BDV212F | Black&Decker BDV212F TRAVEL COOLER/FREEZER instruction manual

402111-50 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDV212F
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Lada dumneavoastră frigorifică portabilă asigură
depozitarea temporară convenabilă a mâncărurilor şi
băuturilor reci sau calde. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în
acest manual.
Următoarele simboluri sunt amplasate pe aparatul dvs.:
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate
de baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de baterii care prezintă
scurgeri de lichide, de vătămări corporale şi deteriorare
a materialelor.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Buton RECE/OPRIT/FIERBINTE (4), poziţia
fierbinte.
Buton RECE/OPRIT/FIERBINTE (4), poziţia
rece.
Indicator baterie vehicul slabă.
Cablu de alimentare c.c vehicul.
♦
Utilizarea aparatului dumneavoastră
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Aparatul nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
♦
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi
udarea aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
şi a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
♦
♦
♦
♦
După utilizare
♦
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
♦
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
♦
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
♦
♦
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
♦
♦
♦
3
Aparatul este destinat menţinerii temperaturii mâncărurilor şi băuturilor răcite sau încălzite anterior.
Nu poate fi utilizat pentru încălzirea sau gătirea
produselor reci.
Acest aparat poate fi alimentat la o sursă de curent
de 12 Vc.c. şi care poate produce un curent de cel
puţin 5 A. NU încercaţi sa îl utilizaţi cu nicio altă
sursă de alimentare.
Nu utilizaţi niciodată aparatul într-un spaţiu închis.
ÎNTOTDEAUNA asiguraţi-vă că există o ventilaţie
bună şi un flux de aer corespunzător în jurul unităţii,
pentru ca aerul evacuat de ventilator să fie efectiv
disipat.
Atunci când utilizaţi aparatul într-un vehicul sau în
cabina unei bărci, asiguraţi o ventilaţie adecvată
cu ajutorul unui sistem de aer condiţionat sau
deschideţi o fereastră. Într-o maşină cu geamurile
închise, temperatura poate atinge 65°C.
Acest aparat poate fi utilizat doar ca dispozitiv
portabil; nu este conceput pentru a fi încastrat sau
acoperit, acest lucru putând interfera cu sistemul
de disipare a aerului şi poate conduce la apariţia
de incendii sau alte situaţii periculoase.
Utilizaţi-l doar împreună cu cablul de alimentare
furnizat. În cazul în care cablul se uzează sau se
deteriorează, nu mai utilizaţi aparatul şi duceţi-l
la un centru de service Black & Decker autorizat
pentru a înlocui cablul.
Nu aşezaţi mâncarea sau băutura direct în camera
de încălzire/răcire. Sigilaţi produsele în ambalaje
corespunzătoare înainte de a le introduce în aparat.
Acest dispozitiv nu porneşte şi nu se opreşte
automat. Nu lăsaţi dispozitivul să funcţioneze
nesupravegheat perioade îndelungate de timp.
Interiorul acestui aparat devine fierbinte în timpul
utilizării în modul de încălzire. Aveţi grijă când
introduceţi sau scoateţi containerele din aparat.
Răcitorul se opreşte automat atunci când tensiunea
bateriei vehiculului scade sub 10,7 V. Atunci când
este alimentat de la o baterie auto, porniţi moto-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
ruldupă 3-4 ore de funţionare pentru a reâncărca
bateria vehiculului.
Dacă motorul este oprit pentru o perioadă lungă de
timp (peste noapte), se recomandă deconectarea
aparatului de la priza de alimentare pentru a evita
descărcarea bateriei vehiculului.
Acest aparat nu este omologat pentru utilizarea în
scopuri medicale.
Instrucţiuni pentru igiena alimentară
Mâncarea şi băutura îşi va menţine temperatura
pentru o perioadă de timp după ce unitatea a fost
deconectată sau oprită, dar, în cele din urmă,
temperatura va creşte la nivelul celei din mediul
ambient.
Respectaţi regulile generale de igienă comune
pentru orice dispozitiv de prepararea a hranei. Nu
mâncaţi sau beţi produse perisabile care s-ar fi
putut strica sau contamina.
Curăţaţi aparatul bine după utilizare şi înaintea
utilizărilor repetate.
♦
♦
♦
Ţineţi capacul compartimentului pentru răcit închis
pe timpul utilizării şi închideţi-l repede după ce aţi
scos sau adăugat produse.
După utilizare, Mutaţi butonul RECE/OPRIT/
FIERBINTE (4) în poziţia OPRIT şi scoateţi toate
produsele alimentare.
Deconectaţi cablul de alimentare cu c.c. al vehiculului (8) de la priza auxiliară a acestuia.
Curăţaţi unitatea conform descrierii din secţiunea
Întreţinere.
Utilizarea unităţii pentru încălzire (fig. A)
♦
Mutaţi butonul RECE/OPRIT/FIERBINTE (4) în poziţia OPRIT. Porniţi vehiculul sau puneţi contactul
în poziţia de accesorii.
♦
Introduceţi ştecherul de 12 Vc.c. al cablului de
alimentare (8) în priza auxiliară de 12 Vc.c. a vehiculului.
♦
Mutaţi butonul RECE/OPRIT/FIERBINTE (4) în
poziţia FIERBINTE.
♦
Indicatorul cu LED pentru încălzire (2) se va aprinde
pentru a arăta că unitatea încălzeşte.
♦
Introduceţi produsele în compartimentul de încălzit
şi închideţi capacul. Nu aglomeraţi compartimentul.
Asiguraţi-vă că puteţi închide capacul.
♦
Sistemul de încălzire al unităţii este dotat cu termostat de control al temperaturii.
♦
Ţineţi capacul compartimentului pentru încălzit
închis pe timpul utilizării şi închideţi-l repede după
ce aţi scos sau adăugat produse.
♦
După utilizare, mutaţi butonul RECE/OPRIT/
FIERBINTE (4) în poziţia OPRIT şi scoateţi toate
produsele alimentare.
♦
Deconectaţi cablul de alimentare cu c.c. al vehiculului (8) de la priza auxiliară a acestuia.
♦
Curăţaţi unitatea conform descrierii din secţiunea
Întreţinere.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare:
1. Indicator cu LED baterie vehicul descărcată
2. Indicator cu LED încălzire
3. Indicator cu LED răcire
4. Întrerupător de pornire/oprire
5. Capac capitonat
6. Buzunar de depozitare
7. Ventilator integrat pentru disipare căldură
8. Cablu de alimentare c.c vehicul
UTILIZARE
Pentru conectarea la o sursă de alimentare portabilă
de 12 Vc.c., în vederea utilizării la distanţă faţă de
vehicul (fig.A)
♦
Mutaţi butonul RECE/OPRIT/FIERBINTE (4) în
poziţia OPRIT.
♦
Introduceţi ştecherul de 12 Vc.c. al cablului de
alimentare (8) în priza de 12 Vc.c. a sursei de
alimentare.
Notă: Menţineţi butonul RECE/OPRIT/FIERBINTE (4) în
poziţia OPRIT timp de cinci minute înainte de a comuta
între RECE şi FIERBINTE.
Transformarea aparatului în congelator (fig B)
♦
Umpleţi tăviţa pentru gheaţă (9) (inclusă) cu apă
un sfert din capacitate. Puneţi capacul şi aşezaţi
tăviţa pe fundul răcitorului.
♦
Puneţi capacul izolat al răcitorului (10) (inclus) peste
tăviţa pentru gheaţa pentru a transforma răcitorul
în congelator.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Încălzitorul necesită 100-120 de minute pentru a atinge
temperatura maximă de încălzire (aprox. 48 °C). Se
recomandă încălzirea prealabilă a produselor care urmează a fi introduse în încălzitor. Acest lucru va reduce
timpul în care incălzitorul va atinge temperatura maximă.
Utilizarea aparatului pentru răcire
♦
Mutaţi butonul RECE/OPRIT/FIERBINTE (4) în
poziţia OPRIT. Porniţi motorul sau puneţi contactul
în poziţia de accesorii.
♦
Introduceţi ştecherul de 12 Vc.c. al cablului de
alimentare (8) în priza auxiliară de 12 Vc.c. a vehiculului.
♦
Mutaţi butonul RECE/OPRIT/FIERBINTE (4) în
poziţia RECE.
♦
Indicatorul cu LED pentru răcire (3) se va aprinde
pentru a arăta că unitatea răceşte.
♦
Introduceţi produsele în răcitor şi închideţi capacul.
Nu umpleţi la maxim compartimentul pentru răcit
şi asiguraţi-vă că se poate închide capacul.
Răcitorul necesită 120-200 de minute pentru a atinge
temperatura maximă de răcire (aprox. 27 °C sub cea
a temperaturii ambientale). Se recomandă răcirea
prealabilă a produselor care urmează a fi introduse în
răcitor. Acest lucru va reduce timpul în care răcitorul va
atinge temperatura cea mai scăzută.
Lada frigorifică portabilă poate fi utilizată pentru depozitarea majorităţii mâncărurilor, reci sau calde. Utilizaţi
aparatul cu containere pentru uz casnic sau ambalaje
speciale pentru mâncare şi băutură.
4
ÎNTREŢINERE
Specificaţii tehnice
BDV212F
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Tensiune
Curent de intrare
Lungime cablu
Dimensiune recipient
Greutate
Clasă climatică
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.
♦
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în
apă.
V c.c.
A
m
l
kg
12
5
2,1
9
4,3
T
Declaraţia de conformitate
BDV212F
Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme cu: Standardele şi legislaţia.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
95/5 4/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, EN 60335,
EN50366, EMC E4
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, ţineţi cont de mediul înconjurător.
Agenţii de reparaţii Black & Decker vor primi uneltele
vechi Black & Decker şi se vor asigura că acestea
sunt eliminate în mod sigur, ţinând cont de mediul
înconjurător.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
31-08-2006
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
5
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187618 - 06-09-2012
6
7
Download PDF

advertising