DC300 | DeWalt DC300 CORDLESS CIRCULAR SAW - EU instruction manual

505202-67 PL
DC300
2
3
4
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA
AKUMULATOROWA
DC300
Serdeczne gratulacje!
Napięcie elektryczne
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 ręczna pilarka akumulatorowa
1 piła tarczowa (DT1211)
1 klucz trzpieniowy
1 akumulator (DC300K)
2 akumulatory (DC300KL)
1 ładowarka
1 walizka transportowa (tylko modele K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
Wskazówka: W modelach N pakiety akumulatorów i ładowarki nie należą do zakresu
dostawy.
Dane techniczne
Napięcie
(VDC)
Pobór mocy
(W)
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Średnica piły tarczowej (mm)
Maksymalna głębokość
cięcia
(mm)
Średnica centralnego
otworu w pile tarczowej (mm)
Zakres regulacji kąta
cięcia ukosowego
Masa
(kg)
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Masa
DC300
36
940
4000
184
•
•
62
20
Opis (rys. A)
Akumulatorowa pilarka tarczowa DC300 jest
przeznaczona do profesjonalnego cięcia.
1 Wyłącznik
2 Przycisk blokujący
3 Rękojeść dodatkowa
4 Blokada wrzeciona
5 Króciec do odsysania trocin
6 Stopa pilarki
7 Dźwignia do odciągania dolnej osłony
tarczy
8 Dolna osłona tarczy
9 Piła tarczowa
10 Dźwignia zaciskowa mechanizmu
pochylania tarczy
11 Wskaźnik linii cięcia
12 Dźwignia mechanizmu do nastawiania
głębokości cięcia
13 Akumulator
0 – 50°
3,7
(VDC)
(Ah)
(kg)
DE9360
36
2,2
1,0
Ładowarka
Napięcie sieciowe
(VAC)
Czas ładowania (około) (min)
Masa
(kg)
DE9000
230
60
0,9
Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
napięciem 230 V
10A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Ładowarka
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia.
Ładowarka DE9000 może ładować akumulatory litowo-jonowe DEWALT o napięciu 36 V
i pojemności 2,2 Ah (DE9360).
13 Akumulator
14 Guzik zwalniający
5
15 Ładowarka
16 Lampki kontrolne ładowania (czerwone)
łowo zasilana. Gdy zasilanie jest prawidłowe, a
pomimo to akumulatory nie są ładowane, oddaj
ładowarkę do warsztatu serwisowego DEWALT.
Podczas ładowania akumulatory i ładowarka
mogą się nagrzewać, ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy o jakiejś usterce.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana
do zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Nie ładuj akumulatorów w temperaturze
otoczenia poniżej 4 °C lub powyżej
40 °C. Zalecana temperatura ładowania
wynosi około 24 °C.
Ładowarka D E WALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
•
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad.
•
Przedłużacz
•
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
•
Montaż i regulacja
•
•
Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem
akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj elektronarzędzie.
•
Używaj tylko akumulatorów i ładowarek
firmy DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie pakietu
akumulatorów (rys. A)
•
•
•
By włożyć pakiet akumulatorów (13),
ustaw go odpowiednio względem kieszeni
ładowarki. Wsuń pakiet akumulatorów do
kieszeni i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć pakiet akumulatorów, naciśnij
guzik zwalniający (14) i ostrożnie wyciągnij
go z kieszeni.
By naładować akumulatory (13), zgodnie
z rysunkiem umieść je w ładowarce (15)
i przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij się,
czy pakiet akumulatorów został prawidłowo
włożony do ładowarki. Czerwone lampki
kontrolne ładowania (16) migają odpowiednio do ładunku akumulatorów.
Po zakończeniu operacji ładowania świecą
się wszystkie lampki kontrolne. Ładowarka
automatycznie przełącza się na tryb
ładowania wyrównawczego.
Pakiet akumulatorów można w każdej
chwili wyjąć z ładowarki lub pozostawić
w przyłączonej ładowarce na nieograniczony
okres czasu.
Gdy czerwone lampki kontrolne ładowania
szybko migają, to znaczy że występuje
jaki problem z ładowaniem. Jeszcze raz
włóż pakiet akumulatorów lub dla kontroli
zastosuj inny. Gdy także nowe akumulatory
nie są ładowane, oddaj ładowarkę do
warsztatu serwisowego DEWALT.
Gdy czerwone lampki kontrolne ładowania
migają szybko w taki sposób, że na
przemian po krótkim mignięciu następuje
długie mignięcie, to znaczy że występuje
problem z ładowarką. Oddaj ładowarkę do
warsztatu serwisowego DEWALT.
Gdy ładowarka jest przyłączona do takich
źródeł napięcia, jak agregaty prądotwórcze
lub falowniki, czerwone lampki kontrolne
ładowania (16) mogą razem dwukrotnie
szybko mignąć, a następnie zgasnąć.
świadczy to o przejściowym zakłóceniu
zasilania. Ładowarka znów się
automatycznie przełącza na normalny tryb
pracy.
Przebieg ładowania (B)
Ładunek akumulatorów można określić na
podstawie poniższej tabeli.
Ładowanie akumulatorów (rys. rys. A i B)
Przed naładowaniem akumulatorów zawsze
najpierw sprawdzaj, czy ładowarka jest prawid-
6
Regulacja prostopadłego ustawienia piły
tarczowej względem stopy (rys. D)
Ładunek
miga 1 lampka
< 33 %
1 lampka miga, 1 lampka świeci się 33 - 66 %
1 lampka miga, 2 lampki świecą się 66 - 99 %
świecą się 3 lampki
100 %
•
•
•
Automatyczne ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze zapewnia
wyrównanie ładunków poszczególnych ogniw akumulatora. Zaleca się
przeprowadzać je raz na tydzień lub
w razie stwierdzenia spadku wydajności akumulatora.
•
•
Wymiana piły tarczowej (rys. E)
Naciśnij guzik blokujący piłę tarczową (4) i obróć
wrzeciono aż do zablokowania.
• Wysuń dźwignię na pokrętle do mocowania
piły tarczowej (18). Posługując się tą
dźwignią, obróć pokrętło w lewo.
• Za pomocą dźwigni (7) schowaj dolną
osłonę tarczy (8) i zmień piłę tarczową (9),
Ponownie prawidłowo załóż podkładki (19
i 20).
• Sprawdź, czy strzałka na pile tarczowej jest
skierowana we właściwym kierunku.
• Ręcznie dokręć śrubę mocującą piłę
tarczową (18), utrzymując przy tym
podkładki w prawidłowej pozycji. śrubę
dokręcaj w prawo.
• Zablokuj piłę tarczową guzikiem (4).
• Wysuń dźwignię na pokrętle do mocowania
piły tarczowej (18). Posługując się tą
dźwignią, obróć pokrętło w prawo.
By naładować wyrównawczo akumulatory,
włóż je jak zwykle do ładowarki. Przynajmniej
na 8 godzin pozostaw pakiet akumulatorów
w ładowarce.
Przerywanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatorów
Gdy ładowarka wykryje, że akumulatory są
zbyt gorące lub zbyt zimne, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulatory osiągną odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów.
Zabezpieczenie przed głębokim
rozładowaniem
Akumulatory przyłączone do elektronarzędzia
są zabezpieczone przed głębokim
rozładowaniem.
Instrukcja obsługi
Nastawianie głębokości cięcia (rys. A i C)
•
•
•
Kąt cięcia ukosowego nastaw na 0o.
Za pomocą dźwigni (7) odciągnij osłonę
tarczy i połóż pilarkę na boku.
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu
pochylania tarczy (10).
Przyłóż przymiar kątowy do piły tarczowej
i stopy i ustaw je pod kątem prostym.
•
Zwolnij dźwignię ustalającą mechanizmu
do nastawiania głębokości cięcia (12).
Obróć stopę (6) aż do uzyskania żądanej
głębokości cięcia.
