AST7XC | Black&Decker AST7XC JIGSAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-51 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS495
KS500
AST7XC
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Dekopírfűrészéhez.
Ezt a készüléket fa, műanyagok és fémlemezek vágására terveztük. A fűrész iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése
előtt. Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Mielőtt
bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról.
3.
a.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet,
ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett
hálózati kábel használata jelentősen növelheti az
elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30 m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
Fi-relével védett áramforrást. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáramvédelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
b. Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
c. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt az
áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón,
mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
d. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
e. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
f. Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek
megfelelően működnek. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
1.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
b. Ne hasz nálja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
c. Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
2. Elektromos biztonság
a. A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság
növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül
c. Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Soha ne
mártsa a készüléket vízbe!
d. Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
3
4.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
a. Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
b. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
c. Áramtalanítsa a készüléket és/vagy távolítsa el
az akkumulátort a készülékből. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
d. Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
e. Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
f. A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
g. Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és
mindkét keze szabadon marad a gép irányítására.
5.
a.
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások dekopírfűrészekhez.
♦
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan műveletet
végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket
vagy a készülék saját kábelét vághatná el. Ha
a vágóél áram alatt lévő vezetékkel érintkezik,
akkor az elektromos szerszám fémalkatrészei is
elektromossá válnak és megrázhatják a kezelőt.
♦ Soha ne tartsa a munkadarabot kezeivel, vagy
tegye lábaira. Biztosítsa, illetve fogassa le egy
stabil felületre. Fontos, hogy mindig megfelelően
támassza meg a munkadarabot, minimalizálva
a megközelítést, a fűrészlap megszorulását, vagy
a munkavégzés alatt a készülék feletti irányítás
elvesztését.
♦ Soha ne tegye egyik kezét sem a munkaterület
és a fűrészlap közelébe. Soha ne nyúljon a munkadarab alá. Soha ne tegye ujjait a fűrészlap és
fűrészlap befogó közelébe. Soha ne fogja meg
a készülék talpát a stabilizáláshoz.
♦ Tartsa a fűrészlapot élesen. Soha ne használjon
életlen vagy sérült fűrészlapot. Az életlen vagy
helytelenül beállított fűrészlap szűk vágásvonalat
eredményez, így a feszültség növekedhet, a fűrészlap megakadhat, és ez visszacsapáshoz vezet.
Mindig a vágandó anyagnak és vágástípusnak
megfelelő fűrészlapot használjon.
♦ Ha csöveket vagy vezeték csatornákat fűrészel,
mindig ellenőrizze, hogy ne legyen bennük víz,
elektromos vezeték, stb.
♦ Soha ne érintse meg a munkadarabot vagy
a fűrészlapot azonnal a vágás befejezése után.
Ezek nagyon forróak lehetnek.
♦ Ügyeljen a rejtett vezetékekre és csövekre. Mielőtt fűrészelési munkálatba kezdene falazatba,
padlózatba, vagy tetőzetbe, mindig ellenőrizze
a vezetékek és csövek elhelyezkedését.
♦ A kapcsoló elengedése után a fűrészlap néhány
másodpercig még mozgásban van. Mindig
kapcsolja ki a készüléket és várja meg, hogy a fűrészlap teljesen megálljon, mielőtt leteszi a kezéből
a fűrészt.
Figyelem! A vágási alkalmazásokkor keletkező porral
való érintkezés vagy belégzés veszélyt jelenthet a munkaterületen tartózkodók és a felhasználó egészségére.
Viseljen pormaszkot, melyet speciálisan arra terveztek,
hogy megvédje használóját a keletkezett portól és gáztól. Ügyeljen arra, hogy a munkaterületen tartózkodó
összes személy is viselje a pormaszkot.
♦
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban leírtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
4
Összeszerelés
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az Ön
biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van
választva az áramforrásról, a készülék ki van kapcsolva
és a fűrészlap teljesen megállt. A használt fűrészlapok
felmelegedhetnek.
A támasztógörgő beállítása (A és B ábra)
♦ Oldja meg a csavart (9).
♦ Tolja előre a fűrésztalpat (4), hogy a fűrészlap-támasztó görgő (5) hozzáérjen a fűrészlap hátoldalához (7).
♦ Húzza meg a csavart (9).
Mások biztonsága
♦ A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkező, illetve gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket is) nem használhatják;
kivétel, ha számukra a szerszám használatához
a biztonságukért felelős személy felügyeletet és
tájékoztatást biztosít.
♦ Gyermekek esetén különösen kiemelt felügyelet
szükséges, hogy ne játszanak a készülékkel.
A fűrészlap befogása és eltávolítása (C ábra)
♦ Mielőtt befogja vagy eltávolítja a fűrészlapot (7)
a fűrészlap támasztógörgőt (5) hátsó pozícióba kell
állítani, azaz ne érintkezzen a fűrészlappal.
♦ Oldja meg (ne távolítsa el) a csavarokat (6).
♦ Tartsa a fűrészlapot (7) az ábra szerint, fogakkal
előre.
♦ Helyezze be a fűrészlap (7) szárát a fűrészlap
tartóba (8) és tolja be ütközésig.
♦ Kissé szorítson a két csavaron (6) váltakozva,
a fűrészlap megfelelő pozícióba állításához, majd
húzza meg szorosra a csavarokat (6).
♦ Állítsa be a támasztógörgőt (5), a fentiekben leírtak
szerint.
♦ A fűrészlap (7) eltávolításához, forgassa mindkét
csavart (6) egy fordulattal az óramutató járásával
ellentétes irányba.
Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard
teszt metódus szerint EN60745 szabvány szerint van
mérve, és egy másik készülékkel való összehasonlításra
szolgál. A megállapított vibráció emisszió érték, szintén
használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék használatakor eltérhet a megállapított értéktől a készülék
használatának módjától függően. A vibráció érték az
itt megállapított szint fölé emelkedhet.
A keletkező vibrációs mér ték meghatározása:
a 2002/44/EC szabvány szerint adott a biztonságos
érték, azonban azok védelmében, akik rendszeresen
használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe
vétele szükséges, mely számításba veszi a kitettség
időintervallumát, a munkaterület karakterisztikáját,
a készülék használati módját, beleértve részegységek
működési ciklusát, mint pl. a készülék be- és kikapcsolása a kapcsolóra gyakorolt hatása.
Fűrészlap tárolás (D ábra)
A fűrészlapokat a készülék hátulján található tárolóban
(3) helyezheti el.
♦ Nyissa ki a tároló (3) fedelét.
♦ Vegye ki a tároló rekeszből (3) a szükséges fűrészlapot (7), illetve helyezze vissza oda.
♦ Zárja be a tároló (3) fedelét, és ellenőrizze, hogy
a retesz rázáródott.
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
Vágásvonal elfúvó (E ábra)
♦ A vágásvonal követésének segítésére a készülék fel
van szerelve egy vágásvonal elfúvó (10) egységgel,
mely a munkaterületet vágás közben pormentesen
tartja.
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Elektromos biztonság
♦
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából
stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek például
a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamo-
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
Ha a hálózati kábel sérült, a kockázatok elkerülése
érdekében azonnal cseréltesse ki Black & Decker
szakszervizben.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
Be/ki üzemi kapcsoló
Tartósüzem rögzítőgomb
Fűrészlap tároló
Fűrésztalp
Fűrészlap támasztógörgő
5
♦
♦
Fémek fűrészelése
♦ Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése
sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok
fűrészelése.
♦ Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez fi nom fogazású, míg a nem
vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
♦ Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészelje.
♦ Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
sabb ideig való használata esetén tartson rendszeres munkaszüneteket.
Halláskárosodás.
A használat közben famunkáknál keletkező por
belégzése miatti egészségkárosodás, különös
tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra).
A készülék használata
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (F ábra)
A fűrésztalp (4) beállítható egyenes vágásra vagy
szögvágásra 45°-ig.
♦ Oldja meg a csavart (9) (kb. 3 teljes fordulattal).
♦ Emelje meg kissé a fűrésztalpat (4) húzza hátra,
majd fordítsa a fűrésztalpat addig, amíg a fűrésztalp
hornya eléri a 45°-s pozíciót.
♦ Húzza meg a csavart (9).
A fűrésztalp (4) visszaállítása merőleges helyzetbe:
♦ Oldja meg a csavart (9).
♦ Fordítsa a fűrésztalpat (4) addig, amíg a fűrésztalp
hornya eléri a 0°-s pozíciót, majd nyomja a fűrésztalpat (4) előre.
♦ Ügyeljen arra, hogy a támasztógörgő (5) megfelelően legyen beállítva.
♦ Húzza meg a csavart (9).
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba
kezdene, kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa,
valamint várja meg, hogy a fűrészlap teljesen megálljon.
♦ Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
♦ A készülék tisztításához használjon egy enyhén
nedves szappanos kendőt. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe.
♦ Esetenként olajozza meg a fűrészlap támasztógörgő tengelyét.
A készülék be- és kikapcsolása
♦ A készülék beindításához nyomja be a be/ki üzemi
kapcsolót (1).
♦ A készülék kikapcsolásához engedje el a be/ki
üzemi kapcsolót (1).
♦ A tartósüzem használatához, nyomja be a tartósüzem rögzítő gombot (2) és engedje el az üzemi
kapcsolót (1).
♦ A gép leállításához tartósüzemben, nyomja meg
még egyszer az üzemi kapcsolót (1) és engedje el.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Fűrészelés
Mindig két kézzel tartsa a készüléket. Tartsa a fűrésztalpat a munkadarabon a teljes munkavégzés folyamán. Ez
segít a megugrás megelőzésében, csökkenti a vibrációt
és minimalizálja a fűrészlap eltörésének lehetőségét.
♦ Hagyja a fűrészt szabadon futni egy pár másodpercig, mielőtt megkezdi a vágási feladatot.
♦ Csak finoman nyomja a készüléket vágás közben.
Hagyja a saját tempójában dolgozni, ne erőltesse túl.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban, a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet. A legtöbb
fűrészlap lefelé löketben vág, így ha a vágást nem tudja
elvégezni a felület munkaoldaláról, használjon olyan
fűrészlapot, mely lefelé löketben vág, vagy:
♦ Használjon finom fogazású fűrészlapot.
♦ A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
♦ A hasadás minimalizálásához erősítsen a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészeljen.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
6
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az eladás dátumától számított 24 hónapig
a Black & Decker garanciát vállal a hibás alkatrészek
cseréjére, a normál kopásnak kitett termékek javítására,
illetve az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek
a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi
feltételekkel:
♦ A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
♦ A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
♦ A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
♦ A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Vac
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati löketszám
min-1
Maximális vágás kapacitás
Fa
mm
Fém
mm
Alumínium
mm
Súly
kg
AST7XC KS495
KS500
2. TÍPUS
1. TÍPUS
1. TÍPUS
230
380
3.000
230
380
3.000
230
400
3.000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
A hangnyomásszint az EN60745 szabvány szerint:
LpA (hangnyomás) 87 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A), LWA (hangerő) 98 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
A garancia ér vényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
Black & Decker szervizbe, melyekről a magyarországi
képviseletnél érdeklődhet. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
A vibráció értékeinek összege (triax vektor összeg)
az EN 60745 szabvány alapján:
Fa fűrészelése (ah, CW) 11,5 m/s2, bizonytalanság (K)
1,5 m/s2, Fémlemez fűrészelése (ah, CM)
12,8 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
♦ Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
♦ Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésből eredtek.
♦ Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
AST7XC, KS495, KS500
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-11.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet, és a vásárlási okmányokat (számlát).
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Alulírott felelős a technikai adatállomány összeállításáért és a Black & Decker nevében elkészített
nyilatkozatért.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
12-04-2010
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt,
és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat
csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia az Európai
Unió tagállamai területén, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén érvényes.
7
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét
a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő
azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket
nem tudta rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk. Ezek a következők: motor
illetve állórész, forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Black & Decker Hungary Kft. a meghibásodás
okának feltárása céljából fenntartja a jogot a hibás
termék bevizsgálására. Amennyiben a reklamáció
alkalmával a meghibásodás garanciális voltáról
nem nyilatkozunk, úgy 72 órán belül kell
értesítenünk a vásárlót a reklamáció intézésének
módjáról.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
•
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
•
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét
pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek
alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia
időn belüli ingyenes garanciális javításra.
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási
jegy érvénytelenségét vonja maga után.
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
•
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a az arra illetékes
szervtől / jogi személytől. A szakvélemény térítésköteles és nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
Nem terjed ki a garancia:
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. (A rendeltetéssel ellentétes
használat elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük,
hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa
be!)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők:
megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám,
fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá:
meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
4)
-
Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00162505 - 22-09-2011
8
Importőr:
Stanley Black & Decker
Hungary Kft.,1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
IMPORTŐR:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
02/2011
9
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
10
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising