D21583K | DeWalt D21583K DIAMOND DRILL instruction manual

522101-89 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D21583
1. ábra
b
a
h
c
i
f
d
g
u
e
2. ábra
j
m
n
l
k
2
3. ábra
e
4. ábra
o
d
p
q
3
5. ábra
g
r
s
6. ábra
g
t
4
7. ábra
j
8. ábra
k
m
l
5
GYÉMÁNT FÚRÓGÉP
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a pr of esszionál is
szerszámhasználókegyiklegmegbízhatóbbpartnerévé
vált.
Műszaki adatok
Feszültség
V
(csak Egyesült Királyságban
és Írországban)
V
Típus
Felvett teljesítmény
W
Leadott teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám
1. fokozatban
min-1
2. fokozatban
min-1
3. fokozatban
min-1
Terhelés alatti fordulatszám
1. fokozatban
min-1
2. fokozatban
min-1
3. fokozatban
min-1
Kihajtótengely
Oldalfogantyú záróbilincse
Védelmi osztály
Maximális víznyomás
Súly
mm
bar
kg
D21583
230
230/115
1
1 910/1 705
1 300/1 050
0–1 000
0–2 400
0–4 600
0–570
0–1 300
0–2 800
1/2” (belső);
1 1/4” (külső)
60 (Euronorm)
II
3
6,4
FÚRÁSI KAPACITÁS
Falazat fúrásánál
1. fokozat
Kézzel tartva
Helyhez kötötten
legnagyobb megengedett
hossz:
2. fokozat
Kézzel tartva
Helyhez kötötten
legnagyobb megengedett
hossz:
mm
mm
–
–
– 122–202
mm
350
mm
mm
62–100
62–122
mm
350
D21583
3. fokozat
Kézzel tartva
Helyhez kötötten
legnagyobb megengedett
hossz:
Beton fúrásánál
1. fokozat
Kézzel tartva
Helyhez kötötten
legnagyobb megengedett
hossz:
2. fokozat
Kézzel tartva
Helyhez kötötten
legnagyobb megengedett
hossz:
3. fokozat
Kézzel tartva
Helyhez kötötten
legnagyobb megengedett
hossz:
mm
mm
12–62
12–62
mm
350
mm
mm
-–
82–152
mm
400
mm
mm
–
42–82
mm
400
mm
mm
12–40
12–42
mm
400
D21583
Kézzel tartva
LPA (hangnyomásszint)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
Helyhez kötötten
LPA (hangnyomásszint)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
86,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3,0
97,5
2,9
dB(A)
88,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3,1
101,2
3,0
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN
60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
Bizonytalanság K =
m/s² 5,5
m/s² 2,0
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
6
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés teljes
időtartama alatt jelentős mértékben
megnövekedett vibrációs ártalomnak
lehet kitéve.
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
FIGYELMEZTETÉS: További
biztonsági intézkedéseket is meg
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok 10 amper, hálózati
E.K. és Írország: 230 V-os szerszámok 13 amper, a csatlakozódugaszban
E.K. és Írország: 115 V-os szerszám
16 amperes, a csatlakozódugaszban
MEGJEGYZÉS: Az eszközt olyan elektromos
csatlakozáshoz terveztük, amelynek maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,25 Ω
a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D21583
A DEWALT kij el ent i, hogy a „Műszaki adat ok”
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
(Helyhez kötött alkalmazásnál:) EN 61029-1,
EN 61029-2-6.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vál l al at tal a követ kezőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
7
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vál l al at
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.01.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági
figyelmeztetések elektromos
kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést olvasson
el a használati útmutatással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
8
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt.
Az elektromos kéziszerszámot soha
ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél
fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (PRCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy
d)
e)
f)
g)
a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra
és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi. Ha
a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját
közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, azzal
balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen
ezek helyes csatlakoztatására és
használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha az adott feladatra
alkalmas szerszámot olyan fordulatszámon
működteti, amilyenre tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos
szerszámok használata veszélyes, azokat
meg kell javítani.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy elteszi a helyére. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja , ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a használatát és ezen
e)
f)
g)
kezelési útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa mindig tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott és éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Nem az
adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, és csak az
eredetivel megegyező cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos kéziszerszám folyamatos
biztonságát.
További speciális biztonsági
szabályok gyémánt fúrókhoz
•
•
•
•
Viseljen hallásvédőt. A zaj
halláskárosodást okozhat.
Az elektromos kéziszerszámot a szigetelt
markolatánál tartsa, amikor olyan helyen
végez munkát, ahol a vágószerszám
rejtett vezetékkel, vagy a saját
tápkábelével kerülhet érintkezésbe. Ha
a vágótartozék áram alatt lévő vezetékkel
érintkezik, a szerszám fémrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyúkat. A szerszám feletti
uralom elvesztése személyi sérüléssel
végződhet.
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más szemvédő eszközt. Fúrás
közben repülő szilánkok szabadulhatnak
el. A repülő törmelék maradandó
szemkárosodást okozhat.
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
A fúrószárak és szerszámok működés
közben felforrósodnak. Védőkesztyű
nélkül ne érjen hozzájuk.
A gyémánt fúrót folyamatos felügyelet
mellett használja.
Ügyeljen arra, hogy el ne vágjon elektromos
vezetéket, gáz- vagy vízcsöveket. Fúrás
előtt érzékelő műszerrel vizsgálja át a fúrni
kívánt területet.
Győződjön meg arról, hogy a vágótartozék
helyesen van felszerelve.
A gép használata előtt ellenőrizzen és
húzzon meg erősen minden csavart.
Amikor lefelé fúr, győződjön meg arról, hogy
senki nem áll a fúró alatt.
Fejmagasság felett (felfelé) csak megfelelő
védőeszköz (vízfelfogó) használata mellett
végezzen fúrást.
Amikor kézzel tartva végez fúrást, mindig
fogja az oldalfogantyút, és mindkét kezével
tartsa a gépet.
Stabil felületen állva mindig tartsa testét
egyensúlyban, hogy jobban irányíthassa
a szerszámot.
Minden egyes használat előtt vizsgálja át
a gépet. Ne használja, ha bármilyen hibát
észlel a hálózati dugasznál, a tápkábelnél,
az indítókapcsolónál vagy a készülékház
bármely részén. Javíttassa meg a gépet
képzett szakemberrel.
Ne használja a szerszámot nedves, párás
környezetben.
Bármekkora vízszivárgásnál azonnal
kapcsolja ki a gépet.
Ha megszakította a fúrást, csak akkor
indítsa újra, amikor a fúrószár már képes
szabadon forogni.
Mindig kapcsolja ki a kapcsolóval, hogy ne
indulhasson be véletlenül.
Erre különösen ügyeljen áramkimaradás
esetén, vagy ha a szerszám dugaszát
kihúzták a konnektorból.
A kezelő nagyobb kényelme és a személyi
sérülés veszélyének csökkentése végett
ajánlatos a szerszámot állványra szerelni.
Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyúkat.
A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a vágótartozék
rejtett kábeleket érhet vagy elvághatja
a szerszám saját kábelét. Áram alatt lévő
vezetékkel való érintkezésnél a szerszám
fémrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
•
Ha elakad a fúrószár, kapcsolja le
a szerszámot az áramforrásról, szüntesse
meg az elakadás okát, és csak azután
kapcsolja be újra.
SZÁRAZ FÚRÁS
•
A száraz fúrás falazatnál alkalmazható
(tégla, salakos blokk).
•
Mindig használjon alkalmas porelszívót.
•
Mindig száraz fúráshoz készült fúrószárat
használjon.
•
Ha kézzel tartva végez fúrást, ne használjon
100 mm-nél hosszabb fúrószárat.
•
Ha 100 mm-nél nagyobb furatot készít,
mindig szerelje állványra a fúrót.
•
Száraz fúrásnál viseljen porvédő maszkot.
D21583 - VIZES FÚRÁS
•
A vizes fúrás kő és beton esetében
alkalmazható.
•
Mindig használjon vízhűtő és vízgyűjtő
eszközt.
•
Mindig vizes fúráshoz készült fúrószárat
használjon.
•
Ha kézzel tartva végez fúrást, ne használjon
40 mm-nél hosszabb fúrószárat.
•
Ha 40 mm-nél nagyobb furatot készít,
mindig szerelje állványra a fúrót.
•
A maximális víznyomás 3 bar lehet.
Ha nagyobb a víz nyomása, iktasson be
nyomáscsökkentő szelepet.
•
A fúrót csak tiszta csapvízzel hűtse.
•
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz
a motorba vagy egyéb elektromos
alkatrészekbe. Győződjön meg arról, hogy
a FI-relé nem érintkezik vízzel.
Állványra szerelt fúró
biztonságos kezelése
•
•
•
•
•
A helytelenül felszerelt gép veszélyhelyzetet
okozhat. Rögzítse körültekintően
a fúrógépet az állványhoz, és ellenőrizze az
állvány biztonságos rögzítését.
Az állvány vákuumos eszközzel történő
rögzítése veszélyhelyzetet okozhat.
Ellenőrizze a felületet, amelyre a fúró
állványát rögzíteni kívánja, mert az
egyenetlen (durva) felület jelentős
mértékben ronthatja az elszívó rendszer
hatásfokát. Bevont vagy laminált felület
a fúrás közben kicsúszhat.
A minimális vákuumszint nem lehet
600 mbar-nál kisebb. Ennek értékét
rendszeres időközönként ellenőrizze
a nyomásmérőn.
Ne használjon az ajánlottnál nagyobb
átmérőjű fúrószárakat.
További használati
útmutatások állványra szerelt
fúróhoz
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
•
Törött alkatrészek miatti veszélyhelyzet.
Használat előtt mindig ellenőrizze
a fúrószárat. Deformálódott vagy sérült
fúrószárat soha ne használjon.
•
Nem ajánlott vágótartozékok használata
sérüléshez, illetve a szerszám feletti
uralom elvesztéséhez vezethet. Csak
ehhez a szerszámhoz készült fúrószárakat
használjon, a minimális és maximális
átmérő, illetve hosszúság szem előtt
tartásával.
•
A helytelenül rögzített vagy behelyezett
fúrószár eltörhet és elrepülhet, így
veszélyhelyzetet teremthet. Bizonyosodjon
meg a fúrószár helyes beszereléséről
és beállításáról. Elegendő nyomatékkal
szorítsa be a fúrószárat.
•
Mindig viseljen alkalmas védőfelszerelést,
például:
•
Hallásvédőt a halláskárosodás veszélyének
csökkentésére
•
Védőkesztyűt a fúrószárak vagy durva
felületű anyagok megérintésénél, az
éles szélek megérintése miatti sérülések
elkerülése végett
•
Védőszemüveget az elszabaduló
részecskék miatti sérülés elkerülése
érdekében
•
Csúszásmentes lábbelit az elcsúszástól
származó sérülés megelőzésére
•
A víz nélküli fúrás közben keletkező por
miatti veszélyhelyzet. Ha lehetséges,
használjon porelszívót vagy legalább
porvédő maszkot.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott
tartozékok által okozott égési sérülés
veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat
miatt bekövetkező személyi sérülés
veszélye.
A következő tényezők növelik a légzési problémák
kialakulásának veszélyét:
– Száraz fúrás porelszívó nélkül
– Elégtelen porelszívás meg nem tisztított
szűrők miatt
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés a biztonságos kezelésre
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót
Viseljen hallásvédőt
Viseljen védőszemüveget
Mindig viseljen porvédő maszkot
Mindig viseljen biztonsági cipőt
Mindig viseljen védőkesztyűt
Porelszívás
Nincs vízellátás
Vízellátás
Áttétel kiválasztása
Falazat fúrása
Beton fúrása
Amikor olyan munkát végez, amelyhez
a kézzel tartott fúráshoz ajánlottnál
nagyobb átmérőjű fúrószár szükséges,
szerelje állványra a szerszámot.
Az ilyen munkákhoz soha ne használja
a fúrót kézzel tartva, mert elveszítheti
a szerszám feletti uralmát, és súlyos
sérülést szenvedhet.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (i)
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
11
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 gyémánt fúrógép
1 oldalfogantyú
1 villáskulcs, 32 mm
1 villáskulcs, 41 mm
1 adapter porelszívóhoz
1 adapter vízellátáshoz
1 koffer
Az Ön D21583 gyémánt fúrója falazóanyagok
(pl. tégla, salakos blokk stb.) száraz fúrására
készült, száraz gyémánt fúrószár használatával,
vákuum eszközhöz csatlakoztatva.
Az Ön gyémánt fúrója nagy szilárdságú téglák,
beton és vasbeton vizes fúrására is alkalmas
vizes gyémánt fúrószár használatával és vízellátás
mellett.
A gép kézzel tartva is használható, amikor
falazatba100 mm-nél és betonba 40 mm-nél
nem nagyobb furatokat készít. Ha falazatba
100 mm-nél, illetve betonba 40 mm-nél nagyobb
furatokat szeretne készíteni, a gépet állványra
szerelve használja.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
(1. ÁBRA)
a. Fordulatszám-beállító kapcsoló
b. Tartósüzem rögzítőgomb (reteszelő gomb)
c. Túlterhelés-jelző LED
d. Tengely
e. Oldalfogantyú
f. Háromfokozatú áttétel-választó
g. Kombinált vízellátó és porelszívó szerelék
h. Főfogantyú
KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
(2. ÁBRA)
Ezek a gyémánt fúrók professzionális szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Nyomaték-határoló kuplung
Ez a szerszám nyomaték-határoló kuplunggal van
ellátva, amely csökkenti a fúrószár beszorulása
esetén a kezelőre nehezedő maximális
nyomatékreakciót. Ez a funkció megakadályozza
a csapágy beállását és a motor leállását.
A nyomaték-határoló kuplungot gyárilag állítják be,
nem módosítható.
Túlterhelés-védelem
További biztonságot nyújt az elektronikus
túlterhelés-védelem: amikor az áramerősség
bizonyos határhoz közelít, világítani kezd
a figyelmeztető LED (c), jelezve, hogy amennyiben
változatlan nyomással tovább működtetik
a szerszámot, túlterhelés módra fog kapcsolni.
Ha a kezelő csökkenti a fúróra gyakorolt nyomást,
az elektronikus kapcsoló visszaáll a normál
üzemmódra.
k. D215831
Fúrógép állvány
l. D215824
Vízpumpa
A gép kikapcsol, ha folyamatosan túlterhelik. Így
elkerülhető a motor tekercseinek túlmelegedése.
A gép újból működőképessé válik, amint
felszabadítják a terhelés alól.
m. D215832
Vízgyűjtő gyűrű
(a D215831 típushoz)
Hővédelem
n. D215833
Tartalék tömítés a vízgyűjtő
gyűrűhöz (3 db) (a D215832
típushoz)
j. D27902
12
Porelszívó
Ha a gép hosszabb ideig túlterhelés alatt működött,
a motor védelme érdekében a hővédelem funkció
leállítja. Kellő lehűlés után újból működőképes
lesz. A lehűléshez szükséges idő a túlmelegedés
mértékétől és a környezeti hőmérséklettől függ.
Vízellátás
DI-kapcsoló (Fi-relé) (1. ábra)
A beépített vízforgatót közvetlenül a motor tengelye
működteti, hogy vizes fúrásnál a magfúró szárat
folyamatosan ellássa vízzel.
A gép fel van szerelve hordozható Fi-relével
(PRCD), amely úgy védi meg a kezelőt az
áramütéstől, hogy megszakítja az áramkört, ha
10 mA vagy ennél magasabb értékű szivárgási
áramot érzékel. 115 V-os egységeknél a szivárgási
áram névleges határértéke 6 mA.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy
a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT szer száma az
EN 60745 szabványnak megfelelő
kettős szigeteléssel van ellátva, ezért
nincs szükség földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám paramétereinek megfelelő, jóváhagyott,
3-eres hosszabbítót válasszon (lásd a műszaki
adatoknál). A vezető minimális keresztmetszete 1,5
mm2; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Csatlakozódugasz felszerelése
115 V-os gépekhez (csak az
Egyesült Királyságban és
Írországban)
• A dugaszt hozzáértő személynek kell
felszerelnie. Kérdés esetén forduljon tanácsért
hivatalos DEWALT márkaszervizhez vagy
képzett villanyszerelőhöz.
• A felszerelt dugasz feleljen meg a BS
EN 60309 (BS4343) szabványnak, 16
A áramerősségre legyen méretezve, a földelő
érintkező helyzete: 4h.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
üzemeltesse a gépet, a Fi-relé nélkül.
Ne használja a gépet, ha a Fi-relé nem
megfelelően működik. Ahhoz, hogy
a Fi-relé működjön, a gépet földelt fali
aljzathoz kell csatlakoztatni.
A FI-RELÉ BEKAPCSOLÁSA
I = ON (bekapcsolva, a LED világítani kezd).
Kapcsolja be a gépet (lásd a „Be- és kikapcsolás”
című fejezetben is).
A kikapcsoláshoz ugyanezen lépéseket fordított
sorrendben hajtsa végre.
A FI-RELÉ TESZTELÉSE
O = Teszt gomb: a kapcsolónak meg kell
szakítania az áramkört (a gép kikapcsol).
FIGYELMEZTETÉS:
• Ha teszt üzemmódban a kapcsoló
nem szakítja meg az áramkört,
javasoljuk, hogy vizsgáltassa át
a gépet hivatalos DEWALT szer vizzel .
• Tilos a gépen bármilyen átalakítást
végezni, és különösen tilos a Fi-relét
szétbontani, illetve a tápkábelt
javítani vagy cserélni.
• Soha ne használja a Fi-relét
főkapcsolóként. A Fi-relét mindig
csak a gép terheletlen állapotában
kapcsolja be.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
13
Az oldalfogantyú felszerelése
(3. ábra)
A oldalfogantyút (e) mind jobbkezes, mind
balkezes felhasználóknak megfelelő helyzetbe fel
lehet szerelni.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
1. Csavarással lazítsa ki az oldalfogantyút.
2. Jobbkezes felhasználók úgy csúsztassák az
oldalfogantyú záróbilincsét át a karimán, hogy
a fogantyú a bal oldalon legyen.
Balkezes felhasználók úgy csúsztassák az
oldalfogantyú záróbilincsét át a karimán, hogy
a fogantyú a jobb oldalon legyen.
2. A választókapcsolót mindig az áttételház
jelöléseihez igazítsa.
3. A fúrószár átmérőjének és a fúrni kívánt
anyagnak megfelelő fordulatszám-fokozat
kiválasztását lásd a műszaki adatoknál.
4. Teljes fordulatszámnál vagy működés közben
ne váltson fokozatot.
Csatlakoztatás a vízellátáshoz
(5. ábra)
Ezeknek a szerszámoknak egy 1/2” szabványos
csőmenetű bajonettzáras vízcsatlakozójuk (g) van.
1. Csavarja rá az adaptert (r)a szerelékre (g), és
húzza meg erősen.
2. Zárja el a vízcsapot (s).
3. Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe,
és rögzítse.
3. Csatlakoztasson megfelelő vízellátó rendszert
az adapterhez.
TARTOZÉK FEL- ÉS LESZERELÉSE (4. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Bizonyosodjon
meg arról, hogy a vízellátó rendszer
nyomása kisebb, mint a gép
legnagyobb megengedett víznyomása
(ez utóbbit lásd a műszaki adatoknál).
Ez a szerszám menetes magfúró szárakkal
és adapterekkel működik, amelyek menettel
közvetlenül csatlakoznak a tengelyre (d).
Csak professzionális tartozékok használatát
javasoljuk.
1. Vizes vagy száraz fúráshoz megfelelő
fúrószárat válasszon.
2. Tartozék használatánál vegye figyelembe
a gyártónak a fúrószár beszerelésére
vonatkozó ajánlásait. A fúrószár tengelyre
szereléséhez szükség lehet adapterre.
3. A villáskulccsal (o) tartsa a tengelyt, majd
a másik villáskulcsot (q) az óramutató
járásának irányában forgatva szorítsa be
a fúrószárat (p).
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt
működtetni kezdené a szerszámot,
bizonyosodjon meg arról, hogy
a szereléken minden kellően meg van
húzva.
Kétfokozatú áttétel-választó
(1. ábra)
A szerszám kétfokozatú áttétel-választóval (f)
van ellátva, ezzel változtatható a fordulatszám és
nyomaték aránya.
1. Engedje fel a be- és kikapcsolót, majd miután
a motor teljesen leállt, válassza ki a kívánt
állást.
14
A víz áramlásának szabályzása
(5. ábra)
A víztömlőn lévő csappal (s) szabályozható
a fúrószárhoz áramló víz mennyisége.
1. A csapot az óramutató járásának irányában
forgatva csökken a vízmennyiség.
2. A csapot az óramutató járásával ellenkező
irányban forgatva növekszik a vízmennyiség.
Csatlakoztatás porelszívóhoz
(6. ábra)
Ezeknek a szerszámoknak egy 1/2” szabványos
csőmenetű bajonettzáras vízcsatlakozójuk (g) van.
1. Csavarja rá az adaptert (t) a szerelékre (g), és
húzza meg erősen.
2. Csatlakoztasson megfelelő vízellátó rendszert
az adapterhez.
Használat előtt
1. Szerelje fel a megfelelő tartozékot.
2. Jelölje ki a furat leendő helyét.
KEZELÉS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a vonatkozó
előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
Ha túl erősen nyomja, a fúrás nem
lesz gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye, és
rövidülhet az élettartama.
• A vibrációs hatások csökkentése
érdekében győződjön meg arról,
hogy a környezeti hőmérséklet nem
túl alacsony, a gép és tartozékai
megfelelően karban vannak tartva, és
a munkadarab mérete is a géphez illő.
Helyes kéztartás (1., 7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
számítva annak hirtelen reakciójára.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze az
oldalfogantyún (e), a másik pedig a főfogantyún
(h) van.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja
meg a fordulatszám-beállító kapcsolót (a).
A fordulatszám-beállító kapcsolóra gyakorolt
nyomástól függ a szerszám fordulatszáma.
Folyamatos működtetéshez nyomja le és tartsa
lenyomva a kapcsolót (a), nyomja le a reteszelő
gombot (b), majd engedje fel a kapcsolót.
A szerszámot a kapcsoló elengedésével állíthatja le.
A folyamatos működésre kapcsolt szerszámot úgy
állítsa le, hogy röviden lenyomja majd felengedi
a kapcsolót. Mindig kapcsolja ki a szerszámot,
ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Általános tanácsok gyémánt
fúrószárakkal történő fúráshoz
FIGYELMEZTETÉS: Tartozék
használatánál vegye figyelembe
a gyártónak a fúrószárra vonatkozó
ajánlásait.
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a gépet kézzel tartva végez fúrást,
javasoljuk, hogy központosító tüskét
szereljen a fúrószárba, hogy a furat
helyét kijelölhesse, és pontosabban
fúrhasson. Amikor állványra szerelve
használja a gépet, nem szükséges
központosító tüskét használnia.
1. Szerelje a központosító tüskét a magfúró
szárba. A központosító tüskét a gép tengelye
és a fúrószár közé illesztett adapterbe kell
szerelni.
2. Helyezze a kijelölt pontra a központosító
tüskét, és kapcsolja be a szerszámot.
3. Kis fordulatszámon fúrjon, amíg a fúrószár kb.
5–10 mm-re be nem hatol az anyagba.
4. Vegye ki, majd húzza ki a szerszám dugaszát
a konnektorból.
5. Vegye ki a központosító tüskét a befogójából.
6. Dugaszolja a szerszámot a konnektorra, és
illessze a fúrószárat a munkadarabba.
7. Folytassa a fúrást, növelje a fordulatszámot
a maximumig, és fúrjon a kívánt mélységig.
FIGYELMEZTETÉS: Ne keverjen
vele gyúlékony vagy gyúlékonyként
címkézett folyadékokat.
Száraz fúrás
1. Csatlakoztassa a gépet alkalmas porelszívó
rendszerre.
2. A fent leírt módon folytassa.
Vizes fúrás
1. Csatlakoztassa gépet alkalmas vízellátó
rendszerre.
2. Szükség esetén állítson a vízáramlás
sebességén.
3. A fent leírt módon folytassa.
FIGYELMEZTETÉS: Ha bármennyi
víz is kijön az áttétel nyakrészénél lévő
leeresztő nyílásból, azonnal állítsa
le a munkát, és hivatalos szervizzel
javíttassa meg a gépet.
15
Fúróállvány
A kifolyt víz túl tiszta és túl folyékony
D21582K
A vízáramlás lassítja a fúrást és hátráltatja
a gyémánt szegmensek önéleződését.
1. Állványra szerelt fúróval csak lefelé vagy
vízszintes irányban szabad fúrást végezni.
2. Az állványt a helyén csavarokkal vagy
vákuumos eszközzel rögzíteni kell.
MEGJEGYZÉS: Ha csavarokkal rögzíti az
állványt, használja a D212825 kategóriát
betonhoz vagy a D215826 kategóriát
falazathoz.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT el ekt r omos készül ékét minimál is
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
Folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő
gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
• Lassítsa a víz áramlását.
Por halmozódott fel a fúrószárban
A felhalmozódott por lassítja a fúrási sebességet.
• Az alkalmas porelszívó eszközt használja.
• Rendszeresen húzza ki a fúrószárat, hogy
a forgács kihulljon.
A fordulatszám nem megfelelő
• A megfelelő fordulatszámokat lásd a műszaki
adatoknál.
A szegmensek és a magfúró szár
forrósodnak
• Gyorsítsa a víz áramlását.
A szegmensek túl gyorsan kopnak
• Válasszon alkalmasabb fúrószárat
(keményebb szegmensekkel).
• Kisebb nyomást gyakoroljon a fúrószárra.
Kenés
Átvizsgálás céljából rendszeresen juttassa
el a szerszámot hivatalos szervizbe.
Az átvizsgálásnál ellenőrzik a szénkeféket, feltöltik
olajjal az áttételházat és kicserélik az áttételház
tömítőgyűrűjét.
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Hibaelhárítás
Porelszívás (száraz fúrásnál)
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik
megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat.
Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon
a javítóműhelyéhez.
A fúrószár nem fúr
FIGYELMEZTETÉS: Fa és faipari
termékek száraz fúrásakor mindig
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott
porelszívót használjon.
Az anyag a fúrószárnak túl kemény
• Válasszon alkalmasabb fúrószárat
(puhább szegmensekkel).
• Ha lehet, alkalmazzon vizes fúrást.
A szegmensek eltompultnak és
kifényesedettnek látszanak
• Fúrjon bele dörzshatású anyagba, hogy
a gyémánt szegmensek megtisztuljanak.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
16
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT ál tal j avasol t tar t ozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT ál tal
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
PORELSZÍVÓ RENDSZER (7. ÁBRA)
A D27902 porelszívó (j) pontosan és
biztonságosan eltávolítja a fúrás közben keletkező
port.
VÍZPUMPA (8. ÁBRA)
A törmeléknek a munkaterületről történő
eltávolításához és a fúrószár lehűtéséhez
a D215824 vízpumpa (l) biztosítja a vízellátást,
ahol nincs hálózati vízellátás.
Az elhasznált termékek és
a csomagolás elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasznlálását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés
megelőzésében és csökkenti
a nyersanyagok iránti igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
hogy új termék vásárlásakor a kereskedő vállalja
az elhasznált termék visszavételét.
A DEWALT l ehet őséget bizt osít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza
a terméket bármely hivatalos márkaszervizünkbe,
ahol azt Öntől a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi DEWALT már kaszer viz
helyéről a képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen. Emellett
a hivatalos DEWALT szer vizek l ist áj a, il l et ve
az eladás utáni szolgáltatásaink és azok
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen megtalálható: www.2helpU.com.
FÚRÓÁLLVÁNY (1., 8. ÁBRA)
A D215831 fúróállvány (k) segítségével az Ön
gyémánt fúrója használható helyhez kötött
alkalmazásokhoz, és nagyobb pontosságot,
kényelmet és stabilitást biztosít.
A D215832 vízgyűjtő gyűrű (m) a vizes fúrás
szerelékének befogadásához szükséges.
FIGYELMEZTETÉS: NE rögzítse az
állványt vákuumpumpával falra vagy
mennyezetre.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
zst00244240 - 05-09-2014
17
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising