BDL230S | Black&Decker BDL230S LASER instruction manual

7
7
6
5
4
1
2
3
402011 - 79 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
10
8
9
A
B
13
14
12
15
11
19
D
C
E
2
16
18
17
F
G
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
trebuie să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat sau
la înălţime şi nu la îndemâna copiilor.
Această unealtă Black & Decker a fost concepută pentru
a proiecta linii laser utilizate în aplicaţiile domestice şi
pentru a vă ajuta să localizaţi stâlpi, fire electrice sub
tensiune (230 V) şi conducte metalice acoperite în pereţi.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Reparaţii
Această unealtă respectă condiţiile de siguranţă.
Reparaţiile trebuie să fie efectuate exclusiv
de către persoane calificate care folosesc
piese de schimb originale, în caz contrar, se
poate genera un pericol considerabil pentru
utilizator.
Instrucţiuni de siguranţă
♦
♦
♦
Avertisment!
Atunci când utilizaţi unelte alimentate cu baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din
continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de
baterii care prezintă scurgeri de lichide, de vătămări
corporale şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
unealta.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
privind acumulatorii ce nu sunt reîncărcabili
♦
♦
♦
Păstraţi zona de lucru curată
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate pot cauza
accidente.
♦
Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi unealta în condiţii de umezeală sau umiditate. Păstraţi zona de lucru bine
iluminată. Nu utilizaţi unealta acolo unde există riscul de
producere a unui incendiu sau a unei explozii, de ex. în
prezenţa lichidelor şi gazelor inflamabile.
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“. Nu incineraţi acumulatorii.
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
procedaţi în felul următor:
Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă. Evitaţi
contactul pielii cu lichidul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
privind laserele
Ţineţi copiii la distanţă
Citiţi cu atenţi întregul conţinut al acestui
manual.
Nu permiteţi copiilor, vizitatorilor sau animalelor să se
apropie de zona de lucru sau să atingă unealta.
Acest produs nu trebuie să fie utilizat de copii
cu vârsta sub 16 ani.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Avertisment! Radiaţia laser.
Fiţi vigilent
Nu priviţi în fasciculul laser.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi unealta
atunci când sunteţi obosiţi.
Nu priviţi direct fasciculul laser cu ajutorul
instrumentelor optice.
Studiaţi caracteristicile produsului laser.
Utilizaţi unealta corespunzătoare
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni.
Avertisment! Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu această unealtă
diferite de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
♦
♦
Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie unealta pentru
a depista eventualele deteriorări. Asiguraţi-vă că unealta
va funcţiona corespunzător şi că va efectua funcţia pentru
care a fost proiectat. Nu utilizaţi unealta în cazul în care
există vreo componentă deteriorată sau defectă.
♦
Depozitaţi uneltele atunci când nu le folosiţi
♦
Atunci când nu sunt folosite, uneltele şi acumulatorii
4
Acest laser se încadrează în clasa 2 conform cu EN
60825- 1:1994+A1+A2. Nu înlocuiţi o diodă laser
cu una de tip diferit. În cazul în care laserul este
deteriorat, prevedeţi repararea acestuia de către
un agent de reparaţii autorizat.
Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de proiecţia
liniilor laser.
Expunerea ochilor la fasciculul unui laser din clasa
2 este considerată a fi sigură pe o durată de maxim
0,25 secunde. Reflecţiile genelor vor furniza în mod
normal o protecţie corespunzătoare. Pe distanţe de
peste 1 m, laserul se încadrează în clasa 1 şi este,
astfel, considerat complet sigur.
Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în
fasciculul laser.
Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi fasciculul
laser.
♦
♦
Nu instalaţi unealta într-o poziţie în care fasciculul
laser poate trece la nivelul capului persoanelor.
Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
♦
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru dispozitivele de localizare a stâlpilor
♦
Montarea pe perete (fig. A şi C)
Unealta poate fi montată pe pereţi cu ajutorul unuia din
suporturile de fixare pe perete (8 sau 9).
Aveţi grijă deoarece prezenţa conductelor sau
a firelor aproape de suprafaţa peretelui determină
unealta să le detecteze ca şi stâlpi.
Consola de perete
Dacă unealta este montată pe pereţi din rigips sau alte
materiale delicate, trebuie utilizată consola de perete
(8). Poziţia liniei laser se va alinia cu poziţia de montare
a consolei.
♦ Scoateţi capacul de protecţie (11) de pe ştift (12) şi
poziţionaţi-l conform ilustraţiei. (fig. C).
♦ Ţineţi consola de perete la înălţimea dorită în faţa
unei locaţii adecvate şi înfingeţi ştiftul în perete.
♦ Montaţi unealta agăţând elementul de prindere (6)
pe dispozitivul de fixare pe perete.
Avertisment! Ştiftul elementului de intercalaţie este
ascuţit şi trebuie manipulat cu grijă. Puneţi la loc capacul
de protecţie imediat după ce aţi dat jos de pe perete
elementul de intercalaţie.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru dispozitivele de detectare
a conductelor şi cablurilor
♦
♦
♦
♦
♦
Nu utilizaţi unealta pentru detectarea tensiunii de
c.c. în cabluri neizolate, expuse sau libere.
Nu utilizaţi unealta ca înlocuitor pentru voltmetru.
Aveţi grijă deoarece unealta s-ar putea să nu
detecteze întotdeauna corect toate conductele şi
cablurile. Următoarele condiţii pot determina rezultate incorecte:
– Acumulator slab
– Pereţi subţiri cu conducte şi cabluri subţiri
– Pereţi foarte subţiri
– Conducte sau cabluri îngropate foarte adânc
– Pereţi acoperiţi cu metal
– Condiţii de umiditate crescută
– Cabluri ecranate
Înainte de utilizare, testaţi întotdeauna unealta
detectând o conductă sau un cablu cunoscut.
Dacă aveţi dubii, contactaţi un constructor calificat.
Dispozitiv de prindere pe perete cu gaură pentru cheie
Pentru alte suprafeţe decât cele din rigips, poate fi folosit
dispozitivul de prindere pe perete cu gaură pentru cheie
(9) agăţat de un şurub înfiletat în prealabil în perete.
Poziţia liniei laser se va alinia cu poziţia de montare
a şurubului.
♦ Agăţaţi dispozitivul de prindere pe perete pe un
şurub montat la înălţimea dorită pe o suprafaţă
convenabilă.
♦ Montaţi unealta agăţând elementul de prindere (6)
pe dispozitivul de fixare pe perete.
Avertisment! Această unealtă nu va detecta cablurile din
circuitele izolate de reţeaua de alimentare, cabluri care
funcţionează cu curent continuu (c.c.) sau cabluri utilizate
pentru telecomunicaţii sau sistemele de calculatoare.
Cablurile ascunse (ex.spoturile) ar putea să nu fie detectate dacă întrerupătorul este în poziţia oprit.
Avertisment!
Această unealtă nu va detecta
conducte de orice alt material decât metal.
Utilizare
Utilizarea orificiilor pentru laser (fig. D şi
E)
♦
Agăţaţi unealta de perete folosind dispozitivul de
prindere potrivit.
♦ Apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1) pentru
a porni unealta.
Indicatorul de autonivelare (13) se va aprinde şi va oscila
cât timp unealta este calibrată.
Notă: liniile laser vor fi drepte doar dacă unealta este
ţinută la 5° pe verticală.
◆ Apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1) în jos
pentru a opri unealta.
Descriere
1. Întrerupător de pornire/oprire (laser)
2. Întrerupător de pornire/oprire (dispozitiv de
localizare stâlp/metal)
3. Selector mod de funcţionare
4. Ecran LCD
5. Indicator LED (detector cablu)
6. Dispozitiv de fixare pe perete
7. Orificii laser
Selectarea modului de funcţionare (fig. D)
Modul de operare este indicat pe ecran (4).
♦ Pentru detectarea stâlpilor, apăsaţi selectorul modului de funcţionare (3) după necesitate până când
poziţia „STÂLPI“ (15) este selectată.
♦ Pentru detectarea stâlpilor metalici, conductelor,
etc., apăsaţi selectorul modului de funcţionare (3)
după necesitate până când poziţia „METAL“ (16)
este selectată.
Fig. A
8.
9.
Consolă de perete
Dispozitiv de prindere pe perete cu gaură pentru
cheie
Asamblare
Montarea acumulatorului (fig. B)
♦
♦
ilustraţie.
Puneţi capacul la loc şi asiguraţi-vă că este fixat pe
poziţie.
Scoateţi capacul acumulatorului (10) de pe unealtă.
Introduceţi acumulatorii în unealtă în poziţia din
5
Utilizarea funcţiei pentru depistarea stâlpilor
(fig. D şi F)
Avertisment! Înainte de utilizare testaţi aparatul pe un
conductor de curent alternativ cunoscut.
♦ Asiguraţi-vă că aparatul este departe de zona ce
trebuie scanată şi de orice altă sursă de curent alternativ. Încărcarea statică poate interfera detectarea
ambelor părţi ale cablului, rezultând o acurateţe
limitată.
♦ Ţineţi apăsat întrerupătorul de pornire/oprire (2).
LED-ul roşu al indicatorului (5) se va aprinde şi alarma
va suna o dată în timp ce unealta este calibrată. După
ce calibrarea este completă:
♦ Mişcaţi unealta uşor şi lent peste suprafaţă, apropiindu-vă din direcţii diferite.
Asiguraţi-vă că nu o aplecaţi sau o ridicaţi.
Atunci când este detectată o sursă de curent alternativ,
LED-ul roşu al indicatorului (5) va clipi.
♦ După verificarea zonei de lucru repetaţi testarea
pentru a vă asigura că aparatul funcţionează corect.
Puteţi folosi această funcţie pentru detectarea stâlpilor
din lemn şi metal prin plăcile de rigips cu grosime de
până la 19 mm.
♦ Setaţi modul de operare dorit.
♦ Poziţionaţi unealta dreaptă pe perete conform ilustraţiei.
♦ Ţineţi apăsat întrerupătorul de pornire/oprire (2).
Barele scanerului (17) se vor aprinde şi alarma va
suna o dată în timp ce unealta este calibrată. După
ce calibrarea este completă (18):
♦ Mişcaţi uşor unealta în direcţie orizontală. Asiguraţivă că nu o aplecaţi sau o ridicaţi.
♦ Când prima bară a scanerului (17) se aprinde,
încetiniţi şi mişcaţi unealta mai departe până când
alarma sună şi toate barele scanerului sunt aprinse.
Această poziţie indică o margine a stâlpului.
♦ Marcaţi această poziţie prin gaura de sub elementul
de prindere (6).
♦ Mişcaţi aparatul mai departe până când barele s-au
stins.
♦ Ţinând în continuare întrerupătorul de pornire/oprire
(2) apăsat, mişcaţi unealta în direcţia opusă.
♦ Când prima bară a scanerului (17) se aprinde,
încetiniţi şi mişcaţi unealta mai departe până când
alarma sună şi toate barele scanerului sunt aprinse.
Această poziţie indică cealaltă margine a stâlpului.
♦ Marcaţi această poziţie prin gaura de sub elementul
de prindere (6).
Centrul stâlpului se află între cele două semne.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Detectarea stâlpilor
♦ Verificaţi zona ce urmează a fi verificată pentru
spaţii regulate. Stâlpii sau grinzile sunt, de obicei,
la distanţă de 400 sau 600 mm unul de altul şi au
o grosime de 44 sau 47 mm. Alte obiecte aflate la un
loc sau de grosime diferită ar putea să nu fie stâlp
sau grindă.
Indicator de acumulator consumat (fig. D)
Ecranul LCD va afişa un simbol de acumulator consumat
(19) atunci când acesta este aproape descărcat.
♦ Înlocuiţi la timp acumulatorul.
Utilizarea funcţiei pentru depistarea
metalului (fig. D şi F)
Protejarea mediului înconjurător
Puteţi folosi această funcţie pentru detectarea conductelor de metal prin plăcile de rigips cu grosime de până
la 25 mm. Puteţi folosi această funcţie pentru a verifica
dacă un stâlp care a fost detectat în modul pentru stâlpi
este din metal.
♦ Setaţi modul de operare dorit.
♦ Poziţionaţi unealta dreaptă pe perete conform ilustraţiei.
♦ Ţineţi apăsat întrerupătorul de pornire/oprire (2).
Barele scanerului (17) se vor aprinde şi alarma va suna
o dată în timp ce unealta este calibrată. După ce
calibrarea este completă (18):
♦ Mişcaţi unealta uşor şi lent peste suprafaţă. Asiguraţi-vă că nu o aplecaţi sau o ridicaţi.
♦ Când prima bară a scanerului (17) se aprinde,
încetiniţi şi mişcaţi unealta mai departe până când
alarma sună şi toate barele scanerului sunt aprinse.
Această poziţie indică prezenţa unui obiect de metal.
♦ După verificarea zonei de lucru repetaţi testarea
pentru a vă asigura că aparatul funcţionează corect.
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black&Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Utilizarea funcţiei de detectare a cablurilor
(fig. G)
Puteţi folosi această funcţie pentru detectarea cablurilor
sub tensiune prin plăcile de rigips cu grosime de până
la 38 mm. Această funcţie operează continuu în toate
modurile de detectare.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
6
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black&Decker.
Acumulatorul
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită mediului înconjurător.
♦
♦
♦
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor
de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Scoateţi acumulatorul conform instrucţiunilor de mai
sus.
Puneţi acumulatorul într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Predaţi acumulatorii la un centru de reciclare local.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Dimensiune baterie
Lungimea undei
Clasa laserului
Putere laser
Precizie (la 3 m)
Temperatura de funcţionare
Greutate
BDL230S
V 9
6LR61
nm 630-675
2
mW < 2,2
mm +/- 3
° C 0 - 40
kg 0,45
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.
co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black&Decker
şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black&Decker şi despre gama noastră de servicii sunt
disponibile la www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Declaraţia de conformitate CE
BDL230S
Black & Decker declară că aceste produse sunt
conforme cu:
89/336C/EE, EN 61010, EN 60825
Kevin Hewitt
Director de Inginerie pentru Consumatori
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
1-2-2006
Garanţie
Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale
şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de
garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black&Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
zst00187242 - 09-09-2012
7
Download PDF

advertising