KR603 | Black&Decker KR603 HAMMER DRILL instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
522101-43 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KR603
KR604
KR605
KR653
KR654
KR655
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Ütvefúrójához.
Ezt a készüléket fa, fém, műanyagok és kőzet fúrására
valamint csavarozásra terveztük. Az ütvefúró iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
e.
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Elektromos szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat,
így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés,
a személyi sérülések és az anyag károsodásának
lehetőségét.
• Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
• Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
• Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa
le a készüléket a hálózati áramforrásról.
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény csökkenés
nélkül max. 30m hosszú, kéteres Black & Decker
hosszabbító kábelt használhat.
3) Személy védelem
a. Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
b. Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot,
ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
c. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet.
Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló
kikapcsolt állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő
gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos
baleset előidézője lehet.
d. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy
a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e
a készülékből.
e. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
f. Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
g. Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
1) Munkaterület
a. Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelő megvilágításáról.
b. Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
c. Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
2) Elektromos biztonság
a. A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).
Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények
között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül
c. Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben. Soha ne
mártsa a készüléket vízbe!
d. Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
4) Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
a. Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
3
hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl.
b. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata,
amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
c. Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a
készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet
cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
d. Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem
használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
e. Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit,
a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni
vagy cseréltetni.
f. A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
g. Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut vagy
más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére.
Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
•
•
A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen/
tapasztalatlan felhasználók részére csak felügyelet
mellett engedélyezze.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Változtatható sebességű üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítő gomb
3. Forgásirányváltó kapcsoló
4. Üzemmód választó
5. Tokmány
6. Mélységütköző
7. Pótfogantyú
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva,
és áramtalanítva van.
A pótfogantyú és a mélységütköző felszerelése
(A ábra)
• Forgassa a markolatot az óramutató járásával
ellentétes irányba, amíg rá tudja csúsztatni
a pótfogantyút (7) a készülék elejére, az ábra
szerint.
• Fordítsa a fogantyút a kívánt pozícióba.
• Helyezze be a mélységütközőt (6) a pótfogantyú erre
kialakított furatába az E ábra szerint.
• Állítsa a mélységütközőt a kívánt pozícióba.
A maximális fúrásmélység megfelel a fúrószár
hegye és a mélységütköző elülső vége közötti
távolságnak.
• A markolat óramutató járásával egyező irányba való
forgatásával szorítsa rá a fogantyút a gépre.
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása (B és
C ábra)
Gyorstokmány tengelyrögzítéssel (csak CRE típusoknál)
(B ábra)
• Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy forgassa a perselyt
(8) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg
a tokmánypofák megfelelően kinyílnak.
• Helyezze be a fúrószárat (9) a tokmányba.
• Gondosan szorítsa meg a tokmányt a persely óramutató
járásával megegyező irányba forgatásával.
5) Javítás
a. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. A szakszerűtlen javítás súlyos baleset
előidézője lehet.
Hagyományos fogas-koszorús tokmány (csak RE
típusoknál) (C ábra)
• Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy forgassa a perselyt
(10) az óramutató járásával ellentétes irányba addig,
amíg a tokmány kinyílik.
• Helyezze be a fúrószárat (9) a tokmányba.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
ütvefúrókhoz
• Viseljen hallásvédőt. A magas zajszint
halláskárosodáshoz vezethet.
• Mindig használja a készülékkel szállított
pótfogantyút. A készülék feletti irányítás elvesztése,
súlyos baleset előidézője lehet.
4
•
Illessze be a tokmánykulcsot (11) a tokmány oldalán
található minden lyukba (12) és szorosra húzza meg
az óramutató járásával megegyező irányba.
A fúrótokmány leszerelése és felszerelése (D ábra)
• Teljesen nyissa ki a tokmánypofákat.
• Távolítsa el a tokmányrögzítő csavart, – mely
a tokmányban helyezkedik el – úgy, hogy egy
csavarhúzó segítségével forgassa a csavart az
óramutató járásával megegyező irányba.
• Szorítson a tokmányba egy imbuszkulcsot, és
kalapáccsal mérjen gyenge ütéseket rá, az ábra
szerint.
• Távolítsa el az imbuszkulcsot a tokmányból.
• Csavarja le a tokmányt a tengelyről az óramutató
járásával ellentétes irányba.
• A tokmány felszereléséhez, csavarja a tokmányt
a tengelyre és biztosítsa a tokmányrögzítő csavar
segítségével.
Figyelem! Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy
a tokmány biztonságosan legyen felhelyezve.
•
•
a fordulatszám. Általánosan elmondható, hogy nagy
átmérőjű furatok készítéséhez alacsonyabb, kisebb
átmérőjű furatok készítéséhez pedig magasabb
fordulatszám szükséges.
A folyamatos működéshez nyomja be a tartósüzem
rögzítőgombot (2) és engedje el az üzemi kapcsolót.
Ez az opció csak teljes sebességnél működik.
A folyamatos működtetés funkció vissza (bal)
forgásiránynál nem működik.
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót. Ha tartósüzem használat közben kívánja
a készüléket kikapcsolni, nyomja meg még egyszer
az üzemi kapcsolót, majd engedje el.
Tartozékok
Akészülék teljesítménye nagymértékben függ a felhasznált
tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha tartozékok
magas minőség standardnak megfelelően vannak
konstruálva és tervezésükkor a készülék teljesítményétnek
optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti
tartozékok felhasználásával érheti el.
A készülék használata
Karbantartás
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját tempójában
dolgozni. Ne terhelje túl!
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkához lát,
győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva,
és áramtalanítva van.
Figyelem! Mielőtt fúrási munkálatba kezdene (falazatba,
padlózatba vagy plafonba) mindig ellenőrizze a vezetékek
és csövek elhelyezkedését.
Forgásirány kiválasztása
Fúráshoz és csavarok behajtásához használjon előre
(jobb) forgásirányt. Csavarok kihajtásához, vagy
megszorult fúrószárak kilazításához, használjon vissza
(bal) forgásirányt.
• Előre (jobb) forgáshoz nyomja a forgásirányváltó
kapcsolót (3) bal oldali pozícióba.
• Vissza (bal) forgáshoz nyomja a forgásirányváltó
kapcsolót (3) jobbra.
Figyelem! Soha ne váltson forgásirányt járó motorú
készüléken.
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy puha, száraz ecsettel vagy ronggyal.
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy enyhén
nedves kendővel. Ne használjon karcot hagyó
tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék
belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik részét
folyadékba.
Környezetvédelem
Üzemmód kiválasztása
• Kőzet fúrásához állítsa az üzemmód választót (4) az
ütvefúrás
pozícióba.
• Más anyagokban történő fúráshoz és csavarozáshoz
állítsa az üzemmód választót (4) a fúrás
pozícióba.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Fúrásmélység beállítása (E ábra)
• Lazítsa meg a pótfogantyút (7) úgy, hogy a markolatot
az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
• Állítsa be a mélységütközőt (6) a kívánt pozícióba.
A maximális fúrásmélység megegyezik a fúrószár
hegye és a mélységütköző elülső vége közötti
távolsággal.
• Húzza meg a pótfogantyút úgy, hogy a markolatot az
óramutató járásával megegyező irányba forgatja.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A készülék be- és kikapcsolása
• A készülék beindításához nyomja meg a
változtatható sebességű üzemi kapcsolót (1).
A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő
5
Garancia határozat
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
KR603
Feszültség
VAC 230
Felvett
teljesítmény
W 600
Üresjárati
fordulatszám min-1 0-3.100
Maximális fúráskapacitás
Fém/Kőzet mm 13
Fa
mm 25
Súly
kg 1,95
KR653
Feszültség
VAC 230
Felvett
teljesítmény
W 650
Üresjárati
fordulatszám min-1 0-3.100
Maximális fúráskapacitás
Fém/Kőzet mm 13
Fa
mm 25
Súly
kg 1,95
KR604
230
KR605
230
600
600
0-3.100
0-3.100
13
25
1,95
13
25
1,95
KR654
230
KR655
230
650
650
0-3.100
0-3.100
13
25
1,95
13
25
1,95
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos
további
tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
CE megfelelőségi nyilatkozat
KR603/KR604/KR605/KR653/KR654/KR655
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok“ cím alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2
A Black & Decker kijelenti, hogy az alternatív tartozék
fejet is magában foglaló termék megfelel a következő
irányelveknek és szabványoknak:
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Stanley Europe vállalathoz a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken. Az aláírás tulajdonosa a műszaki
adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-4-2006
6
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243953 - 15-08-2014
7
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
8
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising