DC385 | DeWalt DC385 CORDLESS RECIPROCATING SAW Type 2 instruction manual

402111-15 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DC385
Figura 1
b
c
a
g
e
f
Figura 2
j
i
f
d
j
2
h
d
Figura 3
k
c
Figura 4
Figura 6
Figura 5
d
l
3
FERĂSTRĂUL ALTERNATIV FĂRĂ FIR PENTRU
REGIM GREU DC385
Felicitări!
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere de ieşire max.
Turaţie în gol
Lungime cursă
Greutate (fără acumulator)
W
min-1
mm
kg
DC385
18
2
390
0-3 000
28,6
2,7
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
98
3
Vc.c.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii
ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
19,9
8
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, nivelul de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
4
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Vc.a.
Timp aprox.
de încărcare
time
min
Greutate
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/
NiMH
DE9130 DE9135
230
230
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
Li-Ion
60
(2 A
30
(2 A
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
40
(2 A
acumulator acumulator acumulator)
Siguranţe:
Unelte la 230 V
0,4
0,52
0,52
10 Amperi, reţea electrică
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
DC385
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de
la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.09.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările şi instrucţiunile de
siguranţă Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.
Termenul „unealtă electrică” din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
5
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a opera cu unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
6
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
b)
c)
d)
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două
borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei
poate determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul
în care survine contactul accidental,
clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul
intră în contact cu ochii, consultaţi, de
asemenea, medicul. Lichidul evacuat din
baterie poate cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraiele
sabie
• Ţineţi unealta de suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi o operaţie în
care unealta de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Contactul cu un cablu sub tensiune va
determina, de asemenea, scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale uneltei
şi va cauza electrocutarea operatorului.
• Purtaţi ÎNTOTDEAUNA mască antipraf.
Expunerea la particolele de praf poate cauza
dificultăţi de respiraţie şi posibile vătămări.
• Nu porniţi NICIODATĂ unealta atunci când
lama ferăstrăului este blocată în piesa
de prelucrat sau când este în contact cu
materialul.
• Ţineţi mâinile la distanţă de părţile în
mişcare. Nu poziţionaţi niciodată mâinile
aproape de zona de tăiere.
• Fiţi foarte atenţi când tăiaţi în zone la
înălţime şi acordaţi atenţie maximă firelor
care ar putea fi ascunse vederii. Anticipaţi
direcţia de cădere a crengilor şi a bucăţilor
desprinse din timp.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
utilizarea acestei unelte pot cauza vătămări
iremediabile asupra degetelor, mâinilor şi
braţelor. Purtaţi mănuşi pentru o protecţie
suplimentară şi faceţi pauze dese pentru
a limita timpul zilnic de utilizare.
PORNIREA ŞI OPRIREA
• După oprire, nu încercaţi niciodată să opriţi
lama ferăstrăului cu degetele.
• Nu aşezaţi niciodată ferăstrăul pe masă sau
pe bancul de lucru dacă nu este oprit. Lama
ferăstrăului va continua să funcţioneze pe
o perioadă scurtă de timp după ce unealta
a fost oprită.
CÂND TĂIAŢI
• Atunci când utilizaţi lame de ferăstrău special
concepute pentru debitarea lemnului, scoateţi
cuiele şi obiectele metalice din piesa de
prelucrat înainte de a începe lucrul.
• Ori de câte ori este posibil, utilizaţi cleme şi
menghine pentru a strânge bine piesa de
prelucrat.
• Nu încercaţi să tăiaţi cu ferăstrăul piese foarte
mici.
• Nu vă aplecaţi prea mult înainte. Asiguraţi-vă
că aveţi întotdeauna o poziţie stabilă, mai ales
atunci când vă aflaţi pe schele sau scări.
• Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
• Pentru tăieturi curbe şi decupaje, utilizaţi
o lamă de ferăstrău specială.
VERIFICAREA ŞI ÎNLOCUIREA LAMEI
FIERĂSTRĂULUI
• Utilizaţi exclusiv lame de ferăstrău conforme
cu specificaţiile cuprinse în aceste instrucţiuni
de funcţionare.
• Trebuie utilizate exclusiv lame de ferăstrău
ascuţite, în perfectă stare de funcţionare;
lamele fisurate sau îndoite trebuie eliminate şi
înlocuite imediat.
• Asiguraţi-vă că lama ferăstrăului este bine
fixată.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
7
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
Nu utilizaţi unealta pe scară.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DE9116/DE9130/DE9135.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
încărcător, de pe acumulator şi de pe produsul
cu acumulator.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Se poate genera şoc electric sau
electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
8
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, lână
metalică, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce poate
bloca fantele de aerisire şi poate conduce
la o căldură internă excesivă. Amplasaţi
încărcătorul într-o poziţie ferită de orice sursă
de căldură. Încărcătorul este ventilat prin
fantele din partea superioară şi din partea
inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor NiCd, NiMH şi
Li-Ion, încărcaţi acumulatorul timp de minim 10 ore
înainte de prima utilizare.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l
la un centru de service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii de service
sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
Procesul de încărcare
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi 2
încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DE9116/DE9130 sunt compatibile
cu acumulatorii DeWALT NiCd şi NiMH de la 7,2 V
la 18 V.
Încărcătorul DE9135 este compatibil cu
acumulatori NiCd, NiMH sau Li-Ion de la 7,2–18 V.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile. Pericol
de şoc electric sau electrocutare.
1. Conectaţi încărcătorul (h) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător.
Indicatorul luminos roşi (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
problemă
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în încărcător ca de obicei. Lăsaţi
acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un sistem de
protecţie electronică ce va proteja acumulatorul
împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau
descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
9
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în
atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40° C (105° F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată să
deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
10
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid
din celulele acumulatorului în condiţii
extreme de utilizare sau temperatură. Acest
fapt nu indică o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului pătrunde în pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona
cu apă şi săpun delicat. În cazul în care
lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii
deschişi timp de 15 minute sau până când
trece iritaţia. În cazul în care este necesară
asistenţă medicală, informaţi medicul că
electrolitul bateriei este compus dintr-un
amestec de carbonaţi organici lichizi şi săruri
de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Furnizaţi aer proaspăt. În
cazul în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Capacul acumulatorului (fig. 2)
Un capac de protecţie pentru baterie (j) este
prevăzut pentru a acoperi contactele unui
acumulator demontat. Fără capacul de protecţie
fixat, obiectele metalice libere pot scurtcircuita
contactele, cauzând pericol de incendiu şi
deteriorând acumulatorul.
1. Scoateţi capacul de protecţie al acumulatorului
înainte de a poziţiona acumulatorul în
încărcător sau unealtă.
2. Poziţionaţi capacul de protecţie peste contacte
imediat după ce aţi scos acumulatorul din
încărcător sau unealtă.
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulatorul (fig. 1)
TIP ACUMULATORI
DC385 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate pe
o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT, alt
fel de acumulatori pot exploda, cauzând
vătămări personale şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH, NiCd+
şi Li-Ion.
Încarcă acumulatori NiMH şi NiCd.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul uneltei DC385 conţine:
1 Ferăstrău alternativ fără fir
2 Acumulatori, NiCd (DC385KA)
2 Acumulatori, NiMH (DC385KB)
1 Încărcător (DC385KA/DC385KB)
1 Valiză pentru depozitare şi transport
(DC385KA/DC385KB)
1 Manual de instrucţiuni
Acumulatorul se încarcă
Acumulator încărcat
Acumulator defect
Decalaj acumulator fierbinte/rece
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi
1 Schemă explodată
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
11
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de viteză variabilă
b. Buton de siguranţă
c. Mâner de prindere lamă
d. Ghidaj ferăstrău
e. Acumulator
f. Butoane de detaşare a acumulatorului
g. Mâner principal
h. Încărcător
i. Indicator de încărcare (roşu)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ferăstrăul alternativ DC385 a fost conceput
pentru efectuarea operaţiilor profesionale de tăiere
a lemnului, metalului şi a ţevilor. Designul compact
permite tăierea foarte aproape de marginea
zonelor inaccesibile.
NU utilizaţi în condiţii de umiditatea sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Ferăstrăul alternativ DV385 este o unealtă
electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
n cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special
pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi specificaţia
tehnică). Dimensiunea minimă a conductorului este
de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
12
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Înainte de
asamblare şi reglaj, scoateţi
întotdeauna încărcătorul. Opriţi
întotdeauna unealta înainte de
a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 1)
1. Introduceţi acumulatorul (e) în dispozitivul
de prindere până se aude un clic care indică
poziţionarea.
2. Pentru scoaterea acumulatorului, apăsaţi
simultan cele două butoare de detaşare ale
acestuia (f) şi scoateţi-l din dispozitiv.
Înlocuirea lamei ferăstrăului
(fig. 3, 4)
1. Deplasaţi maneta de prindere a lamei (c) în
sus pentru a elibera mecanismul de prindere
a lamei.
2. Introduceţi lama ferăstrăului în suport (k) până
când se cuplează. Lama poate fi instalată cu
dinţii orientaţi în jos, în sus, la stânga sau la
dreapta, conform figurii 4.
3. Deplasaţi maneta de prindere a lamei (c) în
jos pentru a bloca mecanismul de prindere
a lamei.
4. Pentru a scoate lama ferăstrăului, procedaţi în
ordine inversă.
LAMELE FIERĂSTRĂULUI
material
metale feroase
metale neferoase
lemn
plastic
zidărie
lamă recomandată
dinţi fini
dinţi groşi
dinţi groşi
dinţi fini
vârfuri din carbură
Este disponibilă o varietate de lame opţionale de
ferăstrău.
AVIZ: Pentru a reduce riscul de
deteriorare a piesei de prelucrat,
alegeţi întotdeauna cu grijă ferăstrăul.
Setarea ghidajului reglabil al
ferăstrăului (fig. 5)
Ghidajul ferăstrăului poate fi reglat pentru a limita
adâncimea de tăiere şi pentru a prelungi durata de
viaţă a lamei.
1. Împingeţi şi ţineţi butonul de eliberare
a ghidajului (l).
2. Glisaţi ghidajul (d) la una din cele trei setări.
3. Eliberaţi butonul de detaşare a ghidajului.
OPERARE
AVERTISMENT: Opriţi aparatul şi
deconectaţi acumulatorul înainte
de montarea sau demontarea
accesoriilor, înainte de efectuarea
reglajelor sau când efectuaţi
reparaţii. Blocaţi întrerupătorul de
declanşare atunci când unealta nu este
în funcţiune şi cînd o depozitaţi.
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
echipament de protecţie pentru
urechi adecvat. În unele condiţii şi
în funcţie de durata de funcţionare,
zgomotul produs de acest produs
poate duce la pierderea auzului.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna
instrucţiunile de siguranţă şi
reglementările aplicabile.
• Asiguraţi-vă că materialul ce trebuie
debitat este fixat pe poziţie.
•
Aplicaţi numai o presiune uşoară
pe unealtă şi nu aplicaţi o presiune
laterală pe lama ferăstrăului. Dacă
este posibil, lucraţi cu ghidajul
apăsat pe piesa de prelucrat.
Acest lucru previne deteriorarea
lamei şi nu permite săltarea şi
vibraţiile uneltei.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
• Lăsaţi lama să se mişte liber pentru
câteva secunde înainte de a începe
efectuarea tăieturii.
AVERTISMENT: Purtaţi
ÎNTOTDEAUNA mască antipraf.
Expunerea la particolele de praf poate
cauza dificultăţi de respiraţie şi posibile
vătămări.
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că acumulatorul
este încărcat complet înainte de utilizare.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 6)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul principal (g) şi cealaltă mână
să fie ţinută pe corp, conform ilustraţiei din figura 6.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Din motive de siguranţă, regulatorul de viteză (a)
este dotat cu un buton de siguranţă (b).
1. Apăsaţi butonul de siguranţă (b) pentru
a debloca unealta.
2. Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul
de reglare a vitezei (a). Presiunea exercitată
pe întrerupătorul de viteză variabilă determină
viteza uneltei.
3. Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
AVIZ: Nu porniţi sau nu opriţi unealta
atunci când discul ferăstrăului atinge
piesa de prelucrat sau alte materiale.
Tăierea lemnului
• Fixaţi bine piesa de prelucrat şi îndepărtaţi
toate cuiele şi obiectele metalice de pe
aceasta.
• Ţinând unealta cu ambele mâini, lucraţi cu
ghidajul apăsat pe piesa de prelucrat.
Decupaje în lemn (fig. 6)
1. Aşezaţi ghidajul ferăstrăului pe piesa de
prelucrat astfel încât lama să formeze un
unghi adecvat pentru decupaje.
2. Porniţi unealta şi introduceţi încet lama.
Asiguraţi-vă că ghidajul ferăstrăului rămâne
întotdeauna în contact cu piesa de prelucrat.
Decupajele
1. Măsuraţi şi marcaţi decupajul necesar.
2. Folosind o lamă îngustă, aşezaţi partea de jos
a ghidajului pe piesa de prelucrat şi asiguraţivă că lama este poziţionată pe linia de tăiere.
Dacă este necesar, de ex. în spaţii restrânse.
utilizaţi marginea exterioară a ghidajului ca
linie de orientare.
13
3. Porniţi unealta şi introduceţi lama în material
la viteză maximă, ţinând unealta ferm pe piesa
de prelucrat.
Extracţia prafului
Atunci când unealta este folosită în spaţii închise
pe perioade prelungite de timp, utilizaţi un extractor
adecvat de praf, conceput în conformitate cu
directivele aplicabile referitoare la emisiile de praf.
Tăierea metalului
• Atunci când tăiaţi metale subţiri, stabilizaţi
întotdeauna piesa de prelucrat cu lemn pe
ambele părţi laterale. Acest lucru garantează
executarea unor tăieturi curate şi previne
deteriorarea materialului.
• Pentru tăieturi lungi, rectilinii, desenaţi o linie
pe piesa de prelucrat.
• Aplicaţi o peliculă subţire de lubrifiant pe linia
de tăiere, porniţi unealta şi urmăriţi linia de
tăiere.
Tăierea materialelor plastice
Lucraţi întotdeauna la viteză redusă. Efectuaţi
o tăietură de probă pentru a verifica dacă
materialul este sensibil la căldură.
Tăierea zidăriei
AVERTISMENT: Atunci când
tăiaţi ciment cu azbest, se pot
produce pulberi periculoase. Urmaţi
instrucţiunile legale şi respectaţi
recomandările producătorilor de ciment
cu azbest.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente dau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
14
Încărcătorul nu poate fi reparat. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
încărcătorului.
Lubrifierea
Această unealtă nu necesită lubrifiere.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
Protejarea mediului
înconjurător
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul dvs. sau
la un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
zst00188373 - 13-09-2012
15
FERĂSTRĂUL ALTERNATIV FĂRĂ FIR PENTRU REGIM GREU 2
©
DC385KB
16
Download PDF

advertising