D28491 | DeWalt D28491 ANGLE GRINDER instruction manual

522101-92 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D28490
D28491
D28492
D28493
1. ábra
pp
2
2. ábra
3. ábra
d
k
m
g
o)
e
g
l
l
5. ábra
4. ábra
h
h
n
i
j
o)
A
n
i
h
n
o)
i
o)
B
3
6. ábra
4
SAROKCSISZOLÓK
D28490, D28491, D28492, D28493
Gratulálunk!
Ön DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati/névleges sebesség
Tárcsa átmérő
Tengelycsavar átmérője
Tömeg
V
W
min-1
mm
kg
D28490
230
2
2000
6500
230
M14
5,5
D28491
230
3
2000
8500
180
M14
(5,5)
D28492
230
2
2200
6500
230
M14
5,5
D28493
230
2
2200
8500
180
M14
5,5
92
3,0
103
3,0
92
3,0
103
3,0
92
3,0
103
3,0
92
3,0
103
3,0
* tartalmazza az oldalfogantyút és a védőburkolatot is
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás bizonytalansága )
LWA (hangerő)
KWA (hangerő bizonytalansága )
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Az összes vibráció (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah köszörülés
ah,AG =
m/s²
7,5
6,5
7,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibrációs kibocsátási érték ah csiszolás
ah,DS =
m/s²
3,5
3,0
4,0
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
7,5
1,5
4,0
1,5
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. És
így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Az adatlapon megadott kibocsátott
vibráció értékét az EN 60745 szabvány
által meghatározott szabványos méréssel
határoztuk meg, így az itt megadott értéket
össze lehet hasonlítani egy másik szerszám
értékével. Az érték felhasználható az előzetes
kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
Biztosítékok
Európa 230 voltos szerszám 10 Amper az eszközben
5
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet,
és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße
11, D-65510, Idstein, Németország
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, azonnali halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyt jelez, amelyet ha
nem kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha
nem hárítanak el, könnyű vagy
közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely, ha nem
hárítják el, anyagi kárt okozhat.
2009.11.18.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében olvassa el az utasításokat
tartalmazó kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
WARNING! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tűzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
Az "elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
D28490, D28491, D28492, D28493
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét
munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében.Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel
a gyerekeket és a bámészkodókat.
Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az
ellenőrzést a szerszám fölött.
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok"
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
98/37/EK (2009. dec. 28-ig), 2006/42/EK (2009.
dec. 29-től), EN 60745-1, EN 60745-2-3.
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám
dugasza meg kell, hogy feleljen
6
b)
c)
d)
e)
f)
b)
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen
módon ne változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az
eredeti (módosítatlan) csatlakozó és
a megfelelő fali dugaljak használata
csökkentik az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékekkel, radiátorokkal,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az
elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől
és mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja
az elektromos szerszámot,
kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe.
A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen az elektromos
szerszám nedves helyen való
használata, használjon Fi-relével
védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos
áramütés veszélyét.
c)
d)
e)
f)
g)
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét,
figyeljen oda arra, amit csinál,
használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés használata, például
a porálarc, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy fülvédő csökkenti
a személyi sérülés veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem
szándékos beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e mielőtt a hálózatra
vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van
kapcsolva, balesetet okoz(hat).
Távolítsa el a beállításhoz
használt kulcsot vagy fogót
mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot. A forgó alkatrészre
illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik
egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó
vagy porgyűjtő is tartozik, akkor
győződjön meg arról, hogy ezeket
megfelelően csatlakoztatva, ill.
ezek megfelelően működnek. A por
összegyűjtésével vagy elszívásával
elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban
dolgozhat, mert azt kifejezetten az
adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos
szerszámot, ha a kapcsolóval nem
7
c)
d)
e)
f)
g)
TOVÁBBI SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
lehet ki- és bekapcsolni. A hibás
kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
Csatlakoztassa le a hálózatról vagy
az akkumulátorról a szerszámot,
mielőtt beállítást végezne rajta,
tartozékot cserélne benne, vagy
eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának veszélyét.
A nem használt elektromos
szerszámot tárolja olyan helyen,
ahol a gyerekek nem érhetik el;
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat
nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos
szerszám veszélyt jelent.
Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására.
Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek megfelelően vannak-e
igazítva, illetve nem szorulnak-e;
ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az
elektromos eszköz működését. Ha
sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
sok balesetet okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot,
tartozékokat és szerszámbefogókat
a használati utasításnak
megfelelően használja,
a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
Biztonsági előírások minden
művelethez
a) Ez az elektromos szerszám
csiszoláshoz, köszörüléshez,
drótkefézéshez, polírozáshoz és
vágáshoz alkalmas. Olvassa el az
összes utasítást, specifikációt és
tekintse meg az összes ábrát, amit
ehhez az elektromos szerszámhoz
mellékeltünk. A lent felsorolt összes
utasítás be kell tartani. Az utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütés veszélyével járhat vagy tüzet
és/vagy súlyos balesetet okozhat.
b) Soha ne használjon olyan tartozékot
a szerszámhoz, amit a szerszám
gyártója nem javasol. Az a tény, hogy
a tartozékot csatlakoztatni lehet az
elektromos szerszámhoz nem jelenti azt,
hogy annak használata biztonságos.
c) A tartozék engedélyezett
sebességének egyenlőnek kell
lennie az elektromos szerszám
maximális sebességével vagy
azt meg kell haladnia. Az olyan
tartozékok, amelyeket az engedélyezett
sebességüknél gyorsabban használunk
eltörhetnek és elrepülhetnek.
d) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos
szerszámnál megadott engedélyezett
tartományba kell esnie. A nem
megfelelő méretű tartozékokat nem lehet
megfelelően irányítani vagy azok ellen
megfelelően védekezni.
e) Bármely tartozék befogópofájának,
befogótüskéjének vagy tengelyének
megfelelően kell illeszkednie az
elektromos szerszám tengelyéhez.
Azok a tartozékok, amelyek befogóbemélyedései/nyílásai nem illeszkednek
tökéletesen az elektromos szerszám
illesztő-alkatrészébe, excentrikusan
fognak forogni, túlzott vibrációt keltenek
és ezek miatt elveszíthetjük a szerszám
fölött az irányítást.
f) Soha ne használjon sérült
tartozékot. Minden tartozékot
ellenőrizzen a használat előtt, például
a korongokat ellenőrizze kitörésekre
és repedésekre, a befogópofát
repedésekre, hasadásokra vagy túlzott
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosíthatja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságos
működését.
8
g)
h)
i)
j)
k) Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg a tartozék teljesen
le nem állt. A forgó tartozék beleakadhat
a munkadarab felületébe, és az
elektromos kéziszerszámot kihúzhatja az
Ön kezéből.
l) Soha ne járassa az elektromos
szerszámot amikor éppen viszi
valahová. A forgó tartozék véletlenül
elkaphatja az Ön ruházatát, és a tartozék
belevághat az Ön testrészeibe.
m) Rendszeresen takarítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventillátora beszívhatja a port a tokba,
amelynek (ill. a fémporoknak a) túlzott
lerakodása elektromos kockázatokkal
járhat.
n) Soha ne használja az elektromos
szerszámot gyúlékony anyagok
közelében. A szikrák meggyújthatják
ezeket az anyagokat.
o) Soha ne használjon olyan
tartozékokat, amelyek folyadékhűtést
igényelnek. A víz vagy más
hűtőfolyadékok használata halálos
áramütést vagy elektromos balesetet
okozhat.
kopásra, ill. a drótkeféket lógó vagy
törött drótszálakra. Ha az elektromos
szerszámot vagy annak tartozékát leejti,
akkor azt ellenőrizze sérülésekre és az
eszközre csak sérülésmentes tartozékot
szereljen fel. A tartozék vizsgálata és
felszerelése után helyezkedjen úgy,
hogy ne legyen egyvonalban a forgó
alkatrész síkjával, kérje erre az Ön
körül állókat is, majd egy percig
maximális üresjárati fordulatszámon
üzemeltesse a szerszámot.A sérült
tartozékok ezalatt a teszt alatt
a leggyakrabban leválnak/széttörnek.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
A munkavégzésnek megfelelően
hordjon egészarcos maszkot,
biztonsági védőszemüveget
vagy védőszemüveget. Szükség
esetén hordjon pormaszkot,
hallásvédelmet, kesztyűket és
munkavédelmi kötényt, amely felfogja
a munkadarab kis részecskéit és
a szilánkokat. A szemvédelemhez olyan
védőszemüveget kell használni, amely
képes az összes (és különböző fajtájú)
levegőbe kerülő szilánkot és port felfogni.
A pormaszknak vagy a légzőkészüléknek
ki kell szűrnie a munkavégzés során
keletkező port. Ha huzamosabb időn
keresztül végez zajos munkát az
hallássérüléshez vezethet.
Tartsa a bámészkodókat megfelelő
távolságban a munkaterülettől.
Mindenkinek személyes
védőfelszerelést kell hordania, aki belép
a munkaterületre.A munkadarabról
leváló szilánkok vagy a törött
tartozék messze elrepülhet és súlyos
sérülést okozhat, még a közvetlen
munkavégzéstől jelentős távolságban is.
Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a tartozék rejtett kábeleket vagy
a készülék saját kábelét vághatná el.
Az "élő" (áram alatt lévő) vezetékkel
való érintkezés elektromossá teheti
a szerszám csupasz fémrészeit, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Helyezze el úgy a készülék kábelét,
hogy az ne kerülhessen a forgó
tartozék útjába. Ha elveszíti a gép
fölötti irányítást, akkor a gép a vezetéket
elvághatja vagy felcsavarhatja és a kezét
a forgó tartozék felé húzhatja.
TOVÁBBI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
MINDEN MŰVELETHEZ
A visszarúgások okai, ill. ezek
megelőzése
A visszarúgás alatt a beszorult vagy
egyenetlen forgókorong, befogópofa,
acéldrót-kefe vagy más tartozék hirtelen
mozgását, reakcióját értjük. A beszorulás
vagy az egyenetlenség miatt a forgó tartozék
nagyon gyorsan lelassulhat, amelynek
hatására az irányíthatatlan elektromos
szerszám a tartozék forgásával ellentétes
irányba indulhat el az elakadási ponttól.
Példa: ha a tisztítókorong egyenetlen vagy
az beszorul a munkadarabba, akkor annak
éle jobban belevág a munkadarab felületébe,
aminek hatására a korong kijöhet a vágatból
és visszarúghat. A korong elindulhat
a kezelő felé, de azzal ellentétes irányban
is - a beszorulás pillanat mozgási irányának
függvényében. A tisztítókorong ilyen
körülmények között el is törhet.
A visszarúgás a szerszám helytelen
használatának, illetve a helytelen
munkamódszerek és munkakörülmények
9
b) A védőburkolatot szorosan kell
rögzíteni a szerszámra és a maximális
biztonság érdekében a úgy kell
beállítani, hogy a korong minél kisebb
része legyen szabadon a kezelő
felé. A védőburkolat segít megvédeni
a kezelőt a korong letöredező darabjaitól
és a korong véletlen megérintésétől.
c) A korongokat csak ajánlott
alkalmazási területeiken szabad
használni.Például: ne használja
a vágókorongot köszörülésre.
A vágókorong perifériás köszörülésre
alkalmas, az ilyen korongok a rájuk
gyakorolt oldalirányú nyomás hatására
összeroppanhatnak.
d) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő
leszorító karimát alkalmazzon.
A megfelelő leszorító karima tartja
a korongot, így csökkenti a korong
törésének veszélyét. A vágókorong
karimája különbözhet a csiszolókorong
karimájától.
e) Ne használja nagyobb szerszámok
lekopott korongjait. A nagyobb
szerszámokhoz alkalmas korongok
esetleg nem felelnek meg a kisebb
szerszám nagyobb sebességének és
szétrobbanhatnak.
következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
a) Tartsa az elektromos szerszámot
szorosan a kezében és irányítsa úgy
a testéhez és a karjaihoz képest,
hogy meg tudja tartani az ilyen
visszarúgások során. Ha a gép fel
van szerelve oldalfogantyúval is,
akkor azt is tartsa, hogy az ilyen
visszarúgások és az indítás során
keletkező nyomatékváltozások
során is biztosan tartsa
a szerszámot a kezében. A kezelő
reagálhat a nyomatékváltozásokra
és a visszarúgásokra, ha azokra
megfelelően felkészült (megtette
a szükséges óvintézkedéseket).
b) Soha ne helyezze a kezét közel
a forgó tartozékhoz. A tartozék egy
visszarúgás során az Ön keze felé is
elindulhat.
c) Soha ne helyezkedjen úgy, hogy az
elektromos szerszám a visszarúgásnál
az Ön teste felé indulhasson el.
A visszarúgás során a szerszám
a beszorulás pontjától a korong forgásával
ellentétes irányba fog elindulni.
d) Különösképpen legyen óvatos, ha
a munka során egy sarkon, éles
éleken stb. dolgozik. Kerülje a tartozék
felesleges mozgatását (ugráltatását)
és hogy azon egyenetlenségek
képződjenek. A sarkok, az éles élek
miatt vagy az ugráltatás során a forgó
tartozék könnyen egyenetlenné válhat,
amelynek hatására elvesztheti az eszköz
felett az irányítást vagy az visszarúghat.
e) Soha ne helyezzen a készülékre
fűrészláncot, famarásra alkalmas
fűrészlapot, vagy fogazott
fűrészlapot..Az ilyen vágóélek gyakori
visszarúgást okozhatnak és elveszítheti
az eszköz felett az irányítást.
A vágókorongos vágással kapcsolatos további munkavédelmi
utasítások:
a) Ügyeljen, hogy a vágókorong ne
"szoruljon be", és ne alkalmazzon
túlzott nyomást. Ne próbáljon túl
nagy mélységű vágást végezni.
A korong erőltetése fokozza annak
terhelését, ezért könnyebben megtörhet
vagy megszorulhat a vágatban, és
nő a visszarúgás, illetve a korong
eltörésének veszélye.
b) Ne álljon egyvonalba a forgó
koronggal vagy közvetlenül mögé.
Amikor a tárcsa a munkavégzés helyén
az Ön testétől elfelé mozdul, egy
esetleges visszarúgás a forgó tárcsát és
a szerszámot közvetlenül Ön felé viszi.
c) Amikor a tárcsa megszorul vagy
valamilyen okból megszakítja
a vágást, kapcsolja ki a szerszámot
és tartsa mozdulatlanul amíg teljesen
leáll. Soha ne próbálja a mozgó
vágótárcsát eltávolítani a vágatból,
A köszörüléssel és a vágókorongos vágással kapcsolatos
további munkavédelmi utasítások:
a) Csak a szerszámhoz ajánlott
típusú korongokat használjon,
a kiválasztott koronghoz tervezett
speciális védőburkolattal.Azok
a korongok, amelyeket nem vettek
figyelembe a szerszám tervezésénél,
nem biztonságosak és nincs megfelelő
védőeszköz hozzájuk.
10
mert visszarúghat a szerszám.Vizsgálja
meg a tárcsa megszorulásának okát, és
tegye meg a szükséges intézkedéseket,
hárítsa el az okot.
d) Ne indítsa újra a vágást, ha a korong
a munkadarabban van. Várja
meg, amíg a tárcsa eléri a teljes
sebességet, ezután óvatosan
illessze vissza a vágatba. A tárcsa
megszorulhat, kiugorhat fölfelé
vagy visszarúghat, ha a szerszámot
a munkadarabban indítja el.
e) Támassza alá a táblákat, illetve
a túl nagy munkadarabokat, hogy
csökkentse a tárcsa beszorulásának
és a visszarúgásnak az esélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól
deformálódnak. A munkadarabot a vágási
vonal közelében kell alátámasztani, illetve
két végén a vágótárcsa mindkét oldalán.
f) Szenteljen különös figyelmet az
“u-alakú” vágásnak álló falaknál vagy
egyéb nem átlátható daraboknál.
A tárcsa belevághat a gáz- vagy
vízcsövekbe, elektromos vezetékekbe
vagy más tárgyakba, amelyek
visszarúgást okozhatnak.
is leválhatnak. Soha ne terhelje túl
a drótszálakat azzal, hogy a kefét
túlzott erővel nyomja. A drótszálak
könnyen behatolhatnak/átbökhetik
a vékony ruházatot és/vagy bőrt.
b) Tisztitásos munkához a védőeszköz
használata ajánlott, akkor ne
engedje, hogy a drótkefe hozzáérjen
a védőeszközhöz. A drótkefés korong
átmérője megnövekedhet a munka
során a terhelés és a centrifugális erők
hatására.
Maradványkockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradvány kockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
– Veszélyes anyagok porától származó
veszélyek.
Speciális biztonsági utasítások
a csiszoláshoz
A szerszám jelzései
a) Ne használjon túl nagy méretű
csiszolókorongot. A csiszolópapír
kiválasztásánál kövesse a gyártó
ajánlásait. A csiszolólapon túlnyúló
nagy csiszolópapír fokozza a szakadás
veszélyét és a csiszolókorong
elszakadhat, csorbulhat, illetve ez
visszarúgást is okozhat.
A szerszámon a következő piktogramok
találhatók:
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Speciális biztonsági utasítások
polírozáshoz
Viseljen védőszemüveget.
a) Ne hagyja, hogy a polírozó korong
laza részei szabadon forogjanak.
Szorítsa le vagy vágja le a lazán
lógó szálakat. A laza és forgó szálak
az ujjaiba gabalyodhatnak vagy
kicsorbíthatják a munkadarabot.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (p) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
A tisztitásos műveletekkel
kapcsolatos speciális
munkavédelmi utasítások
2009 XX XX
Gyártás éve
a) Legyen óvatos, mert a drótszálak
a keféről rendes használat során
11
A csomagolás tartalma
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
A csomag a következőket tartalmazza:
Az Ön DEWALT SZERSZÁMA AZ EN
60745 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ KETTŐS
SZIGETELÉSSEL VAN ELLÁTVA, EZÉRT NINCS
SZÜKSÉG FÖLDELŐ VEZETÉKRE.
1 Sarokcsiszoló
1 Védőburkolat
1 Oldalfogantyú
1 Karima készlet
FIGYELMEZTETÉS: A 115
V-OS EGYSÉGEKET
HIBAMENTESEN SZIGETELŐ
TRANSZFORMÁTORRAL KELL
HASZNÁLNI, AMELYNÉL AZ
EGYMÁSTÓL ELVÁLASZTOTT
ELSŐDLEGES ÉS
A MÁSODLAGOS TEKERCSELÉS
KÖZÖTT EGY EXTRA FÖLDELÉS
IS TALÁLHATÓ.
1 Kéttüskés kulcs
1 Koffer (csak K modell)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak
alkatrészeit és tartozékait olyan
sérülésekre, amelyek a szállítás során
keletkezhettek.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére.
mielőtt használná a szerszámot
Tápcsatlakozó aljzat cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt
vagy személyi sérülést okozhat.
Ha új tápcsatlakozó aljzatra van szükség:
• a régi aljzatot biztonságos módon
semmisítse meg.
a. Ki- és bekapcsolás
b. Kioldó kapcsoló
• az aljzat fáziscsatlakozójához kösse
a barna vezetéket.
c. Orsóretesz (Tengelyrögzítés)
d Védőburkolat
• az aljzat 0 csatlakozójához kösse a kék
vezetéket.
e. Oldalfogantyú
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
RENDELTETÉS
A D28940, D28941, D28942, D28943
típusú, nagyteljesítményű sarokcsiszolók
professzionális csiszolási, köszörülési és
vágási munkákra alkalmasak.
Kövesse a jó minőségű csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték:
13 A.
NE használjon csak középen süllyesztett és
lamellás.
Hosszabbító kábel használata
NE használja nedves körülmények között vagy
gyúlékony folyadékok és gázok jelenlétében.
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete: 1 mm2; maximális hossza:
30 m.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
ügyeljen, hogy a kábelcsiptető
helyesen és biztonságosan van
a kábelburkolathoz rögzítve.
Ezeket a nehéz igénybevételre tervezett
sarokköszörűket a professzionális
szerszámhasználóknak terveztük.
NE engedjen gyermeket a szerszám
közelébe. Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott
személy használja, akkor az ilyen személy
géphasználatát felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
12
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
3. Nyomja le a védőburkolatot (d) és
forgassa a kívánt helyzetbe.
4. Erősen rögzítse a csavart (m).
5. A védőburkolat leszereléséhez lazítsa meg
a csavart.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
állítást/módosítást végez rajta
vagy tartozékait lecserélné.
Mielőtt újra áram alá helyezi
a szerszámot, nyomja le és
engedje föl a kapcsolóbillentyűt,
így meggyőződhet róla, hogy
a szerszám ki van kapcsolva.
VIGYÁZAT: Ha a védőburkolatot
a csavar meghúzásával nem lehet
rögzíteni, ne használja a szerszámot.
A személyi sérülés kockázatának
csökkentése érdekében vigye el
a védőburkolatot és a szerszámot
a márkaszervizbe, hogy javítsák meg
vagy cseréljék ki a védőburkolatot.
Csiszoló- vagy vágókorong
fölszerelése (1., 4., 5. ábra)
Oldalfogantyú felszerelése (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS:A szerszám
használata előtt ellenőrizze, rögzítve
van-e a fogantyú.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon
sérült korongot.
Csavarja be szorosan az oldalfogantyút (e)
a fogaskerékház mindkét oldalán megtalálható
menetes furatok (g) egyikébe.
1. Helyezze a szerszámot hajtótengellyel
fölfelé az asztalra.
2. Szerelje föl helyesen a tartótányért (i)
a hajtótengelyre (o) (4. ábra).
3. Helyezze a korongot (n) a tartótányérra
(i). Ha kiemelkedő középrészű korongot (j)
szerel föl, feltétlenül a megemelt középső
rész (i) nézzen a tartótányér felé.
4. Csavarja a csavarmenetes rögzítőanyát
(h) a hajtótengelyre (o) (5. ábra):
a. A csavarmenetes rögzítőanya gyűrűje
(h) csiszolókorong felszerelésekor
a tányér felé kell nézzen. (5A ábra);
b. A csavarmenetes rögzítőanya gyűrűje
(h) vágókorong felszerelésekor
a tányérral ellentétes irányba nézzen.
(5B ábra);
5. Nyomja meg az orsóretesz gombot (c)
és forgassa a hajtótengelyt (o) amíg
reteszelődik.
6. Húzza meg a csavarmenetes szorítóanyát
(h) a mellékelt kéttüskés kulccsal.
7. Engedje föl a hajtótengely reteszt.
8. A korong leszereléséhez lazítsa meg
a csavarmenetes szorítóanyát (h)
a kéttüskés kulccsal.
A védőburkolat föl- és leszerelése
(3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az áramforrásról,
mielőtt valamilyen beállítást
végezne rajta vagy tartozékot
benne. Mielőtt újra áram alá
helyezi a szerszámot, nyomja le és
engedje föl a kapcsolóbillentyűt, így
meggyőződhet róla, hogy a szerszám
ki van kapcsolva.
VIGYÁZAT: Ezzel a sarokcsiszolóval
védőburkolatot kell használni.
Ha a D28940, D28941, D28942 vagy
D28943 típusú sarokcsiszolót fém vagy
falazat vágására használja, 1-es típusú
védőburkolat használata szükséges.
Az 1-es típusú védőburkolat a DEWALT
márkakereskedésekben megvásárolható.
MEGJEGYZÉS: Kérjük, tekintse át
a fejezet végén található Csiszolóés vágószerszámok táblázatot
a sarokcsiszolóval használható tartozékok
megismeréséhez.
1. Helyezze a sarokcsiszoló hajtótengellyel
(o) fölfelé az asztalra.
2. Illessze egymáshoz a vájatokat (k) és
bütyköket (l).
Drótkefés csésze felszerelése
Közvetlenül a hajtótengelyre szerelje
a csészét, alátét vagy csavarmenetes karima
nélkül.
13
Használat előtt
Helyes kéztartás (6. ábra)
• Szerelje föl a védőburkolatot és
a megfelelő korongot. Ne használjon
túlságosan kopott korongot.
• Győződjön meg róla, hogy a külső és
belső karima helyesen van-e fölszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong abba az
irányba forog-e, ami a tartozékon és
a szerszámon jelölve van.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében MINDIG a bemutatott
helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében MINDIG tartsa szorosan
a szerszámot, nehogy megugorjon.
MŰKÖDÉS
A helyes kéztartásban egyik keze
az oldalfogantyún (e), a másik pedig
a főfogantyún (q) van, az ábra szerint.
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS: • Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen beállítást végezne rajta
vagy tartozékot benne. Mielőtt újra
áram alá helyezi a szerszámot, nyomja
le és engedje föl a kapcsolóbillentyűt,
így meggyőződhet róla, hogy
a szerszám ki van kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata közben mindig viseljen
védőkesztyűt.
FIGYELMEZTETÉS: A használat
során a fogaskerékház felforrósodik.
Be- és kikapcsolás (1. ábra)
A be/ki kapcsológomb zárkioldó kapcsolóval
van ellátva.
A szerszám beindításához először nyomja be
a zárkioldó kapcsolót (b), majd a be/ki kapcsoló
gombot (a).
Engedje föl a zárkioldó kapcsolót (b).
A szerszám leállításához engedje föl
a kapcsolót.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
kapcsolja ki vagy be a gépet terhelés
közben.
Orsóreteszelés (1. ábra)
Az orsóreteszelés (c) akadályozza meg
a hajtótengely forgását a korong fel- és
leszerelésekor. Az orsóreteszt csak a szerszám
kikapcsolt, áramtalanított állapotában használja,
ha a hajtótengely teljesen leállt.
FIGYELMEZTETÉS:
• Gondoskodjon róla, hogy
a köszörülni vagy vágni kívánt
anyag megfelelően legyen rögzítve.
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra. A korongot ne tegye
ki oldalirányú nyomásnak.
• Kerülje a túlterhelést. Ha
a szerszám felforrósodik munka
közben, működtesse néhány percig
üresjáratban.
• Szerelje föl a védőburkolatot
és a megfelelő korongot. Ne
használjon túlságosan kopott
korongot.
• Győződjön meg róla, hogy a külső
és belső karima helyesen van-e
fölszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong abba az
irányba forog-e, ami a tartozékon
és a szerszámon jelölve van.
MEGJEGYZÉS: A szerszám sérülésének
elkerülése érdekében ne kapcsolja be az
orsóreteszelést a szerszám működése
közben. A szerszám károsodhat, a felszerelt
tartozék leröpülhet, és sérülést okozhat.
A retesz bekapcsolásához nyomja le az
orsóreteszelő gombot, és addig forgassa
a hajtótengelyt, míg megakad.
Lamellás korongok használata
FIGYELMEZTETÉS: Fémpor
felhalmozódása.A lamellás
korongok nagymérvű használata
a fémmunkáknál fokozhatja az
elektromos áramütés kockázatát.
A kockázat csökkentése érdekében
iktasson Fi-relét az áramkörbe, napi
rendszerességgel sűrített levegővel
tisztítsa a szellőzőnyílásokat az alábbi
karbantartási utasítások szerint.
14
KARBANTARTÁS
a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet.A sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
csak a DEWALT által ajánlott
tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az áramforrásról,
mielőtt valamilyen beállítást
végezne rajta vagy tartozékot
benne. Mielőtt újra áram alá
helyezi a szerszámot, nyomja le és
engedje föl a kapcsolóbillentyűt, így
meggyőződhet róla, hogy a szerszám
ki van kapcsolva.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos
további tájékoztatásért forduljon
kereskedőjéhez.
Önkioldó szénkefék
A motor automatikusan kikapcsol jelezve,
hogy a szénkefék elkoptak és a szerszámot
javíttatni kell. A szénkeféket a felhasználó nem
tudja szervizelni. Jutassa el a szerszámot egy
hivatalos DEWALT szervizműhelybe.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására, Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes
vagy enyhe mosószeres textíliát
használjon. Soha ne engedje, hogy
15
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és
a csomagolás elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést
és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott
elérhetőségen. Emellett a szerződött DEWALT
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes
címen megtalálható: www.2helpU.com.
16
CSISZOLÓ ÉS VÁGÓ TARTOZÉKOK
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Magyarázat
Felszerelés
Közepén
süllyesztett
csiszolókorong
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
27-es típusú védőburkolat
Lamellás korong
Hátsó karima
Drótkefés
korongok
27-es típusú, középen
süllyesztett csiszolókorong
Csavarmenetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
csavarmenetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés csésze
csavarmenetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Tartólap
csiszoló alátét
lemez
27-es típusú védőburkolat
Gumi alátétlemez
Csiszolókorong
Csavarmenetes szorítóanya
17
CSISZOLÓ ÉS VÁGÓ TARTOZÉKOK (FOLYTATÁS)
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Magyarázat
Felszerelés
Falazatvágó
korong
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó korong
Hátsó karima
Gyémánt
vágókorong
Vágókorong
Csavarmenetes szorítóanya
NINCS
VÉDŐBURKOLAT
Polírozó korong
18
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak.
Gratulálunk Önnek az értékes D EWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibásodik és
a DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az odaés visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szervizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (portósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biztosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elektronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A D E WALT kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli
ingyenes garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelentésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és időtartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes
alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett
be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő.
zst00119445- 18-01-2010
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint
a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u.5.
19
Black & Decker Hungary Kft.
Központi Iroda
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Tel.
214-05-61
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Helység
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Gyöngyös
Cégnév
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Let‘s do it Mátra Műszaki
Áruház
Győr
Élgép 2000 Kft.
Hajdúböszörmény Villforr szerszámüzlet
Kalocsa
Vén-szer
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Kecskemét
Németh Józsefné
Keszthely
Cserép Miklós Vasker Kft
Miskolc
Servintrade Kft.
Nagykanizsa
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Nyíregyháza
Charon Trade
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
Pécs
Elektrió Kft.
Sárvár
M&H Kft.
Sopron
Profil Motor Kft.
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
Szekszárd
Valentin
Szolnok
Ronor-szerszám Kft
Szombathely
Rotor Kft.
Tatabánya
ASG-Ker kft
Tápiószecső
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
Veszprém
H-szerszám Kft
Zalaegerszeg
Taki-Tech
Tel/fax
403-22-60
E-mail
service@rotelkft.hu
404-00-14
Cím
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
Telefon
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
E-mail
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
euromax@vnet.hu
3200, pesti út 40
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
37/500-219
96/415-069
52/561-135
78/466-440
orangyal@orangyal.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszer@emitelnet.hu
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
servintrade@chello.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Délibáb u 2.
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/516-982
42/596-660
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-620
62/542-870
22/340-026
74/319-006
56/344-365
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
profil.motor@t-online.hu
info@csavarker.hu
petyije@freemail.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
szabo.balazs@asgker.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
06/2009
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe:
Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Galeotti u.5.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
D28490
SAROKKÖSZÖRŰ 1
©
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
Podpis
02/07
Download PDF

advertising