DC223K | DeWalt DC223K ROTARY HAMMER instruction manual

505202-61 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL DC222
DC223
DC224
2
3
4
MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA
DC222/DC223/DC224
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją
oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
DC222
DC223
DC224
Napięcie sieciowe
(V)
Prędkość obrotowa biegu jałowego
(obr/min)
Prędkość obrotowa pod obciążeniem (obr/min)
Energia pojedynczego udaru
(J)
Maksymalna średnica otworów wierconych
w stali/drewnie/ betonie
(mm)
Uchwyt narzędziowy
średnica kołnierza uchwytu wiertarskiego (mm)
Masa (bez akumulatora)
kg
24
0 -1100
0 - 800
2,1
24
0 - 1100
0 - 800
2,1
24
0 - 1100
0 - 800
2,1
13/30/24
SDS-plus®
54
2,3
13/30/24
SDS-plus®
54
2,4
13/30/24
SDS-plus®
54
2,7
Akumulator
DE0241
DE0243
Rodzaj akumulatora
Napięcie sieciowe
Pojemność
Masa
NiMH
24
3,0
1,4
NiCd
24
2,0
1,4
(V)
(Ah)
(kg)
Ładowarka
DE0246
Rodzaj akumulatora
Napięcie sieciowe
Czas ładowania (w przybliżeniu)
Masa
NiCd/NiMH
230
60/70
0,6
(V)
(min)
(kg)
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 młotowiertarka akumulatorowa
1 rękojeść dodatkowa
1 ogranicznik głębokości wiercenia
1 ładowarka (tylko modele K)
2 akumulatory (tylko modele K)
1 walizka transportowa (tylko modele K)
1 uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
(DC224)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek młotowiertarki w rozłożeniu na
części
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Napięcie elektryczne
5
•
•
Sprawdź, czy młotowiertarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
bez zmęczenia dłużej posługiwać, a przy
tym dodatkowo wzrasta trwałość użytkowa
elektronarzędzia.
W czasie pracy mechanizm sprężynowy tłumi
drgania. Efekt ten daje się zauważyć szczególnie
przy wywieraniu nacisku na młotowiertarkę, ale
nie powinien on być zbyt duży, by sprężyna
mogła swobodnie amortyzować.
Opis (rys. A)
Młotowiertarka akumulatorowa DC222 jest
przeznaczona do profesjonalnego wiercenia,
wiercenia udarowego oraz wkręcania
i wykręcania wkrętów.
Młotowiertarka akumulatorowa DC223/DC224
jest przeznaczona do profesjonalnego wiercenia,
wiercenia udarowego, wkręcania i wykręcania
wkrętów oraz lekkiego kucia.
1 Wyłącznik z regulatorem prędkości
obrotowej
2 Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo
3 Przełącznik trybu wiercenia/wiercenia
udarowego
4 Przycisk blokujący
5 Uchwyt narzędziowy
6 Pierścień zaciskowy
7 Osłona przeciwpyłowa
8 Ogranicznik głębokości wiercenia
9 Rękojeść dodatkowa
10 Guziki zwalniające
11 Akumulator
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana
do zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Ładowarka D E WALT jest zgodnie
z normą EN 60745 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Ładowarka
Ładowarka DE0246 ładuje 24-woltowe
akumulatory niklowo-kadmowe i niklowowodorkowe firmy DEWALT.
11 Akumulator
12 Ładowarka
13 Lampka kontrolna ładowania (czerwona)
Montaż i regulacja
•
Sprzęgło przeciążeniowe
•
W razie zablokowania wiertła napęd wrzeciona
wyłącza się. Ze względu na powstające przy
tym siły zawsze trzymaj elektronarzędzie
obiema rękami. Zachowuj stabilną postawę.
•
Hamulec
Po zwolnieniu wyłącznika z regulatorem
prędkości obrotowej wrzeciono natychmiast
się zatrzymuje.
Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem
akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj elektronarzędzie.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź,
czy akumulator jest prawidłowo
włożony.
Używaj tylko akumulatorów i ładowarek
firmy DEWALT.
Aktywne tłumienie wibracji
Akumulator (rys. rys. A i B)
Funkcja ta powoduje, że układ mechaniczny
młotowiertarki redukuje odrzut. Maleją wibracje
na rękojeści, dzięki czemu młotowiertarka
jest przyjemniejsza w pracy i można się nią
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Przed naładowaniem akumulatora zawsze
najpierw sprawdzaj, czy ładowarka jest
prawidłowo zasilana. Gdy zasilanie jest
6
prawidłowe, a pomimo to akumulator nie jest
ładowany, oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego DEWALT. Podczas ładowania
akumulator i ładowarka mogą się nagrzewać,
ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy
o jakiejś usterce.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. A)
• Włóż akumulator w odpowiednią kieszeń
w obudowie młotowiertarki aż do
zatrzaśnięcia. W razie potrzeby użyj nieco
siły dla pokonania oporu sprężyny.
• By wyjąć akumulator, jednocześnie naciśnij
obydwa guziki zwalniające (10). Mechanizm
sprężynowy wypycha akumulator
z kieszeni.
Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 4 oC lub powyżej
40 oC. Zalecana temperatura ładowania
wynosi około 24 oC.
•
•
Zalecamy wkładać akumulator do ładowarki
bezpośrednio po wyjęciu go z młotowiertarki.
By naładować akumulator (11), zgodnie
z rysunkiem umieść go w ładowarce (12)
i przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij
się, czy akumulator został prawidłowo
włożony do ładowarki. Czerwona lampka
kontrolna ładowania (13) musi migać.
Lampka przestaje migać po około godzinie
i zaczyna się świecić na stałe. Świadczy to
o całkowitym naładowaniu akumulatora.
Gdy czerwona lampka kontrolna ładowania
szybko miga, to znaczy że występuje
jaki problem z ładowaniem. Jeszcze raz
włóż akumulator lub dla kontroli zastosuj
inny. Gdy także nowe akumulatory nie są
ładowane, oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego DEWALT.
Kapturek zabezpieczający na bieguny
akumulatora (rys. B)
Do zakresu dostawy należy kapturek
zabezpieczający, którego zadaniem jest osłona
biegunów wyjętego akumulatora. Bez kapturka
zabezpieczającego bieguny akumulatora łatwo
mogą zostać zwarte przez luźne metalowe
przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
akumulatora.
• Przed włożeniem akumulatora (11) do
ładowarki lub elektronarzędzia zdejmij
kapturek zabezpieczający (14).
• Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub elektronarzędzia załóż
kapturek zabezpieczający na bieguny.
Automatyczne ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze powoduje
wyrównanie ładunków poszczególnych
ogniw akumulatora. Zaleca się
przeprowadzać je co 10 cykli ładowania/
rozładowania. Bezwzględnie jest ono
konieczne w razie stwierdzenia spadku
wydajności akumulatora. Najlepiej robić
to w nocy.
•
•
•
Przed składowaniem lub transportem
akumulatora sprawdź, czy kapturek
zabezpieczający jest założony na
kontakty.
Ładowarka ta zawiera wbudowany wentylatorek,
który zapewnia szybkie chłodzenie
akumulatorów. Wentylatorek ten załącza się
automatycznie zależnie od potrzeby, a od
czasu do czasu także wtedy, gdy w ładowarce
nie ma akumulatora w celu wydmuchania pyłu
z otworów wentylacyjnych.
Rozpocznij ładowanie zgodnie z powyższym
opisem. Musi migać czerwona lampka
kontrolna, która informuje, że rozpoczął się
cykl ładowania.
Po upływie 1 godziny czerwona lampka
kontrolna ładowania przestaje migać
i zaświeca się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i można go
w każdej chwili wyjąć.
Gdy po godzinie ładowania akumulator
pozostawi się w przyłączonej ładowarce,
ładowarka automatycznie przechodzi
do trybu ładowania wyrównawczego,
które trwa maks. 8 godzin. W tym czasie
akumulator można jednak w każdej chwili
wyjąć.
Przy wkładaniu wtyczki kabla ładowarki
do gniazda sieciowego zawsze zakładaj
okulary ochronne.
Przerywanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
7
trwałości użytkowej akumulatora. W tym czasie
czerwona lampka kontrolna ładowania miga
najpierw powoli, a następnie szybko.
•
Wybór trybu pracy (rys. rys. C1 i C2)
Montaż dodatkowej rękojeści (rys. E)
Dodatkową rękojeść (9) można zamocować
z lewej i z prawej strony tak, by mogły się nią
posługiwać osoby lewo- i praworęczne.
• Poluzuj dodatkową rękojeść obracając
zacisk w lewo.
• Osoby praworęczne: Pierścień zaciskowy
dodatkowej rękojeści nasuń na kołnierz
uchwytu narzędziowego z lewej strony.
• Osoby leworęczne: Pierścień zaciskowy
dodatkowej rękojeści nasuń na kołnierz
uchwytu narzędziowego z prawej strony.
• Obróć dodatkową rękojeść do żądanej
pozycji i zaciśnij ją.
DC222 (rys. C1)
Młotowiertarka ta dysponuje następującymi
trybami pracy:
Wiercenie: wiercenie w stali, drewnie
i tworzywach sztucznych oraz
wkręcanie i wykręcanie wkrętów.
Wiercenie udarowe: wiercenie
w betonie i w murze.
DC223/DC224 (rys. C2)
Młotowiertarka ta dysponuje następującymi
trybami pracy:
Przed rozpoczęciem pracy
najpierw zawsze się upewniaj, czy
dodatkowa rękojeść jest prawidłowo
zamontowana.
Wiercenie: wiercenie w stali, drewnie
i tworzywach sztucznych oraz
wkręcanie i wykręcanie wkrętów.
•
•
By wyjąć narzędzie robocze, pierścień
blokujący uchwytu narzędziowego (15)
pociągnij do tyłu i uwolnij narzędzie.
Wiercenie udarowe: wiercenie
w betonie i w murze.
Nastawianie głębokości wiercenia (rys. F)
Tylko kucie: lekkie kucie.
•
•
•
By wybrać żądany tryb pracy, naciśnij
przycisk blokujący (4) i obróć przełącznik
(3) do pozycji z symbolem danego trybu
pracy.
Zwolnij przycisk blokujący i sprawdź, czy
przełącznik trybu pracy jest zablokowany.
•
•
Włóż odpowiednie wiertło.
Poluzuj dodatkową rękojeść (9).
Przez otwór w pierścieniu zaciskowym
dodatkowej rękojeści przełóż ogranicznik
głębokości wiercenia (8).
Zgodnie z rysunkiem nastaw wymaganą
głębokość wiercenia.
Zaciśnij dodatkową rękojeść.
Przełącznik obrotów w prawo/w lewo
(rys. G)
Nie zmieniaj trybu pracy, gdy młotowiertarka jest załączona.
•
Mocowanie i wyjmowanie narzędzi roboczych
SDS-plus (rys. D)
•
Młotowiertarka jest przystosowana do narzędzi
roboczych SDS-plus. Przekrój chwytu narzędzia
SDS-plus pokazano na rysunku D
• Oczyść i nasmaruj chwyt narzędzia.
• Włóż chwyt narzędzia roboczego w uchwyt
narzędziowy (5).
• Wciśnij narzędzie robocze do oporu i obróć
je aż do zatrzaśnięcia.
• Pociągając za narzędzie sprawdź, czy
się prawidłowo zablokowało. Osiowy
ruch narzędzia roboczego w uchwycie
narzędziowym w trybie wiercenia udarowego
wynosi kilka milimetrów.
By uzyskać obroty w prawo, przełącznik (2)
przesuń w lewo (patrz: strzałki na obudowie
młotowiertarki)
By uzyskać obroty w lewo, przełącznik (2)
przesuń w prawo
Kierunek obrotów zmieniaj dopiero po
całkowitym zatrzymaniu się silnika.
DC224 - Zamiana uchwytu narzędziowego
na uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
(rys. H)
•
•
8
Obróć pierścień zaciskowy (6) do pozycji
odblokowania i zdejmij uchwyt narzędziowy
(5).
Uchwyt szybkozaciskowy (17) nasuń na
wrzeciono i obróć pierścień zaciskowy do
pozycji zablokowania.
•
By zamienić uchwyt szybkozaciskowy
na uchwyt narzędziowy, najpierw zdejmij
uchwyt szybkozaciskowy w taki sam
sposób, jak poprzednio uchwyt narzędziowy,
a następnie zamocuj uchwyt narzędziowy
tak, jak uchwyt szybkozaciskowy.
•
Do wiercenia udarowego nigdy nie
używaj standardowych uchwytów
wiertarskich.
•
Wiercenie udarowe (rys. A)
•
Wymiana osłony przeciwpyłowej (rys. D)
•
Osłona przeciwpyłowa (7) zapobiega
przedostawaniu się pyłu do mechanizmu
młotowiertarki. Zużytą osłonę przeciwpyłową
niezwłocznie należy wymienić na nową.
• Pierścień blokujący uchwyt narzędziowy
(15) pociągnij do przodu i zdejmij osłonę
przeciwpyłową (7) z narzędzia.
• Załóż nową osłonę przeciwpyłową.
• Zwolnij pierścień blokujący uchwyt
narzędziowy.
•
Instrukcja obsługi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przełącznik trybu pracy (3) ustaw w pozycji
„Wiercenie udarowe”.
Włóż odpowiednie wiertło. Najlepsze wyniki
uzyskuje się przy użyciu wysokiej jakości
wierteł z węglikami spiekanymi.
Ustaw rękojeść dodatkową (9) w żądanej
pozycji.
W razie potrzeby nastaw odpowiednią
głębokość wiercenia.
Zaznacz miejsce, w którym ma być
wywiercony otwór.
Przyłóż wiertło do zaznaczonego punktu i
załącz młotowiertarkę.
Wiercenie (rys. A)
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Przed rozpoczęciem pracy zorientuj
się, jak przebiegają rury i przewody
elektryczne.
Podczas pracy tylko lekko naciskaj
młotowiertarkę (z siłą około 5 kg).
Nadmierny nacisk nie zwiększa
postępu wiercenia, a jedynie
przeciąża urządzenie i może
być przyczyną skrócenia jego
trwałości.
Nie wierć ani nie wkręcaj śrub zbyt
głęboko, by nie uszkodzić osłony
przeciwpyłowej.
Młotowiertarkę zawsze trzymaj
mocno obiema rękami i zachowuj
stabilną postawę. Zawsze też
sprawdzaj, czy rękojeść boczna
jest prawidłowo zamontowana.
-
•
Przełącznik trybu pracy (3) ustaw w pozycji
„Wiercenie”.
Zależnie od modelu posiadanej
młotowiertarki:
Załóż adapter i uchwyt szybkozaciskowy
(DC222/DC223). Specjalne adaptery SDSplus z gwintem umożliwiają stosowanie
zwykłych uchwytów wiertarskich 10 mm lub
13 mm, które służą do mocowania wierteł
z chwytem cylindrycznym.
Zamień uchwyt narzędziowy na uchwyt
szybkozaciskowy (DC224).
Dalej postępuj jak przy wierceniu
udarowym.
Do wiercenia udarowego nigdy nie
używaj dostępnych w handlu uchwytów
wiertarskich.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów (rys. A)
•
•
•
-
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
By zablokować wyłączoną młotowiertarkę,
przełącznik obrotów w prawo/w lewo (2)
przesuń do pozycji środkowej.
By uruchomić młotowiertarkę, naciśnij
regulator prędkości obrotowej (1). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
By zatrzymać młotowiertarkę, zwolnij
regulator.
•
9
Przełącznik trybu pracy (3) ustaw w pozycji
„Wiercenie”.
Wybierz odpowiedni kierunek obrotów.
Zależnie od posiadanego modelu
młotowiertarki:
Załóż specjalny adapter SDS-plus
z uchwytem do końcówek wkrętarskich
o chwycie 6-kątnym (DC222/DC223).
Zamień uchwyt narzędziowy na uchwyt
szybkozaciskowy (DC224).
Włóż odpowiednią końcówkę wkrętarską.
Do wkręcania wkrętów z rowkiem używaj
końcówek z tuleją prowadzącą.
•
•
Powoli naciskaj wyłącznik z regulatorem
prędkości obrotowej (1), by nie uszkodzić
łba wkrętu. Przy obrotach w lewo prędkość
obrotowa jest automatycznie ograniczana
dla ułatwienia wykręcania wkrętów.
Po całkowitym wkręceniu wkrętu zwolnij
wyłącznik, by łeb wkrętu nie zagłębił się za
bardzo w przedmiot obrabiany.
Czyszczenie
• Obudowę ładowarki przecieraj miękką
ściereczką, ale najpierw zawsze wyciągaj
wtyczkę kabla zasilającego z gniazda
sieciowego.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
młotowiertarki wyjmij z niej akumulator.
• Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj
obudowę miękką ściereczką.
DC223/DC224 - Kucie (rys. A)
•
Przełącznik trybu pracy (3) ustaw w pozycji
„Tylko kucie”.
• Włóż odpowiednie dłuto i sprawdź, czy się
zablokowało.
• Ustaw rękojeść dodatkową (9) w żądanej
pozycji.
• Załącz młotowiertarkę i rozpocznij pracę.
Przy zmianie trybu pracy z kucia na wiercenie
może zaistnieć konieczność załączenia silnika
na chwilę, by koła zębate mogły się prawidłowo
zazębić.
•
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Nie używaj młotowiertarki do
mieszania ani pompowania
łatwopalnych (odpowiednio
oznakowanych) bądź wybuchowych
cieczy (jak benzyna, alkohol itp.).
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Dostępne akcesoria
Jako akcesoria są dostępne różne wiertła i
dłuta SDS-plus®.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów. zwróć się do
swojego dilera.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do specjalnych punktów zbiorczych.
Konserwacja
Młotowiertarka firmy DEWALT odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest regularne czyszczenie.
• Młotowiertarka nie powinna być
konserwowana przez użytkownika. Po
około 40 godzinach pracy oddaj ją do
warsztatu serwisowego DEWALT. Tak samo
postąp, gdyby wystąpiły jakieś problemy
przed upływem tego czasu.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Akumulatory dają się wielokrotnie
ładować, ale po ostatecznym zużyciu
trzeba je fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
Smarowanie
Młotowiertarka nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania. Regularnie smaruj
chwyty narzędzi roboczych SDS-plus®.
10
•
•
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go
od urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowowodorkowe podlegają recyklingowi.
W celu ponownego wykorzystania lub
zgodnej z przepisami likwidacji oddaj je do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów
lub bezpośrednio prześlij do firmy DEWALT.
W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać
akumulatorów do śmieci z gospodarstw
domowych.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Występujące
w tekście wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
Przechowuj niniejszą instrukcję.
Deklaracja zgodności z normami UE
1. Obszar pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
młotowiertarki DC222, DC223, DC224 zostały
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, 86/188/EWG, EN 60745-1, EN 607452-6, EN 55014-2, EN 55014-1. EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2 i EN 610003-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem.
Poziom ciśnienia akustycznego:
DC222
DC223
DC224
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A) 83,7
83,7
84
Błąd pomiaru
dB(A) 1,9
1,9
2,4
Moc akustyczna
dB(A) 97
97
98
Błąd pomiaru
dB(A) 1,9
1,9
2,4
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
Ważona wartość skuteczna przyspieszeń na
rękojeści mierzona w trzech osiach:
DC222 DC223 DC224
ah,HD
m/s2
9,1
9,1
7,7
Błąd pomiaru
m/s2
1,5
1,5
1,5
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
23-03-2006
11
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d. N i e p o t r z e b n e e l e k t r o n a r z ę d z i a
przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie pozwalaj używać
elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane
przez niedoświadczone osoby są
niebezpieczne.
e. U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
p r z e p i s ó w b h p . Wy k o r z y s t y w a n i e
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
c z y t e ż l e k ó w. M o m e n t n i e u w a g i
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. S t o s u j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
słuchawki ochronne, zależnie od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
12
5. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
a. Przed włożeniem akumulatora sprawdź,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Wkładanie akumulatora do załączonego
elektronarzędzia może doprowadzić do
wypadku.
b. Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. W przypadku ładowarki
przeznaczonej tylko do określonego rodzaju
akumulatora włożenie innego akumulatora
grozi pożarem.
c. Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
d. Nieużywane akumulatory trzymaj
z dala od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
e. Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu spłucz wodą narażone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zgłoś
się ponadto do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
•
•
•
•
•
•
•
•
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Akumulator jest ładowany
6 Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Akumulator jest naładowany
Problem z ładowaniem
Nadaje się do akumulatorów
niklowo-wodorkowych i niklowokadmowych.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy młotowiertarek
•
•
Przed włożeniem pakietu akumulatorów
do ładowarki sprawdź, czy jest on czysty i
suchy.
Do ładowania akumulatorów niklowowodorkowych firmy DEWALT używaj tylko
ładowarek z napisem „NiMH” lub „NiMH +
NiCd”.
Nigdy nie przenoś ładowarki za kabel, ani
nie wyjmuj wtyczki z gniazda sieciowego,
ciągnąc za kabel. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci
ani wody.
Nigdy nie próbuj ładować mokrych
akumulatorów.
Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
Przy utylizacji akumulatorów zawsze
przestrzegaj wskazówek zamieszczonych
na końcu tej instrukcji.
Nieużywane ładowarki i pakiety
akumulatorów przechowuj w suchym,
dobrze zamkniętym i niedostępnym dla
dzieci pomieszczeniu.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Przy pracy z młotowiertarkami zakładaj
słuchawki ochronne. Hałas może
doprowadzić co uszkodzenia narządu
słuchu.
Używaj należących do zakresu dostawy
dodatkowych rękojeści. Utrata panowania
nad młotowiertarką może stać się przyczyną
obrażeń ciała.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora, lecz natychmiast
wymień go na nowy
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi
Nie wystawiaj ładowarki na
działanie wilgoci
13
Natychmiast wymieniaj uszkodzone
kable
Akumulator ładuj tylko
w temperaturze otoczenia od +4 oC
do +40 oC
Czas ładowania podano w tabeli
„Dane techniczne”
Przy wkładaniu wtyczki kabla
ładowarki do gniazda sieciowego
zawsze zakładaj okulary
ochronne.
14
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063599 - 12-05-2008
15
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC222K - - - - A
16
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC222K - - - - A
17
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC224KA - - - A
18
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC224KA - - - A
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising