GK1935T | Black&Decker GK1935T CHAINSAW instruction manual

402011-17 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GK1935T
GK2235T
GK1940T
GK2240T
A
B
C
D
E
F
2
G
H
6
I
J
K
L
3
M
N
O
4
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ferăstrăul dvs. cu lanţ BLACK+DECKERTM, GK1935T,
GK1940T, GK2235T,GK2240T a fost conceput pentru
curăţarea crengilor, doborârea copacilor şi pentru debitarea buştenilor. Această unealtă este destinată exclusiv
uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate
(legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat
la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
d.
e.
f.
g.
5.
a.
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru ferăstraiele cu lanţ
♦
♦
♦
♦
Ţineţi toate părţile corpului departe de lanţul
ferăstrăului când acesta este în funcţiune. Înainte
de a porni ferăstrăul cu lanţ, asiguraţi-vă că lanţul
acestuia nu intră în contact cu niciun obiect. Un
moment de neatenţie în timpul utilizării ferăstrăului
cu lanţ poate determina prinderea hainelor sau
a corpului în unealtă.
Ţineţi întotdeauna ferăstrăul cu lanţ cu mâna
dreaptă poziţionată pe mânerul din spate şi cu
mâna stângă, pe mânerul din faţă. Ţinerea ferăstrăului cu lanţ cu mâinile poziţionate invers sporeşte
riscul de vătămări corporale şi nu trebuie încercată
niciodată.
Ţineţi unealta electrică exclusiv de suprafeţele
izolate pentru prindere deoarece ferăstrăul cu
lanţ poate atinge cabluri ascunse sau propriul
cablu. Contactul ferăstrăului cu lanţ cu un cablu sub
tensiune ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei electrice
şi ar putea electrocuta operatorul.
Purtaţi ochelari de protecţie şi echipament de
protecţie a urechilor. Se recomandă echipament
suplimentar pentru cap, mâini, gambe şi picioa-
♦
♦
♦
re. Îmbrăcămintea corespunzătoare de protecţie va
reduce vătămările corporale cauzate de resturile
proiectate sau contactul accidental cu ferăstrăul cu
lanţ.
Nu utilizaţi un ferăstrău cu lanţ căţăraţi în copac.
Utilizarea ferăstrăului atunci când sunteţi căţăraţi în
copac poate cauza vătămări corporale.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi utilizaţi
ferăstrăul cu lanţ numai stând pe suprafeţe fixe,
sigure şi orizontale. Suprafeţele alunecoase sau
instabile precum scările pot cauza pierderea echilibrului sau a controlului asupra ferăstrăului cu lanţ.
Atunci când tăiaţi o creangă tensionată, fiţi atenţi
la revenirea acesteia în poziţie. Atunci când tensiunea din fibrele de lemn este eliberată, creanga
îndoită poate lovi operatorul şi/sau poate conduce
la pierderea controlului asupra ferăstrăului cu lanţ.
Fiţi deosebit de atenţi atunci când tăiaţi tufişuri
şi pomi tineri. Materialele mici pot prinde lanţul
ferăstrăului care poate fi aruncat înspre dvs. sau
poate să vă dezechilibreze.
Purtaţi ferăstrăul cu lanţ ţinându-l de mânerul din
faţă, în poziţie oprit şi la distanţă de corp. În cazul
transportării sau depozitării ferăstrăului cu lanţ,
montaţi întotdeauna capacul barei de ghidare.
Manipularea corespunzătoare a ferăstrăului cu lanţ
va reduce probabilitatea contactului accidental cu
unealta în mişcare.
Urmaţi instrucţiunile de lubrifiere, întindere
a lanţului şi schimbare a accesoriilor. Un lanţ
întins sau lubrifiat necorespunzător se poate rupe
sau poate mări şansele de recul
Ţineţi mânerele uscate, curate şi lipsite de ulei
şi unsoare. Mânerele unsuroase, uleioase sunt
alunecoase şi determină pierderea controlului.
Tăiaţi exclusiv lemn. Nu folosiţi ferăstrăul cu
lanţ în scopuri diferite de destinaţia sa de utilizare. Spre exemplu: nu utilizaţi ferăstrăul cu
lanţ pentru a tăia plastic, zidărie sau materiale
de construcţii care nu sunt din lemn. Utilizarea
ferăstrăului cu lanţ pentru operaţii diferite de cele
conforme destinaţiei de utilizare ar putea conduce
la situaţii periculoase.
Poziţionaţi cablul astfel încât să nu se prindă în
ramuri sau alte obiecte în timpul tăierii.
Amortizorul dinţat de şocuri (17) poate deveni
ascuţit pe durata de viaţă a produsului. Manipulaţi cu grijă.
În timpul manipulării produsului, bara lanţului
poate deveni fierbinte; manipulaţi cu grijă.
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de operator
pentru recul
Poate surveni reculul atunci când vârful barei de ghidare
atinge un obiect sau atunci când lemnul se închide şi
prinde lanţul ferăstrăului în tăietură.
Contactul cu vârful poate cauza în unele cazuri o reacţie
bruscă de deplasare înapoi, împingând bara de ghidare
în sus şi înapoi înspre operator.
Prinderea lanţului de ferăstrău pe partea superioară
a barei de ghidare poate împinge rapid bara de ghidare
înapoi spre operator.
6
Ambele reacţii pot cauza pierderea controlului asupra
ferăstrăului cu lanţ, ceea ce ar putea determina vătămări
corporale grave. Nu vă bazaţi exclusiv pe dispozitivele
de siguranţă încorporate în ferăstrăul dvs. cu lanţ. În
calitate de utilizator al ferăstrăului cu lanţ, trebuie să
urmaţi câţiva paşi pentru a beneficia de o utilizare lipsită
de accidente sau vătămări.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor
sau condiţiilor incorecte de operare a uneltei şi pot fi
evitate adoptând măsurile de precauţie menţionate în
continuare:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi ferm unealta, cu degetele mâinilor în jurul
mânerelor ferăstrăului cu lanţ. Cu ambele mâini
pe ferăstrăul cu lanţ, poziţionaţi-vă corpul şi braţul astfel încât să puteţi rezista forţei unui recul.
Forţa de recul poate fi controlată de operator dacă
sunt adoptate măsuri de precauţie corespunzătoare.
Nu daţi drumul ferăstrăului cu lanţ.
Nu vă întindeţi pentru a utiliza unealta şi nu
efectuaţi operaţii de tăiere deasupra nivelului
umerilor. Acest lucru preîntâmpină contactul neintenţionat al vârfului şi permite un control mai bun
asupra ferăstrăului cu lanţ în situaţii neaşteptate.
Utilizaţi bare de ghidare şi lanţuri de schimb
specificate de producător. Înlocuirea incorectă
a barelor de ghidare şi a lanţurilor poate cauza
ruperea şi/sau reculul lanţului.
Respectaţi instrucţiunile producătorului privind
ascuţirea şi întreţinerea lanţului de ferăstrău.
Reducerea înălţimii calibrului de adâncime poate
conduce la un recul sporit.
Lovirea metalului, cimentului sau oricărui alt material
dur de lângă lemn sau încastrat în lemn poate cauza
reculul.
Un lanţ neascuţit sau slăbit poate cauza reculul.
Nu încercaţi să introduceţi unealta într-o tăietură deja
începută. Aceasta deoarece ar putea cauza reculul.
Efectuaţi de fiecare dată o tăietură nouă.
Evitaţi să tăiaţi
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Cheresteaua prelucrată.
Prin sol.
Garduri de sârmă, cuie etc.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Recomandări de siguranţă pentru ferăstrăul
cu lanţ
♦
Vă recomandăm să goliţi rezervorul de ulei înainte
de depozitare.
Asiguraţi-vă că aveţi o poziţie stabilă şi planificaţi
dinainte evacuarea în siguranţă în cazul căderii unui
copac sau a crengilor.
Utilizaţi pene pentru a ajuta la controlarea căderii şi
pentru a preîntâmpina blocarea barei de ghidare şi
a lanţului de ferăstrău în tăietură.
Îngrijirea lanţului de ferăstrău. Păstraţi lanţul ferăstrăului ascuţit şi fixat bine pe bara de ghidare.
Asiguraţi-vă că lanţul ferăstrăului şi bara de ghidare
sunt curate şi lipsite de ulei. Ţineţi mânerele uscate,
curate şi lipsite de ulei şi unsoare.
Recomandăm ferm ca persoanele care utilizează
pentru prima dată unealta să beneficieze de instruire
practică privind operarea ferăstrăului cu lanţ de la un
utilizator experimentat şi să primească echipament
de protecţie. Trebuie efectuată o exersare iniţială
prin tăierea cu ferăstrăul a buştenilor poziţionaţi pe
o capră sau cadru de tăiat.
Înaintea utilizării, verificaţi întotdeauna că frâna de
recul funcţionează corect.
Vă recomandăm ca, în timpul transportării ferăstrăului cu lanţ, să vă asiguraţi că frâna este cuplată şi
că ferăstrăul este orientat în spate.
Efectuaţi operaţii de întreţinere asupra ferăstrăului
cu lanţ atunci când nu este utilizat. Nu depozitaţi
ferăstrăul cu lanţ pe perioade scurte sau lungi de timp
fără a îndepărta mai întâi lanţul de ferăstrău şi bara
de ghidare care trebuie să fie păstrate scufundate în
ulei. Depozitaţi toate componentele ferăstrăului cu
lanţ într-un loc uscat, sigur şi nu la îndemâna copiilor.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita pericolul.
Utilizarea unui cablu prelungitor
♦
7
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Cablul prelungitor
trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber
şi trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate
folosi un cablu prelungitor HO7RN-F 2 X 1,5 mm2 de
până la 30 m fără a afecta performanţa produsului.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi
îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este
deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur
cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi PFL).
Căderile de tensiune
♦
♦
♦
În anumite condiţii de alimentare, acest produs poate
cauza scurte căderi de tensiune în timpul pornirii.
Pot fi afectate şi alte echipamente. Spre exemplu,
corpurile electrice de iluminat îşi pot reduce temporar
luminozitatea.
Contactaţi furnizorul de electricitate, dacă este necesar, pentru a determina dacă impedanţa alimentării
cu energie este mai mică de 0,411 ohmi. Nu este
probabil să survină interferenţe în astfel de condiţii.
Etichetele prezente pe unealtă
Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi
♦
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă, împreună cu codul de data:
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu suprafeţe împământate sau legate la masă (ex. şine metalice,
stâlpi de iluminat etc.). Siguranţa electrică poate
fi îmbunătăţită ulterior folosind o protecţie pentru
dispozitivele de curent rezidual (RCD) de mare
sensibilitate (30 mA/30 mS).
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării uneltei.
Avertisment! Utilizarea unui RCD sau a altei
unităţi de întrerupere nu exonerează operatorul
ferăstrăului cu lanţ de a respecta instrucţiunilor
de siguranţă şi practicile de lucru în siguranţă
prevăzute în acest manual.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
în timpul utilizării acestei unelte.
Nu expuneţi unealta la ploaie sau umiditate
ridicată.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
♦
♦
♦
♦
Asiguraţi-vă că există cineva în apropiere (însă la o
distanţă sigură) în cazul în care survine un accident.
Dacă trebuie să atingeţi lanţul de ferăstrău din orice
fel de motiv, asiguraţi-vă că ferăstrăul este deconectat de la reţea.
Zgomotul generat de acest produs poate depăşi
85 dB(A). De aceea, vă recomandăm să adoptaţi
măsurile corespunzătoare de protejare a auzului.
În timpul manipulării produsului, bara lanţului
poate deveni fierbinte; manipulaţi cu grijă.
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte
de a inspecta un cablu deteriorat. Aveţi grijă
să nu utilizaţi ferăstrăul cu lanţ în cazul în care
cablul este deteriorat.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Frână lanţ decuplată.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta
de peste 8 ani şi de către persoane cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe dacă
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire
la utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă şi
înţeleg riscurile pe care le implică.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu unealta. Curăţarea şi
operaţiunile de întreţinere nu trebuie efectuate de
copii fără supraveghere.
Frână lanţ cuplată.
Atenţie: Nu suprastrângeţi. Strângeţi cu
mâna. Strângeţi slab
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
8
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de deblocare
Buşon ulei
Ansamblu apărătoare frontală/frână lanţ
Inel de reglare a tensionării lanţului
Lanţ
Bară de ghidare
Husă lanţ
Buton de blocare reglaj lanţ
♦
10. Ansamblu capac lanţ
11. Indicator nivel ulei
Asamblare
♦
Avertisment! Purtaţi întotdeauna mănuşi de
protecţie în timpul utilizării ferăstrăului cu lanţ.
♦
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei
operaţii de întreţinere asupra uneltelor electrice,
opriţi şi deconectaţi aparatul.
Verificarea şi reglarea tensiunii lanţului
(fig. I)
Înainte de utilizare şi la intervale de 10 minute în timpul
utilizării, trebuie să verificaţi tensiunea lanţului.
♦
Deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
♦
Trageţi uşor de lanţ (6) conform ilustraţiei (chenar
fig. I). Tensiunea este corectă atunci când lanţul (6)
revine repede înapoi după ce a fost tras la 3 mm
distanţă faţă de bara de ghidare (7). Nu trebuie să
existe niciun joc între bara de ghidare (7) şi lanţ (6)
pe partea inferioară.
Notă: Nu întindeţi prea tare lanţul deoarece acest lucru
va conduce la o uzură excesivă şi va reduce durata de
viaţă a barei de ghidare şi a lanţului.
Notă: Când lanţul este nou, verificaţi frecvent tensionarea
sa (după deconectarea de la reţeaua de alimentare)
în primele 2 ore de utilizare deoarece un lanţ nou se
întinde uşor.
Avertisment! Înainte de asamblare, îndepărtaţi
legătura lanţului care ataşează lanţul la bara
lanţului.
Ungerea cu ulei a lanţului
Trebuie să efectuaţi această operaţiune ori de câte ori
utilizaţi un lanţ nou (6) pentru prima dată. Luaţi lanţul nou
(6) şi scufundaţi-l în ulei timp de cel puţin o oră înainte de
a-l utiliza. Folosiţi ulei BLACK+DECKER pentru lanţuri.
Vă recomandăm să utilizaţi exclusiv ulei BLACK+DECKER
pe durata de viaţă a ferăstrăului cu lanţ deoarece amestecurile diferite de ulei ar putea conduce la deteriorarea uleiului, ceea ar putea reduce drastic durata de viaţă a lanţului de ferăstrău şi ar putea crea riscuri suplimentare.
Nu utilizaţi niciodată ulei rezidual, ulei gros sau ulei foarte
subţire special pentru maşinile de cusut.
Acestea ar putea deteriora ferăstrăul cu lanţ.
Pentru a spori tensionarea
♦
Montarea barei de ghidare şi a lanţului.
(fig. A - G)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Poziţionaţi ferăstrăul cu lanţ pe o suprafaţă stabilă.
Instalaţi ansamblul apărătoare frontală/frână lanţ în
poziţia înainte (fig. F).
Slăbiţi complet butonul de blocare a reglajului lanţului
(9) (fig. A).
Îndepărtaţi ansamblul capacului de lanţ (10).
Strângeţi inelul de tensionare (5) spre stânga atât
cât este posibil.
Poziţionaţi lanţul (6) pe bara de ghidare (7) asigurându-vă că tăişurile lanţului se află pe partea
superioară a barei de ghidare (7), orientat în faţă
(fig. B).
Ghidaţi lanţul (6) în jurul barei de ghidare (7) şi
trageţi-l pentru a crea o buclă pe o parte, la capătul
din spate al barei de ghidare (7).
Ghidaţi lanţul (6) în jurul roţii de antrenare (12). Amplasaţi bara de ghidare (7) pe bolţurile de poziţionare
ale barei (13).
♦
♦
♦
Rotiţi butonul de blocare a reglajului lanţului (9) în
sens antiorar.
Întindeţi lanţul folosind inelul de reglare a tensionării
lanţului (5) şi rotiţi-l în sens orar pentru a strânge.
Strângeţi butonul de blocare a reglajului lanţului (9).
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Umplerea rezervorului de ulei (fig. H)
♦
♦
Scoateţi buşonul de ulei (3) şi umpleţi rezervorul
cu uleiul pentru lanţuri recomandat. Puteţi vedea
nivelul de ulei pe indicatorul de nivel al uleiului (11).
Poziţionaţi la loc buşonul de ulei (3).
Deconectaţi periodic unealta şi verificaţi indicatorul
nivelului de ulei (11); dacă este sub un sfert din
nivel, deconectaţi ferăstrăul cu lanţ de la reţeaua
de alimentare şi completaţi cu uleiul corespunzător.
Pornirea
Notă: Nu va fi posibil să porniţi unealta dacă ansamblul
apărătoare frontală/frână lanţ nu se află în poziţie cuplată.
♦
Ţineţi ferm ferăstrăul cu lanţ cu ambele mâini.
Apăsaţi butonul de deblocare (2) şi apoi apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1) pentru a porni
unealta.
♦
Atunci când porneşte motorul, luaţi degetul mare de
pe butonul de blocare (2) şi prindeţi ferm mânerul.
Nu forţaţi unealta, lăsaţi unealta să funcţioneze corespunzător. Va funcţiona mai bine şi în siguranţă la viteza
pentru care a fost proiectată. Forţarea excesivă va întinde
lanţul ferăstrăului (6).
Avertisment! Asiguraţi-vă că ansamblul apărătoare
frontală/frână lanţ (4) se află în poziţie cuplată (înainte)
înainte de a-l monta la loc (fig. F).
♦
Rotiţi inelul de reglare a tensionării lanţului (5) în
sens orar până când lanţul (6) este strâns. Asiguraţivă că lanţul (6) se aşează în jurul barei de ghidare
(7) (fig. I).
Verificaţi tensiunea după cum se descrie mai jos.
Nu strângeţi prea tare.
Strângeţi butonul de blocare a reglajului lanţului (9).
Poziţionaţi ansamblul capacului de lanţ (10) pe
ferăstrău.
Rotiţi butonul de reglare a lanţului (9) pentru a ataşa
ansamblul capacului de lanţ (10), însă nu strângeţi
complet.
Rotiţi butonul de blocare pentru reglarea fierăstrăului
(9) la 180 de grade în sens antiorar pentru a elibera
tensiunea.
9
♦
Luaţi în considerare toate condiţiile ce pot afecta
direcţia de cădere, inclusiv:
Direcţia dorită de cădere.
Înclinarea naturală a copacului.
Orice structură de crengi deosebit de grea sau
orice degradare a copacului.
Copacii şi obstacolele din jur, inclusiv cabluri
suspendate şi canalizări subterane.
Viteza şi direcţia vântului.
Planificaţi anterior o evacuare în siguranţă de pe traseul
de cădere a copacului sau a crengilor. Asiguraţi-vă că
traseul de evacuare este lipsit de obstacole ce ar putea
împiedica sau îngreuna deplasarea. Reţineţi că iarba udă
şi cheresteaua proaspăt tăiată sunt alunecoase.
♦
Nu încercaţi să doborâţi copaci al căror diametru este
mai mare decât lungimea de tăiere a ferăstrăului cu
lanţ.
♦
Faceţi o crestătură de ghidare care să determine
direcţia de cădere.
♦
Efectuaţi o tăietură orizontală la o adâncime de la 1/5
până la 1/3 din diametrul copacului, perpendicular
cu linia de cădere de la baza copacului (fig. J).
♦
Efectuaţi o a doua tăietură de sus, care să se intersecteze cu prima şi faceţi o crestătură de aproximativ
45°.
♦
Efectuaţi o singură tăietură orizontală de doborâre pe
partea cealaltă, la 25 mm până la 50 mm deasupra
centrului crestăturii de ghidare. (fig. K). Nu tăiaţi
prin crestătura de ghidare, aţi putea pierde controlul
asupra direcţiei de doborâre.
♦
Introduceţi o pană sau mai multe pene în tăietura de
doborâre pentru a o lărgi şi a doborî copacul (fig. L).
Modul de setare a frânei lanţului (fig. F)
♦
Asiguraţi-vă că unealta este deconectată de la
reţeaua de alimentare.
♦
Trageţi ansamblul apărătoare frontală/frână lanţ (4)
înapoi în poziţia cuplat (fig. F).
♦
Unealta este acum pregătită pentru utilizare.
Modul în care funcţionează frâna de lanţ cu efect
anti-recul
În cazul unui recul, mâna dvs. stângă intră în contact
cu apărătoarea frontală, împingând-o înainte spre piesa
de prelucrat şi opreşte unealta în câteva fracţiuni de
secundă.
Modul de testare a frânei lanţului cu efect anti-recul
(fig. E - F)
♦
Înaintea utilizării, verificaţi întotdeauna dacă frâna
de recul funcţionează corect.
♦
Prindeţi ferm unealta cu ambele mâini, pe o suprafaţă stabilă, asigurându-vă că lanţul ferăstrăului (6)
nu se află pe sol şi porniţi unealta (consultaţi „Modul
de pornire a ferăstrăului cu lanţ“).
♦
Înfăşuraţi mâna stângă în jurul mânerului din faţă
astfel încât dosul palmei să intre în contact cu ansamblul apărătoare frontală/frână lanţ (4) şi împingeţi
ansamblul înainte spre piesa de prelucrat (fig. E).
Lanţul ferăstrăului (6) trebuie să se oprească în
câteva fracţiuni de secundă.
Pentru a readuce în poziţie ansamblul apărătoare frontală/frână lanţ (4) după utilizare, urmaţi instrucţiunile din
secţiunea „Modul de instalare a frânei de lanţ“.
Notă: Evitaţi repornirea uneltei până când nu auziţi că
motorul s-a oprit complet.
Notă: Dacă frâna lanţului funcţionează necorespunzător,
duceţi produsul la un centru de service BLACK+DECKER
autorizat.
Tăierea crengilor
Asiguraţi-vă că nu există legi sau regulamente locale care
să interzică sau să limiteze tăierea crengilor copacilor.
Tăierea crengilor trebuie să fie efectuată numai de către
utilizatori experimentaţi deoarece există un risc major de
blocare a lanţului de ferăstrău şi de recul.
Înainte de tăierea crengilor, trebuie luate în considerare condiţiile care afectează direcţia de cădere,
inclusiv:
♦
Lungimea şi greutatea crengii care trebuie tăiată.
♦
Orice structură de crengi deosebit de grea sau orice
degradare a copacului.
♦
Copacii şi obiectele din jur, inclusiv obiectele suspendate.
♦
Viteza şi direcţia vântului.
♦
Creanga care se încrucişează cu alte crengi.
Operatorul trebuie să ia în considerare accesul la creangă
şi direcţia de cădere. Creanga se poate balansa înspre
trunchiul copacului. Pe lângă persoanele din jur, obiectele
aflate sub creangă sunt expuse la risc.
♦
Evitaţi despicarea, efectuaţi prima tăietură în direcţia
în sus la o adâncime maximă egală cu o treime din
diametrul crengii.
♦
Efectuaţi a doua tăietură în jos pentru a se întretăia
cu prima.
În cazul în care lanţul ferăstrăului (6) sau bara de
ghidare (7) se blochează
♦
Deconectaţi unealta.
♦
Deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
♦
Deschideţi tăietura cu pene pentru a elibera presiunea de pe bara de ghidare (7). Nu încercaţi să
scoateţi cu forţa ferăstrăul.
♦
Începeţi o tăietură nouă.
Doborârea copacilor (fig. J - L)
Utilizatorii neexperimentaţi nu trebuie să încerce operaţiunile de doborâre a copacilor. Utilizatorii pot suferi
vătămări sau pot cauza daune asupra obiectelor ca
urmare a eşecului de a controla direcţia de doborâre,
copacul putând să se despice sau crengile deteriorate/
uscate putând să cadă în timpul tăierii.
Distanţa sigură între un copac ce trebuie să fie doborât şi
persoanele din apropiere, clădiri şi late obiecte trebuie să
fie mai mare cel puţin de două ori şi jumătate comparativ
cu înălţimea copacului. Orice persoană din apropiere, orice clădire sau obiect aflate în interiorul acestei raze riscă
să fie lovite de copac atunci când acesta este doborât.
Înainte de a încerca să doborâţi un copac:
♦
Asiguraţi-vă că nu există legi sau regulamente locale
care să interzică sau să limiteze doborârea copacilor.
10
Tăierea buştenilor (fig. M - O)
Problemă
Modul în care trebuie să efectuaţi tăietura depinde de
modul de susţinere a buşteanului. Utilizaţi o capră de tăiat
oricând este posibil. Începeţi întotdeauna o tăietură cu
ferăstrăul în funcţiune şi cu amortizorul dinţat de şocuri
(17) în contactul cu lemnul (fig. M). Pentru a finaliza
tăietura, folosiţi o mişcare de pivotare a amortizorului
dinţat de şocuri deasupra lemnului.
Bara/lanţul par
Rezervorul de
fierbinţi/scot fum ulei este gol
Orificiul de ulei
este blocat pe
bara lanţului
Lanţul este
montat invers
Ferăstrăul nu
consumă ulei
Există reziduuri
în rezervor
Goliţi uleiul
din rezervor şi
înlocuiţi-l
Orificiul de ulei
are capacul
blocat
Îndepărtaţi
reziduurile din
orificiu
Atunci când încercaţi să tăiaţi un buştean sprijinit
pe sol (fig. M):
♦
Asiguraţi piesa de prelucrat folosind proptele sau
pene. Utilizatorul sau o altă persoană nu trebuie să
fixeze buşteanul stând în şezut sau în picioare pe
acesta. Asiguraţi-vă că lanţul ferăstrăului nu atinge
solul.
Reziduuri în bara Îndepărtaţi rezilanţului
duurile şi curăţaţi
bara lanţului
Reziduuri în eva- îndepărtaţi
cuarea de ulei
reziduurile
Atunci când utilizaţi o capră de tăiat (fig. O):
Acest lucru este foarte recomandat ori de câte ori este
posibil.
♦
Amplasaţi buşteanul într-o poziţie stabilă. Tăiaţi întotdeauna din exteriorul braţelor caprei de tăiat. Folosiţi
bride sau chingi pentru a fixa piesa de prelucrat.
Întreţinerea
Întreţinerea regulată asigură o durată de funcţionare
eficace pentru unealtă. Vă recomandăm să efectuaţi
următoarele verificări în mod regulat.
Depanare
Butonul de
blocare nu este
apăsat.
Apăsaţi butonul
de blocare.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice:
♦
Opriţi şi deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
Nivelul uleiului
Nivelul din rezervor nu trebuie să scadă sub un sfert
din capacitate.
Apărătoarea
Resetaţi poziţia
frontală se află în apărătorii
poziţia de frânare frontale
Siguranţă arsă
Înlocuiţi siguranţa
RCD declanşat
Verificaţi RCD
Verificaţi/modificaţi direcţia
lanţului
Ferăstrăul nu
taie bine
Ascuţiţi
Atunci când buşteanul se află în rampă (fig. N):
♦
Staţi întotdeauna în partea de sus a rampei.
Unealta nu
porneşte
Curăţaţi orificiul
de ulei
Ştiftul roţii barei Ungeţi cu ulei
de ghidare nece- ştiftul roţii barei
sită ungere
de ghidare
Atunci când buşteanul este susţinut la un capăt:
♦
Mai întâi, tăiaţi o treime din grosimea buşteanului, de
jos în sus, pentru a evita despicarea şi apoi efectuaţi
o a doua tăietură de sus în jos.
Soluţia eventuală
Verificaţi nivelul
rezervorului de
ulei
Tensiunea
Verificaţi tensiulanţului este prea nea lanţului
strânsă
Atunci când buşteanul este susţinut la ambele capete:
♦
Mai întâi, tăiaţi o treime din grosimea buşteanului, de
sus în jos, pentru a evita despicarea şi apoi efectuaţi
o a doua tăietură, de jos în sus, care să o întâlnească
pe prima.
Cauza eventuală
Soluţia eventuală
Lanţul nu se
Tensiunea
Verificaţi tensiuopreşte instanta- lanţului este prea nea lanţului
neu când unealta slabă
este oprită
Atunci când buşteanul este susţinut pe toată lungimea sa:
♦
Faceţi o tăietură în jos, însă evitaţi să atingeţi solul
deoarece acest lucru va face ca lanţul ferăstrăului
dvs. să se tocească repede.
Problemă
Cauza eventuală
Lanţul ferăstrăului şi bara de ghidare (fig. I)
♦
♦
Cablul de aliVerificaţi alimenmentare nu este tarea de la reţea
conectat
♦
11
După fiecare câteva ore de utilizare şi înainte de
depozitare, scoateţi bara de ghidare (7) şi lanţul de
ferăstrău (6) şi curăţaţi-le bine.
Asiguraţi-vă că apărătoarea este curată şi lipsită de
reziduuri.
La reasamblare, rotiţi bara de ghidare (7) la 180°,
scoateţi întinzătorul glisant (13) cu o cheie imbus şi
ataşaţi-l din nou pe partea opusă a barei de ghidare
(7). Este important să nu strângeţi excesiv.
♦
Ungeţi ştiftul roţii prin orificiul de lubrifiere al roţii
(16). Prin aceasta se asigură o distribuire uniformă
a uzurii în jurul şinelor barei de ghidare.
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Ascuţirea lanţului de ferăstrău
Dacă doriţi să obţineţi performanţa maximă de la unealta
dvs., este important să păstraţi dinţii lanţului de ferăstrău
ascuţiţi. Indicaţiile pentru efectuarea acestei proceduri
se află pe ambalajul aparatului de ascuţit. În acest
scop, vă recomandăm să achiziţionaţi kitul de ascuţire
BLACK+DECKER pentru lanţuri de ferăstrău (disponibil
la agenţii de service BLACK+DECKER şi la reprezentanţii selectaţi).
Specificaţie tehnică
GK1935T GK2235T
Tip 3
Tip 3
35
35
230
230
Înlocuirea lanţurilor de ferăstrău uzate
Lungime bară
Lanţurile de ferăstrău de schimb sunt disponibile la
comercianţi sau la agenţii de service Black & Decker.
Utilizaţi întotdeauna piese de schimb originale.
Tensiune
Turaţie lanţ (fără sarcină)
m/s
Gradul de ascuţire a lanţului de ferăstrău
Lungime max. tăiere
cm
35
35
Tăişurile lanţului de ferăstrău se vor toci imediat dacă
ating solul sau un cui în timpul tăierii.
Capacitate ulei
ml
250
250
Greutate
kg
5,2
5,3
Tensiunea lanţului de ferăstrău
Clasa de siguranţă
II
II
Putere absorbită
cm
Vc.a.
W
Verificaţi cu regularitate tensiunea lanţului de ferăstrău.
1900
2200
9,5
12,5
GK1940T GK2240T
Ce trebuie să faceţi dacă ferăstrăul dvs. cu
lanţ necesită reparaţii.
Lungime bară
Tensiune
Ferăstrăul dvs. cu lanţ este fabricat în conformitate cu
cerinţele de siguranţă din domeniu. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane calificate
care folosesc piese de schimb originale, în caz contrar,
se poate genera un pericol considerabil pentru utilizator.
Vă recomandăm să păstraţi acest manual de utilizare
într-un loc sigur.
Putere absorbită
Vc.a.
W
Tip 3
Tip 3
40
40
230
230
1900
2200
9,5
12,5
Turaţie lanţ (fără sarcină)
m/s
Lungime max. tăiere
cm
40
40
Capacitate ulei
ml
250
250
Greutate
kg
5,2
5,3
II
II
Clasa de siguranţă
Protejarea mediului înconjurător
cm
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Presiune sonoră (LpA) 94 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 105 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii) conform cu
EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 5 m/s2, incertitudine (K) 1,5 m/s2
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să
12
Declaraţia de conformitate
Garanţie
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GK1935T, GK1940T, GK2235T, GK2240T - ferăstrău
cu lanţ
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
BLACK+DECKER declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
2 0 0 6 / 4 2 / E C , E N 6 0 7 4 5 - 1 : 2 0 0 9 + A 11 : 2 0 1 0 ,
EN 60745-2-13:2009 +A1:2011
2006/42/CE, Ferăstrău cu lanţ, Anexa IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 13, Anexa III):
LWA (putere sonoră măsurată) 104 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 107 dB(A)
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/EC
(până la 19/04/2016) 2014/30/EU (de la 20/04/2016)
şi 2011/65/EU.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca BLACK+DECKER şi
despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
13/07/2015
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00306810 - 02-06-2016
13
14
Download PDF

advertising