DC232K | DeWalt DC232K ROTARY HAMMER instruction manual

533444-78 H
DC228
DC229
DC232
DC234
2
3
4
AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ
DC228/DC229/DC232/DC234
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata,
sok termék fejlesztés és innováció tette a DEWALTot a professzionális szerszám felhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
DC228
28
0-1.150
0-850
2,5
DC229
28
0-1.150
0-850
2,5
DC232
36
0-1.150
0-850
2,5
DC234
36
0-1.150
0-850
2,5
mm
kg
13/30/24
SDS-plus ®
54
2,4
13/30/24
SDS-plus ®
54
2,6
13/30/24
SDS-plus ®
54
2,5
13/30/24
SDS-plus ®
54
2,7
Akkumulátor
Feszültség
Képesség
Tömeg
VDC
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,92
DE9360
36
2,2
1,0
Töltő
Hálózati feszültség
Töltési idő
Tömeg
VAC
min
kg
DE9000
230
60
0,9
Feszültség
Üresjárati Fordulatszám
Fordulatszám
Ütőenergia
Fúrásteljesítmény
Acélban/fában/betonban
Szerszámbefogó
Nyak átmérője
Tömeg (akkumulátor nélkül)
V
min-1
min -1
J
mm
Biztosítékok
230 V-os készülékek
10 A, hálózaton
Fogalmak: biztonsági szabályok
Elektromos kisülés kockázatát jelzi.
VESZÉLY: olyan veszély fenyegetését
jelzi, amely halált vagy személyi sérülést okozhat
Tűzveszély kockázatát jelzi.
FIGYELMEZTETÉS: olyan esetleges
veszélyt jelez, ami halált vagy személyi
sérülést okozhat
EC-TANUSÍTÁS
ÓVATOSSÁG: olyan esetleges veszélyt jelez, ami könnyebb sérüléseket
okozhat
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT tanúsítja, hogy ezek az elektromos
szerszámok megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 98/37/EEC, 89/336/
EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC, EN607451, EN 60745-2-6, EN 50144, EN 55014-1,
EN 55014-2.
ÓVATOSSÁG: ha a biztonsági figyelmeztetés jel nélkül van használva,
olyan esetleges veszélyt jelez, ami
tulajdonban létrejövő kárt okozhat.
5
DE9000
DEWALT tanúsítja, hogy ez az akkumulátortöltő megfelel a következő irányelveknek és
szabványoknak: 89/336/EEC, 2002/95/EC,
2006/95/EC, EN 60335 -1, EN 60335 -229, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 és EN 61000-3-3.
LpA (hangnyomásszint)
KPA (hangnyomás
bizonytalansága)
LWA (garantált
hangteljesítményszint)
K WA (hangteljesítményszint
bizonytalansága)
További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a DEWALTtal az alábbi címen, vagy
tanulmányozza az útmutató hátoldalát.
dB(A)
DC228
82
DC229
82
DC232
81
DC234
82
dB(A)
2,0
2,0
2,4
1,9
dB(A)
96
95
95
96
dB(A)
2,3
2,4
2,4
1,9
Teljes vibrációs értékek(vektoriális triaxiális mennyiség) EN 60745 szerint:
Másodfokú középérték (RMS) kiegyensúlyozott
8,1
7,6
gyorsulás esetén
m/s2 7,6
1,5
1,5
Bizonytalanság K
m/s2 1,5
8,2
rendszabályokat , így megelőzheti
a tűzveszély, az elektromos áramütés és
a személyi sérülések lehetőségét.
FIGYELMEZTETÉS: A kibocsátott
rezgések száma eltérhet ezektől az
értékektől, attól függően, hogy az
elektromos készüléket milyen formában használjuk. Ez az értékek túlbecsüléséhez vezethet az elektromos
készülékek szabályos használata
esetén.
Az „elektromos készülék” kifejezés az
összes előírásban olyan készüléket jelent,
amely folyóárammal vagy akkumulátorral
működik.
KÉRJÜK, GONDOSAN ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN IS BÁRMIKOR UTÁNANÉZHESSEN
A GÉPPEL KAPCSOLATOS ÖSSZES INFORMÁCIÓNAK.
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
1. MUNKATERÜLET BIZTONSÁGOSSÁGA
a) Tartsa rendben a munkahelyét. A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon
arról, hogy gyerekek, más személyek vagy
állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék meg a készüléket és
a kiegészítőket.
c) Ne használja az elektromos készülékeket robbanékony környezetben, ahol
por, gázok és gyúlékony folyadékok
vannak. Az elektromos készülékek szikrát
bocsáthatnak ki, amely begyújthatja a port
vagy füstöt okozhat.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Németország, 05/2007
FIGYELME Z TETÉS: a sérülések
veszélyének elkerülés érdekében olvassa el a használati útmutatót.
Általános biztonságtechnikai
előírások
FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el
az összes biztonsági előírást és
utasítást!
Elektromos kéziszerszám használatakor
mindig tartsa be a helyi biztonságtechnikai
6
2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos készülék dugaszának
illeszkednie kell a konnektorhoz, Soha
nem próbálja megváltoztatni a dugaszt.
Ne használjon semmilyen kiegészítő
dugaszt, földelt csatlakozású elektromos készülékeknél. A konnektornak
megfelelő eredeti dugaszok csökkentik az
elektromos kisülés kockázatát.
b) Kerülje a földdel kapcsolatban lévő
felületekkel való testi érintkezést, mint
a csövek, radiátorok, sütők, hűtőszekrények. Nagyobb az elektromos kisülés
kockázata, ha a teste a földdel kapcsolatban van.
c) Az elektromos készülékeket ne tegye ki
sem eső sem nedvesség veszélyének.
Ha elektromos készülékbe víz kerül nő az
elektromos kisülés kockázata.
d) Soha ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérően. Soha ne szállítsa, húzza
az elektromos készüléket a kábel segítségével. Óvja a kábelt hőtől, olajtól,
éles felületektől vagy mozgó részektől.
A sérült, szakadt kábelek növelik az elektromos kisülés kockázatát.
e) Külső használathoz, használjon hosszabbító kábelt. Külső használathoz
megfelelően használt hosszabbító kábel
csökkenti az elektromos kisülés kockázatát.
f) Amennyiben elkerülhetetlen, hogy
nedves helyen használja az elektromos
készüléket, használjon egy biztonsági
maradék áram készüléket (RCD). Az
RCD használata csökkent az elektromos
kisülés kockázatát.
áram alá helyezné, bekapcsolná az akkumulátort vagy szállítaná a készüléket.
A készüléket szállítása, úgy, hogy az ujjunk
a megszakító gombon nyugszik vagy bekapcsolt állapotban kihúzni az elektromos
készüléket egyaránt balesetveszélyes.
d) Mielőtt bekapcsolná a készüléket,
távolítsa el a beállító csapszeget vagy
a csavarkulcsot. A beállító csapszeg
vagy a csavarkulcsot, amely csatlakozhat
a elektromos készülék forgó részéhez
személyi sérülést okozhat.
e) Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben.
f) Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben, mert ezek beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne
zavarja a munkában.
g) Használjon porelszívó berendezést.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy
ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Ezen berendezés használata
csökkenti a porból eredő veszélyeket.
4) AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLTA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse a szerszámot. Mindig
a megfelelő szerszámot használja.
A termékkel jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
b) Ne használja az elektromos készüléket, ha nem tudja bekapcsolni vagy
kikapcsolni a megszakítóval. Veszély
forrást jelent, ha a készülékeket nem lehet
irányítani a megszakítóval, ezeket meg kell
javíttatni.
c) Mindig kapcsolja le az áramforrásról,
vagy az akkumulátorról az elektromos
készüléket, amikor alkatrészt cserél,
beállítást változtat. Ezek az előzetes
biztonsági intézkedések megakadályozzák
a készülék véletlen bekapcsolódását.
d) Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról, hogy gyerekek, más
személyek ne közelíthessék meg, ne
érinthessék meg a készüléket. Az elektromos készülékek veszélyt jelentenek ha
3) SZEMÉLYI VÉDAKKUMULÁTOR
a) Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja az összes érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha
fáradt, alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt van. Bármely óvatlan pillanatban
súlyos sérüléseket szenvedhet.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig használjon védőszemüveget.
A személyvédelmi eszközök, mint a pormaszk, csúszásgátlóval ellátott cipő,
fülvédő a megfelelő körülmények között
csökkenti a személyi sérüléseket.
c) Kerülje el a készülék akaratlan beindítását. Bizonyosodjon meg arról, hogy
a megszakító gomb aktiválva van mielőtt
7
megfelelő képzettséggel nem rendelkezők
használják.
e) Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja
meg, hogy a mozgó részek megfelelően
működnek, nincsenek akadályoztatva.
Ellenőrizze a részegységeket, esetleg
előforduló töréseket, és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon
meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és rendeltetésszerű használatra kész. Ne használja a gépet,
ha valamelyik alkatrésze nem teljes
vagy sérült. Sok baleset származik az
elektromos készülékek nem megfelelő
karbantartásából.
f) A vágó készülékeket tartsa tisztán és
figyeljen az élességükre. A megfelelően tisztántartott és éles vágó eszközök
kevésbé hajlamosak az elszabadulásra és
könnyebb irányítani őket.
g) Az elektromos készülékeket, alkatrészeiket és kiegészítőiket a jelen
utasításoknak megfelelően használja,
figyelve a munkakörülményekre és az
elvégzendő munka jellegére. A nem
rendeltetés szerinti használat veszélyhelyzetek forrása lehet.
kumulátor végpontjain létrejövő rövidzárlat
égést vagy tüzet okozhat.
e) Nem megfelelő körülmények között
az akkumulátorból kifolyhat folyadék,
kerülje el a vele való érintkezést. Ha
mégis véletlenül hozzáérne azonnal
mossa le vízzel. Amennyiben szemébe
kerül a folyadék forduljon orvoshoz. Az
akkumulátorból kifolyó folyadék, égést és
irritációt okozhat.
6 KARBANTARTÁS
a) Szakképzett szerelőt kérjen fel az
elektromos készülék karbantartására
és csak hitelesített tartalék részeket,
használjanak. Ez garantálja az elektromos készülék biztonságát.
Kiegészítő biztonsági előírások
ütvefúrókhoz
• Használjon fülvédőt. A nagymértékű zaj
a hallás elvesztéséhez vezethet.
• Használja a készülék segédfogantyúit.
Az irányítás elvesztése személyi sérüléseket okozhat.
• Különösen ajánljuk pormaszk alkalmazását.
Egyéb kockázatok
A következő kockázatok az ütvefúró természetéből adódnak:
• A készülék mozgó vagy felforrósodott
részeinek érintéséből fakadó sérülések
5. AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS
KARBANTARTÁSA
a) Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló
kikapcsolt állapotban van, amikor
behelyezi az akkumulátort. Balesetet
okozhat amennyiben üzemi kapcsoló bekapcsolt állapotban, van, amikor behelyezi
az akkumulátort.
b) Csak a gyártó által kifejlesztett töltővel
töltsön újra. Más típusú töltővel való töltés
tűzveszélyt okozhat.
c) csak kifejezetten akkumulátortöltésre
kifejlesztett töltőt használjon. Más
típusú töltővel való töltés tűzveszélyt
okozhat.
d) Amikor nem használja az akkumulátort
tartsa távol más fémtartalmú tárgyaktól, mint gemkapcsok, érmék, kulcsok,
szögek, csavarok és minden más apró
fémtárgyaktól, amelyek két végpont
között kapcsolatot létesíthetnek. Az ak-
A biztonsági előírások betartása és védőeszközök alkalmazása ellenére vannak olyan
kockázatok, amelyeket nem lehet kivédeni
teljesen, ezek a következők:
• Hallási nehézségek
• Ujjak becsípése az alkatrészek cseréjénél
• A por belégzéséből eredő egészségromlás, amikor betonnal vagy kőfalazattal
dolgoznak
Kiegészítő biztonsági előírások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
• Mielőtt az akkumulátort csatlakoztatná
a töltőhöz bizonyosodjon meg róla szárazságáról és tisztaságáról.
• Soha ne szállítsa, húzza a töltőt a kábel
segítségével. Óvja a kábelt hőtől, olajtól,
éles felületektől vagy mozgó részektől.
• A sérült vagy hibás kábelek javításával
vagy cseréjével csak a kijelölt DEWALTszakszervizeket bízzon meg. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan.
8
•
•
•
•
•
•
Az akkumulátort óvja a párától és a nedvességtől.
Ne próbáljon meg nedves akkumulátort
feltölteni.
Soha nem próbálja az akkunlátort felnyitni.
Csak a használati útmutatóban leírt akkunlátorokat használja. Soha ne használjon fel
nem töltehető akkumulátort.
Mindig kövesse a használati útmutatót az
akkumulátor kivételekor.
Amikor nem használja a töltőt és az akkumulátort, tartsa őket száraz, zárt helyen,
ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.
Probléma a töltővel.
Próbléma az Akkumulátorral.
Amennyiben már használhatatlan az
akkumulátor, a környezet terhelése
nélkül szabaduljon meg tőle.
Ne tegye ki tűz veszélyének az
akkumulátor.
Csak D EWALT töltöket használjon.
A csomag tartalma
1
1
1
1
1
1
Kábel nélküli ütvefúró
Oldalfogantyú
Mélységállító pálca
Tokmány kulcs nélkül (DC229/DC234)
elem (DC28/DC229/DC232K/DC234K)
akkumulátor (DC229KL /DC232KL /
DC234KL)
1 töltő
1 Koffer (K modelleknél)
1 használati útmutató
1 robbantott ábra
Megjegyzés: az N modellekhez nem jár
akkumulátor és töltő.
Szállítás
A DEWALT lítium-ion akkumulátorai megfelelnek
az ENSZ tesztelési és kritériumrendszerének
(ST/SG/AC.10./11/REV.3 III rész, 38,3 alrész),
amelyet az ENSZ a veszélyes anyagok
szállításával kapcsolatban javasolt.
• Az akkumulátorok hatékony védelemmel
rendelkeznek a belső túlnyomás és a rövidzárlatok ellen.
• Meg tették a megfelelő óvintézkedéseket
az erőszakos felnyitás és az áram veszélyes megfordulása ellen.
• A lítium tartalom a megengedett határérték
alatt marad.
•
Jelzések a töltőn és az akkumulátoron
A használati útmutatóban használt jelzéseken
kívül a töltőn és az akkumulátoron a következő
jelek találhatók:
•
Használat előtt olvassa el a használati
útmutatót.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék,
a részegységek és a tartozékok nem sérültek-e meg a szállítás alkalmával.
A gép üzembe helyezése elõtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék működésével.
Leírás (A ábra)
Figyelmeztetés: soha ne próbálja megváltoztatni az elektromos készüléket
sem bármely részét, mert az anyagi
és személyi sérülést okozhat.
A töltési idő meghatározásához tanulmányozza a technikai jellemzőket.
Ne tegye ki eső veszélyének.
Az ön DC228/DC232 akkumulátoros ütvefúrója
profeszionális fúrási feladatokra, ütvefúrásra
és csavarozásra lett kifejlesztve.
Ne használjon vezető eszközöket.
Ne töltsön rossz állapotban lévő akkumulátort.
Az ön DC229/DC234 akkumulátoros ütvefúrója
professzionális fúrási feladatokra, ütvefúrásra
csavarozásra és könnyű fal vésésre lett kifejlesztve.
Ne használjon sérült akku töltőt.
Ne használja az elektromos készülékeket
nedves környezetben, vagy ahol por, gázok
és gyúlékony folyadékok vannak.
Csak 4°C és 40 °C között töltse.
Ha a kábel rossz állapotban van
azonnal cserélje ki.
9
Ezek az ütvefúrók professzionális termékek
nehéz munkákhoz. Ne engedje, hogy gyerekek
hozzáférhessenek. Amikor tapasztalat nélkül
használják, szükséges az ön felügyelete.
1 Változtatható sebességű kapcsoló
1 Forgás irány kapcsoló
1 Mód választó
1 biztonsági blokkoló
1 készüléktok
1 záró karika
1 porvédő
1 mélységbeállító pálca
1 Oldalfogantyú
1 markolat
1 akkumulátor
h á l ó z a t i c s a t l a ko z ó j á n a k f e s z ü l t s é g e
megfelel-e az akkumulátor töltő feszültségi
követelményeinek.
Ez a készülék EN 60335 szabvány
szerint kettősszigetelésű, ezért a földelés nem szükséges.
A kábel vagy dugasz cseréje
A kábel vagy a dugasz cseréjekor különös
óvatossággal járjon el: egy fedetlen réz csatlakozókkal rendelkező dugasz csatlakoztatása
egy áramforráshoz nagyon veszélyes.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábel használata szükséges,
ú g y h a s z n á l j o n e g y a r r a j óvá h a g yo t t
hosszabbító kábelt, ami megfelel a készülék
felvett teljesítményének (lásd a műszaki
adatoknál). A minimális kábelér 1 mm2.
Akkumulátor töltő
Az Ön DE9000 töltője kizárólag 36 V-os
(DE9360) és 28 V-os (DE9280) D EWALT LiIon akkumulátorok töltésére alkalmas 2,2 Ah
teljesítménnyel.
11 Akkumulátor
12 Feloldó gomb
13 Töltő
14 Töltés jelzők (piros)
Összeszerelés és beállítás
Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy kivette az
akkumulátort.
FIGYELMEZTETÉS:A készüléket mindig kapcsolja ki, amikor kiveszi vagy
beteszi az akkumulátort.
Túlzott terhelés
A fúrófej megakadása esetén a fúrótengely
meghajtása leáll. Az így keletkező erők esetére
mindig tartsa a fúrót két kézzel, és stabil
testtartással álljon.
FIGYELMEZTETÉS: Csak D EWALT
töltőket és akkumulátorokat használjon.
Fék mechanika
Amikor a sebességkapcsolót felengedi,
a tengely forgása azonnal leáll.
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
(A ábra)
• Az akkumulátor behelyezéséhez(11) csatlakoztassa a készülék tartályához. Tegye
az akkumulátort a tartályba és nyomja
addig amíg be nem szorul a helyére.
• Az akkumulátor kivételéhez nyomja meg
a kioldó gombot(12) és közben húzza az
akkumulátort, hogy ki tudja venni a tartályból.
Aktív rezgés kontrol
Az aktív rezgés kontrol semlegesíti a visszapattanó rezgéseket ütvefúrrás mód esetén.
A kézfejre és karra ható vibrálás csökkentésével kényelmesebb és tovább tartó használatot
tesz lehetővé, és egyúttal meghosszabbítja
a készülék élettartamát. Működtetés közben
egy rugó alapú mechanika ellensúlyozza
a rezgést. Ez a tompítás jól érezhető, ha nyomást gyakorolunk a készülékre. Győződjön
meg róla, hogy a rugó feszes legyen, de nem
túlságosan, és hogy a mechanika könnyeden
működik-e.
Az akkumulátor töltése (A & B ábra)
A töltés előtt mindig ellenőrizze az elektromos
áramot. Amennyiben az árammal nincs gond
a töltő mégsem tölti az akkumulátort, vigye
a töltőt egy DEWALT által hitelesített szervizbe.
Az akkumulátor és a töltő felmelegedhetnek
a töltés során. Ez normális folyamat és nem
jelent problémát.
Elektromos biztonság
Az elektromotort adott feszültségre tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!
Továbbá mindig ellenőrizze, hogy az Ön
10
ÓVATOSSÁG: ne töltse az akkumulátort 4 °C alatti vagy 40° C fölötti
környezetben. Az ajánlott töltési hőmérséklet: 24°C
•
•
•
•
•
•
•
Az akkumulátor töltéséhez (11) helyezze
a töltőbe (13) ahogy az a töltőn fel van
tűntetve. Bizonyosodjon meg róla, hogy
az akkumulátor jól van elhelyezve a töltőben. A piros töltési szintjelzők (14) az
akkumulátor töltési szintjének megfelelően
villognak.
Amikor a töltés befejeződött a jelzők égve
maradnak. A töltő automatikusan kiegyenlítő állapotba áll.
Az akkumulátort bármelyik pillanatban ki
lehet venni a töltőből vagy bármennyi időre
benne lehet tartani.
Amennyiben a töltő hibát észlel, a piros
jelzők gyorsan villognak. Próbálja meg
újra betenni az akkumulátort, vagy próbálkozzon egy újjal. Amennyiben az új
akkumulátort sem lehet tölteni vigye a töltőt
egy D EWALT által hitelesített szervizbe.
A piros töltés jelzők gyorsan villognak, egy
rövid és egy hosszú villanással, hogy jelezzék, ha a töltővel valamilyen probléma van.
Vigye a töltőt egy DEWALT által hitelesített
szervizbe.
Amennyiben olyan áramforrásokra kapcsolja a töltőt, mint generátor, vagy olyan
forrásra, amely egyenáramot váltóárammá
alakít át a piros töltésjelzők egyszerre
villognak két egymás utáni villogással. Ez
az áramforrás átmeneti problémáját jelzi.
A töltő automatikusan normális működésbe fog átváltani.
Hideg/Meleg Akkumulátor késleltetés
A m enny ib en a tö lt ő ér zéke li, ho g y a z
akkumulátor túlhevült, vagy túlságosan lehűlt,
automatikusan bekapcsolja a hideg/meleg
akkumulátor késleltetést, amely felfüggeszti
a töltést, amíg az akkumulátor vissza nem
nyeri megfelelő hőmérsékletét. A töltő ezután
automatikusan visszaáll a töltési funkcióra. Ez
a funkció biztosítja az akkumulátor maximum
élettartamát.
Túlmerülés elleni védelem
A z akkumulátor a készülékben tör ténő
használat közben védve van a teljes lemerülés
ellen.
A működési mód kiválasztása (C1 & C2
ábrák)
DC228/DC232 (C1 ábra)
A készülék a következő működési módokban
használható:
Forgófúrófejes fúrás (Rotaryfúrás):
csavarhúzásra, illetve acél, fa vagy
műanyag fúrására.
Ütvefúrás: betonfúrásra illetve
bontófúrásra.
DC229/DC234 (C2 ábra)
A készüléket a következő működési módokban
használhatja:
Forgófúrófejes fúrás (Rotaryfúrás):
csavarhúzásra, illetve acél, fa vagy
műanyag fúrására.
Töltési folyamat (B ábra)
Használja a B ábra táblázatát az akkumulátor
töltöttségének megállapítására.
Töltöttségi állapot
1 fény pislog
1 fény pislog, 1 fény világít
1 fény pislog, 2 fény világít
3 fény világít
újra, illetve minden olyan esetben, amikor
a teljesítmény csökkenését észleli.
Az akkumulátor frissítése érdekében helyezze az akkumulátort a töltőre. Hagyja
a töltőn legalább 8 órán keresztül.
Ütvefúrás: betonfúrásra illetve
bontófúrásra.
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Vésés: kizárólag könnyű vésésre.
A működési mód kiválasztásához nyomja
meg a biztonsági zárat (4) és forgassa el
a működési mód kiválasztó tárcsát (3) amíg az
a kívánt üzemmód szimbólumára nem mutat.
Engedje fel a biztonsági zárat és ellenőrizze,
hogy a működési mód kiválasztó tárcsát
a megfelelő helyen biztosította-e ki.
Automatikus frissítés
• Az automatikus frissítési mód egyensúlyban tartja az akkumulátor különböző
celláinak működését, a legmagasabb
teljesítmény biztosítása érdekében. Az akkumulátort legalább hetente egyszer töltse
11
Előre/hátra csúszka (G ábra)
• Nyomja az előre/hátra csúszkát (2) a bal
oldali irányba, amennyiben a forgófejet
jobb oldali irányba kívánja forgatni. Lásd
a készüléken elhelyezett nyilakat.
• Nyomja az előre/hátra csúszkát (2) a jobb
oldali irányba, amennyiben a forgófejet
ellentétes, bal oldali irányba kívánja forgatni.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék üzemeletetése közben ne vátoztassa meg
a működési módot.
S D S - p l u s ® t a r t o z é ko k b e f o g á s a é s
eltávolítása (D ábra)
Az Ön készüléke SDS-plus® tartozékok befogására alkalmas (a D ábra szelvénye illusztrálja az SDS-plus® fúrószár keresztmetszetét).
• Tisztítsa meg, és vékonyan zsírozza be
a szerszám szárát.
• Helyezze be a szerszám szárát a szerszámbefogóba (5).
• Nyomja a tartozékot lefelé, és egy kissé
forgassa, addig, amíg a vájatokba reteszelődik.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően reteszelődik
a tartozék úgy, hogy maga felé húzza. Kalapálás funkcióban a fúró/véső száraknak
axiális mozgása van, ez a szerszámbefogóba rögzített fúrószárnál is akár több
centimétert is kitesz.
• A szerszám eltávolításához húzza hátra
a szerszámbefogó rögzítő perselyét (15),
és húzza ki a tartozékot a befogóból.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig várja
meg, amíg a motor teljesen leáll, mielőtt megváltoztatná a fogási irányt.
DC229/DC234 - A cserélhető tokmány lecserélése (H ábra)
• Fordítsa a zárógallért (6) nyitó állásba és
lazítsa meg az szerszámbefogót.
• Nyomja a tokmányt (16) a tengelynyakhoz
és fordítsa a zárógallért záró állásba.
• A tokmány és az szerszámbefogó együttes
eltávolításához először, az szerszámbefogó eltávolításához hasonló módon, távolítsa el a tokmányt, majd a szerszámbefogót.
Ezután helyezze fel az új tokmányt és
szerszámbefogót a fent leírt módon.
Az oldalfogantyú felszerelése (E ábra)
A oldalfogantyút (9) jobbkezes és balkezes
használatra is fel lehet szerelni.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon hagyományos tokmányt ütvefúrási módban.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja
munkaközben a kifogástalanul
felszerelt oldalfogantyút.
A porvédő sapka lecserélése (D ábra)
A porvédő sapka (7) meggátolja, hogy a por
a mechanikus részbe bejusson. Az elhasználódott porvédő sapkát haladéktalanul ki kell
cserélni.
• Húzza szerszámbefogó rögzítő perselyét
(15) hátra és vegye le a porvédő sapkát (7)
a szerszámbefogóról.
• Tegye fel az új porvédő sapkát.
• Engedje vissza a szerszámbefogó rögzítő
perselyét.
•
•
•
•
Lazítsa meg a pótfogantyút.
Jobbkezeseknek: tolja az oldalfogantyú
bilincsét a szerszámbefogó mögötti feszítőnyakra úgy, hogy a markolat a baloldalon
legyen.
Balkezeseknek: tolja az oldalfogantyú
bilincsét a szerszámbefogó mögötti feszítőnyakra úgy, hogy a markolat a gép jobb
oldalán legyen.
Forgassa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe, és rögzítse a markolatot.
Használati utasítás
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonságtechnikai előírásokat és az
idevonatkozó rendszabályokat.
Fúrási mélység beállítása (F ábra)
• Helyezze be a szükséges fúrófejet.
• Lazítsa meg az oldalfogantyút.
• Igazítsa a mélységszabályzó rudat (8)
a lyukon keresztül az oldalfogantyú kapcsához.
• Igazítsa meg a fúrási mélységet a fent
bemutatott módon.
• Szorítsa meg az oldalfogantyút
•
•
12
Ellenőrizze, a munkadarabban futó vezetékek és csövek helyzetét.
Munka közben csak könnyedén nyomja
a készüléket (kb. 5kg). A túl nagy nyomás
nem hogy növeli, hanem csökkenti a munkateljesítményt, és lerövidítheti a gép
élettartamát.
•
•
•
•
•
Ne fúrjon túl mélyre, hogy megelőzze
a burkolat meghibásodását.
Tartsa a készüléket stabilan, mindkét kezével, hogy ne billenjen ki egyensúlyából.
A készülék használatakor mindig megfelelően szerelje fel az oldalfogantyút.
Amennyiben a fúrófej nem elég éles, helyezzen be új fúrófejet.
Folytassa az ütvefúrásnál leírtaknak megfelelően.
ÓVATÓSSÁG: Soha ne használjon
standard szerszámbefogót ütve fúrás
üzemmódban.
Csavarozás(A ábra)
• Állítsa az üzemmód kapcsolót (3) az „rotációsfúrás” pozícióba.
• Válassza ki a rotáció irányát.
• A készülékétől függően kövesse a következő utasítások egyikét:
− Tegye fel az SDS-plus speciális csavarozó adapterét hatszögű csavarozó
végek használatához.
− Cserélje ki a tokmányt a (DC229/
DC234)
• Tegye fel a megfelelő csavarozó véget.
Amikor ki vagy becsavaroz egy vájatozott
fejjel, mindig kereső fejes csavarozó hegyet használjon.
• Gyakoroljon gyenge nyomást az állítható
sebességkapcsolón (1) hogy megóvja
a csavar fejét a sérüléstől. Fordított rotációs üzemmódban (LH) a készülék automatikusan csökkenti a sebességet, hogy
megkönnyítse a csavar eltávolítását.
• Amikor a csavar a munkadarabbal egy
magasságba kerül, forgassa el az állítható
sebességkapcsolót, hogy megakadályozza, hogy a csavar feje a munkadarabon
szétterüljön.
A készülék használata előtt:
• Győződjön meg róla, hogy az akkumulátort
feltöltötte-e.
• Győződjön meg róla, hogy az akkumulátort
megfelelően helyezte a készülékbe.
A készülék be- és kikapcsolása (A ábra)
• A gép beindításához nyomja meg az
állítható sebességkapcsolót (1). A sebességkapcsolóra kifejtett nyomás határozza
meg a forgófej sebességét.
• A gép leállításához engedje fel a kapcsolót.
• A tartósüzem használatához, csúsztassa
az előre/hátra csúszkát (2) a középső
helyzetbe.
Ütvefúrás (A ábra)
• Állítsa az üzemmód kapcsolót (3) az „ütvefúrás” pozícióba.
• Helyezze be a megfelelő fúrószárat.
A legjobb eredmény érdekében használjon
karbid-hegyű fúrókoronát.
• Állítsa be megfelelően az oldalfogantyút
(9).
• Amennyiben szükséges, állítsa be a fúrási
mélységet.
• Jelölje meg a fúrási felületen a fúrni kívánt
helyet.
• Helyezze a fúrószárat a jelölésre, és kapcsolja be a készüléket.
DC229/DC234- Vésés (A ábra)
• Állítsa az üzemmód kapcsolót (3) vésés
pozícióba.
• Tegye fel a megfelelő vésőt és bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően csatlakozik.
• Fogja meg az oldalfogantyút.(9)
• Kapcsolja be a készüléket és kezdjen el
dolgozni.
Rotációs fúrás (A ábra)
• Állítsa az üzemmód kapcsolót (3) az „rotációsfúrás” pozícióba.
• A készülékétől függően kövesse a következő utasítások egyikét:
− Tegye fel a tokmány adapterét (DC228/
DC232). Rendelkezésére állnak SDSplus speciális adapterek, amelyet
a standard 10 vagy 13 mm-es tokmánnyal lehet használni, ez lehetővé teszi
a fúrást.
− Cserélje ki a tokmányt a (DC229/
DC234)
Előfordulhat, hogy a motor kicsit járatni kell
miután véső módra állítottuk.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ne használja a készüléket éghető
vagy robbanékony folyadékok
(benzin, alkohol stb.) keverésére.
• Ne keverjünk vele gyúlékony folyadékokat.
13
Kiegészítő alkatrészek
Környezetvédelem
FIGYELMEZTETÉS: mivel, a DEWALT
által ajánlott alkatrészeket leszámítva,
nem végez tek kísér leteket más
alkatrészekkel való használatról
ezek használata mellőzendő, mert
kockázatot jelenthet. Ennek elkerülése
érdekében c sak a D E WA LT által
ajánlott alkatrészeket használja.
A terméket életciklusa végén tilos más
háztartási hulladékkal együtt eldobni.
Annak érdekében, hogy a nem ellenőrzött körülmények között kidobott hulladék ne legyen
ártalmas a környezetre és az egészségre, kérjük, a terméket válassza el a többi hulladéktól
és tegye lehetővé az anyagok minél nagyobb
mértékű újrahasznosítását.
Az SDS-plus fúrófejek és vésők széles skálája
körül választhat.
Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, amennyiben több információhoz szeretne jutni az
alkatrészeket illetően.
A készülék elhasználódása esetén,
kérjük, vegye fel kapcsolatot azzal az
üzlettel, amelyben a terméket vásárolta, vagy a helyi önkormányzattal, ahol
részletes tájékoztatást kaphat arról,
hogy milyen módon járulhat hozzá
a környezetvédelmi szempontból biztonságoz újrahasznosításhoz.
Karbantartás
A z Ö n D E W A L T ké s z ü l é ke m i n i m á l i s
karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra
lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
DeWalt a termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet. Itt a készülékeket
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
fogják megsemmisíteni. A legközelebbi
szerviz címét megtalálja ebben a használati
utasításban. A szer vizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
A készülék karbantartását a felhasználó
nem képes elvégezni. Kb. 40 üzemóra
után vigye a vésőkalapácsot egy DEWALT
szakszervizbe, ahol eredeti D E WALT
alkatrészeket használnak. Ha ez idő alatt
probléma merül fel a készülékkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a DEWALT
márkaszervizzel.
Kenés
Az Ön készüléke nem igényel további kenést.
Az SDS-plus® tartozékok és adapterek szárát
viszont rendszeresen kenni kell.
Akkumulátor
A hosszú élettartamú akkumulátort töltse újra,
amennyiben a készülék teljesítménye csökken.
Az akkumulátor élettartamának lejártával,
a környezetre tekintettel vigye azt el az erre
kijelölt gyűjtőhelyre.
• Merítse le az akkumulátort teljesen, majd
távolítsa el a készülékből.
• Li-Ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak. Vigye vissza a vásárlási helyre vagy
a helyi újrahasznosító állomásra, ahol az
elhasznált akkumulátorokat megfelelően
újrahasznosítják vagy megsemmisítik.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Áramtalanítsa és távolítsa el az
akkumulátor töltőt, mielőtt a motorházat tisztítani kezdi.
• Távolítsa el az akkumulátort mielőtt a készüléket tisztítani kezdi.
• Tartsa a készülék levegőréseit
tisztán, biztosítsa, hogy mindig
nyitottak legyenek; és rendszeresen tisztítsa meg a motorházat
egy puha ronggyal.
14
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst00065014 - 09-06-2008
15
BLACK & DECKER GMBH MAGYARORSZÁGI
KERESKEDELMI KÉPVISELET
Iroda
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Tel.
214-05-61
Fax.
214-69-35
KÖZPONTI MÁRKASZERVIZ
Tel/fax
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17
S.O.S 06 30 321 45-95
403-22-60, 404-00-14
service@rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Békéscsaba
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Gyöngyös
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Keszthely
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
Mofüker Kft.
Weyland - Gép
Megatool Kft.
Spirál-szerviz Kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Mátra Műszaki Kereskedés
Élgép 2000 Kft.
Villforr szerszámüzlet
Vén-szer
Cserép Miklós Vasker Kft
Kaposvári Kisgépjavító
Németh Józsefné
Servintrade Kft.
Új-Technika Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Valentin
Kisgépcenter Bt.
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
Interprémium
Ács Imre
H-szerszám Kft
Taki-Tech
6500, Szegedi út 9.
5600, Kazinczy út 1-3.
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
3200, Vértanú utca 14.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
8360, Rezi u. 2
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
7100, Rákoczi u. 27.
8000, Széna tér 3.
5000, Délibáb u 2.
9700, Vasút u.29.
2800, Madách Imre u. 1/E
2251, Pesti út 46.
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
79/323-759
66/437-205
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
37/500-240
96/415-069
52/561-135
78/466-440
83/311-264
82/318-574
76/324-053
46/411-351
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/422-395
74/319-006
22/340-026
56/344-365
94/317-579
34/309-738
29/446-615
88/404-303
92/311-693
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
16
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
17
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
Gearbox ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC228KL - - - A
18
Housing ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC228KL - - - A
19
Gearbox ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC229KL - - - A
20
Housing ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC229KL - - - A
21
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
22
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
23
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
24
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising