GS721 | Black&Decker GS721 CORDLESS SHEAR instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-65 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GL602
GS721
GL605
3
8
7
A
B
C1
C2
C3
D1
2
6
9
D2
E
10
F
11
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
8.
Az Ön Black & Decker Sövény/Fűollója fű- és
sövényvágásra lett kifejlesztve. A készülék iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
Az Ön Black & Decker töltőkészüléke ebben
a Black & Decker készülékben található akkumulátor
töltésére lett kifejlesztve.
9.
Ismerje meg a készüléket
•
•
•
•
Figyelem! Akkumulátoros szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
akkufolyadék-szivárgás, a személyi sérülések és
az anyag károsodásának lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
Legyen biztos benne, hogyan kell a készüléket
veszély esetén kikapcsolni.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
10.
Általános biztonságtechnikai előírások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől.
Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról. Ne használja a készüléket
robbanás és tűzveszélyes helyeken, például
gyúlékony folyadékok és gázok közelében. Tartsa
a munkaterületet tisztán és akadályoktól mentesen.
Tartsa távol a gyerekeket
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet,
ne érinthessék meg a készüléket.
Viseljen megfelelő munkaruházatot
Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben, mert ezek beakadhatnak a mozgó részekbe.
Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Hosszú haj esetében használjon sapkát,
hogy ne zavarja a munkában.
Személy védelem
Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc
vagy pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy
porral, vagy lepattanó részekkel járhat. Ügyeljen a
hallásvédelemre is.
Álljon biztonságosan
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
Figyeljen munkájára
Figyeljen mindig arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha fáradt.
Rögzítse a munkadarabot
Használjon satut vagy más leszorító eszközt
a munkadarab rögzítésére. Így biztonságossá válik
a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad
a gép irányítására.
11.
12.
13.
14.
15.
4
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze,
hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e
a készülékből.
Mindig a megfelelő szerszámot használja
A készülék rendeltetésszerű felhasználásáról
korábban már említést tettünk. Ne erőltesse túl
a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékot,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja. Ne erőltesse a szerszámot.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ellenőrizze a készülék állapotát
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően
működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló
töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és
minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek
javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek
végezhetik. Soha ne kísérelje meg a javítást
Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket
előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
Távolítsa el az akkumulátort
Mindig távolítsa el az akkumulátort, ha a készüléket
nem használja; mielőtt változtatna a gép bármely
beállításán; tartozékot, feltétet vagy alkatrészt
cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az
üzemi kapcsolón. Győződjön meg róla, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az akkumulátort a készülékre csatlakoztatja.
Bánjon gondosan a kábellel
Soha ne a kábelnél fogva vigye a töltőegységet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
végje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne használja a töltőt,
ha a kábel sérült.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására
Ha nem használja, tartsa a készüléket, az
akkumulátort és a töltőt száraz, gyermekek elől
gondosan elzárt helyen.
A készülék ápolása
A vágásra alkalmas gépeknél a vágó éleket
tartsa élesen és tisztán a jobb és biztonságosabb
munkavégzés érdekében. Kövesse a karbantartásra
és tartozékcserére vonatkozó előírásokat. Tartsa a
fogantyúkat és kapcsolókat szárazon, tisztán és
olajtól, zsírtól mentesen.
16. Javítás
Ez a készülék megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője
lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
•
•
•
•
•
Akkumulátorok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az esőtől.
Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
Az akkut csak 4-40°C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse.
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az
akkumulátort (műszaki adatok szerint).
A tönkrement akkuról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Szélsőséges körülmények közben való használatnál
előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az
akkuból. Ekkor járjon el a következőképpen:
- Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal
érintkezzen.
- Ha mégis akkufolyadékkal érintkezne a bőre,
vagy netán a szemébe kerülne, kövesse az
alábbiakat.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Figyelem! A vágókések a motor kikapcsolása
után még néhány pillanatig mozgásban
lesznek.
Viseljen védőszemüveget a készülék
használatakor.
Viseljen hallásvédőt a készülék
használatakor.
Viseljen védőkesztyűt a készülék
használatakor.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az
esőtől. Ne használja nyirkos, nedves
környezetben.
Figyelem! Az akkufolyadék 25-30 %-os káliumhidroxid oldat, amely maró hatású. Ha az oldat
a bőrével érintkezne, öblítse azonnal bő vízzel.
Semlegesítse az oldatot enyhén savas folyadékkal,
például citromlével vagy ecettel. Ha az oldat
a szemébe jutna, öblögesse legalább 10 percig
hideg vízzel, majd rögtön forduljon orvoshoz. Közölje
vele az oldat nevét és töménységét.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével!
•
•
•
•
•
Töltőkészülék
•
•
•
•
•
•
Figyelem! A készülék súlyos sérülést okozhat.
Soha ne engedje, hogy gyerekek játszanak
a készülékkel.
Csak nappali fényben vagy jó mesterséges
megvilágítás mellett használja a készüléket.
Tartsa távol kezeit és lábait a vágó élektől, különösen
a motor bekapcsolásakor.
Mindig legyen tudatában, hogy vészhelyzet esetén
hogyan kell a készüléket azonnal kikapcsolni.
Kizárólag csak a készülékkel szállított
Black & Decker töltőkészülékét használja a mellékelt
akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése
személyi és dologi kárt okozhat.
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
A sérült hálózati kábelt azonnal cserélje ki.
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
•
•
•
•
A töltő használata csak belső térben
megengedett!
•
5
Soha ne nyúljon a késekhez működő gép
esetében.
Soha ne próbálkozzon a kések erőszakos
megállításával.
Ne tegye le a készüléket addig, amíg a kések
mozgásban vannak.
Rendszeresen ellenőrizze a késeket sérülés és
kopás tekintetében. Ne használja a készüléket, ha
a kések elhasználódtak vagy sérültek.
Ügyeljen arra, hogy munka közben a kések ne
ütközzenek kemény tárgyakhoz (pl.: fém drót,
kerítés). Ha ez netán mégis bekövetkezne, azonnal
kapcsolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg.
Ha a készülék elkezd rendellenesen vibrálni, azonnal
kapcsolja ki, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg.
Ha a készülék megszorul, azonnal kapcsolja ki.
Használat után a késtokot helyezze a késre.
A készülék tárolásakor a kések mindig a késtokban
legyenek.
Használat előtt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
valamennyi védőberendezés rendeltetésszerűen
legyen felszerelve. Soha ne kezdjen olyan
készülékkel dolgozni, amely nem teljes, vagy
illetéktelen változtatásokat hajtottak végre rajta.
Ügyeljen a leeső hulladékokra, ha a sövény
magasabb részeit vágja.
• Mialatt a készüléket üzemelteti, mindig ügyeljen
a biztonságos és biztosított üzemeltetési pozícióra,
különösen, ha lépcsőn vagy létrán állva dolgozik
a készülékkel.
Figyelem!
Ne töltsön fel akkumulátort 4°C alatti, és 40°C
fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24°C. A géppel szállított
töltőt ne használja más készülék, vagy akkumulátor
töltésére.
Elektromos biztonság
Az Ön töltőkészülékét egy adott feszültségre tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelele a töltőkészülék adattábláján feltüntetettnek!
•
Illessze a csatlakozódugót (6) a készülék hátulján
található csatlakozójába (7).
•
Csatlakoztassa a töltőt a főáramforrásra.
A készüléket a töltőre csatlakoztatva hagyhatja hosszabb
ideig is.
•
A készülék használata előtt, áramtalanítsa a töltőt és
csatlakoztassa le a készüléket a töltőről úgy, hogy
megnyomja a csatlakozó fület (8).
Az akkumulátor élettartamának maximalizálásához,
az javasoljuk, hogy hagyja a készüléket a töltőre
csatlakoztatva, ha nem használja. Ha az akkumulátor
feltöltődött, a töltő áramfelvétele jelentéktelen.
Az Ön töltőkészüléke kettősszigetelésű
EN 60335 szabvány szerint, ezért a földelés
nem szükséges.
• A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen/
tapasztalatlan felhasználók részére csak felügyelet
mellett engedélyezze.
• Ha a töltőkészülék hálózati kábele sérült, azonnal
cseréltesse le egy Black & Decker szakszervizben.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
Be- és kikapcsolás
Bekapcsolás
• Húzza a biztonsági kapcsolót (2) hátra a hüvelyk
ujjával majd húzza be az üzemi kapcsolót (1).
• Engedje el a biztonsági kapcsolót.
Be/ki kapcsoló
Biztonsági kapcsoló
Vágófej kioldó kapcsoló
Fűolló vágófej (GL602/GL605)
Sövénynyíró vágófej (GS721/GL605)
Kikapcsolás
• Engedje el az üzemi kapcsolót (1).
Figyelem! Soha ne próbálja az üzemi kapcsolót be
állásban rögzíteni.
Összeszerelés
Figyelem! Kerülje a véletlenszerű beindításra az
összeszerelés alatt.
GL605 – A vágókés felszerelése és eltávolítása
(A ábra)
A fűolló vágófej (4) fű és gyom nyírására alkalmas.
A sövénynyíró vágófej (5) sövények és bokrok
nyírására alkalmas.
•
A vágófej felszereléséhez csúsztassa a fület
a felfogó végén lévő vájatba, majd hajtsa a vágófejet
a készüléken lévő felfogóra. Csúsztassa a vágófejet
a felfogóra és nyomja addig, amíg bekattan
a helyére.
•
A vágófej eltávolításához, nyomja meg egyszerre
a két kioldó kapcsolót (3), mialatt húzza le
a vágófejet a felfogóról.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Fűnyírás
•
Az optimális vágási eredmény eléréséhez csak
száraz füvet vágjon.
•
Tartsa a készüléket a C1-C3 ábrákon látható
pozícióban. Másik kezét tartsa távol a vágókéstől.
Mindig tartson fenn stabil munkapozíciót, ügyelve
rá, hogy ne csússzon meg munkavégzés közben.
Legyen stabil testhelyzetben.
•
Ha hosszú füvet vág, azt fokozatosan, kis lépésekben
tegye a tetejétől kiindulva.
•
Tartsa távol a készüléket keményebb tárgyaktól és
érzékeny növényektől.
•
Ha a készülék motorja elkezd lassabban pörögni,
csökkentse a terhelést.
•
Kisebb vágásokhoz döntse meg a készüléket.
Sövénynyírás
•
Kissé döntse meg a készüléket (maximum 15°-ban
a vágási vonalhoz képest) úgy, hogy a kés fogai
a sövény irányába mutassanak (D1 ábra). Így
a kések még hatékonyabban fognak vágni.
•
Mindig a sövény tetején kezdje a vágást. Tartsa
a készüléket a kívánt szögben és mozgassa
egyenletesen a vágási vonal mentén (D2 ábra).
A kétoldalú késnek köszönhetően bármely irányban
vághat a készülékkel.
•
A tökéletesen egyenes vágás eléréséhez feszítsen
ki egy zsinórt a sövény hossza mentén a kívánt
magasságban. Használja a zsinórt vezetővonalként
úgy, hogy csak közvetlenül felette vág.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját tempójában
dolgozni. Ne a gép erőltetésével gyorsítsa
a munkatempót. Ne terhelje túl a készüléket.
Az akkumulátor töltése (B ábra)
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni, vagy
ha a teljesítménye már nem elegendő a készülék
megfelelő működtetéséhez. Ha az akkumulátort
először tölti, vagy hosszú ideig nem használta, csak
80 %-os névleges kapacitást ér el. Csak többszöri
töltés- és kisütés ciklus után éri el a teljes kapacitását.
Töltés alatt az akku felmelegedhet; ez normális
jelenség, nem hibára utaló jel.
6
•
•
•
A síkfelület megtartásához, vágjon felfelé
a növekedési iránynak megfelelően. A fiatalabb
hajtások kibújhatnak, ha a kés lefelé vág, így
a sövényben kisebb egyenetlenség jöhet létre.
Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyakhoz ne érjen
a készülék. Különösen kerülje el a kemény
tárgyakat, mint például fémdrót és kerítés, melyek
a késeket károsíthatják.
Rendszeresen olajozza a késeket.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Karbantartás
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése
nagymértékben függ az alapos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül
más karbantartást nem igényel.
Akkumulátorok (F ábra)
A Black & Decker akkumulátorok
sokszor újratölthetők. Az akkuk technikai
élettartamának végén, vegye figyelembe
a környezetvédelem, és a szakszerű
elhelyezés szempontjait.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba
kezdene, győződjön meg arról, hogy a készülék ki
van kapcsolva. Válassza le a töltőt a fő áramforrásról,
mielőtt megtisztítja.
•
•
•
Az akkumulátor a készülék hátuljának alsó végén
található.
•
Nyissa ki a füleket (10), melyek az akkumulátor
fedelet tartják.
•
Távolítsa el a fedelet (11).
•
Távolítsa el az akkumulátort.
•
Megfelelően csomagolja be az akkumulátort,
biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
•
Vigye az akkumulátort a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra, vagy márkaszervizbe. Az
összegyűjtött akkumulátorokat a környezetvédelmi
előírások szerint fogják megsemmisíteni.
Figyelem! Ha egyszer eltávolította az akkumulátort,
az már újra nem helyezhető vissza.
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Használat után óvatosan tisztítsa meg a késeket.
Tisztítás után vékony rétegben vigyen fel a késekre
kenőolajat a korrózióvédelem miatt.
Tárolás
Ha több hónapig nem használja a készüléket, ideálisan
hagyja az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva.
Ellenkező esetben járjon el a következők szerint:
•
Töltse fel az akkumulátort teljesen.
•
Tárolja a készüléket egy jól elzárt, száraz helyen.
A tárolási hőmérsékletnek mindig +5°C és +40°C
között kell maradnia.
•
Hosszabb tárolás után az első használat előtt, töltse
fel az akkumulátort ismét.
Megjegyzés: Soha ne tárolja a készüléket műtrágyák
vagy más vegyi anyagok közelében. Ebben az esetben
a korrózió nagyon felgyorsul.
Műszaki adatok
GL602
Feszültség
VDC4,8 6,0
-1
Üresjárati löketszám min 800
Vágókés hossz
cm 10
Vágókés nyílás
mm 23
Késfék
mp <0,5
LpA (hangnyomásszint)
dB(A) LWA (hangteljesítmény
szint)
dB(A) 87*
LWA (garantált szint)
dB(A) Súlyozott effektív
rezgésgyorsulás m/s2 <2,5
Súly
kg 2,2
* N238 szabvány szerint
** EN774 szabvány szerint
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Töltőkészülék
Feszültség
Kb. Töltési idő
Súly
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
7
GS721
7,2
800
10
23
<0,5
800
10
23
<0,5
72
69
90**
88*/**
87
81
<2,5
2,2
<2,5
2,2
VAC
óra
kg
GL605
230
12
0,15
CE megfelelőségi nyilatkozat
GL602/GS721/GL605
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN
774, CEN/1C144/N238
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-12-2005
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
 a hiba okát
 a javítás módját
 a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
 a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy
elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával
egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó
vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00192007 - 01-11-2012
9
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
10
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
11
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
GL605
TYP
1
4
2
3
1
6
5
13
7
9
10
11
12
14
E14629
www.2helpU.com
12
01 - 12 - 05
GL602
TYP
1
4
2
3
1
5
6
7
9
10
12
11
E14630
www.2helpU.com
13
01 - 12 - 05
TYP
1
GS721
4
2
3
1
5
6
7
9
10
12
14
E14631
www.2helpU.com
14
01 - 12 - 05
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising