AV1205 | Black&Decker AV1205 CAR VAC - AS instruction manual

3
2
1
4
402011 - 37 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
AV1205
6
1
4
5
A
B
5
6
C
7
2
8
D
3
2
E
F
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
După utilizare
• Atunci când nu este folosit, acest aparat
trebuie să fie depozitat într-un spaţiu
uscat. Copiii nu trebuie să aibă acces la
aparatele depozitate.
Aspiratorul pentru maşină Black & Decker
Dustbuster® a fost conceput pentru aplicaţii
uşoare de aspirare uscată. Aparatul
este alimentat de la sistemul electric al
automobilului şi conectat la priza brichetei.
Acest produs este destinat exclusiv uzului
casnic.
Inspecţia şi reparaţiile
• Înainte de utilizare, verificaţi aparatul
pentru a depista componentele eventual
deteriorate sau defecte.
Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă
condiţie ce ar putea afecta utilizarea
aparatului.
• Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există
vreo componentă deteriorată sau defectă.
• Prevedeţi repararea sau înlocuirea
componentelor deteriorate sau defecte de
către un agent autorizat de reparaţii.
• Verificaţi în mod regulat cablul
de alimentare pentru depistarea
deteriorărilor.
Înlocuiţi cablul dacă este deteriorat sau
defect.
• Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau
să înlocuiţi vreo componentă diferită de
cele specificate în acest manual.
Instrucţiuni de siguranţă
• Avertisment! Atunci când utilizaţi
aparate electrice, trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă de
bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de vătămări
corporale şi deteriorare a materialelor.
• Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte
de a utiliza aparatul.
• Destinaţia de utilizare este descrisă în
acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei
operaţiuni cu acest aparat diferite de
cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
• Păstraţi acest manual pentru consultare
ulterioară.
Siguranţa electrică
Utilizarea aparatului dvs.
• Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide
sau orice materiale care se pot aprinde.
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea vaporilor
inflamabili.
• Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor
de apă. Nu scufundaţi aparatul în apă.
• Nu trageţi niciodată de cablul pentru
a deconecta din priza brichetei. Ţineţi
cablul departe de surse de căldură, ulei şi
muchii ascuţite.
• Fiţi atenţi să nu prindeţi cablul în uşa,
geamurile sau manetele vehiculului.
• Acest produs nu este adecvat pentru
aspirarea ţigărilor sau a scrumului de
ţigară.
• Ţineţi tirajul motorului departe de ochi şi
faţă.
Aparatul este conceput să funcţioneze de la
sistemul bateriei vehiculului, cu pol negativ la
masă de 12 V.
Avertisment! Nu utilizaţi aparatul cu sisteme
cu masă cu pol pozitiv sau cu tensiune
diferită.
Descriere
1.
2.
3.
4.
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de detaşare
Bazin de praf
Conector brichetă
Utilizare
Conectarea la alimentarea vehiculului (fig. A)
• Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
• Scoateţi bricheta din priză.
• Conectaţi conectorul (4) în priza brichetei.
3
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul
fără filtre. Colectarea optimă a prafului se va
obţine atunci când se dispune de filtre curate
şi de un bazin gol de praf.
Golirea aparatului (fig. B)
• Pentru a porni, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) înainte.
• Pentru a opri, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire înapoi.
Aparatul poate fi utilizat pe perioade de
până la 30 de minute fără a afecta în mod
considerabil alimentarea unei baterii de
maşină în stare bună şi încărcată normal. Nu
porniţi motorul vehiculului în timpul utilizării
aparatului.
Acest lucru poate scurta durata de viaţă
a aparatului.
Înlocuirea filtrelor
Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6
până la 9 luni şi ori de câte ori sunt uzate sau
deteriorate.
Filtrele de schimb sunt disponibile la
reprezentantul dvs. Black & Decker (nr. piesă
VF30).
• Scoateţi filtrele vechi conform
instrucţiunilor de mai sus.
• Montaţi filtrele noi conform instrucţiunilor
de mai sus.
Accesoriile (fig. C şi D)
Aparatul este prevăzut cu următoarele
accesorii:
- o perie tare (5) pentru tapiţerie
- un accesoriu pentru spaţii înguste (6)
Accesoriile sunt depozitate sub partea din
spate a aparatului.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată.
Acest produs nu trebuie să fie aruncat
împreună cu gunoiul menajer.
Pentru a monta un accesoriu, procedaţi după
cum urmează:
• Scoateţi accesoriile din aparat.
• Introduceţi accesoriul în partea din faţă
a aparatului.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black&Decker trebuie înlocuit sau în cazul în
care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi
împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment! Curăţaţi filtrele în mod regulat.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Curăţarea bazinului de praf şi a filtrelor
(fig. E ş F)
Filtrele sunt reutilizabile şi trebuie să fie
curăţate în mod regulat.
• Apăsaţi butonul de eliberare (2) şi scoateţi
bazinul de praf (3).
• Goliţi bazinul de praf.
• Scoateţi filtrele (7 şi 8) răsucindu-le în
sens orar.
• Spălaţi filtrele în apă caldă cu săpun.
Dacă este necesar, se poate spăla şi
bazinul. Nu scufundaţi aparatul în apă.
• Asiguraţi-vă că bazinul de praf şi filtrele
sunt uscate.
• Montaţi filtrele (7 şi 8) pe aparat, rotindu-le
în sens antiorar până când se fixează pe
poziţie.
• Montaţi bazinul de praf la loc pe aparat.
Asiguraţi-vă că bazinul de praf face clic pe
poziţie.
Este posibil ca regulamentele locale să
prevadă colectarea separată a produselor
electrice de uz casnic la centrele municipale
de deşeuri sau de către comerciant atunci
când achiziţionaţi un produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate
pentru colectarea şi reciclarea produselor
Black&Decker când acestea au ajuns la
sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă
rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
4
Garanţie
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black&Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Black&Decker are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie
extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs.
legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
Declaraţia de conformitate CE
În cazul în care un produs Black&Decker se
defectează datorită materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în
termen de 24 de luni de la data achiziţiei,
Black&Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor
supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea
unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
• Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere.
• Produsul a fost supus utilizării incorecte
sau neglijenţei;
• Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente;
• S-a încercat efectuarea de operaţii de
către persoane diferite de agenţii de
reparaţii autorizaţi sau de personalul de
service Black&Decker.
AV1205
Black & Decker declară că aceste produse
sunt conforme cu:
72/45/CEE modificată prin 95/54/CE şi
70/156/CEE, EN 60335
LpA (presiune sonoră) 80 dB(A), vibraţie
ponderată mână/braţ < 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
de Inginerie
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
1-2-2005
Pentru a revendica garanţia, va trebui să
faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau
la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi
verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul
Black&Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
5
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru
a înregistra noul dvs. produs Black&Decker şi
pentru a fi informat cu privire la produsele noi
şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare
despre marca Black&Decker şi despre gama
noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187401 - 03-09-2012
6
Download PDF

advertising