DC308K | DeWalt DC308K CORDLESS JIGSAW instruction manual

505202-68 PL
DC308
2
3
4
5
WYRZYNARKA AKUMULATOROWA
DC308
Serdeczne gratulacje!
Niebezpieczeństwo pożaru
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wyrzynarka akumulatorowa
1 zestaw brzeszczotów
1 wkładka do stopy zapobiegająca
odpryskiwaniu materiału
1 osłona stopy chroniąca materiał przed
zadrapaniem
1 kołpak do odsysania trocin
1 przyłącze do odsysania trocin
1 akumulator (DC308K)
2 akumulatory (DC308KL)
1 ładowarka
1 walizka transportowa (tylko do modeli K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wyrzynarki w rozłożeniu na
części
Wskazówka: w modelach N pakiety akumulatorów i ładowarki nie należą do zakresu
dostawy.
Dane techniczne
Napięcie
(VDC)
Maks. moc wyjściowa
(W)
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Długość skoku
(mm)
Głębokość cięcia w:
- drewnie
(mm)
- aluminium
(mm)
- stali
(mm)
Zakres kąta cięcia
ukosowego
Masa (bez akumulatora) (kg)
DC308
36
550
0-2700
26
130
25
10
0-45°
2,54
•
•
(VDC)
(Ah)
(kg)
DE9360
36
2,2
1,0
Ładowarka
Napięcie sieciowe
(VAC)
Czas ładowania (około) (min)
Masa
(kg)
DE9000
230
60
0,9
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Masa
Sprawdź, czy wyrzynarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. A)
Wyrzynarka DC308 jest przeznaczona do
profesjonalnego wyrzynania drewna, stali,
aluminium, tworzyw sztucznych i ceramiki.
1 Wyłącznik z regulatorem prędkości
skokowej
2 Blokada zabezpieczająca przed
załączeniem
3 Regulator nadmuchu
4 Blokada brzeszczota
5 Ochraniacz palców
6 Uchwyt brzeszczota
7 Rolka prowadząca
8 Stopa
9 Nastawnik ruchu wahadłowego
brzeszczota
10 Dźwignia stopy
11 Akumulator
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
napięciem 230 V
10A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wskazówki narażasz się na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Napięcie elektryczne
6
Ładowarka
•
Ładowarka DE9000 może ładować akumulatory
l i t o w o - j o n o w e D E WA LT o n a p i ę c i u 3 6
V i pojemności 2,2 Ah (DE9360).
11 Akumulator
12 Guzik zwalniający
13 Ładowarka
14 Lampki kontrolne ładowania (czerwone)
Ładowanie akumulatorów (rys. rys. A i B)
Przed naładowaniem akumulatorów zawsze
najpierw sprawdzaj, czy ładowarka jest
prawidłowo zasilana. Gdy zasilanie jest
prawidłowe, a pomimo to akumulatory nie
są ładowane, oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego DEWALT. Podczas ładowania
akumulatory i ładowarka mogą się nagrzewać,
ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy
o jakiejś usterce.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana
do zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Nie ładuj akumulatorów w temperaturze
otoczenia poniżej 4°C lub powyżej
40°C. Zalecana temperatura ładowania
wynosi około 24°C.
Ładowarka D E WALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
•
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad.
•
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
•
•
Montaż i regulacja
•
•
Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora zawsze najpierw wyłączaj
elektronarzędzie.
•
Używaj tylko akumulatorów i ładowarek
firmy DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie pakietu
akumulatorów (rys. A)
•
By wyjąć pakiet akumulatorów, naciśnij
guzik zwalniający (12) i ostrożnie wyciągnij
go z kieszeni.
•
By włożyć pakiet akumulatorów (11),
ustaw go odpowiednio względem kieszeni
ładowarki. Wsuń pakiet akumulatorów do
kieszeni i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
7
By naładować akumulatory (11), zgodnie
z rysunkiem umieść je w ładowarce (13)
i przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij się,
czy pakiet akumulatorów został prawidłowo
włożony do ładowarki. Czerwone lampki
kontrolne ładowania (14) migają odpowiednio do ładunku akumulatorów.
Po zakończeniu operacji ładowania świecą
się wszystkie lampki kontrolne. Ładowarka
automatycznie przełącza się na tryb ładowania wyrównawczego.
