DC528N | DeWalt DC528N CORDLESS TORCH - 2 instruction manual

402113 - 01 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DC527
DC528
6
5
4
3
1
2
7
A
2
7
8
B
C
6
5
12
D
E
3
LAMPĂ FLUORESCENTĂ DC527/DC528
Felicitări!
Aţi ales un produs DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de produse profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Greutate
Vc.c.
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Instrucţiuni de siguranţă
Atunci când utilizaţi lămpile fluorescente,
respectaţi întotdeauna normele de siguranţă
aplicabile în ţara dvs. pentru a reduce riscul
de incendiu, electrocutare şi vătămare
corporală.
4
Citiţi cu atenţie acest manual în întregime
înainte de a utiliza lampa.
Păstraţi acest manual pentru consultare
ulterioară.
Generalităţi
1 Păstraţi zona de lucru curată
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate pot
cauza accidente.
2 Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru
Păstraţi zona de lucru bine iluminată
(250–300 Lux). Nu utilizaţi acest produs
acolo unde există riscul de producere a unui
incendiu sau a unei explozii, de ex. în
prezenţa lichidelor şi gazelor inflamabile.
3 Ţineţi copiii la distanţă
Nu permiteţi copiilor, vizitatorilor sau
animalelor să se apropie de zona de lucru.
4 Îmbrăcaţi-vă corespunzător
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare sau de jetul de aer.
Purtaţi bonete de protecţie pe cap pentru
a ţine strâns părul lung. Atunci când lucraţi în
aer liber, este de preferat să purtaţi mănuşi şi
încălţăminte antiderapantă corespunzătoare.
5 Protecţia personală
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru
vor reduce vătămările personale.
6 Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
7 Fiţi vigilenţi
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi acest produs
atunci când sunteţi obosit.
8 Utilizaţi produsul corespunzător
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni.
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu acest produs, altele
decât cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni, poate implica un risc de
vătămare corporală.
9 Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie
produsul. Verificaţi dacă există componente
rupte,dacă apărătoarea şi întrerupătoarele nu
sunt deteriorate sau orice altă condiţie ce ar
putea afecta utilizarea aparatului. Asiguraţi-vă
că produsul va funcţiona corespunzător şi că
va efectua funcţia pentru care a fost proiectat.
Nu utilizaţi produsul în cazul în care există
vreo componentă deteriorată sau defectă. Nu
utilizaţi produsul în cazul în care întrerupătorul
nu comută în poziţia pornit şi oprit. Prevedeţi
înlocuirea tuturor componentelor deteriorate
sau defecte de către un agent de reparaţii
autorizat DEWALT. Nu încercaţi niciodată să
efectuaţi singuri operaţii de reparare.
10 Scoaterea acumulatorului
Scoateţi acumulatorul atunci când nu
o folosiţi, înainte de înlocuirea componentelor,
a accesoriilor sau a ataşamentelor şi înainte
de efectuarea operaţiilor de service.
11 Depozitare
Atunci când nu este folosit,acest produs
trebuie să fie depozitat într-un spaţiu uscat,
încuiat şi nu la îndemâna copiilor.
12 Întreţinerea atentă a produsului
Păstraţi produsul curat şi în stare bună pentru
performanţă şi siguranţă sporite. Urmaţi
instrucţiunile de întreţinere şi de schimbare
a accesoriilor. Ţineţi toate mânerele şi
întrerupătoarele uscate, curate şi lipsite de ulei
şi unsoare.
13 Reparaţii
Acest produs este fabricat în conformitate cu
normele de siguranţă din domeniu. Prevedeţi
repararea produsului de către un agent de
service DEWALT autorizat. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un
pericol considerabil pentru utilizator.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
lămpile fluorescente
• Nu priviţi în lumina fluorescentă pentru
o perioadă lungă de timp.
• Nu expuneţi lampa fluorescentă la condiţii de
umezeală sau umiditate.
• Nu acoperiţi lampa cu o haină sau alte
materiale inflamabile pentru a evita pericolul
de incendiu.
• Nu utilizaţi lampa fără a avea ataşat
ansamblul de protecţie al lentilelor.
Marcajele prezente pe produs
Pictogramele următoare sunt afişate pe produs:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
produs şi acumulator.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante de
siguranţă pentru toate încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori DE9116/DE9216.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de
pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Se poate genera şoc electric sau
electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
5
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot
fi scurtcircuitate de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
lână metalică, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci
când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi
încărcătorul înainte de a încerca să îl
curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat
sau deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un
centru de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de a încerca orice operaţie de
curăţare. Astfel se va reduce riscul de şoc
electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
• NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi 2
încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de
incendiu, şoc electric sau electrocutare.
Încărcătoarele
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
Încărcătoarele DE9116/DE9216 acceptă
acumulatori NiCD şi NiMH de 7,2–18 V.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul
de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de aerisire şi poate
conduce la o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie ferită
6
de orice sursă de căldură. Încărcătorul este
ventilat prin fantele din partea superioară şi
din partea inferioară a carcasei.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Procedura de încărcare
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile.
Pericol de şoc electric sau
electrocutare.
1. Conectaţi staţia de încărcare la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în staţia de
încărcare. Indicatorul luminos roşu
(încărcare) va lumina intermitent continuu,
indicând că procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor NiCd şi NiMH,
încărcaţi acumulatorul timp de minim 10 ore
înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
problemă
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în încărcător ca de obicei. Lăsaţi
acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în
încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la
o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul
comută apoi automat în modul de încărcare
a acumulatorului. Această funcţie asigură
o durată maximă de viaţă a acumulatorului.
Instrucţiuni importante de
siguranţă pentru toţi acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat
când îl scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza
acumulatorul şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de
siguranţă de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de
încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi produsul
acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi 40°
C (105° F) (precum ateliere în aer liber sau
construcţii metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată
să deschideţi acumulatorul sub
niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi
sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi produsul
pe partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
produse cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi
uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă
este foarte deteriorat sau dacă este
complet uzat. Acumulatorul poate exploda
în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid
7
din celulele acumulatorului în condiţii
extreme de utilizare sau temperatură.
Acest fapt nu indică o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului ajunge pe pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
Capacul acumulatorului
Un capac de protecţie pentru baterie este
prevăzut pentru a acoperi contactele unui
acumulator demontat. Fără capacul de protecţie
fixat, obiectele metalice libere pot scurtcircuita
contactele, cauzând pericol de incendiu şi
deteriorând acumulatorul.
1. Scoateţi capacul de protecţie al
acumulatorului înainte de a poziţiona
acumulatorul în încărcător sau în produs.
2. Poziţionaţi capacul de protecţie peste
contacte imediat după ce aţi scos
acumulatorul din încărcător sau produs.
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulator
TIP ACUMULATORI
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DeWALT.
În funcţie de model, lampa fluorescentă va
funcţiona cu acumulatori de 12, 14,4 şi 18 volţi.
Consultaţi tabelul din secţiunea Accesorii
opţionale pentru a vedea acumulatorii
compatibili.
Modelul DC527 funcţionează cu acumulatori de
18 volţi.
Modelul DC528 funcţionează cu acumulatori de
12 şi 14,4 volţi.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
8
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate
pe o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT,
alt fel de acumulatori pot exploda,
cauzând vătămări personale şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
Încărcaţi numai la temperaturi cuprinse
între 4° C şi 40° C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH şi
NiCd.
Încarcă acumulatori NiMH şi NiCd.
Consultaţi specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Lampă fluorescentă
1 Manual de instrucţiuni
NOTĂ: Acordaţi timpul necesar pentru a citi
integral şi pentru a înţelege acest manual
înaintea utilizării.
Descriere (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
Întrerupător de pornire/oprire
Bază
Lentile
Ansamblu de protecţie lentile
Tub
Cârlig
Acumulator (nu este inclus)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Lampa dumneavoastră fluorescentă DC527/
DC528 a fost concepută pentru furnizarea unei
lumini suplimentare care să vă ajute pe parcursul
aplicaţiilor profesionale.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Această lampă fluorescentă este un produs
profesional.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu
produsul. Este necesară supravegherea
atunci când produsul este folosit de operatori
neexperimentaţi.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT:
• Înainte de asamblare şi reglaj, scoateţi
întotdeauna încărcătorul.
• Opriţi întotdeauna lampa fluorescentă
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
• Înainte de a utiliza lampa fluorescentă,
asiguraţi-vă că acumulatorul este
poziţionat corect.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DeWALT.
Acumulatorul (fig. B)
Introducerea sau scoaterea acumulatorului
• Introduceţi acumulatorul (7) în lampa
fluorescentă până se aude un clic care indică
poziţionarea.
• Pentru scoaterea acumulatorului, apăsaţi
simultan cele două butoane de detaşare
ale acestuia (8) şi scoateţi-l din lampa
fluorescentă.
Înlocuirea tubului fluorescent (fig. C, D)
• Ţineţi baza (2) cu o mână iar cu cealaltă mână
rotiţi uşor ansamblul de protecţie a lentilelor
(4) în sens invers acelor de ceasornic faţă de
poziţia sa originală.
• Ridicaţi cu grijă ansamblul de protecţie
a lentilelor de pe tub (5). Puneţi alături
ansamblul de protecţie a lentilelor.
• Scoateţi cu grijă tubul din dulie (12), trăgând
uşor de baza tubului.
• Asiguraţi-vă că dulia şi zona din jurul acesteia
sunt curate şi nu prezintă urme de praf sau
alte substanţe contaminante.
• Puneţi la loc tubul în dulie asigurându-vă că
punctele de contact se potrivesc corect.
• Aliniaţi fantele (10) de pe partea inferioară
a ansamblului de protecţie a lentilelor cu
fantele (11) de pe bază.
• Împingeţi ansamblul de protecţie a lentilelor
în jos şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a se bloca pe poziţie.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
Pornirea şi oprirea (fig. A)
• Pentru a porni lampa fluorescentă, glisaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1) în sus.
• Pentru a opri lampa fluorescentă, glisaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1) în jos.
Cârligul de agăţare (fig. E)
Cârligul poate fi extins şi blocat în 8 de poziţii
diferite.
• Extindeţi cârligul (6) complet.
• Apăsaţi uşor pentru a elibera cârligul din
poziţia actuală.
9
• Asiguraţi-vă că cârligul este retras atunci când
lampa fluorescentă este purtată în mână.
AVERTISMENT: Nu atârnaţi lampa
fluorescentă de cabluri electrice. Nu
atârnaţi lampa fluorescentă de nicio
suprafaţă care nu prezintă siguranţă.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi cârligul
pentru a ajunge la obiecte. Nu utilizaţi
cârligul pentru a transporta obiecte.
ÎNTREŢINEREA
Lampa dumneavoastră fluorescentă DEWALT
a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a produsului şi de curăţarea sa în mod regulat.
Curăţarea
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
produsului. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în produs;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a produsului în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel
de accesorii cu acest produs poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Acestea sunt:
– DE5273 tub de schimb.
Consultaţi, de asemenea, şi tabelele de mai jos.
10
Acumulatori
Tensiune
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Încărcător
Tensiune NiCd
7,2–18 DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul
dvs. sau la un centru local de reciclare.
Acumulatorii colectaţi vor fi reciclaţi sau
eliminaţi corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00191870 - 02-11-2012
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising