DC528N | DeWalt DC528N CORDLESS TORCH - 2 instruction manual

522101 - 20 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC527
DC528
6
5
4
3
1
2
7
A
2
7
8
B
C
6
5
12
D
E
3
FÉNYCSÖVES LÁMPA DC527/DC528
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
cég gyártmánya mellett döntött. Sokéves
tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Súly
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definíciók: Biztonsági irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Biztonsági előírások
Elektromos szerszám használata során
mindig tartsa be az Ön országában érvényes
biztonsági előírásokat, hogy csökkentse
a tűz, az áramütés és a személyes sérülések
veszélyét.
A készülék használata előtt alaposan
tanulmányozza át a kézikönyvet.
4
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is
felhasználhassa.
Általános tanácsok
1 Tartsa tisztán a munkaterületet
A rendetlen munkaterület és munkapad
balesetet okozhat.
2 Mérje fel a munkaterületet környezetét
A munkaterület jól világítsa meg (250–300
Lux). Ne használja ezt a terméket tűzvagy robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok vagy gázok
jelenlétében.
3 Tartsa távol a gyermekeket
Ne engedje, hogy gyermekek, látogatók vagy
állatok a munkaterület közelébe menjenek.
4 Viseljen megfelelő öltözéket
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Viseljen hajvédőt, hogy a hosszú haj ne
akadályozza a munkában. Szabadban végzett
munka esetén lehetőleg viseljen arra alkalmas
védőkesztyűt és csúszásgátló lábbelit.
5 Személyes biztonság
Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő maszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés
veszélyét.
6 Ne nyúljon ki túlságosan messzire
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
7 Ne veszítse el éberségét
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt.
8 Megfelelő szerszámot használjon
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy szerelék használata,
illetve itt fel nem sorolt művelet végzése
személyi sérülés veszélyével járhat.
9 Ellenőrizze, nem sérült-e valamely
alkatrész
Használat előtt alaposan ellenőrizze
a terméket. Győződjön meg arról, hogy az
alkatrészek nincsenek eltörve, a védőelemek
nem sérültek és nem áll fenn olyan körülmény,
amely befolyásolhatja a gép működését.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék
megfelelően működik-és el tudja látni
rendeltetésszerű feladatát. Ne használja
a terméket, ha valamely alkatrésze sérült
vagy hibás. Ne használja a terméket, ha
a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A sérült vagy hibás alkatrészeket
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg DEWALT
márkaszervizzel. Soha ne próbálja saját
kezűleg javítani.
10 Vegye ki az akkumulátort
Amikor a készüléket nem használja, illetve
alkatrészek, tartozékok és szerelékek cseréje
vagy szervizelés előtt vegye ki belőle az
akkumulátort.
11 Tárolás
A használaton kívüli készüléket száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
12 Gondosan tartsa karban a terméket
Tartsa a szerszámokat tisztán és jó
állapotban, hogy jobban és biztonságosabban
dolgozhasson velük. Tartsa be
a karbantartáshoz és a tartozékcseréhez
kapcsolódó utasításokat. A fogantyúkat és
kapcsolókat tartsa szárazon és tisztán, olajtól
és zsírtól mentesen.
13 Javítás
Ez a termék megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. A terméket DEWALT
márkaszervizzel javíttassa. A javítást csak
képzett szakember végezheti, eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám kezelője
komoly veszélynek van kitéve.
Kiegészítő biztonsági utasítások fénycsöves
lámpákhoz
• Ne nézzen hosszú ideig a fénycsőbe.
• Nedvességtől óvja a lámpát.
• A tűzveszély megelőzése végett ne takarja le
ronggyal vagy más gyúlékony anyaggal.
• Ne használja lámpabura nélkül.
A terméken lévő jelölések
A terméken a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód
a készülékház felületébe van nyomtatva,
a készülék és az akkumulátor találkozásánál.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT:
Ez a kézikönyv a DE9116/DE9216 akkumulátortöltők
fontos biztonsági és kezelési útmutatásait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és a készüléken
megtalálható minden útmutatást és biztonsági
figyelmeztetést.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség 230
Volt. Ne próbálgassa elektromosságot
jól vezető tárggyal. Ez akár halálos
áramütéssel is járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a töltővel. Más típusú
akkumulátor felrobbanhat, ami
személyi sérülést és anyagi kárt
okozhat.
VIGYÁZAT: Bizonyos körülmények
mellett az áramforrásra kapcsolt
töltő belsejében lévő töltőérintkezők
közé kerülő idegen anyag zárlatot
okozhat. A töltő üregeitől távol kell
tartani az áramot jól vezető idegen
anyagokat, például (a teljesség igénye
nélkül) acélforgács, alufólia és egyéb
fémrészecskék. Mindig húzza ki a töltőt
5
a konnektorból, amikor nincs benne
akkumulátor. Tisztítás előtt húzza ki
a töltő tápkábelét a konnektorból.
• NE is próbálja az akkumulátort olyan
töltővel tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz terveztük. Minden más
célú felhasználás tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• Ne a kábelénél, hanem a dugaszánál fogva
húzza ki a konnektorból. Így csökkenti a
dugasz és a vezeték sérülésének veszélyét.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy
akár halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, ne tegye a töltőt puha
felületre, mert eltorlaszolódhatnak
a szellőzőnyílások, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt. A töltő a készülékház
tetején és alján lévő szellőzőnyílásokon át
szellőzik.
• Ne használja a töltőt sérült vezetékkel vagy
csatlakozódugasszal — ezeket azonnal
cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket egy
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem jutassa el
egyik márkaszervizbe, ha karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
a töltőből az akkumulátort, mert attól még nem
lesz kisebb az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
6
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Akkumulátortöltők
A DE9116/DE9216 típusú töltővel 7,2–18 V-os NiCd
és NiMH akkumulátorokat tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy terveztük
őket, hogy a lehető legegyszerűbben kezelhetők
legyenek.
Töltési folyamat
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség 230
volt. Ne próbálgassa elektromosságot
jól vezető tárggyal.
Ez akár halálos áramütéssel is járhat.
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő
konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A piros
(töltésjelző) fény folyamatos villogással jelzi,
hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor ilyenkor már
teljesen feltöltődött; használhatja vagy benn is
hagyhatja a töltőben.
MEGJEGYZÉS: A NiCd és Li-ion akkumulátorok
maximális teljesítménye és optimális élettartama
érdekében az első használat előtt legalább 10 órán
át töltse őket.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
teljesen feltöltve
késleltetés meleg/hideg
akkumulátor miatt
cserélje ki az akkumulátort
hiba
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyes celláinak töltöttségét egyenlíti ki, az
akkumulátor csúcskapacitásánál. Az akkumulátort
hetente vagy mindannyiszor frissíteni kell, amikor
már nem nyújt a korábbival azonos teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze az
akkumulátort a töltőbe. Hagyja legalább 10 órás
időtartamra a töltőben.
Késleltetés meleg/hideg akkumulátor miatt
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay),
felfüggesztve a töltést mindaddig, amíg az
akkumulátor megfelelő hőmérsékletet nem ér el.
A töltő ezután automatikusan töltési üzemmódra
kapcsol. Ez a funkció maximális élettartamot
biztosít az akkumulátornak.
Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatásokat.
Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze
a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes légtérben,
például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az akkumulátor töltőbe
helyezésekor vagy onnan való kivételekor
a por vagy a gőzök meggyulladhatnak.
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet, ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a készüléket
és az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 ˚C-ot (105° F) (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha semmilyen okból ne
próbálja szétbontani az akkumulátort.
Ha az akkumulátor háza megrepedt
vagy más módon megsérült, ne tegye
a töltőbe. Ne nyomja össze, ne ejtse
le, ne sértse fel az akkumulátort.
Ne használjon olyan akkumulátort,
amelyet erős ütés ért, leesett vagy
más módon sérült (azaz szeggel
kilyukasztották, kalapáccsal ráütöttek,
ráléptek stb.). Ez akár halálos
áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a terméket nem
használja, az oldalára fektetve olyan
stabil felületre helyezze, ahol nem
fenyegeti a felborulás vagy leesés
veszélye. Némelyik nagy méretű
akkumulátorral felszerelt szerszám
függőlegesen is ráállítható az
akkumulátorra, de könnyen felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
NIKKEL-KADMIUM (NiCd) VAGY NIKKEL-FÉMHIDRID (NiMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben az
akkumulátor felrobbanhat.
• Szélsőséges hőmérséklet mellett
előfordulhat, hogy az akkumulátor celláiból
szivárog valamennyi folyadék. Ez nem
jelent hibát.
Viszont, ha a külső szigetelő burok törött:
a. és az akkumulátorból folyadék került
a bőrére, azonnal mossa néhány percen át
szappanos vízzel.
b. és az akkumulátorból folyadék került
a szemébe, öblítse legalább 10 percig tiszta
vízzel, és azonnal kérjen orvosi segítséget.
(Egészségügyi megjegyzés: A folyadék
25–35%-os káliumhidroxid oldat.)
Akkumulátor védőkupak
Az akkumulátorhoz mellékelt védőkupak védi
a töltőről leválasztott akkumulátor pólusait.
Védőkupak nélkül az akkumulátor pólusait kilazult
fémtárgyak rövidre zárhatják, ami tüzet okozna, és
megrongálná az akkumulátort.
1. Vegye le az akkumulátor védőkupakját, mielőtt
azt a töltőbe vagy a készülékbe helyezi.
2. Ha az akkumulátort a töltőből vagy
a készülékből kiveszi, azonnal helyezze vissza
a védőkupakot a pólusokra.
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg
arról, hogy a védőkupak a helyén
van, mielőtt az akkumulátort eltenné
a helyére vagy a kezében hordozná.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DeWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
7
A fénycsöves lámpa típusától függően 12, 14,4 és
18 voltos akkumulátorral működik.
Nézze át az alábbi Külön kapható tartozékok
című táblázatban a használható akkumulátorok
választékát.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
A DC527 típusú készülék 18 voltos akkumulátorral
működik.
A DC528 típusú készülék 12 és 14,4 voltos
akkumulátorokkal működik.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
Javaslatok a tároláshoz
NiMH és NiCd akkumulátorokat
ne dobjon tűzbe.
1. Tárolásra a hűvös és száraz, közvetlen
napfénytől, túl nagy melegtől és hidegtől
védett helyek a legalkalmasabbak. Az
optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
NiMH és a NiCd
akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időtartamokat lásd a műszaki
adatoknál.
2. Az akkumulátor és a töltő minden károsodás
nélkül hosszabb ideig tárolható. Megfelelő
körülmények között akár 5 évig is tárolhatók.
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Akkumulátor töltése.
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Késleltetés meleg/hideg akkumulátor
miatt.
Ne próbálgassa jól vezető tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Csak DEWALT akkumulátorral használja,
más akkumulátor felrobbanhat, sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
Víztől óvja.
8
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 fénycsöves lámpa
1 kezelési útmutató
MEGJEGYZÉS: Szánjon időt a használati utasítás
alapos áttanulmányozására és elsajátítására
a készülék használata előtt.
Leírás (A ábra)
1
2
3
4
5
6
7
Be- és kikapcsoló
Talp
Lencse
Lámpabura szerelvény
Fénycső
Akasztóhorog
Akkumulátor (nem tartozék)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DC527/DC528 fénycsöves lámpáját
arra terveztük, hogy professzionális munkáknál
kiegészítő megvilágítást biztosítson.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a fénycsöves lámpa professzionális termék.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a termékhez. Ha ezt a terméket kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
• Összeszerelés és beállítás előtt
mindig vegye ki az akkumulátort.
• Az akkumulátor be- vagy kiszerelése
előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy
az akkumulátor helyesen vana készülékbe helyezve.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag DeWALT
akkumulátort és töltőt használjon.
Akkumulátor védőkupak (B ábra)
Az akkumulátor be- és kiszerelése
• Helyezze az akkumulátort (7) a fénycsöves
lámpába, és nyomja be kattanásig.
• Az akkumulátor kiszereléséhez nyomja meg
egyszerre a két kioldógombot (8), és húzza ki
az akkumulátort a fénycsöves lámpából.
A fénycső cseréje (C, D ábra)
• Egyik kezével tartsa a talpat (2), másik
kezével lassan csavarja ki a lámpabura
szerelvényt (4) az óramutató járásával
ellentétes irányban.
• Óvatosan emelje le a lámpabura szerelvényt
a fénycsőről (5). Tegye félre a lámpaburát.
• Óvatosan vegye ki a fénycsövet a foglalatból
(12) úgy, hogy finoman lehúzza a talpról.
• Ügyeljen, hogy a foglalat és környéke ne
szennyeződjön be piszokkal, porral vagy más
szennyező anyaggal.
• Helyezze a fénycsövet a foglalatba, közben
ügyeljen arra, hogy az érintkezők között
megfelelő legyen az érintkezés.
• A lámpabura szerelvény aljának vájatait (10)
igazítsa a talp vájataihoz (11).
• Nyomja lefelé a lámpabura szerelvényt, és
az óramutató járásának irányában forgatva
rögzítse.
KEZELÉS
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
• A fénycsöves lámpa bekapcsolásához
csúsztassa felfelé a be- és kikapcsolót (1).
• A fénycsöves lámpa kikapcsolásához
csúsztassa lefelé a be- és kikapcsolót (1).
Akasztóhurok (E ábra)
Az akasztóhurok kihúzható és 8 különféle
helyzetben rögzíthető.
• Húzza ki teljesen az akasztóhurkot(6).
• Finoman nyomva oldja ki az akasztóhurkot
a jelenlegi helyzetéből.
• Az akasztóhurkot engedje vissza, amikor
a fénycsöves lámpát a markolatánál fogva
hordozza.
FIGYELMEZTETÉS: Ne akassza
a fénycsöves lámpát elektromos
vezetékre. Ne akassza a fénycsöves
lámpát olyan helyre, ahol nem
biztonságos.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
az akasztóhorgot arra, hogy valamely
tárgy elérése végett kinyúl vele. Ne
használja az akasztóhorgot tárgyak
hordozására.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT fénycsöves lámpáját minimális
karbantartás melletti tartós használatra
terveztük. Folyamatosan kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A készülék
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék kerüljön,
és ne is merítse folyadékba a készülék
alkatrészeit.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
9
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Ezek a következők:
– DE5273 csere-fénycső.
Lásd még az alábbi táblázatot is.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a helyi DEWALT képviseletnél érdeklődhet,
amelynek elérhetőségét megtalálja ebben
a kézikönyvben. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink, valamint elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálhatók a következő
internetes honlapon: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Feszültség NiCd
12
DE9071/DE9074/DE9075
14,4
DE9091/DE9092/DE9094
18
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Töltő
Feszültség
7,2–18 DE9116/DE9216
NiCd NiMH
DE9116/DE9216
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt
a készüléket el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Tölthető akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a készülékből.
• A NiCd és NiMH akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa el
őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével
a környezetszennyezés,illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ha
igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol
vállalatunk képviseletében azt átveszik.
zst00244753 - 03-09-2014
10
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
12
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising