D21585 | DeWalt D21585 DIAMOND DRILL instruction manual

522101-90 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D21585
1. ábra
b
a
r
c
e
d
2. ábra
f
j
g
k
i
h
2
3. ábra
4. ábra
l
f
n
m
3
5. ábra
p
e
q
6. ábra
h
j
i
4
g
GYÉMÁNT FÚRÓGÉP
D21585
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
cég gyártmánya mellett döntött. Sokéves
tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
(csak az Egyesült Királyságban
és Írországban)
Típus
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
1. fokozatban
2. fokozatban
3. fokozatban
Terhelés alatti fordulatszám
1. fokozatban
2. fokozatban
3. fokozatban
Tengely menete
Védelmi osztály
Maximális víznyomás
Súly
V
V
D21585
230
W
W
230/115
1
2 500/2 220
1 500/1 350
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1 200
0–2 000
min-1
min-1
min-1
bar
kg
0–290
0–760
0–1 280
1 1/4” (külső)
I
3
11,2
Fúrási tartomány falazat fúrásánál
1. fokozat
2. fokozat
3. fokozat
Maximális hossz
mm
mm
mm
mm
52-300
52-300
52-250
400
Fúrási tartomány beton fúrásánál
1. fokozat
2. fokozat
3. fokozat
Maximális hossz
mm
mm
mm
mm
52-250
52-200
52-150
400
FÚRÁSI KAPACITÁSOK
D21585
LPA (hangnyomásszint )
dB(A)
84,3
KPA (hangnyomásszint
bizonytalansága)
dB(A)
3
LWA (zajszint)
dB(A)
97,2
KWA (zajszint bizonytalansága)
dB(A)
3
A vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az EN 61029
szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
Bizonytalanság K =
m/s²
m/s²
2,4
2,1
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 61029 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az
érték felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
5
Biztosítékok:
Európa 230 V-os szerszámok 10 amper, hálózati
E.K. és 230 V-os szerszámok 13 amper,
Írország
a csatlakozódugaszban
MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket olyan
elektromos csatlakozáshoz terveztük, amelynek
maximális rendszerimpedanciája Zmax = 0,28 Ω
a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D21585
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1:2009,
EN 61029-2-6:2010
6
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.01.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Tűz, áramütés
és személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében elektromos
szerszámok használatakor mindig be
kell tartani a következőkben ismertetett
alapvető biztonsági előírásokat.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet, és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET, HOGY
KÉSŐBB IS FELHASZNÁLHASSA
Általános biztonsági
szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Fordítson gondot a munkaterület
környezetére is.
Esőtől védje a szerszámot. Nedves,
párás környezetben ne használja. Tartsa
a munkaterületet jól megvilágítva. Ne
használja a szerszámot gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
3. Áramütés ellen védekezzen.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel (például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel vagy hűtőszekrénnyel).
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek, hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Jobban és biztonságosabban végezheti
el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
levágásához vagy gallyazáshoz ne használjon
körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes lábbeli viselése ajánlatos.
Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Hordjon
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, amikor olyan
munkát végez, amely por keletkezésével jár.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes
csatlakozására és használatára.
11. Gondosan bánjon a tápkábellel.
A készülék dugaszát ne a tápkábel
rángatásával húzza ki a konnektorból.
Hőtől, olajtól és éles szélektől óvja a kábelt.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon leszorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint a kezével tartani.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig tisztán és
élesen. Kenésnél és tartozékok cseréjénél
kövesse az útmutatásokat. Időszakonként
vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizzel javíttassa meg. Használat
előtt vizsgálja át a hosszabbító kábelt, és
ha sérült, cserélje ki. Tartsa a fogantyúkat
szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
alkatrészek (pl. fűrésztárcsa, fúrószár,
vágótartozék) cseréjénél áramtalanítsa
a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállító kulcsokat és
csavarkulcsokat a gépről.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító kulcsokat
és csavarkulcsokat a szerszámról, mielőtt
dolgozni kezd vele.
17. Előzze meg a szerszám véletlen
beindulását.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb „off"
(kikapcsolt) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábel használata.
Szabadban végzett munkához csak kültéri
használatra készült és erre utaló jelzéssel
ellátott hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Figyeljen a munkájára,
használja a józan eszét, és ne dolgozzon
a szerszámmal, ha fáradt.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak-e. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek megfelelő beállítását
és rögzítését, ellenőrizze továbbá, hogy
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek
és szerelékek, illetve nem áll-e fenn bármilyen
körülmény, amely a szerszám működését
befolyásolná. A sérült védőelemet vagy
más alkatrészt márkaszervizzel meg kell
javíttatni vagy ki kell cseréltetni, kivéve, ha ez
a kezelési útmutató másképpen rendelkezik.
A sérült vagy hibás kapcsolót márkaszervizzel
cseréltesse ki.
Ne használja a szerszámot, ha a saját
kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
7
21. Képzett szakemberrel javíttassa
a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel az
érvényes biztonsági előírásoknak. A javítást
csak képzett szakember végezheti, eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám kezelője
komoly veszélynek van kitéve.
Kiegészítő speciális biztonsági
szabályok gyémánt fúrókhoz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
A fúrószárak és szerszámok, illetve
a munkaterület munkavégzés közben
felforrósodnak. Védőkesztyű nélkül ne
érjen hozzájuk.
A gyémánt fúrót folyamatos felügyelet
mellett használja.
Ügyeljen arra, hogy el ne vágjon
elektromos vezetékeket, gáz- vagy
vízcsöveket. Fúrás előtt érzékelő
műszerrel vizsgálja át a fúrni kívánt
területet.
Győződjön meg arról, hogy a vágótartozék
helyesen van felszerelve.
A gép használata előtt ellenőrizzen és
húzzon meg erősen minden csavart.
Amikor lefelé fúr, győződjön meg arról,
hogy senki nem áll a fúró alatt.
Stabil felületen állva mindig tartsa testét
egyensúlyban, hogy jobban uralma alatt
tarthassa a szerszám nyomatékát.
Minden egyes használat előtt vizsgálja át
a gépet. Ne használja, ha bármilyen hibát
észlel a hálózati dugasznál, a tápkábelnél,
az indítókapcsolónál vagy a készülékház
bármely részén. Javíttassa meg a gépet
képzett szakemberrel.
Ne használja a szerszámot nedves, párás
környezetben.
Bármekkora vízszivárgásnál azonnal
kapcsolja ki a gépet.
Ha megszakította a fúrást, csak akkor
indítsa újra, amikor a fúrószár már képes
szabadon forogni.
Mindig kapcsolja ki a kapcsolóval, hogy ne
indulhasson be véletlenül.
Erre különösen ügyeljen áramkimaradás
esetén, vagy ha a szerszám dugaszát
kihúzták a konnektorból.
Ha elakad a fúrószár, kapcsolja le
a szerszámot az áramforrásról, szüntesse
meg az elakadás okát, és csak azután
kapcsolja be újra.
Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások vizes fúrókhoz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Használat előtt ellenőrizze a fúrószárakat.
Soha ne használjon sérült vagy
deformálódott fúrószárat.
Csak ehhez a géphez készült és ajánlott
fúrószárakat használjon. Mindig tartsa
szem előtt a műszaki adatoknál megadott
minimális és maximális átmérőt, illetve
hosszúságot.
Mindig viseljen fülvédőt a halláskárosodás
veszélyének csökkentésére.
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más szemvédő eszközt. Fúrás
közben repülő szilánkok szabadulhatnak
el. A repülő törmelék maradandó
szemkárosodást okozhat.
A fúrószárak vagy durva felületű anyagok,
az éles szélek megérintésétől származó
sérülések elkerülése végett viseljen
védőkesztyűt.
Hordjon csúszásmentes lábbelit
az elcsúszástól származó sérülés
megelőzésére.
Állványra szerelt fúróval csak lefelé
vagy vízszintes irányban szabad fúrást
végezni. Az állványt a helyén csavarokkal
(pl. D215825) vagy vákuumos eszközzel
rögzíteni kell.
Ellenőrizze a felületet, amelyen
a fúróállványt elhelyezni kívánja. Az
egyenetlen felület jelentős mértékben
ronthatja az elszívó rendszer hatásfokát.
Bevont vagy laminált felület a fúrás közben
kicsúszhat.
Vákuumszivattyú használatánál a fúrás
előtt és közben ellenőrizze a minimális
vákuumszintet. A minimális vákuumszint
nem lehet 650 mbar-nál kisebb.
A biztonságos üzemeltetésre és
a vákuumos rögzítésre való tekintettel
a fúrószár átmérője nem lehet 82 mm-nél
nagyobb.
VIZES FÚRÁS
•
Mindig használjon vízhűtő és vízgyűjtő
rendszert.
•
Mindig vizes fúráshoz készült fúrószárat
használjon
•
A maximális víznyomás 3 bar lehet. Ha
nagyobb a víz nyomása, iktasson be
nyomáscsökkentő szelepet.
•
A fúrót csak tiszta csapvízzel hűtse.
•
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz
a motorba vagy egyéb elektromos
alkatrészekbe. Győződjön meg arról, hogy
a FI-relét (PRCD) nem éri víz.
A gép használatánál mindig
gondoskodjon arról, hogy a gép
állványra legyen szerelve. Soha ne
használja a fúrót kézzel tartva, mert
elveszítheti a szerszám feletti uralmát,
és súlyos sérülést szenvedhet.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok által
okozott égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A következő tényezők növelik a légzési problémák
kialakulásának veszélyét:
– Száraz fúrás porelszívó nélkül
– Elégtelen porelszívás meg nem tisztított
szűrők miatt
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés a biztonságos kezelésre
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód
a motorburkolatba van nyomtatva.
Példa:
2011 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Gyémánt fúrógép
1 Villáskulcs, 32 mm
1 Villáskulcs, 41 mm
1 Tömlő csappal
1 Kezelési útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
1. ÁBRA
Mindig viseljen porvédő maszkot
a. Be- és kikapcsoló
b. Túlterhelés-jelző LED
Mindig hordjon biztonsági cipőt
c. Háromfokozatú áttétel-választó
d. Tengely
Mindig viseljen védőkesztyűt
Vízellátás
Áttétel kiválasztása
e. Vízcsatlakozó szerelék
KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
(2. ÁBRA)
f. D215854, rézgyűrű készlet (5 db)
g. D27902, porelszívó
h. D215851, fúróállvány
Falazat fúrása
Beton fúrása
i. D215824, vízpumpa
j. D215852, vízgyűjtő gyűrű
(a D215851 típushoz)
k. D215853, Tartalék tömítés a vízgyűjtő
gyűrűhöz
9
(3 db)
(a D215852 típushoz)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D21585 típusú gyémánt fúróját
falazóanyagok (pl. tégla, salakos blokk stb.,
valamint méretezett tégla, beton és vasbeton)
vizes fúrásához készítettük; vizes fúrószárral
és vízhűtéssel használja. Száraz fúráshoz ne
használja.
A gép csak fúróállványon üzemeltethető. Kézzel
tartva soha ne dolgozzon vele.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a gyémánt fúrók professzionális
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson
számára felügyeletet.
Nyomaték-határoló kuplung
Ez a szerszám nyomaték-határoló kuplunggal
van ellátva, amely csökkenti a fúrószár
beszorulása esetén a kezelőre nehezedő
maximális nyomatékreakciót. Ez a funkció
megakadályozza a csapágy beállását és a motor
leállását is. A nyomaték-határoló kuplungot
gyárilag állítják be, nem módosítható.
Elektronikus túlterhelésvédelem (1. ábra)
Az elektronikus túlterhelés-védelem további
biztonságot nyújt: amikor az áramerősség
bizonyos határhoz közelít, világítani kezd
a figyelmeztető LED (b), jelezve, hogy
amennyiben változatlan nyomással tovább
működtetik a szerszámot, túlterhelés módra
fog kapcsolni. Ha a kezelő csökkenti a fúróra
gyakorolt nyomást, az elektronikus kapcsoló
visszaáll a normál üzemmódra.
A gép kikapcsol, ha folyamatosan túlterhelik. Így
elkerülhető a motor tekercseinek túlmelegedése.
A gép újból működőképessé válik, amint
felszabadítják a túlterhelés alól.
Hővédelem
Ha a gép hosszabb ideig túlterhelés alatt
működött, a motor védelme érdekében
a hővédelem funkció leállítja. Kellő lehűlés után
újból működőképes lesz. A lehűléshez szükséges
idő a motor túlmelegedésének mértékétől és
a környezeti hőmérséklettől függ.
10
Vízellátás
A beépített vízforgatót közvetlenül a motor
tengelye működteti, hogy vizes fúrásnál
a magfúró szárat folyamatosan hűtse.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy
a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN 61029
szabványnak megfelelően földelt (I. védelmi
osztály), ezért nincs szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon
(lásd a műszaki adatoknál). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza
30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje
le a kábelt.
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
• A sárga/zöld vezetéket a földelő
csatlakozóhoz kösse.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Csatlakozódugasz felszerelése
115 V-os gépekhez (csak az
Egyesült Királyságban és
Írországban)
• A dugaszt hozzáértő személynek kell
felszerelnie. Kétség esetén DEWALT
márkaszerviztől vagy képzett villanyszerelőtől
kérjen tanácsot.
• A felszerelt dugasz feleljen meg
a BS EN 60309 (BS4343) szabványnak,
16 A áramerősségre legyen méretezve,
a földelő érintkező helyzete: 4h legyen.
DI-kapcsoló (Fi-relé) (1. ábra)
A gép fel van szerelve hordozható Fi-relével
(PRCD) (r), amely úgy védi meg a kezelőt az
áramütéstől, hogy megszakítja az áramkört, ha
10 mA vagy ennél magasabb értékű szivárgási
áramot érzékel. 115 V-os készülékeknél
a szivárgási áram névleges határértéke 6 mA.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
üzemeltesse a gépet, a Fi-relé nélkül.
Ne használja a gépet, ha a Fi-relé
nem megfelelően működik. Ahhoz,
hogy a PRCD (Fi-relé) működjön,
a gépet földelt fali aljzatra kell
csatlakoztatni.
A FI-RELÉ BEKAPCSOLÁSA
I = ON (bekapcsolva, a LED világítani kezd).
Kapcsolja be a gépet (lásd a „Be- és kikapcsolás"
című fejezetben is).
A kikapcsoláshoz ugyanezen lépéseket fordított
sorrendben hajtsa végre.
A FI-RELÉ TESZTELÉSE
O = Teszt gomb: a kapcsolónak meg kell
szakítania az áramkört (a gép kikapcsol).
FIGYELMEZTETÉS:
• Ha teszt üzemmódban a kapcsoló
nem szakítja meg az áramkört,
javasoljuk, hogy vizsgáltassa át
a gépet DEWALT márkaszervizzel.
• Tilos a gépen bármilyen átalakítást
végezni, és különösen tilos
a Fi-relét szétbontani, illetve
a tápkábelt javítani vagy cserélni.
• Soha ne használja a Fi-relét
főkapcsolóként. A Fi-relét mindig
csak a gép terheletlen állapotában
kapcsolja be.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A fúrógép állványra szerelése
(3. ábra)
A gépet a D215851 típusú állványra kell
szerelni az állványhoz mellékelt tartókonzol
felhasználásával.
FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁLLVÁNY
KEZELÉSI KÉZIKÖNYVÉT IS
NÉZZE ÁT.
1. Illessze a tartókeretet a gép talpához.
2. A gépet a szerelőkerettel óvatosan helyezze
az állványon lévő szerelőkeret-tartóba,
ahogyan az ábra mutatja.
3. Az előtoló fogantyúval a csavart meghúzva
rögzítse a gépet az állványhoz.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
stabilan szerelje fel a fúrót, hogy ne
mozdulhasson el.
Tartozék fel- és leszerelése
(4. ábra)
Ez a szerszám menetes magfúró szárakkal
és adapterekkel működik, amelyek menettel
közvetlenül csatlakoznak a tengelyre (d).
Csak professzionális tartozékok használatát
javasoljuk.
1. Vizes fúráshoz megfelelő fúrószárat
válasszon.
2. Tartozék használatánál vegye figyelembe
a gyártónak a fúrószár beszerelésére
vonatkozó ajánlásait. A fúrószár tengelyre
szereléséhez szükség lehet adapterre.
3. Helyezze a rézgyűrűt (f) a tengely és
a fúrószár közé, hogy használat után
könnyebben levehető legyen a fúrószár.
4. A villáskulccsal (l) tartsa a tengelyt, majd
a másik villáskulcsot (n) az óramutató
járásának irányában forgatva szorítsa be
a fúrószárat (m).
11
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt
működtetni kezdené a szerszámot,
bizonyosodjon meg arról, hogy
a szereléken minden kellően meg van
húzva.
Háromfokozatú áttételválasztó (1. ábra)
A szerszám háromfokozatú áttétel-választóval (c)
van ellátva, ezzel változtatható a fordulatszám és
nyomaték aránya.
1. Engedje fel a be- és kikapcsolót, majd miután
a motor teljesen leállt, válassza ki a kívánt
állást.
2. A választókapcsolót mindig az áttételház
jelöléseihez igazítsa.
3. A fúrószár átmérőjének és a fúrni kívánt
anyagnak megfelelő fordulatszám-fokozat
kiválasztását lásd a műszaki adatoknál.
4. Teljes fordulatszámnál vagy működés közben
ne váltson fokozatot.
2. a csapot az óramutató járásával ellenkező
irányban forgatva növekszik a vízmennyiség.
Használat előtt
1. Szerelje fel a megfelelő tartozékot.
2. Jelölje ki a furat leendő helyét.
KEZELÉS
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS:
FIGYELMEZTETÉS:
• A gép normál működése érdekében
győződjön meg arról, hogy
a környezeti hőmérséklet nem
túl alacsony, a gép és tartozékai
megfelelően karban vannak tartva, és
a fúrószár mérete a géphez illő.
• Soha ne használja a szerszámot
a hozzá mellékelt hibaáram védelem
(Fi-relé) nélkül.
• Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a vonatkozó
előírásokat.
• A dugasz vagy a tápkábel cseréjét
mindig a szerszám gyártójának vagy
a gyártó szervizhálózatának kell
végeznie.
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
Csatlakoztatás a vízellátáshoz
(5. ábra)
• A vizet tartsa távol a szerszám
elektromos részeitől és
a munkaterületen tartózkodó
személyektől.
1. Ellenőrizze, hogy a víztömlő (p) elég erősen
be van-e szorítva a szerelékbe (e).
2. Zárja el a vízcsapot (q).
3. Csatlakoztassa víztömlőt alkalmas vízellátó
rendszerre.
FIGYELMEZTETÉS: Bizonyosodjon
meg arról, hogy a vízellátó rendszer
nyomása kisebb, mint a gép
legnagyobb megengedett víznyomása
(ez utóbbit lásd a műszaki adatoknál).
A víz áramlásának szabályzása
(5. ábra)
A víztömlőn lévő csappal (q) szabályozható
a fúrószárhoz áramló hűtővíz mennyisége.
12
1. A csapot az óramutató járásának irányában
forgatva csökken a vízmennyiség.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
Ha túl erősen nyomja, a fúrás nem
lesz gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye, és
rövidülhet az élettartama.
Helyes kéztartás (6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG biztonságosan
tartsa a szerszámot, és számítson
arra, hogy az hirtelen megugorhat.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze
a fúróállványon, a másik pedig az állvány
fogantyúján van.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához kapcsolja a be- és
kikapcsolót I állásba.
A szerszám kikapcsolásához állítsa a be- és
kikapcsolót 0 állásba.
Általános tanácsok gyémánt
fúrószárakkal történő fúráshoz
FIGYELMEZTETÉS: Fúrószár
használatánál vegye figyelembe
a gyártónak a tartozékra vonatkozó
ajánlásait.
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
1. Kapcsolja be a fúrógép motorját.
Átvizsgálás céljából rendszeresen juttassa el
a szerszámot márkaszervizbe. Az átvizsgálásnál
ellenőrzik a szénkeféket, feltöltik olajjal
az áttételházat és kicserélik az áttételház
tömítőgyűrűjét.
2. Az előtoló fogantyúval lassan vezesse
a tartozékot a munkadarabba.
Hibaelhárítás
3. A vágás megkezdésekor finoman nyomja
a tartozékot, hogy a kiindulási vájatot
elkészítse.
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik
megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat.
Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon
a javítóműhelyéhez.
MEGJEGYZÉS: Központosító tüske használata
nem szükséges.
4. Folytassa elegendő nyomással, így sima
progresszív vágáshoz jut. Ne erőltesse
a szerszámot.
5. A szálkásodás megelőzése végett fokozottan
ügyeljen, amikor a tartozék elkezd áttörni
a munkadarabon.
6. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, miután
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS: Ne keverjen
vele gyúlékony vagy gyúlékonyként
címkézett folyadékokat.
Vizes fúrás
1. Csatlakoztassa gépet alkalmas vízellátó
rendszerre.
2. Szükség esetén állítson a vízáramlás
sebességén.
3. A fent leírt módon folytassa.
FIGYELMEZTETÉS: Ha bármennyi
víz is kijön az áttétel nyakrészénél lévő
leeresztő nyílásból, azonnal állítsa
le a munkát, és hivatalos szervizzel
javíttassa meg a gépet.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT kéziszerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
A fúrószár nem fúr
Az anyag a fúrószárnak túl kemény
• Válasszon alkalmasabb fúrószárat
(puhább szegmensekkel).
• Ha lehet, alkalmazzon vizes fúrást.
A szegmensek eltompultnak és
kifényesedettnek látszanak
• Fúrjon bele dörzshatású anyagba, hogy
a gyémánt szegmensek megtisztuljanak.
A kifolyt víz túl tiszta és túl folyékony
A vízáramlás lassítja a fúrást és hátráltatja
a gyémánt szegmensek önéleződését.
• Lassítsa a víz áramlását.
A fordulatszám nem megfelelő
• A megfelelő fordulatszámokat lásd a műszaki
adatoknál.
Por halmozódott fel a fúrószárban
A felhalmozódott por lassítja a fúrási sebességet.
• Az alkalmas porelszívó eszközt használja.
• Rendszeresen húzza ki a fúrószárat, hogy
a forgács kihulljon.
A szegmensek és a fúrószár forrósodnak
• Gyorsítsa a víz áramlását.
A szegmensek túl gyorsan kopnak
• Válasszon alkalmasabb fúrószárat
(keményebb szegmensekkel).
13
• Kisebb nyomást gyakoroljon a fúrószárra.
a D215824 vízpumpa (i) biztosítja a vízellátást,
ahol nincs hálózati vízellátás.
FÚRÓÁLLVÁNY (6. ÁBRA)
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse folyadékba a szerszám
alkatrészeit.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
PORELSZÍVÓ RENDSZER (6. ÁBRA)
A D27902 porelszívó (g) pontosan és
biztonságosan eltávolítja a fúrás közben
keletkező port. A D215832 vízgyűjtő gyűrű (j)
a vizes fúrás szerelékének befogadásához
szükséges.
A D215821 fúróállvány (h) segítségével Ön
a gyémánt fúróját helyhez kötött alkalmazáshoz
gyorsan felállíthatja.
FIGYELMEZTETÉS: NE rögzítse az
állványt vákuumpumpával falra vagy
mennyezetre.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt
a készüléket el kell különíteni a normál
háztartási hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és
csomagolások elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés,illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében azt begyűjtik.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a helyi DEWALT képviseletnél
érdeklődhet, amelynek elérhetőségét megtalálja
ebben a kézikönyvben. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink, valamint elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálhatók a következő
internetes honlapon: www.2helpU.com.
VÍZPUMPA (6. ÁBRA)
A törmeléknek a munkaterületről történő
eltávolításához és a fúrószár hűtéséhez
zst00244242 - 28-08-2014
14
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
16
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising