D21583K | DeWalt D21583K DIAMOND DRILL instruction manual

402112-14 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D21583
Figura 1
b
a
h
c
i
f
d
g
u
e
Figura 2
j
m
n
l
k
2
Figura 3
e
Figura 4
o
d
p
q
3
Figura 5
g
r
s
Figura 6
g
t
4
Figura 7
j
Figura 8
k
m
l
5
MAŞINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ
DIAMANTATĂ
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
(Numai pentru Regatul
Unit şi Irlanda)
Tip
Putere absorbită
Putere de ieşire
Turaţie în gol
viteza I
viteza II
viteza III
Turaţie în sarcină
viteza I
viteza II
viteza III
Filet ax
V
V
W
W
D21583
230
230/115
1
1.910/1.705
1.300/1.050
min-1
min-1
min-1
0–1.000
0–2.400
0–4.600
min-1
min-1
min-1
0-570
0-1.300
0-2.800
1/2” (Mamă);
1 1/4” (Tată)
60
(Normă
europeană)
II
3
6,4
Clemă mâner lateral
mm
Clasa de protecţie
Presiune max. apă
Greutate
bar
kg
6
Capacitate de găurire în beton
viteza I
Manual
mm
Fixă
mm
lungime max:
mm
viteza II
Manual
mm
Fixă
mm
lungime max:
mm
viteza III
Manual
mm
Fixă
mm
lungime max.:
mm
mm
mm
mm
–
122–202
350
mm
mm
mm
62–100
62-122
350
mm
mm
mm
12-62
12-62
350
–
82-152
400
–
42-82
400
12–40
12–42
400
D21583
Manual
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86,5
3,0
97,5
2,9
Fixă
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88,2
3,1
101,2
3,0
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
Marjă K =
CAPACITATE DE GĂURIRE
Găurire în zidărie
viteza I
Manual
Fixă
lungime max:
viteza II
Manual
Fixă
lungime max:
viteza III
Manual
Fixă
lungime max:
D21583
m/s²
m/s²
5,5
2,0
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere de-a
lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
AVERTISMENT: Identificaţi măsuri
suplimentare de siguranţă pentru
protecţia operatorului de efectele
vibraţiilor, cum ar fi: întreţinerea uneltei
şi accesoriilor, menţinerea caldă a
mâinilor, formarea machetelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea
electrică
Marea Britanie şi Irlanda Unelte la 230 V 13 Amperi,
ştechere introduse
Marea Britanie şi Irlanda Unelte la 115 V 16 Amperi, reţea
electrică
NOTĂ: Acest dispozitiv este destinat conectării la
un sistem de alimentare electrică cu o impedanţă
maximă permisă a sistemului Zmax de 0,25Ω
în punctul de conectare (cutia de alimentare) al
alimentării utilizatorului.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
D21583
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
(Utilizarea în poziţie fixă) EN 61029-1,
EN 61029-2-6.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Utilizatorul trebuie să se asigure că acest dispozitiv
este conectat doar la un sistem de alimentare care
respectă cerinţa de mai sus. Dacă este necesar,
utilizatorul poate solicita furnizorului de energie
comunicarea impedanţei sistemului în punctul de
conectare.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2010
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările şi instrucţiunile de
siguranţă Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
7
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate
nu poate fi evitată, utilizaţi o sursă de
alimentare cu întrerupător de protecţie
8
la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de găurit cu carotă
diamantată
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi.
Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
Ţineţi uneltele electrice de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei şi ar putea electrocuta
operatorul.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de găurire pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate
pot cauza vătămarea definitivă a ochilor.
Burghiele, uneltele şi zona de găurire
devin fierbinţi în timpul lucrului. Purtaţi
mănuşi atunci când le atingeţi.
Utilizaţi burghiul diamantat sub
supraveghere constantă.
Fiţi atent să nu găuriţi prin cabluri electrice
sau conducte de gaz sau apă. Utilizaţi
sisteme de detecţie înainte de a găuri.
Asiguraţi-vă că accesoriul de tăiat este fixat
corect.
Verificaţi toate şuruburile şi strângeţi-le bine
înainte de a utiliza maşina.
Atunci când găuriţi în jos, asiguraţi-vă că
burghiul poate să cadă în siguranţă, fără a
răni pe cineva din apropiere.
Nu efectuaţi operaţiuni de găurire de-asupra
capului (în plan vertical în sus) fără să
utilizaţi un dispozitiv de protecţie adecvat
(un dispozitiv de răcire pe bază de apă).
Atunci când găuriţi cu maşina în mână,
utilizaţi întotdeauna mânerul lateral şi ţineţi
maşina bine cu ambele mâini.
Asiguraţi-vă că staţi pe o suprafaţă stabilă
şi păstraţi-vă echilibrul permanent pentru un
control mai bun la reacţia de recul.
Inspectaţi maşina înainte de fiecare
utilizare. Nu utilizaţi maşina dacă prezintă
defecţiuni la sistemul de alimentare, la
cablul de alimentare, întrerupătorul de
pornire/oprire sau la orice altă componentă
a carcasei motorului. Prevedeţi repararea
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
maşinii de către un agent de reparaţii
autorizat.
Nu utilizaţi maşina într-o locaţie cu
umezeală sau umiditate.
Opriţi imediat maşina dacă apar scurgeri de
apă.
După finalizarea tăierii, nu porniţi maşina
până când carota nu se roteşte liber.
Decuplaţi întotdeauna întrerupătorul pentru
a preveni pornirea accidentală a maşinii.
Ţineţi cont de această procedură mai ales
după ce alimentarea cu electricitate a fost
întreruptă sau ştecherul a fost deconectat
de la priză.
Se recomandă montarea uneltei pe un
stand pentru a spori confortul utilizatorului şi
a reduce riscul de vătămare.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta.
Pierderea controlului poate determina
vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul de debitat
poate atinge cabluri ascunse sau propriul
cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat
ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
În cazul blocării carotei, deconectaţi maşina
de la priză şi îndepărtaţi obiectul care
blochează carota înainte de repornirea
maşinii.
GĂURIREA USCATĂ
•
Găurirea uscată este potrivită pentru zidărie
(cărămizi, bolţari).
•
Utilizaţi întotdeauna un extractor de praf
corespunzător.
•
Utilizaţi întotdeauna carote concepute
pentru găurire uscată.
•
Nu operaţi maşina manual cu carote mai
mari de 100 mm.
•
Montaţi întotdeauna maşina pe un stand
atunci când efectuaţi găuri cu diametrul mai
mare de 100 mm.
•
Purtaţi o mască anti-praf atunci când
efectuaţi tăieri uscate.
D21583 - GĂURIREA UMEDĂ
•
Găurirea umedă este potrivită pentru piatră
şi beton.
•
Utilizaţi întotdeauna un dispozitiv de răcire
cu apă şi un sistem de colectare a apei.
•
Utilizaţi întotdeauna carote concepute
pentru găurire umedă.
10
•
•
•
•
•
Nu operaţi maşina manual cu carote mai
mari de 40 mm.
Montaţi întotdeauna maşina pe un stand
atunci când efectuaţi găuri cu diametrul mai
mare de 40 mm.
Presiunea maximă a apei este de 3 bar.
Utilizaţi o supapă de suprapresiune în cazul
în care apa are o presiune mai mare.
Utilizaţi doar apă plată curată pentru răcire.
Evitaţi pătrunderea apei în motor sau în
alte componente electrice. Asiguraţi-vă că
dispozitivul de protecţie la curent rezidual
nu este în contact cu apa.
Operarea în condiţii de
siguranţă pentru standurile
fixe
•
•
•
•
•
O maşina asamblată incorect poate
conduce la apariţia unei situaţii periculoase.
Fixaţi cu atenţie maşina pe standul de găurit
şi verificaţi ca dispozitivul de prindere al
acestuia este bine fixat.
Fixarea standului de găurit cu ajutorul unui
dispozitiv cu vacuum poate conduce la
apariţia unei situaţii periculoase.
Verificaţi suprafaţa pe care va fi fixat
standul. Suprafeţele neregulate (cu
denivelări) pot reduce semnificativ
eficacitatea sistemului de sucţiune.
Suprafeţele placate sau laminate pot fi
desfăcute pe parcursul lucrului.
Nivelul minim de sucţiune nu trebuie să
fie mai mic de 600mbar. Verificaţi periodic
această valoare pe manometru.
Nu utilizaţi carote cu diametrul mai mare de
70mm pentru această aplicaţie.
Instrucţiuni suplimentare
pentru utilizarea în poziţie fixă
MĂSURI PREVENTIVE DE SIGURANŢĂ
•
Situaţie periculoasă datorită părţilor rupte.
Verificaţi întotdeauna carotele înainte
de utilizare. Nu utilizaţi niciodată carote
deformate sau deteriorate.
•
Utilizarea unor accesorii nerecomandate
pot conduce la vătămări datorate pierderii
controlului. Utilizaţi carote care sunt
concepute pentru această unealtă şi ţineţi
cont de diametrul minim şi maxim şi de
lungimea acestora.
•
Prinderea sau poziţionarea incorectă
a carotei poate conduce la apariţia
unei situaţii periculoase prin ruperea şi
proiectarea unor bucăţi de carotă. Asiguraţivă că carota este montată şi reglată corect.
•
•
•
•
•
•
Strângeţi carota la un cuplu de strângere
suficient.
Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
corespunzător (EPP) cum ar fi:
Apărătoare pentru urechi, pentru reducerea
riscului de pierdere a auzului
Mănuşi, atunci când manipulaţi carotele sau
materiale dure, pentru a reduce riscul de
vătămare datorat marginilor ascuţite
Ochelari de protecţie, pentru a preveni
vătămările datorate proiectării de particule
Încălţăminte antiderapantă, pentru a
preveni vătămările cauzate de suprafeţele
alunecoase
Situaţia periculoasă datorită producerii de
praf atunci când găuriţi fără apă. Utilizaţi un
dispozitiv de extragere a prafului, dacă este
disponibil, sau măcar o mască anti-praf.
Purtaţi întotdeauna o mască anti-praf
Purtaţi întotdeauna încălţăminte de
protecţie
Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
Extragerea prafului
Lipsă alimentare cu apă
Alimentare cu apă
Selectarea vitezei
Riscuri reziduale
Aplicaţii în zidărie
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
Aplicaţii în beton
– Afectarea auzului
Atunci când utilizaţi maşina pentru
aplicaţii care depăşesc diametru maxim
admis pentru utilizarea manuală,
asiguraţi-vă că maşina este montată pe
un stand. Nu utilizaţi niciodată maşina
manual pentru aceste aplicaţii deoarece
va conduce la pierderea controlului şi
vătămări grave.
– Riscul de vătămări personale datorat particulelor
proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care devin
fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Următorii factori sporesc riscul apariţiei problemelor
de respiraţie:
– Neconectarea unui extractor de praf când
efectuaţi găuriri uscate
– Extragerea insuficientă a prafului datorată
curăţării precare a filtrelor de evacuare
Marcajele prezente pe unealtă
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (i), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
XX XX 2010
Anul fabricaţiei
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment de utilizare în siguranţă
Conţinutul ambalajului
Citiţi manualul de instrucţiuni
înainte de utilizare
1 Maşină de găurit cu carotă diamantată
Ambalajul conţine:
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi
1 Mâner lateral
1 Cheie fixă, 32 mm
1 Cheie fixă, 41 mm
1 Adaptor pentru extractorul de praf
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi
1 Adaptor pentru alimentarea cu apă
1 Valiză pentru depozitare şi transport
11
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
(FIG. 1)
a. Comutator de viteză variabilă
b. Buton de blocare
c. Indicator de suprasarcină cu LED
d. Ax
e. Mâner lateral
f. Selector trei turaţii
g. Racord combinat pentru alimentare cu apă şi
extragerea prafului
h. Mâner principal
ACCESORII OPŢIONALE (FIG. 2)
j. D27902
Extractor de praf
k. D215831
Stand găurire
l. D215824
Pompă de apă
m. D215832
Inel colectare apă (pentru
utilizarea cu D215831)
n. D215833
Garnitură de rezervă pentru
inelul de colectare a apei
(3 buc) (pentru utilizarea cu
D215832)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dumneavoastră de găurit cu carotă
diamantată D21583 a fost concepută pentru
aplicaţii de găurire în materiale de zidărie precum
cărămidă, bolţari, etc. cu o carotă diamantată în
conexiune cu un dispozitiv de aspirare.
Această maşină poate fi utilizată pentru aplicaţii
de găurire umedă în cărămizi din argilă, beton şi
beton armat cu ajutorul unei carote diamantate şi a
unei alimentări cu apă.
Maşina poate fi utilizată manual în aplicaţii de
găurire în zidărie cu diametrul de până şa 100
mm sau în beton cu diametrul de până la 40 mm.
Atunci când efectuaţi găuri cu diametrul mai mare
12
de 100 mm în zidărie sau 40 mm în beton, maşina
trebuie montată pe un stand.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de găurit cu carotă diamantată sunt
unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Ambreiajul de limitare a
cuplului
Această unealtă este dotată cu un ambreiaj
limitator de cuplu care reduce reacţia de cuplu
maxim transmisă către operator în cazul blocării
unui burghiu. Această caracteristică previne, de
asemenea, blocarea angrenajului şi a motorului
electric. Ambreiajul de limitare a cuplului a fost
setat din fabrică şi nu poate fi ajustat.
Protecţie electronica la
suprasarcină
Protecţia electronică la suprasarcină asigură o
siguranţă suplimentară; Dacă curentul atinge o
anumită limită, indicatorul de avertizare cu LED
(c) se aprinde pentru a indica că maşina trece în
modul de suprasarcină dacă se continuă utilizarea
la aceeaşi intensitate. Reducerea presiunii
exercitate de operator asupra maşinii determină
sistemul electronic să revină în modul normal de
funcţionare.
Dacă se aplică o suprasarcină continuă, maşina
se opreşte. Astfel, este evitată supraîncălzirea
bobinelor motorului. Maşina este funcţională din
nou după ce suprasarcina a fost eliberată.
Protecţia termică
După ce maşina a funcţionat în suprasarcină
pentru o perioadă mare de timp, dispozitivul
de protecţie termică opreşte maşina pentru a
proteja motorul. Maşina va fi funcţională după ce
dispozitivul de protecţie termică s-a răcit. Timpul
de răcire depinde de gradul de supraîncălzire a
motorului şi de temperatura ambientală.
Alimentare cu apă
Cilindrul integrat de injecţie a apei trece direct prin
axul motorului pentru a asigura o răcire constantă
a carotei pe parcursul aplicaţiilor de găurire
umedă.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60745; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu 3
conductori, adecvat pentru puterea absorbită a
acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Întrerupătorul Dip-switch
(dispozitiv de protecţie la
curent rezidual) (fig. 1)
Maşina este echipată cu un dispozitiv de protecţie
la curent rezidual (PRCD) (u) care protejează
utilizatorul împotriva şocului electric prin
întreruperea circuitului atunci când este detectată
o scurgere de curent de 10 mA sau mai mare.
Pentru utilajele de 115 V, scurgerea de curent
estimată este de 6 mA.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
maşina fără dispozitivul de protecţie
la curent rezidual montat. Nu utilizaţi
maşina dacă dispozitivul de protecţie
la curent rezidual nu funcţionează
corespunzător. Pentru ca dispozitivul
de protecţie la curent rezidual să
funcţioneze, maşina trebuie conectată
la o priză de perete cu împământare.
PENTRU A PORNI DISPOZITIVUL DE
PROTECŢIE LA CURENT REZIDUAL
I = PORNIT (LED-ul roşu se aprinde).
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Porniţi maşina (consultaţi, de asemenea, secţiunea
Pornirea/Oprirea).
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
Pentru a-l opri, procedaţi în ordine inversă.
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
PENTRU A TESTA DISPOZITIVUL DE
PROTECŢIE LA CURENT REZIDUAL
O = Buton de testare: întrerupătorul trebuie să
decupleze circuitul (maşina se opreşte).
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
AVERTISMENT:
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Dacă în modul de testare
întrerupătorul nu decuplează circuitul,
vă recomandăm ca unealta să fie
verificată de un agent de reparaţii
autorizat DEWALT.
• Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Montarea unui ştecher la
utilajele de 115 V (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
• Ştecherul trebuie montat de o persoană
competentă. Dacă aveţi dubii, contactaţi un
agent de service autorizat DEWALT sau un
electrician calificat.
Ştecherul montat trebuie să respecte normele BS
EN 60309 (BS4343), 16 Amp, poziţie de contact la
împământare 4th.
• Nu este permisă efectuarea nici unor
modificări asupra maşinii, şi mai
ale, nu este permisă deschiderea
dispozitivul de protecţie la curent
rezidual sau repararea sau înlocuirea
cablului de alimentare.
• Nu utilizaţi niciodată dispozitivul de
protecţie la curent rezidual pe post
de întrerupător principal. Înlocuiţi
întotdeauna dispozitivul de protecţie
la curent rezidual în condiţii de
funcţionare în gol.
13
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de a
efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Montarea mânerului lateral
(fig. 3)
Mânerul lateral (e) poate fi montat pentru a se
potrivi atât utilizatorilor stângaci cât şi dreptaci.
AVERTISMENT: Utilizaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral montat
corespunzător.
1. Rotiţi mânerul lateral pentru a-l slăbi.
2. Pentru utilizatorii dreptaci, glisaţi clema
mânerului lateral peste bucşa elastică, cu
mânerul pe partea stângă.
Pentru utilizatorii stângaci: glisaţi clema
mânerului lateral peste bucşa elastică, cu
mânerul pe partea dreaptă.
3. Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită şi
strângeţi mânerul.
MONTAREA SI DEMONTAREA UNUI
ACCESORIU (FIG. 4)
Această unealtă utilizează carote şi adaptoare
filetate care se înfiletează direct în ax (d).
Vă recomandăm să utilizaţi doar accesorii
profesionale.
1. Alegeţi carota corespunzătoare pentru
aplicaţiile de găurire uscată sau umedă.
2. Urmaţi recomandările producătorului sau
cele înscrise pe carotă pentru montarea
accesoriului. Este posibil să aveţi nevoie de un
adaptor pentru a monta burghiul pe ax.
3. Ţineţi axul cu ajutorul cheii fixe (o) şi strângeţi
carota (p) rotind-o în sensul acelor de
ceasornic cu ajutorul cheii fixe (q).
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
întregul ansamblu este strâns bine
înainte de a începe să lucraţi.
Selector două turaţii (fig. 1)
Unealta este prevăzută cu un selector cu două
turaţii (f) pentru a varia raportul viteză/cuplu de
strângere.
1. Eliberaţi întrerupătorul şi alegeţi poziţia dorită
după ce motorul s-a oprit complet.
2. Aliniaţi întotdeauna selectorul cu marcajele de
pe cutia de viteze.
3. Consultaţi specificaţiile tehnice pentru a alege
turaţia corespunzătoare în funcţie de diametrul
carotei şi de materialul care trebuie găurit.
4. Nu schimbaţi turaţiile la viteză maximă sau în
timpul utilizării.
Conectarea la o sursă de apă
(fig. 5)
Aceste unelte sunt dotate cu racord standard tip
baionetă de 1/2” pentru racordarea la sursa de
apă (g).
1. Înşurubaţi adaptorul (r) pe racord (g) şi
strângeţi-l bine.
2. Închideţi robinetul de apă (s).
3. Conectaţi sistemul corespunzător de
alimentare cu apă la adaptor.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
presiunea sursei de alimentare cu
apă este sub presiunea maximă
menţionată în specificaţiile tehnice.
Reglarea debitului de apă
(fig. 5)
Robinetul de apă (s) de pe furtunul de apă poate fi
setat să regleze debitul apei de răcire către carotă.
1. Pentru reducerea debitului, rotiţi robinetul în
sensul acelor de ceasornic.
2. Pentru a mări debitul, rotiţi robinetul în sens
invers acelor de ceasornic.
Conectarea la un extractor de
praf (fig. 6)
Aceste unelte sunt dotate cu racord standard tip
baionetă de 1/2” pentru racordul extractorului de
praf (g).
1. Înşurubaţi adaptorul (t) pe racord (g) şi
strângeţi-l bine.
2. Conectaţi sistemul corespunzător de extragere
a prafului la adaptor.
14
Înainte de utilizare
1. Montaţi accesoriul corespunzător.
2. Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
OPERARE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de a
efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
• Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. O forţă excesivă nu
accelerează găurirea, ci descreşte
performanţa uneltei şi poate scurta
durata de viaţă a acesteia.
• Pentru a reduce efectele vibraţiilor,
asiguraţi-vă că temperatura ambiantă
nu este prea mică, dacă utilajul şi
accesoriul este bine întreţinut şi dacă
dimensiunea piesei de prelucrat este
adecvată pentru acest utilaj.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă a
mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA unealta ferm pentru a
fi pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (e) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (h).
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
reglare a vitezei (a). Presiunea exercitată pe
întrerupătorul de viteză variabilă determină viteza
uneltei.
Pentru operarea continuă, apăsaţi şi ţineţi apăsat
întrerupătorul (a), apăsaţi butonul de blocare (b),
apoi eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a opri operarea continuă a uneltei, apăsaţi
scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi întotdeauna
unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de
a o deconecta.
Sfaturi generale pentru
găurirea cu carote diamantate
AVERTISMENT: Urmaţi recomandările
producătorului sau cele înscrise pe
carotă pentru utilizarea accesoriilor.
AVERTISMENT: Atunci când utilizaţi
maşina pentru aplicaţii manuale, vă
recomandăm să montaţi un burghiu de
centrare în carotă pentru a poziţiona
zona periferică a găurii ce urmează a fi
efectuate cu mai multă precizie. Atunci
când utilizaţi maşina pentru aplicaţii
care necesită montarea pe stand, nu
este necesară utilizarea burghiului de
centrare.
1. Asamblaţi burghiul de centrare în carotă.
Burghiul de centrare este montat într-un
adaptor fixat între axul maşinii şi carotă.
2. Poziţionaţi burghiul de centrare în punctul de
găurire şi porniţi unealta.
3. Găuriţi la viteză mică până când carota
penetrează suprafaţa aproximativ 5–10 mm.
4. Scoateţi accesoriul şi deconectaţi unealta.
5. Scoateţi burghiul de centrare din portburghiu.
6. Conectaţi unealta şi introduceţi carota în piesa
de prelucrat.
7. Continuaţi să găuriţi, crescând viteza la maxim
şi găuriţi până la adâncimea dorită.
AVERTISMENT: Nu amestecaţi sau
agitaţi lichidele inflamabile etichetate
corespunzător.
Găurirea uscată
1. Conectaţi maşina la un sistem adecvat de
extragere a prafului.
2. Procedaţi conform descrierii de mai sus.
15
Găurirea umedă
1. Conectaţi maşina la un sistem adecvat de
alimentare cu apă.
2. Reglaţi debitul de apă după necesităţi.
3. Procedaţi conform descrierii de mai sus.
AVERTISMENT: Dacă din orificiul
de drenare de pe gâtul cotorului nu
iese apă, opriţi lucrul imediat şi duceţi
maşina pentru a fi reparată de către un
agent de reparaţii autorizat.
Stand
• Utilizaţi modul de găurire umedă atunci când se
poate.
Segmentele par netede şi lustruite
• Găuriţi într-un material abraziv pentru a expune
din nou segmentele diamantate.
Apa evacuată este prea limpede şi prea
fluidă
Debitul de apă reduce acţiunea de tăiere şi previne
auto-ascuţirea segmentelor diamantate.
• Reduceţi debitul de apă.
D21582K
1. Este permisă utilizarea standului doar atunci
câng găuriţi în jos sau orizontal.
2. Standul trebuie fixat fie cu bolţuri sau cu un
dispozitiv cu ventuze.
NOTĂ: Atunci când utilizaţi bolţuri pentru
standul fix, utilizaţi fie Nr. Cat.: D212825
pentru beton sau D215826 pentru zidărie.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a
opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a
uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de a
efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Duceţi unealta cu regularitate la un agent de
reparaţii autorizat pentru a fi verificată. Aceasta
include verificarea periilor de carbon, completarea
cutiei de viteze cu ulei şi înlocuirea garniturii de
etanşare a cutiei de viteze.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze
corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să
contactaţi agentul dumneavoastră de reparaţii.
Carota nu străpunge
Materialul este prea dur pentru carotă
16
• Alegeţi o carotă corespunzătoare
(cu segmente mai moi).
Se acumulează praf în carotă
Praful acumulat reduce viteza de găurire.
• Utilizaţi un dispozitiv corespunzător de
extragere a prafului.
• Extrageţi frecvent carota din gaură pentru a
îndepărta resturile.
Turaţia este necorespunzătoare
• Consultaţi specificaţiile tehnice pentru gama
corespunzătoare de turaţii.
Segmentele şi carota sunt arse
• Creşteţi debitul de apă.
Segmentele se uzează prea repede
• Alegeţi o carotă corespunzătoare
(cu segmente mai dure).
• Reduceţi presiunea aplicată pe carotă.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Extragerea prafului (operare
uscată)
AVERTISMENT: Atunci când efectuaţi
o operaţiune de tăiere uscată,
conectaţi un dispozitiv de extracţie a
prafului, conceput în conformitate cu
regulamentele relevante referitoare la
emisiile de praf.
Inelul de colectare a apei D215832 (m) este
necesar pentru fixarea ansamblului pentru
aplicaţiile de găurire umedă.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi o
mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate cu acest produs,
utilizarea acestora cu unealta dvs.
poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, se recomandă numai
utilizarea de accesorii DEWALT cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
SISTEMUL DE EXTRAGERE A PRAFULUI
(FIG. 7)
Extractorul de praf D27902 (j) asigură o evacuare
corespunzătoare şi sigură a prafului pe parcursul
tuturor operaţiunilor de găurire.
POMPA DE APĂ (FIG. 8)
Îndepărtând resturile din zona de lucru ţi răcind
carota pe parcursul aplicaţiilor de găurire umedă,
pompa de apă D215824 (l) asigură o sursă de
apă atunci când nu este disponibilă o sursă de
alimentare principală.
STANDUL PENTRU MAŞINA DE GĂURIT
(FIG. 1, 8)
AVERTISMENT: NU utilizaţi standul cu
o pompă cu vid pe un perete sau pe
tavan.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Standul D215831 (k) permite ca maşina
dumneavoastră de găurit cu carotă diamantată
să fie utilizată în aplicaţii fixe sporind precizia,
confortul şi stabilitatea.
zst00183684 - 13-07-2012
17
18
Download PDF

advertising