D28491 | DeWalt D28491 ANGLE GRINDER instruction manual

666666-39 UA
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
2
3
4
КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Вітаємо Вас!
Ви обрали інструмент виробництва компанії DEWALT. Ретельна розробка продукції, багаторічний досвід роботи на ринку, постійне прагнення досконалості, все це зробило D EWALT
одним із самих надійних помічників для професіоналів всього світу.
Технічні дані
Напруга
В
Споживана потужність Вт
Швидкість без
навантаження
хв-1
Діаметр диску
мм
Діаметр шпинделя
Вага
кг
Запобіжники:
230 В інструменти
D28490
230
2,000
D28491
230
2,000
D28492(K)
230
2,200
D28493
230
2,200
6,500
230
M14
4.6
8,500
180
M14
4.6
6,500
230
M14
4.6
8,500
180
M14
4.6
10 ампер, мережа живлення
Наступні символи використовуються в цьому керівництві:
KpA (похибка звукового тиску)
K WA (похибка акустичної
потужності)
Вказує на ризик виникнення травм,
втрату життя або пошкодження інструменту у випадку недотримання
інструкцій керівництва.
3 дБ(A)
Зважене середньоквадратичне значення
прискорення:
D28490 D28491 D28492(K) D28493
Вимірювання згідно EN 50144
5.2 м/с2 4.2 м/с2 4.7 м/с2
4.1 м/с2
Вказує на ризик ураження електричним струмом.
Директор з виробництва та розробки продуктів
Хорст Гроссман (Horst Großmann)
Заява про відповідність ЄС
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
D EWALT заявляє, що ці електричні інструменти розроблені відповідно до стандартів:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/
EEC, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 і EN 61000-3-3.
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Німеччина
Інструкції з техніки безпеки
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь до компанії
D EWALT за адресою, вказаною нижче, або
адресою, яка вказана на зворотній стороні
цього керівництва.
Рівень звукового тиску:
LpA (звуковий тиск)
LWA (акустична потужність)
3 дБ(A)
При використанні електричних інструментів завжди дотримуйтесь норм безпеки, що є дійсними для вашої країни
для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом
та травм. Прочитайте все керівництво
уважно перед використанням інструменту. Збережіть це керівництво для
використання в майбутньому.
92 дБ(A)
103 дБ(A)
5
7
Загальні положення
1 Тримайте робоче місце чистим
Неупорядковані робочі зони, сторонні
предмети та лавки збільшують ймовірність нещасного випадку.
2 Дбайте про навколишнє середовище
в робочій зоні
Не залишайте інструмент під дощем. Не
використовуйте інструмент у вологих
умовах. Робоче місце має бути добре
освітленим (250 - 300 люкс). Не використовуйте інструмент у місцях можливого
виникнення пожежі або вибуху, тобто
в присутності легкозаймистих рідин та
газів.
3 Діти не повинні знаходитися поблизу
від робочої зони
Не дозволяйте дітям, гостям та тваринам підходити до робочої зони або
торкатися інструменту та кабелю живлення.
4 Вдягайтеся відповідним чином
Не вдягайте вільний одяг та прикраси,
тому що вони можуть потрапити в рухомі частини машини. Використовуйте
засоби захисту волосся, щоб уникнути
потрапляння довгого волосся в інструменти. При роботі на вулиці використовуйте відповідні рукавиці та неслизькі
черевики.
5 Особистий захист
Завжди використовуйте захисні окуляри. Завжди використовуйте маску або
протипиловий респіратор, якщо робота
пов’язана з утворенням пилу або літаючих частинок. Якщо ці частинки можуть
бути досить гарячими, використовуйте
також жаростійкий фартух. Постійно
використовуйте засоби захисту слуху.
Постійно використовуйте захисну каску
при роботі з інструментом.
6 Захист від ураження електричним
струмом
Уникайте контакту тіла із заземленими
поверхнями (тобто трубами, радіаторами, плитами та холодильниками).
При використанні інструменту в екстремальних умовах (наприклад, висока
вологість, коли утворюються металеві стружки, тощо) можна підвищити
електричну безпеку шляхом установки
розподільного трансформатора або автоматичного вимикача витікання струму
на землю (FI).
8
9
10
11
12
13
14
6
Не перенапружуйтесь.
Завжди підтримуйте правильну постановку ніг та рівновагу.
Завжди будьте напоготові
Слідкуйте за тим, що ви робите. Використовуйте загальний глуз д. Не
використовуйте інструмент, коли ви
втомлені.
Закріплюйте заготовку, з якою працюєте
Використовуйте лещата або затискачі
для утримання заготовки. Це безпечно
та дозволяє звільнити обидві руки для
роботи з інструментом.
Під’єднайте пристрій пиловловлювання
Якщо передбачені пристрої для підключення до засобів виділення та збирання
пилу, переконайтеся, що вони правильно підключені та використовуються.
Зніміть всі налаштувальні ключі або
гайкові ключі перед тим, як вмикати
електричний інструмент
Завжди перевіряйте, що всі ключі зняті
з інструменту, перед тим як його вмикати.
Кабельні подовжувачі
Перед використанням перевірте кабельні подовжувачі та замініть їх у
разі пошкодження. При використанні
електричного інструменту на вулиці,
використовуйте подовжуючий шнур, що
підходить для використання на вулиці.
Використовуйте відповідний інструмент
Використання за призначенням описане
в цьому керівництві. Не примушуйте малопотужні інструменти чи знаряддя виконувати роботу великих інструментів.
Інструмент буде працювати краще та
безпечніше при навантаженні, на яке він
розрахований. Не використовуйте надмірну силу при роботі з інструментом.
Попередження! Використання аксесуарів або приладдя, або виконання будьяких дій з інструментом, що суперечать
рекомендаціям цього керівництва, може
призвести до ризику травмування людини.
Перевіряйте на наявність пошкоджених деталей
Перед використанням уважно перевіряйте інструмент та кабель на наявність
пошкоджень. Перевірте, чи не трапилось
15
16
17
18
19
20
розрегулювання, чи рухаються рухомі
деталі, чи немає поламаних деталей, чи
не пошкоджені запобіжники та вимикачі
та чи не виникли інші умови, які можуть
негативно вплинути на працездатність
пристрою. Переконайтесь, що інструмент працює відповідним чиXном
та виконує передбачені функції. Не
використовуйте інструмент, якщо якась
деталь пошкоджена або несправна.
Не використовуйте інструмент, якщо
вимикач не вмикає та не вимикає
пристрій. Замініть всі пошкод жені
деталі в офіційному сервісному центрі
D E WA LT. Н і к о л и н е н а м а г а й т е с я
виконувати ремонт самостійно.
Вимкніть інструмент
Вимкніть інструмент та зачекайте, доки
він повністю зупиниться перед тим, як
залишити його без нагляду. Відключайте інструмент від мережі живлення, коли
він не використовується, перед заміною
деталей, аксесуарів та вставок та перед
обслуговуванням.
Уникайте випадкового пуску
Не переносьте інструмент, тримаючи
палець на вмикачі. Перед відключенням
інструменту від мережі живлення переконайтесь, що він вимкнений.
Не пошкоджуйте кабель
Ніколи не переносьте інструмент за
шнур. Ніколи не тягніть за шнур, щоб
від’єднати його з розетки. Оберігайте
шнур від перегрівання, від потрапляння
жиру та контакту з гострими предметами.
Збереження інструменту
Коли інструмент не використовується,
його необхідно зберігати в сухому та
надійно закритому місці, що є недоступним для дітей.
Дбайливе обслуговування інструментів
Утримуйте інструмент в хорошому стані
та очищуйте його для кращої та більш
безпечної роботи. Виконуйте інструкції,
що стосуються технічного обслуговування та заміни аксесуарів. Тримайте всі
ручки та перемикачі сухими, чистими та
нежирними.
Ремонт
Цей інструмент виготовлений згідно відповідним нормам безпеки. Інструмент
можна ремонтувати лише в офіційних
сервісних центрах D E WALT. Ремонт
повинен виконуватись кваліфікованим
персоналом з використанням оригінальних запасних деталей; інакше
може виникнути значна небезпека для
користувача.
Додаткові правила з техніки безпеки
для шліфувальних машин
• Ваша шліфувальна машина була розроблена для шліфування та обробки
каменю та сталі
Не розрізайте та не шліфуйте легкі
метали вміст магнію в якому перевищує 80%, так як цей тип металу
є вогненебезпечним.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Не використовуйте інші аксесуари, крім
посилених волокном шліфувальних та
ріжучих дисків
Використовуйте лише звичайні шліфувальні та ріжучі диски або диски із
зміщеним центром.
Використовуйте лише шліфувальні та
ріжучі диски, що рекомендовані виробником.
Макс. дозволена швидкість шліфувального кругу або ріжучого диску або іншого
відповідного аксесуару завжди повинна
дорівнювати або бути більшою за швидкість інструменту без навантаження,
що вказана на табличці з паспортними
даними.
Не ріжте деталь, що вимагає максимальної глибини розтину більшої за
розмір ріжучого кругу.
Не використовуйте ріжучі та шліфувальні круги, що не відповідають розмірам,
вказаним в технічних даних. Не використовуйте розпірок, щоб встановити диск
на шпиндель. Не відділяйте перехідні
втулки або адаптери для встановлення
великих абразивних кругів.
Перевіряйте шліфувальний та ріжучий
круги перед використанням. Не використовуйте обламані круги, круги з тріщинами та іншими пошкодженнями.
Якщо є в наявності, переконайтесь, що
використовуються прокладки, коли диск
встановлено на шпиндель.
При застосуванні круга з різьбовим
отвором переконайтесь, різьба достатньо довга для відповідності довжині
шпинделя.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед використанням переконайтесь,
що шліфувальний або ріжучий диск
встановлено вірно.
Інструмент повинен працювати без навантаження в безпечному положенні
протягом щонайменше 30 секунд. Якщо
помітна значна вібрація або виникають
інші дефекти, зупиніть інструмент та
перевірте його, щоб визначити причину
несправності.
Не використовуйте інструмент без встановленого запобіжника.
Перевірте, щоб деталь була добре закріплена.
Не використовуйте інструмент біля
вогненебезпечних рідин, газів або пилу.
Іскри або гарячі стружки від різання або
іскри щіток мотору можуть запалити
горючі матеріали.
Не використовуйте інструмент, знаходячись на одній лінії з диском. Тримайте
інших людей подалі від робочої зони.
Не використовуйте ріжучі круги для
шліфування боків.
Не використовуйте блокування шпинделя, коли інструмент працює.
Пам’ятайте, що після вимкнення інструменту колесо продовжує обертатися
деякий час.
Завжди зберігайте шліфувальні та ріжучі диски в сухому місці.
•
•
Перевірте інструмент, деталі та аксесуари на пошкодження, що могли виникнути
під час транспортування.
Перед використанням уважно прочитайте та повністю зрозумійте це керівництво.
Опис (мал. A)
Ваша кутова шліфувальна машина D28490/
D28491/D28492(K)/ D28493 була розроблена для професійного шліфування та
різання.
1 Вимикач
2 Вимикач блокування (не для Франції)
3 Вимикач розблокування
4 Блокування шпинделя
5 Запобіжник
6 Бокова ручка
Електрична безпека
Електричний мотор розроблений для одного значення напруги. Завжди перевіряйте,
що джерело живлення відповідає напрузі,
що вказана на табличці з паспортними
даним.
Ваш інструмент DEWALT має подвійну ізоляцію відповідно до EN 50144;
тому заземлення не є необхідним.
Використання подовжуючого
кабелю
Якщо необхідний подовжуючий шнур, використовуйте лише схвалений шнур, що
відповідає споживаній потужності цього
інструменту (див. технічні дані). Мінімальний розмір провідника становить 1,5 мм2.
Кабель повинен мати гумове покриття та
провідник заземлення.
При використанні кабельного барабану
завжди витягуйте весь кабель.
Написи на інструменті
На інструменті є наступні піктограми:
Прочитайте керівництво перед використанням.
Використовуйте захисні окуляри.
Використовуйте засоби захисту
органів слуху.
Зборка та налаштування
Перед зборкою та налаштуванням
завжди відключайте інструмент від
мережі живлення.
Комплект поставки
Комплект містить:
1 Кутова шліфувальна машина
1 Запобіжник
1 Бокова ручка
1 Набір фланців
1 Двоштирьковий гайковий ключ
1 Чемодан (лише K-моделі)
1 Керівництво з експлуатації
1 Детальні креслення
Встановлення та знімання запобіжника
(мал. B)
• Встановіть кутову шліфувальну машину
на стіл, шпиндель вгорі.
• Вирівняйте виступи (7) та пази (8).
• Натисніть на запобіжник (5) донизу та
поверніть у необхідне положення.
8
•
•
Надійно затягніть гвинт (9).
Щоб зняти з ап обі ж ник, ві дпус тіть
гвинт.
•
Не використовуйте інструмент без
запобіжника.
•
Інструкції по використанню
Встановлення та знімання шліфувального або ріжучого диску (мал. C1 і C2)
• Встановіть інструмент на стіл, запобіжник вгорі.
• Розташуйте внутрішній фланець (10) на
шпинделі (11) (мал. С1).
• Встановіть диск (12) на фланець (10).
При встановленні диску із опущеним
центром переконайтесь, що опущенимцентр (13) дивиться на фланець (10).
• Закріпіть зовнішній фланець (14) гвинтом на шпинделі (11) (мал. C2):
- кільце на фланці (14) повинно дивитися на диск при встановленні
шліфувального диску (A);
- кільце на фланці (14) повинно дивитися в напрямку від диску при
встановленні ріжучого диску (В);
• Натисніть на блокування шпинделя (4)
та поверніть шпиндель (11), доки він не
буде заблокований на місці.
• Затягніть фланець (14) за допомогою
гайкового ключа з комплекту поставки.
• Відпустіть блокування шпинделя.
• Щоб зняти диск, відпустіть фланець (14)
за допомогою гайкового ключа.
•
•
•
•
Завжди виконуйте всі інструкції
з техніки безпеки та відповідні
постанови.
Переконайтесь, що всі матеріали для шліфування або різання
добре закріплені.
Застосовуйте лише незначне
зусилля при роботі з інструментом. Не піддавайте ріжучі
та шліфувальні круги боковому
навантаженню.
Ун и к а й т е п е р е в а н т а ж е н н я.
Якщо інструмент стає гарячим,
залишіть його на кілька хвилин
запущеним, але без навантаження.
Перед експлуатацією:
• Встановіть запобіжник та відповідник
диск або круг. Не використовуйте занадто зношені диски або круги.
• Переконайтесь, що внутрішній та зовнішній фланець встановлені вірно.
• Переконайтесь, що диск або круг обертається в напрямку стрілок на аксесуарі
та інструменті.
Ввімкнення та вимкнення (мал. A)
Перемикач Вкл./Викл. оснащений вимикачем розблокування або блокування для
безперервної роботи.
Не використовуйте пошкоджені
диски.
Встановлення чашоподібної дротової
щітки
• Закріпіть чашоподібну дротову щітку
безпосередньо на шпинделі без використання розпірки та різьбового фланцю.
Перемикач Вкл./Викл. (1) з вимикачем
блокування (2)
• Щоб ввімкнути інструмент, натисніть
на вимикач розблокування (3), а потім
на перемикач Вкл./Викл. (1). Відпустіть
вимикач розблокування (3).
• Для безперервної роботи натисніть
та утримуйте перемикач (1), натисніть
кнопку блокування (2), а потім відпустіть
перемикач.
• Щоб зупинити інструмент, відпустіть
перемикач.
• Щоб зупинити інструмент у режимі
безперервної роботи, натисніть злегка
перемикач та відпустіть його. Завжди
Встановлення бокової ручки (мал. D)
• Закріпіть бокову ручку (6) до одного
з отворів (15) на будь-якій стороні коробки передач
Тримання інструменту (мал. E)
• Тримайте інструмент, як показано.
•
Завжди використовуйте робочі
рукавиці при використанні пристрою.
Попередження коробка передач
стає дуже гарячою при роботі.
Для власної безпеки завж ди
утримуйте інструмент обома
руками.
9
вимикайте інструмент, коли робота
завершена та перед відключенням від
джерела живлення.
Очищення вентиляційних отворів
Щоб уникнути накопичення пилу в машині,
ми рекомендуємо щоденно очищувати
вентиляційні отвори.
• Відключіть машину від мережі живлення.
• Пропустіть сухе стиснене повітря крізь
вентиляційні отвори.
• Очистіть вентиляційні отвори м’якою
щіткою або сухою ганчіркою. Не використовуйте металеві предмети, тому
що вони можуть пошкодити внутрішні
деталі.
Не вимикайте інструмент під навантаженням.
Використання для обробки металу
• При використанні для роботи з металом,
переконайтесь, що пристрій захисного
відключення (RCD) встановлено для
уникнення залишкових ризиків через
металеву стружку.
• Якщо подача живлення відключається
пристроєм захисного відключення, відремонтуйте інструмент в офіційному
сервісному центрі компанії D EWALT.
Захист навколишнього
середовища
В екстремальних робочих умовах
електропровідний пил може накопичуватись всередині корпусу
інструменту при роботі з металом.
Це може призвести до зносу захисної ізоляції машини з потенційним
ризиком ураження електричним
струмом.
Окреме збирання. Цей продукт не
можна викидати разом зі звичайним
побутовим сміттям.
Якщо Ви зберетесь замінити продук т
D E WALT, або якщо він Вам більше не
п отрібний, не вик и д айте йог о раз ом
з побутовим сміттям. Зробіть цей виріб
доступним для спеціального збору.
Щоб уникнути накопичення металевої
стружки в машині, ми рекомендуємо щоденно очищувати вентиляційні отвори. Див.
“Технічне обслуговування”.
Окремий збір використаних виробів
та упаковки дозволяє повторно
переробляти та використовувати
матеріали. Переробка повторно
використовуваних матеріалів допомагає попередити забруднення
навколишнього середовища та
зменшує потребу в сировині.
Зверніться до дилера для отримання
подальшої інформації щодо відповідних
аксесуарів.
Технічне обслуговування
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати окремий збір електричного обладнання в муніципальних місцях для збору
сміття або продавцями при покупці нового
обладнання.
Ваш електричний інструмент DEWALT було
розроблено для роботи протягом тривалого
періоду часу з мінімальним обслуговуванням. Постійна задовільна робота залежить
від правильного догляду за інструментом та
регулярної очистки.
Змащування
Ваш електричний інструмент не вимагає
додаткового змащування.
Компанія D E WALT має можливість для
збору та переробки продуктів власного виробництва після закінчення їхнього терміну
служби. Щоб скористатися цією послугою,
поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, які збирають відпрацьовані
продукти за наш рахунок.
Очищення
Тримайте вентиляційні отвори чистими
та рег улярно очищуйте корпус м’якою
ганчіркою.
Ви можете знайти місце знаходження найближчого офіційного сервісного центру,
звернувшись до свого місцевого представництво D EWALT за адресою, вказаною
цьому керівництві. Крім того, список офіційних сервісних центрів D EWALT з усіма
10
подробицями нашого післяпродажного
обслуговування та контактною інформацією міститься в Інтернеті за адресою:
www.2helpU.com
11
ДеВОЛТ
8.
ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
8.1.
Шановний покупцю!
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.1.1.
Вітаємо Вас з придбанням високоякісного
в и р о бу Де ВОЛ Т т а в и с л о в л ю є м о
вдячність за Ваш вибір.
Надійна робота даного виробу
протягом усього терміну експлуатації
– о с н о в н а м ет а н а ш и х с е р в і с н и х
служб. У випадку виникнення будьяких проблем у процесі експлуатації
виробу рекомендуємо Вам звертатися
лише до авторизованих с ервісних
організацій, адреси і телефони яких Ви
можете знайти в Гарантійному талоні
чи дізнатися в магазині. Наші сервісні
станції – це не лише кваліфікований
ремонт та сервісне обслуговування,
а також широкий вибір запчастин та
приладдя.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності і справності в Вашій
присутності, інструкцію з експлуатації
та заповнений українською мовою
Гарантійний талон. У випадку відсутності
у Вас правильно заповненого
Гарантійного талону ми будемо змушені
відхилити Ваші претензії щодо якості
даного виробу.
Щоб уникнути непорозумінь,
н а п о л е гл и в о п р о с и м о В а с п е р е д
початком роботи з виробом уважно
ознайомитися з інструкцією з його
експлуатації.
Правовим підґрунтям дійсних
гарантійних умов є діюче Законодавство,
і, зокрема, Закон «Про захист прав
споживачів».
Гарантійний термін на даний виріб
становить 12 місяців і відраховується
з дня продажу. У випадку усунення
недоліків виробу, гарантійний термін
подовжується на період, протягом якого
він не використовувався.
Ви р о б н и к р е к о м е н д ує п р о в о д и т и
періодичну перевірк у виробу на
сервісній станції.
Протягом 12 місяців з дня продажу
виробник гарант ує безкоштовну
перевірк у виробу та рекомендації
п о з а м і н і ч а с т и н, щ о н о р м а л ь н о
зношуються.
Те р м і н с л у ж б и в и р о б у – 5 р о к і в
(мініма льний, вс танов лений
згідно з Законом «Про захист прав
споживачів»).
Н а ш і г а р а н т і й н і з о б о в’я з а н н я
поширюються лише на несправності,
що виявлені протягом гарантійного
терміну та обумовлені виробничими
або конструктивними факторами.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.
8.4.
Га р а н т і й н і з о б о в ’ я з а н н я н е
поширюються:
На несправності виробу, що виникли
в результаті:
Недотримання користувачем
розпоряджень інструкції з експлуатації
виробу.
Механічного пошкодження,
спричиненого зовнішньою ударною
або будь-якою іншою дією.
Використання виробу не за
призначенням.
Стихійного лиха.
Несприятливих атмосферного і інших
зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ,
сніг, підвищена вологість, нагрівання,
агресивні середовища, невідповідність
параметрів електромережі живлення
вказаним на інструменті.
Використання приладдя, витратних
матеріалів і запчастин, що не
рекомендовані або не схвалені
виробником.
Проникнення усередину виробу
сторонніх предметів, комах, матеріалів
або речовин, що не є відходами, що
супровод жують застосування за
призначенням, такими як стружка, тирса
тощо.
Н а і н с т ру м е н т и, щ о п і д д а в а л и с ь
розкриттю, ремонту або модифікації
поза уповноваженою сервісною
станцією.
На приладдя, запчастини, що вийшли
з ладу внаслідок нормального зносу,
та витратні матеріали, такі як приводні
ремені, вугільні щітки, акумуляторні
батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні
диски, свердла, бури тощо.
На несправності, що виникли в результаті
п е р е в а н т а же н н я і н с т ру м е н т у, що
спричинило вихід з ладу електродвигуна
чи інших вузлів і деталей. До
безумовних ознак перевантаження
виробу відносяться, зокрема: поява
кольорів мінливості, деформація або
оплавлення деталей і вузлів виробу,
потемніння або обвуглювання ізоляції
проводів електродвигуна під впливом
високої температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 року
zst00099186 - 10-04-2009
12
D28490 - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
13
D28493 - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
14
15
16
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
DEWALT
RUS
UA
Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1
тел.: (495)
444 10 70
737 80 41
BY
Украина, 04073, г. Киев,
ул. Cырецкая, 33-ш
тел.: (044)
581 11 25
KZ
Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (727)
250 21 21
244 64 44
GE
Беларусь, 220015, г. Минск,
ул. Берута, д. 22, к. 1
тел.: (37517) 251 43 07
251 30 72
Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (99532) 33 35 86
Сервисная сеть DEWALT постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17
http://www.dewalt.ru
Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/
Спра¿ны і по¿насцю укамплектаваны тавар атрыма¿(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тνзу жϞне толыΧ жинаΧталΟан тауар Χабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Т͚затилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“
Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушыныί Χолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
Download PDF

advertising