DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW instruction manual

533444 - 24 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW745
5
3
6
7
8
9
4
10
1
2
12
11
A1
18
13
14
15
16
17
A2
2
19
21
20
B1
A3
22
23
21
B3
B2
7
26
25
24
D
C
28 29 30
33
6
5
27
31
0
E
45
32
F1
3
35 38
39
34
9
12
F2
G1
37
36
41
43
42
36
G2
37
19 40
48
H
15
I
J
45
44
46
47
K
4
L
ASZTALI FŰRÉSZGÉP
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DeWALT
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek
tapasztalata, állandó termék fejlesztés és innováció
tette a DeWALT céget a professzionális szerszám
felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
DW745-QS
DW745-LX
V
230
115
1
1
Motorteljesítmény (felvett) W
1700
1300
Feszültség
Típus
Motorteljesítmény (leadott) W
1100
936
Üresjárati fordulatszám min-1
3800
3800
Fűrészlap átmérője
250
250
mm
Fűrészlap furata
mm
30
30
Fűrészlap vastagsága
mm
2,3
2,3
Hasítókés vastagsága
mm
2,3
2,3
Vágásmélység 90°-nál
mm
77
77
Vágásmélység 45°-nál
mm
57
57
Hasító kapacitás
mm
410
410
Méretek
cm 570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
Súly
kg
22
22
LPA (hangnyomásszint ) dB(A)
109
109
3
3
96
96
3
3
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
dB(A)
LWA (hangteljesítményszint)
dB(A)
KWA (toleranciafaktor) dB(A)
DW745
MEGJEGYZÉS: Be- vagy kikapcsolás közben
rövid idejű feszültségingadozások előfordulhatnak.
Ha a közüzemi kisfeszültségű áramellátás nem
megfelelő, más készülékeknél teljesítményromlás
léphet fel. Ha a rendszer impedanciája 0,25
Ohmnál kisebb, nem kell zavarokra számítani.
A gépekhez használt csatlakozóaljzatokat 16
amperes, lomha kioldású megszakítóval kell
védeni.
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Éles peremek.
Biztosítékok:
Európa 230 V-os szerszámok
10 amperes
EK és Írország: 115 V-os szerszám
16 amperes,
a csatlakozódugaszban
5
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
3
DW745
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1..
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a Berner vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
01.03.2012
4
5
6
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszám használata során
mindig tartsa be az Ön országában érvényes
biztonsági előírásokat, hogy csökkentse a tűz, az
áramütés és a személyes sérülések veszélyét.
A készülék használata előtt alaposan olvassa
át a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is
felhasználhassa.
7
8
9
Általános tanácsok
1 Tartsa tisztán a munkaterületet
A rendetlen munkaterület és munkapad
balesetet okozhat.
2 Mérje fel a munkaterület körülményeit
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás
6
10
környezetben ne használja. A munkaterületet
világítsa ki jól (250 – 300 Lux). Ne használja tűzvagy robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Tartsa távol a gyermekeket
Ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok
a munkaterület közelébe menjenek, illetve
hozzáférjenek a készülékhez vagy
a tápkábelhez.
Viseljen megfelelő öltözéket
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Viseljen hajvédőt, hogy a hosszú haj ne
akadályozza a munkában. Szabadban végzett
munka esetén lehetőleg viseljen arra alkalmas
védőkesztyűt és csúszásgátló lábbelit.
Személyes biztonság
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
műveletet végez, amely por vagy repülő
szilánkok keletkezésével jár. Ha fennáll ezen
részecskék felforrósodásának veszélye,
viseljen hőálló kötényt. Mindig viseljen
fülvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
Védekezzen az áramütés ellen
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel (például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel vagy hűtőszekrénnyel). Szélsőséges
körülmények közötti használat során (pl.
a levegő magas nedvességtartalma esetén,
fém forgácsolásakor, stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy
Fi-relé használatával fokozhatja.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire
Mindig megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban.
Ne veszítse el éberségét
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt.
Rögzítse a munkadarabot
Használjon szorítót vagy satut a munkadarab
rögzítéséhez. Így biztonságosabban
dolgozhat, és mindkét kezével a szerszámot
kezelheti.
Csatlakoztasson a géphez porelszívó
berendezést
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes
csatlakoztatására és használatára.
11 Távolítsa el a gépről a kulcsot és beállító
kulcsot
A szerszám bekapcsolása előtt mindig
ellenőrizze, hogy eltávolította-e róla a beállításhoz
használt kulcsokat vagy csavarkulcsokat.
12 Hosszabbító kábel
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki.
Ha a szabadban dolgozik, csak kültéri
használatra alkalmas és erre utaló jelzéssel
ellátott hosszabbító kábelt használjon.
13 Megfelelő szerszámot használjon
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. Ne erőltesse túl
a kisebb szerszámokat vagy szerelékeket, ne
használja őket nagyobb igénybevételre tervezett
szerszámok helyett. Jobban és biztonságosabban
végzi el a munkát, ha a szerszámot legfeljebb
csak a számára megengedett fordulatszámon
működteti. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Figyelmeztetés! A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy szerelék használata, illetve itt fel
nem sorolt művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
14 Ellenőrizze, nem sérült-e valamelyik
alkatrész
Használat előtt gondosan ellenőrizze,
nem sérült-e a szerszám vagy a tápkábel.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek,
nem állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. Bizonyosodjon meg arról, hogy
a szerszám megfelelően működik-és el tudja
látni rendeltetésszerű feladatát. Ne használja
a szerszámot, ha valamely alkatrésze sérült
vagy hibás. Ne használja a szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A sérült vagy hibás alkatrészeket
cseréltesse ki DeWALT márkaszervizzel. Soha
ne próbálja saját kezűleg javítani.
15 Áramtalanítsa a szerszámot
Mielőtt felügyelet nélkül hagyja a szerszámot,
kapcsolja ki, és várja meg, amíg teljesen leáll.
Áramtalanítsa (húzza ki a csatlakozóaljzatból)
a szerszámot, amikor nem használja,
tartozékot vagy szereléket cserél, illetve
karbantartást végez rajta.
16 Előzze meg a szerszám véletlen
beindulását
Mielőtt áram alá helyezi, ellenőrizze, hogy ki
van-e kapcsolva a szerszám.
17 Óvatosan kezelje a tápkábelt
A szerszám dugaszát soha ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Hőtől, olajtól és
éles szélektől óvja a kábelt .
18 A használaton kívüli szerszámok tárolása
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
19 A szerszám gondos karbantartása
Tartsa a szerszámokat tisztán és jó állapotban
az eredményesebb és biztonságosabb munka
érdekében. Tartsa be a karbantartáshoz és
a tartozékcseréhez kapcsolódó útmutatásokat.
A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa szárazon
és tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
20 Javítás
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. A szerszámot
hivatalos DeWALT szervizzel javíttassa.
A javítást csak képzett szakember végezheti,
eredeti cserealkatrészek felhasználásával,
mert ellenkező esetben a szerszám kezelője
komoly veszélynek van kitéve.
Kiegészítő biztonsági előírások
fűrészasztalokhoz
• Ne használjon a hasítókésnél vastagabb
fűrésztárcsát, illetve a fogak kihajlása ne
legyen keskenyebb a hasítókés
vastagságánál.
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a megfelelő
irányba forog-e, és a fogak a fűrészasztal
eleje felé mutatnak-e.
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy minden
leszorító fogantyú rögzítve van-e.
• Győződjön meg arról, hogy a tárcsák és
rögzítőkarimák tiszták, és a gallér
bemélyedéses oldala fekszik neki a tárcsának.
Szorosan húzza meg a hajtótengely anyát.
• Tartsa élesen és megfelelően beállítva
a fűrésztárcsát.
• Ellenőrizze, hogy a hasítókés a tárcsától
megfelelő távolságra van-e: legfeljebb 5
mm-re lehet.
7
• Ne működtesse a fűrészt, amíg a felső és az
alsó védőburkolat nincsenek a helyükön.
• Mindkét kezét tartsa távol a fűrésztárcsa
pályájától.
• Ha fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
• Mindig használjon tolórudat, és vágás közben
150 mm-nél közelebbre ne nyúljon
a fűrésztárcsa felé.
• Kizárólag a megadott feszültségen üzemeltesse.
• Mozgásban lévő fűrészlapot ne kenjen.
• Ne nyúljon a fűrésztárcsa mögé.
• Mindig a helyén tartsa a tolórudat, amikor nem
használja.
• Ne álljon rá a gépre.
• Szállításkor ügyeljen, hogy a fűrésztárcsa felső
része fedve legyen (pl. a védőburkolattal).
• Mozgatásra és szállításra ne használja
a védőburkolatot.
• Ha kopott vagy sérült az asztalbetét, azonnal
cserélje ki.
• Ellenőrizze, hogy a munkadarab megfelelően
alá van-e támasztva. A hosszú
munkadarabokat még külön is támassza alá.
• Ne gyakoroljon oldal irányú nyomást
a fűrészlapra.
• Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet.
Ez a gép nem ilyen munkához készült.
• Ne használjon csiszoló- vagy gyémánt korongot.
• Bemetszés készítésére vagy hornyolásra
használni tilos.
• Baleset vagy géphiba esetén azonnal
kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból
a gépet. Jelentse a hibát és helyezzen
megfelelő jelzést a gépre, hogy senki ne
használja a hibás gépet.
• Ha a fűrésztárcsa a vágás közbeni
rendellenes előtoló erő miatt beszorul,
MINDIG kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Távolítsa el a munkadarabot, és ellenőrizze,
hogy a fűrésztárcsa szabadon mozog-e.
Kapcsolja be újból a gépet, és kezdjen új
vágást kisebb előtoló erővel.
• Fűrésztárcsa cseréje és karbantartás előtt
húzza ki a szerszám dugaszát a konnektorból.
• Mindig hordjon hallásvédőt.
• Mindig viseljen védőszemüveget.
• Fa fűrészelésénél mindig hordjon porvédő
maszkot.
8
Fűrésztárcsák
• A tárcsa maximális megengedett
fordulatszáma legalább egyenlő legyen
a szerszám adattábláján feltüntetett üresjárati
fordulatszámmal.
• Ne használjon olyan fűrésztárcsát, amelynek
méretei nem egyeznek a műszaki adatoknál
megadottakkal. Ne használjon távtartót
a korongnak a hajtótengelyre illesztéséhez. Csak
az EN 847-1 szabványnak megfelelő, ebben az
útmutatóban ajánlott tárcsákat használja.
• Fontolja meg speciális kialakítású
zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
• Ne használjon HSS fűrésztárcsát.
• Ne használjon repedt vagy sérült
fűrésztárcsát.
• Mindig a munkafeladathoz megfelelő
fűrésztárcsát válassza.
• Fűrésztárcsák és durva felületű anyagok
kezelése közben mindig viseljen védőkesztyűt.
A fűrésztárcsákat lehetőleg a tartójukban kell
hordozni.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek minden fűrész
használatával együtt járnak:
- a forgó részek érintésétől származó sérülések
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
- Halláskárosodás.
- A forgó fűrésztárcsa fedetlen részének
megérintése miatti sérülésveszély.
- Fűrésztárcsa fedetlen kézzel végzett cseréje
közben bekövetkező sérülés veszélye.
- Ujjak becsípődésének veszélye
a védőburkolatok kinyitásakor.
- A fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély, különösen tölgy, bükk és MDF
anyagok fűrészelésénél.
A gép zaját a következő tényezők befolyásolják:
- a vágandó anyag
- a fűrésztárcsa típusa
- az előtoló erő
A pornak való kitettség mértékét a következő
tényezők befolyásolják:
- kopott fűrésztárcsa
- 20 m/s-nél kisebb kapacitású porelszívó
- nem pontosan irányított munkadarab
1
1
1
1
1
A fenti tényezők mérlegelése alapján, a porelszívás
a belélegezhető port 95%-os hatásfokkal távolítja el.
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• Szánjon időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására, mielőtt
használná a szerszámot.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
Viseljen légzésvédőt.
Fűrésztárcsa cseréje és karbantartás
előtt húzza ki a gép dugaszát
a konnektorból.
Tartsa kezét távol a vágási területtől és
a fűrésztárcsától.
Fogási pont.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatába van nyomtatva.
Példa:
vágótárcsa kulcs
szerszámbefogó kulcs
porelszívó adapter
kezelési útmutató
robbantott ábra
Leírás (A1 - A3 ábra)
A1
1 Be- és kikapcsoló
2 Áramkör-megszakító visszaállító gombja
3 Bemélyedés a kéznek
4 Asztal
5 Hasítókés
6 Felső védőburkolat
7 Asztalbetét
8 Párhuzamvezető hasításhoz
9 Hosszvezető skála jelzője
10 Finombeállító gomb
11 Kombinált emelés- és dőlésszög-vezérlő kerék
12 Szögütköző karja
A2
13 Hasítás helyzetének rögzítőkarja
14 Vágótárcsa kulcs tárolóhelye
15 Tolórúd
16 Porelszívó adapter
17 Talp
18 Vezető rése
A3
19 Gérvezető
2009 XX XX
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Gyártás éve
Az Ön DW745 asztali fűrészgépe faanyagok,
fából készült termékek és műanyagok hasítására,
keresztvágására, ferdevágására és gérvágására
készült. Ezt a szerszámot fűrészt 250 mm
névleges átmérőjű karbid fűrésztárcsával történő
használatra terveztük.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 részben összeszerelt gép
1 hosszvezető szerelvény
1 gérvezető
1 fűrésztárcsa
1 felső védőburkolat
1 asztalbetét
FIGYELMEZTETÉS: A rendeltetésétől
eltérő célra ne használja a gépet.
9
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek az asztali fűrészek professzionális
elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
A 115 V-os egységeket hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földelés van elhelyezve.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az EN
61029 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
HÁLÓZATI DUGASZ FELSZERELÉSE 115 V-OS
KÉSZÜLÉKEKRE
A dugaszt hozzáértő személy szerelje föl. Kétség
esetén DEWALT márkaszerviztől vagy képzett
villanyszerelőtől kérjen tanácsot.
A felszerelt dugasznak feleljen meg a BS
EN 60309 (BS4343) szabványnak, 16
A áramerősségre legyen méretezve, a földelő
csatlakozó helyzete: 4h legyen.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor az adott
szerszám áramfelvételének megfelelő jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 2,5 mm2.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje
le a kábelt.
10
Összeszerelés és beállítás
Figyelmeztetés: Összeszerelés vagy
beállítás előtt mindig áramtalanítsa
a szerszámot.
Kicsomagolás (A1 és A2 ábra)
• Óvatosan vegye ki a fűrészt
a csomagolóanyagából.
• A gép teljesen össze van szerelve,
a fűrésztárcsa, a hosszvezető, a felső
védőburkolat és az asztalbetét kivételével.
• Az összeszerelést az alábbiak szerint fejezze be.
• Tegye a tolórudat (15) a gép jobb oldalán
kialakított helyére (A2 ábra).
• Állítsa a talpakat (17) addig, amíg az asztal (4)
minden irányban szintben nem áll.
• Teljes mértékben csévélje le a hálózati kábelt.
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig a helyén tartsa a tolórudat,
amikor nem használja.
• A konnektorba csak akkor dugaszolja,
mielőtt dolgozni kezd vele.
Fűrésztárcsa felszerelése (A1, A2 és B1 - B3 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Figyeljen arra,
hogy a gép ne legyen a konnektorra
dugaszolva.
FIGYELMEZTETÉS: Az új fűrész fogai
nagyon élesek, ezért veszélyesek
lehetnek.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsát
a jelen fejezetben leírt módon KELL
cserélni. CSAK a műszaki adatoknál
felsorolt fűrésztárcsát használjon.
A DT4226 típust ajánljuk. SOHA ne
szereljen fel más fűrésztárcsát.
• Emelje fel a fűrésztárcsa befogóját a legfelső
helyzetébe a vezérlő kereket (11) az óramutató
járásának irányában forgatva (A1 ábra).
• Szerelje a fűrésztárcsát a tengelyre a B1
ábrán bemutatott sorrendben. A külső
karimának (20) van egy 30 mm-es
kiemelkedése, amely beleillik a fűrésztárcsa
furatába. Figyeljen arra, hogy a fogak hegye
az asztal elejénél lefelé mutasson.
• A villáskulccsal tartsa a tengelyt, és húzza
meg a hajtótengely anyát (21)
a szerszámbefogó kulcsot óramutató
járásának irányában forgatva (B2 ábra).
• A fűrésztárcsa leszerelésénél ugyanezen
lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
FIGYELMEZTETÉS: Fűrésztárcsa
cseréje után mindig ellenőrizze
a hosszvezető jelzőjét és a hasítókést.
Fűrésztárcsa beállítása (A2 és B3 ábra)
Az optimális teljesítmény érdekében
a fűrésztárcsának a gér résekkel párhuzamosnak
kell lennie. Ezt a beállítást a gyárban elvégeztük.
Az újraállítást így végezze:
• Fordítsa a fűrészt az oldalára.
• 10 mm-es imbuszkulccsal enyhén lazítsa meg
a konzol rögzítőit (22) (B3 ábra).
• Addig állítsa a konzolt (23), amíg
a fűrésztárcsa párhuzamos nem lesz a vezető
résével (18) (A2 ábra).
• Húzza meg a konzol rögzítőit (22) 11 Nm
nyomatékkal (B3 ábra).
A fűrésztárcsa magasságának állítása (A1 ábra)
A fűrésztárcsa emelhető és leengedhető a kombinált
emelés- és dőlésszög-vezérlő kerék (11) forgatásával.
• Ügyeljen arra, hogy a fűrésztárcsa három
legmagasabban álló foga fűrészelésnél csak
éppen hogy áthatoljon a munkadarabon. Ezzel
biztosítja, hogy minden pillanatban a lehető
legtöbb fűrészfog vesz részt az anyag
eltávolításában, és így lesz optimális
a teljesítmény.
A hasítókés felszerelése (A1 és C ábra)
• Emelje fel a fűrésztárcsa befogóját a legfelső
helyzetébe a tárcsa magasság-állító kerekét
(11) az óramutató járásának irányában
forgatva (A1 ábra).
• A mellékelt kulccsal lazítsa ki a zárócsavart
(24) néhány fordulattal (C ábra).
• Nyomja és tartsa a csavart (24) befelé, hogy
kireteszelődjön a rugós szorítószerkezet.
• Igazítsa a rést (25) a csavarhoz (24), majd
illessze be a hasítókést addig, amíg a rés
teteje a gombra nem támaszkodik.
• Oldja ki a csavart (24), majd a mellékelt
kulccsal húzza meg szorosra.
FIGYELMEZTETÉS:
• Amikor már kellően be van állítva,
a hasítókés egy vonalban áll
a fűrésztárcsa felső részével az asztal
lapjánál. Ellenőrizze, hogy egyenes-e
az él minden dőlésszögnél és
fűrésztárcsa magasságnál.
• A javasolttól eltérő más helyzetben ne
próbálja rögzíteni a hasítókést.
A hasítókésnek legalább 2,0 mm-re
kell lennie a fűrészfogaktól.
• A felső védőburkolatnak (6)
a hasítókésre történő helyes
felszerelése és beállítása
a biztonságos üzemeltetés
szempontjából létfontosságú!
• A műszaki adatoknál megadottaktól
eltérő, 2,3 mm-es vastagságú
hasítókés felszerelése tilos.
Rögzítés munkapadhoz (A2 ábra)
• A gép keretén az egyes oldalakon lévő talpak
(17) között van két furat, amelyeken keresztül
munkapadra lehet rögzíteni a gépet. Átlósan
használja ezeket a furatokat.
• A könnyebb kezelhetőség végett rögzítse a gépet
egy legalább 15 mm vastag rétegelt lemezre.
• A rétegelt lemez a használat közben
a munkapadhoz szorítható. Így könnyebb lesz
a gépet hordozni a leszorítók kioldása után.
Az asztalbetét felszerelése (D ábra)
• Igazítsa el az asztalbetétet (7) az ábra szerint,
majd illessze a betét hátulsó füleit az asztal
hátulján megtalálható furatokba.
• Nyomja lefelé az asztalbetét elejét.
• Az asztalbetét eleje az asztal szintjében vagy
valamivel alatta legyen. A hátuljának az asztal
szintjében kell lennie. A négy állítócsavarral
(26) állíthatja.
• Csavarja a zárócsavart (a betétet lásd a D
ábrán) 90°-kal az óramutató járásának
irányába, hogy az asztalbetét a helyén
reteszelődjön.
11
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használja a gépet asztalbetét nélkül.
Ha kopott vagy sérült az asztalbetét,
azonnal cserélje ki.
Fűrésztárcsa felső védőburkolatának
felszerelése (E ábra)
• Rögzítse a védőburkolatot (6) a hasítókéshez
(5) a csavarral (27).
• Tegye az alátétet (28 és 29) és a szárnyas
anyát (30) a csavar másik végére, és húzza
meg.
Párhuzamvezető felszerelése és beállítása
(A1, F1 és F2 ábra)
A hosszvezető (8) a gép akár bal akár jobb
oldalára felszerelhető.
• Helyezze a csavart (31) a réssel (32)
a hosszvezetőbe.
• Mindkét reteszt (33) a helyére pattintva
rögzítse a hosszvezetőt.
A vezető beállítása a fűrésztárcsához
A vezető gyárilag be van állítva. Ha újra kell
állítani, a következő módon végezze:
• Emelje fel a fűrésztárcsát a legfelső
helyzetébe.
• Vegye le a fűrésztárcsa felső védőburkolatát (6).
• Állítsa be 0°-ra a dőlésszöget.
• Oldja ki a sín rögzítőkarját (13).
• Mozgassa addig a vezetőt (8), amíg el nem éri
a fűrésztárcsát.
• Ellenőrizze, hogy a vezető párhuzamos-e
a fűrésztárcsával.
• Ha beállítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Imbuszkulccsal lazítsa meg az állítócsavart
(31), a vezetőt a vezetősínhez helyezve.
• Állítsa a vezetőt a fűrésztárcsával
párhuzamosra.
• Húzza meg az állítócsavart.
• Reteszelje a sín rögzítőkarját, és ellenőrizze,
hogy a vezető párhuzamos-e
a fűrésztárcsával.
• Ügyeljen arra, hogy beállítás után tegye vissza
a fűrésztárcsa védőburkolatát.
12
FIGYELMEZTETÉS: Ha a hajtókerék
szerelvénynek nincs elegendő szabad
útja, juttassa el a gépet egyik DeWALT
márkaszervizbe.
A vezetőskála beállítása
A vezetőskála csak akkor olvasható le pontosan, ha
a vezető a fűrésztárcsa jobb oldalára van szerelve.
• Ellenőrizze, hogy a jelző (9) a skála nulla
pontjára mutat-e, amikor a vezető éppen csak
hozzáér a fűrésztárcsához. Ha a jelző nem
pontosan nullát mutat, lazítsa meg
a csavarokat (34), majd mozgassa a jelzőt
úgy, hogy 0-ra mutasson, és húzza meg
a csavarokat.
A szögütköző és a jelző beállítása (G1 és G2 ábra)
• Emelje fel a fűrésztárcsát a legfelső
helyzetébe.
• Oldja ki a szögütköző karját (12) úgy, hogy
felfelé és jobbra nyomja.
• Lazítsa meg a szögütköző csavarját (35).
• Helyezzen derékszögű vonalzót (36) az
asztallap és a fűrésztárcsa közé (37).
• A szögütköző karjával (12) állítsa
a dőlésszöget, amíg a fűrésztárcsa pontosan
nem illeszkedik a derékszögű vonalzóhoz.
• Szorítsa be a szögütköző karját (12).
• Addig forgassa a szögütköző bütyköt (38), amíg
az stabilan nem érintkezik a szögmérő blokkal.
• Ellenőrizze a szögütköző skáláját. Ha állítás
szükséges, lazítsa meg a jelző csavarját (39),
és állítsa a jelzőt 0°-ra.
• Húzza meg a jelző csavarját (39).
• Ismételje meg a műveletet 45°-nál a 45°
dőlésszöghöz, de ne állítsa a jelzőt.
Gérvezető beállítása (H ábra)
• A gérvezetőt (19) a fűrésztárcsától balra lévő
résbe szerelje.
• Lazítsa meg a rögzítőgombot (40).
• Helyezzen derékszögű vonalzót (36) a vezető
(41) és a fűrésztárcsa (37) közé.
• Ellenőrizze, hogy a jelző (42), 90°-ot mutat-e
a skálán. Ha a jelző nem pontosan 90°-ot
mutat, lazítsa meg a csavart (43), mozgassa
addig a jelzőt, amíg 90°-ra be nem áll, majd
húzza meg a csavart.
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
útmutatásokat és az érvényes
előírásokat.
• A gépet úgy helyezze el, hogy az
asztal magassága és stabilitása
ergonomikus szempontból is
megfelelő legyen. A gép telepítési
helyét úgy válassza meg, hogy
a kezelőnek jó rálátása és elegendő
szabad tere legyen a munkadarab
akadálytalan kezeléséhez.
• Szerelje fel a megfelelő fűrésztárcsát.
Ne használjon túl kopott fűrésztárcsát.
A gép maximális fordulatszáma nem
lehet nagyobb a fűrésztárcsa
maximális fordulatszámánál.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni.
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon
vágni. Ne erőltesse.
• Várja meg, amíg a motor felveszi
a teljes fordulatszámot, és azután
kezdje a vágást.
• Ellenőrizze, hogy minden rögzítőgomb
és fogantyú meg van-e húzva.
Az Egyesült Királyságban élő felhasználók
figyelmét felhívjuk a faipari gépekre vonatkozó
1974-es törvényre és módosításaira.
• Egyik kezét se tegye a fűrésztárcsa közelébe,
amíg a fűrész áram alatt van.
• Soha ne használja a fűrészt szabadkézi
vágáshoz!
• Megvetemedett, meghajlott vagy csésze alakban
bemélyedt munkadarabot ne fűrészeljen.
A munkadarabnak legalább egy egyenes és sima
oldala legyen, amely nekitámaszkodhat
a hosszvezetőnek vagy a gérvezetőnek.
• A hosszú munkadarabokat a visszarúgás
megelőzése végett mindig támassza meg.
• Ne távolítsa el a forgácsot a fűrésztárcsa
környékéről, amíg a tárcsa mozgásban van.
Be- és kikapcsolás (A1 ábra)
• A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a zöld indítógombot.
• A szerszám kikapcsolásához nyomja meg
a piros leállító gombot.
MEGJEGYZÉS: Be- vagy kikapcsolás közben
rövid idejű feszültségingadozások
előfordulhatnak. Ha a közüzemi kisfeszültségű
áramellátás nem megfelelő, más készülékeknél
teljesítményromlás léphet fel. Ha a rendszer
impedanciája 0,262 Ohmnál kisebb, nem kell
zavarokra számítani.
A gépekhez használt csatlakozóaljzatokat 16
amperes, lomha kioldású megszakítóval kell
védeni.
Alapvágások
• Mindig használja a hasítókést.
• Mindig gondoskodjon arról, hogy a hasítókés
és a védőburkolat helyesen legyenek
egymáshoz igazítva.
Hasítás (A1 és I ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Éles peremek.
• Állítsa be 0°-ra a dőlésszöget.
• Állítsa be a fűrésztárcsa magasságát. A tárcsa
helyes beállításánál három fűrészfog hegye
éppen csak túlnyúlik a munkadarab felső
felületén. Állítsa be a felső védőburkolatot,
ahogyan szükséges.
• Állítsa be a párhuzamvezetőt a kívánt távolságra.
• Az L-alakú vezetőprofil (48) egy szintben
legyen a hasítókés végével. Amikor széles
munkadarabot hasít, csúsztassa le az L-alakú
vezetőprofilt (48) a vezető főrészéről, fordítsa
át függőlegesen 180°-kal, és tegye vissza,
hogy további megtámasztást biztosítson.
• Tartsa a munkadarabot az asztalon,
a vezetőhöz tolva. Tartsa a munkadarabot
távol a fűrésztárcsától.
• Mindkét kezét tartsa távol a fűrésztárcsa
pályájától.
• Kapcsolja be a gépet, és várja meg, amíg
a tárcsa felveszi a teljes fordulatszámot.
• Lassan tolja be a munkadarabot
a védőburkolat alatt, közben határozottan
nyomja a vezetősínhez. Hagyja a fűrészt
szabadon vágni, és ne erőltesse át
a munkadarabot a fűrésztárcsán.
A fűrésztárcsa fordulatszáma állandó legyen.
13
• A tárcsa közelében mindig használja
a tolórudat (15).
• A vágás befejezése után e kapcsolja ki
a gépet, hagyja a fűrésztárcsát teljesen leállni,
és vegye ki a munkadarabot.
FIGYELMEZTETÉS:
• A munkadarabot soha ne nyomja és ne
tartsa a szabad vagy a levágott részénél.
• Ne vágjon túl kis darabokat.
• Kis darabok hasításánál mindig
használjon tolórudat.
Ferdevágások
• Állítsa be a kívánt dőlésszöget.
• Folytassa a hasításhoz hasonló módon.
Keresztvágás (J ábra)
• Vegye le a hosszvezetőt, és szerelje fel
a gérvezetőt a megfelelő résbe.
• Reteszelje a gérvezetőt 0°-nál.
• Állítsa be 0°-ra a dőlésszöget.
• Állítsa be a fűrésztárcsa magasságát.
• Tartsa a munkadarabot az asztalon,
a vezetőhöz tolva. Tartsa a munkadarabot
távol a fűrésztárcsától.
• Mindkét kezét tartsa távol a fűrésztárcsa
pályájától.
• Kapcsolja be a gépet, és várja meg, míg
a tárcsa felveszi a teljes fordulatszámot.
• Tartsa a munkadarabot szorosan a vezetőhöz,
és lassan mozgassa a vezető szerelvénnyel
együtt, amíg a munkadarab az alsó
védőburkolat alá nem kerül. Hagyja
a fűrészfogakat szabadon vágni, és ne
erőltesse át a munkadarabot a fűrésztárcsán.
A tárcsa fordulatszáma állandó legyen.
• A vágás befejezése után e kapcsolja ki
a gépet, hagyja a fűrésztárcsát teljesen leállni,
és vegye ki a munkadarabot.
Keresztvágás ferdeszögben
• Állítsa be a kívánt dőlésszöget.
• Folytassa a keresztvágáshoz hasonlóan.
Gérvágás
• Állítsa be a gérvezetőt a kívánt szögbe.
• Folytassa a keresztvágáshoz hasonlóan.
14
Kombinált gérvágás
Ez a ferde- és gérvágás kombinációja.
• Állítsa be a kívánt dőlésszöget, és folytassa
a keresztvágáshoz hasonlóan.
Hosszú munkadarabok alátámasztása
• A hosszú darabokat mindig támassza alá.
• A hosszú darabokat bármilyen megfelelő
módon (fűrészbakkal vagy más hasonló
alkalmatossággal) támassza alá, hogy
a levágott végek ne essenek le.
Porelszívás (A2 ábra)
A gép hátuljánál porelszívó kimenet (16) van,
amelyhez 57/65 mm-es csővégű porelszívó
berendezés csatlakoztatható. A géphez
mellékelünk egy szűkítőt is, ezért 34-40 mm
átmérőjű porelszívó csővégekre is
csatlakoztatható.
• Minden műveletnél olyan porelszívó
berendezést csatlakoztasson a géphez, amely
megfelel az idevonatkozó előírások szerinti
porkibocsátási normáknak.
• Gondoskodjon arról, hogy a használat alatt
lévő porelszívó cső megfeleljen a vágott
anyagnak.
• Legyen tudatában annak, hogy a mesterséges
anyagok (pl. pozdorjalemez vagy MDF)
vágásánál több fűrészpor keletkezik, mint
a természetes faanyag fűrészelésénél.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a DEWALT
által javasoltaktól eltérő tartozékoknak
ezzel a készülékkel történő
használhatóságát nem tesztelték,
azok használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használjon ezzel
a termékkel.
Cserélje ki a felső burkolatot (cikkszáma:
247678-02) amikor már elkopott.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Szállítás (A1 ábra)
• Csévélje fel a tápkábelt
• Mindig a kéz számára kialakított
mélyedéseknél (3) fogva hordozza a gépet.
FIGYELMEZTETÉS: A gépet mindig
felszerelt felső védőburkolattal
szállítsa.
Karbantartás
Az Ön DeWALT szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
Folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Sínrögzítő beállítása (A2 és K ábra)
A sínrögzítő feszességét a gyárban beállítottuk.
Ha újra kell állítani, a következő módon végezze:
• Fordítsa a fűrészt az oldalára.
• Zárja a reteszelő kart (13).
• Helyezze a hatszögű rudat (44) a gép aljára
(K ábra).
• Lazítsa meg az ellenanyát (45). Addig húzza
a hatszögű rudat, amíg a reteszelő szerkezet
rugója össze nem nyomódik annyira,
hogy a sín rögzítőkarjának a kívánt
feszességet biztosítsa. Húzza meg az
ellenanyát a hatszögű rúd ellenében.
Kenés
A motor és a csapágyak nem igényelnek további
kenést. Ha a fűrésztárcsát nehéz felemelni vagy
leengedni, tisztítsa meg és zsírozza meg az
állítócsavarokat:
• Fordítsa a fűrészt az oldalára.
• Tisztítsa meg és zsírozza meg a magasság
állító csavarok menetét. Általános kenőzsírt
használjon.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében tisztítás
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa
a gépet. A gép véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Használat előtt gondosan vizsgálja át a felső és
alsó védőburkolatot, valamint a porelszívó csövét,
hogy megállapíthassa, megfelelően működnek-e.
Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról leeső
szilánkok vagy részecskék ne akadályozzák
egyik funkció működését sem.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és
a védőburkolatok közé, áramtalanítsa a gépet és
kövesse a Fűrésztárcsa felszerelése című rész
útmutatásait. Távolítsa el a beszorult törmeléket,
és szerelje vissza a fűrésztárcsát.
Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, a készülékházat
pedig rendszeresen tisztítsa puha ronggyal.
Rendszeresen tisztítsa ki a porgyűjtő
rendszert (L ábra):
• Fordítsa a fűrészt az oldalára.
• Csavarja ki a csavarokat (46) (L ábra).
• Távolítsa el a port, és rögzítse újból
a tisztítónyílás ajtaját (47) a csavarokkal (L ábra).
15
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a gépet el
kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DeWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
DeWALT lehetőséget biztosít a DeWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. Ha igénybe veszi
ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét
a legközelebbi DEWALT szervizbe, ahol
vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a DeWALT képviseletnél érdeklődhet
a kézikönyvünkben megadott elérhetőségen.
Emellett a hivatalos DeWALT márkaszervizek
listája, illetve az eladás utáni szolgáltatásaink és
az elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
16
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentĘs részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetĘen a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetĦ (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetĦ hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek
vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentĘsebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból
kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x
a hiba okát
x
a javítás módját
x
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x
a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
zst00233854 - 25-04-2014
17
Stanley Black&Decker Hungary Kft
kereskedelmi képviselet
Iroda
Tel.
214-05-61, 403-65-33
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
Rotel Kft.
Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
service@rotelkft.hu www.rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
GyĘr
Hajdúböszörmény
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
Kalocsa
Kaposvár
6300, Pataji u.26.
7400, FĘ u.30.
78/466-440
82/318-574
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Vén István EV
Kaposvári Kisgépjavító és
Ért. BT
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
Wolf Szerszám
Nagy Balázs
Magyar János
Tolnai István
Bartus Ferencné
Érsek Tibor
Freiterné Madácsi
Mária
Vén István
ifj. Szepesi József
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
TápiószecsĘ
Veszprém
Zalaegerszeg
SerVinTrade Plus Kft.
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade Kft
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Pro¿l Motor Kft.
Csavarker Plus Kft
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Valido BT
Rotor Kft.
ASG-Ker Kft
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es fĘút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
46/411-351
93/516-982
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
20/4055711
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
Cserépné Farkas
Kriszta
Barna Péter
Németh János
Szabó Zoltán
Tóth Gyula
Szemák Ferenc
Fehér Richárd
Sinkovics Tamás
Szabó Róbert
Huszár Péter
Bálint Zoltán
Váradi györgy
Vanics Zsolt
Szabo Balázs
Ács Imre
Hadobás József
Takács Sándor
Kecskemét
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
18
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising