D21716 | DeWalt D21716 DRILL Type 2 instruction manual

402112-69 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D21716
D21717
1
A
7
8
9
5
4
11
3 1 2
6
5
4
13
10
9
7
11
8
6
2
3 1 2
B
4
D
C
7
6
3
E
12
F
12
4
MAŞINĂ DE GĂURIT CU PERCUŢIE
D21716, D21717
Felicitări!
Aţi ales o unealtă electrică DEWALT. Anii de
experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase
în ceea ce priveşte produsul fac din DEWALT
unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru
utilizatorii de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere nominală
Turaţie în gol
Percuţie în gol
Capacitate maximă de găurire
în oţel/lemn/beton
Dimensiunea axului filetat
al mandrinei
Diametru manşon
Capacitate max. mandrină
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă K presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă K putere sonoră)
W
min-1
min-1
D21716
D21717
230
2
701
0 - 2600
0 - 44200
mm
13/30/16
V
UNF 1/2" x 20
mm
43
mm
13
kg
1,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,1
106
3,1
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
Găurire cu percuţie:
ah,ID =
Marjă K =
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
Găurire în metal:
ah,D =
Marjă K =
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
Înşurubare:
ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
22,9
2,9
m/s²
m/s²
2,8
1,5
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate fi
folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat al
vibraţiilor este valabil pentru principalele
aplicaţii ale uneltei. Totuşi, în cazul
în care unealta este utilizată pentru
aplicaţii diferite, cu accesorii diferite sau
întreţinute necorespunzător, emisia de
vibraţii poate diferi. Acest fapt poate
mări semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt poate
reduce semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul de
efectele vibraţiilor, cum ar fi: efectuaţi
întreţinerea uneltei şi a accesoriilor,
păstraţi mâinile calde, organizarea
modelelor de lucru.
Siguranţe:
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, ar putea determina decesul
sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau
medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
5
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
D21716, D21717
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE
(de la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
06.08.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate avertizările şi instrucţiunile de siguranţă
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
6
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
b)
c)
d)
e)
f)
g)
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite
un control mai bun al uneltei electrice în
situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru aplicaţia
dvs. Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în
ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu
poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului
este periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c)
d)
e)
f)
g)
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice
sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare
ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării, aveţi în
vedere repararea uneltei electrice înainte
de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa uneltei
electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de găurit
•
•
Purtaţi căşti de protecţie pentru urechi.
Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina
7
•
•
•
•
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Susţinerea piesei
de prelucrat în mână sau sprijinită pe corp
este instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de găurire pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate
pot cauza vătămarea definitivă a ochilor.
Burghiele şi uneltele devin fierbinţi în
timpul utilizării. Purtaţi mănuşi atunci când
le atingeţi.
Păstraţi mâinile uscate, curate, lipsite de
ulei şi unsoare. Se recomandă utilizarea
mănuşilor de cauciuc. Astfel se va permite
un control mai bun asupra uneltei.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit cu percuţie
1 Mâner lateral
1 Limitator de adâncime
1 Cheie de mandrină (D21716)
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral şi
pentru a înţelege acest manual înaintea utilizării.
Descriere (fig. A, E)
AVERTISMENT: Nu modificaţi niciodată
unealta electrică sau vreo componentă
a acesteia. Acest fapt ar putea conduce
la deteriorări sau vătămare corporală.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
maşinilor de găurit:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de
siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriilor.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma prelucrării lemnului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. A)
Codul pentru dată (13), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
8
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
Întrerupător de turaţie reglabila
Buton de blocare
Inversor sens
Selector mod
Orificii de ventilare
Mâner lateral
Tijă de reglare a adâncimii
Mandrină cu cheie (D21716)
Mandrină rapidă (D21717)
Manşon
Cheie de mandrină
Mâner principal
Şurub
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dvs. de găurit cu percuţie a fost concepută
pentru aplicaţii profesionale de găurire şi înşurubare.
NU utilizaţi în condiţii de umiditate sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de găurit cu percuţie sunt unelte
electrice profesionale. NU lăsaţi copii să vină în
contact cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Montarea si demontarea unui burghiu (fig. A)
Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat
cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi întotdeauna
ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii
de pe plăcuţa cu specificaţii.
Mandrină rapidă
• Deschideţi mandrina rotind manşonul (9) în
sens invers acelor de ceasornic şi introduceţi tija
burghiului.
• Strângeţi ferm rotind manşonul în sensul acelor
de ceasornic.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este necesară
împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă, cu
ecrane conectate la împământare între
bobina principală şi cea secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special
pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru
puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
specificaţia tehnică). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm2; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Selectarea modului de funcţionare (fig. B)
Această unealtă poate fi utilizată în două moduri
de funcţionare:
Găurire rotativă:
pentru oţel, lemn şi materiale plastice.
Găurire cu percuţie:
rotire şi percuţie simultană pentru
operaţiuni de găurire în beton şi zidărie.
• Selectaţi modul necesar de funcţionare rotind
selectorul de mod (4) în poziţia dorită.
Mandrină cu cheie
• Deschideţi mandrina rotind manşonul (9) în
sens invers acelor de ceasornic şi introduceţi tija
burghiului.
• Introduceţi cheia mandrinei (10) în fiecare orificiu
de pe partea laterală a mandrinei şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic până când este strânsă.
• Pentru a scoate burghiul, procedaţi în ordine
inversă.
Montarea mânerului lateral (fig. A)
Mânerul lateral (6) poate fi fixat pentru a se potrivi
atât utilizatorilor stângaci cât şi dreptaci.
AVERTISMENT: Operaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral montat
corespunzător.
• Slăbiţi mânerul lateral.
• Pentru utilizatori dreptaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste inelul aflat în spatele
mandrinei, şi rotiţi mânerul la stânga.
• Pentru utilizatori stângaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste inelul aflat în spatele
mandrinei, şi rotiţi mânerul la dreapta.
• Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită şi strângeţi
mânerul.
Reglarea adâncimii de găurire (fig. C)
• Introduceţi burghiul corespunzător în mandrină.
• Slăbiţi mânerul lateral (6).
• Potriviţi tija de reglare a adâncimii (7) prin orificiul
din clema mânerului lateral.
• Reglaţi adâncimea de găurire aşa cum este
descris.
• Strângeţi mânerul lateral.
Cursorul înainte/înapoi (fig. A)
• Pentru a selecta rotirea înainte sau înapoi,
utilizaţi cursorul înainte/înapoi (3) (observaţi
săgeţile de pe unealtă).
9
AVERTISMENT: Aşteptaţi întotdeauna
până când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
Demontarea mandrinei (fig. E, F)
• Deschideţi bacurile mandrinei cât de mult posibil.
• Introduceţi o şurubelniţă în mandrină şi scoateţi
şurubul de fixare a acesteia (12) rotindu-l în
sensul acelor de ceasornic.
• Strângeţi o cheie imbus în mandrină şi loviţi-o cu
un ciocan conform ilustraţiei.
Înainte de utilizare
• Introduceţi burghiul adecvat.
• Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
OPERAREA
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările aplicabile.
• Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. O forţă excesivă nu
accelerează găurirea, ci descreşte
performanţa uneltei şi poate scurta
durata de viaţă a acesteia.
Poziţia corectă a mâinilor (fig. A,
D)
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
10
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (6) şi a celeilalte mâini
pe mânerul principal (11).
Pornirea şi oprirea (fig. A)
• Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de viteză variabilă (1). Presiunea exercitată pe
întrerupătorul de viteză variabilă determină viteza
uneltei.
• Dacă este necesar, apăsaţi butonul de blocare
(2) pentru funcţionare continuă şi eliberaţi
butonul. Butonul de blocare funcţionează numai
la viteză maximă, rotire înainte.
• Pentru a opri unealta, eliberaţi
întrerupătorul. Pentru a opri operarea continuă
a uneltei, apăsaţi scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l.
Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Înşurubarea
• Selectaţi rotirea înainte sau înapoi.
Găurirea cu percuţie (fig. A)
• Selectaţi modul de găurire cu percuţie.
• Apăsaţi pe întrerupător (1).
Găurirea rotativă (fig. A)
• Selectaţi modul de găurire rotativă.
• Procedaţi la fel ca pentru operaţiunea de găurire
cu percuţie.
Găurirea
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămare personală,
asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că piesa de
prelucrat este ancorată sau fixată bine.
În cazul găuririi de materiale subţiri,
folosiţi o bucată suplimentară de lemn
pentru a preîntâmpina deteriorarea
materialului.
1. Folosiţi numai burghie ascuţite. Pentru LEMN,
folosiţi setarea de viteză redusă şi burghie
elicoidale, burghie cu şurub de ghidare, burghie
spiralate de mare putere sau carote de găurire.
Pentru METAL, utilizaţi setarea de viteză redusă
şi burghie elicoidale de oţel sau carote de
găurire.
2. Apăsaţi întotdeauna în linie dreaptă cu burghiul.
Folosiţi o presiune suficientă pentru a păstra
burghiul în material, însă nu apăsaţi atât de tare
încât să blocaţi motorul sau să îndoiţi burghiul.
3. Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini pentru
a controla acţiunea de rotire a maşinii de găurit.
ATENŢIE: Unealta se poate bloca dacă
este supraîncărcată, cauzând o răsucire
bruscă. Fiţi întotdeauna vigilenţi în
acest sens. Ţineţi unealta ferm pentru
a controla acţiunea de rotire şi a evita
vătămarea.
4. ÎN CAZUL ÎN CARE MAŞINA DE GĂURIT
SE BLOCHEAZĂ, acest fapt survine de obicei
datorită faptului că este supraîncărcată sau
utilizată necorespunzător. ELIBERAŢI IMEDIAT
ÎNTRERUPĂTORUL, scoateţi burghiul din
material şi determinaţi cauza blocării. NU
ACŢIONAŢI ÎNTRERUPĂTORUL ÎN POZIŢIA
PORNIT ŞI OPRIT ÎN ÎNCERCAREA DE
A PORNI O MAŞINĂ DE GĂURIT BLOCATĂ
— ACEST LUCRU POATE DETERIORA
MAŞINA DE GĂURIT.
5. Pentru a reduce la minim blocarea sau ruperea
în material, reduceţi presiunea aplicată pe
maşina de găurit pentru a facilita pătrunderea
burghiului prin porţiunea finală a găurii.
GĂURIREA ÎN LEMN
Porniţi operaţia de găurire la viteză mică şi măriţi la
putere maximă în timp ce aplicaţi o presiune fermă
pe unealtă. Găurile în lemn pot fi făcute cu aceleaşi
burghie elicoidale folosite pentru metal. Burghiele
se pot supraîncălzi dacă nu sunt extrase frecvent
pentru a scoate aşchiile din gaură. Materiale ce
prezintă risc de crăpare trebuie prelucrate cu
ajutorul unei bucăţi suplimentare de lemn.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
6. Ţineţi motorul în funcţiune atunci când retrageţi
burghiul din gaură. Acest fapt va preîntâmpina
blocarea.
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
7. Cu maşinile de găurit cu viteză variabilă, nu
este necesar să folosiţi un punctator pentru
a începe operaţia de găurire. Folosiţi o viteză
mică pentru a începe gaura şi acceleraţi
apăsând mai tare pe întrerupător atunci când
gaura este suficient de adâncă încât burghiul să
nu alunece în afară.
Curăţarea
GĂURIREA ÎN METAL
Porniţi operaţia de găurire la viteză mică şi măriţi la
putere maximă în timp ce aplicaţi o presiune fermă
pe unealtă. Ieşirea egală şi constantă de şpan
indică faptul că găurirea este efectuată la viteza
corectă. Folosiţi un lubrifiant pentru debitare atunci
când găuriţi metale. Excepţiile sunt fonta şi alama
care trebuie găurite uscat.
NOTĂ: Găurile mari [de la 8 mm (5/16") la 13 mm
(1/2")] în oţel pot fi făcute mai uşor dacă se
efectuează mai întâi o gaură de ghidare [de la 4 mm
(5/32") la 5 mm (3/16")].
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria şi
praful din carcasa principală cu aer
uscat de îndată ce se strânge murdărie
în interiorul şi în jurul orificiilor de
aerisire. Purtaţi echipament de protecţie
aprobat pentru ochi şi o mască aprobată
de praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat. Nu
11
permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
lichid în unealtă; nu scufundaţi niciodată
vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. DEWALT
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este
de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de
către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs
nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă
rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de
reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
zst00188497- 18-09-2012
12
D21716
BURGHIU 2
©
13
14
Download PDF

advertising