KR703 | Black&Decker KR703 HAMMER DRILL instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
566808-19 TR
KR703
KR704
KR705
KR753
KR754
KR755
KR803
2
TÜRKIYE
3.
a.
Kullanım amacı
Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik
ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet
kullanımına yöneliktir.
Genel güvenlik kuralları
b.
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını mutlaka okuyun. Bu talimatların
herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma riskine
neden olabilir.
c.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride bakmak
üzere muhafaza edin. Aşağıda yer alan uyarılardaki
“elektrikli alet” terimi şebeke elektriğiyle (kablolu)
veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade
etmektedir.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
d.
Çalışma alanı
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık
ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
e.
f.
Elektriksel güvenlik
Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik
yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir
adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler
ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları
gibi topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde
yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın
veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik
çarpması riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya
prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma uygun
bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı
(RCD) korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD
kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
3
Kişisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç
ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik
ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun
toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları,
baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların
kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin
kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri elektrik
şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli
alet, belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında
daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen
tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi
gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fi şi
güç kaynağından çekin ve/veya aküyü elektrikli
aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
aletin istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya
bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler,
eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
f.
g.
5.
a.
•
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli
aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde
yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol
edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka
uyun ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara neden
olabilir.
Titreşim
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen titreşim emisyon değerleri EN60745 tarafından
belirlenen standart bir test yöntemine uygun olarak
ölçülmektedir ve diğer bir aletle karşılaştırma yaparken
kullanılabilir. Beyan edilen titreşim emisyon değeri aynı
zamanda maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki
titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine bağlı
olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir.
Titreşim düzeyi belirlenen seviyenin üzerinde artış
gösterebilir.
Servis
Elektrikli aletinizin bakımını, sadece aynı yedek
parçaları kullanan yetkili bir tamir servisine
yaptırın. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından getirilen
elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime
maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma döngüsü
içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda
olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün
zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak
değerlendirilmelidir.
Elektrikli el aletleri için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Matkaplar ve darbeli matkaplar için ek
güvenlik talimatları.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya bağlantının
ya da işlemin, bu kılavuzda tavsiye edilen şekilden
başka bir şekilde kullanılması şahısların yaralanmalarına ve/veya mal kaybına yol açabilir.
Darbeli matkap ile çalışırken kulaklık takın.
Yüksek sese maruz kalmak işitme kaybına yol
açabilir.
Aletle birlikte verilmiş olan yardımcı tutma kollarını kullanın. Kontrol kaybı kişisel yaralanmalara
neden olabilir.
Kesme aksesuarının gizli kablolara veya kendi
kablosuna temas edebileceği yerlerde çalışma yaparken elektrikli aleti yalıtımlı kavrama
yüzeylerinden tutun. Kesme aksesuarının “akım
taşıyan” bir kabloya temas etmesi durumunda metal
kısımları da “akım taşır“ hale gelecek ve operatörün
çarpılmasına yol açacaktır.
Hiçbir zaman dönme konumunda kırıcı uç kullanmayın. Aksesuar malzeme içinde sıkışacak ve
pnömatik matkabı döndürecektir.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek ve
desteklemek için kelepçeler veya başka pratik
yöntemler kullanın. Parçayı elle veya vücudunuza
dayamanız dengesiz durmasına neden olacaktır ve
aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
Duvar, zemin veya tavanda delik açmadan önce
kablo ve boruların konumunu kontrol edin.
Delme işleminin hemen ardından matkap ucuna
dokunmaktan kaçının; sıcak olabilir.
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim
ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler
aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi
veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda
kullanabilir. Çocuklar, aletle oynamalarının önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman
şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
•
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
ÖZELLİKLER
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü
içermektedir.
1. Değişken hız ayarlı tetik
2. Kesintisiz çalıştırma düğmesi
3. Değişken hız kontrol düğmesi
4. İleri/geri sürgüsü
5. Delme modu seçicisi
6. Mandren
7. Derinlik çubuğu
8. Yan kol
4
Delme modunun seçilmesi
•
Duvarı delmek için, delme modu seçicisini (5)
konumuna ayarlayın.
•
Diğer materyalleri delmek ve vida takıp sökmek için
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş
olduğundan emin olun.
Yan kol ve derinlik çubuğunun takılması (Şekil A)
•
Tutamağı, yan kol (8) resimde gösterildiği gibi aletin
ön kısmının üzerine kaydırabilir duruma gelene
kadar saatin ters yününde çevirin.
•
Yan kolu istediğiniz konuma çevirin.
•
Derinlik çubuğunu (7) resimde gösterildiği gibi
montaj deliğine takın.
•
Delme derinliğini aşağıda açıklandığı şekilde
ayarlayın.
•
Tutamağı saat yönünde çevirerek yan kolu sıkın.
delme modu seçicisini (5)
konumuna getirin.
Delme derinliğinin ayarlanması (Şekil E)
•
Tutamağı saatin tersi yönde çevirerek yan kolu (8)
gevşetin.
•
Derinlik çubuğunu (7) istediğiniz konuma ayarlayın.
Maksimum delme derinliği, matkap ucunun uç kısmı
ile derinlik çubuğunun ön ucu arasındaki mesafeye
eşittir.
•
Tutamağı saat yönünde çevirerek yan kolu sıkın.
Açılması ve kapatılması
•
Aleti açmak için, değişken hız düğmesine (1) basın.
Aletin hızı, düğmeye ne kadar bastığınıza bağlıdır.
Alette değişken hız kontrol düğmesi (3) varsa
gerekli hız aralığına ayarlayın. Genel kural olarak,
büyük çaplı uçlar için düşük hız, küçük çaplı uçlar
içinse yüksek hız seçin.
•
Sürekli çalışması için kesintisiz çalıştırma düğmesine (2) basın ve değişken hız düğmesini bırakın.
Bu seçenek sadece tam hızda veya değişken
hız kontrol düğmesi ile (3) önceden ayarlanmış
herhangi bir hızda kullanılabilir. Bu seçenek ters
dönmede çalışmaz.
•
Aleti kapatmak için, değişken hız düğmesini bırakın.
Kesintisiz çalışma konumundayken aleti kapatmak
için değişken hız düğmesine bir kez daha basın ve
bırakın.
Bir matkap veya tornavida ucunun takılması (Şekil
B ve C)
Mil kilitli anahtarsız mandren (Şekil B)
•
Kovanı (9) saatin tersi yönde çevirerek mandreni
açın.
•
Ucun mil kısmını (10) mandrene sokun.
•
Kovanı saat yönünde döndürerek mandreni sıkın.
Anahtarlı mandren (Şekil C)
•
Kovanı (11) saatin tersi yönde çevirerek mandreni
açın.
•
Ucun mil kısmını (10) mandrene sokun.
•
Mandren anahtarını (12) mandrenin yan tarafındaki
her bir deliğe (13) yerleştirin ve sıkışana kadar saat
yönünde döndürün.
Mandrenin çıkarılması ve yeniden takılması (Şekil D)
•
Mandreni mümkün olduğunca açın.
•
Mandrenin içindeki tutucu vidayı çıkarmak için, bir
tornavidayla saat yönünde döndürün.
•
Mandrenin içine bir Alyan anahtarı sıkın ve gösterildiği gibi bir çekiçle anahtara vurun.
•
Alyan anahtarını çıkarın.
•
Mandreni saat yönünün tersine döndürerek çıkarın.
•
Mandreni tekrar takmak için, onu milin üzerine
vidalayın ve mandren tutucu vidayla sabitleyin.
Aksesuarlar
Aletinizin performansı kullanılan aksesuara bağlıdır.
Black & Decker ve Piranha aksesuarları, yüksek kalite
standartlarına göre üretilmiş ve aletinizin performansını
arttıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu aksesuarları kullanarak, aletinizden en iyi verimi alacaksınız.
Bakım
Aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici
bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş
olduğundan emin olun.
•
Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir
fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
•
Motor muhafazasını nemli bir bezle düzenli olarak
temizleyin. Herhangi bir aşındırıcı veya çözücü
bazlı temizlik maddesi kullanmayın.
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı
yüklenmeyin.
Uyarı! Duvar, zemin veya tavanda delik açmadan önce
kablo ve boruların konumunu kontrol edin.
Dönme yönünün seçilmesi
Delik açma ve vida sıkma uygulamaları için ileri (saat
yönünde) dönmeyi kullanın. Vidaları gevşetmek veya
sıkışmış bir matkap ucunu çıkartmak için geri (saatin
ters yönünde) dönmeyi kullanın.
•
İleri dönmeyi seçmek için ileri/geri sürgüsünü (4)
sola itin.
•
Geri dönmeyi seçmek için ileri/geri sürgüsünü sağa
itin.
Uyarı! Dönme yönünü kesinlikle motor çalışır durumdayken değiştirmeyin.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
5
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
AT uygunluk beyanatı
KR703/KR704/KR705/KR753/KR754/KR755/KR803
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder: 98/37/EC, EN 60745
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur
ve ham madde ihtiyacını azaltır.
EN 60745’e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (LpA)
belirsizlik (K)
Akustik güç (LWA)
belirsizlik (K)
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
EN 60745’e uygun olarak titreşim toplam değerleri (triaks
vektör toplamı):
19.6 m/s2
Betonda darbeli delme (ah, ID)
belirsizlik (K)
4.6 m/s2
Metalde delme (ah, D)
5.0 m/s2
belirsizlik (K)
1.7 m/s2
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili onarım
acentesine iade edin.
Aşağıda imzası bulunan, teknik dosyanın derlenmesinden ve Black & Decker adına bu bildirimi yapmaktan
sorumludur.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz:
www.2helpU.com
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, İngiltere
1-8-2007
Teknik veriler
KR704
KR705
Giriş voltajı
VAC 230
KR703
230
230
Giriş gücü
W 710
710
710
0-3,100
0-3,100
Yüksüz hızı
dev/dak. 0-3,100
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile
ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir
şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Maks. delme kapasitesi
Çelik/Beton
mm 13/16
13/16
13/16
Ahşap
mm 32
32
32
2.11
2.11
KR754
KR755
KR803
Ağırlık
kg 2.11
KR753
Giriş voltajı
VAC 230
230
230
230
Giriş gücü
W 750
750
750
800
0-3,100
0-3,100
0-3,100
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi
kabul eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Yüksüz
hızı
dev/dak. 0-3,100
Maks. delme kapasitesi
Çelik/
Beton
mm 13/16
13/16
13/16
13/16
Ahşap
mm 32
32
32
32
2.11
2.11
2.11
Ağırlık
kg 2.11
101 dB(A)
3 dB(A)
112 dB(A)
3 dB(A)
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
6
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
7
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
0224 254 48 75
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
0232 478 14 12
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
0252 612 12 79
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00087801 - 13-11-2008
8
9
E14727
www.2helpU.com
01 - 02 - 08
KR703 - KR704 - KR705 - KR753 - KR754 - KR755 - KR803
©
TYP.
1-2
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising