D21441 | DeWalt D21441 DRILL instruction manual

505202-60 PL
D21441
2
3
4
WIERTARKA
D21441
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie wiertarki firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
1
1
instrukcja obsługi
rysunek wiertarki w rozłożeniu na części.
•
Sprawdź, czy wiertarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
•
Opis wiertarki (rys. A)
1
Dane techniczne
2
Dane techniczne
D21441
Napięcie
(V) 230
Pobór mocy
(W) 770
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
1. bieg
(obr/min) 0 - 1100
2. bieg
(obr min) 0 - 2700
Maksymalna średnica
otworów wierconych
w stali/drewnie/betonie (mm) 13/35/Wrzeciono wiertarki
(UNF) 1/2” x 20
średnica kołnierza
uchwytu wiertarskiego (mm) 43
Maksymalna średnica
chwytu wiertła
(mm) 13
Masa
(kg) 2,3
3
4
5
6
7
8
Wyłącznik z regulatorem prędkości
obrotowej
Przycisk blokujący wyłącznik w trybie pracy
ciągłej
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo
Przełącznik 1. i 2. biegu
Rękojeść dodatkowa
Ogranicznik głębokości wiercenia
Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
Pierścień zaciskowy
Automatyczna blokada wrzeciona
Automatyczna blokada wrzeciona uaktywnia się
po wyłączeniu wiertarki. Pierścień zaciskowy
daje się wówczas lekko obracać ręką.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
napięciem 230 V
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Wiertarka D E WALT jest podwójnie
zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko specjalista
elektryk. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następując elementy:
1 wiertarka
1 rękojeść dodatkowa
1 ogranicznik głębokości wiercenia
1 walizka transportowa (tylko modele K)
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
5
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo (rys. A)
Montaż i regulacja
•
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Kierunek obrotów zmieniaj dopiero po
całkowitym zatrzymaniu się silnika.
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub
narzędzia roboczego (rys. A)
•
•
•
•
Przełącznik 1. i 2. biegu (rys. C)
Wiertarka ta zawiera 2-biegową przekładnię,
której biegi wybiera się przełącznikiem (4).
• Zwolnij wyłącznik z regulatorem prędkości
obrotowej i wybierz odpowiedni bieg.
Wiertarka może być przy tym zatrzymana
lub pracować na biegu jałowym. Strzałka
na przełączniku biegów zawsze musi
się pokrywać ze strzałką na obudowie
przekładni.
Otwórz uchwyt wiertarski, obracając
pierścień zaciskowy (8) w lewo i włóż
narzędzie robocze.
Narzędzie robocze włóż do oporu w uchwyt
wiertarski.
Mocno zaciśnij uchwyt, obracając pierścień
zaciskowy w prawo.
By wyjąć wiertło, wykonaj powyższe
operacje w odwrotnej kolejności.
1
Montaż rękojeści dodatkowej (rys. A)
Rękojeść dodatkową (5) można zamocować
z lewej lub z prawej strony tak, by mogły się nią
posługiwać osoby lewo- i praworęczne.
2
•
•
Nigdy nie zmieniaj biegu przy
naciśniętym wyłączniku.
Zdejmowanie uchwytu wiertarskiego (rys.
rys. D i E)
Poluzuj rękojeść dodatkową.
Osoby praworęczne: rękojeść dodatkową
nasuń na kołnierz uchwytu wiertarskiego
tak, by znalazła się z lewej strony.
Osoby leworęczne: rękojeść dodatkową
nasuń na kołnierz uchwytu wiertarskiego
tak, by znalazła się z prawej strony.
Obróć rękojeść do żądanej pozycji i zaciśnij
przez obrócenie rączki w prawo.
•
•
•
Nastawianie głębokości wiercenia (rys. B)
•
•
•
•
•
mała prędkość obrotowa/duży moment
obrotowy
duża prędkość obrotowa/mały moment
obrotowy.
Wartości prędkości obrotowych podano
w tabeli „Dane techniczne”.
Przed rozpoczęciem pracy
najpierw zawsze się upewniaj, czy
dodatkowa rękojeść jest prawidłowo
zamocowana.
•
•
W celu uzyskania obrotów w prawo lub
w lewo ustaw przełącznik (3) w odpowiedniej
pozycji.
Całkowicie otwórz szczęki mocujące
uchwytu wiertarskiego.
Za pomocą wkrętaka wykręć w prawo śrubę
mocującą (9) uchwyt wiertarski.
W uchwycie wiertarskim zaciśnij klucz
trzpieniowy i lekko uderz go młotkiem (patrz
rysunek).
Instrukcja obsługi
Włóż odpowiednie wiertło w uchwyt
wiertarski.
Poluzuj rękojeść dodatkową (5).
Przez otwór w pierścieniu zaciskowym
rękojeści dodatkowej przełóż ogranicznik
głębokości wiercenia (6).
Zgodnie z rysunkiem nastaw wymaganą
głębokość wiercenia.
Zaciśnij rękojeść dodatkową.
•
•
•
6
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Przed rozpoczęciem pracy zorientuj
się, jak przebiegają rury i przewody
elektryczne.
Podczas pracy tylko lekko naciskaj
wiertarkę. Nadmierny nacisk nie
zwiększa postępu wiercenia,
a jedynie przeciąża elektronarzędzie
i może być przyczyną skrócenia
jego trwałości użytkowej.
Przed rozpoczęciem pracy
• Włóż odpowiednie wiertło w uchwyt
wiertarski.
• Zaznacz miejsce, w którym ma być
wywiercony otwór.
Ochrona środowiska
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
•
•
•
•
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
By uruchomić wiertarkę, naciśnij regulator
prędkości obrotowej (1). Im głębiej go
naciśniesz, tym większa będzie prędkość
obrotowa silnika napędowego.
W razie potrzeby wyłącznik ten można
zablokować przyciskiem (2) i nie trzeba go
już wtedy stale naciskać. Przycisk blokujący
działa tylko przy maksymalnej prędkości
obrotowej w prawo.
By zatrzymać wiertarkę, zwolnij wyłącznik.
By zatrzymać wiertarkę załączoną na stałe
przez zablokowanie wyłącznika, naciśnij go
na chwilę i zaraz zwolnij. Po zakończeniu
pracy i przed wyjęciem wtyczki kabla
z gniazda sieciowego zawsze wyłączaj
wiertarkę.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do specjalnych punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Wiercenie (rys. A)
•
Naciśnij wyłącznik (1).
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
•
•
Wybierz obroty w prawo lub w lewo.
Naciśnij wyłącznik (1).
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwego wyposażenia dodatkowego, zwróć
się do dilera firmy DEWALT.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Wiertarka firmy D E WALT odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Wiertarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką ściereczką.
7
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. Jeśli praca na wolnym powietrzu
jest nieunikniona, należy zastosować
wyłącznik przeciążeniowy. Zastosowanie
przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
dla elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj na przyszłość wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i niniejsze
zalecenia. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
c z y t e ż l e k ó w. M o m e n t n i e u w a g i
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. S t o s u j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub słuchawki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
1. Bezpieczeństwo miejsca pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
8
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
przy tym zarówno warunki pracy,
jak i przeprowadzaną czynność.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5. Serwis
a. N a p r a w y e l e k t r o n a r z ę d z i m o g ą
być wykonywane tylko przez
wykwalifikowany personel i przy
zastosowaniu oryginalnych części
zamiennych. Jest to istotnym warunkiem
zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d. N i e p o t r z e b n e e l e k t r o n a r z ę d z i a
przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie pozwalaj używać
elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane
przez niedoświadczone osoby są
niebezpieczne.
e. U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, ze nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
f. Narzędzia do cięcia powinny być
naostrzone i utrzymane w czystości.
Starannie konserwowane narzędzia,
z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. E l e k t r o n a r z ę d z i , a k c e s o r i ó w ,
końcówek itp. używaj zgodnie
z niniejszymi zaleceniami. Uwzględniaj
•
Przy używaniu wiertarek udarowych
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu
słuchu.
ADNOTACJA Wymieniona powyżej
wskazówka nie musi być stosowana dla
wiertarek bez udaru
•
•
Korzystaj dodatkowych rękojeści
należących do zakresu dostawy
elektronarzędzia. Utrata panowania nad
urządzeniem może skutkować urazem
ciała.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo
przewiercenia ukrytych przewodów
elektrycznych lub własnego przewodu
zasiłającego, trzymaj wiertarkowkrętarkę za izolowane rękojeści.
Narzędzie robocze ma elektryczne
połączenie z odkrytymi metalowymi
elementami wiertarko-wkrętaki, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym w razie
natrafienia na będący pod napięciem
przewód.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy wiertarek udarowych
•
•
•
9
Przy pracy z wiertarkami udarowymi
zakładaj słuchawki ochronne. Hałas
może doprowadzić co uszkodzenia narządu
słuchu.
Używaj należących do zakresu dostawy
dodatkowych rękojeści. Utrata panowania
nad wiertarką może stać się przyczyną
obrażeń ciała.
W razie niebezpieczeństwa natrafienia
na przewody elektryczne lub własny
przewód zasilający, trzymaj wiertarkę za
izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
przewodu elektrycznego napięcie dochodzi
do wszystkich gołych metalowych części
elektronarzędzia, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
Deklaracja zgodności z normami UE
D21441
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
wiertarka D21441 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/
EWG, EN 60745, EN 60745-2, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem .
Poziom ciśnienia akustycznego A
Poziom mocy akustycznej A
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń na rękojeści
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
Współczynnik niepewności
poziomu mocy akustycznej
83 dB(A)
94 dB(A)
< 2,5 m/s2
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
07.08.2006
10
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodo¬wane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063518 - 20-03-2008
11
DRILL 1
©
D21441 - - - - A
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising