DC308K | DeWalt DC308K CORDLESS JIGSAW instruction manual

533444-77 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DC308
DC318
2
3
4
5
AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZ DC308, DC318
Gratulálunk!
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt más célra használják, más tartozékokkal vagy nincs megfelelően karbantartva, akkor a vibráció a megadott
értéktől eltérhet. Így a munkavégzés
során a kitettség mértéke is jelentősen
növekedhet.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk valamint az
átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi
a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
DC308
36
1
DC318
28
1
550
500
min-1
mm
0 - 2700
26
0 - 2700
26
mm
mm
mm
130
25
10
0 - 45°
130
25
10
0 - 45°
2,54
2,54
dB(A)
89
86
dB(A)
dB(A)
3
98
3
97
Feszültség
Típus
Max. leadott
teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
Lökethossz
Vágási mélység:
- fában
Alumínium
- acél
Szög vágás (l/r)
Súly (akkumulátor
nélkül)
V - e. á.
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint toleranciafaktor)
LWA (hangerő)
KWA (hangerő
toleranciafaktor)
W
kg
dB(A)
4,3
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó vibrációt is, amíg az eszköz ki van kapcsolva vagy be van kapcsolva, de nem
használják a munkához. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel
csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt; például: az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen
tartása, a munkamódszer módosítása.
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Tömeg
V - e. á.
Ah
kg
Töltő
Hálózati feszültség
Töltési idő (kb.)
Tömeg
3
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
Fa
m/s²
4,5
4,3
ah =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,7
1,5
Kibocsátott vibráció értéke ah
Fém
m/s²
5,0
6,2
ah =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,8
1,5
Biztosítékok:
Európa
Vv.á.
min
kg
230 V-os
szerszám
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
10 Amper az
eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk meg,
így az itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy másik szerszám értékével. Az érték
felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
6
kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelöl,
amely, ha nem hárítják el, anyagi kárt
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS!Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül
hagyása elektromos áramütést, tűzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
A tűzveszélyt jelöli.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE
IRÁNYELV
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
VONATKOZÓ
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében.Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik,
ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
és a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
DC223/DC224
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.09.15.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében
7
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, illetve a
dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves helyen való használata,
használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen,
ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy
az akkumulátorról a szerszámot mielőtt beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne, vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek megfelelő-
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő használata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot.
Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy fogót mielőtt bekapcsolja az
8
en vannak-e igazítva, illetve nem szorulnak-e; ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul
be, és jobban kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
A beszúrófűrészre vonatkozó további biztonsági figyelmeztetések
• Ha kifejezetten favágásra tervezett fűrészlapot használ, távolítson el minden fémtárgyat és szöget a munkadarabból a munka
megkezdése előtt.
• Amennyiben lehetséges, használjon szorítót vagy satut a munkadarab biztonságos
rögzítéséhez.
• Ne próbáljon nagyon kicsiny munkadarabokat fűrészelni.
• Ne hajoljon túlságosan előre. Mindig
ügyeljen, hogy biztosan álljon a lábán,
különösen állvány vagy létra használata
esetén.
• Mindig két kézzel tartsa a fűrészt.
• Görbületek, bevágások készítéséhez adaptált kialakítású fűrészlapot használjon.
A FŰRÉSZLAP ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE
• Csak az ebben a kezelési útmutatóban
található műszaki leírásnak megfelelő fűrészlapot használjon.
• Kizárólag éles, tökéletes állapotban lévő
fűrészlapokat szabad használni; a repedt
vagy görbült fűrészlapot azonnal el kell
dobni.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően
rögzítve van.
• A munkavégzés során a fűrészlap felforrósodhat. Ezért a fűrészlap cseréje során
győződjön meg róla, hogy az már kellőképpen kihűlt, vagy viseljen védőkesztyűt
a fűrészlap megfogásához.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által megadott töltővel
töltse az akkumulátort. Az a töltő, amelyik minden probléma nélkül feltölt egy akkumulátort, egy másik akkumulátor típusnál tüzet okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha az akkumulátort nem használja, akkor
azt tartsa távol minden fémes tárgytól,
például a tűzőkapcsoktól, az érméktől,
a kulcsoktól, a szögektől, a csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák.
Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő vízzel mossa
le. Szembe kerülés esetén, emellett forduljon orvoshoz. Az akkumulátorfolyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
Maradványkockázat
A következő kockázatok minden dekopírfűrész
használatával együtt járnak:
–
A szerszám forgórészének vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradvány kockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
–
–
–
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
9
Halláskárosodás
Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
A por belélegzéséből eredő egészségügyi kockázat fa, falazat, fém és műanyag
megmunkálásánál.
A szerszám jelzései
A töltő nyílásaitól a vezető anyagokat távol kell tartani, ide tartoznak
a teljesség igénye nélkül a következők:
a fémforgácsok, az alumínium fólia és
bármely fémes anyag lerakódása.
Mindig áramtalanítsa a töltőt, ha annak töltő-nyílásában nincs akkumulátor. Húzza ki az eszköz tápkábelét
a tisztítás előtt.
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
•
Viseljen védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található
ott, ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik! A kód egyben megadja a gyártás évét is.
•
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
•
Fontos biztonsági utasítások minden akkumulátor töltőhöz
•
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT Ez a kézikönyv a DE9000 típusú akkumulátor töltő biztonsági és használati utasításait tartalmazza.
•
•
A töltő használata előtt olvassa el a töltő,
az akkumulátor, az akkumulátoros eszköz
összes utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
•
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel járhat.
•
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Ne engedje, hogy folyadék jusson
a töltő belsejébe. Ez elektromos áramütést okozhat.
•
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának csökkentése érdekében csak DEWALT akkumulátort töltsön a készülékkel. A többi
akkumulátor felrobbanhat, ami személyes sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.
•
•
VIGYÁZAT: Az áram alatt lévő akkumulátor töltő érintkezőit az idegen
anyagok/tárgyak rövidre zárhatják.
10
SOHA ne próbáljon meg olyan akkumulátort tölteni a töltővel, amelyet ez
a kézikönyv nem javasol. A töltőt és az
akkumulátort úgy terveztük, hogy azok megfelelően működjenek a másik eszközzel.
A töltő rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátorok töltésére használható. Minden más felhasználás tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
Az akkumulátort soha ne érje csapadék, eső vagy hó.
Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték és a csatlakozó sérüléseit.
Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek rá, abban nem botolhatnak meg, ill.
más módon nem sérthetik vagy húzhatják meg.
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve, ha arra mindenképpen szükség van.
A nem megfelelő hosszabbító használata
elektromos áramütést vagy halálos elektromos áramütést okozhat.
Soha ne helyezze a töltőt puha felületre és ne helyezzen a töltőre tárgyakat,
mert ezek eltömíthetik az eszköz szellőztető nyílásait, ami miatt az eszköz
belseje túlmelegedhet. Helyezze a töltőt
a hőforrásoktól távol. A töltő szellőztetését
a töltő burkolatának alján és tetején található szellőztető nyílások biztosítják.
Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel vagy csatlakozókkal — ezeket
azonnal cseréltesse le.
Soha ne használja a töltőt, ha azt erős
ütés érte, leesett vagy más módon
megsérült. Ilyen esetben juttassa el a készüléket a hivatalos márkaszervizbe.
Soha ne szerelje szét a töltőt; jutassa azt el a hivatalos márkaszervizbe,
ha azt valamilyen oknál fogva karban
kellene tartani vagy javítani kellene.
•
•
•
A rendeltetési céllal ellentétes felhasználás tüzet, áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
Válassza le a töltőt az elektromos hálózatról, annak tisztítása előtt. Ezzel
csökkentheti az elektromos áramütés
kockázatát.Ha csak az akkumulátort távolítja el, azzal a kockázatot nem csökkenti.
SOHA ne próbáljon meg két töltőt egymáshoz csatlakoztatni.
A töltőt a háztartásokban szokásos 230
V-os elektromos feszültséghez terveztük. Soha ne próbálja azt ettől eltérő
feszültségnél használni.Ez az utasítás
a gépjármű töltőkre nem vonatkozik.
Töltés állapota
1 jelzőfény villog
1 jelzőfény villog, 1 jelzőfény
folyamatosan világít
1 jelzőfény villog, 2 jelzőfény
folyamatosan világít
3 jelzőfény folyamatosan világít
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor egyedi celláinak állapotát kiegyenlíti,
hogy az akkumulátor a maximális teljesítményt nyújthassa. Az akkumulátort hetente
vagy mindannyiszor frissíteni kell, amikor már
nem nyújtja a megfelelő teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze
a töltőbe az akkumulátort. Hagyja az akkumulátort legalább 10 órán keresztül a töltőn.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
Akkumulátor töltő
A DE9000 típusú töltővel 28 V és 36 V feszültségű Li-Ion akkumulátorok tölthetők.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor miatt
Ezt a töltőt nem kell beállítani; úgy alakítottuk
ki, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen
használni.
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor
hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor
a töltő automatikusan a töltési üzemmódra vált
át. Ez a funkció biztosítja az akkumulátor maximális élettartamát.
Töltés (A, B ábra)
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye. A töltő-érintkezők közötti feszültség 230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-Ion akkumulátorok Elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
Elektronikus védelmi rendszer működésbe
lép. Amikor ez megtörténik, helyezze a Li-Ion
akkumulátort a töltőbe és teljesen töltse föl.
1. Csatlakoztassa a töltőt (13) a megfelelő
fali konnektorhoz az akkumulátor behelyezése előtt.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe.
A három jelzőfényes töltöttségjelzős akkumulátor az akkumulátor töltöttségi szintje
szerint villog.
3. A töltés befejezését a három piros lámpa
folyamatos világítása jelzi. Az akkumulátor
teljesen feltöltődött és az készen áll a használatra, de azt a töltőben is hagyhatja.
Fontos biztonsági utasítások minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön meg arról, hogy a rendelésen megadta
az akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és kövesse az ismertetett töltési eljárást.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a Li-Ion akkumulátorok optimális élettartama
érdekében az első használat előtt legalább
10 órán át töltse az akkumulátort.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
11
•
•
•
•
Soha ne használja a töltőt vagy az akkumulátort robbanékony légkörben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor töltőbe helyezése vagy onnan való
kivétele meggyújthatja a porokat vagy
a gőzöket.
Az akkumulátort csak DEWALT töltővel
töltse.
SOHA ne fröccsentsen rá vizet, ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Soha ne tárolja vagy tartsa az eszközt
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40˚ C-t (például szabadtéri pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
•
akkumulátor-folyadék a szemébe jutna,
akkor azt öblítse legalább 15 percig tiszta
vízzel vagy addig, amíg az irritáció nem
szűnik meg. Ha orvosi segítségre lenne
szükség, akkor tájékoztassa az orvost,
hogy a folyadék organikus karbonátokat
és lítium sókat tartalmazott.
A kinyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, akkor kérjen orvosi segítséget.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Az akkumulátor-folyadék
a szikráktól vagy lángoktól meggyulladhat.
Szállítás
VESZÉLY: Soha ne próbálja kinyitni,
felnyitni az akkumulátort. Ha az akkumulátor háza megrepedt vagy más
módon megsérült, akkor azt ne tegye
a töltőbe. Ne préselje össze, ne ejtse
le az akkumulátort, ill. azt ne tegye
tönkre. Ne használjon olyan akkumulátort, amelyet erős ütés ért, leejtettek
vagy más módon megsértettek (értsd
kilyukasztottak egy szöggel, kalapácscsal ráütöttek, ráléptek, stb.).
Ez áramütéssel vagy halálos áramütéssel járhat. A megsérült akkumulátorokat vissza kell juttatni a szervizközpontba az újrahasznosításuk
érdekében.
A DEWALT Li-Ion akkumulátorok megfelelnek az Egyesült Nemzetek vizsgálati eljárásokkal és kritériumokkal kapcsolatos útmutatását megfogalmazó UN Manual of Tests
and Criteria c. dokumentum előírásainak
(ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Part III, Subsection
38.3) ahogy arra a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó ENSZ ajánlásokban hivatkoznak.
– Az akkumulátor hatékony védelemmel bír
belső túlnyomás és rövidzárlat ellen.
– Megfelelő intézkedések történtek az erőhatásra történő széttörésük és a veszélyes visszáram megelőzése érdekében.
– Az akkumulátorok egyenértékű lítiumtartalma
az érvényes határérték alatt van.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem használja, akkor azt tárolja olyan stabil
felületen, ahol az nincs az útban,
azaz nem okoz botlás vagy leesés
veszélyt. Néhány, nagy akkumulátorral rendelkező szerszám leállítható az
akkumulátorra, de könnyen felborul.
A DEWALT Li-Ion akkumulátorok mentesülnek
a veszélyes anyagokra vonatkozó nemzeti és
nemzetközi rendelkezések alól. Ugyanakkor
ezek a rendelkezések érvényesek, ha több
akkumulátort szállítanak együtt.
•
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A LÍTIUM IONOS (Li-Ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátorok a tűzben felrobbanhatnak.
Toxikus gőzök és anyagok keletkeznek
a lítium ionos akkumulátor égésekor.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, akkor azt azonnal mossa
le kímélő szappannal és vízzel. Ha az
Gondoskodjék róla, hogy az akkumulátorokat a veszélyes anyagokra vonatkozó
fönt említett rendelkezések szerint csomagolják rövidzárlatuk megakadályozása
érdekében.
Akkumulátor (A ábra)
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DC318 típus 28 voltos lítium ionos akkumulátorral működik.
A DC308 típus 36 voltos lítium ionos akkumulátorral működik.
12
Javaslatok a tároláshoz
Az akkumulátort környezetbarát módon selejtezze le
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz, közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama érdekében amikor nem használja, tárolja azt
szobahőmérsékleten.
MEGJEGYZÉS: A Li-Ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort
Csak DEWALT töltővel töltse
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás nélkül lehet hosszabb ideig tárolni.
Megfelelő körülmények között 5 vagy több
évig is tárolhatók.
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el a kézikönyvet
A töltési időkkel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat.
Akkumulátoros szúrófűrész
Fűrészlap készlet
Felszakadásgátló betét
Karcmentes talpborítás
Porelszívó adapter
A poreltávolító adaptere
Akkumulátor (DC300K/DC310K)
Akkumulátor (DC300KL/DC310KL)
Töltő
Koffer (csak K modell)
Használati utasítás
Robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
•
Ne tegye ki nedvességnek
•
Ne tesztelje vezető anyagokkal
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás figyelmes átolvasására és megértésére a készülék használata előtt.
Leírás (A ábra)
Soha ne próbáljon meg feltölteni sérült akkumulátort.
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
Soha ne használjon sérült töltőt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten töltse
A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki
Hibás töltő
Hibás akkumulátor
13
Sebességfokozat-váltó kapcsoló
Biztonsági retesz
Fűrészpor kifúvásának szabályzása
Fűrészlap-retesz
Ujjvédő
Vágóél tartó
Vezetőgörgő
Talp
Löketszám-választó
Fűrésztalp állító
Akkumulátor
Kioldó gomb
Töltő
Töltésjelzők (piros)
RENDELTETÉS
Az Ön DC308, DC318 típusú, nagy igénybe
vételre tervezett dekopírfűrésze fa, acél, alumínium, műanyag és kerámia anyagok szakszerű vágására szolgál különböző munkaterületeken (pl. építkezéseken).
FIGYELMEZTETÉS: Mindig kapcsolja ki a szerszámot az akkumulátor levagy felszerelése előtt.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag DEWALT
akkumulátort és töltőt használjon.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Az akkumulátor le- és felszerelése (A ábra)
• Felszerelésnél illessze be az akkumulátort (11) a szerszámon kialakított helyére.
Csúsztassa be a tartórekeszbe és addig
nyomja, amíg a helyére nem kattan.
• Az akkumulátor eltávolításához nyomja
meg a kioldó gombot (12), egyidejűleg
húzza ki az akkumulátort a rekeszből.
Ezeket a nagy igénybevételre tervezett
beszúrófűrészeket a professzionális szerszámhasználóknak terveztük..
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
A fűrészlap le- és felszerelése (C ábra)
A szerszám nélküli csere rendszere a fűrészlapok gyors és könnyű cseréjét biztosítja.
• Nyissa ki a fűrészlap-tartót (6) teljesen
hátrahúzva a fűrészlap reteszét (4).
• Helyezze a fűrészlapot a fűrészlap-tartóba
(6) a lap hátoldalát a vezetőgörgő vájatában csúsztatva (7).
• Engedje vissza a fűrészlap reteszét (4).
• A fűrészlap kivételekor teljesen húzza
vissza a reteszt, és húzza ki a fűrészlapot
a tartóból.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátoron megadott feszültség egyezik-e
a töltő adattábláján megadott adatokkal.
Azt is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os egységeket egy hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott elsődleges és a másodlagos tekercselés
között egy extra földelés is található.
Fűrészlapok
Fűrészlap típusa
Finom fogazatú
fűrészlap
Durva fogazatú
fűrészlap
Fémvágó fűrészlap
Alkalmazások
sima, egyenes
vágáshoz
gyors, egyenes
vágáshoz
vastartalmú és
színesfémekhez
Szintbevágó
falhoz vagy
fűrészlap 1)
peremhez futó vágás
befejezéséhez.
1)
Nem minden országban kapható.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve, ha
arra mindenképpen szükség van. A töltő paramétereinek megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete: 1 mm2;
maximális hossza: 30 m.
A különböző célra alkalmas fűrészlapok széles
választéka opciósan szerezhető be.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig nagy
gonddal válassza ki a fűrészlapot.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
Ferdevágó szög beállítása (D ábra)
Az állítható talppal (8) jobb és bal ferdeszöget
vághat maximum 45°-ig. A szögvonalzón a 0°,
15°, 30° és 45° értékek könnyen beállíthatók.
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig távolítsa el az
akkumulátort.
14
•
•
•
•
Engedje vissza a fűrésztalp-állítót (10).
Csúsztassa a fűrésztalpat (8) a fűrészlap
felé.
Döntse meg a talpat, és a szögvonalzóval
állítsa be a kívánt ferdeszöget.
Rögzítse a fűrésztalp-állítót.
A felszakadásgátló betét le- és felszerelése
(F1, F2 ábra)
A felszakadásgátló talpbetét (17), amely közvetlenül a fűrészlap mellé illeszkedik, csökkenti a munkadarab hasadásának veszélyét.
A betét fölszerelhető a talpra és a talpbevonatra is.
Lökethossz beállítása (A ábra)
Az állítható lökethossz tökéletes vágásminőséget garantál a különböző anyagokhoz.
• Csúsztassa a választókapcsolót (9) a kívánt helyzetbe az alábbi táblázat szerint.
A kapcsolót működés közben is lehet állítani.
Helyzet
Fa
Fém
Műanyag
3
Gyors vágás
-
PVC
2
Vastag
munkadarabok
Üvegszálas
anyagok
1
Rétegelt
lemez
Alumínium
-
Forgácslap
Színesfém
-
0
Vékony
Fémlemezek
munkadarabok
•
Tartsa a betétet (17) a bemutatott irányban.
• Felszerelés a talpra (8):
– Csúsztassa a peremeket (18) a hornyokba (19).
– Csúsztassa vissza a helyére a talpat.
• A talpbetét felszerelése a bevonatra (16):
– Csúsztassa a peremeket (18) a bordák
mögé (20).
– A betét elülső részét tolja a bevonat felé.
A betét a helyére pattan.
• A felaszakadásgátló betét eltávolításához
a fenti műveleteket végezze újra, de ellentétes sorrendben.
Akril
Porelszívás (G ábra)
-
A porelszívó adapter (21) és a porelszívó lepel
(22) elősegíti a por elszívását a munkadarab
felületéről, ha a gép megfelelő porelszívóhoz
van csatlakoztatva.
Finom
vágások
A fűrészpor kifúvó beállítása (A ábra)
A fűrészpor kifúvó szabályozható mennyiségű levegőáramot vezet a fűrészlaphoz, hogy
munka közben a munkadarab pormentes legyen.
•
•
•
•
A karral állítsa be a fűrészpor kifúvót (3).
– Gyenge
Fémmel végzett munkákhoz,
ha hűtőfolyadékot és kenőanyagot használ, illetve porelszívás mellett.
– Közepes Famunkákhoz és hasonló
anyagokhoz alacsony sebességnél.
– Erős
Famunkákhoz és hasonló
anyagokhoz nagy sebességnél.
Helyezze a porelszívó leplet (22) az ujjvédőre (5), hogy helyére pattanjon.
Illessze a porelszívó adaptert (21) a szerszámra az ábra szerint.
Illessze megfelelő porelszívó csövét az
adapterhez.
FIGYELMEZTETÉS: A fa vágása közben keletkező por belégzése komoly
egészségi kockázatot jelent. Mindig
csatlakoztasson a por eltávolítására
alkalmas rendszert, amelyet a porkibocsátási irányelvek figyelembe vételével terveztek. Lehetőleg viseljen
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Fém fűrészeléséhez csak megfelelő szikravédelemmel ellátott porelszívót használjon.
A műanyag karcolásmentes talpbevonat
felszerelése (E ábra)
A karcolásmentes talpbevonat (16) csökkenti
az érzékeny felületű munkadarabok sérülésének esélyét.
Használat előtt
•
•
•
Az ábra szerint pattintsa a bevonatot
a talpra.
15
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen
föl van-e töltve.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor jól illeszkedik-e.
MŰKÖDÉS
Ajánlások a használathoz
•
•
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és tartsa be a vonatkozó előírásokat/jogszabályokat.
• Ellenőrizze, hogy a munkadarabot jól
rögzítette-e. Távolítsa el a szögeket,
csavarokat vagy más kötőelemeket,
amelyek károsíthatják a fűrészlapot.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlapnak elegendő hely jut-e a munkadarab alatt.
Ne vágjon olyan anyagokat, amelyek
vastagsága meghaladja a maximális
vágási mélységet.
• Csak éles fűrészlapot használjon.
A sérült vagy görbe fűrészlapokat
azonnal el kell dobni.
• Ne használja a szerszámot csövek
vágására.
• Soha ne futtassa a gépet fűrészlap
nélkül.
• Az optimális eredmény érdekében
a szerszámot simán és folyamatosan
mozgassa a munkadarabon. Ne gyakoroljon oldal irányú nyomást a fűrészlapra. A talp feküdjön föl a munkadarabra. Ha íveket, köröket vagy
más kerek alakzatokat vág, enyhén
nyomja előre a szerszámot.
• Várjon amíg a szerszám megáll,
csak utána vegye ki a fűrészlapot
a munkadarabból. Fűrészelés után
a lap forró lehet. Ne érjen hozzá.
•
•
A kioldáshoz oldja ki a biztonsági reteszelő gombot (2).
A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós bekapcsoló billentyűt (1). A kapcsolóra gyakorolt nyomás
határozza meg a szerszám sebességét.
A szerszám leállításához engedje föl
a kapcsolót.
A kikapcsolt helyzet blokkolásához aktiválja a biztonsági reteszt.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszámot
huzamos, alacsony sebességfokozaton való használata után kb. 3 percig
teljes sebességgel üzemeltesse üresjáratban.
Fa vágása
• Ha szükséges, húzza meg a vágási vonalat.
• Kapcsolja be a szerszámot.
• Tartsa a munkadarabhoz a szerszámot, és
kövesse a vonalat.
• Ha a munkadarab szélével párhuzamosan
vág, szerelje föl a párhuzamos korlátot, és
az I ábra szerint vezesse a fűrészt a munkadarabon.
Fa vágása segédfurattal
• Ha szükséges, húzza meg a vágási vonalat.
• Fúrjon egy lyukat (ø min. 12 mm) és ott
vezesse be a fűrészlapot.
• Kapcsolja be a szerszámot.
• Kövesse a vágási vonalat.
• Tökéletesen kerek alakzatok vágásához
szerelje föl a körvezetőt, és állítsa be
a kívánt szögre (J ábra).
Helyes kéztartás (A, L ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
Fűrészelés fölfelé, kiugró peremhez (K ábra)
Hagyományos fűrészlappal vágjon fölfelé,
a kinyúló peremhez.
• A vágást szintbe vágó fűrészlappal fejezze
be.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze a fölső fogantyún (15), a másik pedig a főfogantyún (23) van.
Porelszívás (G ábra)
Ha hosszabb ideig belső helyiségben használja a szerszámot, használjon megfelelő, a porkibocsátásra vonatkozó irányelveknek megfelelően kivitelezett porelszívót.
Be- és kikapcsolás (H ábra)
Biztonsági okokból a szerszám kapcsolója biztonsági reteszelő gombbal van ellátva.
16
Fémek vágása
• Szerelje föl a megfelelő fűrészlapot.
• A föntiekben leírt módon folytassa.
• Az elektromos szerszám tisztítása
előtt szerelje le az akkumulátort.
• Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat,
a burkolatot pedig rendszeresen tisztítsa puha textillel.
VIGYÁZAT: Használjon hűtőfolyadékot (forgácsoló olajat) a fűrészlap és
a munkadarab túlmelegedésének
megelőzése érdekében.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel, ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Például:
– DE3241
– DE3242
Párhuzamvezető
Körvágó rúd
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A szerszámhoz a következő fűrészlapok kaphatók:
– DT2048
Finom fogazatú fűrészlap
– DT2075
Durva fogazatú fűrészlap
– DT2160
Fémvágó fűrészlap
– DT2074
Szintbe vágó fűrészlap 1)
1)
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
Nem minden országban kapható.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális karbantartás melletti tartós használatra terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
s z e r v i z k é p v i s e l e t h e l y é r ő l a D E WA LT
képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a szerződött D E WALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
A vezetőgörgő kenése (C ábra)
•
Rendszeres időközönként cseppentsen
egy csepp olajat a vezetőgörgőre (7), hogy
megakadályozza annak beragadását.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Csatlakoztassa le a töltőt mielőtt puha
textillel letakarítaná a burkolatot.
17
Akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés után már nem ad le elegendő teljesítményt olyan munkafolyamatoknál, amelyeket
korábban könnyen el lehetett vele végzni,
hasznos élettartama végén környezetbarát
módon selejtezze ki:
• Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa azt el a szerszámból.
• A lítium ionos cellák újrahasznosíthatóak.
Vigye vissza azokat kereskedőjéhez vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre. Az öszszegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják vagy megfelelő módon megsemmisítik.
18
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244633 - 19-08-2014
19
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
20
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
AKKUMULÁTOROS DEKOPÍR FŰRÉSZ 1
©
DC308K
22
AKKUMULÁTOROS DEKOPÍR FŰRÉSZ 1
©
DC318KL
23
24
25
26
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising