D21580K | DeWalt D21580K DIAMOND DRILL instruction manual

402113 - 90 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D21580
D21582
Figura 1
b
D21580
a
y
c
d
x
f
e
b
D21582
a
y
d
c
f
x
g
e
2
z
Figura 2
i
h
j
l
k
m
o
n
q
p
3
Figura 3
e
Figura 4
r
d
s
4
t
Figura 5
g
u
v
w
Figura 6
i
h
5
Figura 7
k
m
6
MAŞINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ
D21580, D21582
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Putere de ieşire
Turaţie în gol
viteza 1
viteza a 2-a
Turaţie sub sarcină
viteza 1
viteza a 2-a
Filet ax
Clemă mâner lateral
Clasa de protecţie
Presiune max. apă
Greutate
W
W
D21580
230
1
1.705/1.510
1.705/900
D21582
230
1
1.705
1.150
min-1
min-1
0-1.100
0-2.350
0-1.100
0-2.350
min-1
min-1
0–650
0–1,450
1/2”
(tată)
53
(Normă
europeană)
II
–
5,4
0–650
0–1,450
1/2”
(mamă)
53
(Normă
europeană)
II
3
5,9
V
mm
bar
kg
Manual
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
Fix
LPA
KPA
LWA
KWA
(presiune sonoră)
(marjă presiune sonoră)
(putere sonoră)
(marjă putere sonoră)
–
–
–
70–132
–
–
350
350
–
–
10–40
10–70
–
–
350
350
D21580
D21582
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3,0
101
2,9
90
3,0
101
2,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3,0
101,0
2,8
88
3,0
101,0
2,8
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Capacitate de găurire
Găurire în zidărie
viteza 1
Manual
mm
Fix
mm
lungime max. permisă:
Manual
mm
Fix
mm
viteza a 2-a
Manual
mm
Fix
mm
lungime max. permisă:
Manual
mm
Fix
mm
Capacitate de găurire în beton
viteza 1
Manual
mm
Fix
mm
lungime max. permisă:
Manual
mm
Fix
mm
viteza a 2-a
Manual
mm
Fix
mm
lungime max. permisă:
Manual
mm
Fix
mm
91–100
91–152
91–100
91–152
150
350
150
350
10–82
10–82
10–82
10–82
150
350
150
350
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
ah =
m/s²
Marjă K =
m/s²
4,3
2,0
4,3
2,0
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
7
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
AVERTISMENT: Identificaţi măsuri
suplimentare de siguranţă pentru
protecţia operatorului de efectele
vibraţiilor, cum ar fi: întreţinerea
uneltei şi accesoriilor, menţinerea
caldă a mâinilor, formarea machetelor
de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
NOTĂ: Acest dispozitiv este destinat conectării la
un sistem de alimentare electrică cu o impedanţă
maximă permisă a sistemului Zmax de 0,25Ω
în punctul de conectare (cutia de alimentare) al
alimentării utilizatorului.
Utilizatorul trebuie să se asigure că acest
dispozitiv este conectat doar la un sistem de
alimentare care respectă cerinţa de mai sus.
Dacă este necesar, utilizatorul poate solicita
furnizorului de energie comunicarea impedanţei
sistemului în punctul de conectare.
Definiţii: Instrucţiuni
de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENȚIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
8
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
D21580, D21582
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1;
(Utilizare fixă:) EN61029-1, EN 61029-2-6.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2010
Avertizări generale
de siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările şi instrucţiunile de
siguranţă Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la masă).
Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile
vor reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
faceţi uz de regulile de protecţia muncii
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie precum măştile
anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările corporale.
c) Preveniţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia
oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la
o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai
bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Ferițivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că
aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în
mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care
a fost concepută.
9
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi
trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în
ne-utilizate la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu
unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat
cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de
lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
10
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă pentru maşinile de
găurit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi.
Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
Ţineţi uneltele electrice de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care unealta de debitat poate
atinge cabluri ascunse sau propriul cablu
de alimentare. Tăierea unui cablu sub
tensiune de către accesoriul de debitat ar
putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări fizice.
Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de găurire pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate
pot cauza vătămarea definitivă a ochilor.
Burghiele, uneltele şi zona de găurire
devin fierbinţi în timpul lucrului. Purtaţi
mănuşi atunci când le atingeţi.
Utilizaţi burghiul diamantat sub
supraveghere constantă.
Fiţi atenți să nu găuriţi prin cabluri electrice
sau conducte de gaz sau apă. Utilizaţi
sisteme de detecţie înainte de a găuri.
Asiguraţi-vă că accesoriul de tăiat este
fixat corect.
Verificaţi toate şuruburile şi strângeţi-le
bine înainte de a utiliza maşina.
Atunci când găuriţi în jos, asiguraţi-vă că
burghiul poate să cadă în siguranţă, fără
a răni pe cineva din apropiere.
Nu efectuaţi operaţiuni de găurire de-asupra
capului (în plan vertical în sus) fără să
utilizaţi un dispozitiv de protecţie adecvat (un
dispozitiv de răcire pe bază de apă).
Atunci când găuriţi cu maşina în mână,
utilizaţi întotdeauna mânerul lateral şi ţineţi
maşina bine cu ambele mâini.
Asiguraţi-vă că staţi pe o suprafaţă stabilă
şi păstraţi-vă echilibrul permanent pentru
un control mai bun la reacţia de recul.
Inspectaţi maşina înainte de fiecare
utilizare. Nu utilizaţi maşina dacă prezintă
defecţiuni la sistemul de alimentare, la
cablul de alimentare, întrerupătorul de
pornire/oprire sau la orice altă componentă
a carcasei motorului. Prevedeţi repararea
maşinii de către un agent de reparaţii
autorizat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu utilizaţi maşina într-o locaţie cu
umezeală sau umiditate.
Opriţi imediat maşina dacă apar scurgeri
de apă.
După întreruperea tăierii, nu porniţi maşina
până când carota nu se roteşte liber.
Decuplaţi întotdeauna întrerupătorul
pentru a preveni pornirea accidentală
a maşinii.
Ţineţi cont de această procedură mai ales
după ce alimentarea cu electricitate a fost
întreruptă sau ştecherul a fost deconectat
de la priză.
Se recomandă montarea uneltei pe un
stand pentru a spori confortul utilizatorului
şi a reduce riscul de vătămare.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta.
Pierderea controlului poate determina
vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriul de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Tăierea unui
cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
În cazul blocării carotei, deconectaţi
maşina de la priză şi îndepărtaţi obiectul
care blochează carota înainte de
repornirea maşinii.
GĂURIREA USCATĂ
•
Găurirea uscată este potrivită pentru
zidărie
(cărămizi, bolţari).
•
Utilizaţi întotdeauna un extractor de praf
corespunzător.
•
Utilizaţi întotdeauna carote concepute
pentru găurire uscată.
•
Nu operaţi maşina manual cu carote mai
mari de 100 mm.
•
Montaţi întotdeauna maşina pe un stand
atunci când efectuaţi găuri cu diametrul
mai mare de 100 mm.
•
Purtaţi o mască anti-praf atunci când
efectuaţi tăieri uscate.
D21582 - GĂURIREA UMEDĂ
•
Găurirea umedă este potrivită pentru
piatră şi beton.
•
Utilizaţi întotdeauna un dispozitiv de răcire
cu apă şi un sistem de colectare a apei.
•
Utilizaţi întotdeauna carote concepute
pentru găurire umedă.
•
•
•
•
•
Nu operaţi maşina manual cu carote mai
mari de 40 mm.
Montaţi întotdeauna maşina pe un stand
atunci când efectuaţi găuri cu diametrul
mai mare de 40 mm.
Presiunea maximă a apei este de 3 bari.
Utilizaţi o supapă de suprapresiune în
cazul în care apa are o presiune mai
mare.
Utilizaţi doar apă plată curată pentru
răcire.
Evitaţi pătrunderea apei în motor sau în
alte componente electrice. Asiguraţi-vă că
dispozitivul de protecţie la curent rezidual
nu este în contact cu apa.
Operarea în condiţii de siguranţă
pentru standurile fixe
•
•
•
•
•
O maşina asamblată incorect poate
conduce la apariţia unei situaţii
periculoase. Fixaţi cu atenţie maşina pe
standul de găurit şi verificaţi ca dispozitivul
de prindere al acestuia este bine fixat.
Fixarea standului de găurit cu ajutorul
unui dispozitiv cu vacuum poate conduce
la apariţia unei situaţii periculoase.
Verificaţi suprafaţa pe care va fi
fixat standul. Suprafeţele neregulate
(cu denivelări) pot reduce semnificativ
eficacitatea sistemului de sucţiune.
Suprafeţele placate sau laminate pot fi
desfăcute pe parcursul lucrului
Nivelul minim de sucţiune nu trebuie să fie
mai mic de 600 mbari. Verificaţi periodic
această valoare pe manometru.
Nu utilizaţi carote cu diametrul mai mare
decât cel recomandat. Consultați datele
tehnice pentru carotele recomandate.
Instrucţiuni suplimentare
pentru utilizarea în poziţie fixă
MĂSURI PREVENTIVE DE SIGURANŢĂ
•
Situaţie periculoasă datorită părţilor rupte.
Verificaţi întotdeauna carotele înainte
de utilizare. Nu utilizaţi niciodată carote
deformate sau deteriorate.
•
Utilizarea unor accesorii nerecomandate
pot conduce la vătămări datorate pierderii
controlului. Utilizaţi carote care sunt
concepute pentru această unealtă şi ţineţi
cont de diametrul minim şi maxim şi de
lungimea acestora.
•
Prinderea sau poziţionarea incorectă
a carotei poate conduce la apariţia
unei situaţii periculoase prin ruperea
şi proiectarea unor bucăţi de carotă.
11
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că carota este montată şi
reglată corect. Strângeţi carota la un cuplu
de strângere suficient.
Purtaţi întotdeauna echipament de
protecţie corespunzător (EPP) cum ar fi:
Apărătoare pentru urechi, pentru
reducerea riscului de pierdere a auzului
Mănuşi, atunci când manipulaţi carotele
sau materiale dure, pentru a reduce riscul
de vătămare datorat marginilor ascuţite
Ochelari de protecţie, pentru a preveni
vătămările datorate proiectării de particule
Încălţăminte antiderapantă, pentru
a preveni vătămările cauzate de
suprafeţele alunecoase
Situaţia periculoasă datorită producerii de
praf atunci când găuriţi fără apă. Utilizaţi un
dispozitiv de extragere a prafului, dacă este
disponibil, sau măcar o mască anti-praf.
Purtaţi întotdeauna o mască anti-praf
Purtaţi întotdeauna încălţăminte
de protecţie
Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Extragerea prafului
Lipsă alimentare cu apă
Alimentare cu apă
Selectarea vitezei
Riscuri reziduale
Aplicaţii în zidărie
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
Aplicaţii în beton
– Afectarea auzului
Atunci când utilizaţi maşina pentru
aplicaţii care depăşesc diametru maxim
admis pentru utilizarea manuală,
asiguraţi-vă că maşina este montată
pe un stand. Nu utilizaţi niciodată
maşina manual pentru aceste aplicaţii
deoarece va conduce la pierderea
controlului şi vătămări grave
– Riscul de vătămări corporale cauzate de
particule proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Următorii factori sporesc riscul problemelor de
respiraţie:
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)
– Neconectarea unui extractor de praf când
efectuaţi găuriri uscate
Codul pentru dată (x), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este ștanțat pe carcasa motorului.
– Extragerea insuficientă a prafului datorată
curăţării precare a filtrelor de evacuare
Exemplu:
2011 XX XX
Anul fabricaţiei
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment de utilizare în siguranţă
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit cu carotă diamantată
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
12
1 Mâner lateral
1 Cheie fixă, 22 mm
1 Cheie fixă, 32 mm
1 Furtun cu dop (D21582)
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Comutator de reglare a vitezei
b. Buton de blocare
c. Indicator de suprasarcină cu LED
d. Ax
e. Mâner lateral
f. Selector două turaţii
g. Racord de alimentare cu apă (D21582)
ACCESORII OPŢIONALE (FIG. 2)
D21580, D21582
h. D215804
a prafului
Dispozitiv de extragere
i. D27902
Extractor de praf
j. D215821
Stand găurire
k. D215831
Stand găurire
l. D215834
Inel de reducție cu colier
între 60 și 53 mm (pentru
utilizarea cu D215831)
D21582
m. D215824
Pompă de apă
n. D215822
Inel de colectare a apei
(pentru utilizarea cu
D215821)
o. D215823
Garnitură de rezervă pentru
inelul de colectare a apei
(3 buc) (pentru utilizarea cu
D215822)
p. D215832
Inel de colectare a apei
(pentru utilizarea cu
D215831)
q. D215833
Garnitură de rezervă pentru
inelul de colectare a apei
(3 buc) (pentru utilizarea cu
D215832)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dumneavoastră de găurit cu carotă
diamantată D21580, D21582 a fost concepută
pentru aplicaţii de găurire în materiale de zidărie
precum cărămidă, bolţari, etc. cu o carotă
diamantată, de până la 92 mm, în conexiune
cu un dispozitiv de aspirare.
Maşina D21582 poate fi utilizată pentru aplicaţii
de găurire umedă în cărămizi din argilă, beton şi
beton armat cu ajutorul unei carote diamantate şi
a unei alimentări cu apă.
Maşina poate fi utilizată manual în aplicaţii de
găurire în zidărie cu diametrul de până şa 100
mm sau în beton cu diametrul de până la 40
mm. Atunci când efectuaţi găuri cu diametrul mai
mare de 100 mm în zidărie sau 40 mm în beton,
maşina trebuie montată pe un stand, de ex.
D215821.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de găurit cu carotă diamantată
sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să utilizeze unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Ambreiajul de limitare
a cuplului
Această unealtă este dotată cu un ambreiaj
limitator de cuplu care reduce reacţia de cuplu
maxim transmisă către operator în cazul blocării
unui burghiu. Această caracteristică previne, de
asemenea, blocarea angrenajului şi a motorului
electric. Ambreiajul de limitare a cuplului a fost
setat din fabrică şi nu poate fi ajustat.
Protecţie electronica la
suprasarcină
Protecţia electronică la suprasarcină asigură
o siguranţă suplimentară; Dacă curentul atinge
o anumită limită, indicatorul de avertizare cu LED
(c) se aprinde pentru a indica că maşina trece
în modul de suprasarcină dacă se continuă
utilizarea la aceeaşi intensitate. Reducerea
presiunii exercitate de operator asupra maşinii
determină sistemul electronic să revină în modul
normal de funcţionare.
Dacă se aplică o suprasarcină continuă, maşina
se opreşte. Astfel, este evitată supraîncălzirea
bobinelor motorului. Maşina este funcţională din
nou după ce suprasarcina a fost eliberată.
13
Protecţia termică
După ce maşina a funcţionat în suprasarcină
pentru o perioadă mare de timp, dispozitivul de
protecţie termică opreşte maşina pentru a proteja
motorul. Maşina va fi funcţională după ce
dispozitivul de protecţie termică s-a răcit. Timpul
de răcire depinde de gradul de supraîncălzire
a motorului şi de temperatura ambientală.
Alimentare cu apă
D21582
absorbită a acestei unelte (consultaţi specificaţia
tehnică). Dimensiunea minimă a conductorilor
este 1.5 mm2; lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Montarea unui ştecher la
unitățile de 115 V
(numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
Cilindrul integrat de injecţie a apei trece direct
prin axul motorului pentru a asigura o răcire
constantă a carotei pe parcursul aplicaţiilor de
găurire umedă.
• Ştecherul trebuie montat de o persoană
competentă. Dacă aveţi dubii, contactaţi un
agent de service autorizat DeWALT sau un
electrician calificat.
Siguranţa electrică
• Ştecherul montat trebuie să respecte
normele BS EN 60309 (BS4343), 16 A,
poziţie de contact la împământare 4h.
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul EN
60745; prin urmare, nu este necesară
împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor aprobat,
cu 3 conductori, adecvat pentru puterea
14
Firele sunt colorate conform codului următor:
sub tensiune
neutru
= maro
= albastru
• Nu conectați cablul albastru sau maro la
borna de masă din priză. Conectați în felul
următor:
maro la borna marcată cu „L”
albastru la borna marcată cu „N”
AVERTISMENT:: Asiguraţi-vă
întotdeauna că este fixată ferm şi
corect clema cablului pe învelişul
acestuia.
Întrerupătorul Dip-switch
(dispozitiv de protecţie la
curent rezidual) (fig. 1)
D21582
Maşina este echipată cu un dispozitiv de
protecţie la curent rezidual (PRCD) (z) care
protejează utilizatorul împotriva şocului electric
prin întreruperea circuitului atunci când este
detectată o scurgere de curent de 10 mA sau
mai mare. Pentru utilajele de 115 V, scurgerea de
curent estimată este de 6 mA.
AVERTISMENT:: Nu utilizaţi niciodată
maşina fără dispozitivul de protecţie
la curent rezidual montat. Nu utilizaţi
maşina dacă dispozitivul de protecţie
la curent rezidual nu funcţionează
corespunzător. Pentru ca dispozitivul
de protecţie la curent rezidual să
funcţioneze, maşina trebuie conectată
la o priză de perete cu împământare.
PENTRU A PORNI DISPOZITIVUL DE PROTECŢIE LA CURENT REZIDUAL
I = PORNIT (LED-ul roşu se aprinde).
Porniţi maşina (consultaţi, de asemenea,
secţiunea Pornirea/Oprirea).
Pentru a-l opri, procedaţi în ordine inversă.
PENTRU A TESTA DISPOZITIVUL DE PROTECŢIE LA CURENT REZIDUAL
O = Buton de testare: întrerupătorul trebuie să
decupleze circuitul (maşina se opreşte).
AVERTISMENT::
• Dacă în modul de testare
întrerupătorul nu decuplează
circuitul, vă recomandăm ca
unealta să fie verificată de un agent
de reparaţii autorizat DeWALT.
• Nu este permisă efectuarea nici
unor modificări asupra maşinii,
şi mai ale, nu este permisă
deschiderea dispozitivul de
protecţie la curent rezidual sau
repararea sau înlocuirea cablului de
alimentare.
• Nu utilizaţi niciodată dispozitivul de
protecţie la curent rezidual pe post
de întrerupător principal. Înlocuiţi
întotdeauna dispozitivul de protecţie
la curent rezidual în condiţii de
funcţionare în gol.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul de pornire se află
în poziţia OFF (OPRIT). O pornire
accidentală poate cauza vătămări
corporale.
Montarea mânerului lateral
(fig. 3)
Mânerul lateral (e) poate fi montat pentru a se
potrivi atât
utilizatorilor stângaci cât şi dreptaci.
AVERTISMENT: Utilizaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral montat
corespunzător.
1. Rotiţi mânerul lateral pentru a-l slăbi.
2. Pentru utilizatorii dreptaci, glisaţi clema
mânerului lateral peste bucşa elastică,
cu mânerul pe partea stângă.
Pentru utilizatorii stângaci: glisaţi clema
mânerului lateral peste bucşa elastică,
cu mânerul pe partea dreaptă.
3. Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită şi
strângeţi mânerul.
Montarea si demontarea unui
accesoriu (fig. 4)
Această unealtă utilizează carote şi adaptoare
filetate care se înfiletează direct în ax (d).
Vă recomandăm să utilizaţi doar accesorii
profesionale.
1. Alegeţi carota corespunzătoare pentru
aplicaţiile de găurire uscată sau umedă.
2. Urmaţi recomandările producătorului sau
cele înscrise pe carotă pentru montarea
accesoriului. Este posibil să aveţi nevoie
de un adaptor pentru a monta burghiul pe
ax.
3. Ţineţi axul cu ajutorul cheii fixe (r) şi
strângeţi carota (s) rotind-o în sensul acelor
de ceasornic cu ajutorul cheii fixe (t).
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
întregul ansamblu este strâns bine
înainte de a începe să lucraţi.
Selector două turaţii (fig. 1)
Unealta este prevăzută cu un selector cu două
turaţii (f) pentru a varia raportul viteză/cuplu de
strângere.
1. Eliberaţi întrerupătorul şi alegeţi poziţia dorită
după ce motorul s-a oprit complet.
2. Aliniaţi întotdeauna selectorul cu marcajele
de pe cutia de viteze.
3. Consultaţi specificaţiile tehnice pentru
a alege turaţia corespunzătoare în funcţie de
diametrul carotei şi de materialul care trebuie
găurit.
4. Nu schimbaţi turaţiile la viteză maximă sau în
timpul utilizării.
Conectarea la o sursă de apă
(fig. 5)
D21582
Aceste unelte sunt dotate cu filet standard de
1/8” pentru racordul de alimentare cu apă (g).
15
1. Scoateţi şurubul capacului (u). Păstrați
șurubul capacului într-un loc sigur.
2. Înșurubați capătul tată al furtunului de apă
(v) în racordul (g) și strângeți bine.
3. Închideţi robinetul de apă (w).
4. Conectaţi furtunul de apă la un sistem
adecvat de alimentare cu apă.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
presiunea sursei de alimentare cu
apă este sub presiunea maximă
menţionată în specificaţiile tehnice.
Reglarea debitului de apă (fig. 5)
Robinetul de apă (w) de pe furtunul de apă poate fi
setat să regleze debitul apei de răcire către carotă.
1. Pentru reducerea debitului, rotiţi robinetul în
sensul acelor de ceasornic.
2. Pentru a mări debitul, rotiţi robinetul în sens
invers acelor de ceasornic.
Înainte de utilizare
1. Montaţi accesoriul corespunzător.
2. Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
AVERTISMENT:
• Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. O forţă excesivă nu
accelerează găurirea, ci descreşte
performanţa uneltei şi poate scurta
durata de viaţă a acesteia.
• Pentru a reduce efectele vibraţiilor,
asiguraţi-vă că temperatura ambiantă
nu este prea mică, dacă utilajul şi
accesoriul este bine întreţinut şi dacă
dimensiunea piesei de prelucrat este
adecvată pentru acest utilaj.
16
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 6)
AVERTISMENT! Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (e) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (y).
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Pentru a porni unealta, apăsaţi pe comutatorul
de reglare a vitezei (a). Presiunea exercitată
pe comutatorul de reglare a vitezei determină
viteza uneltei.
Pentru operarea continuă, apăsaţi şi ţineţi apăsat
întrerupătorul (a), apăsaţi butonul de blocare (b),
apoi eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a opri operarea continuă a uneltei,
apăsaţi scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi
întotdeauna unealta atunci când aţi terminat
lucrul şi înainte de a o deconecta.
Sfaturi generale pentru
găurirea cu carote diamantate
AVERTISMENT: Urmaţi
recomandările producătorului sau
cele înscrise pe carotă pentru
utilizarea accesoriilor.
AVERTISMENT: Atunci când utilizaţi
maşina pentru aplicaţii manuale,
vă recomandăm să montaţi un
burghiu de centrare în carotă pentru
a poziţiona zona periferică a găurii
ce urmează a fi efectuate cu mai
multă precizie. Atunci când utilizaţi
maşina pentru aplicaţii care necesită
montarea pe stand, nu este necesară
utilizarea burghiului de centrare.
1. Asamblaţi burghiul de centrare în carotă.
Burghiul de centrare este montat într-un
adaptor fixat între axul maşinii şi carotă.
2. Poziţionaţi burghiul de centrare în punctul de
găurire şi porniţi unealta.
3. Găuriţi la viteză mică până când carota
penetrează suprafaţa aproximativ 5–10 mm.
4. Scoateţi accesoriul şi deconectaţi unealta.
5. Scoateţi burghiul de centrare din portburghiu.
6. Conectaţi unealta şi introduceţi carota în
piesa de prelucrat.
7. Continuaţi să găuriţi, crescând viteza la
maxim şi găuriţi până la adâncimea dorită.
AVERTISMENT: Nu amestecaţi sau
agitaţi lichidele inflamabile etichetate
corespunzător.
Găurirea uscată
1. Asigurați-vă că respectivul capac final este
montat pe racordul de alimentare cu apă
(D21582).
2. Conectaţi maşina la un sistem adecvat de
extragere a prafului.
3. Procedaţi conform descrierii de mai sus.
Găurirea umedă
D21582
1. Conectaţi maşina la un sistem adecvat de
alimentare cu apă.
2. Reglaţi debitul de apă după necesităţi.
3. Procedaţi conform descrierii de mai sus.
AVERTISMENT: Dacă din orificiul
de drenare de pe gâtul cotorului nu
iese apă, opriţi lucrul imediat şi duceţi
maşina pentru a fi reparată de către
un agent de reparaţii autorizat.
Stand de găurire
D21582K
1. Este permisă utilizarea standului doar atunci
când găuriţi în jos sau orizontal.
2. Standul trebuie să fie fixat cu bolţuri sau cu
un dispozitiv cu ventuze.
NOTĂ: Atunci când utilizaţi bolţuri pentru
standul fix, utilizaţi fie Nr. Cat.: D212825
pentru beton sau D215826 pentru zidărie.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul de pornire se află
în poziţia OFF (OPRIT). O pornire
accidentală poate cauza vătămări
corporale.
Duceţi unealta cu regularitate la un agent
de reparaţii autorizat pentru a fi verificată.
Aceasta include verificarea periilor de carbon,
completarea cutiei de viteze cu ulei şi înlocuirea
garniturii de etanşare a cutiei de viteze.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze
corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să
contactaţi agentul dumneavoastră de reparaţii.
Carota nu străpunge
Materialul este prea dur pentru carotă
• Alegeţi o carotă corespunzătoare
(cu segmente mai moi).
• Utilizaţi modul de găurire umedă atunci când
se poate.
Segmentele par netede şi lustruite
• Găuriţi într-un material abraziv pentru
a expune din nou segmentele diamantate.
Apa evacuată este prea limpede şi prea
fluidă
Debitul de apă reduce acţiunea de tăiere şi
previne auto-ascuţirea segmentelor diamantate.
• Reduceţi debitul de apă.
Se acumulează praf în carotă
Praful acumulat reduce viteza de găurire.
• Utilizaţi un dispozitiv corespunzător de
extragere a prafului.
• Extrageţi frecvent carota din gaură pentru
a îndepărta resturile.
Turaţia este necorespunzătoare
• Consultaţi specificaţiile tehnice pentru gama
corespunzătoare de turaţii.
Segmentele şi carota sunt arse
• Creşteţi debitul de apă.
Segmentele se uzează prea repede
• Alegeţi o carotă corespunzătoare
(cu segmente mai dure).
• Reduceţi presiunea aplicată pe carotă.
17
Accesorii opţionale
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Extragerea prafului
(operare uscată)
AVERTISMENT: Atunci când efectuaţi
o operaţiune de tăiere uscată,
conectaţi un dispozitiv de extracţie
a prafului, conceput în conformitate
cu regulamentele relevante referitoare
la emisiile de praf.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
18
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
SISTEMUL DE EXTRAGERE A PRAFULUI
(FIG. 6)
Extractorul de praf D27902 (i) asigură o evacuare
corespunzătoare şi sigură a prafului pe parcursul
tuturor operaţiunilor de găurire. Dispozitivul de
extragere a prafului D215804 (h) trebuie să fie
conectat la ansamblu pentru aplicațiile de găurire
uscată.
POMPA DE APĂ (FIG. 7)
Îndepărtând resturile din zona de lucru ţi răcind
carota pe parcursul aplicaţiilor de găurire umedă,
pompa de apă D215824 (m) asigură o sursă
de apă atunci când nu este disponibilă o sursă
de alimentare principală.
STANDUL PENTRU MAŞINA DE GĂURIT
(FIG. 2, 7)
Standul D215831 (k) permite ca maşina
dumneavoastră de găurit cu carotă diamantată
să fie utilizată în aplicaţii fixe sporind precizia,
confortul şi stabilitatea. Inelul de reducție
D215834 este necesar la montarea colierului
mașinii de găurit în suportul de găurit.
AVERTISMENT: NU utilizaţi standul
cu o pompă cu vid pe un perete sau
pe tavan.
Alternativ: Standul de găurire D215821 (j)
permite pregătirea rapidă pentru utilizarea
în modul fix a mașinii de găurit cu carotă
diamantată.
Inelul de colectare a apei D215822/D215832
(14/16) este necesar pentru fixarea ansamblului
pentru aplicaţiile de găurire umedă.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de
către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00238792 - 26-06-2014
19
Download PDF

advertising