Ponownie zaciśnij dźwignię (12).
•
Najlepsze wyniki cięcia uzyskuje się,
gdy piła tarczowa wystaje z drugiej
strony przedmiotu obrabianego na odległość ok. 3 mm (porównaj rys. C).
•
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Sprawdź, czy cięty materiał został
dobrze zamocowany.
W czasie pracy tylko lekko napieraj
na pilarkę i nie wywieraj bocznego
nacisku na piłę tarczową.
Nie przeciążaj pilarki.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie)
naładowany.
• Sprawdź, czy pakiet akumulatorów jest
prawidłowo włożony.
• Sprawdź, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane.
Osłona tarczy musi być zamknięta.
• Sprawdź, czy piła tarczowa obraca się
w kierunku wskazywanym umieszczoną na
niej strzałką.
Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. D)
Kąty cięcia ukosowego można regulować
w granicach od 0 do 50o.
• Poluzuj dźwignię zaciskową mechanizmu
pochylania tarczy (10).
• żądany kąt cięcia ukosowego tak nastaw
przez obrócenie stopy pilarki (6), aż
wskaźnik wskaże odpowiedni kąt na skali.
• Ponownie zaciągnij dźwignię zaciskową
mechanizmu pochylania tarczy (10).
7
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (1)
pilarki zaopatrzono w przycisk blokujący (2).
• Naciśnij przycisk (2), by odblokować
wyłącznik.
• Naciśnij wyłącznik, by załączyć pilarkę.
Z chwilą zwolnienia wyłącznika blokada
znów się automatycznie uaktywnia, by
w ten sposób zapobiegać niezamierzonemu załączeniu pilarki.
Odsysanie pyłu (rys. A)
Pilarka tarczowa zawiera wyrzutnik wiórów
(5).
• Używaj tylko takich odkurzaczy przemysłowych, które są przystosowane do odsysania
drewnianych trocin. Wąż ssący większości
odkurzaczy przemysłowych można przyłączać bezpośrednio do wyrzutnika.
Nie załączaj ani nie wyłączaj pilarki,
gdy tarcza tnąca dotyka przedmiotu
obrabianego lub jakiegoś innego
materiału.
Przy piłowaniu metali nie używaj
odpylaczy ssących bez odpowiedniej
osłony przeciwiskrowej.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Trzymanie i prowadzenie pilarki (rys. A)
•
•
•
By móc pewnie prowadzić pilarkę, trzymaj
ją za rękojeść główną i przednią rękojeść
dodatkową (3).
W czasie cięcia materiał odpryskuje do
góry. Jest to powód, dla którego zaleca się,
by stopa pilarki stykała się z tylną stroną
piłowanego przedmiotu.
Przy cięciu wzdłuż narysowanej linii korzystaj ze wskaźnika (11). Gdy kąt nachylenia
tarczy wynosi 50°, z linią pokrywa się lewy
bok wskaźnika, a gdy kąt ten wynosi 0°
- prawy bok wskaźnika.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Cięcie ukosowe
•
Pilarka tarczowa nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
Mechanizm pochylania tarczy zatrzaskuje
się automatycznie pod kątami 22,5° i 45°.
By nastawić kąt pośredni, ustal stopę
w odpowiednim położeniu.
Czyszczenie
•
Cięcie wgłębne (rys. F)
•
•
•
•
•
Narysuj linię cięcia wgłębnego na przedmiocie obrabianym.
Schowaj dolną osłonę tarczy.
Oprzyj przednią stronę stopy na przedmiocie
obrabianym i upewnij się, czy tarcza tnąca
pokrywa się z linią cięcia.
Zwolnij dolną osłonę tarczy i pozwól, by
oparła się o przedmiot obrabiany. Piła
tarczowa nie powinna przy tym dotykać
przedmiotu obrabianego.
Załącz pilarkę i przy pełnej prędkości zagłęb
piłę tarczową w przedmiocie obrabianym.
Pilarkę dociskaj przy tym mocno do
przedmiotu obrabianego.
•
•
8
Obudowę ładowarki czyść miękką szmatką
po uprzednim wyjęciu wtyczki kabla
z gniazda sieciowego.
Przed rozpoczęciem czyszczenia pilarki
wyjmij akumulator.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj
obudowę miękką szmatką.
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności z normami UE
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że pilarka
tarczowa DC300 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/
EWG, 2002/95/EG, EN 60745-1, EN 607452-5, EN 60335, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do specjalnych punktów zbiorczych.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń na
rękojeści:
Poziom ciśnienia akustycznego
Błąd pomiaru
Moc akustyczna
Błąd pomiaru
95 dB(A)
2,9 dB(A)
104 dB(A)
2,9 dB(A)
Zmierzona według normy EN 60745 1,21) m/s2
1)
Błąd pomiaru: 1,5 m/s2
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
27-11-2006
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Akumulatory odznaczają się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak pojemność
akumulatorów maleje i wykonanie zaplanowanej
pracy staje się coraz trudniejsze. Zużyte
akumulatory zlikwiduj zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulatory i wyjmij je
z elektronarzędzia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
recyklingu. W celu zawrócenia do obiegu
i usunięcia w sposób niezagrażający
środowisku oddaj akumulatory sprzedawcy
lub do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów, który fachowo zajmie się jego
recyklingiem bądź utylizacją.
9
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy narzędzi elektrycznych
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
e
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek,
gdyby znów była kiedyś potrzebna.
Wymienione niżej słowo „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
a
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i
dobrze je oświetlaj. Nieporządek i niewystarczające oświetlenie w miejscu pracy
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się pyłu lub par.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
Twoją uwagę, co grozi wypadkiem.
b
c
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego. Wtyczki
w żadnym wypadku nie wolno przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz
ani działanie wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki
d
e
f
10
kabla z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego
przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Moment nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie
wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie,
kask ochronny lub słuchawki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się elementy
narzędzia.
g
4
a
b
c
d
e
f
g
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie powodowane pyłem.
5
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i
osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają się w
odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
b
a
c
d
e
6
a
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Wkładanie akumulatora do załączonego
elektronarzędzia może doprowadzić do
wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do określonego rodzaju
akumulatora włożenie innego akumulatora
grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów metalowych, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków
akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu spłucz wodą narażone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zgłoś
się ponadto do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przepisy bezpieczeństwa pracy wszystkich
pilarek
UWAGA – NIEBEZPIECZEŃSTWO:
a
b
11
Nie zbliżaj rąk do obszaru cięcia ani piły
tarczowej. Drugą ręką chwyć rękojeść
dodatkową lub obudowę silnika. Gdy
pilarka jest utrzymywana obiema rękami,
nie grozi niebezpieczeństwo doznania
urazu rąk.
Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot
obrabiany. W czasie cięcia osłona chroni
tarczę tylko od góry.
c
d
e
f
g
h
Głębokość cięcia nastawiaj na grubość
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie
powinna wystawać bardziej niż na długość
zęba.
Ciętego przedmiotu nigdy nie przytrzymuj rękami ani nogami. Przytwierdź
przedmiot do stabilnej płyty. Ważne
jest prawidłowe podparcie przedmiotu, by
zminimalizować ryzyko doznania urazu,
zakleszczenia piły i utraty panowania nad
sytuacją.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo przecięcia ukrytych przewodów elektrycznych
lub własnego przewodu zasilającego,
trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści. W chwili przecięcia przewodu elektrycznego napięcie dochodzi do
wszystkich gołych metalowych części
pilarki, co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
prowadnicy dystansowej. Polepsza ona
dokładność cięcia i zmniejsza niebezpieczeństwo zakleszczenia się piły tarczowej.
Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie
i średnicy. Tarcza z otworem większym
od średnicy wału może obracać się mimośrodowo, co grozi utratą panowania nad
pilarką.
Nigdy nie używaj uszkodzonych lub
nieodpowiednich podkładek ani śrub
mocujących. Są one przeznaczone do
konkretnego rodzaju piły i tylko wtedy
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo
pracy.
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/lub
nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych warunków panujących w miejscu pracy i można mu
przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie,
wymienionej niżej środki ostrożności:
a
b
c
d
e
Dalsze przepisy bezpieczeństwa pracy
wszystkich pilarek
Przyczyny odrzutów i sposoby ich unikania:
- Odrzut może się zdarzyć w razie nagłego
zakleszczenia piły. Wywołuje go powstający
wówczas przeciwny moment obrotowy i pilarka w niekontrolowany sposób odskakuje
w kierunku użytkownika;
- może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej
piły tarczowej lub zęby krzywo ustawione
w rzazie zawadzą o górną powierzchnię
ciętego przedmiotu, wskutek czego piła
wyskoczy z rzazu i odbije się w kierunku
użytkownika.
f
g
12
Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc przeciwstawić się sile odrzutu. Stój z boku piły tarczowej, a nie
w płaszczyźnie cięcia. W razie zaistnienia
odrzutu można wówczas opanować sytuację.
W razie zakleszczenia się piły lub zatrzymania jej z jakiegokolwiek innego
powodu natychmiast wyłącz pilarkę
i trzymaj ją bez ruchu aż do całkowitego
zatrzymania. Nigdy nie próbuj wyjmować
piły tarczowej z ciętego przedmiotu ani
nie ciągnij jej do tyłu w czasie pracy,
gdyż może to doprowadzić do odrzutu.
Znajdź przyczynę zakleszczenia i podejmij
odpowiednie środki zaradcze.
Przy ponownym uruchamianiu piły zagłębionej w ciętym przedmiocie ustaw
ją dokładnie w osi rzazu i upewnij się,
czy zęby nie zawadzają o materiał.
W przeciwnym razie przy załączaniu może
wystąpić odrzut, co grozi wyskoczeniem piły
z ciętego przedmiotu.
Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu
pilarki. Duże płyty mają tendencję do wyginania się pod ciężarem własnym. Płyty
takie należy podeprzeć po obydwu stronach
w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie
rozwartymi zębami wycinają wąski rzaz,
co powoduje nadmierne tarcie i może doprowadzić do zakleszczenia piły i odrzutu
pilarki.
Dźwignie zaciskowe mechanizmu do
nastawiania głębokości cięcia i mechanizmu pochylania tarczy muszą być
dobrze zabezpieczone. Poluzowanie się
któregoś z mechanizmów w czasie cięcia
może doprowadzić do zakleszczenia piły i
odrzutu pilarki.
Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym ścian lub innych płyt
niedostępnych od krawędzi. Wystająca
z drugiej strony piła może zawadzić o jakieś
przedmioty i doprowadzić do odrzutu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy
korzystaniu z ruchomej osłony tarczy
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
a
•
b
c
d
Przed każdym użyciem sprawdź, czy
dolna osłona tarczy prawidłowo się zamyka. Nie uruchamiaj piły, gdy osłona ta
zacina się. Nigdy nie mocuj ani nie przywiązuj dolnej osłony tarczy w pozycji
otwarcia. Przypadkowy upadek piły może
doprowadzić do wygięcia dolnej osłony
tarczy. W takiej sytuacji przed ponownym
uruchomieniem pilarki sprawdź osłonę, czy
porusza się bez przeszkód i nie dotyka piły
tarczowej lub innych elementów. Dotyczy
to wszystkich kątów cięcia ukosowego
i głębokości cięcia.
Sprawdź działanie sprężyny powrotnej
dolnej osłony tarczy. Gdyby osłona i
sprężyna nie działały prawidłowo, trzeba je przed użyciem pilarki naprawić.
Dolna osłona może poruszać się z oporami
z powodu uszkodzenia jakichś elementów,
zabrudzenia żywicą lub zapchania trocinami.
Dolną osłonę tarczy wolno chować ręcznie tylko w specjalnych przypadkach,
jak „cięcie wgłębne” i „cięcie kombinowane”. Schowaj osłonę, pociągając
za dźwignię, i puść ją, gdy tylko piła
zagłębi się w przedmiot obrabiany. Przy
wszystkich innych cięciach dolna osłona
tarczy musi działać automatycznie.
Przed odłożeniem pilarki na stole warsztatowym lub podłodze sprawdź, czy
dolna osłona całkowicie zasłania piłę
tarczową. Nieosłonięta, jeszcze obracająca się piła tarczowa może doprowadzić
do odrzutu pilarki i przeciąć wszystko to,
co znajdzie się na jej drodze. Pamiętaj,
że po zwolnieniu wyłącznika piła tarczowa
jeszcze jakiś czas się obraca.
•
•
•
•
•
•
•
•
Transport maszyny
Pakiety akumulatorów litowo-jonowych DEWALT
spełniają wymagania określone w podręczniku
UE Manual of Test and Criteria (ST/SG/
AC.10/11/Rev. 3, część III, podrozdział 38.3)
zgodnie z zaleceniami UE dotyczącymi
transportu niebezpiecznych towarów.
- Pakiety akumulatorów są skutecznie
zabezpieczone przed wewnętrznym
nadciśnieniem i zwarciem.
- Dla zapobieżenia rozerwania i przepływu
prądu wstecznego podjęto odpowiednie
środki.
- Zawartość litu nie przekracza
dopuszczalnych wartości granicznych.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy pilarek
•
•
•
•
Przed włożeniem pakietu akumulatorów
do ładowarki sprawdź, czy jest on czysty
i suchy.
Nigdy nie przenoś ładowarki za kabel, ani
nie wyjmuj wtyczki z gniazda sieciowego,
ciągnąc za kabel. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Naprawę uszkodzonych kabli zawsze zlecaj
jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych DEWALT. Nigdy nie
próbuj samemu naprawiać ładowarki.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci
ani wody.
Nigdy nie próbuj ładować mokrych akumulatorów.
Nigdy nie próbuj otwierać pakietu akumulatorów.
Ładuj tylko akumulatory o specyfikacji
podanej w tej instrukcji. Nigdy nie próbuj
ładować baterii.
Przy utylizacji akumulatorów zawsze przestrzegaj wskazówek zamieszczonych na
końcu tej instrukcji.
Nieużywane ładowarki i pakiety akumulatorów przechowuj w suchym, dobrze
zamkniętym i niedostępnym dla dzieci
pomieszczeniu.
Zakładaj słuchawki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu
słuchu.
Zaleca się zakładać maskę przeciwpyłową.
Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej niż zalecana. Używaj
tylko pił zgodnych ze specyfikacją według
normy EN 847-1.
Nigdy nie używaj tarcz ściernych ani
tnących.
Akumulatory litowo-jonowe D E WALT nie
podlegają państwowym ani międzynarodowym
przepisom dotyczącym niebezpiecznych
towarów. Przepisy te jednak nabierają mocy
wtedy, gdy jednocześnie transportuje się wiele
akumulatorów.
13
•
Aby nie dopuścić do zwarcia, sprawdź, czy
akumulatory zostały zapakowane zgodnie
ze wspomnianymi wyżej przepisami
o niebezpiecznych towarach.
Ta b l i c z k i n a ł a d o w a r c e i p a k i e c i e
akumulatorów
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Czas ładowania podano w tabeli
„Dane techniczne”.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonych
akumulatorów.
Nigdy nie używaj uszkodzonych
ładowarek
Akumulatory ładuj tylko
w temperaturze otoczenia od +4 °C
do +40 °C
Uszkodzony kabel natychmiast
wymieniaj na nowy
Problem z ładowarką
Problem z akumulatorem
Gdy akumulatory się zużyją, zlikwiduj
je zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia
Akumulatory ładuj tylko przy użyciu
przeznaczonych dla nich ładowarek
DEWALT
14
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063602 - 09-05-2008
15
CORDLESS CIRCULAR SAW 1
©
DC300 - - - - - A
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising