DC305K | DeWalt DC305K CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

577688-77 UA
Переклад з оригінальних інструкцій
DC305
DC315
1
2
3
4
5
5
6
8
A
2
7
4
12
D
B
3 11
3 11
3 11
3 11
C
3
13
14
E
4
F
АКУМУЛЯТОРНА ШАБЕЛЬНА
ПИЛКА
DC305, DC315
збільшити рівень впливу протягом
усього періоду роботи.
Вітаємо Вас!
Ви обрали інструмент виробництва компанії
DEWALT. Великий досвід компанії у розробці
інструментів та постійна робота над їх
вдосконаленням роблять DEWALT надійним
партнером професійних користувачів.
Оцінка рівню впливу вібрації
протягом певного періоду роботи
також повинна враховувати
кількість вимкнень інструменту та
періоди холостого ходу, а не лише
час, коли інструмент виконує певну
роботу. Це може значно зменшити
рівень впливу протягом усього
періоду роботи.
Технічні дані
Напруга
ВDC
Тип
Макс. вихідна потужність
Вт
Швидкість без навантаження хв.-1
DC305
DC315
36
28
1
1
710
680
0 - 3 000
0 - 3 000
Довжина ходу
мм
28,5
28,5
Вага (без акумулятора)
кг
2,7
2,7
дБ(A)
86
89
LPA (звуковий тиск)
KPA (похибка звукового
тиску)
LWA (акустична потужність)
KWA (похибка акустичної
потужності)
дБ(A)
дБ(A)
3
97
3,4
100
дБ(A)
3
3
Загальне значення вібрації (векторна сума трьох векторів)
визначається згідно з EN 60745:
Значення вібрації ah
ah =
Похибка K =
Застосовуйте додаткові заходи
з техніки безпеки для захисту
оператора від ефектів вібрації,
наприклад: доглядайте інструмент
та аксесуари, впорядковуйте робоче
місце, дотримуйтесь принципів
організації роботи.
Акумулятор
DE9360
ВDC
36
28
Ємність
Ампер-годин
2,2
2,2
кг
1,0
0,92
Вага
Зарядний пристрій
13,5
1,6
20,3
1,5
Значення вібрації, що наведене в цьому
документі, було виміряне згідно зі
стандартизованим тестом, викладеним
в EN 60745, та може використовуватись для
порівняння інструментів. Це значення вібрації
можна також використовувати для попередньої
оцінки впливу вібрації.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Задеклароване
значення вібрації відповідає
основному використанню
інструменту. Однак якщо
інструмент використовується
для виконання інших завдань,
з іншими аксесуарами та погано
обслуговується, значення вібрації
може відрізнятися. Це може значно
DE9000
Напруга мережі живлення
ВAC
Приблиз. час зарядки
хв.
60
кг
0,9
Вага
м/с2
м/с2
DE9280
Напруга
230
Запобіжники:
230 В для інструментів 10 ампер, мережа живлення
Позначення: інструкції з техніки
безпеки
Умовні позначення, що наведені нижче,
описують рівень серйозності кожного
попереджуючого слова. Будь ласка, прочитайте
керівництво та звертайте увагу на наступні
символи.
НЕБЕЗПЕКА: вказує на надзвичайно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її не
уникнути, призведе до смерті або
серйозних травм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: вказує на
потенційно небезпечну ситуацію,
5
яка, якщо її не уникнути, може
призвести до смерті або серйозних
травм.
УВАГА: вказує на потенційно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до
незначних або середніх травм.
ЗАУВАЖЕННЯ: вказує на правила,
не пов’язані з особистою
безпекою, які, якщо їх не
уникнути можуть призвести до
пошкодження майна.
Вказує на ризик ураження
електричним струмом.
Вказує на ризик виникнення пожежі.
Заява про відповідність ЄС
ДИРЕКТИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ
DC305, DC315
Компанія DEWALT заявляє, що продукти, описані
в розділі "Технічні дані" відповідають наступним
директивам: 98/37/EC (до 28 грудня 2009 р.),
2006/42/EC (з 29 грудня 2009 р.), EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Ці продукти також відповідають Директиві
2004/108/EC. Для отримання додаткової
інформації, будь ласка, звертайтесь до компанії
DEWALT за адресою, вказаною нижче, або на
зворотному боці цього керівництва.
Нижчепідписаний несе відповідальність за
упорядкування файлу технічних характеристик та
робить цю заяву від компанії DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Віце-президент з розробки продуктів
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Ідштайн, Німеччина
15.09.2009
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: уважно
прочитайте керівництво
6
з експлуатації для зниження ризику
отримання травм.
Загальні правила безпеки для
електричного інструменту
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед
використанням інструменту
уважно прочитайте всі
попередження та інструкції.
Невиконання наведених попереджень
та інструкцій може призвести до
ураження електричним струмом,
пожежі та/або серйозних травм.
ЗБЕРЕЖІТЬ ВСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ТА ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
В МАЙБУТНЬОМУ
Термін "електричний інструмент" в усіх
попередженнях, перерахованих нижче,
стосується використовуваних Вами
інструментів, що працюють від мережі
енергоспоживання (з використанням
електричного кабелю) або акумуляторів (без
кабелю).
1) БЕЗПЕКА РОБОЧОЇ ЗОНИ
a) Тримайте робочу зону чистою та
добре освітленою. Неупорядковані
та темні робочі зони збільшують
ймовірність нещасного випадку.
b) Не використовуйте електричні
інструменти у вибухонебезпечних
умовах, наприклад, в присутності
легкозаймистих рідин, газів або пилу.
Електричні інструменти створюють
іскри, що можуть запалити пил або
випаровування.
c) Тримайте дітей та сторонніх подалі
під час використання інструменту.
Відвернення уваги може призвести до
втрати контролю.
2) ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА
a) Вилка електричного інструменту
має відповідати розетці. Ніколи
ніяким чином не змінюйте вилку. Не
використовуйте ніяких адаптерів на
вилку з заземленими електричними
інструментами. Немодифіковані вилки
та розетки, що підходять до них,
зменшують ризик ураження електричним
струмом.
b) Уникайте контакту тіла
з заземленими поверхнями, такими
як труби, радіатори, плити та
холодильники. Якщо Ваше тіло
c)
d)
e)
f)
заземлене, ризик ураження електричним
струмом збільшується.
Не залишайте електричні
інструменти під дощем або в умовах
підвищеної вологості. Вода, що
потрапляє в електричний інструмент,
підвищує ризик ураження електричним
струмом.
Не використовуйте шнур не
за призначенням. Ніколи не
використовуйте шнур для переносу,
витягнення або відключення
електричного інструменту. Тримайте
шнур подалі від високих температур,
мастила, гострих предметів та
рухомих деталей. Пошкоджені або
перекручені шнури підвищують ризик
враження електричним струмом.
При використанні електричного
інструменту на вулиці,
використовуйте подовжувач, що
підходить для використання на
вулиці. Використання електричного
подовжувача, що підходить для вулиці,
знижує ризик ураження електричним
струмом.
Якщо неможливо уникнути
використання електричного
інструменту в умовах підвищеної
вологості, використовуйте
живлення, захищене пристроєм
залишкового струму (RCD).
Використання RCD знижує ризик
ураження електричним струмом.
3) ОСОБИСТА БЕЗПЕКА
a) Будьте в стані готовності, дивіться,
що ви робите, та використовуйте
загальний глузд, коли ви працюєте
з електричним інструментом. Не
використовуйте електричний
інструмент, коли ви втомлені
або знаходитесь під впливом
наркотичних речовин, алкоголю
або ліків. Втрата уваги при роботі
з електричним інструментами може
призвести до серйозних травм.
b) Використовуйте особисті засоби
безпеки. Завжди використовуйте
засоби захисту очей. Захисні пристрої,
як, наприклад, протипилова маска,
неслизькі захисні черевики, твердий
капелюх та засоби захисту слуху, що
використовуються у відповідних умовах,
можуть зменшити ризик травм.
c) Уникнення випадкового запуску.
Переконайтесь, що вимикач
знаходиться в позиції Викл. перед
d)
e)
f)
g)
підключенням до джерела живлення
та/або акумулятора, переміщенням
або перенесенням пристрою.
Перенесення інструменту, тримаючи
палець на вимикачі, або підключення
живлення з перемикачем в позиції Вкл.
може призвести до нещасного випадку.
Зніміть всі налаштувальні ключі або
гайкові ключі перед тим, як вмикати
електричний інструмент. Гайковий
ключ, що залишився прикріпленим до
якоїсь деталі електричного пристрою,
що обертається, може призвести до
травм.
Не перенапружуйтесь. Завжди
підтримуйте правильну постановку
ніг та рівновагу. Це дає вам змогу
краще контролювати інструмент
в неочікуваних ситуаціях.
Вдягайтеся відповідним чином. Не
вдягайте вільний одяг чи прикраси.
Тримайте ваше волосся, одяг та
рукавчики подалі від рухомих деталей.
Вільний одяг, прикраси або довге волосся
може зачепитися за рухомі деталі.
Якщо передбачені пристрої для
підключення до засобів видалення
та збирання пилу, переконайтеся,
що вони правильно підключені та
правильно використовуються.
Використання таких пристроїв зменшує
ризик виникнення небезпечних ситуацій,
що пов’язані з потраплянням пилу.
4) ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА
ЕЛЕКТРИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ
a) Не використовуйте надмірні
зусилля при роботі з електричним
інструментом. Використовуйте
відповідний електричний інструмент
для вашої задачі. Правильно обраний
електричний інструмент виконає
завдання краще та безпечніше за умов,
для яких він був розроблений.
b) Не використовуйте інструмент,
вмикач якого не вмикає та не
вимикає його. Будь-який електричний
інструмент, який не може управлятися
вмикачем, є небезпечним і має бути
відремонтований.
c) Відключіть вилку від джерела
живлення або акумулятор перед тим,
як робити будь-які налаштування,
зміни додаткового обладнання
чи зберігання інструменту. Ці
профілактичні заходи зменшують ризик
випадкового запуску електричного
інструменту.
7
d)
e)
f)
g)
Бережіть вимкнені електричні
інструменти від дітей та не
дозволяйте особам, що не знайомі
з електричним інструментом або
цими інструкціями використовувати
електричний інструмент. Електричні
інструменти є небезпечними в руках
некваліфікованих користувачів.
Технічне обслуговування електричних
інструментів. Перевіряйте
на відсутність неспівпадання
або заїдання рухомих деталей,
ушкоджених частин та інших умов,
що можуть впливати на роботу
електричного інструменту. Якщо
є ушкодження, відремонтуйте
електричний інструмент перед
використанням. Багато нещасних
випадків є результатом того, що
інструмент не пройшов відповідного
технічного обслуговування.
Тримайте ріжучі інструменти
гострими та чистими. Правильно
доглянуті ріжучі інструменти
з гострими ріжучими кромками мають
меншу ймовірність заїдання, та ними
легше керувати.
Використовуйте електричний
інструмент, додаткові інструменти
та деталі інструменту тощо у
відповідності до цих інструкцій
та відповідно до даного типу
електричних інструментів, зважаючи
на умови використання та роботу,
яка має бути виконана. Використання
електричних інструментів не за
призначенням може призвести до
виникнення небезпечних ситуацій.
5) ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА
ІНСТРУМЕНТОМ, ЩО ПРАЦЮЄ ВІД
АКУМУЛЯТОРА
a) Заряджайте батарею лише за
допомогою зарядного пристрою,
що вказаний виробником. Зарядний
пристрій, що підходить до одного
типу акумуляторів, може призвести до
пожежі, коли використовується з іншим
акумулятором.
b) Використовуйте цей електричний
інструмент лише зі спеціально
розробленим акумулятором.
Використання інших акумуляторів може
призвести до травм або пожежі.
c) Коли акумулятор не
використовується, тримайте його
подалі від металевих предметів,
8
d)
наприклад, скріпок, монет, ключів,
цвяхів та інших маленьких металевих
предметів, що призвести до
короткого замикання електричних
контактів акумулятора. Замикання
контактів акумулятора може призвести
до вибуху або пожежі.
За невідповідних умов використання
рідина може витекти з акумулятора,
уникайте контакту з цією рідиною.
Якщо випадково трапиться так, що
Ви доторкнетесь до неї, змийте її
водою. Якщо ця рідина потрапить
в очі, зверніться до лікаря. Рідина, що
витікає з батареї, може призвести до
подразнень та опіків.
6) ОБСЛУГОВУВАННЯ
a) Надавайте Ваш електричний
інструмент для обслуговування
кваліфікованим спеціалістом
з ремонту та використовуйте
тільки ідентичні замінні деталі. Це
забезпечить безпеку електричного
пристрою, що обслуговується.
Додаткові правила техніки
безпеки для шабельних пилок
● Після вимкнення ніколи не намагайтесь
зупинити пилку пальцями.
● Ніколи не кладіть пилку на стіл або робочий
верстак, якщо Ви перед цим не вимкнули
її. Пильне полотно продовжує рухатись ще
деякий час після відключення пилки.
● Необхідно витягнути всі цвяхи та інші
металеві предмети із заготовки перш, ніж
Ви почнете різати, використовуючи пильні
полотна, спеціально розроблені для різання
деревини.
● За можливості використовуйте затискачі та
лещата для закріплення заготовки.
● Не намагайтесь розпилювати ззовні маленькі
деталі.
● Не нахиляйтесь занадто низько.
Переконайтесь, що Ви надійно стоїте,
особливо якщо Ви знаходитесь на лісах або
драбині.
● Завжди тримайте пилку обома руками
● Для вирізання кривих ліній та отворів
використовуйте спеціальні пильні полотна.
● Бажано використовувати протипиловий
респіратор.
● Використовуйте лише пильні полотна, які
відповідають вимогам, що містяться в цьому
керівництві з експлуатації.
● Використовуйте лише гострі полотна
в хорошому робочому стані; тріснуті та погнуті
полотна необхідно викинути або замінити.
● Переконайтесь, що пильне полотно надійно
зафіксоване.
Залишкові ризики
Наступні ризики можуть залишитися при
використанні шабельних пилок:
– травми через контакт з деталями, що
обертаються, або гарячими деталями
інструменту.
Навіть при виконанні всіх відповідних правил
техніки безпеки та використанні пристроїв
безпеки неможливо уникнути деяких залишкових
ризиків. А саме:
– Пошкодження слуху.
– Ризик затиснення пальців при заміні
аксесуарів.
– Ризик небезпечного впливу на здоров’я
через вдихання пилу, що утворюється під
час роботи з деревиною.
Маркування інструменту
На інструменті є наступні піктограми:
Прочитайте керівництво перед
використанням.
Використовуйте засоби захисту органів
слуху.
Використовуйте засоби захисту очей.
РОЗТАШУВАННЯ КОДУ ДАТИ
Код дати, який включає також рік виготовлення
продукту, наноситься на поверхню корпусу,
що знаходиться на стику інструменту та
акумулятору!
Приклад:
2009 XX XX
Рік виготовлення
Важливі інструкції з техніки
безпеки для всіх зарядних
пристроїв
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ: це керівництво
містить важливі інструкції з техніки безпеки
та використання для зарядного пристрою
DE9000.
• Перед використанням зарядного
пристрою прочитайте всі інструкції та
попередження на зарядному пристрої,
батареях та продукті, для якого ці батареї
використовуються.
НЕБЕЗПЕКА: небезпека ураження
електричним струмом. Напруга
230 вольт присутня на зарядних
контактах. Не торкайтеся них
електропровідними предметами.
Це може призвести до ураження
електричним струмом або смерті
від електричного удару.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: небезпека
ураження електричним струмом.
Уникайте потрапляння рідини
в зарядний пристрій. Це може
призвести до ураження електричним
струмом.
УВАГА: небезпека опіку. Щоб
знизити ризик травм, заряджайте
лише акумуляторні батареї
DEWALT. Інші типи батарей можуть
вибухнути, спричиняючи травми та
пошкодження майна.
УВАГА: за певних умов, коли
зарядний пристрій підключений
до мережі живлення, незахищені
контакти всередині зарядного
пристрою можуть замкнутися
якимось стороннім предметом.
Сторонні предмети, що проводять
струм, наприклад, стальна
стружка, алюмінієва фольга або
будь-які металеві деталі необхідно
зберігати подалі від зарядного
пристрою. Завжди відключайте
зарядний пристрій від розетки, коли
батарея не встановлена в зарядний
пристрій. Відключайте зарядний
пристрій від мережі живлення перед
його очищенням.
• НЕ намагайтесь заряджати батарею
іншим зарядним пристроєм, що не
вказаний в даному керівництві. Зарядний
пристрій та батареї спеціально розроблені
так, щоб працювати разом.
9
• Ці зарядні пристрої не призначені
для інших способів використання,
крім зарядки акумуляторних батарей
DEWALT. Інші способи використання
можуть призвести до виникнення пожежі
або ураження електричним струмом.
• Не піддавайте зарядні пристрої впливу
дощу або снігу.
• При відключенні від мережі живлення
тягніть пристрій за вилку, а не за
кабель. Це зменшить ризик пошкодження
вилки та кабелю.
• Переконайтесь, що кабель розміщений
так, щоб на нього не наступати, не
ходити по ньому та не піддавати його
іншому фізичному впливу.
• Не використовуйте електричний
подовжувач за винятком випадків, коли
це абсолютно необхідно. Використання
невідповідних подовжувачів може призвести
до пожежі або ураження електричним
струмом.
• Не кладіть ніяких предметів на зарядний
пристрій та не залишайте зарядний
пристрій на м’якій поверхні, що може
заблокувати вентиляційні отвори
та призвести до надмірного нагріву.
Розташуйте зарядний пристрій подалі
від джерел тепла. Зарядний пристрій
вентилюється крізь отвори у верхній та
нижній частинах корпусу.
• Не використовуйте зарядний пристрій
з пошкодженим кабелем або вилкою
— негайно замінюйте їх в сервісному
центрі.
• Не використовуйте зарядний пристрій,
якщо він отримав різкий удар, впав
або був пошкоджений іншим чином.
Перевірте його в офіційному сервісному
центрі.
• Не розбирайте зарядний пристрій;
віднесіть його в офіційний
сервісний центр, коли ремонт або
обслуговування є необхідним. Невірні
способи використання можуть призвести
до виникнення пожежі або ураження
електричним струмом.
• Відключіть зарядний пристрій від
мережі живлення перед очищенням. Це
зменшить ризик ураження електричним
струмом. Видалення батарей не знижує
ризик.
• НІКОЛИ не намагайтесь підключати
2 зарядні пристрої разом.
10
• Зарядний пристрій розроблений так,
щоб працювати зі стандартною
побутовою напругою 230 В. Не
намагайтесь використовувати його
з іншою напругою. Це не стосується
автомобільних зарядних пристроїв.
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
Зарядні пристрої
Зарядний пристрій DE9000 придатний для літійіонних акумуляторів 28 В та 36 В.
Цей зарядний пристрій не вимагає налаштувань
і розроблений для максимально простого
використання.
Процедура зарядки (рис. A, B)
НЕБЕЗПЕКА: небезпека ураження
електричним струмом. Напруга
230 вольт присутня на зарядних
контактах. Не торкайтеся них
електропровідними предметами.
Небезпека ураження електричним
струмом.
1. Підключіть зарядний пристрій до відповідної
розетки перед встановленням акумулятора.
2. Вставте акумулятор в зарядний пристрій.
Зарядний пристрій оснащений датчиком
зарядки з трьома індикаторами, які миготять
в залежності від стану зарядки акумулятору.
3. Зарядка завершена, коли постійно горять
три червоні індикатори. Це означає,
що батарея повністю заряджена, може
використовуватися відразу або залишатися
в зарядному пристрої.
ПРИМІТКА: Щоб забезпечити максимальну
продуктивність та тривалість роботи літій-іонної
батареї, зарядіть її протягом щонайменше
10 годин перед першим використанням.
ПРОЦЕС ЗАРЯДКИ
Наступна таблиця вказує на стан зарядки
акумулятора.
Стан зарядки
1 індикатор миготить
1 індикатор миготить,
1 індикатор горить
1 індикатор миготить,
2 індикатори горять
3 індикатори горять
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Автоматичне відновлення
Режим автоматичного відновлення вирівнює або
збалансовує окремі елементи акумуляторної
батареї на максимумі її ємності. Акумулятор
необхідно відновлювати раз на тиждень або
коли час роботи інструменту з зарядженим
акумулятором помітно знижується.
Щоб відновити акумулятор, встановіть його
в зарядний пристрій звичайним чином. Залишіть
його в зарядному пристрої протягом не менше
10 годин.
Режим температурної затримки
Якщо зарядний пристрій визначає, що
акумулятор є занадто гарячим або занадто
холодним, він автоматично вмикає режим
температурної затримки, припиняючи процес
зарядки, доки акумулятор не досягне відповідної
температури. Потім зарядний пристрій
автоматично переходить в режим зарядки. Ця
функція забезпечує максимальний термін служби
акумулятора.
ЛИШЕ ЛІТІЙ-ІОННІ АКУМУЛЯТОРИ
Літій-іонні акумулятори розроблені
з використанням системи електронного захисту,
яка захищає акумулятор від перенавантаження,
перегріву або глибокої розрядки
Пристрій автоматично вимикається, якщо
спрацьовує система електронного захисту.
В цьому випадку встановіть літій-іонний
акумулятор в зарядний пристрій та дочекайтеся
його повної зарядки.
Важливі інструкції з техніки
безпеки для всіх акумуляторів
При замовленні змінних акумуляторів не
забудьте вказати номер за каталогом та напругу.
Новий акумулятор заряджений неповністю.
Перед використанням акумулятора та зарядного
пристрою прочитайте всі нижче наведені
інструкції з техніки безпеки. Після цього
виконайте всі вказані пункти процедури зарядки.
ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ
• Не заряджайте та не використовуйте
батарею у вибухонебезпечних
умовах, наприклад, в присутності
легкозаймистих рідин, газів або пилу.
При встановленні або видаленні батареї
з зарядного пристрою може запалитися
пил або випаровування.
• Заряджайте акумулятори лише в зарядних
пристроях DEWALT.
• НЕ занурюйте їх в воду або інші рідини
та не допускайте потрапляння рідин на
акумулятори.
• Не зберігайте та не використовуйте
інструмент та акумулятор в місцях,
де температура може досягати або
перевищувати 40 °C (наприклад, поза
гаражами або металевими будівлями
влітку).
НЕБЕЗПЕКА: Ніколи не намагайтесь
відкривати батарею. Якщо
батарея пошкоджена якимось
чином, не встановлюйте її і
зарядний пристрій. Не розбивайте,
не роняйте та не пошкоджуйте
акумулятор. Не використовуйте
батарею та зарядний пристрій,
що отримали значний удар, впали
або пошкоджені іншим чином.
Це може призвести до ураження
електричним струмом або смерті
від електричного удару.Пошкоджені
акумулятори необхідно повернути
до сервісного центру для переробки.
УВАГА:коли інструмент не
використовується, залишіть
його на стійкій поверхні
в положенні на боку, де він
не становитиме небезпеку
відключення або падіння.
Деякі інструменти з великими
акумуляторами можуть стояти
на батареї, але їх можна легко
перекинути.
ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ДЛЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ (LI-ION) БАТАРЕЙ
• Не намагайтесь підпалити акумулятор,
навіть якщо він значно пошкоджений
або повністю зношений. Акумулятор
може вибухнути у вогні. Коли літій-іонні
акумулятори горять, утворюються
токсичні випаровування та речовини.
• Якщо вміст батареї потрапляє на Вашу
шкіру, негайно промийте шкіру м’яким
милом та водою. Якщо рідина з батареї
потрапить в очі, промийте відкрите око
протягом 15 хвилин або доки подразнення
не зникне. Якщо необхідно, зверніться
до лікаря, акумуляторний електроліт
складається з суміші рідких органічних
вуглекислих солей та солей літію.
• Вміст відкритої батареї може
призвести до респіраторних
подразнень. Вийдіть на свіже повітря.
11
Якщо симптоми не зникнуть, зверніться до
лікаря.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: небезпека опіку.
Рідина батареї може спалахнути,
якщо піддати її впливу іскор або
вогню.
Транспортування
Літій-іонні акумулятори DEWALT відповідають
всім необхідним вимогами тестування в рамках
Керівництва по випробуванням та критеріям
ООН (ST/SG/AC.10/11/ Вид. 3 Частина III,
Підрозділ 38.3), як вказано в Рекомендаціях
ООН по перевезенню небезпечних вантажів.
– Акумулятори мають ефективний захист
від внутрішнього надлишкового тиску та
короткого замикання.
– Відповідні заходи надані для уникнення
примусового розриву та небезпечного
зворотного струму.
– Еквівалентний вміст літію є нижчим за
відповідне граничне значення.
Літій-іонні акумулятори DEWALT виключені
з місцевих та міжнародних норм, що стосуються
небезпечних товарів. Однак ці норми
набувають чинності при транспортуванні кількох
акумуляторів разом.
• Переконайтесь, що акумулятори упаковані
згідно з нормами щодо перевезення
небезпечних вантажів, як вказано вище, щоб
уникнути короткого замикання.
Акумулятор (мал. A)
ТИП БАТАРЕЇ
DC315 працює з літій-іонною батареєю
потужністю 28 Вольт.
DC305 працює з літій-іонною батареєю
потужністю 36 Вольт.
Рекомендації щодо зберігання
1. Найкращим місцем для зберігання
інструменту є прохолодне сухе місце, куди
не потрапляють прямі сонячні промені
та немає доступу тепла та холоду. Для
оптимальної продуктивності та терміну
служби батареї зберігайте їх при кімнатній
температурі, коли вони не використовуються.
12
ПРИМІТКА: для зберігання необхідно
повністю зарядити літій-іонні акумулятори.
2. Тривале зберігання не шкодить
акумуляторам та зарядним пристроям.
У відповідних умовах їх можна зберігати
протягом 5 років або більше.
Помітки на зарядному пристрої та
акумуляторі
Крім символів, що використовуються
в керівництві, помітки на зарядному пристрої та
акумуляторі можуть містити наступні позначки:
Прочитайте керівництво перед
використанням.
Див. технічні дані щодо часу зарядки
Не піддавайте впливу води
Не торкайтеся них
електропровідними предметами.
Не заряджайте пошкоджені
акумулятори
Не використовуйте пошкоджені
зарядні пристрої
Заряджайте лише при температурі
4 °C - 40 °C
Негайно замінюйте пошкоджені
шнури живлення
Проблема із зарядним пристроєм
Проблема з акумулятором
Викидайте зношені акумулятори
відповідним чином, зважаючи на
екологічні вимоги
Не спалюйте акумулятори
Заряджайте акумулятори лише
зарядними пристроями DEWALT
Комплект поставки
Комплект містить:
1 Акумуляторна шабельна пилка
1 Пильне полотно
1 Акумулятор (DC305K/DC315K)
2 Акумулятори (DC305KL/DC315KL)
1 Зарядний пристрій
1 Чемодан (лише K-моделі)
1 Керівництво з експлуатації
1 Креслення
ПРИМІТКА: Акумулятори та зарядні пристрої не
входять до комплекту N-моделей.
● Перевірте інструмент, деталі та аксесуари
на пошкодження, що могли виникнути під час
транспортування.
● Перед використанням уважно прочитайте та
повністю зрозумійте це керівництво.
Опис (мал. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не
модифікуйте електричні інструменти
та їх деталі. Інакше вони можуть
стати причиною пошкодження майна
або травм.
Вимикач/регулятор змінної швидкості
Кнопка блокування
Важіль затиску пильних полотен
Підошва пилки
Акумулятор
Фіксатор акумулятора
Зарядний пристрій
Індикатори зарядки (червоний)
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Потужні акумуляторні шабельні пилки DC305
та DC315 розроблені для професійного
розрізання деревини, металу та труб на
різноманітних робочих ділянках (наприклад,
будівельних майданчиках). Компактний дизайн
дозволяє виконувати різання впритул до різних
поверхонь.
НЕ використовуйте за умов високої вологості
або в присутності легкозаймистих рідин або
газів.
Ці потужні кутові шліфувальні машини
є професійними інструментами.
НЕ дозволяйте дітям підходити та торкатися
інструмента. При використанні інструменту
недосвідченими операторами необхідний
нагляд.
Електрична безпека
Електричний двигун було розроблено лише для
одного значення напруги. Завжди перевіряйте,
що напруга акумулятора відповідає напрузі, що
вказана в технічних даних. Також переконайтесь,
що напруга зарядного пристрою відповідає
напрузі мережі живлення.
Ваш зарядний пристрій DEWALT має
подвійну ізоляцію згідно з EN 60335;
тому заземлення не є необхідним.
Якщо кабель живлення пошкоджений, його
необхідно замінити на спеціальний кабель,
який доступний через офіційні сервісні центри
DEWALT.
Використання подовжувача
Використовуйте електричний подовжувач
лише за умови, що це абсолютно необхідно.
Використовуйте лише рекомендований
подовжувач, що відповідає споживаній
потужності вашого зарядного пристрою (див.
Технічні дані). Мінімальний перетин провідника
- 1 мм2; максимальна довжина - 30 м.
При використанні кабельного барабану завжди
витягуйте весь кабель.
ЗБИРАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед збиранням
та налаштуванням завжди виймайте
акумулятор.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: завжди вимикайте
інструмент перед встановленням та
видаленням акумулятору.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: використовуйте
лише акумулятори та зарядні
пристрої виробництва компанії
DEWALT.
13
Встановлення та видалення акумулятору
(мал. A)
• Щоб встановити акумулятор (5), поєднайте
його з направляючими у відсіку в інструменті.
Встановіть акумулятор у відсік та натисніть,
доки акумулятор не встане на місце.
• Щоб видалити акумулятор, натисніть на
фіксатор (6), одночасно виштовхуючи
акумулятор з відсіку.
Заміна пильного полотна (мал. C)
● Перемістіть важіль затиску пильного полотна
(3) вгору, щоб відпустити механізм затиску
полотна.
● Вставте полотно в тримач (11) до упору.
Полотно можна вставити зубцями донизу,
доверху, вліво або вправо.
● Перемістіть важіль затиску пильного полотна
(3) донизу, щоб зафіксувати механізм
затиску полотна.
● Для того, щоб зняти пильно полотно
необхідно діяти в зворотному порядку.
Пильні полотна
Матеріал
Рекомендоване пильне
полотно
Чорний метал
З мілкими зубцями
Кольоровий метал
З крупними зубцями
Дерево
З крупними зубцями
Пластмаса
З мілкими зубцями
Камінь
З твердосплавними
напайками
Доступні різноманітні пильні полотна для
спеціального застосування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: завжди парвильно
підбирайте пильне полотно.
Налаштування підошви пилки (мал. D)
Підошву пилки можна налаштувати для
обмеження глибини розрізу та продовження
життя полотна Вашої пилки.
● Натисніть та утримуйте кнопку фіксатора (12).
● Перемістіть підошву пилки (4) в одне з трьох
можливих положень.
● Відпустіть кнопку фіксатора.
Перед експлуатацією:
• Переконайтесь, що Ваш акумулятор
(повністю) заряджений.
14
• Переконайтесь, що акумулятор правильно
встановлений в інструмент та зафіксований.
• Встановіть відповідне пильне полотно.
• Переконайтесь, що пильне полотно добре
зафіксоване.
Робота
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити
ризик серйозних травм, вимкніть
інструмент та поставте його
на запобіжник перед виконанням
будь-яких налаштувань або
зніманням/встановленням насадок
або аксесуарів.
Інструкції по використанню
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
● Завжди дотримуйтесь всіх інструкцій
з техніки безпеки та відповідних
норм.
● Переконайтесь, заготовка, яку
Ви будете розпилювати, добре
зафіксована.
● Застосовуйте лише незначний тиск
до інструменту та не застосовуйте
боковий тиск до пильного полотна.
За можливості притискайте підошву
пилки до поверхні заготовки. Це
зменшує вірогідність пошкодження
полотна та зменшує ривки та вібрацію.
● При обробці стін та підлоги
звертайте увагу на присутність труб
та електричної проводки. Завжди
тримайте інструмент за ручку.
● Уникайте перенавантаження
інструменту.
● Полотно повинно спочатку просто
попрацювати перед початком
різання. Ніколи не вмикайте
інструмент, коли пильне полотно
заїло в заготовці або знаходиться
в контакті з матеріалом.
Правильне положення рук
(мал. F)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити
ризик серйозних травм, ЗАВЖДИ
правильно розташовуйте руки, як
показано.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити
ризик серйозних травм, ЗАВЖДИ
добре тримайте інструмент, щоб
попередити випадкову віддачу.
При правильному положенні рук необхідно одну
руку тримати на основній ручці (13), а іншу - під
корпусом (14), як показано.
Ввімкнення та вимкнення (мал. A)
Для підвищення безпеки вимикач/регулятор
змінної швидкості (1) Вашого інструменту
оснащений кнопкою блокування.
● Натисніть кнопку блокування, щоб
розблокувати інструмент.
● Щоб запустити інструмент, натисніть на
вимикач-регулятор змінної швидкості
(1). Тиск на перемикач змінної швидкості
визначає швидкість інструменту.
● Щоб зупинити інструмент, відпустіть
вимикач.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не включайте/
виключайте інструмент, коли пильне
полотно торкається заготовки або
матеріалу.
Різання дерева
● Надійно закріпіть заготовку та витягніть з неї
всі цвяхи та інші металеві предмети.
● Утримуючи пилку двома руками, притисніть
підошву пилки до заготовки.
опорною призмою підошви пилки в якості
направляючої.
● Увімкніть інструмент та введіть полотно
в матеріал на повній швидкості, притискаючи
його до заготовки.
Видалення пилу
● Якщо інструмент використовується
в приміщенні протягом тривалого періоду
часу, скористайтесь відповідним пристроєм
для відсмоктування пилу, розробленим
відповідно до Директив щодо видалення
пилу.
Розрізання металу
● При розрізанні тонкого металу завжди
фіксуйте заготовку деревом з обох боків. Це
гарантує чисті розрізи та дозволяє уникнути
пошкодження матеріалу.
● Для виконання довгих прямих розрізів
необхідно провести розмічальну лінію.
● На лінію нанесіть тонкий шар змащення,
увімкніть інструмент та ведіть полотно вздовж
лінії.
Розрізання пластмаси
● Завжди ріжте при зниженій швидкості.
Зробіть пробний розріз, щоб перевірити, чи
не буде плавитись матеріал.
Розрізання матеріалів з каменю
Проникаюче різання дерева (мал. E)
● Притисніть підошву пилки до заготовки таким
чином, щоб полотно було під відповідним
кутом для проникаючого різання.
● Включіть пилку та повільно подавайте
полотно. Слідкуйте за тим, щоб підошва весь
час спиралася на заготовку.
Гніздові розрізи
● Виміряйте та відмітьте необхідний гніздовий
розріз.
● Використовуючи вузьке полотно, притисніть
нижню частину підошви пилки (5) до
заготовки та розташуйте полотно на лінії
розрізу.
● Якщо необхідно, наприклад, в закритому
просторі, скористайтесь кінцевою
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При розрізанні
азбоцементних матеріалів
утворюється шкідливий для здоров’я
пил. Виконуйте встановлені правила
безпеки і рекомендації виробників
азбоцементних матеріалів.
Розрізання в напрямку догори до
виступаючого буртика (мал. F)
● Використовуючи звичайне пильне полотно,
встановлене догори ногами, розрізайте
в напрямку до гори до виступаючого буртика.
Зверніться до свого дилера для отримання
подальшої інформації щодо відповідних
аксесуарів.
15
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ваш електричний інструмент виробництва
компанії DEWALT було розроблено для роботи
протягом тривалого періоду часу з мінімальним
обслуговуванням. Постійна задовільна
робота залежить від правильного догляду за
інструментом та регулярної очистки.
Змащування
Ваш електричний інструмент не вимагає
додаткового змащування.
Очищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
● Відключіть зарядний пристрій від
мережі живлення перед очищенням
корпусу м’якою ганчіркою.
● Видаліть акумулятор перед
очищенням електричного
інструменту.
● Тримайте вентиляційні отвори
чистими та регулярно очищуйте
корпус м’якою ганчіркою.
Додаткові аксесуари
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: через те,
що інші аксесуари, що не
рекомендовані компанією DEWALT,
не були перевірені з цим продуктом,
використання таких аксесуарів
з цим інструментом може бути
небезпечним. Щоб знизити
ризик травм рекомендується
використовувати лише аксесуари,
рекомендовані DEWALT.
Зверніться до свого дилера для отримання
подальшої інформації щодо відповідних
аксесуарів.
16
Захист навколишнього середовища
Окреме збирання. Цей продукт не
можна викидати разом зі звичайним
побутовим сміттям.
Якщо Ви зберетесь замінити продукт DEWALT,
або якщо він Вам більше не потрібний, не
викидайте його разом з побутовим сміттям.
Зробіть цей виріб доступним для спеціального
збирання.
Збір використаних продуктів та
упаковки в окремі контейнери
дозволяє переробляти матеріали та
використовувати їх вдруге.
Переробка повторно
використовуваних матеріалів
допомагає попередити забруднення
навколишнього середовища та
зменшує потребу в сировині.
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати
окремий збір електричного обладнання
в муніципальних місцях для збору сміття або
продавцями при покупці нового обладнання.
Компанія DEWALT має можливість для збору
та переробки продуктів власного виробництва
після закінчення їхнього терміну служби.
Щоб скористатися цією послугою, поверніть
виріб компанії в офіційний сервісний центр,
які збирають відпрацьовані продукти за наш
рахунок.
Ви можете знайти місцезнаходження
найближчого до Вас сервісного центру,
зв’язавшись з місцевим офісом компанії
DEWALT за адресою, вказаною в цьому
керівництві. Крім того, список офіційних
сервісних центрів DEWALT з усіма подробицями
нашого післяпродажного обслуговування та
контактною інформацією міститься в Інтернеті
за адресою:www.2helpU.com.
Акумулятор
Акумулятор необхідно заряджати, коли він
припиняє надавати достатньо потужності
для завдань, які легко виконувались раніше.
Наприкінці терміну служби акумулятора,
утилізуйте його у спосіб, безпечний для
навколишнього середовища:
● Повністю розрядіть акумулятор, а потім
витягніть його з інструменту.
● Літій-іонні акумулятори можна повторно
переробляти. Віднесіть їх до свого дилера
або на місцеву переробну станцію. Там
зібрані акумулятори будуть перероблені або
відповідно знищені.
17
ДеВОЛТ
ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
8.
8.1.
Шановний покупцю!
8.1.1.
1.
8.1.2.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вітаємо Вас з придбанням високоякісного
виробу ДеВОЛТ та висловлюємо вдячність
за Ваш вибір.
Надійна робота даного виробу протягом
усього терміну експлуатації – основна
мета наших сервісних служб. У випадку
виникнення будь-яких проблем у процесі
експлуатації виробу рекомендуємо Вам
звертатися лише до авторизованих сервісних
організацій, адреси і телефони яких Ви
можете знайти в Гарантійному талоні чи
дізнатися в магазині. Наші сервісні станції
– це не лише кваліфікований ремонт та
сервісне обслуговування, а також широкий
вибір запчастин та приладдя.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності і справності в Вашій
присутності, інструкцію з експлуатації та
заповнений українською мовою Гарантійний
талон. У випадку відсутності у Вас правильно
заповненого Гарантійного талону ми будемо
змушені відхилити Ваші претензії щодо
якості даного виробу.
Щоб уникнути непорозумінь, наполегливо
просимо Вас перед початком роботи
з виробом уважно ознайомитися з інструкцією
з його експлуатації.
Правовим підґрунтям дійсних гарантійних
умов є діюче Законодавство, і, зокрема,
Закон «Про захист прав споживачів».
Гарантійний термін на даний виріб становить
12 місяців і відраховується з дня продажу.
У випа дк у усунення недолік ів виробу,
гарантійний термін подовжується на період,
протягом якого він не використовувався.
Виробник рекомендує проводити періодичну
перевірку виробу на сервісній станції.
Протягом 12 місяців з дня продажу виробник
гарантує безкоштовну перевірку виробу та
рекомендації по заміні частин, що нормально
зношуються.
Термін служби виробу – 5 років (мінімальний,
встановлений згідно з Законом «Про захист
прав споживачів»).
Наші гарантійні зобов’язання поширюються
лише на несправності, що виявлені протягом
гарантійного терміну та обумовлені
виробничими або конструк тивними
факторами.
zst00116271 - 14-12-2009
18
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.
8.4.
Гарантійні зобов’язання не поширюються:
Н а н е с п р а в н о с т і в и р о бу, щ о в и н и к л и
в результаті:
Недотримання користувачем розпоряджень
інструкції з експлуатації виробу.
Механічного пошкодження, спричиненого
зовнішньою ударною або будь-якою іншою
дією.
Використання виробу не за призначенням.
Стихійного лиха.
Нес приятливи х атмос ф ерн о го і інши х
зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг,
підвищена вологість, нагрівання, агресивні
середовища, невідповідність параметрів
елек тромереж і ж ив лення вказаним на
інструменті.
Використання прила д д я, витратних
матеріалів і запчастин, що не рекомендовані
або не схвалені виробником.
Проникнення усередину виробу сторонніх
предметів, комах, матеріалів або речовин,
що не є від ходами, що супровод ж ують
застосування за призначенням, такими як
стружка, тирса тощо.
На інструменти, що піддавались розкриттю,
ремонту або модифікації поза уповноваженою
сервісною станцією.
На приладдя, запчастини, що вийшли з ладу
внаслідок нормального зносу, та витратні
матеріали, такі як приводні ремені, вугільні
щітки, акумуляторні батареї, ножі, пилки,
абразиви, пильні диски, свердла, бури
тощо.
На несправності, що виникли в результаті
перевантаження інструменту, що спричинило
вихід з ла ду елек тродвиг уна чи інших
вузлів і деталей. До безумовних ознак
п е р е в а н т а ж е н н я в и р о бу в і д н о с я т ь с я,
з о к р е м а: п о я в а к о л ь о р і в м і н л и в о с т і,
деформація або оплавлення деталей і
вузлів виробу, потемніння або обвуглювання
ізоляції проводів електродвигуна під впливом
високої температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 року
АКУМУЛЯТОРНА ШАБЕЛЬНА ПИЛКА 1
©
DC305KL
19
20
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
DEWALT
RUS
UA
Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1
тел.: (495)
444 10 70
737 80 41
BY
Украина, 04073, г. Киев,
ул. Cырецкая, 33-ш
тел.: (044)
581 11 25
KZ
Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (727)
250 21 21
244 64 44
GE
Беларусь, 220015, г. Минск,
ул. Берута, д. 22, к. 1
тел.: (37517) 251 43 07
251 30 72
Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (99532) 33 35 86
Сервисная сеть DEWALT постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17
http://www.dewalt.ru
Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/
Спра¿ны і по¿насцю укамплектаваны тавар атрыма¿(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тνзу жϞне толыΧ жинаΧталΟан тауар Χабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Т͚затилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“
Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушыныί Χолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
Download PDF

advertising