BDL230S | Black&Decker BDL230S LASER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
522101-49 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
BDL230
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására
Ha nem használja, tartsa a készüléket és az akkumulátort
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője lehet.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Lézeréhez.
A Lézeregységet lézervonalak kivetítésére, otthoni
barkácsolási feladatok támogatására terveztük; valamint
belső falak gipszkarton faállványainak, belső falak alatt
elhelyezkedő feszültség alatt álló vezetékek (230 VAC),
és fém csövek betájolásához nyújt segítséget. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
•
Szélsőséges körülmények között történő
használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az akkumulátorból. Ekkor járjon el
a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal
érintkezzen.
Általános biztonságtechnikai előírások
•
•
•
Figyelem! Akkumulátoros készülékek használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
akkufolyadék-szivárgás, a személyi sérülések és
az anyag károsodásának lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Tartsa rendben a munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Gondoskodjon
a munkaterült megfelelő megvilágításáról. Ne használja
a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például
gyúlékony folyadékok és gázok közelében.
Tartsa távol a gyerekeket
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, és
ne érinthessék meg a készüléket.
Álljon biztonságosan
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne
veszítse el munkavégzés közben.
Figyeljen munkájára
Figyeljen mindig arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha fáradt.
Mindig a megfelelő szerszámot használja
A készülék rendeltetésszerű használatáról a kezelési
utasításban korábban már említést tettünk.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, feltétet és kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl. A készülék csak
a rendeltetésszerű használat fejezetben leírt területen
használható. Minden ettől eltérő tartozék és alkalmazási
terület személyi sérülés okozója lehet.
Ellenőrizze a készülék állapotát
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt
biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását
vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások lézerekhez
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a gép üzembe helyezése előtt.
Ezt a készüléket 16 év alatti felhasználók
nem üzemeltethetik. A készülék használatát
fiataloknak, illetve képzetlen/tapasztalatlan
felhasználók részére csak felügyelet mellett
engedélyezze.
Figyelem! Lézersugárzás.
Tilos a lézernyalábba nézni!
Tilos a lézernyalábot megnézni közvetlenül
optikai eszközzel!
A lézeregység jellemzői.
•
•
•
•
•
4
Ez a lézeregység megfelel a 2 osztály következő
szabványainak EN60825-1:1994+A1+A2.
A lézerdiódát ne cserélje le másik típusra. Ha
megsérült, a lézeregység javítását csak szakszerviz
végezheti el.
A lézert kizárólag lézer vonalak kivetítésére
alkalmazza, ne használja más alkalmazásra.
A szemet 2 osztályú lézersugárnak maximálisan
0,25 másodperc időintervallumig szabad kitenni.
A szemhéj reflexek általában elegendő védelmet
biztosítanak. 1 méternél nagyobb távolság esetén,
a lézersugár, 1 osztályúnak felel meg és így teljesen
biztonságosnak tekinthető.
Soha ne nézzen közvetlenül és szándékosan
a lézersugárba.
Tilos megnézni a lézernyalábot optikai eszközzel!
•
•
Soha ne tegye olyan helyzetbe a lézeregységet, hogy
a nyaláb bárkit is fejmagasságban keresztezhetne.
Ne engedjen gyerekeket a lézeregység közelébe.
Az elemek behelyezése (B ábra)
•
Távolítsa el az elemfedelet (10) a készülékről.
•
Helyezze be az elemet a készülékbe az ábra
szerint.
•
Helyezze vissza az akkumulátor fedelet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
állványzatérzékelőkhöz
Ügyeljen rá, hogy a készülék a fal felületéhez közel
•
lévő csöveket és vezetékeket állványzatnak is
jelezheti.
Falra akasztás (A és C ábra)
A készülék a falra illeszthető, a fali akasztók (8 vagy 9)
segítségével.
Szeges akasztó
Ha a lézeregységet szárazfalazatra vagy más lágy
anyagra kívánja akasztani, a szeges akasztót (8)
használja. A kivetített lézervonal a szeg helyével egy
szinten fut.
•
Távolítsa el a védősapkát (12) a szegről (11) és
tárolja a betétben az ábra szerint (C ábra).
•
Tartsa az akasztót a megfelelő helyen és nyomja
a szeget egyenesen a falazatba.
•
Szerelje fel a készüléket úgy, hogy az akasztó tartót
(6) az akasztóra csatlakoztatja.
Figyelem! A szeges akasztó hegyes, ezért
elővigyázatosan kezelje. A munkavégzés befejezése
után azonnal helyezze vissza a védősapkát a szegre.
Figyelem! Ha nem használja, tartsa a fali akasztókat
biztonságos helyen.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások fémcső és
feszültség érzékelőkhöz
Soha ne használja a készüléket váltóáram
•
érzékelésére szigeteletlen, falon kívüli, szabadon
álló vezetékek esetén.
•
Ne használja a készüléket feszültség mérő helyett.
•
Legyen tudatában, hogy a készülék nem minden
esetben érzékel minden csövet és feszültség alatt
álló vezetéket. A következő körülmények okozhatnak
pontatlan eredményt:
Alacsony akkumulátor töltöttség.
Vastag falak vékony vezetékekkel vagy
csövekkel.
Nagyon vastag falak.
Mélyen lévő vezetékek vagy csövek.
Fémmel befedett falak.
Nagyon nedves, nyirkos környezet.
Árnyékolt kábelek
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék
működését, egy ismert helyen futó vezeték vagy
cső érzékelésével.
•
Ha kétsége van a készülék megfelelő működésével
kapcsolatban, kérje ki szakember véleményét.
Csaplyukas akasztó
A csaplyukas akasztóval (9) és egy csavar, szög vagy
előre fúrt furat segítségével a készüléket a legtöbb
falszerkezetre helyezheti fel. A kivetített lézervonal a furat
helyével egy szinten fut.
•
Akassza az akasztót (9) a szögre vagy csavarra
a megfelelő magasságban és helyzetben.
•
Szerelje fel a készüléket úgy, hogy az akasztót tartót
(6) az akasztóra csatlakoztatja.
Figyelem! A készülék nem érzékel olyan vezetékeket,
amelyben a fő áramforrástól elkülönített áramkörök
vezetnek; egyenáramról üzemelő kábeleket; valamint
telekommunikációs vagy számítógép vezetékeket. Rejtett
vezetékek (például fali villanyvezeték) csak abban az
esetben érzékelhetőek, ha a hozzájuk csatlakoztatott
elektromos berendezés be van kapcsolva, pl.: ha
a világítás fel van kapcsolva.
A készülék használata
A lézerszintező használata (D és E ábra)
•
Helyezze a lézeregységet a fallal egy síkba az ábra
szerint.
•
A készülék bekapcsolásához nyomja fel az üzemi
be/ki kapcsolót (1).
Az önszintezés kijelző (13) felvillan és pulzál addig, amíg
a készülék kalibrálódik.
Megjegyzés: A lézervonalak csak akkor fognak
megjelenni, ha a készülék helyzete maximum 5° fokkal
tér el a függőleges vonaltól.
•
A készülék kikapcsolásához nyomja le az üzemi
be/ki kapcsolót (1).
Figyelem! A készülék csak fémcsöveket érzékel, más
anyagból készült csöveket nem észlel.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Üzemi be/ki kapcsoló (lézeregység)
Üzemi be/ki kapcsoló (állványzat/fémérzékelő)
Üzemmód választó kapcsoló
LCD képernyő
LED kijelző (feszültség alatt álló vezetékek)
Fali akasztó tartó
Lézer apertúrák
Az üzemmód kiválasztása (D ábra)
Az aktuális üzemmód a kijelzőn (4) jelenik meg.
• Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (3) a „STUD”
állásba (15) gipszkarton lapok faállványzatának
érzékeléséhez.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (3)
a „METAL” állásba (16) fém állványok, csövek, stb.
érzékeléséhez.
A ábra
8. Szárazfalazat-szeg
9. Csaplyukas betét
Összeszerelés
Az állványzat érzékelő használata (D és F ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok alatt
5
bemérésével.
•
Bizonyosodjon meg, hogy a készülék a vizsgálandó
felülettől távol van és nincsenek a közelben
váltóáramról üzemelő áramforrások. A statikus töltés
gátolhatja a vezeték mindkét szélének érzékelését,
így pontatlanságot okozhat.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (2).
A piros LED kijelző (5) felvillan és a készülék
hangjelzést ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás
befejeződött:
• Mozgassa a készüléket lassan és egyenletesen
a falfelületen keresztül, különböző irányból
megközelítve. Ne emelje fel vagy döntse meg
a készüléket.
Ha váltóáramról működő feszültségforrást érzékel, a piros
LED kijelző (5) felvillan.
•
Miután a munkaterületet felmérte, ismételje
meg a teszt folyamatot a teljesen biztonságos
munkavégzés igazolásához.
elhelyezkedő fa és fém állványzatok helyzete határozható
meg19 mm mélységig.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (3) a kívánt
pozícióba.
•
Az ábra szerint fektesse a készüléket a falra.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (2).
A detektor sávok (17) felvillannak és a készülék
hangjelzést ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás
befejeződött (18):
• Lassan csúsztassa a készüléket vízszintes irányba.
Ne emelje fel vagy döntse meg a készüléket.
•
Amikor az első detektor sáv (17) felgyullad, lassítsa
le a készülék mozgatását, de tolja tovább addig,
amíg az érzékelő hangjelzést ad és az összes
detektor sáv felgyullad.
Ez a pozíció mutatja meg az állványzat egyik szélét.
• Jelölje meg ezt a helyet az akasztó tartó (6) alatt
található furaton keresztül első tájolási pontként.
•
Tolja tovább a készüléket, amíg detektor sávok
egyike sem világít.
•
Mialatt még mindig benyomva tartja az üzemi be/ki
kapcsolót (2), mozgassa a készüléket az ellenkező
irányba.
•
Amikor az első detektor sáv (17) felgyullad, lassítsa
le a készülék mozgatását, de tolja tovább addig,
amíg az érzékelő hangjelzést ad és az összes
detektor sáv felgyullad.
Ez a pozíció mutatja meg az állványzat másik szélét.
•
Jelölje meg ezt a helyet az akasztó tartó (6) alatt
található furaton keresztül első tájolási pontként.
Az állvány közepe a két jelölés között van.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Állványzatok keresése
•
A területet rendszer szerint vizsgálja át. Állványzatok
vagy gerendák általában 400 vagy 600 mm távol
vannak egymástól és 44 vagy 47 mm szélesek.
Bármilyen tárgy, ami közelebb áll egymáshoz, vagy
más szélességű, valószínűleg nem állványzat vagy
gerenda.
Alacsony töltöttségi szint kijelző (D ábra)
Az LCD képernyő alacsony töltöttségű elem szimbólumot
(19) fog jelezni, ha az elem lemerülőben van.
•
Cserélje ki idejében az elemeket.
Az fémérzékelő használata (D és F ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok alatt
elhelyezkedő fémcsövek, és egyéb fém tárgyak helyzete
határozható meg 25 mm mélységig. Ezzel a funkcióval a
megtalált állványzatok anyaga is ellenőrizhető, fém-e.
•
Állítsa az üzemmód választó kapcsolót (3) a kívánt
pozícióba.
•
Az ábra szerint fektesse a készüléket a falra.
•
Tartsa benyomva az üzemi be/ki kapcsolót (2).
A detektor sávok (17) felvillannak és a készülék
hangjelzést ad, mialatt kalibrálódik. Miután a kalibrálás
befejeződött (18):
•
Lassan csúsztassa a készüléket a felületen keresztül.
Ne emelje fel vagy döntse meg a készüléket.
•
Amikor az első detektor sáv (17) felgyullad, lassítsa
le a készülék mozgatását, de tolja tovább addig,
amíg az érzékelő hangjelzést ad és az összes
detektor sáv felgyullad.
Ez a pozíció mutatja meg a fém tárgy helyzetét.
• Miután a munkaterületet felmérte, ismételje
meg a teszt folyamatot a teljesen biztonságos
munkavégzés igazolásához.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A feszültség érzékelő használata (G ábra)
Ezzel a funkcióval szárazfalazat, gipszkarton lapok
alatt elhelyezkedő feszültség alatt álló, élő vezetékek
helyzete határozható meg 38 mm mélységig. Ez a funkció
folyamatosan működik ennél a modellnél.
Figyelem! Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék
működését, egy ismert helyen futó, váltóáramú vezeték
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
6
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Akkumulátorok
Az elemek lemerülése után, az akkumulátorokat
a helyi rendelkezések szerint kell
megsemmisíteni.
•
•
•
Távolítsa el az elemet a gépből az előzőek szerint.
Megfelelően csomagolja be az akkumulátort,
biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre
zárni.
Vigye az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra.
Műszaki adatok
Feszültség
Akkumulátor méret
Hullámhossz
Lézerosztály
Lézer sugár teljesítmény
Pontosság (3 méteren)
Üzemelési hőmérséklet
Súly
V
nm
mW
mm
C°
kg
BDL230S
9
6LR61
630-675
2
<2,2
+/-3
0-40
0,45
CE Megfelelőségi nyilatkozat
BDL230S
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-2-2006
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst243886 - 14-08-2014
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
BDL230S - - - A LASER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising