D28715 | DeWalt D28715 CHOP SAW instruction manual

533444-52 H
D28715
1 ábra
2 ábra
2
3 ábra
4 ábra
5 ábra
6 ábra
3
7 ábra
8 ábra
9 ábra
4
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 355 MM-ES
GYORSDARABOLÓ GYORSBEFOGÁSSAL D28715
Szívből gratulálunk
Definíciók: Biztonsági előírások
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek
tapasztalata, állandó termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALTot a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Az alábbi definíciók határozzák meg az egyes
jelölő szavak veszélyességi szintjét. Kérjük,
olvassa el a kezelési utasítást és legyen
figyelemmel ezekre a szimbólumokra.
Ve s z é l y : E g y k ö z e l g ő b e n l é v ő
veszélyes szituáció, amely ha nem
kerüli el, halált vagy komoly sérülést
fog okozni.
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Min. kerületi sebességű
vágótárcsa
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tárcsavastagság
Vágótárcsa típus
Vágáskapacitás 90°-nál
kör profil
derékszög profil
négyszög profil
L profil
Vágáskapacitás 45°-nál
kör profil
derékszög profil
négyszög profil
L profil
Súly
Biztosítékok:
230V készülék
1.)
V
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
D28715
230/240
2 200
4 000
Figyelem: Egy potenciálisan veszélyes
szituáció, amely ha nem kerüli el, halált
vagy komoly sérülést tud okozni.
Figyelmeztetés: Egy potenciálisan
veszélyes szituáció, amely ha nem
kerüli el, kisebb vagy enyhe sérülést
okozhat.
80
355
25,4
2,66
egyenes,
nem
süllyesztett
Figyelmeztetés: A biztonsági
figyelmeztetés szimbólum nélkül
használva: egy potenciálisan veszélyes
szituáció, amely ha nem kerüli el,
vagyoni kárt okozhat.
130
120 X 120
100 X 200
140 X 140
Elektromos áramütés veszélye.
Tűzveszély!
mm
mm
mm
mm
kg
130
110 X 110
100 X 140
120 X 120
18,5
A csomagolás tartalma
A csomagolás a következőket tartalmazza:
1 Gyorsdaraboló
1 Vágótárcsa
1 Imbuszkulcs
1 Kezelési utasítás
1 Robbantott ábra
10 A
•
Ez az érték készüléktől függő jellemző érték
és nem a súlyozott effektív rezgésgyorsulási
rendszer használat közbeni ráhatását
mutatja. Használat közben a súlyozott effektív
rezgésgyorsulási rendszert befolyásoló
tényező például a markolási erőtől, az érintő
nyomáserőtől, a munkairánytól, a beállított
energiaszállítástól, a munkaanyagtól és
a munkaanyag megtámasztásától függ.
•
5
Győződjön meg arról, hogy a készülék,
a részegységek és a tartozékok nem
sérültek-e meg a szállítás alkalmával.
A gép üzembe helyezése elõtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék működésével.
o. Extra vágótárcsa csavar
p. Extra vágótárcsa csavaralátét
q. G y o r s s z o r í t ó s v á g ó t á r c s a r ö g z í t ő
(7. ábra)
Leírás (1 ábra)
Figyelem: Soha ne végezzen
változtatásokat a kéziszerszámon vagy
bármely részegységén. Vagyoni kárt
vagy személyi sérülést okozhat.
Elektromos biztonság
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D E Walt D28715 gyorsdarabolója
különböző formájú fémek professzionális
darabolására lett tervezve.
Az elektromotort egy adott feszültségre
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a gép adattábláján
feltüntetettnek!
A D28175 gyorsdaraboló egy ipari készülék.
NE ENGEDJE, hogy gyerekek érintkezésbe
léphessenek a készülékkel. Felügyelet
szükséges 16 év alatt.
a. Lezáró csap
b. Szikraterelő csavar
c. Szikraterelő
d. Asztal
e. Vezető
f. Szorítópofa
g. 8 mm hatlapú imbuszkulcs
h. Forgattyú
i. Szorítópofa kar
j. Vágótárcsa
k. Szikravédő
l. Tárcsarögzítő kar
m. Fogantyúkapcsoló
n. Lakat furat
Ez a készülék EN 61029 szabvány
szerint kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábel használata szükséges,
úgy használjon egy arra jóváhagyott
hosszabbító kábelt, ami megfelel a készülék
felvett teljesítményének (lásd a műszaki
adatoknál). A minimális kábelér 1,5 mm2. Erre
a célra a hazai elõírások szerinti H 07 RNF jelzésű, 2x1,5 mm2, vagy ennél nagyobb
keresztmetszetű kábel a megfelelõ.
Ha kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, mindig teljes hosszában tekercselje
le az üzembe helyezés előtt.
Továbbá vegye figyelembe az alábbi táblázatban
szereplő adatokat.
Kábelméret (mm2)
Kábel teljesítmény (Amper)
0,75
6
1,00
10
1,50
15
2,50
20
4,00
25
Kábel hossz (m)
7,5
15
25
30
45
60
Volt
Amper
Kábel teljesítmény (Amper)
230
0-2,0
6
6
6
6
6
6
2,1-3,4
6
6
6
6
6
6
3,5-5,0
6
6
6
6
10
15
5,1-7,0
10
10
10
10
15
15
7,1-12,0
15
15
15
15
20
20
12,1-20,0
20
20
20
20
25
-
6
A készülék áramforrásra csatlakoztatása
lefelé és húzza a lezáró csapot (a) ki. A motorkar
ezután fel fog emelkedni.
A készülékkel használni kívánt áramforrást 16 A
késleltetéssel rendelkező kioldó biztosítékkal
kell felszerelni.
Munkaanyag befogás és támasztás
•
Feszültség csökkenés
A bekapcsolási túláram átmeneti feszültség
csökkenést okozhat. Kedvezőtlen energiaellátási
körülmények között, más berendezések
teljesítményére hatással lehet. Ha a rendszer
energiaellátási ellenállása alacsonyabb 0,25 Ω
–nál, kisebb zavarok fordulhatnak elő.
•
•
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép
összeszerelését, győződjön meg
arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, és
a készülék ki van kapcsolva.
A szögacélok a legjobban befoghatóak és
úgy vághatóak, hogy mindkét száruk az
alapon fekszik.
A munkadarabnál (t) egy kissé keskenyebb
alátét tuskó (r) segítségével növelheti a
tárcsa kihasználási lehetőségeit. (3 ábra)
Hosszú munkadarabokat alá kell támasztani
egy tuskóval (s), hogy egész hosszában egy
szintben álljon (4 ábra). A levágandó végnek
(t) le kell esnie, ezért helyet kell biztosítani,
nehogy beszoruljon a tárcsához.
Szikraterelő beállítása (1 ábra)
A szikrák a közelben állóktól és a munkadarabtól
eltereléshez megfelelően be kell állítani
a szikraterelőt, ehhez lazítsa meg a csavart (b),
állítsa be a szikraterelőt (c) és húzza feszesre
a csavart.
MŰKÖDTETÉS
Használati utasítás
Figyelmeztetés: Anyagi kár
keletkezésének lehetősége. Ne hagyja,
hogy a hálózati kábel érinthesse
a szikraterelőt vagy a szikrák érjenek
hozzá, mivel ez a hálózati kábel
károsodásához vezethet.
Figyelem! Mindig tartsa be
a biztonságtechnikai előírásokat és az
idevonatkozó rendszabályokat.
Vágáskapacitás
A széles befogópofa nyílás és a készülék
magas forgáspontja nagy munkadarabok
darabolására alkalmas vágáskapacitást biztosít.
A vágáskapacitás táblázat segítségével
meghatározhatja a teljes maximális vágási
méretet, melyet egy új vágótárcsával készíthet
el.
Szorítópofa működése (5 ábra)
A szorítópofának van egy gyors mozgatási
lehetősége is. A pofa kioldásához (f), ha szorosan
van rögzítve, forgassa a forgattyút (h) az
óramutató járásával ellentétes irányba egyszer
vagy kétszer a szorítóerő csökkentéséhez.
Emelje fel a szorítópofa kart (i). Húzza a forgattyú
szerelvényt ki, annyira, amennyire szükséges.
A szorítópofa munkapozícióba állítható a
forgattyúzás nélkül is. Engedje le a szorítópofa
kart és rögzítse a szorítópofát munkapozícióban
a forgattyú segítségével.
Figyelmeztetés: Egyes nagyméretű,
köríves vagy különleges formájú
tárgyak befogásához kiegészítő támasz
szükséges, ha nem foghatóak be
biztonságosan a befogópofák közé.
Figyelmeztetés: Soha ne vágjon
magnéziumot ezzel a készülékkel.
A daraboló sérülését és személyi
sérülést okozhat.
Munkaanyag támasztó működése (5 ábra)
Figyelem! A sérülésveszély
csökkentéséhez, kapcsolja ki
a készüléket és áramtalanítsa,
mielőtt tartozékot szerel fel vagy távolít
el, mielőtt beállítja vagy újra állítja
a készüléket, vagy mikor a készüléket
szereli. Győződjön meg róla, hogy
a fogantyúkapcsoló KI pozícióban
legyen. A készülék véletlenszerű
elindítása sérülést okozhat.
A készülék szállítása (1 ábra)
Hajtsa le a készüléket, olyan pozícióba, ahogy
szállítani tudja a darabolót. Nyomja be a lezáró
csapot (a) a fűrészkar rögzítéséhez.
A készülék feloldása (1 ábra)
A készülék feloldásához és a fűrészkar
megemeléséhez, nyomja a motorkart kissé
7
és a munkaanyagot a vágótárcsától távol, amíg
kifut és megáll.
A munkadarab támasztó (e) beállításához nincs
szükség egyéb szerszámra. A gyorskioldó
rögzítőkar (u) kioldja és rögzíti a munkadarab
támasztót. Ha a kart teljesen előre fordítja,
a támasztó ki van oldva. Ilyenkor a támasztót
szabadon mozgathatja előre, hátra vagy
elfordíthatja a legjobb befogási pozíció
eléréséhez új és használt vágótárcsa esetében
is.
A készülék felügyelet nélküli használatának
megelőzéséhez, helyezzen egy normál lakatot
(nem tartozék) a kapcsolón lévő lakat furatba
(n).
A vágótárcsa fel- és leszerelése (7 ábra)
Figyelem! A sérülésveszély
csökkentéséhez, kapcsolja ki
a készüléket és áramtalanítsa,
mielőtt tartozékot szerel fel vagy távolít
el, mielőtt beállítja vagy újra állítja
a készüléket, vagy mikor a készüléket
szereli. Győződjön meg róla, hogy
a fogantyúkapcsoló KI pozícióban
legyen. A készülék véletlenszerű
elindítása sérülést okozhat.
A kar teljesen hátra fordításával rögzíthető
a munkadarab támasztó a kiválasztott
pozícióban. Ha a kar alsó szára nem
horizontálisan (az alappal párhuzamosan) áll,
a támasztó nincs rögzítve. A kar csak akkor
rögzíti a támasztót, ha erős ellenállása van,
ha hátra mozgatja. Ha az ellenállás kevés,
állítson a befogóerőn a két csavar (v) kissé
meghúzásával a támasztót az alaphoz tartva.
Próbálja ki a támasztót annak újra rögzítésével,
majd ezután próbálja a támasztót elmozdítani.
A gyorsbefogós vágótárcsa rögzítő rendszernél
nincs szükség egyéb szerszámra a tárcsa felvagy leszereléséhez.
1. Nyomja be a tárcsarögzítő kart (l) és
forgassa a tárcsát (j) kézzel addig, amíg
a tárcsarögzítő kar beakad a felfogó perem
(z) belsejében lévő vájatba és rögzíti
a tárcsát. Lazítsa meg a gyorsszorítós
vágótárcsa rögzítőt (q) az óramutató
járásával ellentétes irányba. A rögzítőnek
jobb menete van.
2. Távolítsa el a gyorsszorítós vágótárcsa
rögzítőt (q), a vágótárcsa rögzítő anyát (aa)
és a régi vágótárcsát (j) kézzel.
3. Ellenőrizze, hogy a felfogó perem felülete
tiszta és sima legyen. Szerelje fel az
új vágótárcsát a fenti lépések fordított
sorrendje szerint.
4. Húzza szorosra a gyorsszorítós vágótárcsa
rögzítőt az óramutató járásával megegyező
irányba addig, amíg legalább hármat
kattan, biztosítva, hogy megfelelően legyen
meghúzva. A gyorsszorítós vágótárcsa
rögzítőt nem tudja túlhúzni.
Megjegyzés: Ne húzza túl a csavart. A motorkar
hátulján van egy pót vágótárcsa csavar (o) és
egy pót vágótárcsa csavaralátét (p). A csavart
és az alátétet egyszerre kell alkalmazni
a biztonságos vágótárcsa rögzítéshez.
Támasztási szög beállítása (6 ábra)
Figyelem! A sérülésveszély
csökkentéséhez, kapcsolja ki
a készüléket és áramtalanítsa,
mielőtt tartozékot szerel fel vagy távolít
el, mielőtt beállítja vagy újra állítja
a készüléket, vagy mikor a készüléket
szereli. Győződjön meg róla, hogy
a fogantyúkapcsoló KI pozícióban
legyen. A készülék véletlenszerű
elindítása sérülést okozhat.
A szögállítási kijelző (w) a munkaanyag
támasztó rögzítési rendszer egyik eleme. Állítsa
a kívánt szögjelző vonalat az alapon lévő vájat
(x) széléhez.
Még pontosabb derékszög vágásához
1. Oldja ki a munkaanyag támasztót
2. Nyomja le a fűrészkart addig, amíg
a vágótárcsa beleér az alapba.
3. Helyezzen egy derékszögű vonalzót (y)
a vágótárcsához és állítsa a munkaanyag
támasztót a derékszögvonalzóhoz.
4. Rögzítse a támasztót a pozícióban.
A készülék használata (1 és 2 ábra)
A készülék használata közben a 2 ábrán
látható pozícióban tartsa a készüléket és
a munkadarabot.
Figyelem! Sérülésveszély. Ellenőrizze a
munkafelületet, melyen a gyorsdaraboló
fekszik, amikor vágótárcsát cserél.
Előfordulhat, hogy a vágótárcsa
bármely tárgyhoz vagy szerkezethez
A készülék beindításához nyomja be
a fogantyúkapcsolót (m). Kikapcsoláshoz
engedje el a fogantyúkapcsolót. Tartsa kezeit
8
érhet, amely túlnyúlik a munkafelület
fölé (az alap alatt), mikor a fűrészfejet
teljesen leereszti.
a fogantyúkapcsoló KI pozícióban
legyen. A készülék véletlenszerű
elindítása sérülést okozhat.
Üzembe helyezés (8 és 9 ábra)
Megjegyzés: A készülék átalakítható
háromeres csavart kábel szettre a központi
márkaszervizben.
Figyelmeztetés: A készüléket egy
stabil, szintben álló, csúszásmentes
felületen szabad csak üzembe
helyezni, a működtetés közben váratlan
elmozdulás megelőzéséhez.
Kenés
Zárt típus, mindenhol kenőzsírtöltésű tűgörgős
csapágyakkal. Ezek a csapágyak gyárilag
a készülék élettartamának megfelelő elegendő
kenéssel vannak ellátva. Az Ön készüléke nem
igényel további kenést.
Állandó üzembe helyezés
1. F ú r j o n n é g y 8 m m - e s f u r a t o t
a munkafelületen keresztül (8 ábra).
2. Helyezzen ¼-20 csavarokat a furatokba
az alapon és a munkafelületen keresztül.
A csavarok körülbelüli hossza a munkafelület
vastagsága plusz 102 mm.
Bölcsős üzembe helyezés
1. Vágjon le két 508 X 50,8 X 101,6 mm
méretű falapot.
2. Helyezze a gyorsdarabolót a kívánt
üzemeltetési helyre.
3. Helyezze a falapokat szorosan a készülék
oldalaihoz, és szögelje a lapokat
a munkafelülethez (9 ábra).
Tisztítás
Figyelem! Fújja ki a koszt és a port
a készülékházból száraz levegővel
olyan gyakran, amilyen gyakran a por és
a kosz felgyülemlik a levegőnyílásoknál.
Ilyenkor viseljen ANSI Z87.1 (CAN/CSA
Z94.3) jóváhagyott védőszemüveget.
Tippek pontos munkavégzéshez
• Hagyja, hogy a vágótárcsa készítse el
a vágást, ne erőltesse túl a készüléket.
A túl nagy erő azt eredményezi, hogy
a vágótárcsa üvegesre kopik csökkentve
a vágás hatékonyságát és/vagy elhajlik,
így pontatlan vágást eredményez.
• Megfelelően állítsa be a munkaanyag
támasztó szöget.
• Ellenőrizze le, hogy a munkaanyag az
alapra teljesen felfeküdjön.
• Megfelelően rögzítse a munkadarabot, az
elmozdulás és a vibráció elkerüléséhez.
Figyelmeztetés: Tisztításkor csak
enyhén szappanos és nedves kendőt
használjon a műanyag részeknél.
A háztartási tisztítószerek olyan
vegyszereket tartalmaznak, melyek
súlyosan károsítják a műanyagot.
Szintén ne használjon gázolajat,
terpentint, lakkot vagy hígítót, valamint
karcot hagyó tisztítószert vagy
oldószer bázisú anyagot. A karcot
hagyó tisztítószer súlyosan károsítja
a műanyagrészeket. Akadályozza
meg, hogy folyadék kerüljön a készülék
belsejébe. Soha ne mártsa a készülék
semelyik részét folyadékba.
Karbantartás
Opcionális /külön megvásárolható/
tartozékok
A z Ö n D E WA LT k é s z ü l é k e m i n i m á l i s
karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra
lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
FIGYELEM! A DEWALT által ajánlottól
eltérő tartozékok használata veszélyes,
mivel ezzel a készülékkel ezeket
még soha senki nem tesztelte. Az
Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő
berendezést használjon, melyet a
kezelési utasítás ajánl. Csak a DEWALT
által az Ön készülék modelljéhez
ajánlott tartozékokat használjon.
Figyelem! A sérülésveszély
csökkentéséhez, kapcsolja ki
a készüléket és áramtalanítsa,
mielőtt tartozékot szerel fel vagy távolít
el, mielőtt beállítja vagy újra állítja
a készüléket, vagy mikor a készüléket
szereli. Győződjön meg róla, hogy
9
Kérjen információt helyi DEWALT kereskedőjétől,
a készülékhez beszerezhető tartozékokról.
EU-TANUSÍTÁS
Csak nagy szilárdságú Típus 1 organikus
kötőanyagú vágótárcsák használhatóak,
4100 min-1 vagy nagyobb fordulatszámmal.
D28715
DEWALT tanúsítja, hogy ezek az elektromos
szerszámok megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 98/37/
EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 55014-2, EN 61029, EN 55014, EN 610003-2 és EN 61000-3-3.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba
a DEWALTtal az alábbi, vagy a garanciajegyen
szereplő címen.
D28715QS
D28715GB
99 dB(A)
LpA (hangnyomásszint)
LWA
(hangteljesítményszint) 110 dB(A)
Súlyozott effektív
Rezgésgyorsulás
6,2 m/s2
KpA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
3 dB(A)
KWA (hangteljesítményszint
toleranciafaktor)
3 dB(A)
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
D28715LX
97 dB(A)
108 dB(A)
5,2 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11/2006
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
10
7. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben.
8. Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket,
ha fáradt.
9. Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik
a munkavégzés, és mindkét keze szabadon
marad a gép irányítására.
10. Használjon porelszívó berendezést. Ha
a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen
arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
11. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
A munka megkezdése előtt mindig
ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot
(kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
12. Hosszabbító kábelek. Használat előtt
ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje
le, ha sérült. A szabadban kizárólag csak
az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott
hosszabbító kábelt szabad használni.
13. Mindig a megfelelő szerszámot használja.
A kezelési utasítás tartalmazza a készülék
rendeltetésszerű használatának leírását.
Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
Ne erőltesse a szerszámot.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
berendezést használjon, illetve csak olyan
munkavégzésre használja a készüléket,
melyet a kezelési utasítás ajánl!
14. Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseket, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
megfelelően működik, és rendeltetésszerű
használatra kész. Ne használja a gépet,
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be a helyi biztonságtechnikai
rendszabályokat, így megelőzheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés és a személyi sérülés
lehetőségét. Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos
összes információnak.
Általános biztonságtechnikai előírások
1. Ta r t s a r e n d b e n a m u n k a h e l y é t .
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
2. Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja szabadban
a gépet, óvja az esőtől. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben. Gondoskodjon
a munkaterült megfelelő megvilágításáról
(250-300 Lux). Ne használja a készüléket
robbanás és tűzveszélyes helyeken,
például gyúlékony folyadékok és gázok
közelében.
3. Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon
arról, hogy gyerekek, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg
a munkaterületet, ne érinthessék meg
a készüléket és a hálózati kábelt.
4. Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben, mert ezek
beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne
zavarja a munkában. Szabadban viseljen
gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit.
5. Személy védelem. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy
pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy
porral, vagy lepattanó részekkel járhat.
Ezek akár forróak is lehetnek, ilyenkor
viseljen hőálló kötényt. A munkavégzés
teljes időtartama alatt viseljen hallásvédő
eszközt és védősisakot.
6. Védekezzen áramütés ellen. Kerülje az
érintkezést fémes részekkel (például csövek,
radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).
Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén, stb.) az elektromos biztonság
növelhető egy leválasztó transzformátor
vagy (FI) hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül.
11
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ha valamelyik alkatrésze nem teljes vagy
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló
nem működőképes. A sérült vagy hibás
alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt D E WALT szakszervizek
végezhetik. Soha ne kísérelje meg
a javítást Önállóan, a sérült részeket és
védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
Áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt
felügyelet nélkül hagyja a készüléket,
mindig kapcsolja ki és várja meg, amíg
teljesen megáll a gép minden részegysége.
Áramtalanítsa a készüléket, ha nem
használja azt; mielőtt változtatna a gép
bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet
cserél; valamint a termék átvizsgálása,
szervizelése előtt.
Előzze meg a véletlenszerű bekapcsolást.
Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van,
mielőtt a készüléket az áramforrásra
csatlakoztatja.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne
a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
szélektől, végje olajtól és hőtől. Minden
használat előtt ellenőrizze a kábel állapotát,
és ne indítsa be a gépet, ha a kábel
sérült.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására.
Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, biztonságos, gyermekek elől
gondosan elzárt helyen.
A készülék ápolása. Tartsa a készüléket
mindig jó állapotban és tisztán a jobb és
biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat
és kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól,
zsírtól mentesen.
Javítás. Ez a szerszám megfelel
a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
Javítást csak D E WALT szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészek
felhasználásával. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
gyorsdarabolóhoz
•
•
Mindig viseljen munkakesztyűt a gép
működtetésekor.
Tartsa távola kezét a vágótárcsától. Soha
ne daraboljon olyan anyagot, mely olyan
•
•
12
beállítást igényel, hogy kezei 15 cm-nél
közelebb kerüljenek a tárcsához.
Soha ne fűrészeljen 1,2 mm-nél vékonyabb
munkadarabot, ha a készülékkel szállított
vágótárcsát használja.
Soha ne használja a készüléket, ha
a védőburkolatok nincsenek a helyükön.
Soha ne daraboljon a készülékkel
szabadkezes befogás mellett. Mindig
használja a befogót a munkadarab biztos
befogására.
Soha ne tegye egyik kezét sem a vágótárcsa
közelébe, ha a készülék a fő áramforrásra
van csatlakoztatva.
A készüléket mindig egy sík, stabil felületre
állítsa fel, mely jól karbantartott, és tiszta
legyen.
Munkakezdés előtt mindig ellenőrizze
a vágótárcsát. Ne használjon sérült, repedt,
kopott vagy más módon sérült tartozékot.
Ügyeljen rá, hogy a készülék csak akkor
érintkezzen a munkadarabbal, ha be van
kapcsolva.
Munkavégzés közben a vágótárcsa
lökésszerű igénybevételét és durva
kezelését. Ha mégis ez történne,
kapcsolja ki a készüléket, és ellenőrizze
a vágótárcsát.
Mindig olyan pozícióban használja
a készüléket, hogy teste ne legyen
egyvonalban a tárcsával. Más személyeket
tartson távol a munkaterülettől.
Legyen óvatos a forgáccsal és
a munkadarabbal. Ezek igen élesek és
forróak lehetnek. A levágott darabokat
hagyja kihűlni, mielőtt hozzájuk ér.
A szikravédő használat közben felmelegszik.
Ne érintse meg, vagy állítsa be a szikravédőt
rögtön a munkavégzés után.
Miután elvégezte az adott vágást, kapcsolja
ki a készüléket, és várja meg, amíg
a vágótárcsa teljesen leáll. Csak ezután
vegye ki a munkadarabot vagy cseréljen
beállítást a készüléken.
Ha kikapcsolta a készüléket, soha ne
próbálja a vágótárcsát megállítni oldalirányú
nyomással.
Soha ne használjon vágófolyadékot. Ezek
a folyadékok meggyulladhatnak, vagy
elektromos áramütést okozhatnak.
Ellenőrizze, hogy a munkadarab
megfelelően legyen alátámasztva.
Csak a gyártó által ajánlott vágótárcsát
használja. Soha ne használjon körfűrészlapot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vagy másfajta fogazott fűrészlapot. Ne
használja a készüléket a rendeltetésszerű
felhasználásától eltérő alkalmazásra, pl. ne
ágazzon körfűrésszel.
A vágótárcsa maximális fordulatszáma
mindig egyenlő, vagy nagyobb kell legyen,
mint a készülék üresjárati fordulatszáma,
mely a gép adattábláján van feltüntetve.
Soha ne használjon olyan vágótárcsát,
amely eltér a műszaki adatokban megadott
mérettől.
Olvassa el a vágótárcsa forgalmazója által
kiadott kezelési utasítást.
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy
a tárcsa megfelelően legyen felszerelve
a készülékre.
Munkakezdés előtt járassa a motort
üresjárati fordulatszámon 30 mpig biztonságos pozícióban. Állítsa le
rögtön a készüléket, ha rendellenes
vibrációt vagy egyéb hibát észlel. Ha ez
előfordul, ellenőrizze a készüléket, és vigye
a legközelebbi márkaszervizbe.
Soha ne használja a vágótárcsát
csiszolásra.
Soha ne daraboljon betont, téglát, csempét
vagy kerámiát.
Soha ne daraboljon faanyagot, műanyagot
vagy szintetikus anyagot.
Soha ne daraboljon öntött vasat.
Soha ne vágjon magnézium alapú
anyagot.
Soha ne vágjon elektromos áram alatt álló
anyagokat.
Csak jól szellőző helyiségben dolgozzon
a készülékkel. Soha ne dolgozzon
a készülékkel gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra vagy
forró forgács keletkezhet, mely begyújthatja
a gyúlékony anyagokat.
Ha poros környezetben dolgozik,
rendszeresen tisztítsa meg a készülék
levegőréseit. Ha a levegőrések tisztítása
válik szükségessé, ne feledje először
áramtalanítani a készüléket.
A vágótárcsákat mindig száraz, gyermekek
elöl gondosan elzárt helyen tárolja.
A készülékkel kapcsolatos hibákat, ideértve
a védőberendezéseket és vágótárcsákat,
az észlelés pillanatában jelentse.
•
Csak max. 2,8 mm vastag
és max. 355 mm átmérőjű
gyorsdaraboló tárcsákat
használjon
Figyelem! A gép használata közben
olyan por képződhet, amely vegyi
anyagokat tartalmaz, ezért rákot,
születési rendellenességet vagy más
egészségkárosodást okozhat. Viseljen
megfelelő pormaszkot.
•
A következő faktorok befolyásolhatják
a zajszintet:
- a munkaanyag
- a vágótárcsa típusa
- az előtoló erő. Viseljen megfelelő
hallásvédő eszközt 85 dB/A
hangnyomásszint felett.
Maradék kockázati tényezők
•
•
•
13
A készülék használatánál a következő
veszélyhelyzetek mindig felmerülhetnek:
- a forgó részegységekhez való
hozzáérésből eredő sérülések
- a vágótárcsa szétszakadásából eredő
sérülések
Ezek a veszélyek nyilvánvalóan:
- a munkaterületen fordulnak elő
- a forgórészekhez közeli helyeken
fordulnak elő
A hatályos biztonságtechnikai előírások
betartásának és a védőberendezések
megfelelő használatának ellenére sem
kerülhetőek el bizonyos maradék kockázati
tényezők. Ezek:
- Halláskárosodás.
- Balesetveszély, a forgó vágótárcsa
fedetlen részei miatt.
- S é r ü l é s v e s z é l y, a v á g ó t á r c s a
cseréjekor.
- Ujjak összezúzódásának veszélye,
a védőburkolatok kinyitásakor.
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst00057495 - 23-11-2007
14
BLACK & DECKER GMBH MAGYARORSZÁGI
KERESKEDELMI KÉPVISELET
Iroda
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Tel.
214-05-61
Fax.
214-69-35
KÖZPONTI MÁRKASZERVIZ
Tel/fax
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17
S.O.S 06 30 321 45-95
403-22-60, 404-00-14
service@rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Békéscsaba
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Gyöngyös
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Keszthely
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
Mofüker Kft.
Weyland - Gép
Megatool Kft.
Spirál-szerviz Kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Mátra Műszaki Kereskedés
Élgép 2000 Kft.
Villforr szerszámüzlet
Vén-szer
Cserép Miklós Vasker Kft
Kaposvári Kisgépjavító
Németh Józsefné
Servintrade Kft.
Új-Technika Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Valentin
Kisgépcenter Bt.
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
Interprémium
Ács Imre
H-szerszám Kft
Taki-Tech
6500, Szegedi út 9.
5600, Kazinczy út 1-3.
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
3200, Vértanú utca 14.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
8360, Rezi u. 2
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
7100, Rákoczi u. 27.
8000, Széna tér 3.
5000, Délibáb u 2.
9700, Vasút u.29.
2800, Madách Imre u. 1/E
2251, Pesti út 46.
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
79/323-759
66/437-205
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
37/500-240
96/415-069
52/561-135
78/466-440
83/311-264
82/318-574
76/324-053
46/411-351
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/422-395
74/319-006
22/340-026
56/950-023
94/317-579
34/309-738
29/446-615
88/404-303
92/311-693
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
15
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
16
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
CHOP SAW 2
©
D28715 - - - - B
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising