DC385 | DeWalt DC385 CORDLESS RECIPROCATING SAW Type 2 instruction manual

533444-54 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC385
1. ábra
b
c
a
g
e
f
2. ábra
j
i
f
d
j
2
h
d
3. ábra
k
c
4. ábra
6. ábra
5. ábra
d
l
3
NAGY IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT
AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZ DC385
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Max. leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Lökethossz
Súly (akkumulátor nélkül)
W
min-1
mm
kg
DC385
18
2
390
0-3000
28,6
2,7
LpA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangerő)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3,0
98
3,0
V - egyen
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Akkumulátor
DE9096 DE9503 DE9180
Akkumulátor típusa
NiCd
NiMH
Li-ion
Feszültség V - egyen
18
18
18
Kapacitás
Ah
2,4
2,6
2,0
Súly
kg
1,0
1,0
0,68
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai
alapján:
Töltő
DE9116 DE9130 DE9135
Hálózati feszültség
230
230
Ve.á. 230
Akkumulátor típusa
NiCd/
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
NiMH
Li-ion
Töltési idő (kb.) min
60
30
40
(2,0 Ah Akkumulátor)
Súly
kg
0,4
0,52
0,52
Vibráció kibocsátási érték
ah =
Bizonytalanság K =
Biztosítékok:
230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
m/s²
m/s²
19,9
8
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám értékével. Az érték felhasználható
az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják,
más tartozékokkal vagy az nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen növekedhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
4
Definíciók: Biztonsági
utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, azonnali halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
DC385
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
15.09.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést olvasson
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA.
Az "elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést
a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugvillája
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugvillát. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő
fali csatlakozóaljzat használata csökkentik
az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékekkel, radiátorokkal,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
5
d)
e)
f)
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen az elektromos
szerszám nedves helyen való
használata, használjon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés veszélyét.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét,
figyeljen oda arra, amit csinál, és
használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy
fülvédő használata csökkenti a személyi
sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem
szándékos beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó
alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
6
f)
g)
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így
jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot, mielőtt
beállítást végezne, tartozékot cserélne,
vagy eltárolná azt. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának
veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; és ne engedje, hogy
azt olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen
utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos
szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek megfelelően
vannak-e igazítva, illetve nem
szorulnak-e; ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
f)
g)
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszám befogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által megadott töltővel
töltse az akkumulátort. Az a töltő,
amelyik minden probléma nélkül feltölt
egy akkumulátort egy másik akkumulátor
típusnál tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha az akkumulátort nem használja, akkor
azt tartsa távol minden fémes tárgytól,
például a tűzőkapcsoktól, az érméktől,
a kulcsoktól, a szögektől, a csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól,
amelyek az érintkezőket rövidre
zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak
rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között
az akkumulátor ereszthet; kerülje
a folyadékkal való érintkezést. Ha
az akkumulátorfolyadék bőrre kerül,
bő vízzel mossa le. Szembe kerülés
esetén, emellett forduljon orvoshoz. Az
akkumulátorfolyadék irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
A körfűrészre vonatkozó
további biztonsági
figyelmeztetések
• Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett
kábeleket vagy a készülék saját kábelét
vághatná el. Az "élő" (áram alatt lévő)
vezetékkel való érintkezés elektromossá teheti
a szerszám csupasz fémrészeit, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
• MINDIG viseljen porvédő maszkot.
A porszemek légzési nehézséget és
egészségkárosodást okozhatnak.
• SOHA ne kapcsolja be a szerszámot, ha
a fűrészlap a munkadarabba szorult vagy
érintkezik az anyaggal.
• Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez. Ne
tegyed kezét a vágási terület közelébe.
• Óvatosan járjon el, ha fejmagasság fölött
vág, és különösen ügyeljen a nem látható
fej fölötti vezetékekre. Előre számítsa ki
a lehulló ágak és törmelék útját.
• Ne dolgozzon hosszú ideig
a szerszámmal.A szerszám által okozott
rezgés károsíthatja a kezét, karját, ujjait.
Viseljen kesztyűt, amely enyhíti a rezgés
hatását és gyakori pihenővel csökkentse
a veszélyes behatást.
KI- ÉS BEKAPCSOLÁS
• Kikapcsolás után ne próbálja ujjaival
megállítani a fűrészlapot.
• Ha nem kapcsolta ki, soha ne tegye le
a fűrészt az asztalra vagy a munkapadra.
A fűrészlap kikapcsolás után is mozog még
egy darabig.
FŰRÉSZELÉSKOR
• Ha kifejezetten favágásra tervezett fűrészlapot
használ, távolítson el minden fémtárgyat
és szöget a munkadarabból a munka
megkezdése előtt.
• Amennyiben lehetséges, használjon szorítót
vagy satut a munkadarab biztonságos
rögzítéséhez.
• Ne próbáljon nagyon kicsiny munkadarabokat
fűrészelni.
• Ne hajoljon túlságosan előre. Mindig ügyeljen,
hogy biztosan álljon a lábán, különösen
állvány vagy létra használata esetén.
• Mindig két kézzel tartsa a fűrészt.
• Görbületek, bevágások készítéséhez adaptált
kialakítású fűrészlapot használjon.
A FŰRÉSZLAP ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE
• Csak az ebben a kezelési útmutatóban
található műszaki leírásnak megfelelő
fűrészlapot használjon.
7
• Kizárólag éles, tökéletes állapotban lévő
fűrészlapokat szabad használni; a repedt vagy
görbült fűrészlapot azonnal el kell dobni.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően
rögzítve van.
Maradványkockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
Ne használja a szerszámot létrán állva.
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található ott,
ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik!
A kód egyben megadja a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátor töltőhöz
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT: Ez
a kézikönyv a DE9116/DE9130/DE9135-os
akkumulátortöltő fontos biztonsági és használati
utasításait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvassa el a töltő, az
akkumulátor, az akkumulátoros eszköz összes
utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
8
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
jusson a töltő belsejébe. Ez elektromos
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés
veszélye. A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében csak DEWALT
akkumulátort töltsön a készülékkel.
A többi akkumulátor felrobbanhat,
ami személyi sérülést és/vagy anyagi
károkat okozhat.
VIGYÁZAT: Az áram alatt lévő
akkumulátor töltő érintkezőit az idegen
anyagok/tárgyak rövidre zárhatják.
A töltő nyílásaitól a vezető anyagokat
távol kell tartani, ide tartoznak
a teljesség igénye nélkül a következők:
a fémforgácsok, az alumínium fólia
és bármely fémes anyag lerakódása.
Mindig áramtalanítsa a töltőt, ha annak
töltő-nyílásában nincs akkumulátor.
Húzza ki az eszköz tápkábelét
a tisztítás előtt.
• SOHA ne próbáljon meg olyan
akkumulátort tölteni a töltővel, amelyet
ez a kézikönyv nem javasol. A töltőt és
az akkumulátort úgy terveztük, hogy azok
megfelelően működjenek a másik eszközzel.
• A töltő rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátorok töltésére
használható. Minden más felhasználás tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
• Az akkumulátort soha ne érje csapadék eső ill. hóesés.
• Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték
és a csatlakozó sérüléseit.
• Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek
rá, abban nem botolhatnak meg, ill. más
módon nem sérthetik vagy húzhatják meg.
• Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A nem
megfelelő hosszabbító használata elektromos
áramütést vagy halálos elektromos áramütést
okozhat.
• Soha ne helyezze a töltőt puha felületre és
ne helyezzen a töltőre tárgyakat, mert ezek
eltömíthetik az eszköz szellőztető nyílásait,
ami miatt az eszköz belseje túlmelegedhet.
Helyezze a töltőt a hőforrásoktól távol.
A töltő szellőztetését a töltő burkolatának
alján és tetején található szellőztető nyílások
biztosítják.
• Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy csatlakozókkal — ezeket azonnal
cseréltesse le.
• Soha ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket
a hivatalos márkaszervizbe.
• Soha ne szerelje szét a töltőt; juttassa
azt el a hivatalos márkaszervizbe, ha azt
valamilyen oknál fogva karban kellene
tartani vagy javítani kellene. A rendeltetési
céllal ellentétes felhasználás tüzet, áramütést
vagy halálos áramütést okozhat.
• Válassza le a töltőt az elektromos
hálózatról, annak tisztítása előtt. Ezzel
csökkentheti az elektromos áramütés
kockázatát. Ha csak az akkumulátort távolítja
el, azzal a kockázatot nem csökkenti.
• SOHA ne próbáljon meg két töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a háztartásokban szokásos
230 V-os elektromos feszültséghez
terveztük. Soha ne próbálja azt ettől eltérő
feszültségnél használni. Ez az utasítás
a gépjármű töltőkre nem vonatkozik.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
Akkumulátor töltő
A DE9116/DE9130 típusú töltőkkel DEWALT
NiCd és NiMH akkumulátorokat tölthet 7,2 18 V-ig.
A DE9135 típusú töltővel 7,2 – 18 V feszültségű
NiCd, NiMH vagy Li-Ion akkumulátorokat tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy alakítottuk
ki őket, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen
használni őket.
Töltés folyamata
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
1. Csatlakoztassa a töltőt (h) a megfelelő fali
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése
előtt.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A piros
(töltés-jelző) fény elkezd villogni, jelezve, hogy
a töltés elkezdődött.
3. A töltés befejezését a piros lámpa folyamatos
világítása jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött és készen áll a használatra, de
a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok optimális
élettartama érdekében az első használat előtt
legalább 10 órán át töltse az akkumulátort.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltés állapota
Töltés
Teljesen töltött
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Cserélje le az akkumulátort
Hiba
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyedi celláinak állapotát kiegyenlíti, hogy az
akkumulátor a maximális teljesítményt nyújthassa.
Az akkumulátort hetente vagy mindannyiszor
frissíteni kell, amikor már nem nyújtja a megfelelő
teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze
a töltőbe az akkumulátort. Hagyja az akkumulátort
legalább 10 órán keresztül a töltőn.
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja
és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor
hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor a töltő
automatikusan a töltési üzemmódra vált át. Ez
a funkció biztosítja az akkumulátor maximális
élettartamát.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-Ion akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
9
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe
lép. Amikor ez megtörténik, helyezze a Li-Ion
akkumulátort a töltőbe és teljesen töltse föl.
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön
meg arról, hogy a rendelésen megadta az
akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen
feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és
kövesse az ismertetett töltési eljárást.
MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL.
• Soha ne használja a töltőt vagy az
akkumulátort robbanékony légkörben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor
töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele
meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet vagy merítse vízbe,
illetve más folyadékba.
• Soha ne tárolja vagy tartsa az eszközt
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-t (105 °F) (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha ne próbálja kinyitni,
felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, akkor azt ne
tegye a töltőbe. Ne préselje össze,
ne ejtse le az akkumulátort, ill. azt
ne tegye tönkre. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leejtettek vagy más módon
megsértettek (értsd kilyukasztottak
egy szöggel, kalapáccsal ráütöttek,
ráléptek, stb.). Ez áramütéssel
vagy halálos áramütéssel járhat.
A megsérült akkumulátorokat vissza
kell juttatni a szervizközpontba az
újrahasznosításuk érdekében.
VIGYÁZAT: Ha nem használja az
eszközt, tárolja olyan helyen, ahol
nincs útban, nem botlik bele senki,
és ahonnan nem is eshet le. Néhány,
nagy akkumulátorral rendelkező
10
szerszám leállítható az akkumulátorra,
de könnyen felborul.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A NIKKEL KADMIUM (NICD) VAGY NIKKEL
FÉMHIDRID (NIMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátorok
a tűzben felrobbanhatnak.
• Az akkumulátorok az extrém környezeti
hatások és/vagy hőmérséklet mellett
nagyon gyengén ereszthetnek. Ez nem
jelent meghibásodást.
Ennek ellenére, ha a külső réteg megsérült:
a. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a bőrére került, akkor azt mossa le
szappanos vízzel - több percen keresztül.
b. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a szemébe került, akkor azt öblítse
legalább 10 percig tiszta vízzel és kérjen
azonnal orvosi segítséget. (Egészségügyi
megjegyzés: A folyadék 25- 35%-os
káliumhidroxid oldatból áll.)
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK LÍTIUM
IONOS (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátorok
a tűzben felrobbanhatnak. Toxikus gőzök
és anyagok keletkeznek a lítium ionos
akkumulátor égésekor.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, akkor azt azonnal mossa
le kímélő szappannal és vízzel. Ha az
akkumulátor-folyadék a szemébe jutna, akkor
azt tiszta vízzel öblítse legalább 15 percig
vagy addig, amíg az irritáció nem szűnik
meg. Ha orvosi segítségre lenne szükség,
akkor tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék
organikus karbonátokat és lítium sókat
tartalmazott.
• A kinyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
akkor kérjen orvosi segítséget.
FIGYELMEZTETÉS: Égési
sérülés veszélye. Az akkumulátorfolyadék a szikráktól vagy lángoktól
meggyulladhat.
Akkumulátor kupak (2. ábra)
Az akkumulátorhoz tartozik egy kupak, amely
az akkumulátor érintkezőit védi, ha az nincs
csatlakoztatva. A védőkupak nélkül például
a fémtárgyak rövidre zárhatnák az érintkezőket
és ezzel tűzveszélyt okozhatnának vagy tönkre
tehetnék az akkumulátort.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor
miatt.
1. Vegye le az akkumulátor védőkupakját, mielőtt
azt a töltőre vagy a szerszámba helyezi.
Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat.
2. Ha viszont leveszi a töltőről, vagy kiveszi
a szerszámból az akkumulátort, azonnal
helyezze vissza a védőkupakot az
akkumulátor érintkezőire.
Soha ne próbáljon meg feltölteni sérült
akkumulátort.
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön
meg arról, hogy a védőkupak
az akkumulátoron van, ha az
akkumulátort el szeretné tenni vagy
azt (önállóan) el szeretné szállítani
valahova.
Akkumulátor (1. ábra)
Csak DEWALT akkumulátorral
használja, más akkumulátor
felrobbanhat, ezért használata sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
Ne tegye ki nedvességnek.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A hibás tápvezetéket azonnal
cseréltesse ki.
A DC927 típusú készülék 18 voltos akkumulátorral
működik.
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
Javaslatok a tároláshoz
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz,
közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama
érdekében amikor nem használja, tárolja azt
szobahőmérsékleten.
MEGJEGYZÉS: A Li-Ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás
nélkül lehet hosszabb ideig tárolni. Megfelelő
körülmények között 5 vagy több évig is
tárolhatók.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
Soha ne dobja tűzbe a NiMH, a NiCd és
a lítium ionos akkumulátorokat.
A NiMH és a NiCd akkumulátorok
töltéséhez.
A lítium ionos akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időkkel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat.
A csomagolás tartalma
A DC385 csomagja a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátoros kardfűrész
2 Akkumulátor, NiCd (DC385KA)
2 Akkumulátor, NiMH (DC385KB)
1 Töltő (DC385KA/DC385KB)
Akkumulátor töltés folyamatban
1 Tartozékkészlet (DC385KA/DC385KB)
1 Használati utasítás
Akkumulátor töltve
Hibás akkumulátor
1 Robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
11
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1–2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a. Sebességfokozat-váltó kapcsoló
b. Reteszelő gomb
c. Fűrészlap-beszorítókar
d. Fűrésztalp
e. Akkumulátor
f. Akkumulátor leválasztó gombok
g. Főfogantyú
h. Töltő
i. Töltésjelző (piros)
RENDELTETÉS
A DC385 akkumulátoros kardfűrész fa, fémek és
csövek professzionális vágási munkáira alkalmas.
A kompakt kivitel nehéz területeken a szélhez
rendkívül közeli vágást is lehetővé tesz.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A DC385 vezeték nélküli körfűrész professzionális
elektromos kéziszerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátoron megadott feszültség
egyezik-e a töltő adattábláján megadott adatokkal.
Azt is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALTszervizhálózatban beszerezhető
speciális kábelre.
12
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A töltő
paramétereinek megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete: 1 mm²;
maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Az
összeszerelés és a beállítás során
mindig távolítsa el az akkumulátort.
A szerszámot az akkumulátor
csatlakoztatása és leválasztása esetén
mindig kapcsolja ki.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor eltávolítása
a szerszámból, ill.
csatlakozatása (1. ábra)
1. Helyezze az akkumulátort (e) a fogantyúba, és
nyomja be kattanásig.
2. Az akkumulátor eltávolításához egyszerre
nyomja meg a két kioldógombot (f), és húzza
ki az akkumulátort a markolatból.
Fűrészlap cseréje (3., 4. ábra)
1. Fordítsa el a fűrészlap-beszorítókart (c)
a fűrészlap-beszorító mechanika kioldásához.
2. Illessze be a fűrészlapot a tartóba (k), és
nyomja amíg rögzül. Ahogyan a 4. ábra
is mutatja, a fűrészlapot be lehet szerelni
úgy, hogy a fogak le, föl, balra vagy jobbra
nézzenek.
3. Fordítsa lefelé a fűrészlap-beszorítókart (c)
a rögzítő mechanika zárásához.
4. A fűrészlap eltávolításakor ellentétes
sorrendben hajtsa végre a műveleteket.
FŰRÉSZLAPOK
anyagajánlott
vastartalmú fém
nem mágnesezhető fém
fa
műanyag
falazat
fűrészlap
finom fogazású
durva fogazású
durva fogazású
finom fogazású
karbid bevonatú
A különböző célra alkalmas fűrészlapok széles
választéka opciósan szerezhető be.
MEGJEGYZÉS: A munkadarab
sérülésének elkerülése érdekében
nagy gonddal válassza ki a megfelelő
fűrészlapot.
Az állítható fűrésztalp
beállítása (5. ábra)
A fűrésztalp a vágásmélység korlátozása és
a fűrészlap élettartamának növelése érdekében
igazítható.
1. Tartsa lenyomva a talp kioldó gombját (l).
2. Csúsztassa a fűrésztalpat (d) a 3 beállítás
valamelyikébe.
3. Engedje vissza a fűrésztalp kioldó gombját.
MŰKÖDÉS
FIGYELMEZTETÉS: Kapcsolja ki
a szerszámot és csatlakoztassa le
az akkumulátort, ha tartozékokat
szerel föl vagy le, beállítást vagy
javítást végez. Ha nem használja
vagy amikor tárolja a szerszámot, zárja
le a bekapcsoló gombot.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
használjon megfelelő fülvédőt.
Bizonyos feltételek mellett, és bizonyos
ideig tartó használat után a termékből
származó zaj hozzájárulhat
a hallássérülés kialakulásához.
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a vonatkozó
előírásokat.
• Ellenőrizze, hogy a vágandó anyag
megfelelően van-e rögzítve.
• A szerszámot csak kis erővel
nyomja, és ne gyakoroljon
oldalirányú nyomást a fűrészlapra.
Ha lehetséges, a fűrész talpát
nyomja rá a munkadarabra.
Ezzel megelőzheti a fűrészlap
károsodását, valamint a szerszám
ugrálását és a vibrációt.
• Kerülje a túlterhelést.
• Hagyja a fűrészt néhány
másodpercig szabadon pörögni,
mielőtt vágni kezdene.
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG
viseljen porvédő maszkot.
A porszemek légzési nehézséget és
egészségkárosodást okozhatnak.
Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor
teljesen fel van-e töltve.
Helyes kéztartás (1., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze a főfogantyún (g)
legyen, a másikkal pedig a fűrészt tartsa, ahogyan
a 6. ábra is mutatja.
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
Biztonsági okokból a szerszám fokozatváltó
kapcsológombja (a) biztonsági reteszelő gombbal
(b) van ellátva.
1. A kioldáshoz nyomja be a biztonsági
zárógombot (b).
2. A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós bekapcsoló
billentyűt (a). A kapcsolóra gyakorolt nyomás
határozza meg a szerszám sebességét.
3. A szerszám leállításához engedje föl
a billentyűt.
MEGJEGYZÉS: Soha ne kapcsolja be
vagy ki a szerszámot, ha a fűrészlap
a munkadarabbal vagy más anyaggal
érintkezik.
Fa vágása
• Rögzítse erősen a munkadarabot, és távolítsa
el belőle a szögeket vagy más fémeket.
• Mindkét kezével tartva a szerszámot nyomja
rá a fűrésztalpat a munkadarabra.
Mélyvágás fában (6. ábra)
1. Olyan helyzetben tartsa a fűrésztalpat
a munkadarabon, hogy a fűrészlap szöge
a mélyvágáshoz megfelelő legyen.
2. Kapcsolja be a szerszámot, és lassan nyomja
be a fűrészlapot. Ügyeljen, hogy a fűrésztalp
mindvégig érintkezzen a munkadarabbal.
13
Bevágások
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt valamilyen
állítást/módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná. Az
eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
1. Mérje le és jelölje be a kívánt bevágást.
2. Keskeny fűrészlapot használva helyezze
a fűrésztalpat a munkadarabra és ellenőrizze,
hogy a fűrészlap a vágási vonalon van-e.
Ha szükséges, pl. szűk helyen, használja
a fűrésztalp külső élét vezetőként.
3. Kapcsolja be a szerszámot, és teljes
sebességgel nyomja a fűrészlapot az
anyagba, miközben erősen tartja a szerszámot
a munkadarabon.
Porelszívás
Ha hosszabb ideig belső helyiségben
használja a szerszámot, használjon megfelelő,
a porkibocsátásra vonatkozó irányelveknek
megfelelően kivitelezett porelszívót.
Fém vágása
• Fém vágásakor a munkadarabot mindig
támassza ki fával mindkét oldalán. Ezzel
biztosíthatja a sima vágást és megelőzheti az
anyag károsodását.
• Hosszú, egyenes vágásoknál húzzon vonalat
a munkadarabon.
• Vigyen föl vékony réteg kenőanyagot a vágási
vonalra, kapcsolja be a szerszámot és
kövesse a vágási vonalat.
Műanyagok vágása
Mindig csökkentett sebességgel dolgozzon.
Végezzen próbavágást annak ellenőrzésére, hogy
az anyag nem hőérzékeny-e.
Falazat vágása
FIGYELMEZTETÉS: Azbesztcement
vágásánál veszélyes por keletkezhet.
Kövesse a törvényi rendelkezéseket
és tartsa be az azbesztcement
gyártójának ajánlásait.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós munkavégzésre
terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
14
A töltő nem szervizelhető. A töltőn belül nem
találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket a szerviz
meg tudna javítani.
Kenés
A szerszám nem igényel kiegészítő kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására, Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Soha ne engedje, hogy a szerszám
belsejébe folyadék jusson; a szerszám
semmilyen részét ne merítse
folyadékba.
TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Válassza le a töltőt
a váltakozó áramú csatlakozóról
a tisztítás előtt. A töltő külsején
lerakódott szennyeződéseket és
zsírokat ruhával vagy puha, nem
fémből készült kefével tisztíthatja le.
Ne használjon a takarításhoz vizet és/
vagy takarítószereket.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
Akkumulátor
Ez a hosszú élettaramú akkumulátor, ha feltöltés
után nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa azt el a szerszámból.
• A Li-Ion, NiCd, NiMH cellák
újrahasznosíthatóak. Vigye vissza
azokat kereskedőjéhez vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását. Az
újrafelhasznált anyagok alkalmazása
segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a szerződött DEWALT szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
zst00244638 - 22-08-2014
15
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
16
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
17
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
18
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZ 2
©
DC385KB
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising