DC740 | DeWalt DC740 CORDLESS DRILL instruction manual

522101-15 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC740
DC750
2
3
4
AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓ DC740/DC750
Szívből gratulálunk
Elektromos áramütés veszélye.
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció
tette a DEWALTot a professzionális szerszám
felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Tűzveszély!
A csomagolás tartalma
A csomagolás a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátoros fúró / csavarozó
1 Töltőkészülék
1 Akkumulátor (K modellekben)
2 Akkumulátor (csak KA és KB modellekben)
1 Csavarozóhegy
1 Koffer (csak K modellekhez)
1 Kezelési utasítás
1 Robbantott ábra
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
1. sebességfokozat
2. sebességfokozat
Max. Nyomaték
Tokmánykapacitás
Fúrásteljesítmény fém/fa
Súly (akku nélkül)
V
DC740 DC750
12
9,6
min-1
min-1
Nm
mm
mm
kg
0-350
0-1200
20
10
10/25
1,1
0-300
0-1100
19
10
10/22
1,1
Akkumulátor
Akkumulátor típus
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
Súly
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
Akkumulátor
Akkumulátor típus
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
Súly
kg
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
Töltő
FeszültségVAC
Töltési
idő (kb.) perc
Súly
kg
60
0,4
•
•
Leírás (A ábra)
Az Ön akkumulátoros fúró / csavarozóját
DC740/DC750 professzionális fúrási és csavarozási feladatok elvégzésére terveztük.
1. Fordulatszám szabályzós üzemi kapcsoló
2. Jobb/bal forgásirány váltó
3. Gyorstokmány
4. Üzemmód választó / nyomatékállító gyűrű
5. Nyomaték pozíciók
6. Sebességfokozat váltó
7. Levegőrések
8. Markolat
9. Akkumulátor
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
230
230
230
230
60
0,4
60
0,4
Győződjön meg arról, hogy a készülék,
a részegységek és a tartozékok nem sérültek-e meg a szállítás alkalmával.
A gép üzembe helyezése elõtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék működésével.
60
0,4
Töltőkészülék
Biztosítékok:
Hálózati biztosító legkisebb értéke 230 V készülékeknél
10 Amper
A DE9107 töltőkészülékkel 7,2-14,4 V-os
DEWALT NiCd akkumulátorok tölthetők.
A DE9108 / DE9118 töltőkészülékkel 7,218 V-os DEWALT NiCd akkumulátorok tölthetők.
A DE9116 töltőkészülékkel 7,2-18 V-os DEWALT
NiCd és NiMH akkumulátorok tölthetők.
9. Akkumulátor
10. Kioldógombok
11. Töltőkészülék
12. Töltés kijelző (piros)
A kezelési utasításban a következő szimbólumok szerepelnek:
Akkumulátoros szerszám használatakor mindig tartsa be a kezelési utasítás
biztonságtechnikai rendelkezéseit, így
elkerülheti a személyi sérülés, a tűzveszély, és a készülék károsodásának
lehetőségét.
5
Elektromos biztonság
•
Az elektromotort adott feszültségre tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján
feltüntetettnek! Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő adattábláján
feltüntetettnek!
A z Ö n D E WA LT t ö l t ő k é s z ü l é k e
EN 60745 szabvány szerint kettőszszigetelésű.
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítás
• Tolja az akkumulátort reteszelődésig a markolatba (8).
• Az akku eltávolításához nyomja be egyszerre mindkét kioldógombot (10), és húzza ki
az akkut a markolatból (8).
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábel használata szükséges,
úgy használjon egy arra jóváhagyott hosszabbító kábelt, ami megfelel a töltő felvett teljesítményének (lásd a műszaki adatoknál). A minimális
kábelér 1 mm²; a maximum hossza 30 m.
Akkumulátor sapka (B ábra)
A védősapka az akkumulátor érintkezőinek befedésére szolgál. A védősapka nélkül különböző
fémtárgyak rövidre zárhatják az érintkezőket,
ami tűzveszélyes és az akkumulátor károsodásához vezet.
• Távolítsa el a védősapkát (13) az akkumulátorról (9), mielőtt a készülékbe vagy
a töltőbe helyezi.
• Azonnal helyezze vissza az akku érintkezőire a védősapkát, ha kivette a töltőből vagy
a készülékből.
Ha kábeldobon lévő hosszabbító kábelt használ, mindig teljes hosszában tekercselje le az
üzembe helyezés előtt.
Összeszerelés és beállítás
•
•
Az akkumulátor (9) töltéséhez helyezze
az ábra szerint töltőkészülékbe (11), és
csatlakoztassa a töltőt a hálózati áramforrásra. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
teljesen beilleszkedjen a töltőbe. A töltés
alatt a piros töltés kijelző (12) villogni fog.
Körülbelül 1 óra töltési idő után a villogás
folyamatosra vált át. Az akkumulátor ekkor
teljesen fel van töltve. Az akkut bármikor
kiveheti a töltőből, vagy hosszabb ideig
benne is hagyhatja (max. 14 nap).
Mielőtt elkezdi az összeszerelést,
először mindig távolítsa el az akkut
a gépből!
Mindig kapcsolja ki a készüléket,
mielőtt behelyezi vagy eltávolítja
az akkumulátort.
Ellenőrizze, hogy a védősapka az
akkumulátoron van, az akku szállítása
és tárolása előtt.
Csak D EWALT akkumulátorokat és
töltőkészülékeket használjon.
Akkumulátor (A és B ábra)
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása és
eltávolítása (A és C ábra)
Az akkumulátor töltése
Egy új, vagy hosszú ideig nem használt
akkumulátor első feltöltésével kb. 80%-os
töltöttségi szintet ér el. Számos teljes feltöltés
és kisütési ciklus után éri el teljes kapacitását
az akkumulátor.
A töltés megkezdése előtt mindig ellenőrizze
a töltőkészülék áramellátását. Ha az áramellátó
rendszert rendben találta, de az akku mégsem
töltődik fel, vigye a készüléket a legközelebbi
DEWALT szakszervizbe. Töltés alatt az akku
és a töltőkészülék felmelegedhet. Ez normális
jelenség, nem hibára utaló jel.
•
•
•
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy a perselyt
(14) az óramutató járásával ellentétes
irányban forgatja, amíg a tokmánypofák
megfelelően kinyílnak.
Helyezze be a fúrószárat, vagy csavarozó
hegyet a tokmányba és gondosan szorítsa
meg a tokmányt a persely óramutató járásával megegyező irányba forgatásával.
A fúrószár vagy csavarozó hegy eltávolításához járjon el fordított sorrendben.
Üzemmód kiválasztása és a nyomaték
beállítása (D ábra)
Ne töltsön fel akkumulátort 4 °C alatti,
és 40 °C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési hőmérséklet:
körülbelül 24 °C.
A készülék forgatható gyűrűjének 15 állítási
lehetősége van, mellyel kiválaszthatja a csavarok behajtásához szükséges nyomatékot,
a csavar méretének, illetve a munkaanyagnak
6
megfelelően. A megfelelő nyomaték beállítását
részletesen a „Csavarozás“ című fejezetben
írjuk le.
• Válassza ki a szükséges üzemmódot, illetve
nyomatékot úgy, hogy a beállító gyűrűn (5)
lévő szimbólumot vagy számot a motorházon lévő jelhez (15) forgatja.
Tartsa az üzemi kapcsolót benyomva
– járassa a motort – miközben az elkészített furatból kiemeli a fúrószárat.
Így megelőzhető a fúrószár beakadása.
Használat előtt:
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor (teljesen)
töltve legyen.
• Helyezze be a megfelelő csavarozóhegyet
vagy fúrószárat.
• Jelölje be a furat helyét.
• Válassza ki a jobb vagy bal forgásirányt.
Jobb/bal forgásirány váltó (E ábra)
•
A jobbra vagy balra forgás beállításához
tolja a forgásirány váltó kapcsolót (2)
a megfelelõ helyzetbe az ábra szerint (lásd
a nyilat a készüléken).
A készülék be- és kikapcsolása (A és D ábra)
Mindig várja meg, amíg a motor teljesen megáll, mielőtt forgásirányt vált.
•
A kétfokozatú sebességváltó kapcsoló
(F ábra)
•
Az Ön készüléke egy kétfokozatú hajtóművel
van ellátva, amelyet a kapcsolóval (6) lehet
átváltani, így beállíthatja a sebesség / nyomaték arányt.
1 alacsony fordulatszám / magas nyomaték
(nagy átmérőjű furatokhoz és csavarokhoz)
2 magas fordulatszám / alacsony nyomaték
(kisebb átmérőjű furatokhoz)
•
A készülék egy motorfékkel van ellátva,
így rögtön leállítja a motort, amint az
üzemi kapcsolót elengedi.
A készülékek fordulatszáma a műszaki adatokban szerepel.
•
•
A gép beindításához nyomja meg a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót
(1). A kapcsoló behúzásának mértékével
arányosan nő a fordulatszám.
A készülék kikapcsolásához engedje el
a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót.
A kapcsoló kikapcsolt állapotban való rögzítéséhez, tolja a forgásirány váltó kapcsolót
(2) középső pozícióba, így megelőzheti
a készülék véletlenszerű beindítását.
Csavarozás (A ábra)
Mindig teljesen nyomja a kapcsolót
előre vagy hátra.
Ne váltson sebességet teljes
sebességnél, vagy amíg a BE-KI
üzemi kapcsoló be van nyomva.
•
•
•
Használati utasítás
Mindig tartsa be a biztonságtechnikai
előírásokat és az idevonatkozó rendszabályokat.
Állítsa be a jobb vagy bal forgásirányt
a kapcsoló (2) segítségével.
Állítsa a gyűrűt (4) az „1“ pozícióba, és kezdje el a csavarozást (alacsony nyomaték).
Amennyiben a tengelykapcsoló túl korán a szükséges becsavarási mélység elérése
előtt - elracsnizik, állítsa a gyűrűt egy nagyobb nyomatékértékre.
Fúrás (A ábra)
•
Ellenőrizze, a munkadarabban futó
vezetékek és csövek helyzetét.
•
Állítsa be a fúrás üzemmódot a gyűrű (4)
segítségével.
Válassza ki a jobbra forgást.
Fémek fúrása
• Fémek fúrásához használjon hűtő-kenőfolyadékot. Öntöttvasat, szürkeöntvényt és
sárgarezet szárazon kell fúrni.
Munka közben csak könnyedén nyomja
a készüléket. A túl nagy erőátvitel
nem gyorsítja a munkavégzést, de
csökkenti a készülék teljesítményét és
élettartamát.
Faanyagok fúrása
• Mindig megfelelő, fa fúrószárat használjon.
• Faanyagokba történő furatot készíthet
a fémekhez használt spirál fúrószárral is.
Ezek a fúrószárak túlmelegedhetnek, így
Áttörésnél a megakadás minimalizálásához, a munka befejezéséhez
közeledve fokozatosan csökkentse
a készülékre ható nyomóerőt.
7
•
•
időközönként húzza ki a furatból és tisztítsa
ki a forgácskivezető hornyait.
Nagyobb furatokhoz használjon csigafúrószárat.
A munkadarab hátuljához rögzítsen egy
darab fát, így csökkentheti a kitörést.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Kérjen információt helyi D EWALT kereskedőjétől, a készülékhez beszerezhetõ további
tartozékokról.
Karbantartás
Az Ön DEWALT készüléke minimális karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra lett
tervezve. A készülék folyamatos megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Kenés
Újratölthető akkumulátorok
Az Ön készüléke nem igényel további kenést.
A DEWALT akkumulátorok sokszor újratölthetők. Az akkuk technikai élettartamának végén,
vegye figyelembe a környezetvédelem, és
a szakszerű elhelyezés szempontjait:
• Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el
a gépből.
• A NiMH és NiCd akkuk újrahasznosíthatók. Kérjük, vigye az akkut a legközelebbi
DEWALT szervizbe vagy a helyi begyűjtőhelyre. Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják, vagy a környezetvédelmi
előírások betartása mellett megsemmisítik.
Tisztítás
•
•
•
Áramtalanítsa a töltőkészüléket, mielőtt
letisztítja a házát egy puha ronggyal.
Távolítsa el az akkumulátort a készülékből,
mielőtt megtisztítja.
Tartsa a készülék és a töltő levegőréseit
tisztán, biztosítsa, hogy mindig nyitottak
legyenek; és rendszeresen tisztítsa meg
a motorházat egy puha ronggyal.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége
rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
8
Általános biztonságtechnikai
előírások
kezése esetén) az elektromos biztonság
növelhető egy leválasztó transzformátor
vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
c. Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra. Ne hagyja szabadban a gépet, óvja
az esőtől. Ne használja nyirkos, nedves
környezetben.
d. Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne
a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük,
ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, védje olajtól és
hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata
jelentősen növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
e. A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító
kábelt szabad használni. Használat előtt
ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje
le, ha sérült. Teljesítmény csökkenés nélkül
max. 30 m hosszú, kéteres hosszabbító
kábelt használjon.
Figyelem! Akkumulátoros szerszám használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető
biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti
a tűzveszély, az elektromos áramütés,
a személyi sérülések és az anyag károsodásának lehetőségét. Figyelmesen olvassa
el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése előtt. Kérjük, gondosan őrizze meg
a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben
is bármikor utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes információnak. Az alábbi
biztonságtechnikai előírások bármelyikében
szereplő „elektromos kéziszerszám” kifejezés mind a hálózati, mind az akkumulátoros
szerszámokra vonatkozik. Mielőtt bármilyen
beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le
a készüléket a hálózati áramforrásról.
1) Munkaterület
a. Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét. A zsúfolt, rendetlen munkaterület
növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon
a munkaterült megfelelő megvilágításáról.
b. Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és gázok közelében.
Elektromos kéziszerszámok használatakor
szikra keletkezhet, mely begyújthatja a port
vagy gázt.
c. Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket. Gondoskodjon arról, hogy gyereket,
más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt,
továbbá elvonhatják figyelemét a készülék
irányításáról.
3) Személy védelem
a. Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha hallucinogén anyag,
alkohol vagy gyógyszeres befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos baleset előidézője lehet.
b. Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc
vagy pormaszkot, csúszásmentes lábbelit
és védősisakot, ha az elvégzendő munka
nagy porral, vagy lepattanó részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
c. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban
van, mielőtt az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő
gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez
súlyos baleset előidézője lehet.
d. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot)
eltávolította-e a készülékből.
2) Elektromos biztonság
a. A készülék csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszoló aljzathoz. Soha
ne változtasson a csatlakozódugón.
Soha ne használjon semmilyen adaptert
földelt készülékekkel. Az eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló aljzat
használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek
és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú
cipőt. Extrém munkakörülmények között
(pl.: magas páratartalom, fémpor kelet-
9
e. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben.
Így jobban irányíthatja a készüléket, még
váratlan helyzetekben is.
f. Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Szabadban viseljen gumikesztyűt és
csúszásmentes lábbelit. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú haját,
ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy
hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj esetében használjon
sapkát, hogy ne zavarja a munkában.
g. Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy
ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
helyen. Az elektromos kéziszerszámok
használata veszélyes lehet nem képzett
felhasználó esetén.
e. Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket
és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon
meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja a gépet, ha
valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy
hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan,
a sérült részeket és védőberendezéseket
előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
f. A vágóéleket tartsa élesen és tisztán
a jobb és biztonságosabb munkavégzés
érdekében. Kövesse a karbantartásra és
tartozékcserére vonatkozó előírásokat.
Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.
g. Rögzítse a munkadarabot. Használjon
satut vagy más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére. Így biztonságossá
válik a munkavégzés, és mindkét keze
szabadon marad a gép irányítására.
4) Az elektromos kéziszerszám használata
és ápolása
a. Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne erőltesse a kéziszerszámot.
A készülék rendeltetésszerű használatáról
korábban már említést tettünk. Ne erőltesse
túl a kisebb teljesítményű készülékeket,
vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt
igénylő munkánál. A termékkel jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
hogy ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
berendezést használjon, melyet a kezelési
utasítás ajánl.
b. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló
nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon
veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
c. Áramtalanítsa a készüléket. Mindig
áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna a gép bármely
beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél;
valamint a termék átvizsgálása előtt.
d. Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
5) Akkumulátoros készülék használata és
ápolása
a. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van,
mielőtt az akkumulátort a készülékre
csatlakoztatja. Súlyos baleset előidézője
lehet, ha az akkumulátort bekapcsolt készülékre csatlakoztatja.
b. Kizárólag csak műszaki adatokban
megadott töltőkészüléket használja az
akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése személyi és dologi kárt okozhat.
c. Kizárólag csak a műszaki adatokban
megadott akkumulátort csatlakoztasson
a készülékre. Más töltő használata személyi és dologi kárt és tűzveszélyt okozhat.
d. Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő
tárolásra. Rövidzárlat okozásának veszélye miatt kerülje, hogy fémes tárgyak az
akku pólusaival érintkezzenek. A tűzveszély
10
mellett az akku is károsodhat. (pl.: ha az akkumulátort a szerszámos kofferben tárolja,
az abban lévő szerszámokkal érintkezhet).
e. Szélsőséges körülmények között való
használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az akkuból. Kerülje
az érintkezést az akkufolyadékkal. Ha
mégis érintkezésbe kerül vele, öblítse
le bő vízzel. Ha szemébe kerül, forduljon azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék
bőrirritációt és megégést okozhat.
Akkumulátortöltés.
Az akkumulátor fel van töltve.
Hibás akkumulátor.
Elektromosan vezető tárggyal ne
nyúljon a készülékbe.
Soha ne töltsön sérült akkumulátort.
6) Javítás
a. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak
szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás súlyos baleset
előidézője lehet.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást.
Csak DEWALT akkumulátort használjon, más akku használata dologi és személyi károsodáshoz
vezethet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
akkumulátorokhoz
Tűzveszély! Rövidzárlat okozásának
veszélye miatt kerülje, hogy fémes
tárgyak az akku pólusaival érintkezzenek. A tűzveszély mellett az akku is
károsodhat. (pl.: ha az akkumulátort
a szerszámos kofferben tárolja, az abban lévő szerszámokkal érintkezhet).
Ne tárolja és szállítsa az akkumulátort
akkusapka nélkül.
•
•
•
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az esőtől. Ne használja
nyirkos, nedves környezetben.
A sérült hálózati kábelt azonnal
cserélje ki.
Az akkufolyadék 25-30 %-os kálium-hidroxid oldat, amely maró hatású. Ha az
oldat a bőrével érintkezne, öblítse azonnal
bő vízzel. Semlegesítse az oldatot enyhén
savas folyadékkal, például citromlével vagy
ecettel. Ha az oldat a szemébe jutna, öblögesse legalább 10 percig hideg vízzel, majd
rögtön forduljon orvoshoz. Közölje vele az
oldat nevét és töménységét.
Soha ne kísérletezzen az akkumulátor
felnyitásával.
Kizárólag csak „NiMH” vagy „NiMH + NiCd”
jelöléssel ellátott töltővel töltse a DEWALT
NiMH akkumulátorokat.
Az akkut csak 4-40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
A tönkrement akkuról a környezetvédelemi előírások figyelembevételével gondoskodjon.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
A töltőn és az akkumulátoron lévő jelzések
A használati utasításban szereplő piktogramokon kívül, a töltőn és az akkumulátoron
a következő piktogramok lehetnek:
11
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DC740/DC750
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann Alelnök, Műszaki és
Termékfejlesztési Részleg DEWALT,
Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein,
Németország
zst00244756 - 25-08-2014
12
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
15
DC750 - - - A
AKKU - BOHRMASCHINE 1
©
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising