DC305K | DeWalt DC305K CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

533444 - 81 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC305
1
2
3
4
16
5
6
15
5
7
8
A
2
4
12
D
B
3 11
3 11
3 11
3 11
C
3
13
14
E
4
F
AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZ
DC305
Szívből gratulálunk!
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DeWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
Műszaki adatok
DC305
Feszültség
VDC
36
W
710
Üresjárati fordulatszám
min-1
0-3 000
Lökethossz
mm
28,5
Súly (akkumulátor nélkül)
kg
2,7
dB(A)
86
dB(A)
dB(A)
3
97
Típus
1
Maximális leadott teljesítmény
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
dB(A)
3
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint
meghatározva:
Vibráció kibocsátási érték ah
m/s²
13,5
ah =
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,6
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabványban meghatározott
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
érték más szerszám értékével összehasonlítható.
Az érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
DE9360 DCB360 DCB361
Feszültség
VDC
36
36
36
Kapacitás
Ah
2,0
4,0
2,0
Súly
kg
0,9
1,3
0,9
Töltő
DE9000
Hálózati
feszültség
VAC
Töltési idő kb.
perc
Súly
kg
230
90
(4,0 Ah-s)
45
(2,0 Ah-s)
0,9
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és
Írország: 230 V-os szerszámok 3 amperes,
a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
5
VESZÉLY: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DC305
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.08.27.
6
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port
vagy gázokat.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. A földelt elektromos
szerszámokhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozódugasz és megfelelő fali
aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
d)
e)
f)
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel
növeli az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül.
Hibaáramvédő kapcsoló használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő gépet ujjával
az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt
szerszámok szállítása balesetveszélyes.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és
egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban
f)
g)
irányíthatja a szerszámot, még váratlan
helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha a szerszámon megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetők a por
okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
elektromos szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes.
Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást végez
rajta, tartozékot cserél vagy eltárolja.
Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
d) Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen, és ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik
a szerszámot és ezen útmutatásokat
nem ismerik. Az elektromos szerszámok
használata veszélyes lehet nem képzett
felhasználók kezében.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja
meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
7
f)
g)
a szerszám használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége,
és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. A szerszám
rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) Az elektromos szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült
akkumulátorral működtesse. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy
tüzet okozhat.
c) Amikor nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel.
Ha a szemébe került, azonnal forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
kardfűrészekhez
● Az elektromos kéziszerszámot szigetelt
markolati felületeinél tartsa, amikor olyan
helyen végez munkát, ahol a vágószerszám
rejtett vezetéket érhet. Ha a vágószerszám
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
● A vágandó darabot soha ne tartsa
a kezében és ne is fektesse a lábára. Stabil
felülethez rögzítse a munkadarabot. Fontos
a munkadarab megfelelő alátámasztása, mert
azzal a minimumra korlátozható a sérülés,
valamint a tárcsa beszorulásának és a gép
feletti uralom elvesztésének veszélye.
● Kikapcsolás után soha ne próbálja ujjaival
megállítani a fűrészlapot.
● Csak kikapcsolás után tegye le a fűrészt az
asztalra vagy a munkapadra. A fűrészlap
kikapcsolás után még egy ideig jár.
● Ha kifejezetten fa vágására tervezett
fűrészlapot használ, a munka megkezdése
előtt távolítson el minden szöget és egyéb
fémdarabot a munkadarabból.
● Amikor csak lehetséges, rögzítse
biztonságosan a munkadarabot leszorítókkal
és satukkal.
● Ne próbáljon túl apró munkadarabokat
fűrészelni.
● Ne hajoljon túlságosan előre. Mindig ügyeljen
arra, hogy biztosan álljon a lábán, különösen
állvány vagy létra használata esetén.
● Mindig mindkét kezével tartsa a fűrészt.
● Görbületek, bevágások készítéséhez adaptált
kialakítású fűrészlapot használjon.
● Lehetőleg viseljen porvédő álarcot.
● Csak az ebben a kezelési útmutatóban
található műszaki leírásnak megfelelő
fűrészlapot használjon.
● Csak tökéletes állapotú éles fűrészlapokat
használjon; a repedt vagy meggörbült
fűrészlapot azonnal el kell dobni és ki kell
cserélni.
● Ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően
rögzítve van-e.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok együtt járnak
a kardfűrész használatával:
– A szerszám forgó vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülés.
8
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– Fa megmunkálásánál a por belélegzéséből
eredő egészségügyi veszélyek.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (16)
a készülék burkolatába van nyomtatva, az
akkumulátor és a készülék találkozásánál.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a DE9000 típusú akkumulátor
töltő biztonsági és használati útmutatásait
tartalmazza.
● A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható minden útmutatást és
biztonsági figyelmeztetést.
VESZÉLY: Halálos áramütés
veszélye. A töltő érintkezői közötti
feszültség 230 Volt. Ne tesztelje
áramot jól vezető tárgyakkal. Ez akár
halálos áramütéssel is járhat.
DEWALT akkumulátort töltsön ezzel
a töltővel. Más típusú akkumulátor
szétrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozva.
VIGYÁZAT: Bizonyos körülmények
mellett az áramforrásra kapcsolt
töltő belsejében lévő töltőérintkezők
közé kerülő idegen anyag zárlatot
okozhat. A töltő üregeitől távol kell
tartani az áramot jól vezető idegen
anyagokat, például (a teljesség
igénye nélkül) acélforgács, alufólia és
egyéb fémrészecskék. Mindig húzza
ki a töltőt a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő dugaszát
a konnektorból.
● NE próbálja az akkumulátort olyan
töltővel tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
● Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden
más célú felhasználásuk tüzet vagy akár
halálos áramütést okozhat.
● Esőtől és hótól óvja a töltőt.
● A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
● Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
● Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. Nem
megfelelő hosszabbító kábel használata
tüzet vagy akár halálos áramütést is okozhat.
● Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, mert az eltorlaszolhatja
a szellőzőnyílásokat, és a készülék
belseje túlmelegedhet. Hőt kibocsátó
tárgyaktól távolra helyezze a töltőt. A töltő
a készülékház tetején és alján lévő
szellőzőnyílásokon át szellőzik.
● Ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy csatlakozódugasszal — ezeket
azonnal cseréltesse ki.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
● Ne használja a töltőt, ha azt erős
ütés érte, leesett vagy más módon
megsérült. Ilyen esetben juttassa el egyik
márkaszervizbe.
VIGYÁZAT: Égési sérülés
veszélye. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak
● Ha a töltő karbantartásra vagy javításra
szorul, ne szedje szét, hanem juttassa
el egyik márkaszervizbe. A helytelen
9
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
● Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ettől kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
● SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
● A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltőkészülékek
A DE9000 töltővel 36 voltos Li-ion akkumulátort
tölthet.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
Töltési folyamat (A, B ábra)
VESZÉLY: Halálos áramütés
veszélye. A töltőérintkezők közötti
feszültség 230 volt. Ne tesztelje
áramot jól vezető tárgyakkal. Halálos
áramütés veszélye áll fenn.
1. Az akkumulátor behelyezése előtt dugaszolja
a töltőt (7) egy megfelelő konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A három
jelzőfényes töltöttség-kijelzős töltő az
akkumulátor töltöttségi állapota szerint villog.
3. A töltés befejezését a három piros lámpa
folyamatos világítása jelzi. Az akkumulátor
teljesen feltöltődött és az készen áll
a használatra, vagy a töltőben is hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
Töltési folyamat
10
66-99%
100%
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az
akkumulátor egyes celláinak töltöttségét
egyenlíti ki, az akkumulátor csúcskapacitásánál.
Az akkumulátort hetente vagy mindannyiszor
frissíteni kell, amikor már nem nyújt a korábbival
azonos teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze az
akkumulátort a töltőbe. Hagyja legalább 10 órás
időtartamra a töltőben.
Meleg/hideg késleltetés
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROKNÁL
A Li-ion akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját,
feszültségét és kapacitását amperórában.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata előtt
olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót. Ezután
az ismertetett eljárás szerint végezze a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
1 jelzőfény villog
1 jelzőfény villog, 1 jelzőfény
folyamatosan világít
1 jelzőfény villog, 2 jelzőfény
folyamatosan világít
3 jelzőfény folyamatosan világít
< 33%
33–66%
● Ne töltse és ne használja az akkumulátort
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Amikor az akkumulátort
a töltőbe helyezi vagy onnan kiveszi, a por
vagy a gőzök meggyulladhatnak.
● Az akkumulátorokat csak DEWALT töltővel
töltse.
● NE fröccsentsen rájuk vizet, és ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
● Soha ne tárolja vagy tartsa az
eszközt vagy az akkumulátort olyan
helyen, ahol a hőmérséklet elérheti
vagy meghaladhatja a 40˚ C-t
(például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (azaz szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás végett vissza kell
juttatni a szervizközpontba.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
lángtól az akkumulátor-folyadék
meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion
akkumulátor légi szállításánál, ha a csomag
csak akkumulátorcsomagokat tartalmaz
(szerszámokat nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort
tartalmazó szállítmányok esetén.
Minden lítium akkumulátor névleges
teljesítménye (wattórában) fel van tüntetve
a csomagoláson.
● Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
● Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le
lágy szappannal és vízzel. Ha akkumulátorfolyadék jutna a szemébe, tartsa nyitva
a szemét, és öblítse vízzel 15 percig vagy
amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy
a pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén
rövidzárlatot okozhatnak.
● A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS:Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy nyílt
A kézikönyv ezen fejezetében megadott
tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és hiszünk
abban, hogy a dokumentum elkészítésének
idején az pontos volt. Viszont, sem kifejezett
sem beleértett garanciát nem adunk. A vásárló
felelőssége, hogy tevékenységét az érvényes
előírásoknak megfelelően végezze.
11
Akkumulátor (A ábra)
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltsön akkumulátort
A DC305 típus 36 voltos lítium ion akkumulátorral
működik.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion
akkumulátorokat teljesen feltöltött állapotban
kell tárolni.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös,
száraz helyen, nem a töltőbe helyezve
tartani.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Víztől óvja
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal
Sérült akkumulátort ne töltsön
Ne használjon sérült töltőt
12
A hibás vezetékeket azonnal
cseréltesse ki
Töltő hibája
Akkumulátor hibája
Akkumulátor kiselejtezésénél
vigyázzon a környezetre
Ne dobja tűzbe az akkumulátort
Csak DEWALT töltővel töltse
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 akkumulátoros kardfűrész
1 fűrészlap
1 2,0 Ah-s akkumulátor (DC305D1)
2 2,0 Ah-s akkumulátor (DC305D2)
1 4,0 Ah-s akkumulátor (DC305M1)
2 4,0 Ah-s akkumulátor (DC305M2)
1 töltő
1 készletdoboz
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N típusokhoz nem
tartozik akkumulátor és töltő.
● Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
● Szánjon időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására, mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (A ábra)
1
2
3
4
5
6
7
8
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Fordulatszámszabályozós üzemi kapcsoló
Reteszelő kapcsoló
Fűrészlap-rögzítő kar
Fűrésztalp
Akkumulátor
Kioldógomb
Töltő
Töltésjelzők (piros)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DC305 típusú, nagy igénybevételre tervezett
akkumulátoros kardfűrész fa, fém és csövek
szakszerű vágására szolgál különböző
munkaterületeken (pl. építkezéseken). A kompakt
kivitel nehéz területeken a szélhez rendkívül
közeli vágást is lehetővé tesz.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a nagy igénybevételre tervezett kardfűrész
professzionális elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
● Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátor feszültsége megfelel-e az adattáblán
megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze,
hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért földelés nem
szükséges.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
● A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
● A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
● A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő áramfelvételének
megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon
(lásd a Műszaki adatok cím alatt). A vezető
minimális keresztmetszete 1 mm2, maximális
hossza 30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki az
akkumulátort.
FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor
be- vagy kiszerelése előtt mindig
kapcsolja ki a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: KIZÁRÓLAG
DeWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (A ábra)
● Behelyezésnél illessze be az akkumulátort
(5) a szerszámban kialakított tartórekeszébe.
Csúsztassa a tartórekeszbe, és addig nyomja
befelé, amíg a helyére be nem pattan.
● Az akkumulátor kivételéhez nyomja meg
a kioldógombot (6), és ezzel egyidejűleg
húzza ki az akkumulátort a rekeszből.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
13
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(A ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség- kijelzőt gombjának (15)
lenyomásával és lenyomva tartásával hozhatja
működésbe. A három zöld LED kombinációja
mutatja a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A készülék működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Fűrészlap cseréje (C ábra)
● Mozgassa felfelé a fűrészlap-beszorítókart (3)
a fűrészlap-beszorító szerkezet kioldásához.
● Addig tolja a fűrészlapot a befogóba (11),
amíg nem rögzül. A fűrészlapot fel lehet
szerelni úgy, hogy fogai le- vagy felfelé, illetve
jobbra vagy balra mutassanak.
● Mozgassa a fűrészlap-beszorítókart (3) lefelé
a fűrészlap-rögzítő szerkezet zárásához.
A fűrészlap eltávolításakor fordított sorrendben
hajtsa végre a műveleteket.
Fűrészlapok
Anyag
ajánlott fűrészlap
vasfém
finom fogazású
nem-vasfém
durva fogazású
fa
durva fogazású
műanyag
finom fogazású
falazat
karbidhegyű
A különböző célra alkalmas fűrészlapok széles
választéka külön szerezhető be.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig nagy
gonddal válassza ki a fűrészlapot.
Az állítható fűrésztalp beállítása (D ábra)
A fűrésztalp a vágásmélység korlátozása és
a fűrészlap élettartamának növelése érdekében
állítható.
● Tartsa lenyomva a kioldógombot (12).
14
● Csúsztassa a fűrésztalpat (4) a 3 beállítás
valamelyikébe.
● Engedje el a gombot.
Használat előtt:
● Ellenőrizze, hogy az akkumulátor (teljesen) fel
van-e töltve.
● Ellenőrizze, hogy az akkumulátor jól
illeszkedik-e a rekeszébe.
● A megfelelő fűrészlapot szerelje fel.
● Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a rajta látható
nyíllal jelzett irányban forog-e.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot levagy felszerel.
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS:
● Mindig tartsa be a biztonsági
útmutatásokat és az érvényes
előírásokat.
● Ellenőrizze, hogy a vágandó anyag
megfelelően rögzítve van-e.
● A szerszámot csak finoman
nyomja, és a fűrészlapot ne nyomja
oldalirányba. Ha lehetséges, nyomja
rá a fűrész talpát a munkadarabra.
Ezzel megelőzheti a fűrészlap
sérülését, valamint a szerszám
ugrálását és rezgését.
● Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével, ha falban
vagy padlóban fűrészel. Mindig
a fogantyújánál tartsa a fűrészt.
● Kerülje a túlterhelést.
● Mielőtt vágni kezdene, hagyja
a fűrészt néhány másodpercig
szabadon járni. Soha ne kapcsolja
be a szerszámot, ha a fűrészlap
a munkadarabba szorult vagy
érintkezik az anyaggal.
Helyes kéztartás (F ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztos kézzel tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze
a főfogantyún (13) van, a másik pedig a fűrész
törzse (14) alatt, ahogyan az ábra is mutatja.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
Biztonsági okokból a szerszám
fordulatszámszabályozós üzemi kapcsolója (1)
biztonsági reteszelő kapcsolóval van ellátva.
● A kioldáshoz nyomja be a reteszelő kapcsolót.
● A szerszámot a fordulatszámszabályozós
üzemi kapcsoló (1) megnyomásával
kapcsolhatja be. A fordulatszám-szabályzós
üzemi kapcsolóra gyakorolt nyomás
nagyságától függ a szerszám fordulatszáma.
● A szerszám leállításához engedje el
a kapcsolót.
FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsolja
be vagy ki a szerszámot, amíg
a fűrészlap a munkadarabbal vagy
más anyaggal érintkezik.
Fa vágása
● Rögzítse biztonságosan a munkadarabot,
majd távolítsa el belőle a szegeket és más
fémdarabokat.
● A szerszámot mindkét kezével tartva nyomja
rá a fűrésztalpat a munkadarabra.
Mélyvágás fában (E ábra)
● Olyan helyzetben tartsa a fűrésztalpat
a munkadarabon, hogy a fűrészlap szöge
a mélyvágáshoz megfelelő legyen.
● Kapcsolja be a szerszámot, és lassan
nyomja be a fűrészlapot. Ügyeljen arra,
hogy a fűrésztalp mindvégig érintkezzen
a munkadarabbal.
Zsebvágások
● Mérje ki és jelölje meg a zsebvágás helyét.
● Keskeny fűrészlapot használva helyezze
a fűrésztalp alját a munkadarabra és
ellenőrizze, hogy a fűrészlap a vágási vonalon
van-e.
● Szükség esetén (pl. szűk helyen) használja
a fűrésztalp külső élét vezetőként.
● Kapcsolja be a szerszámot, és teljes
sebességgel nyomja a fűrészlapot az
anyagba, miközben erősen tartja a szerszámot
a munkadarabon.
Porelszívás
● Ha hosszabb ideig beltérben dolgozik
a szerszámmal, használjon alkalmas,
a porkibocsátásra vonatkozó irányelveknek
megfelelően kivitelezett porelszívót.
Fém vágása
● Fém vágásakor a munkadarabot mindig
támassza ki mindkét oldalán fával.
● Ezzel biztosíthatja a sima vágást és
megelőzheti az anyag károsodását.
● Hosszú, egyenes vágásoknál jelölje ki
a vágási vonalat a munkadarabon.
● Vigyen fel egy vékony réteg kenőanyagot
a vágási vonalra, kapcsolja be a szerszámot
és kövesse a vágási vonalat.
Műanyagok vágása
● Mindig csökkentett sebességgel dolgozzon.
Végezzen próbavágást annak ellenőrzésére,
hogy az anyag nem hőérzékeny-e.
Falazat vágása
FIGYELMEZTETÉS: Azbesztcement
vágásánál veszélyes por keletkezhet.
Kövesse a törvényi rendelkezéseket
és tartsa be az azbesztcement
gyártójának ajánlásait.
Fűrészelés felfelé, kiálló peremhez (F ábra)
● Felfelé, kiálló peremhez hagyományos, de
fejjel lefelé befogott fűrészlappal vágjon.
15
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Nem tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
le a töltőt a konnektorról. A töltő
külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem
fémszálas kefével távolíthatja el.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
nem a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
halmozódott fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
16
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és
csomagolásuk elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
készülékét egy megbízott szervizbe, amelyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől vagy
ebből a kézikönyvből. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
● Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
● A Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
zst00244632 - 03-09-2014
17
18
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising