DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW instruction manual

382015-09 BAL
DW745
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
20
33
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
45
2
7
Slika 1 / Crtež 1 / Скица 1 / Slika 1
g
d
e
l
f
o
k
x
n
c
m
y
p
v
b
a
q
r
Slika 2 / Crtež 2 / Скица 2 / Slika 2
l
w
h
m
n
s
t
u
v
i
j
3
Slika 3 / Crtež 3 / Скица 3 / Slika 3
e
Slika 4 / Crtež 4 / Скица 4 / Slika 4
t
t
aa
z
aa
Slika 5 / Crtež 5 / Скица 5 / Slika 5
Slika 6 / Crtež 6 / Скица 6 / Slika 6
cc
bb
ee
dd
Slika 7 / Crtež 7 / Скица 7 / Slika 7
k
Slika 8 / Crtež 8 / Скица 8 / Slika 8
g
gg
ff
hh
ii
f
Slika 9 / Crtež 9 / Скица 9 / Slika 9
jj
m
kk
4
Slika 10 / Crtež 10 / Скица 10 / Slika 10
Slika 11 / Crtež 11 / Скица 11 / Slika 11
pp
o
mm
oo
ll
r
Slika 12 / Crtež 12 / Скица 12 / Slika 12
Slika 13 / Crtež 13 / Скица 13 / Slika 13
e
e
nn
qq
rr
nn
ss
Slika 15 / Crtež 15 / Скица 15 / Slika 15
Slika 14 / Crtež 14 / Скица 14 / Slika 14
n
s
p
Slika 16 / Crtež 16 / Скица 16 / Slika 16
tt
uu
5
Slika 17 / Crtež 17 / Скица 17 / Slika 17
Slika 18 / Crtež 18 / Скица 18 / Slika 18
Slika 19 / Crtež 19 / Скица 19 / Slika 19
Slika 20 / Crtež 20 / Скица 20 / Slika 20
yy
xx
ww
vv
6
SLOVENSKI
NAMIZNA ŽAGA
DW745
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je
DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Model
Moč motorja (vhodna)
Moč motorja (izhodna)
Hitrost delovanja brez
obremenitve
Premer lista
Izvrtina rezalnega lista žage
Debelina lista žage
Debelina razparilnega noža
Globina reza pri 90°
Globina reza pri 45°
Maks. mere obdelovanca pri
vzdolžnem rezanju
Skupne mere
Teža
LPA (raven zvočnega tlaka)
KPA (zvočni tlak, negotovost)
LWA (raven zvočne moči)
KWA (zvočna moč, negotovost)
Varovalke:
Evropa
Velika
Britanija in
Irska
Orodja
z napetostjo
230 V
Orodja
z napetostjo
230 V
W
W
DW745-QS/GB
230
4
1850
970
DW745-LX
115
4
1700
820
min-1
3800
4800
mm
mm
mm
mm
mm
mm
250
30
2,2
2,3
77
55
250
30
2,2
2,3
77
55
mm
610
610
cm
kg
570 x 700 x 466
22
570 x 700 x 466
22
96
3
109
3
96
3
109
3
V
dB
dB
dB
dB
(A)
(A)
(A)
(A)
10 A, omrežna
varovalka
3 amperov,
varovalka v vtiču
OPOMBA: Med preklapljanjem načina uporabe
žage se lahko pojavijo nihanja omrežne
napetosti. Če dobava električne energije ni
stabilna, se takšna nihanja lahko odrazijo
negativno na ostale priključene naprave. Motnje
na ostalih električnih napravah ne bodo opazne,
če znaša impedanca manj kot 0,25 Ohmov.
V vtiču električnega orodja mora biti nameščena
počasna - inertna 16 A varovalka.
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te
simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila
smrt ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite povzročila smrt ali
resno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
7
SLOVENSKI
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
DW745
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku
Tehnični podatki v skladu z:
2006/42/ES, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte
DEWALT na spodnjem naslovu, ali poiščite naslov
na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
Splošni varnostni napotki
1. Delovno mesto naj bo vedno čisto.
Natrpani prostori in delovne mize so
velikokrat vzrok nezgod.
2. Upoštevajte okolico delovnega mesta.
Orodja ne uporabljajte na dežju. Zavarujte
orodje pred dežjem in vlago. Delovni prostor
naj bo dobro osvetljen (250 - 300 luksov).
Ne uporabljajte tega orodja tam, kjer obstaja
nevarnost požara ali eksplozije, npr.
v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.
3. Pazite, da ne povzročite električnega
udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami (na primer vodovodna napeljava,
radiatorji, štedilniki in hladilniki). Če
uporabljate orodje v ekstremnih pogojih
(npr. pri visoki vlažnosti, ko nastajajo
kovinski obruski itd.), lahko električno
varnost izboljšate z uporabo izolacijskega
transformatorja ali (FI) izklopnega stikala
uhajavega toka.
4. Ljudje naj se odstranijo iz delovnega
območja orodja.
Ne dovolite, da bi se drugi ljudje, posebej še
otroci, ki niso zaposleni, dotaknili orodja ali
podaljška kabla; vsi ljudje naj se umaknejo iz
delovnega območja.
5. Shranite orodja, ki jih ne uporabljate.
Horst Grossmann
Podpredsednik oddelka za inženiring in razvoj
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
01.11.2013
Varnostna navodila
OPOZORILO! Pri uporabi električnih
orodij, morate upoštevati naslednje
osnovne varnostne ukrepe in
tako preprečiti nevarnost požara,
električnega udara in telesnih
poškodb.
Preberite celotna navodila pred začetkom
uporabe orodje in shranite navodila.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
ZA POZNEJŠO UPORABO
Če orodja ne uporabljate, ga shranite v
suhem, dobro prezračevanem prostoru izven
dosega otrok.
6. Ne uporabljajte sile pri delu z orodjem.
Orodje bo opravilo delo bolje in varneje
s hitrostjo, ki je ustrezna za delo.
7. Uporabljajte pravo vrsto orodja.
Ne uporabljajte na silo malih orodij za dela,
ki zahtevajo večja orodja. Ne uporabljajte
orodja za dela, za katera niso namenjena,
na primer ne uporabljajte krožne žage za
žaganje debel ali štorov.
8. Imejte primerno delovno obleko.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ker se
lahko zataknejo za premikajoče se dele.
Pri delu na prostem priporočamo uporabo
obuvala, ki ne drsi. Nosite zaščitno pokrivalo
in zavarujte dolge lase.
9. Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporabljajte
dihalno ali dimno masko v primeru, da vaš
delovni postopek ustvarja prah ali leteče
8
SLOVENSKI
delce. V primeru, da so ti delci vroči,
uporabite tudi varnostni predpasnik odporen
proti vročini. Ušesa imejte vedno zaščitena.
Vedno nosite zaščitno čelado.
10. Priključite napravo za odsesavanje prahu.
Če je omogočen priklop na sisteme za
odsesavanje prahu in zbiranje prahu ,
poskrbite, da bodo te naprave pravilno
priključene in uporabljene.
11. Pazite, da ne poškodujete električnega
kabla.
Nikoli ne potegujte za kabel, da bi ga
izključili iz električne vtičnice. Kabel
odmaknite od vročine, olja in ostrih robov.
Nikoli ne nosite orodja za kabel.
12. Pritrdite obdelovanec.
Kjerkoli je mogoče, uporabite sponke ali
primež in tako pritrdite obdelovalec. To je
varneje, kot da bi uporabljali roko, obenem
pa imate obe roki na voljo za upravljanje
orodja.
13. Orodja ne uporabljajte izven dosega.
Ohranite pravilno telesno držo in ravnovesje.
14. Orodje vzdržujte pravilno in skrbno.
Orodja z rezili naj bodo vedno ostra in čista;
tako so učinkovitejša in varnejša. Sledite
navodilom za podmazanje in menjavanje
dodatkov. V rednih časovnih presledkih
preverjajte orodja in če so poškodovana,
naj jih popravi pooblaščeni servis. Ročaji
in stikala morajo biti suha, čista in brez
madežev olja ali masti.
15. Izklopite orodja iz vira napajanja.
Če orodja ne uporabljate, pred servisiranjem
in pri zamenjavi pribora, na primer listov,
konic ali rezil, izklopite orodje iz izvora
napajanja.
16. Odstranite nastavitvene čeljusti in ključe.
Navadite se, da vedno pred začetkom dela
preverite, ali so nastavitveni ključi odstranjeni
z orodja.
17. Preprečite neželeni zagon.
Preden orodje priključite na električno
omrežje, preverite, ali je izključeno.
18. Uporabljajte podaljške kablov za uporabo
na prostem.
Pred uporabo preverite podaljšek kabla in
ga zamenjajte, če je poškodovan. Če orodje
uporabljate na prostem, uporabljajte samo
podaljške kabla, ki so primerni za uporabo
na prostem in so ustrezno označeni.
19. Bodite pazljivi.
Spremljajte svoje delo in pazite, kaj delate.
Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte
z orodjem, če ste utrujeni ali pod vplivom
zdravil ali alkohola.
20. Preverite poškodovane dele orodja.
Pred uporabo skrbno preverite orodje in
električni kabel in se prepričajte, ali deluje
pravilno in ali bo lahko opravilo nameravano
delo. Preverite centriranost premičnih
delov, spojnih premičnih delov, morebitne
polomljene dele, montažo in katere koli
druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na
delovanje orodja. Pokrov ali drug del, ki je
poškodovan, je treba popraviti ali zamenjati
v servisu, razen če ni drugače navedeno
v tem priročniku. Okvarjena stikala naj
zamenja pooblaščeni servisni center. Ne
uporabljajte električnega orodja, če stikalo
ne omogoča vklopa in izklopa. Nikoli sami ne
popravljajte orodja.
OPOZORILO! Uporaba kateregakoli
pribora ali priključka ali način
uporabe, ki v teh navodilih ni odobren
ali opisan, lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb.
21. Orodja naj popravi kvalificiran serviser.
To električno orodje izpolnjuje ustrezna
varnostna pravila. Popravila lahko opravlja
samo kvalificirani serviser z originalnimi
nadomestnimi deli; drugače lahko to povzroči
nevarnost poškodb za uporabnika.
Dodatni varnostni napotki za
namizne žage
• Ne uporabljajte žaginih listov, katerih
debelina je večja oz. katerih širina zoba je
manjša od debeline razparilnega noža.
• Preverite, ali se list vrti v pravilni smeri in ali
so zobje obrnjeni proti sprednji strani mize.
• Pred začetkom dela preverite, ali so držala
primežev dobro privita.
• Prepričajte se, da sta žagin list in prirobnice
čiste in da se ugreznjeni predeli obroča
prilegajo listu. Zaporno matico trdno privijte.
• List žage mora biti vedno čist in pravilno
montiran.
• Preverite, ali se razparilni nož nahaja na
pravilnem razmaku od lista – največ 5 mm.
• Nikoli ne uporabljajte žage, če zgornji ali
spodnji ščitnik ni nameščen.
9
SLOVENSKI
• Nikoli ne prečkajte rezalne poti žage z deli
svojega telesa. Pazite, da se ne poškodujete.
Postavite se na levo ali desno stran žage.
• Izklopite žago iz vira napajanja pred
zamenjavo listov ali začetkom postopka
vzdrževanja.
• Med rezanjem vedno uporabljajte potisni
drog za potiskanje obdelovanca in nikoli ne
približajte roke na manj kot 150 mm od lista
žage.
• Žago uporabljajte izključno z navedeno
napetostjo.
• Ne nanašajte maziva na list, ko se žaga vrti.
• Nikoli ne segajte z deli telesa v območje za
žago.
• Vedno shranite potisni drog na to določeno
mesto, če ga ne uporabljate.
• Ne stojte na žagi.
• Med transportom mora biti zgornji del
žaginega lista pokrit, na primer s ščitnikom.
• Ne prijemajte za ščitnike med dviganjem ali
prenašanjem žage.
•
•
•
•
•
•
•
•
10
OPOZORILO: To orodje je
opremljeno s posebej oblikovanim
priključnim kablom (priključek tipa Y).
Če je napajalni kabel poškodovan
ali kako drugače defekten, ga sme
zamenjati samo proizvajalec ali
pooblaščeni serviser.
Če se mizni vstavek (žrelna plošča) obrabi
ali poškoduje, ga takoj zamenjajte.
Preverite, ali je obdelovanec pravilno podprt.
Vedno zagotovite ustrezno podporo za daljše
obdelovance.
Ne ustvarjajte stranskega pritiska na rezilo.
Nikoli ne režite lahkih zlitin. To orodje ni
primerno za to vrsto dela.
Ne uporabljajte abrazivnih ali diamantnih
kolutov
Zarezovanje utorov, kanalov ali žlebov ni
dovoljeno.
Ob nezgodi ali okvari orodja nemudoma
izključite orodje in izvlecite vtič priključnega
kabla iz omrežja. Prijavite okvaro in ustrezno
označite orodje, tako, da drugim ljudem
onemogočite uporabo pokvarjenega orodja.
Ko je rezilni kolut blokiran v obdelovancu
zaradi prevelike sile rezilnega koluta med
rezanjem, VEDNO izključite orodje in
izvlecite vtič priključnega kabla iz omrežja.
Odstranite obdelovanec in preverite, ali se
rezilni kolut neovirano vrti. Ponovno vključite
orodje in začnite nov postopek rezanja
z zmanjšano pogonsko silo.
• Če s krožno žago žagate les, žago vedno
priključite na napravo za odsesavanje prahu.
• NIKOLI ne poskušajte žagati nakopičenih
ali nepritrjenih obdelovancev, ker lahko
povzročijo izgubo nadzora ali nasprotni
udarec. Vedno pritrdite obdelovanec, ne
glede na velikost in obliko.
REZILA ŽAGE
• Pri žaganju lesa vedno uporabite ustrezni
odsesovalnik prahu.
• Najvišja dovoljena hitrost lista žage mora biti
vedno enaka ali višja od hitrosti praznega
teka orodja, ki je navedena na nazivni plošči.
• Ne uporabljajte rezalnih listov, ki ne ustrezajo
meram, navedenim v Tehnični podatki. Pri
nameščanju lista na vreteno ne uporabljajte
distančnikov. Uporabljajte samo liste, ki so
navedeni v teh navodilih in ki so v skladu
z EN 847-1, če jih uporabljate za les ali
podobne materiale.
• Upoštevajte možnost uporabe posebnih
listov z zmanjšanim nivojem hrupa.
• Ne uporabljajte jeklenih (HS) rezil.
• Ne uporabljajte deformiranih, počenih ali
poškodovanih žaginih listov.
• Izberite pravilni list glede na material, ki ga
želite rezati.
• Vedno nosite rokavice za delo z listi in
grobim materialom. Rezila prenašajte in
shranjujte v vpenjalu, če je to le mogoče.
Ostale nevarnosti
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z žagami:
- poškodbe, ki jih povzročijo vrteči se deli
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
- Nevarnost nezgod, ki jih lahko povzročijo
nepokriti deli vrtečega se lista žage.
- Nevarnost poškodb nezaščitenih rok pri
zamenjavi lista žage.
- Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi
zaščitnih pokrovov.
- Ogrožanje zdravja, ki je posledica vdihavanja
prahu, ki nastaja pri žaganju lesa, še posebej
hrasta, bukve in MDF.
SLOVENSKI
Za nastajanje hrupa so pomembni naslednji
faktorji:
- material, ki ga obdelujete
- vrsta rezila
- potisna sila
- vzdrževanje orodja
Za nastajanje prahu so pomembni naslednji
faktorji:
- dotrajanost rezila
- odsesovalnik prahu s hitrostjo zraka nižjo od
20 m/s
- obdelovanec, ki ni natančno voden
1 žrelna plošča
1 ključ za montažo rezila
1 ključ za zaporno matico
1 adapter naprave za odsesavanje prahu
1 navodila za uporabo
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in
razumite navodila za uporabo pred začetkom
dela.
Opis (sl. 1, 2)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Pred uporabo natančno preberite
navodila
a. Stikalo za vklop/izklop
b. Gumb za ponastavitev odklopnika tokokroga
c. Vdolbina za prijem
Obvezna uporaba slušalk
d. Delovna miza
e. Rezilo
f. Razparilni nož
Obvezna uporaba zaščitnih očal
g. Zgornji ščitnik žaginega lista
h. Izpuh praha ščitnika
Vedno nosite zaščitna očala.
h. Glavni izpuh praha
j. Adapter za odsesavanje prahu
k. Žrelna plošča
Z rokami se ne približujte območju
rezanja in žaginemu listu.
Nosilno mesto.
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Datumska koda, ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišju.
Primer:
l. Omejevalnik
m. Zapah prislona razparilnega noža
n. Delovna podpora/ozki prislon razparilnega
noža (prikazan v položaju za shranjevanje)
o. Skala razparilnega noža
p. Gumb za fino reguliranje
q. Nastavitveno kolesce za nastavitev višine in
poševnega rezanja
2013 XX XX
r. Zaporna ročica naklona
Leto izdelave
s. Zaporna ročica vodila
t. Ključ za montažo rezila
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 deloma sestavljen stroj
1 sestav prislona razparilnega noža
1 prislon jeralnega kota
1 žagino rezilo/list
u. Potisni drog
v. Mehanizem za nastavitev višine zadnjega
dela žage
w. Merilna skala jeralnega kota
x. Utor merilne skale jeralnega kota
y. Prislon jeralnega kota
1 zgornji sestav ščitnika rezila
11
SLOVENSKI
NAMEN UPORABE
Vaša namizna žaga serije DW745 je zasnovana
vzdolžnemu rezanju, prečnemu rezanju, žaganju
pod kotom in izrezovanju jeralnih kotov lesa,
lesnih izdelkov in plastike. Izdelek je namenjen
uporabi skupaj z rezilom žage premera 250 mm
s karbidnim rezilom.
NE UPORABLJAJTE orodja v vlažnih pogojih ali
v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.
Vaša namizna žaga serije DW745 je
profesionalno električno orodje.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo,
če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za
njihovo varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci
brez nadzora v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali dejanska napetost
ustreza napetosti, navedeni na podatkovni plošči.
Vaše orodje DEWALT je dvojno
izolirano v skladu z standardom EN
61029 in ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja z
ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je
na voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča priključnega
kabla (za Veliko Britanijo in
Irsko)
Če morate vgraditi nov vtič priključnega kabla,
sledite spodnjemu postopku:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavi vodnik na sponko
napetostnega voda novega vtiča.
• Priključite modri vodnik na sponko
nevtralnega voda novega vtiča.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
12
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 13 A.
Uporaba podaljška
priključnega kabla
Če je potreben podaljšek, uporabite temu
namenjen 3-žilni podaljšek, primeren za
dovajanje elektrike napravi (glej Tehnični
podatki). Najmanjša velikost prevodnika je
1,5 mm2; največja dolžina pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite
ali odstranite pribor ali preden
izberete in zamenjate nastavitve
ter pred popravili. ON/OFF stikalo
mora biti na poziciji OFF (IZKLOP).
Nenamerni zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Odstranjevanje embalaže
(sl. 1, 2)
• Previdno vzemite žago iz embalaže.
• Žaga je dobavljena popolnoma sestavljena;
montirati je potrebno samo prislon
razparilnega noža in zgornji ščitnik rezila.
• Dokončajte montažo žage, kot je opisano
spodaj.
• Položite potisni drog (u) v njegovo ležišče na
desni strani orodja (sl. 2).
• Nastavite višino zadnjih podpornih nogic (v),
da postane delovna površina žage (d) ravna
v vseh smereh.
• Do konca odvijte priključni kabel.
OPOZORILO:
• Vedno hranite potisni drog
v njegovem ležišču, če ga ne
uporabljate.
• Vtič priključnega kabla priklopite
v vtičnico tik pred zagonom žage.
Montaža žaginega lista/rezila
(sl. 1– 4)
OPOZORILO: Prepričajte se, da
naprava ni priključena na omrežno
napetost.
SLOVENSKI
OPOZORILO: Zobje novega lista so
zelo ostri in so nevarni.
OPOZORILO: Žagin list/rezilo
MORATE zamenjati, kot je opisano
v tem poglavju. Uporabljate lahko
SAMO rezila, ki so navedena
v razdelku Tehnični podatki.
Priporočamo uporabo rezil DT4226.
NIKOLI ne nameščajte drugih rezil.
• Z vrtenjem nastavitvenega kolesca (q)
v smeri gibanja urinega kazalca (sl. 1)
dvignite vreteno rezila do maksimalnega
položaja.
• Montirajte rezilo na vreteno po vrstnem
redu, ki je predstavljen na sliki 3. Zunanja
prirobnica (z) ima izboklino premera 30 mm,
ki je skladna s premerom izvrtine rezila.
Prepričajte se, da so zobje rezila usmerjeni
navzdol, na sprednji del delovne površine
žage.
• Viličasti ključ zataknite na vreteno, da
onemogočite vrtenje vretena in s ključem za
zaporno matico zategnite zaporno matico
(aa) v smeri gibanja urinega kazalca (sl. 4).
• Rezilo odstranite tako, da upoštevate zgornje
navodilo v obratnem vrstnem redu.
OPOZORILO: Po menjavi rezila
vedno preverite točkovnik prislona
razparilnega noža in razparilni nož.
Nastavitev rezila
(sl. 1, 5)
Za zagotovitev optimalne učinkovitosti, mora
biti rezilo vedno vzporedno z utori merilne
skale jeralnega kota. Nastavitev je tovarniško
nastavljena. Za spremembo nastavitve:
• Žago naklonite na eno stran.
• S pomočjo 10 mm imbus ključa, rahlo odvijte
pritrdilne vijake (bb) nosilca (sl. 5).
• Nastavite nosilec (cc), da postane rezilo
vzporedno z utori (x) merilne skale jeralnega
kota (sl. 1).
• Zategnite pritrdilne vijake (bb) nosilca do
navora privitja 11 Nm (sl. 5).
Nastavitev višine rezila
(sl. 1)
Z vrtenjem nastavitvenega kolesca za nastavitev
višine in poševnega rezanja (q) lahko dvignete ali
spustite rezilo do želenega položaja.
• Prepričajte se, da se med rezanjem
obdelovanca skozi spodnjo površino
obdelovanca prikažejo največ trije zobje
rezila. To je zagotovilo, da obdelovanec
obdeluje maksimalno število zob in da
je zagotovljena maksimalna delovna
učinkovitost žage.
Montaža razparilnega noža
(sl. 1, 6)
• Z vrtenjem nastavitvenega kolesca za
nastavitev višine rezila (q) v smeri gibanja
urinega kazalca (sl. 1) dvignite vreteno rezila
do maksimalnega položaja.
• S priloženim ključem za nekoliko obratov
odvijte zaklepni vijak (dd) (sl. 6).
• Pritisnite in zadržite vijak (dd) navznoter, da
sprostite vpenjalni mehanizem.
• Poravnajte utor (ee) z vijakom (dd) in
vstavite razparilni nož tako, da se zgornji del
utora poravna z vijakom.
• Sprostite vijak (dd) in ga zategnite
s priloženim ključem.
OPOZORILO:
• Če je razparilni nož pravilno
poravnan, bo vzporeden
z rezilom na zgornjem delu
delovne površine in z zgornjim
delom rezila. Nastavitev preverite
z ravnim robom v vseh poševnih
in višinskih položajih rezila.
• Ne nameščajte razparilnega noža
v položaj, ki ni opisan v navodilih.
Razdalja med razparilnim nožem
in konico zoba rezila mora znašati
najmanj 2,0 mm.
• Pravilna montaža in nastavitev
zgornjega ščitnika rezila (g) na
razparilnem nožu je pogoj za
varno uporabo žage!
• Prepovedana je namestitev
drugačnega razparilnega noža
debeline 2,3 mm.
Pritrditev delovne površine
žage (sl. 2)
• Za pritrditev delovne površine obstajata dve
luknji med podpornima nogicama na vsaki
strani (v) ohišja žage. Luknji uporabite
v diagonalnem vrstnem redu.
• Za lažje rokovanje postavite stroj na košček
vezane plošče, debeline najmanj 15 mm.
• Če uporabljate žago v kombinaciji s koščkom
vezane plošče, jo lahko vpnete na delovno
mizo. Z enostavno sprostitvijo vpenjala je
13
SLOVENSKI
omogočeno lažje rokovanje in prenašanje
stroja.
Montaža žrelne plošče
(sl. 7)
• Poravnajte žrelno ploščo (k) kot je prikazano
in vstavite jezičke na zadnji strani žrelne
plošče v luknje na zadnji strani delovne
površine.
Nastavitev vzporednosti
prislona razparilnega noža
z rezilom (sl. 1, 9)
Omejevalnik je bil tovarniško nastavljen. Če želite
prislon razparilnega noža znova nastaviti, sledite
spodnjemu postopku:
• Nastavite rezilo žage v najvišji položaj.
• Odstranite zgornji ščitnik rezila (g).
• Pritisnite navzdol sprednji del žrelne plošče.
• Nastavite poševni kot na 0°.
• Sprednji del žrelne plošče mora biti poravnan
ali za malenkost nižje glede na zgornji
del delovne površine. Zadnji del mora
biti poravnan z zgornjim delom delovne
površine. Nastavitev lahko opravite s štirimi
nastavitvenimi vijaki (ff).
• Odklenite zaporno ročico vodila (s).
• Zavrtite zaporni vijak (glej sliko 7) v smeri
gibanja urinega kazalca za 90°, da pritrdite
žrelno ploščo v svoj položaj.
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
žage brez nameščene žrelne plošče.
Če se žrelna plošča obrabi ali
poškoduje, jo takoj zamenjajte.
Montaža zgornjega ščitnika
rezila (sl. 8)
• Premaknite prislon razparilnega noža (l), da
se dotakne rezila.
• Prepričajte se, da je prislon razparilnega
noža vzporeden z rezilom.
• Če je potrebna nastavitev, upoštevajte
naslednje napotke:
• S pomočjo imbus ključa odvijte vijak za
nastavitev prislona razparilnega noža (jj);
vijak pritrjuje prislon razparilnega noža in
vodilo prislona razparilnega noža.
• Nastavite prislon razparilnega noža, da je
vzporeden z rezilom.
• Zategnite nastavitveni vijak.
• Z vijakom (gg) privijte zgornji ščitnik rezila (g)
na razparilni nož (f).
• Zaklenite zaporno ročico vodila in se
prepričajte, da je prislon razparilnega noža
vzporeden z rezilom.
• Vstavite podložko (hh) in krilno matico (ii) na
drugo stran vijaka in zategnite.
• Po namestitvi prislona razparilnega noža ne
pozabite pritrditi ščitnika rezila.
Montaža prislona razparilnega
noža (sl. 9)
OPOZORILO: Če se zobnik ne
more pomakniti do želenega
položaja, napravo odnesite v najbližji
pooblaščen DEWALT servisni center.
Omejevalnik lahko pritrdite v dveh različnih
položajih na desni strani (Položaj 1 za 0 mm do
51 cm [20"] vzdolžno rezanje, in Položaj 2 za
10,2 cm [4"] do 61 cm [24"] vzdolžno rezanje) in
v enem samem položaju na levi strani namizne
žage.
1. Zrahljajte zapahe (m) na prislonu
razparilnega noža.
2. Ko držite prislon razparilnega noža pod
kotom, naravnajte lokacijske vijake (na
sprednji in zadnji strani) (jj) na vodilu prislona
razparilnega noža z utori na glavi prislona
razparilnega noža (kk).
3. Potisnite glavne utore v zatiče in zavrtite
prislon razparilnega noža navzdol, da se
podpre na vodila.
4. Pritrdite prislon razparilnega noža tako, da
zaprete sprednje in zadnje zapahe (m) na
vodilih.
14
Nastavitev skale razparilnega
noža (sl. 10)
Skala razparilnega noža prikazuje pravilno
vrednost samo, ko je prislon razparilnega noža
pritrjen na desni strani rezila.
• Preverite, da je skala razparilnega noža (o)
usmerjena v nični položaj na skali, ko se
prislon razparilnega noža bežno dotika rezila.
Če indikator ne prikazuje ničnega položaja,
odvijte vijake (II), premaknite kazalec na
oznako 0 in privijte vijake.
SLOVENSKI
Nastavitev blokade poševnega
kota in kazalca (sl. 1, 11, 12)
• Nastavite rezilo žage v najvišji položaj.
• S potiskom navzgor in v desno odklenite
zaporno ročico naklona (r).
• Odvijte zaustavitveni vijak poševnega kota
(mm).
• Postavite kotnik (nn) na delovno površino in
navzgor ob rezilo (e).
• Z zaporno ročico naklona (r) nastavite
poševni kot, da se položaj rezila poravna
pravokotno s kotnikom.
• Zategnite ročico za zaklep naklona (r).
• Obrnite instrument za blokado poševnega
kota (oo), da se tesno prileže ohišja ležaja.
• Preverite merilno skalo poševnega kota. Če
je potrebna nastavitev, odvijte vijak kazalca
(pp) in nastavite kazalec na 0°.
• Zategnite vijak kazalca (pp).
• Ponovite postopek pri 45° za 45° blokado
kota, vendar ne nastavite kazalca.
• Zategnite vijak blokade kota (mm).
Nastavitev prislona jeralnega
kota (sl. 1, 13)
• V utor na levi strani rezila montirajte prislon
jeralnega kota (y).
• Odvijte zaklepni gumb (qq).
• Postavite kotnik (nn) na prislon jeralnega
kota in ob rezilo (e). Glej sl. 13.
• Prepričajte se, da je kazalec (rr) na merilni
skali usmerjen na 90° kot. Če kazalec ni
usmerjen natančno na 90° kot, odvijte vijak
(ss), pomaknite kazalec na 90° in zategnite
vijak.
UPORABA ŽAGE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite
ali odstranite pribor ali preden
izberete in zamenjate nastavitve
ter pred popravili. ON/OFF stikalo
mora biti na poziciji OFF (IZKLOP).
Nenamerni zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
OPOZORILO:
• Preverite, ali je orodje postavljeno
tako, da ustreza ergonomskim
pogojem v smislu višine mize
in stabilnosti. Lokacija stroja
mora biti izbrana tako, da ima
upravljavec dober pregled nad
delovnim področjem in da mu nudi
dovolj prostora okoli stroja, ki mu
omogoča gibanje brez omejitev.
• Namestite pravilno rezilo.
Ne uporabljajte prekomerno
obrabljenih rezilnih kolutov.
Najvišja hitrost vrtenja orodja ne
sme preseči hitrosti vrtenja žage.
• Ne poskušajte rezati izjemno
majhnih kosov.
• Rezilo naj se premika neovirano.
Ne potiskajte s silo.
• Pred začetkom rezanja počakajte,
da stroj doseže polno obratovalno
hitrost.
• Preverite, ali so vsi zaporni gumbi
in ročaji primežev trdno priviti.
Uporabniki v Veliki Britaniji naj bodo pozorni na
“pravila za stroje za obdelovanje lesa 1974” in
vsa naknadna dopolnila.
• Nikoli ne potiskajte roke na delovno območje
žage, če je žaga priključena na izvor
napajanja.
• Nikoli ne uporabljajte žage za prostoročne
reze!
• Nikoli ne žagajte zvitih, pripognjenih ali
koritastih obdelovancev. Obdelovanec mora
imeti vsaj eno ravno stran, ki jo morate
nasloniti na prislon razparilnega noža ali
prislon jeralnega kota.
• Vedno podprite dolge obdelovance, da
preprečite povratni udarec.
• Ne odstranjujte odrezanih obdelovancev, ko
se rezilo vrti.
Vklop in izklop (sl. 1)
• Orodje vključite s pritiskom na zeleno
vklopno stikalo.
• Orodje izključite s pritiskom na rdeče
izklopno stikalo.
OPOMBA: Med preklapljanjem načina uporabe
žage se lahko pojavijo nihanja omrežne
napetosti. Če dobava električne energije ni
stabilna, se takšna nihanja lahko odrazijo
negativno na ostale priključene naprave. Motnje
15
SLOVENSKI
na ostalih električnih napravah ne bodo opazne,
če znaša impedanca manj kot 0,262 Ohmov.
razdelek Nastavitev skale razparilnega noža
v poglavju Sestava orodja in nastavitve.
V vtiču električnega orodja mora biti vgrajena
počasna - inertna 16 A varovalka.
Preprosti rezi
Delovanje prislona
razparilnega noža
(sl. 14–16)
ZAPORNA ROČICA VODILA
Zaporna ročica vodila (s) blokira prislon v svojem
položaju in tako onemogoči premik prislona med
uporabo žage. Če želite zakleniti zaporno ročico
vodila, jo pritisnite navzdol in proti zadnjem delu
žage. Če jo želite odkleniti, jo povlecite navzgor
in proti sprednjemu delu žage.
• Vedno uporabljajte razparilni nož.
• Vedno se prepričajte, da sta razparilni nož in
ščitnik rezila pravilno poravnana.
Vzdolžno rezanje (sl. 1, 17)
OPOZORILO: Ostri robovi.
• Nastavite poševni kot na 0°.
OPOMBA: Pred vzdolžnem rezanju vedno
zaklenite zaporno ročico vodila.
• Nastavite višino rezila žage. Položaj rezila
je pravilen, ko se skozi spodnjo površino
obdelovanca prikažejo največ trije zobje
rezila. Po potrebi nastavite višino zgornjega
ščitnika rezila.
PODALJŠEK DELOVNE PODLAGE/OZKI
PRISLON RAZPARILNEGA NOŽA
• Nastavite vzporedni prislon na zahtevano
razdaljo.
Vaša delovna podlaga namizne žage
je opremljena z podaljškom, ki podpira
obdelovance, ki segajo preko delovne mize
namizne žage.
• Držite obdelovanec plosko na mizi in ob
vzporedni prislon. Ne približujte delov
obdelovanca k rezilu.
Za uporabo ozkega prislona razparilnega noža
v položaju podaljška delovne podlage, ga zavrtite
iz položaja za shranjevanje, kot je prikazano na
sl. 15 in namestite zatiče v spodnje utore (tt) na
obeh koncih prislona.
• Vključite žago in počakajte, da rezilo doseže
polno hitrost.
Za uporabo ozkega prislona razparilnega noža
v položaju ozkega prislona razparilnega noža,
namestite zatiče v zgornje utore (uu) na obeh
koncih prislona. Ta funkcija bo omogočila
dodatnih 51 mm (2") razdalje med rezilom. Glej
sl. 16.
OPOMBA: Če sega obdelovanec preko delovne
podlage, izvlecite podaljšek delovne podlage ali
prilagodite ozki prislon razparilnega noža.
GUMB ZA FINO REGULIRANJE
Gumb za fino reguliranje (p) omogoča fina
nastavitev prislona. Pred nastavitvijo se
prepričajte, da je zaporna ročica vodila obrnjena
navzgor ali da je v odklenjenem položaju.
KAZALEC MERILNE SKALE RAZPARILNEGA
NOŽA
Kazalec merilne skale razparilnega noža mora
biti pravilno nastavljen, v nasprotnem primeru
pri menjavi tankih in debelih rezil prislon
razparilnega noža ne bo deloval pravilno.
Kazalec merilne skale razparilnega noža
prikazuje pravilno samo za položaj 1 (od nič do
61 cm), vendar za položaj 1 z ozkim prislonom
razparilnega noža dodajte dodatnih 5,08 cm. Glej
16
• Ne približujte rok v smeri žaganja rezila.
• Počasi potiskajte obdelovanec pod zgornji
ščitnik rezila ter ga obenem močno pritiskajte
ob prislon. Zobje morajo neovirano rezati;
obdelovanca ne potiskajte s silo skozi rezilo.
Ohranjajte enakomerno hitrost rezila.
• Ne pozabite uporabiti potisnega droga (u), ko
se približate rezilu.
• Ko zaključite rez, izključite orodje, tako da se
rezilo ustavi in odstranite obdelovanec.
OPOZORILO:
• Nikoli ne potiskajte ali držite
za prosto oz. odrezano stran
obdelovanca.
• Ne poskušajte rezati izjemno
majhnih kosov.
• Pri rezanju majhnih obdelovancev
vedno uporabljajte potisni drog.
Poševni rezi
• Nastavite želeni kot naklona.
• Nadaljujte kot pri vzdolžnem rezanju.
Prečno rezanje (sl. 18)
• Odstranite prislon razparilnega noža in
v želen utor montirajte prislon jeralnega kota.
SLOVENSKI
• Zaklenite prislon razparilnega noža
v položaj 0°.
• Nastavite poševni kot na 0°.
• Nastavite višino rezila žage.
• Držite obdelovanec plosko na mizi in ob
prislon. Ne približujte delov obdelovanca
k rezilu.
• Ne približujte rok v smeri žaganja rezila
žage.
• Vključite orodje in počakajte, da rezilo
doseže polno hitrost.
• Obdelovanec držite čvrsto ob prislon in ga
s sestavom prislona počasi pomaknite do
podnožja zgornjega ščitnika rezila. Zobje
morajo neovirano rezati; obdelovanca ne
potiskajte s silo skozi list. Hitrost pomika
rezila mora biti enakomerna.
• Ko zaključite rez, izključite orodje, tako da se
rezilo ustavi, ter odstranite obdelovanec.
Poševno prečno rezanje
• Nastavite želeni kot naklona.
• Nadaljujte kot pri prečnem rezanju.
Jeralni rezi
• Nastavite prislon razparilnega noža na
zahtevan kot.
• Nadaljujte kot pri prečnem rezanju.
Dvojni kot
Ta rez je kombinacija jeralnega kota in
poševnega kota.
• Nastavite želeni poševni kot in nadaljujte kot
pri prečnem rezanju.
Stojalo za rezanje dolgih
obdelovancev
• Dolge obdelovance vedno podprite.
• Dolge obdelovance podprite z ustreznimi
pripomočki, kot so koza za žaganje
ali podobno, ter tako preprečite padec
previsnega dela obdelovanca.
Odvajanje prahu (sl. 2)
Žaga je opremljena s priključkom za odsesavanje
prahu, ki se nahaja na zadnji strani žage (i), ki je
primerna za priklop na napravo za odsesavanje
prahu, ki ima nameščeno 57/65 mm šobo.
K napravi je priložen tudi adapter, ki omogoča
priklop šobe za odsesavanje prahu premera
34-40 mm.
• Pri vseh delovnih operacijah priključite
napravo za odsesavanje v skladu
z ustreznimi predpisi, ki urejajo izpuste
prahu.
• Pred uporabo se prepričajte, da je sesalna
cev primerna za delovni postopek in ustrezna
za material, ki ga želite žagati.
• Ne pozabite, da proizvedene iverne plošče
ali mediapanske plošče proizvedejo več
prašnih delcev kot navadni les.
Transport (sl. 1)
• Zvijte priključni kabel
• Stroj prenašajte z rokama na vdolbini za
prijem (c).
OPOZORILO: Orodje vedno
prenašajte z nameščenim zgornjim
ščitnikom rezila.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite
ali odstranite pribor ali preden
izberete in zamenjate nastavitve
ter pred popravili. ON/OFF stikalo
mora biti na poziciji OFF (IZKLOP).
Nenamerni zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Nastavitev zaporne ročice
vodila (sl. 2, 19)
Napetost zaporne ročice vodila je tovarniško
nastavljena. Če želite napetost znova nastaviti,
sledite spodnjemu postopku:
• Žago naklonite na eno stran.
• Zaklenite zaporno ročico vodila (s).
• Na spodnjem delu stroja poiščite šest robni
drog (xx)(sl. 19).
• Odvijte zaklepno matico (yy). Zategnite
šest robni drog, da se vzmet na zaklepnem
mehanizmu stisne in da dobite želen odpor
zaporne ročice vodila. Zategnite zaklepno
matico na šest robnem drogu.
17
SLOVENSKI
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale,
iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Pred uporabo pozorno preverite zgornji ščitnik
rezila ter cev za odsesavanje prahu in se
prepričajte, da vsi sestavni deli delujejo pravilno.
Pazite, da odrezki, prah ali delci obdelovanca ne
povzročijo blokade katere koli od funkcij.
V primeru, da se delci obdelovanca zagozdijo
med rezilom in ščitnikom, izklopite orodje iz vira
napajanja in upoštevajte napotke v poglavju
Montaža žaginega lista/rezila. Odstranite moteč
del in ponovno namestite list.
Prezračevalne reže morajo biti stalno proste,
ohišje pa redno čistite z mehko krpo.
Redno počistite sistem za
zbiranje prahu (sl. 20)
• Žago naklonite na eno stran.
• Odstranite vijake (w w) (sl. 20).
• Odstranite nesnago in montirajte dostopni
pokrovček (v v) s pomočjo priloženih vijakov
(sl. 20).
Izbirni pribori/nastavki
OPOZORILO: Ker dodatna oprema,
ki je ni izdelalo podjetje DEWALT,
18
ni bila preizkušena s tem strojem je
njena uporaba lahko nevarna. Za
zmanjšanje tveganja poškodb s tem
izdelkom uporabljajte le originalno
DEWALT dodatno opremo.
ŽAGINI LISTI: Na 30 mm vretenu VEDNO
UPORABLJAJTE 250 mm rezila, ki so oblikovana
tako, da zmanjšujejo nivo hrupa. Rezilo mora
biti zasnovano za min. hitrost vrtenja 4000 vrt/
min. Ne uporabljajte žaginih listov z manjšim
premerom. Saj ne bodo primerno zavarovani.
UPORABA
OPIS LISTA
PREMER
ZOBJE
LISTA
Žagini listi za gradbeništvo
(hitro vzdolžno rezanje)
Splošna uporaba
250 mm
Fin prečni rez
250 mm
Žagini listi za lesarstvo
(zagotavljajo gladek in čisti rez)
Fin prečni rez
250 mm
24
40
60
Ko se zgornji ščitnik obrabi (kat. št. 247678-02),
ga nadomestite z novim.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš izdelek DEWALT ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno
odlaganje električnih izdelkov od navadnih
komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali
prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
SLOVENSKI
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih DEWALT izdelkov, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
DEWALT pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev skupaj
s podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
19
HRVATSKI
STOLNA PILA
DW745
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Vrsta
Snaga motora (ulazna)
Snaga motora (izlazna)
Brzina bez opterećenja
Promjer lista
Provrt lista pile
Debljina tijela lista
Debljina noža za cijepanje
Dubina rezanja 90°
Dubina rezanja 45°
Kapacitet cijepanja
Ukupne dimenzije
Težina
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage)
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
230 V alatni
230 V alatni
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
kg
DW745-QS/GB
230
4
1.850
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
DW745-LX
115
4
1.700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3
96
3
109
3
V
10 Ampera, mreža
3 Ampera,
u utikačima
NAPOMENA: prilikom prebacivanja prekidača
može doći do kratkih promjena ili fluktuacija
napona. U nepovoljnim uvjetima u sustavima
javnog napajanja može doći do padova napona
i smetnji. Do smetnji neće doći ako je
impedancija manja od 0,25 ohma. Utičnice za
ove električne alate trebaju biti zaštićene inertnim
osiguračima od 16 ampera.
20
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
HRVATSKI
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede
i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Naznačuje rizik od strujnog udara.
Opća sigurnosna pravila
1. Radno područje održavajte čistim.
Zakrčeni prostori i radne površine prizivaju
nezgode.
2. Imajte na umu radno okruženje.
Naznačuje rizik od požara.
EC-deklaracija usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Alat ne izlažite kiši. Alate ne upotrebljavajte
u vlažnim ili mokrim uvjetima. Područje rada
održavajte dobro osvijetljenim (250 - 300
luksa). Alat ne upotrebljavajte u područjima
gdje postoji rizik od izazivanja požara ili
eksplozije, npr. u blizini zapaljivih tekućina ili
plinova.
3. Zaštita od električnog udara.
DW745
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Ovi proizvodi također su usklađeni sa
smjernicama 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za
dodatne informacije kontaktirajte DEWALT putem
sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju
priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Izbjegavajte dodir tijela i uzemljenih
površina, kao što su cijevi, radijatori,
štednjaci i hladnjaci. Ako alat upotrebljavate
u ekstremnim radnim uvjetima (npr. visoka
relativna vlažnost, stvaranje metalne
strugotine itd.) električna zaštita može
se poboljšati ugradnjom izolirajućeg
transformatora ili osigurača sa zaštitom od
probijanja uzemljenja (FI).
4. Udaljite druge osobe.
Osobama koje nisu uključene u radove,
a pogotovo djeci, ne dopuštajte dodirivanje
alata ili produžnog kabela i držite ih podalje
od radnog područja.
5. Spremite alate kad nisu u upotrebi.
Kad nisu u upotrebi, alati moraju biti
pohranjeni na suho mjesto i sigurno
zaključani, izvan dosega djece.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1.11.2013.
Sigurnosne upute
UPOZORENJE! Tijekom korištenja
električnih alata uvijek se pridržavajte
osnovnih sigurnosnih mjera kako
biste smanjili rizik od požara, strujnog
udara i ozljeda. Ovo obuhvaća
sigurnosne mjere navedene
u daljnjem tekstu.
Prije prve upotrebe ovog proizvoda pročitajte sve
upute, a upute sačuvajte.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
SLUČAJ POTREBE.
6. Ne preopterećujte alat.
Alat neće raditi bolje i sigurnije pri stupnju
upotrebe za koji nije predviđen.
7. Upotrijebite pravilan alat.
Ne forsirajte malene alate u poslovima
koji se obavljaju krupnijim alatima. Alate
ne upotrebljavajte u svrhe za koje nisu
predviđeni. Primjerice, kružnu pilu ne
upotrebljavajte za piljenje grana ili stabala.
8. Pravilno se obucite.
Ne nosite labavu odjeću ili nakit jer ih
pokretni dijelovi mogu zahvatiti. Tijekom
rada na otvorenom preporučuje se korištenje
sigurnosnih cipela protiv klizanja. Prekrijte
dugu kosu kako biste je zaštitili.
9. Koristite zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitne naočale. Koristite
masku za lice ili masku protiv prašine ako
se tijekom upotrebe alata stvara prašina ili
leteće čestice. Koristite toplinski izoliranu
21
HRVATSKI
pregaču ako ove čestice mogu biti vrlo
visoke temperature. Uvijek rabite zaštitu za
sluh. Uvijek rabite zaštitnu kacigu.
10. Priključite opremu za odvođenje prašine.
Ako je omogućeno priključivanje opreme za
odvođenje i prikupljanja prašine, osigurajte
njezino pravilno priključivanje i primjenu.
11. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene.
Utikače nikad ne isključujte iz električne
utičnice povlačenjem kabela. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih rubova.
Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje
alata.
12. Osigurajte radni materijal.
Kad god je to moguće za pridržavanje
radnog materijala upotrijebite stezaljke ili
kliješta. Ova metoda je sigurnija u odnosu na
pridržavanje rukom, a dodatno oslobađa obje
ruke za rukovanje alatom.
13. Ne sežite predaleko.
Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan
položaj.
14. Alat održavajte uz potrebnu brigu.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i
čistim radi boljeg i sigurnijeg rada. Slijedite
upute za podmazivanje i izmjenu dodatne
opreme. Alat povremeno pregledavajte te ga
u slučaju oštećenja servisirajte u ovlaštenom
servisu. Rukohvate i prekidače održavajte
suhim, čistim i bez prisutnosti ulja ili masti.
15. Alate isključite iz napajanja.
Alat isključite iz električnog napajanja kad
nije u upotrebi, kao i prije servisiranja ili
izmjene dodatne opreme kao što su pile,
nastavci i rezači.
16. Uklonite ključeve za prilagođavanje.
Neka vam prijeđe u naviku da provjeravate
jesu li ključevi za prilagođavanje uklonjeni
s alata prije njegove upotrebe.
17. Izbjegavajte nepredviđeno pokretanje
alata.
Prije priključivanja alata u električno
napajanje provjerite je li prekidač
u isključenom položaju.
18. Koristite produžne kabele za rad na
otvorenom.
Prije upotrebe provjerite produžni kabel
i promijenite ga ako je oštećen. Ako se alat
upotrebljava na otvorenom, upotrijebite
isključivo produžne kabele namijenjene
22
upotrebi na otvorenom i odgovarajuće
označene.
19. Budite na oprezu.
Pazite što radite. Služite se zdravim
razumom. Alat ne upotrebljavajte ako ste
umorni ili pod utjecajem alkohola ili lijekova.
20. Provjerite moguća oštećenja dijelova.
Prije upotrebe pažljivo provjerite alat i kabel
napajanje kako biste utvrdili njihov ispravan
rad i ispunjavanje predviđene namjene.
Provjerite poravnanje i povijenost pokretnih
dijelova, napuknuća dijelova, ugradnju ili bilo
kakva druga stanja koja mogu utjecati na rad
alata. Oštećeni štitnik ili bilo koji drugi dio
mora popraviti ili zamijeniti ovlašteni servis,
osim ako je drugačije navedeno
u ovom priručniku. Neispravni prekidači
moraju se zamijeniti u ovlaštenom servisu.
Ne upotrebljavajte alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni
položaj. Nikad ne pokušavajte sami izvoditi
bilo kakve popravke.
UPOZORENJE! Upotreba bilo kojeg
nepreporučenog dodatnog dijela ili
opreme kao i izvođenje bilo kojih
radnji pomoću ovog alata koje nisu
opisane u ovom priručniku može
predstavljati opasnost od tjelesnih
ozljeda.
21. Neka vaš alat popravi kvalificirana osoba.
Ovaj električni alat usklađen je s važećim
sigurnosnim propisima. Popravke smije
obavljati samo kvalificirano osoblje
primjenom originalnih rezervnih dijelova,
u suprotnom može doći do opasnih situacija.
Dodatne sigurnosne upute za
stolove za piljenje
• Ne koristite listove pila čija je debljina veća
od debljine noža za cijepanje.
• Osigurajte da se list okreće u pravilnom
smjeru i da su zupci usmjereni prema
prednjem rubu stola.
• Prije izvođenja bilo kakvih radova provjerite
jesu li sve stezaljke čvrsto pritegnute.
• Pobrinite se da su svi listovi i prirubnice čisti
i da su udubljene strane prstena okrenute
prema listu. Dobro pritegnite osiguravajuću
maticu.
• List pile održavajte oštrim i pravilno
postavljenim.
HRVATSKI
• Provjerite je li nož za cijepanje postavljen na
pravilnoj udaljenosti od lista – najviše 5 mm.
• Pilu nemojte koristiti ako gornji i donji štitnik
nisu postavljeni.
• Dijelove tijela ne postavljajte u ravninu
oštrice. Može doći do osobnih ozljeda. Tijelo
postavite sa strane oštrice.
• Pilu odvojite od električnog napajanja prije
izmjene lista ili izvođenja radova održavanja.
• Tijekom piljenja uvijek koristite palicu za
potiskivanje i ruke nikad ne postavljajte bliže
od 150 mm od prednjeg ruba lista.
• Ne pokušavajte upotrebljavati uz napon koji
nije predviđen.
• Na list ne nanosite sredstva za podmazivanje
dok je pokrenut.
• Ne posežite rukom oko i prema stražnjem
dijelu pile.
• Palicu za potiskivanje uvijek držite na
njezinom mjestu za pohranu dok se ne
koristi.
• Nemojte stajati na uređaju.
• Tijekom transporta pobrinite se da je gornji
dio lista pile prekriven, npr. štitnikom.
• Štitnik ne koristite za rukovanje ili
transportiranje.
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: • Ovaj uređaj
opremljen je posebno konfiguriranim
kabelom napajanja (priključak tipa Y).
Ako se kabel napajanja ošteti ili na
bilo koji način postane neispravan,
može ga zamijeniti samo proizvođač
ili ovlašteni servisni zastupnik.
Stolni umetak (ploču) odmah zamijenite kada
se istroši ili ošteti.
Provjerite je li radni materijal pravilno
poduprt. Duge radne materijale dodatno
poduprite.
Na list pile ne primjenjujte bočni pritisak.
Nikad ne režite lagane legure. Alat nije
dizajniran za takve vrste primjene.
Ne koristite abrazivne ili dijamantne listove.
Izrada ureza, utora ili usjeka nije dopuštena.
U slučaju nezgode ili kvara uređaja odmah
isključite uređaj i iskopčajte utikač iz
utičnice. Prijavite kvar i uređaj označite na
odgovarajući način kako bi druge osobe
spriječili da koriste neispravan uređaj.
Ako se list pile zablokira uslijed neuobičajene
sile uvođenja tijekom rezanja, UVIJEK
isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
Uklonite radni materijal i provjerite slobodno
kretanje lista pile. Ponovo uključite uređaj i
započnite novi rez uz manju silu uvođenja.
• Tijekom rezanja drva na pilu priključite uređaj
za prikupljanje prašine.
• NE pokušavajte rezati naslagane hrpe radnih
komada jer može doći do gubitka nadzora
ili povratnog udara. Sve materijale dobro
poduprite.
LISTOVI PILE
• Prilikom piljenja drva uvijek priključite
odgovarajući uređaj za odvođenje prašine.
• Najveća dopuštena brzina lista mora uvijek
biti jednaka brzini alata bez opterećenja,
navedenoj na nazivnoj pločici ili veća.
• Ne koristite listove pile koji ne odgovaraju
dimenzijama navedenima u Tehničkim
podacima. Ne koristite nikakve držače
razmaka za namještanje lista na osovinu.
Za drvo i slične materijale upotrebljavajte
isključivo listove pila navedene u ovom
priručniku i usklađene sa zahtjevima iz
dokumenta EN 847-1.
• Razmotrite ugradnju posebno dizajniranih
listova za smanjenu buku.
• Ne koristite listove pile od brzoreznog (HS)
čelika.
• Ne koristite napukle, deformirane ili oštećene
listove.
• Odaberite odgovarajući list pile za radni
materijal koji režete.
• Prilikom rukovanja listovima pile i grubim
radnim materijalima uvijek nosite rukavice.
Listove pila treba pohraniti u držač kad god
je to moguće.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći rizici su neprestano prisutni tijekom
upotrebe pile:
- ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih
dijelova.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to su:
- Oštećenje sluha.
- Rizik od nezgoda uzrokovanih nepokrivenim
dijelovima rotirajućeg lista pile.
- Rizik od ozljeda prilikom promjene lista pile
nezaštićenim rukama.
- Rizik od priklještenja prstiju tijekom otvaranja
štitnika.
23
HRVATSKI
- Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom piljenja drva, osobito
hrastovine, bukovine i iverice.
Sljedeći čimbenici utječu na stvaranje buke:
- materijal koji režete
- vrsta lista pile
- sila uvođenja
- održavanje uređaja.
1 list pile
1 sklop gornjeg štitnika lista
1 ploča zasjeka
1 ključ za list
1 ključ provrta
1 Prilagodnik za odvođenje prašine
1 priručnik s uputama
- istrošeni list pile
• Alat, dijelove i pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
- odvođenje prašine zračnom strujom sporijom
od 20 m/s
• Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte
se s njime prije same upotrebe alata.
Sljedeći čimbenici utječu na izlaganje prašini:
- nepravilno uvođenje radnog materijala
Oznake na alatu
Opis (sl. 1, 2)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
a. prekidač za uključivanje/isključivanje
b. gumb za resetiranje osigurača
Koristite zaštitu za sluh.
c. udubina za ruku
d. stol
e. oštrica
Koristite zaštitu za oči.
f. nož za cijepanje
g. gornji štitnik lista
Nosite masku za zaštitu dišnog
sustava.
Ruke držite podalje od područja
rezanja i lista pile.
Točka za nošenje.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA
h. otvor za odvođenje prašine na štitniku
i. glavni otvor za odvođenje prašine
j. Prilagodnik za odvođenje prašine
k. Ploča zasjeka
l. Rubnik protiv cijepanja
m. Pričvrsnica rubnika protiv cijepanja
n. podupirač radnog materijala/uski rubnik
protiv cijepanja (prikazano u pohranjenom
položaju)
Šifra datuma, koja sadrži i godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
o. indikator skale cijepanja
Primjer:
q. kombinirani kotačić za kontrolu podizanja
i nagiba
2013 XX XX
Godina proizvodnje
p. gumb za fino podešavanje
r. poluga za fiksiranje nagiba
s. ručica za fiksiranje šine
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
t. ključ za list
u. Palica za potiskivanje
1 djelomično sastavljen uređaj
v. podesivi stražnji nogar
1 sklop rubnika rascjepljivanja
w. skala kuta
1 kutni rubnik
x. utor skale kuta
y. kutni rubnik
24
HRVATSKI
NAMJENA
Ova stolna pila DW745 predviđena je za obradu
drva i plastike (piljenje, rascjepljivanje, poprečno
rezanje, rezanje pod kutem i nagibom). Uređaj je
projektiran za listove promjera 250 mm
s karbidnim vrhovima.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Stolna pila DW745 profesionalan je električni
alat.
NE dopustite djeci da dolaze u kontakt s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi
od strane osoba (uključujući i djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, kao ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire.
Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz
ovaj proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT alat dvostruko je izoliran
u skladu s dokumentom EN 61029 te
žica uzemljenja nije potrebna.
UPOZORENJE: alate s napajanjem
od 115 V potrebno je upotrebljavati
putem izolacijski osiguranog
transformatora koji između primarnog
i sekundarnog navoja ima zaštitu
uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak u
utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak u
utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan
za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte Tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a najveća 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač za uključivanje/isključivanje
u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Vađenje iz ambalaže (sl. 1, 2)
• Pilu pažljivo izvadite iz ambalaže.
• Uređaj je potpuno sastavljen, osim rubnika
protiv cijepanja i gornjeg štitnika.
• Dovršite sastavljanje prema uputama
u nastavku.
• Gurnite palicu (u) u njezin položaj s desne
strane uređaja (sl. 2).
• Podesite stražnje nogare (v) tako da stol (d)
bude ravan u svim smjerovima.
• Potpuno odmotajte kabel napajanja.
UPOZORENJE:
• Palicu za potiskivanje uvijek držite
na njezinom mjestu dok se ne
koristi.
• Priključite utikač u utičnicu
neposredno prije upotrebe.
Postavljanje lista pile
(sl. 1– 4)
UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj
iskopčan iz napajanja.
UPOZORENJE: Zupci nove pile vrlo
su oštri i mogu biti opasni.
25
HRVATSKI
UPOZORENJE: List pile OBAVEZNO
zamijenite na ovdje opisani način.
Koristite SAMO listove pila koji su
specificirani u Tehničkim podacima.
Preporučujemo DT4226. NIKAD ne
postavljajte druge listove.
• Podignite provrt lista u najviši položaj tako da
zakrenete kotačić (q) u smjeru kazaljke na
satu (sl. 1).
• Postavite list pile na osovinu redoslijedom
prikazanim na sl. 3. Vanjska prirubnica (z)
ima izdignuti dio promjera ø 30 mm koji
pristaje unutar provrta lista. Provjerite jesu li
zupci usmjereni prema prednjem dijelu stola.
• Držite osovinu pomoću ključa s otvorenim
krajem i pritegnite maticu provrta (aa)
zakretanjem u smjeru kazaljke na satu
pomoću ključa (sl. 4).
• Za uklanjanje lista primijenite gornji postupak
obrnutim redoslijedom.
UPOZORENJE: Nakon promjene
lista uvijek provjerite pokazivač
rubnika protiv rascjepljivanja i nož za
cijepanje.
Podešavanje lista pile
(sl. 1, 5)
Za optimalnu učinkovitost list mora biti paralelan
s nagibnim utorima. To je tvornički podešeno. Da
biste ponovo podesili:
• Postavite pilu na bok.
• Pomoću imbus ključa od 10 mm malo
otpustite vijke nosača (bb) (fig. 5).
• Podesite nosač (cc) tako da list bude
paralelan s utorom skale nagiba (x) (sl. 1).
• Pritegnite vijke nosača (bb) na 11 Nm (sl. 5).
Podešavanje visine lista
(sl. 1)
List se može podignuti i spustiti kombiniranim
kotačićem za kontrolu podizanja i nagiba (q).
• Gornja tri zupca lista trebaju provirivati kroz
gornju površinu radnog materijala tijekom
piljenja. To omogućuje da u svakom trenutku
maksimalan broj zubaca uklanja materijal,
pružajući maksimalnu učinkovitost.
26
Prilagođavanje noža za
cijepanje (sl. 1, 6)
• Podignite provrt lista u najviši položaj tako da
zakrenete kotačić za podešavanje visine lista
(q) u smjeru kazaljke na satu (sl. 1).
• Otpustite vijak (dd) za nekoliko okreta
pomoću isporučenog ključa (sl. 6).
• Gurnite vijak (dd) prema unutra i zadržite
ga kako biste oslobodili opružni pričvrsni
mehanizam.
• Poravnajte utor (ee) s vijkom (dd) i umetnite
nož za cijepanje tako da gornji dio utora
bude na gumbu.
• Otpustite vijak (dd) i dobro ga pričvrstite
pomoću isporučenog ključa.
UPOZORENJE:
• Kada je pravilno poravnat, nož
za cijepanje je u liniji s listom
na površini stola i pri vrhu lista.
Provjerite pomoću ravnog ruba
u svim položajima nagiba i visine
lista.
• Ne pokušavajte fiksirati nož za
cijepanje u drugim položajima
osim preporučenih. Razmak
između noža za cijepanje i vrhova
zubaca lista mora biti najmanje
2 mm.
• Pravilno postavljen i poravnat
gornji štitnik lista (g) na nožu za
cijepanje ključan je za siguran
rad!
• Ne koristite noževe deblje od 2,3
mm, kao što je navedeno
u specifikacijama.
Pričvršćivanje na radni stol
(sl. 2)
• Na okviru uređaja između nogara na
svakoj strani (v) nalaze se dvije rupe koje
omogućuju pričvršćivanje na radni stol. Rupe
upotrijebite dijagonalno.
• Za bolju upravljivost pričvrstite uređaj na
komad iverice minimalne debljine 15 mm.
• Komad iverice može se pritegnuti za radni
stol. To omogućuje lakši transport uređaja
jednostavnim otpuštanjem stezaljki.
HRVATSKI
Postavljanje ploče zasjeka
(sl. 7)
• Poravnajte ploču (k) kao što je prikazano
i umetnite jezičke sa stražnje strane ploče
u otvore na stražnjoj strani stola.
• Pritisnite prednji dio ploče.
• Prednji dio ploče mora biti poravnat ili malo
ispod površine stola. Stražnji dio mora
biti poravnat s površinom stola. Podesite
pomoću četiriju vijaka (ff).
• Zakrenite pričvrsni vijak (pogledajte umetak
na sl. 7) za 90° u smjeru kazaljke na satu
kako biste fiksirali ploču.
UPOZORENJE: Uređaj ne koristite
bez ploče zasjeka. Ploču zasjeka
odmah zamijenite kada se istroši ili
ošteti.
Postavljanje gornjeg štitnika
lista (sl. 8)
• Pričvrstite gornji štitnik lista (g) na nož za
cijepanje (f) pomoću vijka (gg).
• Postavite podlošku (hh) i leptir maticu (ii) na
drugi kraj vijka i pritegnite.
Postavljanje rubnika protiv
rascjepljivanja (sl. 9)
Rubnik protiv rascjepljivanja može se postaviti
u dva položaja s desne strane (položaj 1 za 0
mm do 51 cm i položaj 2 za 10,2 cm do 61 cm)
i jedan položaj s lijeve strane stolne pile.
1. Oslobodite pričvrsnice rubnika protiv
rascjepljivanja (m).
2. Držeći rubnik pod kutom, poravnajte vijke
(sprijeda i straga) (jj) na šinama rubnika
s utorima na rubniku (kk).
3. Namjestite utore na pinove i zakrenite rubnik
prema dolje tako da bude položen na šine.
4. Pričvrstite rubnik tako da zatvorite prednje
i stražnje pričvrsnice (m).
Podešavanje rubnika paralelno
s listom (sl. 1, 9)
Rubnik je tvornički podešen. Ako je potrebno
ponovo podesiti, napravite sljedeće:
• Podignite list pile u najviši položaj.
• Uklonite gornji štitnik lista (g).
• Kut nagiba postavite na 0°.
• Pomaknite rubnik (l) tako da dodiruje list.
• Provjerite je li rubnik paralelan s listom.
• Ako je potrebno prilagoditi, slijedite ove
korake:
• Pomoću imbus ključa otpustite vijak za
podešavanje rubnika (jj) te namjestite rubnik
prema šini.
• Rubnik postavite paralelno s listom.
• Pritegnite vijak za podešavanje.
• Fiksirajte šinu pomoću ručice i provjerite je li
rubnik paralelan s listom.
• Nakon podešavanja ne zaboravite ponovo
postaviti štitnik lista.
UPOZORENJE: Ako ležaj nema
dovoljan hod, predajte uređaj u
ovlašteni DEWALT servis.
Podešavanje skale cijepanja
(sl. 10)
Skala cijepanja pruža točna očitanja samo kada
je rubnik postavljen s desne strane lista.
• Provjerite pokazuje li indikator skale
cijepanja (o) na nulu kada rubnik tek dodiruje
list. Ako indikator ne pokazuje točno na nulu,
olabavite vijke (ll), pomaknite indikator na 0
i pritegnite vijke.
Podešavanje nagiba
i indikatora (sl. 1, 11, 12)
• Podignite list pile u najviši položaj.
• Oslobodite ručicu za fiksiranje nagiba (r) tako
da je pomaknete prema gore i udesno.
• Olabavite vijak graničnika nagiba (mm).
• Postavite kvadrat (nn) na stol i uz list (e).
• Podesite kut nagiba pomoću ručice za
fiksiranje nagiba (r) tako da list bude
priljubljen uz kvadrat.
• Pritegnite ručicu za fiksiranje nagiba (r).
• Zakrenite ekscentar graničnika nagiba (oo)
tako da bude u kontaktu s blokom ležaja.
• Provjerite skalu kuta nagiba. Ako je potrebno
podesiti, otpustite vijak indikatora (pp)
i postavite pokazivač na 0°.
• Pritegnite vijak pokazivača (pp).
• Ponovite postupak u položaju za 45°, ali
nemojte pomicati pokazivač.
• Pritegnite vijak graničnika nagiba (mm).
• Oslobodite polugu za fiksiranje šine.
27
HRVATSKI
Podešavanje graničnika kuta
(sl. 1, 13)
• Postavite graničnik kuta (y) u utor s lijeve
strane lista.
• Olabavite pričvrsni gumb (qq).
• Postavite kvadrat (nn) uz graničnik kuta (y)
i list (e). Pogledajte sl. 13.
• Provjerite pokazuje li pokazivač (rr) 90°
na skali. Ako pokazivač ne pokazuje točno
na 90°, olabavite vijak (ss), pomaknite
pokazivač na 90° i pritegnite vijak.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač za uključivanje/isključivanje
u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE:
• Pobrinite se da uređaj bude
postavljen tako da zadovoljava
ergonomske uvjete po pitanju
visine i stabilnosti. Lokacija
uređaja mora biti odabrana tako
da rukovatelj ima dobar pregled
i dovoljno slobodnog prostora oko
uređaja, kako bi se omogućilo
rukovanje radnim materijalom bez
ikakvih ograničenja.
• Postavite odgovarajući list pile.
Ne upotrebljavajte pretjerano
istrošene listove. Najveći broj
okretaja alata ne smije biti veći
od najvećeg dopuštenog broja
okretaja lista.
• Ne pokušavajte rezati premalene
komade.
• Pustite list da samostalno pili. Ne
forsirajte.
• Pričekajte da motor prije rezanja
postigne punu radnu brzinu.
28
•
Provjerite jesu li sve ručice
blokiranja i stezaljke čvrsto
pritegnute.
Korisnici u UK moraju obratiti pažnju na propise
o strojevima za rad s drvom "Woodworking
machines regulations 1974" i ostale prateće
dodatke.
• Ne postavljajte ruke u područje lista nakon
priključivanja pile na električno napajanje.
• Pilu ne koristite za rezanje slobodnom
rukom!
• Ne pilite deformirane i savijene komade.
Barem jedna ravna i glatka strana mora biti
priljubljena uz rubnik protiv rascjepljivanja ili
rubnik kuta.
• Duge radne materijale uvijek poduprite kako
biste spriječili povratni udar.
• Ne uklanjajte naslage i odrezane komade iz
područja rezanja dok je list u pokretu.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
• Za uključivanje uređaja pritisnite zeleni
prekidač.
• Za isključivanje uređaja pritisnite crveni
prekidač.
NAPOMENA: prilikom prebacivanja prekidača
može doći do kratkih promjena ili fluktuacija
napona. U nepovoljnim uvjetima u sustavima
javnog napajanja može doći do padova napona
i smetnji. Do smetnji neće doći ako je
impedancija manja od 0,262 ohma.
Utičnice za ove električne alate trebaju biti
zaštićene inertnim osiguračima od 16 ampera.
Upotreba rubnika protiv
rascjepljivanja
(sl. 14–16)
RUČICA ZA FIKSIRANJE ŠINE
Ručica za fiksiranje šine (s) učvršćuje rubnik
i sprječava njegovo pomicanje tijekom rezanja.
Da biste fiksirali ručicu šine, pritisnite je prema
dolje i prema stražnjem dijelu pile.
Za oslobađanje povucite prema gore i prema
prednjem dijelu pile.
NAPOMENA: Prilikom cijepanja uvijek fiksirajte
ručicu za blokiranje šine.
HRVATSKI
PRODUŽETAK ZA PODUPIRANJE RADNOG
MATERIJALA /USKI RUBNIK PROTIV
RASCJEPLJIVANJA
Ova stolna pila opremljena je produžetkom za
podupiranje radnog materijala koji se produžuje
iza stola pile.
Za upotrebu uskog rubnika protiv rascjepljivanja
u položaju za podupiranje radnog materijala
zakrenite uski rubnik iz pohranjenog položaja kao
što je prikazano na sl. 15 i uvucite pinove u donje
utore (tt) s obje strane rubnika.
Za upotrebu uskog rubnika u položaju za usko
cijepanje uvucite pinove u gornje utore (uu)
s obje strane rubnika. Ova funkcija pruža
dodatnih 51 mm razmaka od lista. Pogledajte
sl. 16.
NAPOMENA: Uvucite produžetak za podupiranje
radnog materijala ili pomaknite u položaj za usko
cijepanje kad god radite preko stola.
GUMB ZA FINO PODEŠAVANJE
Gumb za fino podešavanje (p) omogućuje manje
pomake prilikom podešavanja rubnika. Prije
podešavanja provjerite je li poluga za blokiranje
šine u gornjem tj. otključanom položaju.
POKAZIVAČ SKALE CIJEPANJA
Pokazivač skale cijepanja trebat će podesiti
za odgovarajuću učinkovitost rubnika ako
promijenite list. Pokazivač skale cijepanja pruža
točna očitanja samo za položaj 1 (0 do 61 cm),
međutim za položaj 1 uz upotrebu rubnika za
usko cijepanje dodajte 5,08 cm. Pogledajte
Podešavanje skale cijepanja u odjeljku
Sastavljanje i podešavanje.
Osnovni rezovi pilom
• Uvijek koristite nož za cijepanje.
• Uvijek provjerite jesu li nož za cijepanje i
štitnik lista pravilno poravnati.
Cijepanje (sl. 1, 17)
UPOZORENJE: Oštri rubovi.
• Kut nagiba postavite na 0°.
• Prilagodite visinu lista pile. Pravilan položaj
lista je kad su vrhovi triju zubaca malo iznad
gornje površine drva. Po potrebi podesite
visinu gornjeg štitnika lista.
• Paralelni rubnik postavite na željenu
udaljenost.
• Radni materijal pridržavajte ravno na stolu
i uz rubnik. Radni materijal držite podalje od
oštrice.
• Obje ruke držite podalje od putanje lista.
• Uključite uređaj i pustite da list pile dostigne
punu brzinu.
• Polako uvodite radni materijal ispod štitnika,
držeći ga čvrsto pritisnutog uz rubnik. Pustite
da zupci sami režu i ne forsirajte radni
materijal preko lista pile. Brzinu lista pile
treba održavati konstantnom.
• Ne zaboravite upotrijebiti palicu za
potiskivanje (u) kad se približite listu.
• Nakon dovršetka reza isključite uređaj,
pustite da se list pile sam zaustavi i uklonite
radni materijal.
UPOZORENJE:
• Nikad ne gurajte i ne pridržavajte
slobodni ili odrezani dio radnog
materijala.
• Ne pokušavajte rezati premalene
komade.
• Tijekom piljenja uskih radnih
materijala uvijek koristite palicu za
potiskivanje.
Koso rezanje
• Podesite potrebni kut.
• Nastavite kao i prilikom cijepanja.
Poprečno rezanje (sl. 18)
• Uklonite rubnik za cijepanje i postavite kutni
rubnik u odgovarajući utor.
• Fiksirajte kutni rubnik u 0°.
• Kut nagiba postavite na 0°.
• Prilagodite visinu lista pile.
• Radni materijal pridržavajte ravno na stolu
i uz rubnik. Radni materijal držite podalje od
oštrice.
• Obje ruke držite podalje od pravca kretanja
lista pile.
• Uključite uređaj i pustite da list pile dostigne
punu brzinu.
• Radni materijal držite čvrsto priljubljen uz
rubnik i polako pomičite radni materijal
zajedno sa sklopom rubnika dok radni
materijal ne bude ispod gornjeg štitnika lista.
Pustite da zupci sami režu i ne silite radni
materijal preko lista pile. Brzinu lista pile
održavati nepromijenjenom.
• Nakon dovršetka reza isključite uređaj,
pustite da se list pile sam zaustavi i uklonite
radni materijal.
29
HRVATSKI
Poprečno koso rezanje
• Podesite potrebni kut.
• Nastavite kao i prilikom poprečnog rezanja.
Rez pod nagibom
• Nagibni rubnik postavite na potreban kut.
• Nastavite kao i prilikom poprečnog rezanja.
Složeno rezanje
Ovo je kombinacija rezanja sa zakretanjem
i nagibom.
• Podesite potreban kut te nastavite kao
i prilikom kosog poprečnog rezanja.
Podupirač za duge komade
• Uvijek poduprite duge komade radnog
materijala.
• Duge komade radnog materijala poduprite na
bilo koji uobičajeni način, kao što su kozlić za
piljenje ili slični uređaji za sprječavanje pada
završetaka.
Prilagodnik za odvođenje
prašine (sl. 2)
Uređaj je opremljen otvorom za odvođenje
prašine sa stražnje strane (i) prikladnim za
upotrebu uz usisavače s mlaznicama od 57/65
mm. Uz uređaj je isporučen redukcijski priključak
za upotrebu uz mlaznice promjera 34-40 mm.
ODRŽAVANJE
Ovaj DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač za uključivanje/isključivanje
u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Podešavanje blokade šine
(sl. 2, 19)
Napetost blokade šine tvornički je podešena. Ako
je potrebno ponovo podesiti, napravite sljedeće:
• Postavite pilu na bok.
• Pričvrstite polugu za fiksiranje.
• Potražite šesterokutnu šipku (xx) s donje
strane uređaja (sl. 19)
• Otpustite maticu (yy). Pritegnite šesterokutnu
šipku tako da opruga pričvrsnog sustava
bude komprimirana, stvarajući potrebnu
napetost na ručici blokade šine. Ponovo
pritegnite maticu uz šesterokutnu šipku.
• Uvijek priključite uređaj za odvođenje
prašine, projektiran u skladu s važećim
propisima o emisiji prašine.
• Provjerite je li crijevo za odvođenje prašine
koje koristite prikladno za posao koji
obavljate i materijal koji režete.
• Napominjemo da materijali kao što su
šperploča i iverica mogu stvarati više prašine
od prirodnog drva.
Transportiranje (slika 1)
• Uredno pohranite kabel napajanja
• Uređaj uvijek nosite tako da ruke stavite
u udubine (c).
UPOZORENJE: Uređaj transportirajte
s postavljenim gornjim štitnikom lista.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti
30
HRVATSKI
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Prije upotrebe pažljivo provjerite gornji štitnik
lista, pokretni donji štitnik lista i cijev za
odvođenje prašine, kako biste provjerili njihovo
ispravno funkcioniranje. Pobrinite se da komadići,
prašina i dijelovi radnog materijala ne mogu
izazvati blokadu bilo koje funkcije.
Ako su dijelovi radnog materijala zaglavljeni
između lista pile i štitnika, odvojite uređaj od
izvora napajanja i slijedite upute u odjeljku
Postavljanje lista pile. Uklonite zaglavljene
dijelove i ponovo postavite list pile.
Otvore za prozračivanje održavajte čistima,
a kućište redovno čistite mekom krpom.
Redovito čistite sustav
prikupljanja prašine (sl. 20)
• Postavite pilu na bok.
• Uklonite vijke (w w) (sl. 20).
• Uklonite svu prašinu i ponovo pričvrstite
vratašca (v v) pomoću vijaka (sl. 20).
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj alat rabite isključivo
dodatni pribor koji preporučuje tvrtka
DEWALT.
LISTOVI PILE: UVIJEK UPOTRIJEBITE listove
za smanjivanje buke od 250 mm, provrta 30 mm.
Nazivna brzina mora biti najmanje 4.000 RPM.
Nikad ne koristite list manjeg promjera. One ne bi
bile dobro zaštićene.
OPISI LISTOVA
PRIMJENA
PROMJER
Građevinski listovi pile
(brzo cijepanje)
Opća namjena
250 mm
Fini poprečni rezovi
250 mm
Listovi pile za drvo
(omogućuju čiste i glatke rezove)
Fini poprečni rezovi
250 mm
Zamijenite gornji štitnik (br. dijela: 247678-02)
kada se istroši.
Informacije o odgovarajućim dodacima zatražite
od lokalnog dobavljača.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
molimo da svoj proizvod vratite bilo kojem
ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa možete
provjeriti putem lokalnog ureda tvrtke DEWALT
na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
popis ovlaštenih DEWALT servisa i svi detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
ZUBCI
24
40
60
31
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
32
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
STONA TESTERA
DW745
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Snaga motora (ulazna)
Snaga motora (izlazna)
Brzina u praznom hodu
Prečnik lista testere
Otvor lista testere
Debljina lista testere
Debljina rascepnog klina
Dubina reza 90°
Dubina reza 45°
Kapacitet cepanja
Ukupne dimenzije
Težina
LPA (zvučni pritisak)
KPA (odstupanje zvučnog pritiska)
LWA (zvučni pritisak)
KWA (odstupanje zvučne snage)
Osigurači:
Evropa
230 V-alati
U.K. i Irska
230 V-alati
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
kg
DW745-QS/GB
230
4
1850
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
DW745-LX
115
4
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3
96
3
109
3
V
10 ampera,
mrežno napajanje
3 ampera,
u utikaču
NAPOMENA: Aktivnost komutacije može da
proizvede kratkoročne promene ili fluktuacije
u naponu. Pod nepovoljnim uslovima u javnom
sistemu električnog snabdevanja može se pojaviti
kvarenje ostalih uređaja. Smetnje se neće
pojavljivati ako je impedansa manja od
0,25 oma. Utičnice koje koristite za ove električne
alate trebaju da imaju osigurač od 16 ampera sa
inertnom karakteristikom.
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu
opasnu situaciju koja, može ako
se ne izbegne izazvati manju ili
umerenu povredu.
33
SRPSKI
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usaglašenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
Opšta pravila bezbednosti
1. Održavajte čistoću radnog područja.
Neuredna područja i stolovi mogu voditi
povredama.
2. Vodite računa o ambijentalnim uslovima
radnog područja.
Ne izlažite alat kiši. Ne koristite alat u
vlažnim ili mokrim uslovima. Radno područje
držite tako da bude dobro osvetljeno (250
- 300 luksa). Ne koristite alat gde postoji
opasnost od izazivanja požara ili eksplozije,
npr. u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.
3. Zaštititi od električnog udara.
DW745
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama (npr. cevi, radijatori, šporeti
i frižideri). Kada koristite alat pod ekstremnim
uslovima (npr. visoka vlažnost, kada se
stvaraju metalne strugotine, itd.), električna
bezbednost se može poboljšati umetanjem
izolacionog transformatora ili (FID) sklopke
za prekidanje strujnog kola u slučaju struje
greške.
4. Udaljite druge ljude.
Ne dozvoljavajte ljudima, a naročito deci, koji
nisu uključeni u posao, da dodiruju alat ili
produžni kabl i udaljite ih iz radnog područja.
5. Nekorišćene alate odložite.
Kada se ne koriste, alati se moraju odložiti
na suvom mestu tako da budu bezbedno
zaključani i van domašaja dece.
Horst Grossmann
Potpredsednik za inženjering i razvoj proizvoda
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
01.11.2013
Sigurnosna uputstva
UPOZORENJE! Pri korišćenju
električnih alata moraju se uvek
poštovati osnovne bezbednosne mere
predostrožnosti kako bi se smanjila
opasnost od požara, električnog
udara i telesnih povreda, uključujući
i sledeće.
Pročitajte i sačuvajte ova uputstva pre nego što
pokušate da rukujete ovim proizvodom.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
34
6. Ne preopterećujte alat.
On će bolje i bezbednije obaviti posao
tempom za koji je predviđen.
7. Koristite pravi alat.
Ne opterećujte male alate poslom
koji je predviđen za profesionalne alate.
Ne koristite alate za svrhe za koje nisu
namenjeni; na primer, ne koristite kružne
testere za sečenje debla ili panja.
8. Nosite odgovarajuću odeću.
Ne nosite široku odeću ili nakit, jer se oni
mogu uhvatiti u pokretne delove. Preporučuje
se nošenje obuće koja se ne kliza kada se
radi napolju. Da biste sakupili dugu kosu,
nosite zaštitnu kapu za kosu.
9. Nosite zaštitnu opremu.
Uvek nosite zaštitne naočare. Koristite
masku za lice ili za zaštitu od prašine ako su
radni uslovi takvi da se stvara prašina ili da
lete čestice. Ukoliko se takve čestice mogu
značajno zagrejati, nosite i termootpornu
SRPSKI
kecelju. Uvek nosite zaštitu za sluh. Uvek
nosite zaštitnu kacigu.
10. Povežite opremu za izbacivanje prašine.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste.
11. Ne rukujte nepravilno kablom.
Nikad ne vucite kabl da biste ga izvukli iz
utičnice. Udaljite kabl od toplote, ulja i oštrih
ivica. Nikad ne nosite alat držeći ga za kabl.
12. Osigurajte radni komad.
Ukoliko je moguće, koristite stezaljke ili
stege za osiguranje radnog komada. To je
bezbednije nego da koristite ruku i oslobađa
obe ruke za upravljanje alatkom.
13. Ne posežite van domašaja.
Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u
svakom trenutku.
14. Pravilno održavajte alate.
Rezne alate održavajte tako da uvek
budu oštri i čisti radi boljih i bezbednijih
performansi. Postupajte prema uputstvima za
podmazivanje i zamenu pribora. Periodično
proveravajte alate i, ako su oštećeni,
odnesite u ovlašćeni servis na popravku.
Drške i prekidači moraju da budu suvi, čisti,
nezaprljane uljem i mašću.
15. Iskopčajte alate.
Ako se ne koriste, pre servisiranja i pri
promeni pribora, kao što su listovi testere,
bitovi i rezači, isključite alate iz struje.
16. Uklonite ključeve za podešavanje i druge
ključeve.
Naviknite se da redovno proveravate da li
su ključevi za podešavanje i drugi ključevi
uklonjeni iz alata pre nego što uključite alat.
17. Izbegnite nenamerno pokretanje.
Uverite se da je alat u „isključenom“ položaju
pre nego što ga uključite u struju.
18. Koristite produžne kablove koji su
predviđeni za korišćenje napolju.
Pre upotrebe, proverite produžni kabl i
zamenite ga ako je oštećen. Ako se alat
koristi napolju, koristite samo produžne
kablove koji su namenjeni za upotrebu
napolju i koji nose odgovarajuću oznaku.
19. Budite pripravni.
Gledajte u ono što radite. Razmišljajte
zdravorazumno. Ne radite sa alatom ako ste
umorni ili pod uticajem lekova ili alkohola.
20. Proverite da li postoje oštećeni delovi.
Pre korišćenja pažljivo proverite alat i mrežni
kabl da biste ustanovili da li će pravilno
raditi i obavljati svoju funkciju. Proverite
centriranost pokretnih delova, spojnih
pokretnih delova, lom delova, montažu i bilo
koja druga stanja koja bi mogla uticati na
njihov rad. Štitnik ili drugi deo koji je oštećen
treba pravilno popraviti ili zameniti od strane
ovlašćenog servisnog centra osim ako je
drugačije navedeno u ovom uputstvu za
upotrebu. Neispravne prekidače odnesite
u ovlašćeni servisni centar radi popravke.
Ne koristite alat čiji prekidač ne može da se
uključi i isključi. Ne pokušavajte da popravite
sami.
UPOZORENJE! Upotreba bilo kakvih
dodatnih pribora ili priključaka ili
vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda.
21. Za popravku svog alata angažujte
kvalifikovano lice.
Ovaj električni alat je usaglašen sa
relevantnim bezbednosnim pravilima.
Popravke treba da vrše samo ovlašćena lica
korišćenjem originalnih rezervnih delova; u
suprotnom može doći do velike opasnosti po
korisnika.
Dodatna bezbednosna pravila
za stone testere
• Ne koristite listove testere čija je debljina
veća ili je širina zupca manja od debljine
rascepnog klina.
• Uverite se da list rotira u pravilnom smeru i
da su zupci usmereni prema prednjoj strani
stone testere.
• Uverite se da su sve stezne ručice učvršćene
pre nego što počnete sa radom.
• Uverite se da su svi listovi i prirubnice čiste
i da je udubljena strana prstena okrenuta
naspram lista testere. Bezbedno pritegnite
navrtku vretena.
• Održavajte list tako da bude oštar i pravilno
postavljen.
• Uverite se da je nož za cepanje podešen na
pravilnom rastojanju od lista testere
- maksimalno 5 mm.
• Nikada nemojte koristiti testeru bez
nameštenog gornjeg i donjeg štitnika
u mestu.
35
SRPSKI
• Ne držite bilo koji deo vašeg tela u liniji sa
listom. Mogu nastati telesne povrede. Stojite
na bilo kojoj strani lista.
• Iskopčajte testeru iz električnog napajanja
pre zamene lista ili održavanja.
• Uvek koristite štap za guranje radnog
komada i uverite se da ne postavljate ruke
bliže od 150 mm od lista testere tokom
sečenja.
• Ne pokušavajte da radite na bilo kom
drugom naponu osim naznačenog.
• Ne nanosite mazivna sredstva na list kada
radi.
• Ne dosežite unaokolo iza list testere.
• Uvek držite štap za guranje na svom mestu
za skladištenje kada se ne koristi.
• Ne stojite na vrhu uređaja.
• Pobrinite se da za vreme transporta gornji
deo lista testere bude pokriven, npr. pomoću
štitnika.
• Ne koristite štitnik za rukovanje ili transport.
•
•
•
•
•
•
•
•
36
UPOZORENJE: Ova mašina
je opremljena sa specijalno
konfigurisanim električnim kablom
(tip Y pribor). Ako je električni kabl
oštećen ili na drugi način u kvaru,
onda on mora da bude zamenjen
od strane proizvođača ili ovlašćenog
servisera.
Odmah zamenite umetak stola (ploča) kada
je istrošen ili oštećen.
Proverite da li je radni komad pravilno
poduprt. Za duge radne komade uvek
obezbedite dodatnu podršku.
Ne primenjujte bočni pritisak na list testere.
Nikad ne secite lake legure. Ova mašina nije
predviđena za tu primenu.
Ne koristite abrazivne ili dijamantske diskove
Pravljenje ureza, filcova ili žljebova nije
dozvoljeno.
U slučaju nesreće ili ako se mašina pokvari,
odmah isključite mašinu i izvucite utikač iz
utičnice. Prijavite kvar i označite mašinu na
odgovarajući način, što će sprečiti da druge
osobe koriste neispravnu mašinu.
Ako je list testere blokiran zbog prevelike sile
posmaka prilikom rezanja, UVEK isključite
mašinu i izvucite utikač iz utičnice. Uklonite
radni komad i uverite se da list testere
slobodno rotira. Uključite mašinu i pokrenite
novu operaciju rezanja sa smanjenom silom
posmaka.
• Uvek povežite cirkularnu testeru na uređaj za
usisavanje prašine kada sečete drvo.
• NIKADA ne pokušavajte da režete naređanu
gomilu labavih komada materijala, jer to
može da prouzrokuje gubitak kontrola ili
povratni udar. Bezbedno osigurajte sve
materijale.
LISTOVI TESTERE
• Prilikom rezanja drveta uvek priključite
pogodan uređaj za izvlačenje prašine.
• Maks. dozvoljena brzina lista testere mora
uvek da bude jednaka ili veća od brzine
alata u praznom hodu koja je navedena na
natpisnoj pločici.
• Ne koristite listove testere koji ne odgovaraju
dimenzijama navedenim u tehničkim
podacima. Ne koristite nikakve odstojnike za
uglavljivanje lista testere na vreteno. Koristite
samo listove testere koji su navedeni
u ovom priručniku i koje su usklađene sa EN
847-1, ukoliko su namenjene za drvo i slične
materijale.
• Razmotrite primenu specijalnih niskošumnih
listova testere.
• Ne koristite listove testera od čelika visoke
brzine (HS).
• Ne koristite deformisane, napukle ili oštećene
listove testera.
• Uverite se da je odabran pravilan list testere
prema materijalu koji se seče.
• Nosite uvek pogodne rukavice kada radite sa
listom testere i hrapavog radnog materijala.
Listovi testere treba da budu transportovani
u držaču, kada god je to moguće.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
testera:
- povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
- Slabljenje sluha.
- Opasnost od nesrećnih slučajeva izazvanih
nepokrivenim delovima rotirajućeg lista
testere.
- Opasnost od povreda prilikom zamene lista
testere sa nezaštićenim rukama.
- Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
otvaranja štitnika.
SRPSKI
- Opasnost po zdravlje izazvano udisanjem
prašine koja se stvara pri sečenju drveta,
a naročito hrasta, bukve i MDF-a.
Sledeći faktori utiču na stvaranje buke:
~ materijal koji treba seći
~ tip lista testere
~ sila pomaka
- održavanje mašine
Sledeći faktori utiču na izlaganje prašini:
- istrošeni list testere
- sistem za izvlačenje prašine sa brzinom
protoka vazduha manjom od 20 m/s
- neprecizno vođen radni komad
1 Sklop gornjeg štitnika lista
1 Ploča
1 Ključ za list testere
1 Ključ za vreteno
1 adapter za izbacivanje prašine
1 Uputstvo za upotrebu
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima
ili priboru.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1, 2)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
b. Dugme za resetovanje osigurača
c. Udubljenje za ruku
d. Sto
Nosite zaštitu za sluh
e. List
f. Rascepni klin
g. Gornji štitnik lista testere
Nosite zaštitu za oči
h. Priključak za izvlačenje prašine na štitniku
i. Glavni priključak za izvlačenje prašine
Nosite zaštitu za sluh.
Držite ruke dalje od područja rezanja
i lista testere.
Mesto za nošenje.
j. Adapter za izbacivanje prašine
k. Ploča
l. Rebrasti graničnik
m. Reza rebrastog graničnika
n. Podrška radu/uski rebrasti
graničnik (prikazano u uskladištenoj poziciji)
o. Indikator skale za rebrastog graničnika
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
p. Dugme za fino podešavanje
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na kućištu.
q. Kombinovani točak za podizanje i kontrolu za
sečenje pod uglom
Primer:
r. Poluga za zaključavanje kod sečenja pod
uglom
2013 XX XX
Godina proizvodnje
s. Poluga za zaključavanje šine
t. Ključ za list testere
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
u. Štap za guranje
v. Podesivo zadnje stopalo
1 Delimično sklopljena mašina
w. Merač za obaranje ivice
1 Sklop rebrastog graničnika
x. Prorez merača za obaranje ivice
1 Graničnik za obaranje ivice
y. Graničnik za obaranje ivice
1 List testere
37
SRPSKI
NAMENA
Vaša DW745 stona testera na mestu rada je
konstruirana za operacije cepanja, unakrsno
sečenje, sečenje pod uglom i obaranje ivica
u drvetu, drvenih proizvoda i plastici. Ovaj
uređaj je projektovan za rad sa listom testere
nominalnog ø 250 mm sa karbidnim vrhom.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
DW745 stona testera je profesionalni električni
alat.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi
ostala sama sa proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 61029; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na 115
V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
38
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je pogodan za električno
priključivanje ovog alata (pogledajte Tehničke
podatke).Minimalni poprečni presek provodnika
je 1.5 mm2; maksimalna dužine
je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Otpakivanje (sl. 1, 2)
• Pažljivo izvadite testeru iz materijala za
pakovanje.
• Mašina je kompletno sklopljena osim
rebrastog graničnika i gornjeg štitnika lista.
• Završite sklapanje sledeći uputstva opisana
ispod.
• Gurnite štap za guranje (u) u svom mestu na
desnoj strani mašine (sl. 2).
• Podesite zadnje stopalo (v) dok sto (d) nije
u ravni u svim pravcima.
• Kompletno odmotajte električni kabl.
UPOZORENJE:
• Uvek držite štap za guranje na
svom mestu kada se ne koristi.
• Priključite utikač u električnu
utičnicu samo pre početka rada.
Montaža lista testere
(sl. 1-4)
UPOZORENJE: Uverite se da je
mašina iskopčana iz električnog
napajanja.
UPOZORENJE: Zupci novog lista
testere su veoma oštri i mogu biti
opasni.
SRPSKI
UPOZORENJE: List testere MORA
da se zameni kao što je opisano
u ovom odeljku. Koristite SAMO
listove testera koji su specificirani
u Tehničkim podacima. Mi
predlažemo DT4226. NIKAD ne
postavljajte druge listove testera.
• Podignite vreteno lista do maksimuma
rotiranje kontrolnog točka (q) udesno (sl. 1).
• Postavite list testere na vreteno po redosledu
prikazanim u slici 3. Spoljna prirubnica (z)
ima uzdignuto ispupčenje od ø 30 mm, koje
upada u otvor lista. Uverite se da su zupci
usmereni prema naniže na prednjoj strani
stola.
• Držite vreteno pomoću ključa i pritegnite
navrtku vretena (aa) okretanjem udesno
pomoću ključa za vreteno (sl. 4).
• Za skidanje lista, postupite obrnutim
redosledom.
UPOZORENJE: Nakon zamene lista
uvek proverite pokazivač rebrastog
graničnika i rascepni klin.
Podešavanje lista testere
(sl. 1, 5)
Za optimalne performanse list testere mora da
stoji paralelno prema urezima za obaranje ivice.
Ovo podešavanje je sprovedeno u fabrici. Za
ponovno podešavanje:
• Okrenite list na njegovu stranu.
• Pomoću imbus ključa od 10 mm olabavite
malo pričvršćivače (bb) (sl. 5).
• Podesite nosač (cc) dok list ne stoji paralelno
sa urezom merača za obaranje ivice (x)
(sl. 1).
• Pritegnite pričvršćivače (bb) na 11 Nm (sl. 5).
Podešavanje visine lista
(sl. 1)
List se može podizati i spuštati okretanje
kombinovanog točka za podizanje i kontrolu ugla
sečenja (q).
• Uverite se da gornja tri zupca lista štrče
preko gornje površine radnog komada
prilikom sečenja. Time ćete obezbediti da
maksimalan broj zubaca uklanja materijal
u bilo kom vremenu, a na taj način dobijate
optimalne performanse.
Montaža rascepnog klina
(sl. 1, 6)
• Podignite vreteno lista do maksimuma
rotiranjem točka za kontrolu visine lista (q)
udesno (sl. 1).
• Olabavite nekoliko okretaja zavrtanj (dd)
pomoću isporučenog ključa (sl. 6).
• Gurnite i držite zavrtanj (dd) unutra da biste
oslobodili stezni mehanizam sa oprugom.
• Poravnjajte prorez (ee) sa zavrtnjem (dd)
i umetnite rascepni klin dok se gornji deo
proreza ne oslanja na dugme.
• Otpustite zavrtanj (dd) i pritegnite ga
bezbedno pomoću isporučenog ključa.
UPOZORENJE:
• Kada je pravilno u ravni, rascepni
klin se nalazi u liniji sa listom pri
vrhu stola i pri vrhu lista. Proverite
pomoću prave ivice u sve pozicije
za sečenje pod uglom i sve visine
lista.
• Ne pokušavajte pričvršćivanje
rascepnog klina u bilo kom
drugom položaju osim
preporučenog. Rastojanje između
rascepnog klina i vrhovima
zubaca lista mora da bude
najmanje 2,0 mm.
• Pravilna montaža i poravnavanje
gornjeg štitnika lista (g) na
rascepnom klinu je suštinski za
bezbedan rad!
• Zabranjeno je nameštanje drugog
rascepnog klina za specifikaciji
isporučenu sa debljinom od
2,3 mm.
Pričvršćivanje na radnu tezgu
(sl. 2)
• Ram mašine između stopala na svakoj
strani (v) je opremljen sa dva otvora koja
omogućavaju pričvršćivanje na radnu tezgu.
Koristite otvore dijagonalno.
• Za poboljšano rukovanje pričvrstite mašinu
na komad šperploče minimalne debljine od
15 mm.
• Kada se koristi špreploča, onda je možete
stegnuti za radnu tezgu. Tim eolakšavate
transport mašine, otpuštanjem stezača.
39
SRPSKI
Montiranje ploče
(sl. 7)
• Poravnjajte ploču (k) kao što je prikazano
i umetnite jezičke na poleđini ploče u otvore
na poleđini stola.
• Pritisnite naniže prednji deo ploče.
• Prednji deo ploče mora da bude u ravni ili
neznatno ispod gornjeg dela stola. Zadnji
deo treba da bude u ravni sa gornjim delom
stola. Podesite pomoću četiri vijaka za
podešavanje (ff).
• Okrenite zavrtanj (vidi umetak u sl. 7)
udesno za 90° za zaključavanje ploče
u mestu.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
mašinu bez ploče. Odmah zamenite
ploču kada je istrošena ili oštećena.
Montaža gornjeg štitnika lista
(sl. 8)
• Pričvrstite gornji štitnik lista (g) na rascepni
klin (f) pomoću zavrtnja i navrtke (gg).
• Postavite podlošku (hh) i leptir navrtku (ii) na
drugom kraju zavrtnja i pritegnite.
Montiranje rebrastog
graničnika (sl. 9)
Rebrasti graničnik se može montirati u dve
pozicije na desnoj strani (pozicija 1 za 0 mm do
51 cm [20"] i pozicija 2 za 10,2 cm [4"] do 61
cm [24"]) i u jednu poziciju na levoj strani stone
testere.
1. Otključajte reze rascepnog klina (m).
2. Dok držite graničnik pod uglom, poravnjajte
vijke (prednji i zadnji) (j) na šinama
graničnika sa urezima glave graničnika (kk).
3. Navucite ureze na čivije i rotirajte graničnik
prema naniže dok ne nasedne na šinama.
4. Zaključajte graničnik u mestu zatvaranje
prednje i zadnje reze (m) na šinama.
Paralelno podešavanje
graničnika prema listu (sl. 1, 9)
Graničnik je fabrički podešen. Ako je neophodno
ponovno podešavanje, postupite kao što sledi:
• Podesite list testere u najviši položaj.
• Pomerite graničnik (l) dok ne dodirne list.
• Proverite da li je graničnik paralelan sa
listom testere.
• Ako je potrebno podešavanje, postupite na
sledeći način:
• Pomoću imbus ključa olabavite vijak za
podešavanje graničnika (jj) i postavite
graničnik prema šini graničnika.
• Podesite graničnik paralelno sa listom
testere.
• Pritegnite vijak za podešavanje.
• Zaključajte polugu za zaključavanje šine
i proverite da li graničnik stoji paralelno
prema listu.
• Uverite se da ste ponovo namestili štitnik
lista nakon podešavanja.
UPOZORENJE: Ako nema dovoljno
putovanja u sklopu pogonskog točka
sa ležajem onda odnesite jedinicu u
ovlašćeni DEWALT servis.
Podešavanje skale rebrastog
graničnika (sl. 10)
Skala pravilno očitava samo kada je graničnik
montiran na desnoj strani lista.
• Proverite da li indikator (o) pokazuje na
nulu na skali kada graničnik upravo dodiruje
list. Ako indikator ne pokaže tačno nulu,
popustite zavrtnje (ll), pomerite pokazivač na
0° i pritegnite zavrtnje.
Podešavanje zapinjače za
sečenje pod uglom
i pokazivača (sl. 1, 11, 12)
• Podesite list testere u najviši položaj.
• Otključajte polugu (r) tako što ćete je gurnuti
naviše i prema desno.
• Olabavite zavrtanj (mm).
• Postavite ugaonik za podešavanje (nn) na
sto i nagore prema listu testere (e).
• Podesite ugao sečenja pomoću poluge (r)
dok se list ne postavi u ravni sa ugaonikom.
• Pritegnite polugu (r).
• Okrećite breg (oo) dok čvrsto ne dođe
u dodir sa blokom ležaja.
• Ugao sečenja pod uglom podesite na 0°.
• Proverite skalu. Ako je neophodno
podešavanje, onda olabavite vijak (pp)
i podesite pokazivač na 0°.
• Otključajte polugu za zaključavanje šine (s).
• Pritegnite vijak (pp).
• Uklonite gornji štitnik lista (g).
40
SRPSKI
• Ponovite proceduru na 45° za 45° graničnik,
ali nemojte podešavati pokazivač.
•
• Pritegnite zavrtanj (mm).
•
Podešavanje graničnika za
obaranje ivice
(sl. 1, 13)
• Instalirajte graničnik (y) u prorez na levoj
strani lista.
• Olabavite dugme za blokiranje (qq).
• Postavite ugaonik (nn) naspram graničnika
(y) i lista (e). Pogledajte sliku 13.
• Proverite da li pokazivač (rr) pokazuje na 90°
na skali. Ako pokazivač ne pokaže tačno 90°,
popustite zavrtanj (ss), pomerite pokazivač
na 90° i pritegnite zavrtanj.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i
primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
UPOZORENJE:
• Uverite se da je mašina
postavljena tako da zadovoljava
ekonomske kriterijume u vezi
sa visinom stola i stabilnošću.
Lokacija mašine treba da se
izabere tako da rukovalac
ima dobar pregled i dovoljno
slobodnog okolnog prostora oko
mašine, što omogućava rukovanje
radnim komadom bez prepreka.
• Namestite odgovarajući list
testere. Ne koristite listove
testere koji su previše istrošeni.
Maksimalna rotaciona brzina alata
ne sme da prekorači maksimalnu
rotacionu brzinu lista testere.
• Ne pokušavajte da sečete
izuzetno male komade.
•
Pustite da se list testere slobodno
kreće. Ne primenjujte silu.
Pustite da motor dostigne punu
brzinu pre odsecanja.
Uverite se da su sva dugmad
za zaključavanje i stezne ručice
učvršćene.
Korisnici iz UK treba da obrate pažnju na
“pravilnik o mašinama za obradu drveta iz
1974.g.” i sve naredne izmene.
• Nikad ne stavljajte ruku u područje lista
testere kada je testera povezana na izvor
električnog napajanja.
• Nikada nemojte koristiti vašu testeru za
sečenje jednom rukom!
• Ne sečite uvijene, savijene ili kupaste radne
materijale. Mora da postoji najmanje jedna
prava strana koja će da se oslanja naspram
rascepnog klina ili graničnika za obaranje
ivice.
• Uvek poduprite duge radne komade da biste
sprečili povratni udarac.
• Nemojte uklanjati odsečke iz područja lista
dok mašina radi.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
• Da uključite mašinu, pritisnite zeleno dugme
za pokretanje.
• Da isključite mašinu pritisnite crveno dugme
za zaustavljanje.
NAPOMENA: Aktivnost komutacije može da
proizvede kratkoročne promene ili fluktuacije
u naponu. Pod nepovoljnim uslovima u javnom
sistemu električnog snabdevanja može se pojaviti
kvarenje ostalih uređaja. Smetnje se neće
pojavljivati ako je impedansa manja od 0,262
oma.
Utičnice koje koristite za ove električne alate
trebaju da imaju osigurač od 16 ampera sa
inertnom karakteristikom.
Korišćenje rascepnog klina
(sl. 14–16)
POLUGA ZA ZAKLJUČAVANJE ŠINE
Poluga (s) blokira klin u mestu sprečavajući
kretanje tokom rezanja. Za blokiranje poluge
gurnite je naniže i prema zadnjoj strani testere.
Za otključavanje povucite naviše i prema prednjoj
strani testere.
NAPOMENA: Prilikom ripovanja, uvek blokirajte
polugu za zaključavanje šine.
41
SRPSKI
PRODUŽETAK RADNE PLATFORME /USKI
RASCEPNI KLIN
• Uključite mašinu i sačekajte da list dostigne
punu brzinu.
Vaša stona testera je opremljena sa produžetkom
radne platforme koja podržava radne komade
koji prekoračuju stonu testeru.
• Lagano uvodite radni komad ispod štitnika
držeći ga čvrsto pritisnutim na graničnik.
Dozvolite zupcima da režu i nemojte silom
gurati radni komad kroz list. Brzina lista treba
da bude konstantna.
Za korišćenje uskog rascepnog klina u položaju
podrške radnog komada, rotirajte ga iz njegovog
položaja skladištenja kao što je prikazano u slici
15 i ugurajte čivije u donjem setu proreza (tt) na
obema krajevima klina.
Za korišćenje uskog rascepnog klina u uskom
položaju, ugurajte čivije u gornjem setu
proreza (uu) na obema krajevima klina. Ova
opcija omogućava 51 mm (2") dodatnog zazora
prema listu. Pogledajte sliku 16.
NAPOMENA: Kada god radite preko stola
uvucite produžetak radne platforme ili podesite
položaj uskog rascepnog klina.
DUGME ZA FINO PODEŠAVANJE
Dugme za fino podešavanje (p) omogućava fina
podešavanja prilikom podešavanja graničnika.
Pre podešavanja uverite se da je poluga za
blokiranje šine u blokiranom položaju.
POKAZIVAČ SKALE
Pokazivač skale treba podesiti za pravilne
performanse rascepnog klina ako korisnik menja
između debelih i tankih listova testere. Pokazivač
skale samo očitava pravilno za položaj 1 (nula
do 61 cm), međutim za položaj 1 sa uskim
rascepnim klinom u upotrebi dodajte 5,08 cm.
Vidi Podešavanje skalepod Sklapanje
i podešavanja.
Osnovni rezovi
• Uvek koristite rascepni klin.
• Uvek proverite da li su rascepni klin i štitnik
lista pravilno poravnati.
Ripovanje (sl. 1, 17)
UPOZORENJE: Oštre ivice.
• Ugao sečenja pod uglom podesite na 0°.
• Podesite visinu lista testere. Pravilan položaj
lista je kada se vrhovi tri zupca nalaze iznad
gornje površine drveta. Podesite visinu
gornje štitnika lista po potrebi.
• Podesite paralelni graničnik na željeno
rastojanje.
• Držite radni komad ravno na stolu i naspram
graničnika. Držite radni komad dalje od lista.
• Držite obe ruke udaljeno od putanje lista.
42
• Koristite štap za guranje (u) kada ste blizu
lista.
• Kada završite rezanje, isključite mašinu,
sačekajte da se list zaustavi i uklonite radni
komad.
UPOZORENJE:
• Nikada nemojte gurati ili držati
slobodni ili odsečeni deo radnog
komada.
• Nemojte rezati veoma male radne
komade.
• Uvek koristite štap za guranje
kada ripujete male radne komade.
Rezovi pod uglom
• Podesite neophodan ugao.
• Postupite kao kod ripovanja.
Unakrsno rezanje (sl. 18)
• Uklonite rascepni klin i instalirajte graničnika
za obaranje ivice u željenom prorezu.
• Blokirajte graničnik za obaranje ivice na 0°.
• Ugao sečenja pod uglom podesite na 0°.
• Podesite visinu lista testere.
• Držite radni komad ravno na stolu i naspram
graničnika. Držite radni komad dalje od lista.
• Držite obe ruke udaljeno od putanje lista
testere.
• Uključite mašinu i sačekajte da list testere
dostigne punu brzinu.
• Držite čvrsto radni komad naspram
graničnika i polako pomerajte radni komad
zajedno sa sklopom graničnika dok radni
komad ne dođe ispod gornjeg štitnika lista.
Dozvolite zupcima da režu i nemojte silom
gurati radni komad kroz list testere. Brzina
lista testere treba da bude konstantna.
• Kada završite rezanje, isključite mašinu,
sačekajte da se list testere zaustavi i uklonite
radni komad.
Unakrsno rezanje pod uglom
• Podesite neophodan ugao.
• Postupite kao kod unakrsnog rezanja.
SRPSKI
Obaranje ivica
• Podesite graničnik za obaranje ivica na
željeno rastojanje.
• Postupite kao kod unakrsnog rezanja.
Kombinovano obaranje ivice
Ovaj rez je kombinacija rezanja pod uglom i
obaranje ivica.
• Podesite neophodan ugao i postupite kao
kod unakrsnog rezanja za obaranje ivice.
Oslonac za dugačke komade
• Za duge radne komade uvek koristite
podršku.
• Poduprite dugačke radne komade koristeći
praktična sredstva kao što su kobilice za
testere ili slične uređaje da krajevi ne bi
padali.
Izvlačenje prašine (sl. 2)
Mašina je opremljena sa priključkom za
izvlačenje prašine na zadnjoj strani (i) koji je
pogodan za upotrebu sa opremom za izvlačenje
prašine koja ima 57/65 mm nastavci. Uz mašinu
je isporučen reducir priključak za korišćenje
nastavaka za izvlačenje prašine prečnika 34-40
mm.
• Tokom svih radova, povežite uređaj za
izbacivanje prašine koji je projektovan u
skladu sa relevantnim propisima vezanim za
emisiju prašine.
• Uverite se da je korišćeno crevo za
izvlačenje prašine pogodno za primenu
i rezanje materijala.
• Imajte na umu da materijali napravljeni od
strane čoveka, kao što su table ili MDF,
proizvode više prašine tokom sečenja nego
kod prirodnog drveta.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Podešavanje blokade šine
(sl. 2, 19)
Zategnutost blokade šina je fabrički podešeno.
Ako je neophodno ponovno podešavanje,
postupite kao što sledi:
• Okrenite list na njegovu stranu.
• Zaključajte polugu za zaključavanje šine (s).
• Locirajte šestougaonu šipku (xx) na donjoj
strani mašini (sl. 19).
• Olabavite navrtku (yy). Pritegnite šipku dok
opruga sistema za blokiranje nije sabijena
kreirajući željenu zategnutost na poluzi za
blokiranje šine. Ponovo pritegnite navrtku
naspram šipke.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Transport (sl. 1)
• Složite električni kabl
• Nosite mašinu uvek u udbljenjimza ruku (c).
UPOZORENJE: Mašinu uvek
transportujte sa postavljenim gornjim
štitnikom testere.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
43
SRPSKI
nemetalnih delova alata. Te
hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove.
Koristite samo krpu koja je navlažena
vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Pre upotrebe pažljivo proverite gornji i donji
štitnik lista testere, kao i cev za izbacivanje
prašine da biste ustanovili da li će pravilno
funkcionisati. Pobrinite se da opiljci, prašina ili
čestice radnog predmeta ne dovedu do blokade
neke od ovih funkcija.
U slučaju da se delići radnog komada zaglave
između lista testere i štitnika, isključite mašinu
iz struje i postupite kao što je opisano u delu
Montaža lista testere. Uklonite zaglavljene
delove i ponovo montirajte list testere.
Očistite proreze za ventilaciju i redovno čistite
kućište mekanom krpom.
Redovno čistite sistem za
sakupljanje prašine (sl. 20)
• Okrenite list na njegovu stranu.
• Uklonite zavrtnjeve (w w) (sl. 20).
• Uklonite svu prašinu i ponovo osigurajte
pristupna vratanca (v v) pomoću zavrtnjeva
(sl. 20).
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
LISTOVI TESTERE: UVEK KORISTITE 250 mm
listove testere sa smanjenom bukom i otvorom
od 30 mm. Nominalna brzina lista mora da bude
najmanje 4000 obrtaja u minuti. Nikada nemojte
koristiti list testere sa manjim prečnikom. Jer
neće biti zaštićen pravilno od strane štitnika.
44
OPIS LISTOVA TESTERE
PRIMENA
PREČNIK
ZUBAC
Građevinski listovi testere
(brzo cepanje)
Opšta namena
250 mm
24
Fina presecanja
250 mm
40
Listovi testere za drvo
(obezbeđuju gladak, čist rez)
Fina presecanja
250 mm
60
Zamenite gornji štitnik (br. dela: 247678-02) kada
je istrošen.
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
СТОЛНА ПИЛА
DW745
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Тип
Mоќност на мотор (влезна)
Mоќност на мотор (излезна)
Брзина без оптоварување
Дијаметар на листот
Внатрешен дијаметар на листот
Дебелина на телото на листот
Дебелина на расцепувачко
сечиво
Длабочина на рез при агол од 90°
Длабочина на рез при агол од 45°
Капацитет на подолжно сечење
Севкупни димензии
Тежина
L PA (звучен притисок)
KPA (отстапување на звучен
притисок)
L WA (звучна моќност)
KPA (отстапување на звучна
моќност)
Осигурувачи:
Европа
Алатки за
230 V
Велика
Британија
и Ирска
Алатки за
230 V
W
W
min-1
mm
mm
mm
DW745-QS/GB
230
4
1850
970
3800
250
30
2,2
DW745-LX
115
4
1700
820
4800
250
30
2,2
mm
2,3
2,3
mm
mm
mm
cm
kg
77
55
610
570 x 700 x 466
22
77
55
610
570 x 700 x 466
22
dB(A)
96
96
dB(A)
3
3
dB(A)
109
109
dB(A)
3
3
V
Потребен
е осигурувач од
10 ампери на
електричниот вод
Потребен
е осигурувач
од 3 ампери во
приклучокот за
струја
НАПОМЕНА: Активноста на префрлање
може да доведе до краткотрајни промени или
флуктуација во напонот. Во неповолни услови
на јавни системи со слаб напон, може да
дојде до ослабување на другите уреди. Нема
да дојде до пречки ако импеданцата
е помала од 0,25 оми. Приклучниците што ќе
се употребуваат за овие алатки мораат да
бидат снабдени со осигурувач од 16 ампери
со пасивна карактеристика.
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
45
МАКЕДОНСКИ
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
EК-Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
01.11.2013
Упатства за безбедна
употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Треба да
ги почитувате основните мерки
на безбедност секогаш кога
употребувате електрични алатки
за да го намалите ризикот од
пожар, електричен удар или
повреда на ракувачот. Тоа го
вклучува и следното:
Прочитајте ги сите упатства пред да се
обидете да работите со овој производ и
сочувајте ги упатствата.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Општи правила за
безбедност
1. Одржувајте го работното место
чисто.
Пренатрупани работни места и маси се
причина за повреди.
2. Земете ги предвид условите на
работното место.
DW745
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички податоци се во
склад со:
2006/42/EК, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК и 2011/65/EУ. За
повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
46
Не ја изложувајте алатката на дожд.
Не ја употребувајте алатката во
влажни или мокри услови. Одржувајте
го работното место добро осветлено
(250 - 300 Lux). Не ја употребувајте
алатката на места каде што постои
ризик од предизвикување на пожар или
експлозија, на пример во присуство на
запалливи течности и гасови.
3. Заштита од електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт
со заземјени површини (нпр. цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери).
Кога ја употребувате алатката во
екстремни услови (нпр. висока влажност,
створање на метални струготини и
сл.), безбедноста од електрична струја
може да се подобри со поставање
на изолационен трансформатор или
осигурувач од истек на струја во земја.
4. Држете ги другите лица настрана.
Не дозволувајте лица, а особено деца,
кои не се вклучени во работата, да ја
МАКЕДОНСКИ
допираат алатката или продолжниот
кабел и држете ги настрана од
работното место.
5. Одложете ги неактивните алатки.
Кога не се употребуваат, алатките
мора да се одложат на суво место и да
се заклучат надвор од досег на децата.
6. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила.
Алатката ќе ја заврши работата
подобро и побезбедно при брзината за
која е предвидена.
7. Употребувајте соодветна алатка
Не употребувајте на сила мали
алатки за работа за која е потребна
професионална алатка. Не ги
употребувајте алатките за работи
за кои не се наменети, нпр. не
употребувајте кружни пили за сечење на
гранки или трупци од дрво.
8. Бидете соодветно облечени.
Не носете широка облека или накит
затоа што тие може да се закачат во
подвижните делови. Се препорачуваат
нелизгачки обувки за работа надвор.
Носете заштитна капа за да ја
соберете долгата коса.
9. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш употребувајте заштитни
очила. Употребувајте маска за лице
или прав доколку при работата се
створа прав или излетуваат парчиња.
Доколку овие парчиња се врели, носете
и престилка што е отпорна на топлина.
Секогаш носете заштита за ушите.
Секогаш носете заштитен шлем.
10. Приклучете опрема за извлекување на
прав на апаратот.
Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
осигурајте таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
11. Употребувајте го правилно кабелот.
Никогаш немојте да го влечете
кабелот за да го исклучите од
приклучницата. Држете го кабелот
понастрана од топлина, масло и
остри предмети. Никогаш не ја носете
алатката за кабелот.
12. Прицврстете го предметот на
обработка.
Секогаш кога е можно употребувајте
стеги или менгеле за да го прицврстите
предметот на обработка. Тоа е
побезбедно отколку да го држите со
рака затоа што ги ослободува обете
раце за работа со алатката.
13. Не посегајте предалеку.
Цврсто стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време.
14. Грижливо одржувајте ги алатките.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти заради подобро
и побезбедно работење. Следете ги
упатствата за подмачкување
и менување на додатоци. Повремено
прегледувајте ги алатките и, доколку се
оштетени, однесете ги на поправка во
овластен сервис. Одржувајте ги рачките
и прекинувачите суви, чисти
и неизвалкани со масла или масти.
15. Исклучувајте ги алатките од извор на
струја.
Кога не се во употреба, пред
сервисирање, или при менување на
прибор како што се ножеви, додатоци
и сечила, исклучувајте ги алатките од
извор на струја.
16. Извадете ги регулирачките клучеви
и винтови.
Навикнете се да проверувате дали
клучевите за подесување се отстранети
од алатката пред да ја употребите.
17. Избегувајте ненамерно вклучување на
алатката.
Обезбедете прекинувачот на алатката
да биде во исклучена положба пред да ја
приклучите на извор на струја.
18. Употребувајте продолжни кабли кога
работите надвор.
Пред употреба, прегледајте го
продолжниот кабел и заменете го доколку
е оштетен. Кога алатката се употребува
надвор, употребувајте само продолжни
кабли што се наменети за работа надвор
и што се соодветно означени.
19. Бидете внимателни.
Внимавајте што правите.
Употребувајте логика. Не работете со
алатката кога сте уморни или кога сте
под влијание на дрога или алкохол.
47
МАКЕДОНСКИ
20. Проверете дали има оштетени
делови.
Пред употреба, внимателно проверете
ја алатката и кабелот за да утврдите
дека ќе работи соодветно и дека ќе ја
изврши својата функција. Проверете
дали се добро поставени подвижните
делови, дали се блокирани, дали некој
дел или држач е скршен, или постои
било каква друга состојба што може да
влијае на работата. Доколку штитник
или некој друг дел е оштетен, треба
правилно да се поправи или замени во
овластен сервисен центар доколку не
е назначено спротивно во ова упатство
за употреба. Обезбедете расипаните
прекинувачи да бидат заменети во
овластен сервисен центар. Не ја
употребувајте алатката доколку
прекинувачот не ја вклучува и исклучува.
Никогаш не се обидувајте сами да
вршите поправки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Употребата
на било која помошна опрема или
додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка
освен оние препорачани во ова
упатство за употреба може да
предизвика ризик од повреда на
ракувачот.
21. Вашата алатка треба да ја поправа
квалификувано лице.
Оваа електрична алатка е во склад со
соодветните правила за безбедност.
Поправките треба да ги извршуваат
само квалификувани лица со употреба
на оригинални резервни делови; во
спротивно поправката може да доведе
до значителна опасност по корисникот.
Дополнителни безбедносни
правила за столни пили
• Не употребувајте листови за пила
со дебелина што е поголема, или со
широчина на запците што е помала од
дебелината на расцепувачкото сечиво.
• Осигурајте се дека листот ротира
во правилна насока и дека запците се
насочени нанапред кон столната пила.
• Осигурајте се дека рачките на сетгачот
се зацврстени пред да започнете со
каква било работа.
• Осигурајте се дека сите листови
и ободи да се чисти и дека вградените
48
страни на прстенот се врз листот.
Зацврстете ја навртката на
вретеното.
• Листот нека биде остар и соодветно
поставен.
• Осигурајте се дека расцепувачкото
сечиво е подесено на соодветна далечина
од листот - максимално 5 mm.
• Никогаш не ракувајте со пилата доколку
долниот и горниот штитник не
е наместен.
• Никој дел од вашето тело не треба да
биде во линија со листот. Може да дојде
до повреда на ракувачот. Стојте од која
било страна на листот.
• Исклучете ја пилата од напон пред да
ги замените листовите или пред да
почнете со одржување.
• Користете парче за туркање за да го
движите работниот материјал во секој
момент и обезбедете да не ги ставајте
рацете поблиску од 150 mm од листот
додека сечете.
• Не се обидувајте да работите со друга
освен со назначената волтажа.
• Не нанесувајте лубриканти на листот
додека работи.
• Не посегнувајте зад листот.
• Секогаш држете го парчето за туркање
на неговото место за одложување кога
не е во употреба.
• Не стојте врз машината.
• За време на преместување на
машината, осигурајте горниот дел
од листот да биде прекриен, нпр. со
штитникот.
• Не го употребувајте штитникот
за преместување или ракување со
машината.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Оваа
машина е опремена со посебно
конфигуриран кабел за
напојување (додаток од тип Y).
Ако напонскиот кабел е оштетен
или дефектен на каков било начин,
тој мора да биде заменет од
страна на производителот или од
овластен сервисер.
• Веднаш заменете го вметокот за маса
(плоча со отвори) кога ќе биде оштетен
или изабен.
МАКЕДОНСКИ
• Проверете дали работниот материјал
е соодветно зацврснат. Секогаш
обезбедувајте дополнителна поддржка за
долги работни материјали.
• Не нанесувајте страничен притисок врз
листот на пилата.
• Никогаш не сечете лесни легури.
Машината не е предвидена за таа
намена.
• Не употребувајте брусен диск или
дијамантски резни тркала
• Правење отвори, тапење или правење
вдлабнатини не е дозволено.
• Во случај на незгода или квар на
машината, веднаш исклучете ја
и извадете го приклучокот од извор од
струја. Пријавете го кварот и соодветно
означете ја машината за да спречите
други лица да ја употребуваат.
• Кога листот на пилата ќе се блокира
поради преголема сила на туркање
при сечењето, СЕКОГАШ исклучете ја
машината и извадете го кабелот од
штекер. Отстранете го предметот
на обработка и обезбедете листот на
пилата да може слободно да се движи.
Вклучете ја машината започнете ново
сечење со намалена влезна сила.
• Секогаш поврзувајте ја кружната пила со
направа за собирање на прав кога сечете
дрво.
• НИКОГАШ не се обидувајте да сечете
куп од лабави парчиња материјал
кои можат да доведат до губење на
контрола или повратен удар. Добро
потпрете ги сите материјали.
ЛИСТОВИ
• Кога сечете дрво, секогаш поврзувајте
ја машината со соодветен извлекувач на
прав.
• Максималната дозволена брзина на
вртење на листот за пилата мора
секогаш да биде еднаква или поголема од
брзината без оптоварување што
е назначена на плочката со називот на
алатката.
• Не користете листови што не
соодветствуваат со димензиите
назначени во Технички податоци.
• Не употребувајте дистанцери за да
го поставите листот на вретеното.
Употребувајте само листови што се
наведени во ова упатство и што се во
склад со EN 847-1, ако се наменети за
дрво и слични материјали.
• Имајте во предвид да монтирате
специјално дизајнирани листови за
намалување на бучавата.
• Не употребувајте листови од челик за
високи брзини (HS).
• Не употребувајте деформирани,
напукнати или оштетени листови.
• Обезбедете дека избраниот лист
е соодветен за материјалот што ќе се
сече.
• Секогаш носете ракавици за ракување со
листовите и груб работен материјал.
Листовите треба да бидат пренесувани
во држач секогаш кога е тоа можно.
Преостанати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата
на пили:
- повреди поради допирање на вртечките
делови
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
- Оштетување на слухот.
– Ризик од незгоди предизвикани поради
непрекриени делови на вртечки лист.
- Ризик од повреда при менување на лист
со незаштитени раце.
– Ризик од приклештување на прстите при
отворање на штитниците.
– Опасности по здравје предизвикани
поради вдишување на прав што се створа
кога се сече дрво, а особено даб, бука
и иверка.
Следните фактори имаат влијание на
производството на бучава:
- видот на материјал што треба да се сече
- типот на листот
- силата на туркање
- одржувањето на машината
Следните фактори имаат влијание на
изложеноста на прав:
- истрошен лист
- извлекувачот на прав има брзина на
воздухот помала од 20 m/s
- предметот за обработка не е прецизно
наведуван
49
МАКЕДОНСКИ
Ознаки на алатката
Опис (скици 1 и 2)
Следните слики се наоѓаат на алатката:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката
а. Прекинувач за вклучување/исклучување
Носете штитници за ушите
b. Копче за ресетирање на осигурувач
c. Вдлабнатина за рака
Носете заштитни очила
d. Маса
e. Лист
f. Рацепувачко сечиво
Носете заштитни маски.
g. Горен штитник за лист
h. Порта за исфрлање на прав на штитник
Држете ги рацете подалеку од
местото на сечење и листот.
Место за фаќање при пренесување.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која исто така ја
вклучува и годината на производство,
е испечатена на куќиштето.
На пример:
2013 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Делумно склопена машина
1 Склоп на преграда за подолжно сечење
1 Хоризонтална преграда
1 Лист на пилата
1 Склоп на горен штитник за лист
1 Плоча со отвори
i. Главна порта за исфрлање на прав
j. Адаптер за извлекување на прав
k. Плоча со отвори
l. Преграда за подолжно сечење
m. Резе на преграда за подолжно сечење
n. Работна потпора/преграда за тесно
подолжно сечење (прикажано во одложена
положба)
o. Индикатор на мерило за подложно сечење
p. Копче за сложено подесување
q. Тркало за комбинирана контрола за
кревање и закосување
r. Рачка за блокирање на закосеност
s. Рачка за блокирање на пруга
t. Клуч за лист
u. Рачка за туркање
v. Прилагодлива задна педала
w. Хоризонтален мерач
x. Отвор на хоризонтален мерач
у. Хоризонтална преграда
1 Клуч за лист
НАМЕНА
1 Клуч за вретено
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
Вашата DW745 теренска столна пила
е дизајнирана за извршување на резни
активности на подолжно сечење, попречно
сечење, сечење под закосен и хоризонтален
агол на дрво, производи од дрво и пластика.
Оваа машина е дизајнирана за употреба со
лист со врв од карбид од ø 250 mm.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
НЕ ja употребуваjте алатката во влажни
услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
1 Адаптер за извлекување на прав
1 Упатство за употреба
50
МАКЕДОНСКИ
DW745 теренската столна пила
е професионална електрична алатка.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 61029;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор на
напон со преграда за заземјување
помеѓу примарниот
и секундарниот калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси на DEWALT .
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен
кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со 3 јадра со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете
во Технички податоци).Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1.5 mm2;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот за вклучување/
исклучување да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Отпакување (скици 1 и 2)
• Внимателно извадете ја пилата од
пакувањето.
• Машината е целосно склопена освен
преградата за подолжно сечење и горниот
штитник за лист.
• Внимателно фрлете го стариот
приклучок.
• Завршете го склопувањето со следење на
долунаведените упатства.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поставете го парче за туркање (u) на
неговото место на десната страна од
машината (скица 2).
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
• Прилагодете ја задната педала (v) додека
масата (d) не биде израмнета во сите
насоки.
51
МАКЕДОНСКИ
• Целосно одмотајте го кабелот за
напојување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Секогаш држете го парчето за
туркање на неговото место
кога не е во употреба.
• Приклучете го кабелот
во штекер само пред да
започнете со работа.
Монтирање на листот
(скици 1– 4)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Обезбедете
дека машината е исклучена од
изворот на енергија.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Запците на
нов лист се многу остри и може
да бидат опасни.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Листот
МОРА да се замени како
што е опишано во овој дел.
Употребувајте САМО листови
какви што се назначени во
делот Технички податоци. Ние
предлагаме модел DT4226.
НИКОГАШ немојте да монтирате
други листови на пилата.
• Кренете го вретеното за листот до
неговиот максимум со вртење на тркалото
за контрола (q) во насоката на стрелките
на часовникот (скица 1).
• Поставете го листот на вретеното според
редоследот што е прикажан на скица 3.
Надворешниот обод (z) има испакнатина
со дијаметар од 30 mm што пасува
во внатрешниот дијаметар на листот.
Обезбедете дека запците се насочени кон
предниот дел од масата.
• Држете го вретеното со употреба на
отворениот клуч и зацврстете ја навртката
на вретеното (aa) со вртење во насоката
на стрелките на часовникот со употреба
на клучот за вретено (скица 4).
• За да го отстраните листот, извршете ги
чекорите по обратен редослед.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
проверувајте ја стрелката на
преградата за подолжно сечење
и расцепувачкото сечиво откако
ќе го замените листот.
52
Прилагодување на листот
(скици 1 и 5)
За најдобри резултати, листот мора да
е во паралела со хоризонталните отвори.
Ова е фабрички прилагодено. За повторно
прилагодување:
• Свртете ја пилата странично.
• Со употреба на хексагонален клуч од
10 mm, малку олабавете ги затворачите на
држач (bb) (скица 5).
• Прилагодете го држачот (cc) додека
листот е во паралела со отворот на
хоризонталниот мерач (x) (скица 1).
• Затегнете ги затворачите на држачот (bb)
до 11 Nm (скица 5).
Прилагодување на висина на
лист (скица 1)
Листот може да биде кренат и спуштен со
вртење на тркало за комбинирана контрола за
кревање и закосување (q).
• Обезбедете најгорните три запци на
листот само да ја пробиваат горната
површина на работниот материјал
при сечењето. Ова ќе обезбеди дека
максималниот број на запци отстрануваат
материјал во секој момент, притоа давајќи
најдобри резултати.
Монтирање на
расцепувачкото сечиво
(скици 1 и 6)
• Кренете го вретеното за листот до
неговиот максимум со вртење на тркалото
за контрола на висината на листот (q)
во насоката на стрелките на часовникот
(скица 1).
• Олабавете го винтот за блокирање
(dd) за неколку вртења со употреба на
снабдениот рачвест клуч (скица 6).
• Турнете и задржете го винтот (dd)
навнатре за да го ослободите
стегнувачкиот механизам со пружина.
• Порамнете го отворот (ee) со винтот (dd)
и вметнете го расцепувачкото сечиво
додека горниот дел на отворот не се
намести врз копчето.
• Ослободете го винтот (dd) и добро
затегнете го со употреба на снабдениот
рачвест клуч.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Кога е соодветно порамнето,
расцепувачкото сечиво ќе биде
во линија со листот на масата
и на горниот дел од листот.
Проверете со употреба на
прав раб во сите положби на
закосеност и сите висини на
листот.
• Не се обидувајте да го
наместите расцепувачкото
сечиво во која било положба
освен во препорачаната.
Растојанието меѓу
расцепувачкото сечиво
и врвовите на запците на
листот мораат да бидат
најмалку 2,0 mm.
• Соодветното монтирање
и порамнување на горниот
штитник за листот (g) со
расцепувачкото сечиво е
клучно за безбедно ракување!
• Не е дозволено да се постави
друго расцепувачко сечиво
освен тоа со спецификации на
дебелина од 2,3 mm.
Фиксирање на работна маса
(скица 2)
• Рамката на машината меѓу нозете на
секоја страна (v) има две дупки кои
овозможуваат фиксирање на работна
маса. Употребете ги дупките дијагонално.
• За да го подобрите ракувањето,
фиксирајте ја машината на парче
шперплоча со дебелина од најмалку
15 mm.
• Кога се употребува, шперплочата може
да биде стегната на работната маса. Ова
овозможува порано транспортирање на
машината со ослободување на стегачите.
Монтирање на плочата со
отвори (скица 7)
• Порамнете ја плочата со отвори (k) како
што е прикажано и вметнете ги јазичината
на задниот дел од плочата со отвори во
дупките на задниот дел од масата.
• Притиснете го предниот дел од плочата со
отвори надолу.
• Предниот дел на плочата со отвори
мора да биде израмнета или малку под
површината на масата. Задниот дел
мора да биде израмнет со површината
на масата. Прилагодете ја со употреба на
четирите завртки за прилагодување (ff).
• Свртете ја завртката за блокирање
(видете го додатокот на слика 7) во
насоката на стрелките на часовникот на
90° за да ја фиксирате плочата со отвори.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не ја користете машината без
плочата со отвори. Веднаш
заменете ја плочата со отвори
кога ќе биде оштетена или
изабена.
Монтирање на горниот
штитник за лист (скица 8)
• Зацврстте го горниот штитник за лист (g)
на расцепувачото сечиво (f) со винтот (gg).
• Поставете ја шајбната (hh) и наврткатапеперутка (ii) на другиот крај од винтот и
затегнете ја.
Поставување на преградата
за подолжно сечење
(скица 9)
Преградата за подолжно сечење може
да биде инсталирана во две положби на
десно (Положба 1 за подолжно сечење од
0 mm до 51 cm [20"] и Положба 2 за подолжно
сечење од 10,2 cm [4"] до 61 cm [24"]) и една
положба на лево на вашата столна пила.
1. Отклучете ги резињата на преградата за
подолжно сечење (m).
2. Со држење на преградата под агол,
порамнете ги завртките на игличките
за поставување (предни и задни) (jj) на
пругите на преградата со отворите на
главата на преградата (kk).
3. Лизнете ги отворите на главата врз
игличките и свртете ја преградата надолу
додека таа не се фиксира на пругите.
4. Фиксирајте ја преградата со затворање
на предните и задните резиња (m) врз
пругите.
Прилагодување на
преградата паралелно на
листот (скици 1 и 9)
Преградата е фабрички поставена. Ако треба
да ја прилагодите повторно, направете го
следното:
53
МАКЕДОНСКИ
• Поставете го листот во неговата највисока
положба.
• Отстранете го горниот штитник за лист (g).
• Поставете го вертикалниот агол на 0°.
• Ослободете ја рачката за блокирање на
пруга (s).
• Придвижете ја преградата (l) додека не се
допре на листот.
• Ослободете ја рачката за блокирање на
закосеност (r) со нејзино туркање нагоре
и на десно.
• Олабавете ја завртката на граничникот на
закосување (mm).
• Ставете го четириаголникот (nn) на
плочата и врз листот (e).
• Проверете дали преградата се наоѓа
паралелно со листот.
• Прилагодете го закосениот агол со
употреба на рачката за блокирање на
закосеност (r) додека листот не дојде
рамно на четириаголникот.
• Доколку е потребно подесување,
постапете на следниот начин:
• Добро зацврстете ја рачката за блокирање
на закосеност (r).
• Со употреба на хексагонален клуч,
олабавете ја завртката за прилагодување
на преграда (jj), наместувајќи ја
преградата на пругата за преградата.
• Свртете го забецот на граничникот на
закосување (oo) додека не дојде во
контакт со блокот со лагерите.
• Прилагодете ја преградата паралелно со
листот.
• Затегнете ја завртката за прилагодување.
• Блокирајте ја рачката за блокирање на
пруга и проверете дали преградата се
наоѓа паралелно со листот.
• Обезбедете да го замените штитникот за
лист по прилагодувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако нема
доволно движење на склопот
од запци и лагери, однесете го
уредот кај овластен сервисер на
DEWALT.
Прилагодување на мерилото
за подложно сечење
(скица 10)
Мерилото за подложно сечење ќе покажува
соодветни мерки само кога преградата
е монтирана десно од листот.
• Проверете дали индикаторот на мерилото
за подложно сечење (o) покажува на нула
на мерилото кога преградата едвај се
допира на листот. Доколку индикаторот не
покажува точно на нула, разлабавете ги
завртките (ll), поместете ја стрелката да
отчитува 0 и затегнете ги завртките.
Подесување на граничник
на закосување и на стрелка
(скици 1, 11 и 12)
• Поставете го листот во неговата највисока
положба.
54
• Проверете го мерилото за закосен агол.
Доколку има потреба од прилагодување,
олабавете ја завртката на стрелката (pp)
и поставете ја стрелката на 0°.
• Затегнете ја завртката на стрелката (pp).
• Повторете ја процедурата на агол од 45°
за граничник на закосување на 45°, но не
ја прилагодувајте стрелката.
• Затегнете ја завртката на граничникот на
закосување (mm).
Прилагодување на
хоризонталната преграда
(скици 1 и 13)
• Инсталирајте ја хоризонталната преграда
(y) во отворот на левата страна од листот.
• Олабавете го копчето за блокирање (qq).
• Ставете го четириаголникот (nn) врз
хоризонталната преграда (y) и листот (e).
Погледнете скица 13.
• Проверете дали стрелката (rr) покажува
на 90° на мерилото. Доколку стрелката
не покажува точно на 90°, разлабавете ја
завртката (ѕѕ), поместете ја стрелката да
отчитува 90° и затегнете ја завртката.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните правила.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот за вклучување/
исклучување да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Осигурајте машината да
биде поставена така да ги
задоволува ергономските
услови во поглед на височина
и стабилност. Местото
каде што ќе стои машината
треба да се избере така
што работникот ќе има
добра прегледност и доволно
слободно место околу
машината што ќе му овозможи
да ракува со предметот на
обработка без било какви
ограничувања.
• Поставете го соодветниот
лист. Не употребувајте
прекумерно истрошени
листови. Максималната
брзина на вртење на
алатката не смее да ја
надминува максималната
брзина на вртење на сечилото
на листот.
• Не се обидувајте да сечете
многу мали парчиња.
• Овозможете му слободно
сечење на листот. Не го
туркајте со сила.
• Дозволете му на моторот да
постигне целосна брзина пред
да започнете со сечење.
• Обезбедете дека сите
осигурачи и рачки на стегачот
се зацврстени.
Вниманието на корисници од Велика
Британија е насочено на „регулативите за
машини за обработка на дрво од 1974 година“
и на неговите амандмани од тогаш натака.
• Никогаш не ги ставајте рацете во пределот
на листот кога пилата е поврзана со извор
на електрична енергија.
• Никогаш не ја употребувајте пилата за
сечење со слободна рака!
• Не сечете свиткани, искривени или
вдлабнати работни материјали. Мора да
има најмалку една права и глатка страна
која ќе биде поставена врз преградата
за подолжно сечење или хоризонталната
преграда.
• Секогаш поставете потпора за долгите
работни парчиња за да спречите повратен
удар.
• Не ги отстранувајте отсечените делови
од местото околу листот додека листот
работи.
Вклучување и исклучување
(скица 1)
• За да ја вклучите машината, притиснете го
зеленото копче за вклучување.
• За да ја исклучите машината, притиснете
го црвеното копче за исклучување.
НАПОМЕНА: Активноста на префрлање
може да доведе до краткотрајни промени или
флуктуација во напонот. Во неповолни услови
на јавни системи со слаб напон, може да
дојде до ослабување на другите уреди. Нема
да дојде до пречки ако импеданцата е помала
од 0,262 оми.
Приклучниците што ќе се употребуваат
за овие алатки мораат да бидат снабдени
со осигурувач од 16 ампери со пасивна
карактеристика.
Работење со преградата за
подолжно сечење
(скици 14–16)
РАЧКА ЗА БЛОКИРАЊЕ НА ПРУГА
Рачката за блокирање на пруга (s) ја фиксира
преградата, притоа спречувајќи движење
при сечење. За да ја блокирате рачката за
пруга, турнете ја надолу и кон задниот дел
на пилата. За да ја ослободите, повлечете ја
нагоре и кон предниот дел на пилата.
НАПОМЕНА: Додека вршите подолжно
сечење, секогаш блокирајте ја рачката за
блокирање на пруга.
55
МАКЕДОНСКИ
ЕКСТЕНЗИЈА ЗА ПОТПОРА НА РАБОТЕН
МАТЕРИЈАЛ /ПРЕГРАДА ЗА ТЕСНО
ПОДОЛЖНО СЕЧЕЊЕ
Вашата столна пила е снабдена со екстензија
за потпора на работен материјал за потпора
на работниот материјал што е подолг од
плочата на пилата.
За да ја употребите преградата за тесно
подолжно сечење во положба за потпора на
работен материјал, свретете ја од нејзината
одложена положба како што е прикажано на
скица 15 и лизнете ги игличките во долните
отвори (tt) на двата краја од преградата.
За да ја употребите преграда за тесно
подолжно сечење во положба за тесно
подолжно сечење, вметнете ги игличките
во горните отвори (uu) на двата краја од
преградата. Оваа карактеристика ќе овозможи
дополнително растојание од 51 mm (2") за
листот. Погледнете скица 16.
НАПОМЕНА: Повлечете ја екстензијата
за потпора на работен материјал или
прилагодете ја положбата на преградата за
тесно подолжно сечење кога работите на
масата.
КОПЧЕ ЗА СЛОЖЕНО ПОДЕСУВАЊЕ
Копчето за сложено подесување (p)
овозможува помали прилагодувања при
поставување на преградата. Пред да вршите
прилагодување, обезбедете дека рачката за
блокирање на пруга е во нејзината крената
или отклучена положба.
СТРЕЛКА НА МЕРИЛО ЗА ПОДЛОЖНО
СЕЧЕЊЕ
Стрелката на мерилото за подложно сечење
ќе треба да биде прилагодена за соодветна
изведба на преградата за подолжно сечење
ако корисникот менува листови за дебели
и тенки засеци. Стрелката на мерилото за
подолжно сечење го покажува соодветното
мерење само за положба 1 (нула до 61 cm),
но во положба 1 со поставена преграда за
подолжно сечење додава 5,08 cm. Видете
во делот Прилагодување на мерилото за
подложно сечење под Склопување
и подесување.
Основни пресеци со пилата
• Секогаш употребувајте го расцепувачкото
сечиво.
• Секогаш осигурајте се дека
расцепувачкото сечиво и штитникот за
листот се соодветно порамнети.
56
Подолжно сечење
(скици 1 и 17)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Остри
рабови.
• Поставете го вертикалниот агол на 0°.
• Прилагодете ја висината на листот.
Соодветната позиција на листот
е врвовите од трите запци да се
испакнуваат веднаш над горната
површина на дрвото. Прилагодете ја
висината на горниот штитник за лист
според потребата.
• Поставете ја паралелната преграда на
потребното растојание.
• Држете го работниот материјал рамно
на масата и врз преградата. Држете го
работниот материјал подалеку од листот.
• Држете ги двете раце понастрана од
траекторијата на листот.
• Вклучете ја машината и дозволете му на
листот да постигне полна брзина.
• Полека туркајте го работниот материјал
под штитникот, притоа држејќи го цврсто
притиснат на преградата за подолжно
сечење. Дозволете им на запците да
засечат и не го туркајте на сила работниот
материјал низ листот. Брзината на листот
треба да биде постојана.
• Не заборавајте да го искористите парчето
за туркање (u) кога е блиску до листот.
• Откако ќе завршите со сечењето,
исклучете ја машината и дозволете му
на листот да запре сам и тргнете го
работниот материјал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Никогаш не ја туркајте или
држете „слободната“ или
страната на отсекување на
работниот материјал.
• Не сечете многу мали работни
материјали.
• Секогаш користете парче за
туркање кога расцепувате
мали работни материјали.
Закосени сечења
• Поставете го потребниот закосен агол.
• Продолжете како при подолжно сечење.
МАКЕДОНСКИ
Попречно сечење (скица 18)
• Отстранете ја преградата за подолжно
сечење и инсталирајте ја хоризонталната
преграда во саканиот отвор.
• Блокирајте ја хоризонталната преграда
на 0°.
• Поставете го вертикалниот агол на 0°.
• Прилагодете ја висината на листот.
• Држете го работниот материјал рамно
на масата и врз преградата. Држете го
работниот материјал подалеку од листот.
• Држете ги двете раце понастрана од
траекторијата на листот.
• Вклучете ја машината и дозволете му
на листот на пилата да постигне полна
брзина.
• Држете го работниот материјал цврсто
врз преграда и полека придвижете го
работниот материјал заедно со склопот
на преградата додека рабниот материјал
не дојде под горниот штитник за листот.
Дозволете им на запците да засечат и не
го туркајте на сила работниот материјал
низ листот. Брзината на листот треба да
биде постојана.
• Откако ќе завршите со сечењето,
исклучете ја машината и дозволете му
на листот да запре сам и тргнете го
работниот материјал.
Закосено попречно сечење
• Поставете го потребниот закосен агол.
• Продолжете како при попречно сечење.
Хоризонтални сечења
• Поставете ја хоризоналната преграда под
потребниот агол.
• Продолжете како при попречно сечење.
Сложен хоризонтален агол
Овој пресек е комбинација од хоризонтално
и вертикално сечење.
• Поставете го закосувањето на потребниот
агол и продолжете како при хоризонтално
попречно сечење.
Потпора за долги парчиња
• Секогаш потпирајте ги долгите парчиња.
• Потпорете ги долгите работни материјали
со користење на било какви соодветни
средства како што се магариците или
слични направи за да ги спречите
краевите да паѓаат.
Извлекување на прав
(скица 2)
Машината е обезбедена со порта за
исфрлање на прав на задниот дел од
машината (i) која е соодветна за употреба со
опрема за извлекување на прав со млазници
од 57/65 mm. Машината е снабдена и со
порта со инка за употреба со млазници за
извлекување на прав со дијаметар од
34-40 mm.
• При сите режими на работа, поврзете уред
за извлекување на прав што е направен
во склад со правилата што важат за
испуштање на прав.
• Обезбедете дека цревото за извлекување
на прав што се употребува е соодветно за
примената и материјалот што ќе се сече.
• Земете во предвид дека обработените
материјали како што се картон или
иверица создаваат повеќе честички прав
при сечење од природното дрво.
Транспортирање (скица 1)
• Замотајте го кабелот за напојување
• Секогаш носете ја машината за
вдлабнатините за раце (c).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
пренесувајте ја машината со
монтиран горен штитник за
листот.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DЕWALT електрична алатка е
направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот за вклучување/
исклучување да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
57
МАКЕДОНСКИ
на алатката може да предизвика
повреда.
Прилагодување на
блокирање на пруга
(скици 2 и 19)
Отпорот на блокирањето на пругата
е фабрички поставен. Ако треба да ја
прилагодите повторно, направете го следното:
• Свртете ја пилата странично.
• Блокирајте ја рачката за блокирање (s).
• Пронајдете ја шестоаголната прачка (xx)
на долната страна од машината
(скица 19).
• Олабавете ја навртката за блокирање
(yy). Затегнете ја шестоаголната прачка
додека пружината на системот за
блокирање не биде збиена, притоа
создавајќи го саканиот отпор на рачката
за блокирање на пругата. Повторно
затегнете ја навртката за блокирање врз
шестоаголната прачка.
не потопувајте кој било дел од
алатката во течност.
Пред употреба, внимателно прегледајте ги
горниот и долниот штитник, како и цевката
за извлекување на прав, за да утврдите дека
работат правилно. Обезбедете струготините,
правта и парчињата од предметот на
обработка да не можат да доведат до
блокирање на некоја од функциите.
За случај кога делчиња од предметот на
обработка ќе се заглават помеѓу листот
и штитниците, исклучете ја машината од извор
на струја и следете ги упатствата дадени во
делот Монтирање на листот. Отстранете ги
заглавените делови и повторно монтирајте го
листот.
Одржувајте ги отворите за вентилација чисти
и постојано чистете го куќиштето со мека крпа.
Редовно чистете го системот
за собирање на прав
(скица 20)
• Свртете ја пилата странично.
• Отстранете ги завртките (w w) (скица 20).
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
58
• Отстранете ја сета прав и повторно
фиксирајте ја пристапната врата (v v) со
употреба на завртките (скица 20).
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци освен оние кои се
во понудата на DEWALT не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасно. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
ЛИСТОВИ: СЕКОГАШ УПОТРЕБУВАЈТЕ
листови со намалена врева од 250 mm со
отвори за вретено од 30 mm. Брзината на
листовите мора да им биде најмалку 4000
вртежи/минута. Никогаш не користете лист со
помал дијаметар. Тој нема да биде соодветно
заштитен.
МАКЕДОНСКИ
ОПИС НА ЛИСТ
ПРИМЕНА
ДИЈАМЕТАР ЗАПЦИ
Градежни листови
(брзо подолжно сечење)
Општа примена
250 mm
24
Сложено попречно
250 mm
40
сечење
Столарски листови
(овозможуваат глатки и чисти засеци)
Сложено попречно
250 mm
60
сечење
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
DEWALT преку адресата назначена во ова
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
Заменете го горниот штитник (дел број:
247678-02) кога ќе биде истрошен.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на
употребени производи и пакувања
овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно
употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
zst00292158 - 13-01-2016
59
Download PDF

advertising