap felső része fedett, pl.: védőburkolat
Ne szállítsa a gépet annak védőburkolatánál fogva.
FIGYELEM: A szerszámgép speciális
elektromos vezetékkel rendelkezik
(Y típus). Ha a vezeték megsérül,
vagy más módon károsodik, kizárólag
D EWALT szakszervizben javítható.
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal cserélje le a réslapot, ha az kopott
vagy sérült.
A hosszú munkadarabokat mindig támaszsza ki.
Ne fejtsen ki oldalirányú nyomást a fűrészlapra.
Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet. A gépet nem erre a munkára terveztük.
Ne használjon csiszolókorongot vagy gyémánt vágókorongot
Hornyolásra, bemetszésre vagy vésésre
nem használhatja.
Baleset vagy géphiba esetén azonnal
kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugaszát
a konnektorból. Jelentse a hibát, és megfelelő módon jelölje meg a gépet, hogy mások
ne használják.
Ha a fűrésztárcsa a vágás közbeni rendel7
lenes előtoló erő miatt beszorul, MINDIG
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Távolítsa el a munkadarabot, és ellenőrizze,
hogy a fűrésztárcsa szabadon mozog-e.
Kapcsolja be ismét a gépet, és kezdjen új
vágást csökkentett előtoló erővel.
Fűrészlapok
• A fűrészlap maximális fordulatszáma mindig
egyenlő, vagy nagyobb legyen, mint a készülék üresjárati fordulatszáma, mely a gép
adattábláján van feltüntetve.
• Soha ne használjon semmilyen felfogó
tengelyt, kiegészítő gyűrűt a fűrészlap
tengelyre való rögzítéséhez. A kezelési útmutatóban felsorolt fűrészlapot használjon,
mely megfelel az EN847-1. előírásainak.
• Ha lehet, alkalmazzon speciálisan tervezett
csökkentet zajszintű fűrészlapot.
• Soha ne használjon HSS fűrészlapot.
• Soha ne használjon repedt vagy sérült
fűrészlapot.
• Soha ne használjon a készülékkel semmilyen csiszolókorongot.
• Mindig a megmunkálandó anyagnak megfelelő fűrészlapot használjon.
• A fűrészlap kezelésekor mindig használjon
egy tartót, vagy egy kesztyűt.
Maradék kockázatok
Az alábbi kockázatok a fűrészhasználat velejárói:
- a mozgó alkatrészek érintése okozta sérülések
A vonatkozó biztonsági előírások és biztonsági intézkedések betartása ellenére bizonyos
kockázati tényezők elkerülhetetlenek. Ezek az
alábbiak:
- halláskárosodás
- a forgó fűrészlap borítatlan részei által
okozott balesetek kockázata
- ha csupasz kézzel cserél fűrésztárcsát,
sérülésveszélynek teszi ki magát
- védőburkolat kinyitásakor az ujjak összezúzásának veszélye
- egészségügyi veszélyek, melyeket a belélegzett por okoz, különösképpen tölgy, bükk
vagy MDF fűrészelésekor.
Az alábbi tényezők befolyásolják a zajkibocsátást:
- vágandó anyag
- fűrészlap típusa
- toló erő
8
Az alábbi tényezők befolyásolják a porkibocsátást:
- kopott fűrészlap
- 20m/s-nál kisebb kapacitású porelszívó
- Pontatlanul megvezetett munkadarab
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámgépen található jelölések:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
Hordjon légzésvédőt.
A fűrésztárcsa cseréje vagy bármilyen
karbantartási művelet előtt húzza ki
a szerszám dugaszát a konnektorból.
Ne nyúljon a vágó területhez és a fűrészlaphoz.
Szállítási pont
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2011 XX XX
Gyártás éve
Csomag tartalma:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Részben összeszerelt gép
Vezetősín
Gérszögskála
Fűrészlap
Felső védőburkolat
Réslap
Fűrészlap csavarkulcs
Tengely kulcs
Porelszívó adapter
Kezelési utasítás
1
Robbantott ábra
•
Győződjön meg arról, hogy a készülék,
a részegységek és a tartozékok nem sérültek-e meg a szállítás alkalmával.
A gép üzembe helyezése előtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék működésével.
•
Leírás (A1-A3 ábrák)
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ki/Be üzemi kapcsoló
Rögzítési furatok
Kézmélyedés
Asztal
Felső védőburkolat
Réslap
Vezetősín
Vezetősín-skála jelző
Finom beállító gomb
Emelő és szögállító kerék
Dőlésszög rögzítő fogantyú
Hasító pozíció zárókar
A2
13
14
15
16
17
18
Sínzár
Porelszívó adapter
Nyomó darab
Sín szerelvény
Záró gombok
Sín vájat
A3
19 Gérszögskála
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DW744XP/DW744-LX hordozható
asztalifűrészét fa, fából készült termékek és
műanyagok hasítására, keresztvágására,
ferdevágására és gérvágására készítettük. Ezt
a fűrészt 250 mm átmérőjű karbid fűrésztárcsához terveztük.
FIGYELMEZTETÉS: A megadottaktól
eltérő célra ne használja a gépet.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a hordozható asztalifűrészek professzionális elektromos szerszámok.
NE engedjen gyermekeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
ség megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!
FIGYELEM: A 115 V-os szerszámokat egy
hibamentesen szigetelő transzformátorral
kell használni, amely a primer és a szekunder tekercs között egy extra földeléssel is
el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a dugasz
fáziscsatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót.
Ajánlott biztosíték: 13 A.
HÁLÓZATI DUGASZ FELSZERELÉSE
115 V-OS KÉSZÜLÉKEKRE
A dugaszt hozzáértő személynek kell felszerelnie. Kétség esetén forduljon tanácsért DEWALT
márkaszervizhez vagy képzett villanyszerelőhöz.
A felszerelt dugasz a BS EN 60309 (BS4343)
szabványnak megfelelő legyen, 16 A áramerősségre legyen méretezve, a földelő csatlakozó
helyzete: 4h legyen.
Hosszabbító kábel használata
Hosszabbító kábelt csak nagyon szükséges
esetben használjon. Megfelelő hosszabbító
kábelt használjon, amely megfelel a gép felvett
teljesítményének. (lásd műszaki adatok). A minimális vezetőér méret 2.5 mm2.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen hajtsa le
a vezetéket a dobról.
Összeszerelés és beállítás
FIGYELEM: Összeszerelés és beállítás
előtt mindig válassza le a gépet az elektromos áramforrásról.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy adott feszültségre tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszült9
A készülék és részegységeinek kicsomagolása
• Óvatosan távolítsa el a fűrészt a csomagoló
anyagból.
• A gép teljesen összeszerelt, kivéve a fűrészlapot, vezetősínt, felső védőburkolatot és
réslapot.
• Az alábbi utasításokat követve fejezze be
a gép összeszerelését.
• Tegye a nyomó darabot (15) a gép jobb oldalán található helyére (A2. ábra)
FIGYELEM: Mindig tartsa a nyomó darabot a helyén, ha nem használja.
A vezetősín felszerelése (A1, B1 és B2 ábra)
A vezető sín (7) az asztal jobb és bal oldalára is
felszerelhető.
• Helyezze a zárópálcát (20) a vájatba(21)
a vezetősínen és igazítsa be a nyílásba (22)
a vezetősín zárral (23)
• Szorítsa le a vezetősínt, úgy hogy mindkét
zárat a helyére pattintja
A fűrészlap felszerelése (A1, C1&C2 ábrák)
FIGYELEM: Válassza le a szerszámgépet az elektromos áramforrásról
FIGYELEM: Az új fűrészlapok fogai
nagyon élesek és veszélyesek lehetnek.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsát az
ebben a fejezetben ismertetett módon KELL cserélni. CSAK a műszaki
adatoknál felsorolt típusú fűrésztárcsát
használjon. A DT4226 típust ajánljuk.
SOHA ne szereljen fel más fűrésztárcsát
•
•
•
•
10
Emelje meg a fűrészlap tengelyt maximum
állásáig, úgy hogy az óramutató járásával
egyező irányba forgatja a szabályozó kereket
(10), (A1).
Helyezze a fűrészlapot az orsóra, a C1
ábrán mutatott sorrend alapján. A külső
szorítóperem (24) egy 30mm-es megemelt
karimával rendelkezik, amely illeszkedik a fűrészlap furatba. Ellenőrizze, hogy a fűrészlap fogai, az asztal elejénél lefelé mutatnak.
Tartsa az orsót a kulcs segítségével és szorítsa meg a tengely anyát (25), úgy hogy az
óramutató járásával egyező irányba forgatja
a tengely kulcs (C2 ábra) segítségével.
A fűrészlap levételéhez fordított sorrendben
járjon el.
FIGYELEM: Mindig ellenőrizze a vezetősín mutatóját és a hasító kést fűrészlap
cseréje után.
Párhuzamos beállítás (A2&D ábrák)
Az optimális teljesítmény érdekében a fűrészlap
párhuzamos legyen a gér vájatokkal. Ezt a beállítást a gyárban elvégezték. Az újraállításhoz az
alábbiak szerint járjon el:
• Helyezze a gépet függőleges pozícióba
• Egy 10mm-es krova kulcsot, enyhén lazítsa
meg a konzol rögzítőket (26), (D ábra)
• Állítsa be a konzolt (27), úgy hogy, az párhuzamos legyen a sín vájattal (18), (A2. ábra)
• Szorítsa meg a konzol rögzítőket (26) 11 Nmnyomatékkal (D. ábra)
Fűrészlap magasságának beállítása (A1. ábra)
A fűrészlap felemelhető és lesüllyeszthető
a kombinált emelő és szögállító kerék segítségével (10).
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap felső három
foga fűrészeléskor éppen hogy csak belekap
a vágandó munkadarabba. Ez biztosítja,
hogy maximális számú fűrészfog végzi
a munkát, ezáltal maximális teljesítményt
biztosítva.
A vezető skála beállítása (A1&E ábrák)
• Vegye le a védőburkolatot
• A zárókar (12) kioldásához húzza azt fel (A1.
ábra)
• Oldja ki a dőlésszög rögzítő fogantyút (11) és
állítsa be a dőlésszöget 0°-ra
• Állítsa be a sínt (7), úgy hogy az érintse
a fűrészlapot
• Szorítsa meg a zárókart (12)
• Lazítsa meg a skála mutató csavarjait (28)
és állítsa a mutatót (29) a nullára.
• Szorítsa meg a csavarokat (28)
A vezető skála csak akkor mutat helyes eredményeket, ha a sínt a fűrészlap jobb oldalára
szerelték fel.
A hasító kés felszerelése (A1&F ábrák)
• A géphez mellékelt hasítókésen kívül más
hasítókés felszerelése nem megengedett.
• A megfelelő helyzet az, ha a hasítókés (32)
felső része legfeljebb 2 mm-rel van a fűrésztárcsa legmagasabban álló foga alatt,
és a hasítókés élsugara nincs 5 mm-nél
távolabb a fűrésztárcsa fogainak hegyétől.
• Emelje meg a fűrészlap tengelyt maximális
helyzetéig, úgy hogy a fűrészlap magasság
szabályzó kereket (10) az óramutató járásával egyező irányba forgatja (A1.ábra)
•
•
•
•
•
•
Lazítsa meg a két csavart (30), (F ábra)
Állítsa be a csavarokat (30) a vájatokhoz
(31) és helyezze a sínt addig, amíg a vájatok
teteje a csavarokon található (F ábra)
Ha megfelelően állította be, a hasító kés egy
vonalban lesz a fűrészlappal az asztalon és
a fűrészlap tetejénél. Minden szögben és
fűrészlap magasságnál ellenőrizze beállítása helyességét.
Ha állítás szükséges, vegye le a védőburkolatot és állítsa be a hézagoló alátétet (33).
Helyezze a védőburkolatot a csavarokra.
Erősen szorítsa meg a csavarokat (30)
FIGYELEM: A hasító kés és felső
védőburkolat megfelelő felszerelése és
beállítása elengedhetetlen a biztonságos
működéshez!
A réslap felszerelése (G. ábra)
• Az ábra szerint helyezze el a réslapot (6),
valamint az asztal hátlapján található furatokba illessze be a réslap hátulján lévő tartó
füleket.
• Nyomja le a réslap elejét
• A réslap eleje síkban vagy enyhén az asztalszint alatt legyen. A hátulja síkban vagy
enyhén az asztalszint felett helyezkedjen el.
Beállításokat a négy állító csavarral végezhet (34).
• Fordítsa a záró csavart (G. ábra) 90°-ot az
óramutató járásával egyező irányba a réslap
helyére történő rögzítéséhez.
FIGYELEM: Soha ne használja a gépet
réslap nélkül. Azonnal cserélje azt ki, ha
kopott vagy sérült.
Munkapadra való szerelés (A1. ábra)
• Mind a négy láb furattal (2) van ellátva,
a munkapadra való könnyű rögzíthetőség érdekében. A furatok két különböző
méretben készültek, hogy kétféle csavarnagyság közül választhasson. Bármelyik
furat méretet is választja, nem szükséges
minden furatot igénybe vennie. Mindig szorosan szerelje a készüléket a munkapadra
az elmozdulás megelőzése érdekében.
A készülék még könnyebb hordozhatóságáért, a fűrészt rögzítheti egy legalább
12,5 mm vastag faforgácslapra is, melyet
aztán könnyedén ráerősítheti a munkadarab támasztóra, vagy átviheti a következő
munkaállomásra, és újra rögzítheti.
• Ha a gépet forgácslapra erősítette, gondoskodjon arról, hogy a rögzítő csavarok ne
álljanak ki a lapból. A forgácslapnak a mun-
•
kapad felfekvő felületével egy szintben kell
lennie. A fűrész bármilyen munkafelületre
történő felerősítésénél, mindig gondoskodjon
arról, hogy csak a rögzítő mélyedésekben
található furatoknál legyen rögzítve. Ha
a fűrész valamely más ponton van rögzítve,
a rendeltetésszerű üzem nem lehetséges.
A készülék megakadásának és a munka
pontatlanságának elkerülése érdekében
a szerszámot egy vízszintes felületre kell
telepíteni. Ha a fűrész billeg a felületen,
helyezzen egy vékony fadarabot az egyik láb
alá, hogy a billegést kiküszöbölje.
FIGYELEM: A rögzítő felület rendelkezzen egy 350x500 mm-es nyílással
a fűrészpor eltávozására.
Vezetősín zár (A1&H ábrák)
A vezetősín zárat a gyárban beállították. Amenynyiben állításra lenne szükség, úgy az alábbiak
szerint járjon el.
• Zárja le a zárókart (12), úgy hogy lefelé
nyomja (A1. ábra)
• Állítsa a fűrész oldalán található anyacsavart
(35) egészen addig, amíg a Belleville alátétek (36) közötti rés megszűnik (H ábra)
• Ha a Belleville alátétek majdnem érintkeznek, lazítsa meg a csavart egy fél fordulattal.
Szögzár és mutató beállítás (K1&K2 ábrák)
• Emelje a fűrészlapot maximális helyzetéig,
úgy hogy tekeri a fűrészlap magasság állító
kerekét (10) az óramutató járásával egyező
irányba (K1 ábra)
• Lazítsa meg a dőlésszög rögzítő fogantyút
(11), nyomja fel majd jobbra
• Lazítsa meg a dőlésszög rögzítő csavart (37)
• Helyezzen egy derékszöget (38) az asztalra
a fűrészlap mellé (39), (K2. ábra)
• Állítsa be a dőlésszöget a dőlésszög rögzítő
fogantyú és a derékszög segítségével (11).
• Szorítsa meg a fogantyút (11)
• Fordítsa a dőlésszög vezérlő bütyköt (40)
egészen addig, amíg nem érinti a csapágyházat
• Ellenőrizze a dőlésszög skálát. Ha állítás
szükséges, lazítsa meg a mutató csavarját
(41) és állítsa azt a 0°-os pozícióba
• Szorítsa meg a mutató csavarját (41)
• Ismételje meg a fentieket 45°-nál a 45°-os
dőlésszög pozícióhoz, de ne állítsa be a mutatót.
Gérszögskála beállítás (A3&L ábrák)
A gérszögskála (3) állítható 90° és 45°os pozíciókkal rendelkezik.
11
•
A pozíciók módosításához, lazítsa meg
a záró anyákat (42) és állítsa be a csavarokat
(43) a kívánt helyre.
KEZELÉS
Használati útmutató
A vezetősín fűrészlaphoz való párhuzamos
beállítása (A1&D ábrák)
A vezetősínt a gyárban beállították. Amennyiben
módosítás szükséges, az alábbiak szerint járjon
el:
• Lazítsa meg a sínzár karját (12)
• Vegye le a felső védőburkolatot (5)
• A hátsó hajtófogaskerék csapágynál (közlőfogaskerék) lazítsa meg a kettő csavart (44)
annyira, hogy az oldalirányú mozgás lehetővé váljon.
• Tolja a vezetősínt egészen addig, amíg az
nem érinti a fűrészlap oldalát.
• Állítsa a sínt párhuzamba a fűrészlappal
• Szorítsa meg a csavarokat
• Zárja le a sínzár karját és ellenőrizze, hogy
a vezetősín párhuzamos-e a fűrészlappal
FIGYELEM:
• Mindig tanulmányozza át a vonatkozó biztonsági utasításokat és
vonatkozó előírásokat.
• A gépet úgy helyezze el, hogy az
asztal magassága és stabilitása ergonomikus szempontból is kielégítő
legyen. A gép telepítési helyét úgy
válassza meg, hogy a kezelőnek jó
rálátása és elegendő szabad tere
legyen a munkadarab akadálytalan
kezeléséhez.
•
FIGYELEM: Ha nem áll elég hely rendelkezésre a hajtófogaskerék csapágyban,
vigye gépét hivatalos D EWALT szakszervizbe.
Finom beállítások (D. ábra)
A finom beállítás gomb a gyárban beállításra
került. Ha állítani szeretné az alábbiak szerint,
járjon el:
• Fordítsa fel a fűrészt és keresse meg az
elülső hajtófogaskerék csapágyat
• Keskeny csavarhúzóval a vájaton keresztül
hozzáférhet a csavarhoz (45)
• Lazítsa meg a csavart az óramutató járásával ellentétes irányú forgatással, addig, amíg
fej nem érinti a csapágyház belsejét
• Fél fordulattal szorítsa meg a csavart
• Ismételje meg a fentieket a hátsó hajtófogaskerék csapágynál
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Szereljen egy megfelelő fűrészlapot
a készülékre. Ne használjon túlságosan kopott fűrészlapot. A fűrész
maximális fordulatszáma nem érheti
el a fűrészlap maximális fordulatszámát.
Ne kísérletezzen túlságosan kicsi
munkadarabok vágásával.
Hagyja a fűrészt szabadon vágni. Ne
erőltesse.
A vágás megkezdése előtt engedje
a motort teljes fordulatszámra felpörögni.
Ellenőrizze, hogy minden rögzítő
gomb és kar meg legyen húzva.
Soha ne tegye egyik kezét sem a fűrészlap
közelébe, ha a gép csatlakoztatva van az
áramforráshoz.
Ne használja a fűrészt szabadkézi vágásokhoz!
Ne vágjon vetemedett, görbe vagy egyenetlen munkadarabokat. Legalább egy egyenes,
egyenletes oldala legyen a vágandó darabnak, amely illeszkedik a vezetősínhez vagy
gérsínhez.
Mindig támassza alá a hosszú munkadarabokat a visszarúgások elkerülése érdekében
Ne próbáljon meg levágott darabokat eltávolítani a fűrészlap közeléből, ha a fűrész még
működik.
Ki/Bekapcsolás (A1 ábra)
Az Ön gépének üzemi kapcsolója többféle előnyt
kínál:
- null-feszültség funkció: ha bármi okból az
áramellátás megszakad, akkor a kapcsolót
újra kell aktiválni
- extra biztonság: a csuklópánttal felfogott
biztonsági burkoló lap egy függő lakattal
12
-
rögzíthető a lakatpánton keresztül. A lap
ezen túlmenően vészhelyzetben egy könynyen elérhető biztonsági megállító kapcsoló
is egyben, nyomja meg a lap elejét, ami
a kikapcsoló gombot aktiválja
a készülék bekapcsolásához, nyomja meg
a zöld start gombot
a készülék kikapcsolásához, nyomja meg
a piros stop gombot
Alapvágások
Hasítás / Hosszvágás (A1, A2, M1&M2 ábrák)
FIGYELEM: Éles peremek, szélek!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Állítsa a fűrészlapot 0°-os pozícióba
Zárja le a vezetőt (7) (A1. ábra)
Emelje meg a fűrészlapot, kb. 3 mm-rel magasabban legyen mint a munkadarab teteje.
Ha szükséges állítsa be a felső védőburkolat magasságát.
Állítsa be az L alakú vezető profil (16)
szintjét a hasító kés hátsó részével. Ha
széles munkadarabokat vág, csúsztassa le
az L alakú vezető profilt a vezetőről, fordítsa
függőlegesen 180°-ot és helyezze vissza,
hogy további támaszt biztosítson
Tartsa a munkadarabot (vízszintesen) az
asztalon a sínhez és tartsa távol a fűrészlaptól.
Kezeit tartsa távol a fűrészlap útvonalától
(M2. ábra)
Kapcsolja be a gépet és hagyja, hogy a gép
elérje maximális teljesítményét
Lassan engedje a munkadarabot a védő
alá, finoman nyomja a vezetősínhez.
Hagyja, hogy a fűrészlap fogai belevágjanak az anyagba, és ne erőltesse azt
a fűrészlapon keresztül. Tartsa az állandó
fűrészlapsebességet.
Mindig használjon nyomó darabot (15), ha
a fűrészlaphoz közel dolgozik (M1. ábra)
A vágás befejeztével, kapcsolja ki a gépet,
hagyja, hogy a gép teljesen leálljon és
vegye ki a munkadarabot
FIGYELEM:
• Soha ne nyomja, vagy fogja a munkadarab „szabad” vagy levágott
oldalát.
• Ne vágjon túlságosan kis darabokat.
• Mindig használjon nyomó darabot, ha
kis munkadarabokat vág.
Szögvágások
• Állítsa be a kívánt dőlésszöget
• Járjon el a hasításnál/ hosszvágásnál leírtak szerint
Keresztvágás és ferde keresztvágás
• Vegye le a hosszvezetőt, majd szerelje fel
gérvezetőt a kívánt vájatba.
• Rögzítse a gérvezetőt 0°-nál.
• Folytassa a hasításnál megadott módon.
Gérvágások (A1. ábra)
• Állítsa a gérszögskálát a kívánt szögbe
• Mindig szorosan tartsa a munkadarabot
a gérszögskála előlapja felé
• Járjon el a hosszvágásnál leírtak szerint
Kettős gérvágás
Ez a vágás a gér-, és a szögvágás kombinációja.
• Állítsa be a kívánt dőlésszöget és járjon el
a szög-harántvágásnál leírtak alapján.
Hosszú munkadarabok megtámasztása
• Mindig támassza alá a hosszú munkadarabokat
• Hosszú munkadarabok megtámasztásához
bármilyen kényelmes megoldást használhat, mint például: fűrészbak.
Porelszívás (A2. ábra)
Az Ön gépe porelszívó adapterrel rendelkezik,
mely a gép hátsó részénél található (14). 57/65
mm-es szívócsövű berendezésekre csatlakoztatható. Egy szűkítő adapter is rendelkezésre
áll, mellyel 34-40 mm-es szívócsőre csatlakoztathatja fűrészgépét.
• Minden alkalmazás során használja a porelszívó berendezést a porkibocsátásra
vonatkozó előírásoknak megfelelően
• Ellenőrizze, hogy a porelszívó cső megfelel
az alkalmazáshoz és a vágandó anyaghoz.
• Vegye figyelembe, hogy az olyan anyagok,
mint például a faforgácslap vagy MDF jóval
több fűrészport termelnek mint a természetes fa anyagok.
Opcionális tartozékok
FIGYELEM:
Mivel a D EWALT kiegészítőktől eltérő
kiegészítőket nem tesztelték, így azok
veszélyesek lehetnek. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében, kizárólag D EWALT kiegészítőket használjon
ezzel a termékkel.
13
Cserélje ki a felső védőburkolatot (cikkszám:
247678-02), amikor már elkopott.
Lépjen kapcsolatba értékesítőjével, a megfelelő
kiegészítőkkel kapcsolatban.
Szállítás (A1. ábra)
Mindig a kézmélyedésnél fogva szállítsa a gépet.
FIGYELEM: Mindig rögzített felső
védőburkolattal szállítsa a gépet.
Karbantartás
Az Ön D EWALT készüléke minimális karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő működése
nagymértékben függ az alapos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól.
Kenés
Az Ön szerszámgépe nem igényel további kenést. Ha a fűrészlap fel és le mozgása nehézkessé válik, tisztítsa és olajozza meg a magasság állító csavarokat.
• Fordítsa a fűrészt az oldalára
• Tisztítsa és olajozza meg a magasság állító
meneteket az N. ábra szerint.
• Általános kenőzsírt használjon.
Tisztítás
FIGYELEM: A személyi sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
kapcsolja ki a gépet és válassza le az
elektromos áramforrásról. Egy véletlenszerű bekapcsolódás sérüléseket
okozhat.
A gép megfelelő működése érdekében, rendszeresen tisztítsa a garat lemezt. A kezelési útmutató utasításai, és ábrái alapján szerelje szét a garat lemezt. Távolítsa el a fűrészport, fadarabokat
és más hulladékot. Ha sűrített levegővel tisztítja,
használjon ANSI Z87.1 előírásainak megfelelő
védőszemüveget. A fűrész működtetése előtt
helyezze vissza a védőt és a garat lemezt.
A fűrészelés megkezdése előtt a védőburkolatot
és a garatlemezt a helyére kell tenni.
Használat előtt gondosan vizsgálja át a felső
és alsó védőburkolatot, valamint a porelszívó
csövét, hogy megállapíthassa, megfelelően mű14
ködnek-e. Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról
leeső szilánkok vagy részecskék ne akadályozzák egyik funkció működését sem.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és a védőburkolat közé, áramtalanítsa a gépet és kövesse a Fűrésztárcsa felszerelése című részben
megadott útmutatásokat. Távolítsa el a beszorult
törmeléket, és szerelje vissza a fűrésztárcsát.
Rendszeresen tisztítsa a porgyűjtő rendszert:
• Fordítsa a gépet az oldalára
• Lazítsa ki a csavart (46) (O ábra).
• Távolítsa el a szennyeződéseket és helyezze
vissza az ajtót (47) a csavarokkal (O. ábra)
Környezetvédelem
Tárolja elkülönítetten. Ez a termék nem
semmisíthető meg más háztartási hulladékkal együtt.
Amennyiben egy nap úgy dönt, hogy D EWALT
termékét kicserélné, vagy már nem veszi
hasznát a továbbiakban, ne semmisítse meg
háztartási hulladékaival együtt. Tegye lehetővé,
hogy elkülönülten gyűjtsék be.
A használt termékek, és csomagolás
elkülönített gyűjtése lehetővé teszi, hogy
újrahasznosítsák. Az újrahasznosított anyagok felhasználása segít megakadályozni
a környezeti szennyezést és csökkenti
a nyersanyag iránti szükségletet.
A helyi előírások biztosíthatják az elektromos
termékek háztartási termékektől elkülönített
gyűjtését, szemétlerakó helyeken vagy a kereskedőnél, ahol a terméket vásárolta. D EWALT
lehetőséget biztosít az ilyen termékek gyűjtésére
és újrahasznosítására saját termékeinél, melyek
már elérték működtetési idejük végét. Hogy
előnyét élvezhesse programunknak, vigye be
gépét hivatalos szervizünkbe, ahol begyűjtik azt
Önnek.
Tájékozódhat a legközelebbi hivatalos szervizről,
ha kapcsolatba lép a helyi D EWALT irodával, az
útmutatóban szereplő címen.
Hivatalos D EWALT szervizek listája és teljes
értékesítés utáni szolgáltatások listája, kapcsolatfelvétel megtalálhatók az interneten
a www.2helpU.com oldalon.
zst00236786 - 04-09-2014
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
16
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising