BDL500M | Black&Decker BDL500M LASER instruction manual

www.blackanddecker.com.tr
BDL500M
566808-29 TR
2
3
TÜRKIYE
•
Kullanım Amacı
Black & Decker lazer distomat, lazer ışını sayesinde
otomatik hizalama ve mesafe ölçümü için kullanılmaktadır. Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
•
•
•
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir. Pil yüzeyinde
ıslak yerler gördüğünüzde aşağıda belirtilenleri
yapın:
Bir bezle sıvıyı dikkatli bir şekilde silin. Ciltle
temasından kaçının.
Lazerler için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, pil sızdırması, kişilerin yaralanması ve
maddi zararları önlemek için burada belirtilen
güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun
tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak
üzere saklayın.
Bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
Bu ürün, 16 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
Uyarı! Lazer ışınımı.
Çalışma alanını temiz tutun
Sıkışık alanlar veya tezgahlar kazalara yol açabilir.
Çalışma alanı ortamını gözden geçirin
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli veya
ıslak koşullarda kullanmayın. Çalışma alanı aydınlatmasının iyi olmasına özen gösterin. Aleti, örneğin yanıcı sıvılar ve gazların bulunduğu ortamlar gibi yangın
veya patlama riski taşıyan yerlerde kullanmayın.
Çocuklardan uzak tutun
Çocukların, ziyaretçilerin veya hayvanların çalışma
alanına yaklaşmasına veya alete dokunmasına izin
vermeyin.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın
Daima sağlam ve dengeli basın.
Her zaman dikkatli olun
Yaptığınız işe konsantre olun. Sağduyulu davranın.
Yorgunken aleti kullanmayın.
Uygun aleti kullanın
Bu aletin kullanım amacı bu kılavuzda belirtilmiştir.
Uyarı! Bu aletle, kullanım kılavuzunda belirtilenler
dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
Hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin
Kullanmadan önce, alette hasar olup olmadığını
dikkatli bir şekilde kontrol edin. Aletin uygun şekilde
çalışacağından ve öngörülen fonksiyonlarını yerine
getireceğinden emin olun.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ile aleti
kullanmayın.
Kullanmadığınız aletleri saklayın
Aletler ve piller, kullanılmadıkları zamanlarda kuru,
kilitli veya çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde
saklanmalıdır.
Onarımlar
Bu alet konusuna ait emniyet talimatlarına uygundur.
Onarımlar, yalnızca yetkili kişiler tarafından, orijinal
yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir;
bu talimata uyulmaması kullanıcı için ciddi riskler
oluşturabilir.
Lazer ışınının içine bakmayın.
Lazer ışınına optik aletlerle doğrudan
bakmayın.
Lazerli ürün özelliklerine bakın.
•
•
•
•
•
•
•
Bu lazer, IEC60825+A1+A2:2001 uyarınca 2.
sınıfa uygundur. Lazer diyodunu başka tipte bir
diyotla değiştirmeyin. Hasar görmesi halinde,
lazerin onarımını yetkili bir servise yaptırın.
Lazeri, lazer çizgileri yaymak dışında hiçbir
amaçla kullanmayın.
Gözün, sınıf 2 bir lazer ışınına maksimum
0,25 saniyeyle maruz kalması güvenli kabul
edilmektedir. Göz kapağı refleksleri normalde
yeterli korunma sağlayacaktır. 1 m‘nin üzerindeki
mesafelerde, lazer, sınıf 1‘le uyumlu hale gelir
ve tümüyle güvenli kabul edilir.
Kesinlikle doğrudan ve bilinçli olarak lazer ışınına
bakmayın.
Lazer ışınını görmek için optik aletler kullanmayın.
Aleti, lazer ışınının herhangi bir kişinin baş hizasından geçebileceği bir konumda kurmayın.
Çocukların lazere yaklaşmasına izin vermeyin.
ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Açma/kapama düğmesi
LCD ekran
Tuş takımı
Duvar montaj tutucusu
Lazer delikleri
Ölçüm tekeri
Şekil A
7. Açma/kapama düğmesi (ölçüm aleti)
8. Ayar tuşu
9. Tekrarlı ölçüm anahtarı
10. Boşluk anahtarı
11. Sıfırlama anahtarı
Şarj edilemeyen piller için ek güvenlik talimatları
•
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
•
Sıcaklığın 40 °C‘yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
•
Aküleri atarken, “Çevrenin korunması” başlıklı bölümdeki talimatlara uyun. Pilleri ateşe atmayın.
4
Lazerin kilitli/yerleşim modunda kullanılması
Kilitli/yerleşim modunda çalışırken, alet zemin döşeme ve fayanslama gibi yüzey yerleşimi için yatay
konumda tutulabilir.
•
Aleti düz şekilde zemine yerleştirin.
•
Aleti kilitli/yerleşim modunda açmak için, açma/
kapama düğmesini (1) aşağı itin. Kilitli/yerleşim
göstergesi (18) yanacaktır.
•
Aleti, lazer çizgilerini konumlandırmak için gerektiği şekilde kaydırın.
•
Aleti kapatmak için, açma/kapama düğmesini (1)
aşağı yukarı itin.
Şekil B
12. Duvar pimi
13. Anahtar deliğinden duvara montaj
Montaj
Pilin takılması (Şekil C)
•
Pil bölmesi kapağını (14) aletten çıkartın.
•
Pilleri aletin içine gösterilen yönde takın.
•
Kapağı geri takın ve tıklayarak yerine oturmasını
sağlayın.
Duvara monte edilmesi (Şekil B & D)
Alet, duvar montaj parçalarından biri (12 veya 13)
kullanılarak duvarlara monte edilebilir.
Ölçme fonksiyonunun kullanımı
Açılması ve kapatılması (Şekil A)
•
Aleti açmak için, düğmeye (7) basın.
•
Aleti kapamak için, düğmeye tekrar (7) basın.
Duvar pimi
Aletin kaplama malzemelerine veya diğer yumuşak
malzemelere monte edilmesi halinde duvar pimleri
(12) kullanılmalıdır: Lazer hattının konumu, pimin
montaj yeri ile aynı çizgiye gelecektir.
•
Şekilde gösterildiği gibi pimin (16) koruyucu kapağını (15) çıkartın ve adaptörün içinde saklayın
(Şekil C).
•
Duvar pimini uygun bir yerin önünde gereken
yükseklikte tutun ve pimi doğrudan duvarın içine
bastırın.
•
Tutucuyu (4) duvar montaj elemanı üzerine
asarak aleti kurun.
Uyarı! Adaptörün pimi keskindir ve dikkatli bir şekilde
ele alınmalıdır. Adaptörü duvardan çıkarttıktan sonra
koruyucu kapağı hemen geri takın.
Referans noktasının ayarlanması (Şekil A, E & G)
Referans noktası, aletin, ölçümün başladığı ve bittiği
parçasıdır. Referans noktası, aletin solundan (19),
sağından (20) veya ortasından (21) hizalanabilir.
Hassas sonuçlar için, referans noktası ölçüm öncesi
ve sonrası ayarlanabilir.
•
Referans noktasını ayarlamak için, anahtarların
herhangi birine basın (8).
Bir ölçüm sisteminin seçilmesi (Şekil A & E)
Cihaz, sonuçları hem metrik sistemde (22) hem de
İngiliz ölçüm sisteminde (23) gösterebilir.
•
Bir ölçüm sisteminden diğerine geçmek için, 4
saniye boyunca anahtara (7) basılı tutun.
Anahtar deliğinden duvara montaj
Alçı panel dışındaki yüzeyler için, önceden açılmış bir
delikte bir vidayla birlikte anahtar deliği duvar montaj
elemanı (13) kullanılabilir. Lazer hattının konumu,
vidanın montaj yeri ile aynı çizgiye gelecektir.
•
Monte edilmiş bir vida üzerindeki duvar montaj
elemanını uygun bir yerde gereken yüksekliğe
asın.
•
Tutucuyu (4) duvar montaj elemanı üzerine
asarak aleti kurun.
Ölçüm yapılması (Şekil A & E)
•
Aleti, ölçülecek mesafenin başlangıcında duvara
doğru düz tutun. Aleti açın.
•
Düğmeyi (11) 4 saniye boyunca basılı tutun.
Kullanıma hazır göstergesi (24) yanacaktır.
•
Ölçümün başlangıcını belirten referans noktasını
ayarlayın.
•
Aleti ölçülecek mesafe boyunca yavaşça kaydırın. Aleti yatırmamaya veya kaldırmamaya özen
gösterin.
•
Ölçümün sonunu belirten referans noktasını
ayarlayın.
•
Aleti sıfırlamak için, düğmeyi (11) 4 saniye boyunca basılı tutun. Devam etmeden önce, kullanıma
hazır göstergesinin (24) yanması için bekleyin.
Not: 2 dakika süreyle herhangi bir işlem yapılmadığında LCD ekran kapanacaktır.
Kullanımı
Lazer seviyesi fonksiyonunun kullanılması (Şekil
E & F)
Lazerin otomatik hizalama modunda kullanılması
•
Uygun duvar montaj elemanını kullanarak aleti
duvara asın.
•
Aleti otomatik hizalama modunda açmak için,
açma/kapama düğmesini (1) yukarı itin.
Tekrarlanan mesafeler (Şekil A & E)
Tekrarlanan mesafe fonksiyonu ilk seferde ölçülen
mesafenin birden fazla ölçülmesine imkan verir.
•
İlk mesafeyi ölçün
•
(9) numaralı tuşa basın. Tekrarlanan mesafe
göstergesi (25) yanacaktır.
•
Sonraki mesafeyi ölçün.
Hedef mesafe noktasına 7.5 cm (3“) yaklaşıldığında, aletin yaklaşmakta olduğu
yönden tek bir ok (26) yanacak ve sinyal,
uzun biplemelerle ses verecektir.
Otomatik hizalama göstergesi (17), alet kalibrasyonu
gerçekleştirirken yanacak ve sallanacaktır.
Not: lazer çizgileri yalnızca, aleti dikey eksene 5°
dahilinde tutulduğunda düz olacaktır.
•
Aleti kapatmak için, açma/kapama düğmesini (1)
aşağı itin.
5
-
•
•
Hedef mesafe noktasına 2.5 cm (1“) yaklaşıldığında, aletin yaklaşmakta olduğu
yönden çift ok (26) yanacak ve sinyal, kısa
biplemelerle ses verecektir.
Hedef mesafeye ulaşıldığında, her iki
yönden de çift ok (26) yanacak ve sinyal
kesilmeksizin birkaç saniye ses verecektir.
Diğer mesafeler için bir önceki talimatları gerektiği kadar tekrarlayın.
Aleti saklanan bilgiyi kaybetmeden sıfırlamak
için, düğmeye (11) kısa bir süre basın. Devam
etmeden önce, kullanıma hazır göstergesinin
(24) yanması için bekleyin.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından
toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir
yetkili onarım acentesine iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili Black & Decker servislerinin listesi,
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve
temas bilgilerine Internet üzerinden erişebilirsiniz:
www.2helpU.com
Eşit boşluk bırakma (Şekil A & E)
Eşit boşluk bırakma fonksiyonu ilk seferde ölçülen mesafenin çeşitli bölümlerinde eşit yerleşim imkanı verir.
•
Mesafeyi ölçün
•
(10) numaralı tuşa basın. Eşit boşluklara ayırma
göstergesi (27) yanacaktır.
•
Bölümlerin sayısına bağlı olarak düğmeye (10) gereken sayıda basın. Bu sayı LCD ekranında belirir.
Seçilebilecek maksimum bölüm sayısı 9‘dur.
•
İlk bölüm mesafesini ölçün
Hedef mesafe noktasına 7.5 cm (3“) yaklaşıldığında, aletin yaklaşmakta olduğu
yönden tek bir ok (26) yanacak ve sinyal,
uzun biplemelerle ses verecektir.
Hedef mesafe noktasına 2.5 cm (1“) yaklaşıldığında, aletin yaklaşmakta olduğu
yönden çift ok (26) yanacak ve sinyal, kısa
biplemelerle ses verecektir.
Hedef mesafeye ulaşıldığında, her iki
yönden de çift ok (26) yanacak ve sinyal
kesilmeksizin birkaç saniye ses verecektir.
•
Diğer bölüm mesafeleri için bir önceki talimatları
gerektiği kadar tekrarlayın.
•
Aleti saklanan bilgiyi kaybetmeden sıfırlamak
için, düğmeye (11) kısa bir süre basın. Devam
etmeden önce, kullanıma hazır göstergesinin
(24) yanması için bekleyin.
Akü
Hizmet ömürlerinin sonunda, pilleri çevremize gerekli özeni göstererek atın.
•
•
•
Pili aşağıda belirtildiği gibi çıkartın.
Pili, terminallerin kısa devre yapmayacağından
emin olduğunuz, uygun bir kaba yerleştirin.
Pilleri yerel toplama merkezine teslim edin.
Teknik veriler
BDL500M
V 4.5
3 x LR06
Nm 630-675
2
mW < 2.2
Voltaj
Pil boyutu
Dalga boyu
Lazer sınıfı
Lazer gücü
Hassaslık
lazer seviyesi fonksiyonu
(1 m.de)
mm
ölçüm fonksiyonu
(1 m dahilinde)
mm
ölçüm fonksiyonu
(10 fit dahilinde)
Çalışma sıcaklığı
°C
Ağırlık
kg
Düşük pil seviyesi göstergesi (Şekil E)
Pil seviyesi bitmeye yakınsa LCD ekranda bir düşük
pil seviyesi simgesi (28) görüntülenecektir.
•
Pili zamanında değiştirin.
Çevrenin korunması
+/- 1
+/- 0.5
+/- 1/16“
0 - 40
0.45
AT uygunluk beyanatı
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
BDL500M
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu teyit eder: 89/336/EEC,
EN 61010, EN 60825
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, İngiltere
1-2-2006
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur
ve ham madde ihtiyacını azaltır.
6
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile
ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir
şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi EFTA’nın üye ülkelerinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi
kabul eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
•
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
•
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
7
No.
İl
Servis Adı
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D
0322 351 80 46
2
Adana
Pay Elektrik
Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30
0322 351 12 95
3
Afyon
Emekiş Bobinaj
Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar
0272 212 11 32
4
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B
0358 218 26 82
5
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No. 17 Siteler
0312 350 95 29
6
Ankara
Yiğit Bobinaj
668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
7
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38
0242 345 36 22
8
Antalya / Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8
0242 512 02 16
9
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55
0256 219 43 30
10
Aydın / Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13
0256 622 13 73
11
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15
0266 241 63 85
12
Balıkesir / Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No. 104 Bandırma
0266 718 46 79
13
Bursa
Vokart Ltd.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B
0224 254 48 75
14
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41
0286 217 96 71
15
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı
0364 234 68 84
16
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10
0258 261 42 74
17
Diyarbakır
Çetsan Elek. Ltd.
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45
0412 237 29 04
18
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5
0284 225 35 73
19
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767. Sok.
0446 224 08 01
20
Eskişehir
Meriç Bobinaj Ltd
Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A
0222 230 94 44
21
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey
0342 231 17 33
22
İçel / Mersin
Şekerler El. Bob.
Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A
0324 336 70 98
23
İçel / Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19
0324 233 44 29
24
İstanbul / Asya
AKEL El. Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul / Avrupa
Birlik Elektromekanik
Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı
0212 222 94 18
26
İstanbul / Avrupa
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy
0212 252 93 43
27
İstanbul / Avrupa
Kardeşler Bob. Ltd.
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul / Avrupa
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280
0212 549 65 78
29
İstanbul / Avrupa
Orijinal El. Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli 0212 515 67 71
30
İstanbul / Asya
Tarık Bobinaj
Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe
0216 370 21 11
31
İstanbul / Avrupa
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
32
İzmir
Birlik Bobinaj
1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 458 39 42
33
İzmir
Boro Cıvata
1203/2. Sok. B21 Yenişehir
0232 469 80 70
34
İzmir
Doruk Hırdavat
1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
35
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8
0352 336 41 23
36
Kocaeli / Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7
0262 646 92 49
37
Kocaeli / İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13
0262 335 18 94
38
Konya
Murat Bobinaj
Karatay San. Çiçekli Sok. No 83
0332 235 64 63
39
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1
0274 231 22 00
40
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95
0422 336 39 53
41
Muğla / Bodrum
Ak-Soy Bobinaj
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12
0252 316 65 29
42
Muğla / Fethiye
Arslan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11
0252 612 12 79
43
Muğla / Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No. 5/C
0252 412 85 11
44
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53
0384 213 19 96
45
Sakarya / Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40
0264 273 87 69
46
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B
0362 238 07 23
47
Sıvas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No. 72 C
0346 221 47 55
48
Tekirdağ / Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1
0282 653 27 77
49
Tokat
Çetin Elektrik
San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat
0356 214 63 07
50
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No. 71 Değirmendere
0462 328 14 80
51
Urfa
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D
0414 215 74 76
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No. 10/C
0276 227 27 46
53
Zonguldak / KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla San. Sit. D Blok No. 17
0372 323 74 97
zst00090659 - 17-11-2008
8
BDL500M
LASER 1
©
9
10
Download PDF

advertising