Pakiet akumulatorów można w każdej chwili
wyjąć z ładowarki lub pozostawić w przyłączonej ładowarce na nieograniczony okres
czasu.
Gdy czerwone lampki kontrolne ładowania
szybko migają, to znaczy że występuje jaki
problem z ładowaniem. Jeszcze raz włóż
pakiet akumulatorów lub dla kontroli zastosuj inny. Gdy także nowe akumulatory nie
są ładowane, oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego DEWALT.
Gdy czerwone lampki kontrolne ładowania
migają szybo w taki sposób, że na przemian
po krótkim mignięciu następuje długie
mignięcie, to znaczy że występuje problem
z ładowarką. Oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego DEWALT.
Gdy ładowarka jest przyłączona do takich
źródeł napięcia, jak agregaty prądotwórcze
lub falowniki, czerwone lampki kontrolne
ładowania (14) mogą razem dwukrotnie
szybko mignąć, a następnie zgasnąć.
Świadczy to o przejściowym zakłóceniu za-
silania. Ładowarka znów się automatycznie
przełącza na normalny tryb pracy.
Brzeszczoty
Typ brzeszczota
Brzeszczot
o drobnych zębach
Brzeszczot
o grubych zębach
Brzeszczot do metali
Przebieg ładowania (B)
Ładunek akumulatorów można określić na
podstawie poniższej tabeli.
Ładunek
miga 1 lampka
< 33 %
1 lampka miga, 1 lampka świeci się 33 - 66 %
1 lampka miga, 2 lampki świecą się 66 - 99 %
świecą się 3 lampki
100 %
Brzeszczot do cięcia
na styk1)
Automatyczne ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze przyczynia się do długofalowego utrzymania
maksymalnej sprawności akumulatora. Zaleca się przeprowadzać je raz
na tydzień lub w razie stwierdzenia
spadku wydajności akumulatora.
•
1)
Zastosowanie
do precyzyjnych,
prostych cięć
do szybkich,
prostych cięć
do metali żelaznych
i nieżelaznych
do wykańczającego
wyrzynania
do krawędzi
wystającego
elementu.
Dostępny nie we wszystkich krajach.
W ramach wyposażenia specjalnego można nabyć wiele różnych specjalnych brzeszczotów.
Starannie dobieraj brzeszczot do
danego przypadku zastosowania.
By naładować wyrównawczo akumulatory,
włóż je jak zwykle do ładowarki. Przynajmniej
na 8 godzin pozostaw pakiet akumulatorów
w ładowarce.
Nastawianie kąta cięcia ukosowego
(rys. D)
Przez pochylanie stopy (8) można uzyskać
kąty cięcia ukosowego do 45° z lewej lub
z prawej strony. Skala kąta cięcia ukosowego
zawiera ustalone pozycje pod kątami 0°, 15°,
30° i 45°.
• Zwolnij dźwignię stopy (10).
• Przesuń stopę (8) w kierunku brzeszczota.
• Pochyl stopę pod żądanym kątem,
posługując się przy tym skalą.
• Zaciągnij dźwignię stopy.
Przerywanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatorów
Gdy ładowarka wykryje, że akumulatory są
zbyt gorące lub zbyt zimne, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulatory osiągną odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów.
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Akumulatory przyłączone do elektronarzędzia
są zabezpieczone przed głębokim rozładowaniem.
Nastawianie ruchu wahadłowego brzeszczota
(rys. A)
Wy c h y l e n i e w a h a d ł a m o ż n a n a s t a w i ć
odpowiednio do rodzaju ciętego materiału.
• Kierując się poniższą tabelą, przesuń
nastawnik (9) do żądanej pozycji. Nastawnik
ten można przestawiać także podczas
pracy.
Wkładanie i wyjmowanie brzeszczota
(rys. C)
Mechanizm beznarzędziowej wymiany brzeszczota sprawia, że jest ona szybka i prosta.
• Otwórz uchwyt brzeszczota (6) przez
całkowite wycofanie blokady (4) do tyłu.
• Wprowadź brzeszczot w uchwyt (6) tak, by
tylna krawędź ostrza znalazła się w rowku
rolki prowadzącej (7).
• Zwolnij blokadę brzeszczota (4).
• By wyjąć brzeszczot, całkowicie wycofaj
blokadę do tyłu i wyciągnij brzeszczot
z uchwytu.
8
Poz.
Drewno
Metal
Tworzywo
sztuczne
3
Szybkie
cięcie
-
PVC
2
-
•
Grube
przedmioty
obrabiane
Włókno
szklane
Akryl
1
0
Sklejka
Aluminium
-
Płyta
wiórowa
Metale
nieżelazne
-
•
Cienkie
Blacha
przedmioty
obrabiane
Wsuń krawędzie (18) w rowki (19).
Przesuń wkładkę do tyłu, aż znajdzie
się w swojej pozycji w stopie.
Mocowanie wkładki w osłonie stopy (16):
- Wsuń krawędzie (18) między żebra (20)
i osłonę.
- Naciśnij przedni koniec wkładki
w kierunku osłony aż do zatrzaśnięcia
w swojej pozycji.
By zdjąć przeciwodpryskową wkładkę
stopy, wykonaj opisane wyżej operacje
w odwrotnej kolejności.
Odsysanie pyłu (rys. G)
Adapter (21) w połączeniu z kołpakiem
(22) umożliwia odsysanie mączki drzewnej
z powierzchni przedmiotu obrabianego, gdy jest
przyłączony odpowiedni odpylacz ssący.
• Załóż kołpak (22) na ochraniacz palców (5)
aż do zatrzaśnięcia w swoim położeniu.
• Przytwierdź adapter (21) do wyrzynarki, tak
jak pokazano na rysunku.
• Przyłącz do adaptera wąż odpowiedniego
odpylacza ssącego.
Cięcia
wykańczające
Regulacja nadmuchu (rys. A)
Dmuchawa kieruje strumień powietrza na
brzeszczot, by w ten sposób usuwać mączkę
drzewną z linii cięcia.
• Do regulacji nadmuchu służy dźwignia (3).
- Słaby
Do cięcia metali, przy których jest stosowana ciecz chłodząco-smarująca,
oraz przy wykorzystywaniu odpylacza
ssącego.
- Średni
Do cięcia drewna i podobnych materiałów przy małej prędkości.
- Silny
Do cięcia drewna i podobnych materiałów przy dużej prędkości.
Wdychanie pyłu powstającego podczas
piłowania drewna stanowi poważne
zagrożenie zdrowia. Jeżeli stosuje się
odpylacz ssący, musi on być zgodny
z obowiązującymi wytycznymi do emisji
pyłów. Zaleca się zakładanie maski
przeciwpyłowej.
W przypadku piłowania metali odpylacz ssący musi być wyposażony
w odpowiednie zabezpieczenie przeciwiskrowe.
Mocowanie plastikowej osłony chroniącej
materiał przed zadrapaniami (rys. E)
Osłona przeciwzadrapaniowa stopy (16)
minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni
(wrażliwych) przedmiotów obrabianych.
• Nasadź osłonę na stopę i zatrzaśnij ją, tak
jak to pokazano na rysunku.
Instrukcja obsługi
•
•
Zakładanie i zdejmowanie wkładki chroniącej
przed odpryskiwaniem materiału (rys. rys.
F1 i F2)
•
Przeciwodpryskowa wkładka stopy (17) mocowana w pobliżu brzeszczota minimalizuje
ryzyko odpryskiwania materiału. Można ją
zamocować zarówno w stopie, jak i w osłonie
stopy.
• Ustaw wkładkę (17), tak jak pokazano na
rysunku.
• Mocowanie wkładki w stopie (8):
•
•
9
Zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów, a zwłaszcza
bezpieczeństwa.
Sprawdź, czy cięty materiał został dobrze
zamocowany.
Sprawdź, czy z drugiej strony przedmiotu
obrabianego jest do dyspozycji wystarczająca
ilość miejsca dla brzeszczota. Nie tnij
materiału, którego grubość przekracza
maksymalną głębokość cięcia.
Stosuj tylko ostre i całkowicie sprawne
brzeszczoty; pęknięte lub wygięte brzeszczoty należy natychmiast wymienić na
nowe.
Nie używaj wyrzynarki do piłowania rur.
•
•
•
Nigdy nie załączaj wyrzynarki bez zamontowanego brzeszczota.
Najlepsze wyniki pracy uzyskuje się przy
pewnym, płynnym prowadzeniu wyrzynarki
nad przedmiotem obrabianym. Nigdy nie
wywieraj bocznego nacisku na brzeszczot. Dociskaj stopę płasko do materiału.
Przy wyrzynaniu zakrzywionych i innych
okrągłych kształtów lekko posuwaj wyrzynarkę.
Brzeszczot wyjmuj tylko po całkowitym
zatrzymaniu się wyrzynarki. Tuż po pracy
może on być bardzo gorący. Nie chwytaj go
gołymi palcami.
Wyrzynanie otworów w drewnie
•
•
•
•
•
W razie potrzeby narysuj linię cięcia.
Wywierć otwór (o średnicy przynajmniej
12 mm) i włóż w niego brzeszczot.
Załącz wyrzynarkę.
Prowadź wyrzynarkę wzdłuż linii.
By uzyskać dokładnie kołowy kształt,
zamontuj ramię cyrkla i nastaw go na
żądany promień (rys. J).
Wyrzynanie na styk do krawędzi wystającego
elementu (rys. K)
•
Przy użyciu zwykłego brzeszczota zbliż się
do krawędzi wystającego elementu.
Wykończ cięcie przy użyciu specjalnego
brzeszczota do wyrzynania na styk.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie
naładowany)
• Sprawdź, czy pakiet akumulatorów jest
prawidłowo włożony.
•
Załączanie i wyłączanie (rys. H)
Odpylacz ssący do drewna musi być zgodny
z obowiązującymi przepisami. Przy odpylaniu
innych materiałów producent musi uzyskać
zgodę właściwego związku zawodowego.
Piłowanie metali
• Zamontuj odpowiedni brzeszczot.
• Dalej postępuj zgodnie z powyższym
opisem.
Odsysanie pyłu (G)
Ze względów bezpieczeństwa wyrzynarka
została wyposażona w blokadę zabezpieczającą
przed załączeniem.
• By odbezpieczyć wyrzynarkę, zwolnij
blokadę zabezpieczającą (2).
• By uruchomić wyrzynarkę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (1). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
• By zatrzymać wyrzynarkę, zwolnij
wyłącznik.
• By uniemożliwić niezamierzone załączenie,
włącz blokadę zabezpieczającą.
Używaj cieczy chłodzącej (oleju
chłodząco-smarującego), by chronić
brzeszczot lub wyrzynarkę przed
przegrzaniem.
Dostępne akcesoria
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Gdy wyrzynarka dłuższy czas pracowała
z małą prędkością, dla ochłodzenia
pozostaw ją na biegu jałowym przez
około 3 minuty przy maksymalnej
prędkości.
Dostępne akcesoria:
- DE3241
Prowadnica dystansowa
- DE3242
Jarzmo
Piłowanie drewna
•
•
•
•
W razie potrzeby narysuj linię cięcia.
Załącz wyrzynarkę.
Przyłóż wyrzynarkę do przedmiotu obrabianego i prowadź wzdłuż linii.
By wyrzynać równolegle do krawędzi przedmiotu obrabianego, zamontuj prowadnicę
dystansową i prowadź wyrzynarkę wzdłuż
przedmiotu tak, jak pokazano na rysunku
I.
Są do dyspozycji następujące brzeszczoty
zamienne:
- DT2048
Brzeszczot o drobnych
zębach
- DT2075
Brzeszczot o grubych
zębach
- DT2160
Brzeszczot do metali
- DT2074
Brzeszczot do cięcia na
styk1)
1)
Dostępny nie we wszystkich krajach.
10
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Akumulatory
Akumulatory odznaczają się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak pojemność akumulatorów maleje i wykonanie zaplanowanej pracy
staje się coraz trudniejsze. Zużyte akumulatory
zlikwiduj zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulatory i wyjmij je
z elektronarzędzia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do recyklingu. W celu zawrócenia do obiegu
i usunięcia w sposób niezagrażający środowisku oddaj akumulatory sprzedawcy lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
który fachowo zajmie się jego recyklingiem
bądź utylizacją.
Smarowanie rolki prowadzącej (rys. C)
•
By nie dopuścić do zatarcia się rolki
prowadzącej (7), od czasu do czasu
spuszczaj na nią kroplę oleju.
Czyszczenie
•
•
•
Obudowę ładowarki przecieraj miękką
szmatą, ale najpierw wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyrzynarki
wyjmij z niej akumulator.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj
obudowę miękką szmatką.
Deklaracja zgodności z normami UE
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
wyrzynarka akumulatorowa DC308 została
wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, 86/188/EWG, 2002/95/EG, EN 607451, EN 60745-2-11, EN 60335, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Poziom ciśnienia akustycznego
90,2 dB(A)
Moc akustyczna
101,2 dB(A)
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia na rekojeści
10,01 m/s2
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
2,8 dB(A)
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
2,8 dB(A)
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów zbiorczych.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy, 17-11-2006
11
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy narzędzi elektrycznych
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
e
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek,
gdyby znów była kiedyś potrzebna.
Wymienione niżej słowo „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
a
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i
dobrze je oświetlaj. Nieporządek i niewystarczające oświetlenie w miejscu pracy
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się pyłu lub par.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
Twoją uwagę, co grozi wypadkiem.
b
c
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego. Wtyczki
w żadnym wypadku nie wolno przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz
ani działanie wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki
d
e
f
12
kabla z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego
przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Moment nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie
wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie,
kask ochronny lub słuchawki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się elementy
narzędzia.
g
4
a
b
c
d
e
f
g
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie powodowane pyłem.
5
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i
osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają się w
odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
b
a
c
d
e
6
a
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Wkładanie akumulatora do załączonego
elektronarzędzia może doprowadzić do
wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do określonego rodzaju
akumulatora włożenie innego akumulatora
grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów metalowych, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków
akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu spłucz wodą narażone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zgłoś
się ponadto do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
•
•
•
13
Przed włożeniem pakietu akumulatorów
do ładowarki sprawdź, czy jest on czysty
i suchy.
Nigdy nie przenoś ładowarki za kabel. Nigdy
nie wyciągaj wtyczki z gniazda sieciowego
za kabel. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Naprawę uszkodzonych kabli zawsze zlecaj
jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych DEWALT. Nigdy nie
próbuj samemu naprawiać ładowarki.
•
•
•
•
•
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci
ani wody.
Nigdy nie próbuj ładować mokrych akumulatorów.
Nigdy nie próbuj otwierać pakietu akumulatorów.
Ładuj tylko akumulatory o specyfikacji
podanej w tej instrukcji. Nigdy nie próbuj
ładować baterii.
Przy utylizacji akumulatorów zawsze przestrzegaj wskazówek zamieszczonych na
końcu tej instrukcji.
Nieużywane ładowarki i pakiety akumulatorów przechowuj w suchym, dobrze
zamkniętym i niedostępnym dla dzieci
pomieszczeniu.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonych
akumulatorów.
Nigdy nie używaj uszkodzonych
ładowarek
Akumulatory ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC
Transport maszyny
Pakiety akumulatorów litowo-jonowych D EWALT spełniają wymagania określone w podręczniku UE Manual of Test and Criteria
(ST/SG/AC.10/11/Rev. 3, część III, podrozdział
38.3) zgodnie z zaleceniami UE dotyczącymi
transportu niebezpiecznych towarów.
- Pakiety akumulatorów są skutecznie zabezpieczone przed wewnętrznym nadciśnieniem i zwarciem.
- Dla zapobieżenia rozerwania i przepływu
prądu wstecznego podjęto odpowiednie
środki.
- Zawartość litu nie przekracza dopuszczalnych wartości granicznych.
Uszkodzony kabel natychmiast
wymieniaj na nowy
Problem z ładowarką
Problem z akumulatorem
Gdy akumulatory się zużyją, zlikwiduj je
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia
Akumulatory litowo-jonowe D E WALT nie
podlegają państwowym ani międzynarodowym
przepisom dotyczącym niebezpiecznych
towarów. Przepisy te jednak nabierają mocy
wtedy, gdy jednocześnie transportuje się wiele
akumulatorów.
• Aby nie dopuścić do zwarcia, sprawdź, czy
akumulatory zostały zapakowane zgodnie
ze wspomnianymi wyżej przepisami
o niebezpiecznych towarach.
Akumulatory ładuj tylko przy użyciu
przeznaczonych dla nich ładowarek
DEWALT
Ta b l i c z k i n a ł a d o w a r c e i p a k i e c i e
akumulatorów
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Czas ładowania podano w tabeli „Dane
techniczne”.
14
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063604 - 09-05-2008
15
CORDLESS JIGSAW 1
©
DC308K - - - - A
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising