D21580K | DeWalt D21580K DIAMOND DRILL instruction manual

522101 - 88 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D21580
D21582
1. ábra
b
D21580
a
y
c
d
x
f
e
b
D21582
a
y
d
c
f
x
g
e
2
z
2. ábra
i
h
j
l
k
m
o
n
q
p
3
3. ábra
e
4. ábra
r
d
s
4
t
5. ábra
g
u
v
w
6. ábra
i
h
5
7. ábra
k
m
6
GYÉMÁNT FÚRÓGÉP
D21580, D21582
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot válaszott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
1. fokozatban
2. fokozatban
Terhelés alatti fordulatszám
1. fokozatban
2. fokozatban
Tengely menete
Oldalfogantyú leszorítója
Védelmi osztály
Maximális víznyomás
Súly
D21580
D21582
230
230
1
1
W 1 705/1 510 1 705
W 1 705/900 1 150
V
min-1
min-1
0–1 100
0–2 350
0–1 100
0–2 350
min-1
min-1
0–650
0–650
0–1 450 0–1 450
1/2”
1/2”
(külső)
(belső)
mm
53
53
(Euronorm) (Euronorm)
II
II
bar
–
3
kg
5,4
5,9
FÚRÁSI KAPACITÁS
Falazat fúrásánál
1. fokozat
Kézzel tartva
mm
Helyhez kötötten
mm
legnagyobb megengedett hossz:
Kézzel tartva
mm
Helyhez kötötten
mm
2. fokozat
Kézzel tartva
mm
Helyhez kötötten
mm
legnagyobb megengedett hossz:
Kézzel tartva
mm
Helyhez kötötten
mm
91–100
91–152
91–100
91–152
150
350
150
350
10–82
10–82
10–82
10–82
150
350
150
350
Beton fúrásánál
1. fokozat
Kézzel tartva
mm
Helyhez kötötten
mm
legnagyobb megengedett hossz:
Kézzel tartva
mm
Helyhez kötötten
mm
2. fokozat
Kézzel tartva
mm
Helyhez kötötten
mm
legnagyobb megengedett hossz:
Kézzel tartva
mm
Helyhez kötötten
mm
–
–
–
70–132
–
–
350
350
–
–
10–40
10–70
–
–
350
350
D21580
Kézzel tartva
LPA (hangnyomásszint)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Helyhez kötötten
LPA (hangnyomásszint)
dB(A)
KPA (hangnyomásszint mérési
bizonytalansága)
dB(A)
LWA (hangteljesítményszint) dB(A)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
D21582
90
3,0
101
2,9
90
3,0
101
2,9
88
88
3,0
101,0
2,8
3,0
101,0
2,8
Az súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
Bizonytalanság K =
m/s²
m/s²
4,3
2,0
4,3
2,0
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
7
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
FIGYELMEZTETÉS: További
biztonsági intézkedéseket is meg
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok
10 amper, hálózati
MEGJEGYZÉS: Ezt a szerszámot olyan
elektromos csatlakozáshoz terveztük, amelynek
legnagyobb megengedett rendszerimpedanciája
Zmax = 0,25 Ω lehet a felhasználói tápforrás
csatlakozó pontjánál (elektromos doboz).
A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez,
amely halálos vagy súlyos sérülést
okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
8
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D21580, D21582
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1 (helyhez
kötött használatnál) EN61029-1, EN 61029-2-6.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.01.01.
Általános biztonsági
figyelmeztetések elektromos
kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést olvasson
el a használati útmutatóval együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva
a munkaterületet. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok
meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel vagy hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelést kap, nagyobb az
áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt.
Az elektromos kéziszerszámot soha ne
hordozza és ne húzza a tápkábelnél
fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
f)
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel ellátott
(RCD) áramforrást. Hibaáram-védelemmel
ellátott áramforrás használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan eszét,
amikor elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával
viszi. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy
az ujját közben a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá,
azzal balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító kulcsot
vagy csavarkulcsot. Forgó alkatrészen
hagyott kulcs vagy csavarkulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben
is jobban tudja irányítani.
f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek
helyes csatlakoztatására és használatára.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
9
b)
c)
d)
e)
f)
g)
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha az adott feladatra
alkalmas szerszámot olyan fordulatszámon
működteti, amilyenre tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás
elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy elteszi a helyére. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött
alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan
körülmények, amelyek befolyásolhatják
a szerszám működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott és éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Nem az
adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak az eredetivel
megegyező cserealkatrészeket használjon
fel. Ezzel biztosítja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságát.
•
További biztonsági előírások
fúrókhoz
•
•
10
Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
•
•
Az elektromos kéziszerszámot a szigetelt
markolatánál tartsa, amikor olyan helyen
végez munkát, ahol a vágószerszám rejtett
vezetékkel, vagy a saját tápkábelével kerülhet
érintkezésbe. Ha a vágótartozék áram alatt
lévő vezetékkel érintkezik, a szerszám
fémrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Hordjon biztonsági védőszemüveget vagy
más szemvédő eszközt. Fúrás közben repülő
szilánkok szabadulhatnak el. A repülő törmelék
maradandó szemkárosodást okozhat.
A fúrószárak és szerszámok működés
közben felforrósodnak. Védőkesztyű nélkül
ne érjen hozzájuk.
A gyémánt fúrót folyamatos felügyelet
mellett használja.
Ügyeljen arra, hogy ne vágjon el elektromos
vezetéket, gáz- vagy vízcsöveket. Fúrás
előtt érzékelő műszerrel vizsgálja át a fúrni
kívánt területet.
Győződjön meg arról, hogy a vágótartozék
helyesen van felszerelve.
A gép használata előtt ellenőrizzen és
húzzon meg erősen minden csavart.
Amikor lefelé fúr, győződjön meg arról, hogy
senki nem áll a fúró alatt.
Fejmagasság felett (felfelé) csak megfelelő
védőeszköz (vízfelfogó) használata mellett
végezzen fúrást.
Amikor kézzel tartva végez fúrást, mindig
fogja az oldalfogantyút és mindkét kezével
tartsa a gépet.
Stabil felületen álljon, és mindig tartsa testét
egyensúlyban, hogy jobban irányíthassa
a szerszámot.
Minden egyes használat előtt vizsgálja át
a gépet. Ne használja, ha bármilyen hibát
észlel a hálózati dugasznál, a tápkábelnél,
az indítókapcsolónál vagy a készülékház
bármely részén. Javíttassa meg a gépet
képzett szakemberrel.
Ne használja a szerszámot nedves, párás
környezetben.
Bármekkora vízszivárgásnál azonnal
kapcsolja ki a gépet.
Ha megszakította a fúrást, csak akkor
indítsa újra, amikor a fúrószár már képes
szabadon forogni.
Mindig kapcsolja ki a kapcsolóval, hogy ne
indulhasson be véletlenül.
Erre különösen ügyeljen áramkimaradás
esetén, vagy ha a szerszám dugaszát
kihúzták a konnektorból.
•
•
•
•
•
A kezelő nagyobb kényelme és a személyi
sérülés veszélyének csökkentése végett
ajánlatos a szerszámot állványra szerelni.
Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyúkat.
A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a vágótartozék
rejtett kábeleket érhet vagy elvághatja
a szerszám saját kábelét. Ha a vágószerszám
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Ha elakad a fúrószár, kapcsolja le
a szerszámot az áramforrásról, szüntesse
meg az elakadás okát, és csak azután
kapcsolja be újra.
SZÁRAZ FÚRÁS
•
A száraz fúrás falazatnál alkalmazható
(tégla, salakos blokk).
•
Mindig használjon alkalmas porelszívót.
•
Mindig száraz fúráshoz készült fúrószárat
használjon.
•
Ha kézzel tartva végez fúrást, ne használjon
100 mm-nél hosszabb fúrószárat.
•
Ha 100 mm-nél nagyobb furatot készít,
mindig szerelje állványra a fúrót.
•
Száraz fúrásnál viseljen porvédő maszkot.
D21582 - VIZES FÚRÁS
•
A vizes fúrás kő és beton esetében
alkalmazható.
•
Mindig használjon vízhűtő és vízgyűjtő
eszközt.
•
Mindig vizes fúráshoz készült fúrószárat
használjon.
•
Ha kézzel tartva végez fúrást, ne használjon
40 mm-nél hosszabb fúrószárat.
•
Ha 40 mm-nél nagyobb furatot készít,
mindig szerelje állványra a fúrót.
•
A maximális víznyomás 3 bar lehet. Ha
nagyobb a víz nyomása, iktasson be
nyomáscsökkentő szelepet.
•
A fúrót csak tiszta csapvízzel hűtse.
•
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz
a motorba vagy egyéb elektromos
alkatrészekbe. Győződjön meg arról, hogy
a FI-relé nem érintkezik vízzel.
Állványra szerelt fúró
biztonságos kezelése
•
A helytelenül felszerelt gép veszélyhelyzetet
okozhat. Rögzítse körültekintően
a fúrógépet az állványhoz, és ellenőrizze az
állvány biztonságos rögzítését.
•
•
•
•
Az állvány vákuumos eszközzel történő
rögzítése veszélyhelyzetet okozhat.
Ellenőrizze a felületet, amelyre a fúró
állványát rögzíteni kívánja, mert az
egyenetlen (durva) felület jelentős
mértékben ronthatja az elszívó rendszer
hatásfokát. Bevont vagy laminált felület
a fúrás közben kicsúszhat.
A minimális vákuumszint nem lehet 600
mbar-nál kisebb. Ennek értékét rendszeres
időközönként ellenőrizze a nyomásmérőn.
Ne használjon az ajánlottnál nagyobb
átmérőjű fúrószárakat. Az ajánlott
fúrószárakat lásd a műszaki adatoknál.
További használati útmutatások
állványra szerelt fúróhoz
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
•
Letört részek miatti veszélyhelyzet.
Használat előtt mindig ellenőrizze
a fúrószárat. Deformálódott vagy sérült
fúrószárat soha ne használjon.
•
Nem ajánlott vágótartozékok használata
sérüléshez, illetve a szerszám feletti
uralom elvesztéséhez vezethet. Csak
ehhez a szerszámhoz készült fúrószárakat
használjon, a minimális és maximális átmérő,
illetve hosszúság szem előtt tartásával.
•
A helytelenül rögzített vagy behelyezett
fúrószár eltörhet és elrepülhet, így
veszélyhelyzetet teremthet. Bizonyosodjon
meg a fúrószár helyes beszereléséről
és beállításáról. Elegendő nyomatékkal
szorítsa be a fúrószárat.
•
Mindig viseljen alkalmas védőfelszerelést,
például:
•
hallásvédőt a halláskárosodás veszélyének
csökkentésére
•
védőkesztyűt a fúrószárak vagy durva
felületű anyagok megérintésénél, az
éles szélek megérintése miatti sérülések
elkerülése végett
•
védőszemüveget az elszabaduló részecskék
miatti sérülés elkerülése érdekében
•
csúszásmentes lábbelit az elcsúszástól
származó sérülés megelőzésére
•
a víz nélküli fúrás közben keletkező por
miatti veszélyhelyzet. Ha lehetséges,
használjon porelszívót vagy legalább
porvédő maszkot.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
11
Ilyen munkákhoz soha ne használja
a fúrót kézzel tartva, mert elveszítheti
a szerszám feletti uralmát, és súlyos
sérülést szenvedhet.
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok által
okozott égési sérülés veszélye.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (x)
a motorházba van nyomtatva.
A következő tényezők növelik a légzési problémák
kialakulásának veszélyét:
Példa:
2011 XX XX
– Száraz fúrás porelszívó nélkül
– Elégtelen porelszívás meg nem tisztított
szűrők miatt
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés a biztonságos kezelésre
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 gyémánt fúrógép
1 oldalfogantyú
1 villáskulcs, 22 mm
1 villáskulcs, 32 mm
1 tömlő csappal (D21582)
1 koffer(csak a K-modeleknél)
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
Viseljen védőszemüveget.
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
Mindig viseljen porvédő maszkot
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Mindig viseljen biztonsági cipőt
Mindig viseljen védőkesztyűt
Porelszívás
Leírás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fordulatszám-beállító kapcsoló
Nincs vízellátás
Vízellátás
Áttétel kiválasztása
Falazat fúrása
Beton fúrása
Amikor olyan munkát végez, amelyhez
a kézzel tartott fúráshoz ajánlottnál
nagyobb átmérőjű fúrószár szükséges,
szerelje állványra a szerszámot.
12
b. Tartósüzem rögzítőgomb (reteszelő gomb)
c. Túlterhelés-jelző LED
d. Tengely
e. Oldalfogantyú
f. Kétfokozatú áttétel-választó
g. Vízcsatlakozó szerelék (D21582)
KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK (2. ÁBRA)
D21580, D21582
h. D215804
Porelszívó eszköz
i. D27902
Porelszívó
j. D215821
Fúrógép állvány
k. D215831
Fúrógép állvány
l. D215834
Szűkítő gyűrű, 60 – 53 mm
(a D215831 típushoz)
D21582
m. D215824
Vízpumpa
n. D215822
Vízgyűjtő gyűrű
(a D215821 típushoz)
o. D215823
Tartalék tömítés a vízgyűjtő
gyűrűhöz (3 db) (a D215822
típushoz)
p. D215832
Vízgyűjtő gyűrű (a D215831
típushoz)
q. D215833
Tartalék tömítés a vízgyűjtő
gyűrűhöz (3 db) (a D215832
típushoz)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D21580 és D21582 gyémánt fúrója
falazóanyagok (pl. tégla, salakos blokk stb.)
száraz fúrására készült, legfeljebb 92 mm hosszú
száraz gyémánt fúrószár használatával, vákuum
eszközhöz kapcsolva.
Az Ön D21582 gyémánt fúrója nagy szilárdságú
téglák, beton és vasbeton vizes fúrására is
alkalmas vizes gyémánt fúrószár használatával és
vízellátás mellett.
A gép kézzel tartva is használható, amikor
falazatba100 mm-nél és betonba 40 mm-nél
nem nagyobb furatokat készít. Ha falazatba 100
mm-nél, illetve betonba 40 mm-nél nagyobb
furatokat szeretne készíteni, a gépet állványra
szerelve használja,
pl. D215821.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a gyémánt fúrók professzionális szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Nyomaték-határoló kuplung
Ez a szerszám nyomaték-határoló kuplunggal van
ellátva, amely csökkenti a fúrószár beszorulása
esetén a kezelőre nehezedő maximális
nyomatékreakciót. Ez a funkció megakadályozza
a csapágy beállását és a motor leállását.
A nyomaték-határoló kuplungot gyárilag állítják be,
nem módosítható.
Túlterhelés-védelem
További biztonságot nyújt az elektronikus
túlterhelés-védelem: amikor az áramerősség
bizonyos határhoz közelít, világítani kezd
a figyelmeztető LED (c), jelezve, hogy amennyiben
változatlan nyomással tovább működtetik
a szerszámot, túlterhelés módra fog kapcsolni.
Ha a kezelő csökkenti a fúróra gyakorolt nyomást,
az elektronikus kapcsoló visszaáll a normál
üzemmódra.
A gép kikapcsol, ha folyamatosan túlterhelik. Így
elkerülhető a motor tekercseinek túlmelegedése.
A gép újból működőképessé válik, amint
felszabadítják a terhelés alól.
Hővédelem
Ha a gép hosszabb ideig túlterhelés alatt
működött, a motor védelme érdekében
a hővédelem funkció leállítja. Kellő lehűlés után
újból működőképes lesz. A lehűléshez szükséges
idő a túlmelegedés mértékétől és a környezeti
hőmérséklettől függ.
Vízellátás
D21582
A beépített vízforgatót közvetlenül a motor
tengelye működteti, hogy vizes fúrásnál a magfúró
szárat folyamatosan ellássa vízzel.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm2; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
13
DI-kapcsoló (Fi-relé) (1. ábra)
D21582
A gép fel van szerelve hordozható Fi-relével
(RCD), amely úgy védi meg a kezelőt az
áramütéstől, hogy megszakítja az áramkört, ha
10 mA vagy ennél magasabb értékű szivárgási
áramot érzékel. 115 V-os egységeknél a szivárgási
áram névleges határértéke 6 mA.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
üzemeltesse a gépet, a Fi-relé nélkül.
Ne használja a gépet, ha a Fi-relé nem
megfelelően működik. Ahhoz, hogy
a Fi-relé működjön, a gépet földelt fali
aljzathoz kell csatlakoztatni.
A FI-RELÉ BEKAPCSOLÁSA
I = ON (bekapcsolva, a LED világítani kezd).
Kapcsolja be a gépet (lásd a „Be- és kikapcsolás”
című fejezetben is).
A kikapcsoláshoz ugyanezen lépéseket fordított
sorrendben hajtsa végre.
A FI-RELÉ TESZTELÉSE
O = Teszt gomb: a kapcsolónak meg kell
szakítania az áramkört (a gép kikapcsol).
FIGYELMEZTETÉS:
• Ha teszt üzemmódban a kapcsoló
nem szakítja meg az áramkört,
javasoljuk, hogy vizsgáltassa
át a gépet hivatalos DeWALT
szervizzel.
• Tilos a gépen bármilyen átalakítást
végezni, és különösen tilos a Fi-relét
szétbontani, illetve a tápkábelt
javítani vagy cserélni.
• Soha ne használja a Fi-relét
főkapcsolóként. A Fi-relét mindig
csak a gép terheletlen állapotában
kapcsolja be.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Az oldalfogantyú felszerelése
(3. ábra)
A oldalfogantyút (e) mind jobbkezes, mind
balkezes felhasználóknak megfelelő helyzetbe fel
lehet szerelni.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
1. Csavarással lazítsa ki az oldalfogantyút.
2. Jobbkezes felhasználók úgy csúsztassák az
oldalfogantyú záróbilincsét át a karimán, hogy
a fogantyú a bal oldalon legyen.
Balkezes felhasználók úgy csúsztassák az
oldalfogantyú záróbilincsét át a karimán, hogy
a fogantyú a jobb oldalon legyen.
3. Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe,
és rögzítse.
Tartozék fel- és leszerelése (4.
ábra)
Ez a szerszám menetes magfúró szárakkal
és adapterekkel működik, amelyek menettel
közvetlenül csatlakoznak a tengelyre (d).
Csak professzionális tartozékok használatát
javasoljuk.
1. Vizes vagy száraz fúráshoz megfelelő
fúrószárat válasszon.
2. Tartozék használatánál vegye figyelembe
a gyártónak a fúrószár beszerelésére
vonatkozó ajánlásait. A fúrószár tengelyre
szereléséhez szükség lehet adapterre.
3. Villáskulccsal (r) tartsa a tengelyt, majd
a másik villáskulcsot (t) az óramutató
járásának irányában forgatva szorítsa be
a fúrószárat (s).
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt
működtetni kezdené a szerszámot,
bizonyosodjon meg arról, hogy
a szereléken minden kellően meg van
húzva.
Kétfokozatú áttétel-választó
(1. ábra)
A szerszám kétfokozatú áttétel-választóval (f)
van ellátva, ezzel változtatható a fordulatszám és
nyomaték aránya.
1. Engedje fel a be- és kikapcsolót, majd miután
a motor teljesen leállt, válassza ki a kívánt
állást.
2. A választókapcsolót mindig az áttételház
jelöléseihez igazítsa.
14
3. A fúrószár átmérőjének és a fúrni kívánt
anyagnak megfelelő fordulatszám-fokozat
kiválasztását lásd a műszaki adatoknál.
4. Teljes fordulatszámnál vagy működés közben
ne váltson fokozatot.
Csatlakoztatás a vízellátáshoz
(5. ábra)
D21582
Ezeknek a szerszámoknak egy 1/8” szabványos
csőmenetű vízcsatlakozójuk (g) van.
1. Csavarja ki a védősapka csavarját (u).
A csavart tegye biztonságos helyre.
2. A víztömlő (v) külső menetes végét csavarja
a szerelékbe (g), majd húzza meg erősen.
3. Zárja el a vízcsapot (w).
4. Csatlakoztassa víztömlőt alkalmas vízellátó
rendszerre.
FIGYELMEZTETÉS: Bizonyosodjon
meg arról, hogy a vízellátó rendszer
nyomása kisebb, mint a gép
legnagyobb megengedett víznyomása
(ez utóbbit lásd a műszaki adatoknál).
A víz áramlásának szabályzása
(5. ábra)
A víztömlőn lévő csappal (w) szabályozható
a fúrószárhoz áramló hűtővíz mennyisége.
1. A csapot az óramutató járásának irányában
forgatva csökken a vízmennyiség.
2. A csapot az óramutató járásával ellenkező
irányban forgatva növekszik a vízmennyiség.
Használat előtt
1. Szerelje fel a megfelelő tartozékot.
2. Jelölje ki a furat leendő helyét.
KEZELÉS
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági előírásokat és az rvényes
szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
FIGYELMEZTETÉS:
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
Ha túl erősen nyomja, a fúrás nem
lesz gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye, és
rövidülhet az élettartama.
• A vibrációs hatások csökkentése
érdekében győződjön meg arról,
hogy a környezeti hőmérséklet nem
túl alacsony, a gép és tartozékai
megfelelően karban vannak tartva, és
a munkadarab mérete is a géphez illő.
Helyes kéztartás (1., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa a szerszámot szorosan, hogy ne
ugorjon meg.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze az
oldalfogantyún (e), a másik pedig a főfogantyún
(y) van.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja
meg a fordulatszám-beállító kapcsolót (a).
A fordulatszám-beállító kapcsolóra gyakorolt
nyomástól függ a szerszám fordulatszáma.
Folyamatos működtetéshez nyomja le és tartsa
lenyomva a kapcsolót (a), nyomja le a reteszelő
gombot (b), majd engedje fel a kapcsolót.
A szerszámot a kapcsoló elengedésével állíthatja le.
A folyamatos működésre kapcsolt szerszámot úgy
állítsa le, hogy röviden lenyomja majd felengedi
a kapcsolót. Mindig kapcsolja ki a szerszámot,
ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Általános tanácsok gyémánt
fúrószárakkal történő fúráshoz
FIGYELMEZTETÉS: TARTOZÉK
HASZNÁLATÁNÁL VEGYE
FIGYELEMBE A GYÁRTÓ
AJÁNLÁSAIT.
15
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a gépet kézzel tartva végez fúrást,
javasoljuk, hogy központosító tüskét
szereljen a fúrószárba, hogy a furat
helyét kijelölhesse, és pontosabban
fúrhasson. Amikor állványra szerelve
használja a gépet, nem szükséges
központosító tüskét használnia.
1. Szerelje a központosító tüskét a magfúró
szárba.
A központosító tüskét a gép tengelye és
a fúrószár közé illesztett adapterbe kell
szerelni.
2. Helyezze a kijelölt pontra a központosító
tüskét, és kapcsolja be a szerszámot.
3. Kis fordulatszámon fúrjon, amíg a fúrószár kb.
5–10 mm-re be nem hatol az anyagba.
4. Vegye ki, majd húzza ki a szerszám dugaszát
a konnektorból.
5. Vegye ki a központosító tüskét a befogójából.
6. Dugaszolja a szerszámot a konnektorra, és
illessze a fúrószárat a munkadarabba.
7. Folytassa a fúrást, növelje a fordulatszámot
a maximumig, és fúrjon a kívánt mélységig.
FIGYELMEZTETÉS: Ne keverjen
vele gyúlékony vagy gyúlékonyként
címkézett folyadékokat.
Száraz fúrás
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a zárósapka
be van illesztve a vízellátó szerelékbe
(D21582).
2. Csatlakoztassa a gépet alkalmas porelszívó
rendszerre.
Fúróállvány
D21582K
1. Állványra szerelt fúróval csak lefelé vagy
vízszintes irányban szabad fúrást végezni.
2. Az állványt a helyén csavarokkal vagy
vákuumos eszközzel rögzíteni kell.
MEGJEGYZÉS: Ha csavarokkal rögzíti az
állványt, használja a D212825 kategóriát
betonhoz vagy a D215826 kategóriát
falazathoz.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Átvizsgálás céljából rendszeresen juttassa
el a szerszámot hivatalos szervizbe. Az
átvizsgálásnál ellenőrzik a szénkeféket, feltöltik
olajjal az áttételházat és kicserélik az áttételház
tömítőgyűrűjét.
Hibaelhárítás
Vizes fúrás
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik
megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat.
Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon
a javítóműhelyéhez.
D21582
A fúrószár nem fúr
3. A fent leírt módon folytassa.
1. Csatlakoztassa gépet alkalmas vízellátó
rendszerre.
2. Szükség esetén állítson a vízáramlás
sebességén.
3. A fent leírt módon folytassa.
FIGYELMEZTETÉS: Ha bármennyi
víz is kijön az áttétel nyakrészénél
lévő leeresztő nyílásból, azonnal
állítsa le a munkát, és hivatalos
szervizzel javíttassa meg a gépet.
16
Az anyag a fúrószárnak túl kemény
• Válasszon alkalmasabb fúrószárat
(puhább szegmensekkel).
• Ha lehet, alkalmazzon vizes fúrást.
A szegmensek eltompultnak és
kifényesedettnek látszanak
• Fúrjon bele dörzshatású anyagba, hogy
a gyémánt szegmensek megtisztuljanak.
A kifolyt víz túl tiszta és túl folyékony
A vízáramlás lassítja a fúrást és hátráltatja
a gyémánt szegmensek önéleződését.
• Lassítsa a víz áramlását.
Por halmozódott fel a fúrószárban
A felhalmozódott por lassítja a fúrási sebességet.
• Az alkalmas porelszívó eszközt használja.
• Rendszeresen húzza ki a fúrószárat, hogy
a por kihulljon.
A fordulatszám nem megfelelő
• A megfelelő fordulatszámokat lásd a műszaki
adatoknál.
A szegmensek és a magfúró szár forrósodnak
• Gyorsítsa a víz áramlását.
A szegmensek túl gyorsan kopnak
• Válasszon alkalmasabb fúrószárat
(keményebb szegmensekkel).
• Kisebb nyomást gyakoroljon a fúrószárra.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
PORELSZÍVÓ RENDSZER (6. ÁBRA)
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
A D27902 porelszívó (i) pontosan és
biztonságosan eltávolítja a fúrás közben keletkező
port. A D215804 porelszívó (h) száraz fúrásoknál
alkalmazott fúrószerelék befogásához szükséges.
VÍZPUMPA (7. ÁBRA)
Porelszívás (száraz fúrásnál)
FIGYELMEZTETÉS: Fa és faipari
termékek száraz fúrásakor mindig
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott
porelszívót használjon.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő álarcot.
A törmeléknek a munkaterületről történő
eltávolításához és a fúrószár lehűtéséhez
a D215824 vízpumpa (m) biztosítja a vízellátást,
ahol nincs hálózati vízellátás.
FÚRÓÁLLVÁNY (2., 7. ÁBRA)
A D215831 fúróállvány (k) segítségével az
Ön gyémánt fúrója használható helyhez kötött
alkalmazásokhoz, és nagyobb pontosságot,
kényelmet és stabilitást biztosít. A D215834 szűkítő
gyűrű szükséges a fúrószárnak a befogóba történő
szereléséhez.
FIGYELMEZTETÉS: NE rögzítse az
állványt vákuumpumpával falra vagy
mennyezetre.
Ehelyett: A D215821 fúróállvány (j) segítségével
Ön a gyémánt fúróját helyhez kötött alkalmazáshoz
gyorsan felállíthatja.
A D215822/D215832 vízgyűjtő gyűrű (14/16)
a vizes fúrás szerelékének befogadásához
szükséges.
17
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha majd úgy találja, hogy DeWALT terméke
cserére szorul, vagy már nincs rá szüksége,
ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés
megelőzésében és csökkenti
a nyersanyagok iránti igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
hogy új termék vásárlásakor a kereskedő vállalja
az elhasznált termék visszavételét.
A DeWALT lehetőséget biztosít a DeWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol
vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DeWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a DeWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internetes honlapon:
www.2helpU.com.
18
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00232380 - 3-4-2014
19
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
20
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising